Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA

administratie
ALTE DOCUMENTE

Fisa de post - Director Resurse Umane
- NSSM pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice
Examenul de obtinere a certificatului de calificare profesionala nivel 1 tema 7
Modificarea si completarea Normelor privind FONDUL DE GARANTARE, aprobate prin Ordinului presedintelui
Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean Ilfov - Reactualizare
Bucuresti Ambasada
CONTRACT DE CONSULTANTA
INFORMATII PRIVIND PERSONALUL
ADEVERINTA DE VENIT SI VECHIME IN MUNCA
ACT ADITIONAL Nr. La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. in registrul general de evidenta a salaratilor.

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATACAP. I ASOCIATUL UNIC, FORMA JURIDICA, DENUMIREA, EMBLEMA, SEDIUL SI DURATA SOCIETATII

Art. 1 Conform art. 1 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si actului sau de vointa, asociatul unic al SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA ____________________ este

UNIUNEA SOCIETATILOR DE EXPEDITII DIN ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, str. Lipscani, nr. 104, sector 3, inregistrata la la Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti sub nr. 29/PJ/1993, reprezentata prin _____________________.

Asociatul unic va fi reprezentat in cadrul societatii prin presedintele USER sau alt cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, persoana desemnata de 13213p1513n presedinte, dintre vicepresedinti, care va indeplini toate drepturile si va fi tinut de toate obligatiile ce revin acestuia in calitate de asociat unic.

UNIUNEA SOCIETATILOR DE EXPEDITII DIN ROMANIA nu mai poate fi asociat unic intr-o alta societate comerciala cu raspundere limitata, incalcarea acestei dispozitii ducand la dizolvarea, pe cale judecatoreasca, a societatii comerciale astfel constituita.

Art. 2. Societatea, ca persoana juridica romana, va fi constituita si va functiona in baza legislatiei romane in materie si propriului statut, sub forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata, cu toate consecintele care decurg din aceasta.

Art. 3 Potrivit dovezii privind disponibilitatea firmei si/sau emblemei, eliberata sub nr. ___ din data de ___________de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, denumirea societatii este _______________________________________________________.

Art. 4 Sediul societatii este in Romania, ______________________, valabil pe o durata ________________.

Art. 5. In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la societate, este obligatoriu sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul, numarul de inregistrare in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si, dupa caz, atributul fiscal.

Art.6 Durata de functionare a societatii este nedetermintata.

Art. 7. Forma juridica, denumirea, emblema, sediul si durata de functionare a societatii pot fi modificate, ulterior constituirii, prin hotararea asociatului unic.

CAP. II SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art. 8. Societatea este constituita in scopul formarii si perfectionarii profesionale a personalului din cadrul activitatilor specifice expeditiilor de marfuri, logisticii, transporturilor de marfuri, inclusiv rutiere, in trafic intern si international si activitatilor conexe acestora.

Art. 9. Societatea comerciala ________________ isi va desfasura activitatea in principal in domeniul "Invatamant", diviziunea CAEN 80, avand ca obiect principal "Alte forme de invatamant", cod CAEN 8042, si care consta in:

-          activitati de pregatire prin cursuri de calificare si recalificare

-          activitati de perfectionare in domeniul transporturilor rutiere si a altor moduri de transport de marfuri, precum si in domeniul logisticii, expeditiilor de marfuri, activitatilor de intermediere in transporturi si alte activitati conexe acestora, activitatilor comerciale si financiar-contabile specifice domeniului de activitate.

Obiectul de activitate al societatii va putea fi completat cu alte activitati, in baza deciziei asociatului unic si cu respectarea prevederilor legale.

CAP. III CAPITALUL SOCIAL

Art. 10. Capitalul social privat al societatii, subscris si varsat la data infiintarii de catre asociatul unic, in valoare de 10000 RON, numerar, se divide in 1000 parti sociale, in valoare nominala de 10 RON fiecare, numerotate de la 1 la 1000.

Art. 11. Capitalul social poate fi marit sau redus prin vointa asociatului unic, conform dispozitiilor legale in vigoare si cu modificarea corespunzatoare a actului constitutiv. Asociatul va decide, ori de cate ori considera necesar, majorarea capitalului social, prin subscrierea de noi patri sociale, reprezentand aport in numerar sau in natura, cu modificarea valorii nominale a partilor sociale existente sau prin includerea in capitalul social a rezervelor create sau a unor cote din profit.

Art. 12. Reducerea capitalului social se face numai pana la limita prevazuta de lege, cu aratatea motivelor reducerii si a procedeului utilizat pentru efectuarea acesteia.

CAP. IV ATRIBUTIILE ASOCIATULUI UNICArt. 13. Asociatul unic exercita drepturile si indeplineste obligatiile care, potrivit legii, revin adunarii generale, constand in principal in:

-         aprobarea si modificarea bilantului contabil, dupa prezentarea raportului administratorului sau, dupa caz, si al cenzorilor;

-         stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli, programului de activitate pe exercitiul financiar urmatoe;

-         stabilirea dividendelor si repartizarea lor;

-         numirea, revocarea, descarcarea de gestiune, fixarea remuneratiei administratorului si cenzorului;

-         hotararea asupra gajarii, inchirierii, instrainariia bunurilor mobile si imobile din patrimoniul societatii;

-         hotararea privind infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare;

-         modificarea obiectului de activitate al societatii;

-         aprobarea organigramei societatii;

-         hotararea fuziunii cu alte societati, divizarii societatii, dizolvarii anticipate a acesteia;

-         hotararea modificarii actului constitutiv al societatii precum si in orice alte probleme aflate in competenta sa.

Art. 14. In exercitarea atributiilor sale, asociatul unic adopta hotarari care vor fi mentionate intr-un registru special.

CAP. V ADMINISTRAREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII

Art. 15. Societatea poate fi administrata de unul sau mai multi administratori, temporari si revocabili sau asociatul unic va desemna un director geenral care exercita atributiile executive ale societatii.

Cand sunt mai multi administratori, acestia constituie consiliul de administratie.

Drepturile, obligatiile si raspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, coroborate, dupa caz, cu prevederile referitoare la mandata.

Art. 16. Societatea este administrata si reprezentata cu puteri depline de __________

Art. 17. Administratorul/Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:

-         angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si indatoririle acestuia;

-         reprezinta si angajeaza societatea fata de terte persoane fizice si juridice;

-         aproba operatinuile de incasari si plati ale societatii;

-         aproba operatiunile de vanzare-cumparare de bunuri pentru societate, mai putin cumaparea/vanzarea de imobile, pentru care este necesara hotararea asociatului unic;
-         elaboreaza regulamentul de organizare si functionare a societatii;

-         reprezinta societatea in relatiile cu autoritatile si instantele judecatoresti.

CAP. VI FUNCTIONAREA SOCIETATII

Art. 18. Societatea devine persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului, data de la care incepe si primul sau exercitiu economico-financiar, care se termina la 31 decembrie.

Art. 19. In cel mult trei luni de la incheierea exercitiului financiar, asociatul unic va aproba bilantul contabil si il va inregistra, in mod obligatoriu, la organele financiare.

Bilantul contabil, vizat de administratia financiara, va fi inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Art. 20. Asociatul unic are drepul la dividende, care se pot distribui numai din beneficiile reale, cele insusite contrar dispozitiilor legale urmand a fi restituie societatii.

CAP. VII. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 21 Societatea se dizolva prin:

a)     expirarea duratei de functionare a societatii;

b)     imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau realizarea acestuia;

c)     declararea nulitatii societatii;

d)     hotarerea asociatului unic;

e)     falimentul societatii;

f)       alte cauze prevazute de lege.

Ca efect al dizolvarii, patrimoniul societatii revine asociatului unic, fara lichidare.

CAP. VIII. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII

Art. 22. Fuziunea se va face fie prin absorbirea altei societati sau de catre alta societate, caz in care societatea absorbanta se mentine, fie prin contopirea acesteia cu alta societate, caz in care rezulta o societate noua.

Divizarea se va face prin impatrirea intregului patrimoniu al societatii, care isi va inceta existenta, intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.

CAP. IX ALTE DISPOZITII

Art. 23. Prezentul act constitutiv poate fi modificat ulterior, prin hotararea asociatului unic, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Redacatat in ____________exemplare.

ASOCIAT UNIC,

UNIUNEA SOCIETATILOR DE EXPEDITII DIN ROMANIA

Document Info


Accesari: 2046
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )