Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadADEVERINŢĂ DE VENIT

administratie
ALTE DOCUMENTE

PROIECTE DE COOPERARE INTERNATIONALA COORDONATE DE ISJ
privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitar&
STRUCTURA SISTEMULUI LEGISLATIV NATIONAL PRIVIND PROTECTIA MUNCII
Examenul de obtinere a certificatului de calificare profesionala nivel 1 tema 8
PREFECTUL
AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU nr. 2 din 05.02.2007
Formular 300 \"Decont de TVA\", Instructiuni de completare
PUNCTUL DE VEDERE AL INSTITUTULUI NAŢIONAL AL MAGISTRATURII REFERITOR LA MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ADMITERE ÎN INM
Cerere de liberare provizorie
HOTĂRÂRE nr. 1259 din 13 decembrie 2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semn&

Denumirea unitate ...............................                     21321f524v                      21321f524v      

Adresa unitatii          Str ...........................

Nr ......Bl ....Sc ...Ap ......................

Localitate .................................Judet/Sector ......... Cod postal .....................

Telefon ............. Fax ....................

Nr.înreg.Reg.Comertului .........../...........................................

Cod Unic Înregistrare ................/.......................................

Nr.înreg .......... /.....................

                     21321f524v                      21321f524v                      21321f524v                      21321f524v                

ADEVERINŢĂ DE VENIT

Prin prezenta se adevereste ca Dl/D-na                      21321f524v                      21321f524v                      21321f524v                      21321f524v                   legitimat (a) cu BI/CI              seria          nr                                 21321f524v              eliberat    de                      21321f524v                      21321f524v     la data de                      21321f524v                      21321f524v          CNP                     21321f524v                      21321f524v                      21321f524v             , cu domiciliul în localitatea                     21321f524v                      21321f524v                     str.                     21321f524v                      21321f524v                      21321f524v               Nr                     21321f524v        Bl.           Ap.                judet/sector                      21321f524v            cod postal                      21321f524v           , este salariat (a) cu contract de munca pe perioada nedeterminata începând cu data de                      21321f524v                      21321f524v          /determinata începând cu data de                      21321f524v             pâna la data de                      în functia de                      21321f524v                      21321f524v    , iar venitul lunar net realizat în ultimele  3 luni  este de :

 

Luna

Salariu lunar net

Alte venituri permanente*

Mentionam ca la data prezentei veniturile nete ale salariatului / salariatei 

  Sunt afectate de rate datorate, sume garantate în calitate de girant, popriri si alte datorii, în suma totala de                      21321f524v                      21321f524v                    ____ defalcate astfel:

Explicatie

Valoare totala

Rata lunara
Total

Nu sunt afectate de rate datorate, sume garantate în calitate de girant, popriri si alte datorii.

Apreciem ca salariatul (a) poate îndeplini calitatea de                      21321f524v                      21321f524v                      21321f524v                      21321f524v               (împrumutat/girant) într-un dosar de credit.

De asemenea, ne obligam, daca este cazul sa informam în scris Banca Transilvania SA sau persoana care  s-a subrogat în drepturile acesteia si a carei identitate ne-a fost comunicata, de orice modificare intervenita în contractul de munca al salariatului nostru  (desfacerea contractului de munca, schimbarea locului de munca, pensionare, etc...).

În cazul aprobarii contractului de credit, daca Banca Transilvania SA ne comunica faptul ca angajatul nostru nu a rambursat (total sau partial) vreuna din rate, suntem de acord ca, pe perioada cât este angajatul nostru, fara îndeplinirea altei formalitati, sa retinem din salariul acestuia si sa viram în contul Bancii Transilvania SA sau în contul persoanei care s-a subrogat în drepturile creditorului, la solicitarea bancii, sumele comunicate pâna la achitarea integrala a debitului.

De asemenea ne obligam sa transmitem daca este cazul, debitul împreuna cu documentele mentionate la noul loc de munca al salariatului nostru sau la Oficiul de Pensii, în cazul pensionarii.

Prezenta  adeverinta o semnam în mod valabil, certificând ca semnaturile date sunt ale persoanelor autorizate sa reprezinte în mod legal societatea.

                     21321f524v             Director General**                     21321f524v                      21321f524v                      21321f524v       Director economic**

                                     21321f524v                      21321f524v                      21321f524v                                          21321f524v                                  21321f524v                      21321f524v        

* de ex: bonuri de masa, stimulente, comision din vânzari, ore suplimentare, etc, venituri prevazute în contractul de munca

**numele în clar, semnatura si stampila

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACORD DE PLATĂ

Subsemnatul, ..................... , nascut la data de .......... , fiul / fiica lui............. , cu domiciliul în ........... , str........... , nr.... , bloc .... , sc.. , ap.... , sector / judet ....... , telefon ......, posesor al B.I./C.I. seria .., nr.........., eliberat de.......... , la data de ........ , cod numeric personal ............... , în calitate de (functia).... , la societatea comerciala............., consimt sa se retina din veniturile mele lunare sumele necesare pentru achitarea ratelor si dobânzilor corespunzatoare contractului de împrumut încheiat cu Banca Ttransilvania SA - Sucursala/Agentia............... , la prima cerere a sa si pâna la achitarea integrala a debitului.

În cazul în care îmi voi schimba locul de munca pe durata derularii contractului, ma oblig ca în termen de 5 zile de la prezentarea la noul loc de munca, sa informez si sa depun la Banca Transilvania SA o noua adeverinta de venit, în aceeasi forma cu cea initiala, emisa si semnata de reprezentantii autorizati ai noului loc de munca, si un angajament asemanator acestuia.

Dau prezentul acord  în doua exemplare pentru a fi depuse la societatea ............... si la BT SA.

Semnatura ...........                     21321f524v                      21321f524v   Data..........

Spatiu rezervat confirmarii din partea BT: Informatiile au fost verificate de catre _________________________________________________________

(nume, prenume, functia, semnatura, data)

Numele, prenumele, functia persoanei care a confirmat din partea societatii: _______________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____                     21321f524v                      21321f524v              _____     

Document Info


Accesari: 3953
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )