Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...

AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (A.N.S.P.D.C.P.)

administratie
ALTE DOCUMENTE

ECHIPAMENT DE MUNCA
Investitii pentru doua scoli din Sebes
Fisa de post Agent Comercial
Fisa de post - Contabil sef
Fisa de post Ospatar
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urg
Acte necesare pentru infiintarea unei firme sau societati comerciale
ADMITEREA 2008 īn Academia de Politie \"Alexandru Ioan Cuza\"
Creearea unui E-group pentru elevi


Rounded Rectangle: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(A.N.S.P.D.C.P.)
Str. Olari nr. 32, Sector 2, BUCUREsTI
Cod postal 024057
Tel. +40212525599;Fax +40212525757
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
www.dataprotection.ro

FORMULARUL F 1
 
Rounded Rectangle: Rezervat ANSPDCP - REGISTRATURA

Numarul 
Data
Rounded Rectangle: NOTIFICARE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
(conform art. 22 alin. (3) si alin. (6) din Legea nr. 677/2001) 111c25b

NOTIFICARE GENERALĂ c NOTIFICARE SIMPLIFICATĂ* c

* Se completeaza numai rubricile I, II, III, IV, V, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV sI XVI.

 

NOTIFICARe NOU c


MODIFICAREA/COMPLETAREA UNEI NOTIFICĂRI PRECEDENTE c


PRECIZAŢI NUMĂRUL DE ĪNREGISTRARE:

 
Rounded Rectangle: Rezervat ANSPDCP

NUMĂRUL DE ĪNREGISTRARE A NOTIFICĂRII* 
*Acest numar trebuie mentionat pe orice act prin care datele cu caracter personal sunt colectate, stocate sau dezvaluite.

ACHITAT TAXA DE NOTIFICARe c SCUTIT DE TAXA DE NOTIFICARe c


AUTORITATE PUBLICĂ c PENSIONAR c STUDENT c ELEV c sOMER c

* Se anexeaza dovada

 

NOTĂ:

Īnainte de a completa rubricile din prezentul formular, va recomandam sa consultati instructiunile cuprinse īn Ghidul de completare a notificarilor.

Informatiile din acest formular sunt obligatorii si sunt destinate a fi incluse īn Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal. Scopul Registrului este de a asigura caracterul public al unor informatii continute de notificarile efectuate de operatori.

Notificarea se completeaza cu majuscule, īn mod clar si concis, pentru a permite reproducerea/introducerea sa īn Registru.

Notificarea simplificata se completeaza numai de catre operatorii care prelucreaza date cu caracter personal pentru scopurile stabilite prin decizie a presedintelui A.N.S.P.D.C.P.

Operatorul are obligatia de a completa sau modifica notificarea, īn cazul īn care intervin schimbari īn activitatea sa de prelucrare a datelor cu caracter personal sau exista o solicitare īn acest sens din partea autoritatii de supraveghere, īn termenul stabilit de lege.

Omisiunea de a notifica, precum si notificarea incompleta sau care contine informatii false constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda potrivit art. 31 din Legea nr. 677/2001, daca nu sunt savārsite īn astfel de conditii īncāt sa constituie infractiuni.

Persoanele fizice, ale caror date cu caracter personal sunt incluse īn notificare, īsi pot exercita drepturile de acces, opozitie, rectificare si stergere a datelor, adresāndu-se A.N.S.P.D.C.P., printr-o cerere scrisa, semnata si datata. 


I. Operatorul

Persoana fizica: c

Persoana fizica autorizata: c

Persoana juridica :   c Sector public c Autoritate centrala c Autoritate locala c Altele c

Sector privat c CUI.......... ..... ...... ........

Membru al unei asociatii (īn sensul art. 28 din Legea nr. 677/2001

Numele/Denumirea

Adresa/Sediul .......... ..... ...... .......... ..... ...... ....  

Cod postal.......................... Localitatea .......... ..... ...... .... Tel:

E-mail : Fax:

Persoana de contact: Numele.......... ..... ...... .......... ..... ...... ..................Functia.......... ..... ...... ....................

Telefon.......... ..... ...... .......Fax.......... ..... ...... ......E-mail.......... ..... ...... .....................


Persoana fizica: c

Persoana fizica autorizata: c

Persoana juridica : c Sector public   c Autoritate centrala c Autoritate locala c Altele c

Sector privat c CUI.......... ..... ...... .......

Membru al unei asociatii (īn sensul art. 28 din Legea nr. 677/2001

Numele/Denumirea

Adresa/Sediul .......... ..... ...... ......................

Cod postal............................Localitatea..... ............   Tel.

E-mail :............. Fax :

Persoana de contact: Numele.......... ..... ...... .......... ..... ...... ...................Functia.......... ..... ...... ....................

Telefon.......... ..... ...... .......Fax.......... ..... ...... .......E-mail.......... ..... ...... ......................

Persoana fizica:   c

Persoana fizica autorizata: c

Persoana juridica : c Sector public   c Autoritate centrala c Autoritate locala c Altele c

Sector privat c CUI.......... ..... ...... ...........

Membru al unei asociatii (īn sensul art. 28 din Legea nr. 677/2001

Numele/Denumirea

Adresa/Sediul .......... ..... ...... ...............

Cod postal..........................   Localitatea......................... Tel.

E-mail :.............   Fax :

Anexati copia contractului īncheiat potrivit art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001.

Persoana de contact: Numele.......... ..... ...... .......... ..... ...... .................Functia.......... ..... ...... ........................

Telefon.......... ..... ...... .......Fax.......... ..... ...... ....E-mail.......... ..... ...... ..........................

IV. Scopul prelucrarii

c

resurse umane  

c

activitate literara  

c

selectie si plasare forta de munca  

c

administrarea justitiei

c

gestiune economico - financiara si administrativa  

c

activitate artistica  

c

reclama, marketing si publicitate  

c

activitate notariala

c

servicii de sanatate

c

activitate sindicala

c

educatie si cultura  

c

activitate politica

c

protectie si asistenta sociala  

c

servicii de consiliere legala si reprezentare īn justitiec

urbanism si amenajarea teritoriului  

c

servicii financiar - bancare

c

administrare spatiu locativ  

c

rapoarte de credit

c

protectia mediului

c

colectare debite/recuperare creante

c

fond funciar  

c

asigurari si reasigurari

c

cadastru si publicitate imobiliara  

c

prevenirea fraudelor

c

taxe si impozite

c

tranzactii imobiliare

c

evidenta populatiei si stare civila  

c

servicii de cazare

c

evidenta electorala  

c

monitorizarea accesului/persoanelor īn spatii publice/private

c

emitere autorizatii  

c

securitatea persoanelor si a spatiilor publice/private

c

statistica

c

servicii de comunicatii electronice

c

furnizarea de bunuri si servicii   

c

servicii pe internet

c

cercetare stiintifica  

c

activitate sanitar - veterinara

c

cercetare istorica  

c

activitate agricola

c

jurnalism si media

c

alte scopuri (precizati)V. Categoria sau categoriile de persoane vizate

c

clienti/potentiali clienti

c

vizitatori

c

consumatori/potentiali consumatori

c

pasageri

c

debitori

c

membri

c

pacienti

c

artisti

c

cadre medico-sanitare

c

electori

c

farmacisti

c

sustinatori ai partidelor politice

c

cadre didactice

c

subiecti ai unei cercetari, publicatii sau emisiuni radio-tv

c

studenti

c

justitiabili

c

minori

c

contribuabili

c

beneficiari ai serviciilor de protectie si asistenta sociala

c

abonati

c

beneficiari ai serviciilor publice locale

c

angajati

c

contractanti

c

beneficiari ai asigurarilor

c

titulari ai drepturilor reale

c

membrii familiei persoanei vizate

c

candidati

c

altele (precizati)VI. Modul īn care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor

c īn scris* c verbal c prin afisare la sediu* c prin afisare pe pagina web*

*Anexati modelul documentului prin care realizati informarea persoanelor vizate.  

VII. Serviciul sau angajatul responsabil pentru exercitarea drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001

1. Numele si coordonatele sunt identice cu cele ale operatorului   c2. Numele si coordonatele sunt identice cu cele ale reprezentantului c

3. Pentru alte cazuri (servicii sau angajati ai operatorului), completati urmatoarele:

Numele (denumirea) ........................Functia.......... ..... ...... ....

Adresa.......... ..... ...... ..............

Cod postal..........................   Localitatea.......... ..... ...... ............ Tel.

E-mail :...........   Fax :

VIII. Date si categorii de date prelucrate

c

numele si prenumele

c

e-mail

c

numele si prenumele membrilor de familie

c

profesie

c

sexul

c

loc de munca

c

data si locul nasterii

c

formare profesionala - diplome - studii

c

cetatenia

c

situatie familiala

c

semnatura

c

situatie militara

c

date din actele de stare civila

c

situatie economica si financiara

c

date din permisul de conducere/certificatul de īnmatriculare

c

date privind bunurile detinute

c

nr. dosarului de pensie

c

date bancare

c

nr. asigurarii sociale/asigurarii de sanatate

c

obisnuinte/preferinte/comportament

c

caracteristici fizice/antropometrice

c

imagine

c

telefon/fax

c

altele(precizati):.......... ..... ...... .....................

c

adresa (domiciliu/resedinta)IX. Categorii de date cu caracter special

c

date cu caracter personal care denota originea rasiala a persoanelor vizate

c

date privind starea de sanatate

c

date cu caracter personal care denota originea etnica a persoanelor vizate

c

date genetice

c

date cu caracter personal care denota convingerile politice ale persoanelor vizate

c

date privind viata sexuala

c

date cu caracter personal care denota convingerile filozofice ale persoanelor vizate

c

datele biometrice

c

date cu caracter personal care denota convingerile religioase ale persoanelor vizate

c

date privind savārsirea de infractiuni

c

date cu caracter personal care denota apartenenta sindicala a persoanelor vizate

c

date privind condamnari penale/masuri de siguranta

c

date cu caracter personal care denota apartenenta la un partid politic a persoanelor vizate

c

date privind sanctiuni disciplinare

c

date cu caracter personal care denota apartenenta la o organizatie religioasa a persoanelor vizate

c

date privind sanctiuni contraventionale

c

codul numeric personal

c

date privind cazierul judiciar

c

seria si numarul actului de identitateX. Sursa de colectare a datelor cu caracter personal

c de la persoanele vizate   c de la reprezentantul legal   c de la alt operator   c din surse publice   c altele (precizati) .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......................


XI. Categorii de destinatari

c persoana vizata

c reprezentantii legali ai persoanei vizate

c angajati ai operatorului

c īmputernicitul operatorului

c alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale īn numele operatorului, cu exceptia īmputernicitului (ex: avocati, consultanti, contabili, auditori)

c partenerii contractuali ai operatorului

c alte companii din acelasi grup cu operatorul

c autoritate judecatoreasca

c autoritati publice centrale

c autoritati publice locale

c politie

c servicii sociale si de sanatate

c institutii de īnvatamānt si educatie

c furnizorii de servicii si bunuri

c societati bancare

c birouri de credit

c agentii de colectare a debitelor/recuperare a creantelor

c societati de asigurare si reasigurare

c organizatii profesionale

c organizatii politice

c organizatii religioase

c asociatii si fundatii

c mass-mediac angajatorul/potentialul angajator al persoanei vizate

c agentii de selectie si plasare a fortei de munca

c organizatii de cercetare a pietei

c altele (precizati) .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ......

XII. Garantiile care īnsotesc dezvaluirea datelor catre terti

c consimtamāntul persoanei vizate c acte normative*.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..............

c clauze contractuale de confidentialitate c alte garantii (precizati).......... ..... ...... *Precizati numarul, data si titlul actului normativ.   

XIII. Data estimata pentru īncheierea operatiunilor de prelucrare

c data certa*.......... ..... ...... ..... c perioada**.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...

*Precizati ziua, luna si anul. **Precizati criteriile de definire a perioadei.

XIV. Destinatia ulterioara a datelor

c distruse c sterse c arhivate

c transformate īn date anonime si stocate exclusiv īn scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica

c transferate altui operator*.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........

*Precizati denumirea operatorului si anexati copia contractului.

XV. Transferuri de date īn strainatate

Transfer īn state din Uniunea Europeana c

Precizati statele:

Precizati scopul transferului, prin mentionarea indicativului respectiv de la rubrica IV:.......... ..... ...... .......... ..... ...... ..........

Precizati categoriile de persoane vizate, prin mentionarea indicativului de la rubrica V

Precizati datele sau categoriile de date transferate, prin mentionarea indicativului respectiv de la rubricile VIII si/sau IX:.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ......................

Precizati denumirea si sediul destinatarului/destinatarilor: .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ....

Precizati durata propusa pentru prelucrare:.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...................

Transfer īn state din afara Uniunii Europene c

Precizati statele:.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ......

Precizati scopul transferului, prin mentionarea indicativului respectiv de la rubrica IV:.......... ..... ...... .......... ..... ...... ..........

Precizati datele sau categoriile de date transferate, prin mentionarea indicativului respectiv de la rubricile VIII si/sau IX:.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ....................

Precizati denumirea si sediul destinatarului/destinatarilor:.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......................


Precizati durata propusa pentru prelucrare:.......... ..... ...... .......... ..... ......

XVI. Conditiile īn care se intentioneaza efectuarea transferului datelor personale īn strainatate

c statul de destinatie asigura un nivel de protectie adecvat*

c īn baza unui contract cu clauze standard, īncheiat īntre importatorul si exportatorul de date

c īn baza unui contract īncheiat īntre importatorul si exportatorul de date, care contine garantii suficiente pentru protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor

c īn baza consimtamāntului explicit/īn scris al persoanei vizate

c īn vederea executarii unui contract īncheiat īntre persoana vizata si operator sau pentru executarea unor masuri precontractuale dipuse la cererea persoanei vizate

c īn vederea īncheierii unui contract sau pentru executarea unui contract īncheiat ori care se va īncheia, īn interesul persoanei vizate, īntre operator si un tert

c īn vederea satisfacerii unui interes public major

aparare nationala c ordine publica c siguranta nationala c

buna desfasurare a procesului penal c constatatarea, exercitarea sau apararea unui drept īn justitie c

c īn vederea protejarii vietii, integritatii fizice sau sanatatii persoanei vizate

c ca urmare a unei cereri anterioare de acces la documente oficiale care sunt publice ori a unei cereri privind informatii care pot fi obtinute din registre sau prin orice alte documente accesibile publicului

*Precizati numarul, data si titlul actului normativ care reglementeaza protectia datelor cu caracter personal īn statul de destinatie:.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ......................   

XVII. Descriere generala a masurilor luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii*2. Tipul de acces.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ......................


3. Colectarea datelor.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...............


4. Executia copiilor de siguranta.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........................


5. Computerele si terminalele de acces.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .................


6. Fisierele de acces.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ................


7. Sistemele de telecomunicatii.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .............................


8. Instruirea personalului.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ........


9. Folosirea computerelor.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......


10. Imprimarea datelor.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ...........


*Descrieti pe scurt fiecare dintre masurile adoptate.

 

XVIII. Operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personalc utilizare c transmitere c diseminare c alt mod de dezvaluire a datelor catre terti c alaturare c combinare


c blocare   c stergere   c distrugere   c altele (precizati).......... ..... ...... .........................

 

XIX. Sistemul de evidenta utilizat si legaturile cu alte prelucrari sau sisteme de datePrelucrarea are legatura cu alte sisteme de evidenta: da c nu c


Īn cazul īn care ati bifat da, precizati daca sistemul de evidenta este situat: pe teritoriul Romāniei c

cĪn cazul īn care ati bifat da, precizati daca legatura permite:   transferul datelor c

c

acces limitat la date   c

vizualizare   c

stocare, fara drept de acces c

altele (precizati)* Precizati statul/statele respective.

 


XX. Motivele care justifica aplicarea prevederilor art. 11, art. 12 alin. (3) sau (4) ori ale art. 13 alin. (5) sau

(6) din Legea nr. 677/2001

c scopuri jurnalistice c scopuri literare c scopuri artistice


c scopuri statistice c cercetare istorica    c cercetare stiintificaloading...


Document Info


Accesari:
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )