Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

administratie
ALTE DOCUMENTE

PROIECTE DE COOPERARE INTERNATIONALA COORDONATE DE ISJ
Fisa de post - Director vanzari si marketing
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de īncalzire
BIROUL ELECTORAL CENTRAL VRANCEA
Desfacerea casatoriei prin acordul partilor
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTS AND RURAL DEVELOPMENT
CLASIFICAREA POSTURILOR
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urg
Curriculum vitae model
Administratie publica 
 

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. 14 din 20.07.2007

Titularul activitatii: S.C. MONDECO SRL, Suceava

Adresa : jud. Suceava,  loc. Suceava, str. 22 Decembrie nr. 27

Locatia activitatii: jud. Suceava, loc. Suceava ,Calea Unirii nr .22

Categoria de activitate conform anexei 1 a OUG 152/2005 aprobata de legea 84/2006, privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii:

Activitate principala:

5.1. Instalatie pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase cu o capacitate de peste 10t/zi

v     Cod SNAP , conform Ordin 1144/2002 privind Registrul National al Poluantilor Emisi - 0902

v     Cod NOSE-P, conform Ordin 1144/2002 privind Registrul National al Poluantilor   Emisi- 109 03

v     Cod CAEN:   9002 - colectarea si tratarea altor reziduuri

    6024 - transporturi rutiere de marfuri

 

Emisa de : Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau,

Serviciul Autorizari si Controlul Conformarii

Data emiterii: 20.07.2007

Termen de valabilitate: 20.07.2017

Director Executiv,

Dr. Ing. Iulian Movila


CUPRINS

PREVEDERI GENERALE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

2. TEMEIUL LEGAL

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

CONDITII DE FUNCTIONARE

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

6. MATERII PRIME, AUXILIARE SI PRODUSE FINITE

7. RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE PE  AMPLASAMENT

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1. Aer

9.2. Apa

9.3. Sol

9.4. Alte dotari

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL   INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. Aer

10.2. Apa

10.3. Sol

10.4. Zgomot si vibratii

11. GESTIUNEA DESEURILOR

11.1. Deseuri produse, stocate temporar

11.2. Depozitarea definitiva a deseurilor

11.3. Gestiunea substantelor chimice periculoase

12. METODA DE ACCEPTARE SI STOCARE A DESEURILOR LA  INCINERARE

13. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA SI MANAGEMENTUL

  SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

14. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Aer

13.2. Apa

13.3. Sol

13.4. Deseuri

13.5. Alte

13.6. Zgomot si mirosuri

15. RAPORTAREA LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA

  MEDIULUI SI PERIODICITATEA  ACESTORA

14.1. Raportari

14.2. Evidente

14.3. Modele de raportare

16. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL  REZIDUURILOR

18.DISPOZITII FINALE

19. GLOSAR DE TERMENI

Prezenta autorizatie contine 41 pagini

PREVEDERI GENERALE

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII:

1.1.Numele titularului de activitate:  S.C.  MONDECO SRL, Suceava

1.2.Adresa sediului social: jud. Suceava,  loc. Suceava, str. 22 Decembrie nr. 27

    Telefon: 0230/519398

Fax:  0230/519398

Email: mondeco@mondeco.ro

1.3.Data īnfiintarii societatii: martie 2001, CUI 13800021/28.03.2001

 

1.4. Numar de īnmatriculare: J33/178/26.03.2001

1.5. Nume operator: SC Mondeco SRL

1.6. Data punerii in functiune a instalatiei:   instalatie noua reglementata prin acord de mediu,

1.7.Obiectul autorizarii: Statie de incinerare a deseurilor periculoase, industriale si spitalicesti, de tip MERI FM - 6G500, cu o capaciate proiectata de 10.800t deseuri/an, care se va atinge īncepānd cu decembrie 2007.

-            activitatea principala IPPC: 

§         incinerarea deseurilor periculoase industriale si spitalicesti: alimentarea automata a deseurilor solide, lichide si namoluri, arderea propriu-zisa, recuperarea caldurii, racirea si epurarea gazelor arse.

-          activitati non IPPC conexe activitatii principale:

§         stocarea temporara a deseurilor periculoase

§         alimentarea cu apa potabila si industriala

§         evacuarea apei menajere si pluviale la canalizarea FAMOS

§         transport deseuri priculoase

§         alte activitati secundare (depozitare materiale auxiliare, īntretinere mecanica, electrica, AMC, servicii tehnice, PSI)

   

1.8.Amplasamentul prevazut pentru operare:

Instalatia IPPC de incinerare, proprietatea SC MONDECO SRL, este amplasata intr-o zona cu profil industrial, in incinta fostei fabrici SC FAMOS SA , calea Unirii nr 22, pe malul stang al raului Suceava la o distanta de   aproximativ 1,4 - 1,6 Km de zonele rezidentiale ale municipiului Suceava. Suprafata ocupata de instalatie este de aproximativ 3120 mp,repartizata astfel:

- suprafata construita :

(hala industriala+depozit temporar+cale acces interior):  2484 m2

- cai de acces :   600 m2

- alte spatii :   36 m2

Coordonatele amplasamentului sunt : 47 grd si 45 min latitudine nordica, 26 grd. si 25 min longitudine estica.

1.9. Proprietarul terenului:

Terenul pe care se afla amplasata instalatia este proprietatea SC Mondeco SRL Suceava.

1.10. Regim de functionare:

Continuu, inclusiv sarbatorile legale (3 schimburi/zi, 8 ore/schimb, 7 zile/saptamāna, tot timpul anului, cu exceptia perioadelor de revizii planificate).

1.4 PERSONAL

Numar total de angajati:20 angajati

2.TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a cererii adresate de SC Mondeco SRL , cu sediul social īn Municipiul Suceava, strada Calea Unirii nr. 22, īnregistrata la A.R.P.M. Bacau cu nr.113F/05.02.2005, in baza OUG nr.195/2005, aprobata prin L 265/2006, in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale, a evaluarii conditiilor de operare, a respectarii cerintelor O.U.G. 152/2005 aprobata prin Legea 84/2006,  privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, in conditiile in care:

-            activitatea se desfasura in conformitate cu  legislatia nationala  in vigoare privind protectia mediului,  armonizata cu Directivele Europene in domeniu, in conditii de protectie a  mediului considerat  in intregul sau,

se emite prezenta autorizatie integrata de mediu pentru SC MONDECO SRL .

Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu

prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele

UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunzatoare:

§         OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificata si aprobata de Legea nr.265/2006 care transpune DC 85/337/CEE (modificata prin DC 97/11/CE); DC90/313/CE; DPEC 2001/42/CE; DC96/62/CEE; DC1999/30/CE; DPEC

2000/69/CE; DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE; DC 91/689/CEE; DPEC

2000/76/CE; DPEC 94/62/CE; DC 99/31/CE; DC 75/439/CEE;

DC 91/157/CEE;RC 259/93; DC 92/43/CEE; DC 79/409/CEE;

§         H.G. nr. 268 /2005 pentru modificarea si completarea H.G. 128/2002 privind

incinerarea deseurilor care transpune Directiva 2000/76/CE.

§         Legea nr. 655/20.11.2001 pentru aprobarea OUG nr. 243/2000 privind protectia

atmosferei care transpune DC 96/62/CEE; DC 1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE;

DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE;

. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei ;

. Legea nr. 426/2001 de aprobare a Ordonantei nr. 78/2000 privind regimul

deseurilor, modificata de OUG 61/2006, care transpune DC 75/442/CEE

(amendata de DC91/156/CEE); DC 96/59/CE; DPEC 2000/76/CE; DPEC

94/62/CE; DC 99/31/CE;

. H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate care transpune DC 75/439/CEE (amendata de DC87/101/CEE si de DC 91/692/CEE);

. Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor in

conformitate cu Catalogul European al Deseurilor care transpune Decizia nr.

2000/532/CE, amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista deseurilor;

. H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje care transpune in legislatia nationala Directiva Parlamentului si Consiliului nr.

94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, amendata prin Directiva

Parlamentului si Consiliului 2004/12/CE, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare si marcare a materialelor de ambalaj, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date;

. H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor care transpune Directiva nr.

1999/31/EC privind depozitarea deseurilor;

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila,

contraventionala sau penala, dupa caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitate principala:

·        Categoria de activitate conform Anexei nr.1 a OUG nr.152/2005:

  Activitate principala:

5.1. Instalatie pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase cu o capacitate de peste 10t/zi

v     Cod SNAP , conform Ordin 1144/2002 privind Registrul National al Poluantilor Emisi - 0902

v     Cod NOSE-P, conform Ordin 1144/2002 privind Registrul National al Poluantilor   Emisi- 109 03

v     Cod CAEN:   9002 - colectarea si tratarea altor reziduuri

Activitati auxiliare:

coduri secundare: 9001  Colectarea si tratare apelor uzate

9002  Colectarea si tratarea altor reziduuri

9003  Salubritate, depoluare si activitati similare

6024 - transporturi rutiere de marfuri

Breff aplicabil : Incinerarea deseurilor - iulie 2005

 

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII:

-          Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu ;

-          Solicitare Autorizatie Integrata de Mediu

-           Raport de amplasament;

-           Studiu privind impactul asupra mediului

-   Plan de interventie in caz de incendiu

-     Anexe: plan de amplasament , plan de situatie,   contracte utilitati

-   Acord de mediu nr 2/29.12.2006

-   Notificare de punere in functiune a obiectivului eliberata de Directia Apelor Siret-SGA Suceava

-   Licente de transport deseuri periculoase

-   Autorizatie de detinere si utilizare substante toxice si periculoase

-   Contracte utilitati :gaz metan,energie electrica,apa industriala,canal

-   Contract prestari servicii salubritate - Rosal Grup SRL Suceava

-   Contract prestari servicii salubritate -Vivani Slobozia

- Plan de urgenta interna  pentru poluari acidentale

CONDITII DE FUNCTIONARE

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Tehnici de management si control

Detinatorul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un sistem eficient de management de mediu , concretizat printr-un un set de proceduri, care sa duca la indeplinirea urmatoarelor obiective :

 • diminuarea impactului activitatii asupra mediului
 • conformarea cu cerintele legale
 • cresterea performantei de mediu.

Principalele masuri necesare pentru a atinge obiectivele de mediu sunt :

·        stabilirea   responsabilitatilor

·        identificarea si   evaluarea impactului semnificativ asupra   mediului

·        planificarea si realizarea  de modernizari in instalatie pentru a diminua impactul  asupra mediului

·        intretinerea  preventiva a instalatiilor tehnologice, a dispozitivelor de depoluare, etc.

·        planificarea modului de actiune   in caz de poluari accidentale, avarii in instalatie

·        monitorizarea si controlul emisiilor

·        instruirea personalului in scopul cunoasterii obiectivelor de mediu

SC MONDECO SRL Suceava are certificare SRAC pentru SMM conform SR EN ISO 14001/1997.

6.      MATERII PRIME SI AUXILIARE; PRODUSE FINITE

6.1. Materii prime

·           Deseuri periculoase industriale si spitalicesti , precum si deseuri nepericuloase conform cartii tehnice a instalatiei:   consum 10800t/an, apartinand urmatoarelor categorii de deseuri :

02 - deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare,   pescuit,   de la prepararea si procesarea alimentelor;

03 - deseuri de la prelucrarea lemnului si producerea placilor si a mobilei, hartiei,cartonului;

04 - deseuri ind.pielariei , blanariei si textila;

05 - deseuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale, trararea pirolitica a carbunilor;

06 - deseuri din produse chimice anorganice;

07- deseuri din proc.chim.organice;

08 - deseuri de la producerea ,prepararea,furnizarea si utilizarea straturilor de acoperire (vopsele,lacuri,emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor si cernelurilor tipografice;

09 - deseuri din ind. fotografica;

10 - deseuri din procese termice;

12 - deseuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica a suprafetelor metalelor si materialelor plastice;

13 - deseuri uleioase deseuri de comb. lichizi(cu exceptia uleiurilor comestibile si a celor din capitolele 05,12,19);

14 - deseuri de solventi organici, agenti de racire si carburanti (cu exceptia 07,08);

15 - deseuri de ambalaje, materiale absorbante, materiale de lustruire,filtrante si imbracaminte de protectie, nespecificate in alta parte;

16 - deseuri nespecificate in alta parte;

18 - deseuri din activitati de ocrotire a sanatatii umane sau din activitati veterinare si/sau cercetari conexe(cu exceptia desurilor de la prepararea hranei in bucatarii sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sanatatii);

20 - deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie,institutii, inclusiv fractiuni colectate separat; deseurile de ambalaje uzate inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite incadrate la cod 15.01 pot fi supuse incinerarii cu exceptia celor cu urme de substante explozive sau radioactive;

Deseuri spitalicesti:

a) deseuri nepericuloase;ambalaje materiale sterile,flacoane de perfuzie fara contact de sange sau cu alte lichide, hartie, resturi alimentare, saci si alte amblaje din material plastic, recipienti din sticla care nu au avut contact cu sangele sau cu alte lichide biologice;

b) deseuri periculoase specificate de Catalogul European al deseurilor/ deseuri periculoase-18.00.00-deseuri din maternitati, unitati de ocrotire a sanatatii,de diagnostic, tratament, prevenirea bolilor:18.01.02-deseuri anatomo-patologice si parti anatomice considerate infectioase;18.01.02-deseuri infectioase care contin sau au venit in contact cu sangele sau alte fluide biologice, precum si cu virusi, bacterii,paraziti si/sau toxinele microorganismelor;18.01.01-deseuri intepatoare care rezulta din activitati de diagnostic si tratament; 18.01.03- seringi;18.01.04-imbracaminte, aparate gipsate, scutece, deseuri chimice si farmaceutice includ serurile si vaccinurile cu termen de valabilitate depasit, medicamente expirate, reziduuri de substante chimio-terapice, reactivi si substante folosite in laboratoare, substante de curatenie si dezinfectie deteriorate sau depasite ca termen de valabilitate, substante dezinfectante.

Nu pot fi incinerate deseuri radioactive si explozibile.

In   incinerator se vor arde in principal deseuri periculoase.

Deseurile nepericuloase vor fi aceptate la incinerare numai in conditiile in care acestea nu se pot valorifica .

In incinta incineratorului trebuie indeplinite si respectate fluxuri separate pentru deseurile periculoase si cele nepericuloase , neexistand riscul intersectarii acestora.

Cantitatile de deseuri nu vor depasi capacitatea nominala de ardere de -   max 500 kg/sarja, respectiv: 500 Kg/ora, pentru fiecare linie de incinerare.

Pentru un proces optim de incinerare in instalatie, se vor respecta urmatoarele debite:

Debit masic minim de deseuri 200kg/ora la o putere calorica de 42 MJ/Kg

  Debit masic maxim de deseuri 500kg/ora la o putere calorica de 15.5 MJ/kg

Puterea calorica minima a amestecului de deseuri - 4 MJ/kg

Puterea calorica maxima a amestecului de deseuri - 42 MJ/kg

Dozajul cantitatilor de deseuri in cadrul amestecului de deseuri pentru incinerat se va realiza astfel incat sa se respecte valorile limita pentru emisii in aer prevazute de HG nr. 128/2002 cu modificarile HG 268/2005 privind   incinerarea deseurilor.

6.2.          Materii auxiliare :

Materiile auxiliare utilizate in activitatea de incinerare sunt:

Nr.

crt

Denumire

Cantitate

Tone/an

Mod de ambalare/depozitare

1

Sorbalit 3%( amestec de 97 % var hidratat si 3 % carbune activ)

250

big-baguri

3

Clorura de amoniu

42

Saci de hartie

4

Ulei mineral

0,1

Canistre metalice sau PVC

5

Vaselina

0,05

Canistre metalice

6.3.Produse finite

Produsul finit obtinut este energia termica care se livreaza in sistemul de incalzire a municipiului  Suceava.

6.4.  Arii de depozitare

Pe amplasament, exista  urmatoarele spatii de depozitare a materiilor prime, chimicalelor si a deseurilor proprii generate īn activitate de incinerare:

Ä     Depozite materii prime: depozit temporar de deseuri periculoase;
Ä     Depozite de materiale auxiliare: material adsorbant

Ä     Depozite temporare pentru deseurilor tehnologice (cenusa si zgura de la incinerare) si netehnologice (metalice, uleiuri uzate, menajere etc.).

7. RESURSE: APA, ENERGIE, ABUR

7.1. Alimentarea cu energie electrica se realizeaza īn baza contractului de furnizare cu SC Electrica SA,   nr. 2659/30.08.2006.

Consumul de energie electrica estimat  la capacitatea de proiect :

- 2884 MWh/an - din reteaua publica

Consum specific de energie : 267kWh/t de deseu incinerat(amestec mediu)

Consum de energie recomandat in Breff:132-476kwh/t

Alimentarea cu energie termica (abur) - este asiguarta din productia proprie , prin recuperarea caldurii de la incinerarea deseurilor.  Surplusul de energie termica este livrat la SC Termica SA Suceava.

Gazul metan se asigura prin contract de catre SC NORDGAZ SA Tg Mures.

Consum gaz metan estimat per total instalatie, la capaciatatea de proiect:- 540.000 m3/an .

Alimentarea cu apa potabila se asigura din reteaua municipala, conform avizului de bransare nr 15591/20.09.2006.

Alimentarea cu apa tehnologica si de stingere a incendiilor se asigura din reteaua de apa industriala a SC termica Suceava prin realizarea unei extinderi a retelei existente in zona.

Modul de folosire a apei:   in scop igienico-sanitar, tehnologic, igienizat platforme si stropit spatii verzi.

Necesarul total de apa : Vmax= 1,3 mc/zi

Apa nu se recircula.

Asigurarea cu apa a instalatiilor de incendiu se face printr-un racord din reteaua de apa industriala a SC TERMICA SA , care alimenteaza doi hidranti, avand fiecare un debit de interventie de 10 l/s.

Sistemul de canalizare :

Apele menajere sunt descarcate in canalizarea municipala, impreuna cu SC   Famos SA si sunt dirijate in statia de epurare biologica ACET Suceava. Apele pluviale sunt preluate de reteaua de colectare ape pluviale existenta   a SC Famos SA.

8. DESCRIEREA ACTIVITATILOR

Instalatia de tip MERI FM, cu trei cuptoare de ardere tip FM - 6G500, asigura o capacitate de incinerare de cāte 500 kg/ora pentru fiecare cuptor. Cantitatile si compozitia deseurilor ce pot fi incinerate zilnic sunt urmatoarele:

  circa 20 t/zi deseuri solide,

circa 11 t/zi deseuri pastoase,

circa 3 t/zi deseuri lichide;

circa 3 t/zi ambalaje.

8.1. Componentele incineratorului:

I. Unitatea de incinerare - 3 module, fiecare format din :

1.      Camera principala; cuptor de ardere tip FM - 6G500, echipat cu gratar static si suflanta, in care are loc arderea deseurilor periculoase. Pentru asigurarea temperaturii optime de ardere camera principala este dotata cu 4 arzatoare Weishaupt cu nivel redus de NOx.

2.      Camera secundara (post-combustie termica), in care are loc arderea gazelor rezultate din camera principala, formata din:

  - vatra fierbinte incalzita pe dedesupt

  - 2 arzatoare Weishaupt cu nivel redus de NOx, care se pornesc     automat cand temperature gazelor de combustie dupa ultima   injectare de aer scade sub 850 sau 1100 grade Celsius

  - conducte de legatura

  - cos de avarie

Temperatura de incinerare a deseurilor in camera de combustie secundara este de 1100 °C, pentru o perioada de minimum 2 secunde .

  3.Sistem automat de alimentare a deseurilor

  4. Sistem automat pentru evacuarea cenusii

  5. Sistem de racire si epurare a gazelor evacuate

  5.1.Schimbatorul de caldura

  5.2.Statia de epurare a gazelor de ardere

  5.2.1. Reactor pentru chemisorbtie , pentru separarea   poluantilor acizi

  5.2.2. Filtru din material textile cu jet, pentru separarea   particulelor solide , dotat cu modul catalitic DENOx

II. Cos dispersie , comun celor trei module

III. Sistemul de monitorizare continua a noxelor evacuate in aer

IV. Depozitul de deseuri , compartimentat in scopul:

- depozitarii temporare a deseurilor periculoase

- depozitarii intermediare a deseurilor tehnologice

- depozitarea materialelor auxiliare necesare in proces

V. Depozitul frigorific - cu un volum   de 18m³,in care se asigura o temperatura de

- 10ŗC(minus).8.2. Analiza conformarii tehnologiei utilizate la SC MONDECO SRL Suceava cu prevederile doc BREF

Nr. crt.

Tehnica BAT

Efecte/implicatii/mod de aplicare

Stadiul aplicarii īn 2007

Masuri

Incinerarea deseurilor periculoase - BAT pentru proces tehnologic

1.

Incinerarea deseurilor īn cuptoare cu gratar static

Cap.2/pag.33

·        Tratarea ecologica prin ardere a deseurilor periculoase si valorificarea caldurii generate

·        Incinerarea completa a deseurilor periculoase de diverse categorii

·        Proces de ardere stabil

·        Emisii de gaze cu nocivitate redusa

·        Cenusa de vatra sub 3 %TOC

Implementat

Nu este cazul

Incinerarea deseurilor periculoase - BAT pentru reducerea emisiilor īn apa

2

Sistem uscat pentru epurarea gazelor de ardere

Cap.3/pag.174

·        Asigura eliminarea emisiilor de poluanti in apa

Implementat

Nu este cazul

Incinerarea deseurilor periculoase - BAT pentru reducerea emisiilor īn aer

3

Instalatie de epurare gaze de ardere care include:

·        Filtre cu saci pentru pulberi

Cap.2/pag.105

·        Procedeu uscat cu adsorbtie pe var hidratat si captarea pulberilor de reactivi pe filtre cu saci (inclusiv metale)

Cap.2/pag.107 si Cap.2/pag.118

·        Tratarea gazelor de ardere cu derivati pe baza de amoniu (NH4Cl)

Cap.2/pag.112

·        Tehnica primara - prevenirea receptiei deseurilor cu continut de mercur - si tehnica secundara - adsorbtia pe carbune activ.

Cap.2/pag.116

·        Monitorizarea continua a emisiilor īn aer

Cap.2/pag.139

·        Retinerea pulberilor

·        Reducerea gazelor acide (HF, HCL, SOX)

·        Reducerea continutului de metale grele, TOC, dioxine, furani etc.

·        Reducerea emisiilor de NOX

·        Reducerea emisiilor de mercur

·        Controlul emisiilor atmosferice

Implementat

Nu este cazul

Incinerarea deseurilor periculoase - BAT pentru reducerea cantitatii de deseuri generate

4

Controlul si monitorizarea continua a procesului de ardere

Cap.2/pag.139

·        Reducerea cantitatii de cenusa si zgura

Implementat

Nu este cazul

Incinerarea deseurilor periculoase - BAT pentru reducerea consumurilor energetice

5

Randament termic al incineratoarelor

Cap.3/pag.197

·        Cresterea eficacitatii de conversie a energiei termice īn agent termic

Implementat

Nu este cazul

Tehnici BAT utilizate in instalatie:

Ų      cuptoarele de incinerare sunt dotate cu camasa de otel, cu protectie refractara 250 -  500 mm grosime;

Ų      controlul automat al temperaturii de ardere (T=850 -1100°C cel putin 2 secunde), īn asa fel īncāt īn gazele de ardere sa nu se mai regaseasca īncarcaturi de substante nedistruse;

Ų      proces stabil de ardere, care permite incinerarea deseurilor de diverse compozitii;

Ų      fazele procesului de ardere sunt separate una de cealalta si reglate individual; datorita acestui fapt, respectarea valorilor emisiilor admise nu constituie o problema din punct de vedere al protectiei mediului;

Ų      arderea partiala la viteze reduse a aerului īn camera primara, fapt pentru care se emite o cantitate mica de substante solide;

Ų      reducerea cu 95 -98% a volumului si masei deseurilor tratate;

Ų      recuperarea caldurii si folosirea acesteia īn scopuri menajere si industriale, ceea ce face ca instalatia sa fie rentabila din punct de vedere economic;

Ų      sistem performant de extragere a zgurii care sa īndeparteze si sa raceasca rezidurile solide rezultate din cuptor;

Ų      respectarea valorilor limita de emisie, reglementate īn doc BREF transpuse īn legislatia nationala;

Ų      consumurile de utilitati si materiale auxiliare se īncadreaza īn limite.

8.3. Fluxul tehnologic

Fluxul tehnologic de incinerare ecologica a deseurilor periculoase la SC MONDECO SRL Suceava, pentru care se solicita autorizatia integrata de mediu este prezentat īn urmatorea schema generala :

Schema bloc - procese tehnologice

Text Box: Intrari

Text Box: Procese/produse

Text Box: .	ulei uzat
.	zgomot

Text Box: .	energie electrica
.	ulei īntretinere
.	ulei hidraulic

Text Box: Iesiri

Text Box: Alimentare automata deseuri solideText Box: Alimentare deseuri lichide, namolText Box: .	emisii de la mijloacele de transport
.	zgomot
.	zgomot

Text Box: Depozitare temporara
Pregatire sarje
Text Box: .	deseuri solide
.	deseuri lichide
.	namol

Text Box: pasta cel.

Text Box: deseuri lichide
namoluri

Text Box: deseuri solide

Text Box: .	gaz metan
.	energie electrica
.	apa industriala (accidental)
Text Box: .	zgura
.	zgomot
.	ulei uzat
Text Box: Incinerare


Text Box: Epurarea gazelor 
de ardere
Text Box: .	emisii atmosferice: noxe, pulberi
.	cenusa
.	material adsorbant epuizat

Text Box: .	material adsorbant
.	reactiv Denox
.	energie electrica
.	apa industriala (accidental)

Text Box: gaze de ardere

Text Box: energie termica

Text Box: Energie termica
.	livrata īn sistemul de īncalzire
.	uz propriu
.	disipata (accidental)

Principalele faze tehnologice ale procesului de incinerare sunt: depozitarea temporara si pregatirea sarjelor, alimentarea automata cu deseuri solide, lichide si namoluri, incinerarea propriu-zisa, racirea, epurarea si evacuarea gazelor rezultate, evacuarea cenusii, controlul automat al parametrilor de operare, monitorizarea continua a emisiilor īn atmosfera. Procesul tehnologic principal este sustinut de o serie de activitati conexe, si anume: colectarea deseurilor direct de la beneficiari, transportul autorizat al deseurilor, receptia deseurilor.

Colectarea direct de la beneficiari se face īn baza contractelor de prestari servicii, cu respectarea prevederilor legale īn vigoare. Deseurile sunt colectate pe baza unor fise de evidenta care arata tipul deseului colectat, gradul de pericol, cantitate ridicata etc. Colectarea se face īn saci de polietilena cu grad mare de rezistenta, cutii de carton rigide, europubele si containere īnchise ermetic, reducānd la maximum accidentele sau deversarea accidentala a īncarcaturii si conferind sistemului siguranta deplina. Toate aceste sisteme de colectare sunt inscriptionate, īn conformitate cu tipul de deseu transportat.

Transportul deseurilor se realizeaza īn sistem organizat si autorizat conform reglementarilor legale īn vigoare ale MAPAM si MTL privind transportul deseurilor si a deseurilor periculoase. Masinile sunt dotate cu īncaperi duble si echipamente conform standardelor de siguranta impuse de legislatia īn vigoare. SC MOMDECO SRL este dotata cu un parc auto special pentru acest gen de transporturi (10 autoutilitare de 1,5 t si 8 autoutilitare de 5 t). SC MONDECO SRL este in procedura de obtinere a   autorizatiei de mediu pentru transportul deseurilor periculose .

Obligatii:

Titularul de activitate, in calitate de destinatar al transporturilor de  deseuri periculoase precum si ca transportator de deseuri periculoase va respecta reglementarile Ordinului 2/211/118/2004 privind procedura de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei. Stabilirea rutei de transport a deseurilor periculoase se face de catre beneficiari si SC MONDECO SRL, si se avizeaza de IJPC de pe raza furnizorului de deseuri periculoase  si de APM Suceava .

Depozitarea deseurilor periculase supuse incinerarii

Spatiul de depozitare pentru deseurile periculoase industriale si spitalicesti destinate incinerarii, este betonat, acoperit si bine īntretinut, fara a prezenta potential de poluare. Depozitarea temporara a deseurilor colectate, transportate si receptionate se face pe paleti de lemn. Deseurile solide periculoase nebiodegradabile se depoziteaza de preferinta in ambalajele originale .

Deseurile lichide se stocheaza īn butoaie de metal sau material plastic, functie de caracteristicile chimice.

In cazul stocarii deseurile medicale pe o perioada mai mare de 12 ore, acestea se depoziteaza pana la incinerare in camera frigorifica .

Obligatii:

  Operatorul si personalul care deserveste instalatia va respecta reglementarile Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor aprobat prin Ordinul 756/2004, capitolul 1.4.2.3., 1.4.2.4, 1.4.2.5.,1.4.2.6,1.4.2.7, unde sunt descrise conditiile de stocare pentru diverse tipuri de deseuri periculoase.

Receptia deseurilor, la intrarea īn perimetrul incineratorului ecologic īn depozit se face pe baza fiselor de gestiune, respectand cerintele din cap. 1 ,anexa 2 din HG 268/2005. Īn functie de tipul de deseu, acesta are sistem propriu de gestionare. , conform legislatiei specifice in vigoare( in cazul medicamentelor ce contin droguri, stupefiante si psihotrope ele se transporta sub paza , si se receptioneaza in prezenta comisiei formata din reprezentant al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate-compartiment antidrog, reprezentant al ASP si al fimei care realizeaza incinerarea, dupa care se procedeaza la incinerarea lor) In anumite situatii deseurile receptionate intra direct īn camerele de ardere sau sunt depozitate īn spatii special amenajate .

Alimentarea automata a deseurilor solide īn cuptor se face printr-un sistem format din: buncar de alimentare, rampa hidraulica cu capac, usa de alimentare a incineratorului, echipament de automatizare pentru sistemul de alimentare si de interblocare a alimentarii.

Sistemul automat de alimentare trebuie sa asigure respectarea conditiilor reglementate de HG 128/2002 cu modificarile HG 268/2005, anexa 2, capitolul 2, punctul 2.3.

Alimentarea automata a deseurilor lichide se realizeaza cu ajutorul pompelor DDF, din containere īnchise, direct īn flacara din camera primara de combustie.

Incinerarea  se realizeaza la temperaturi de 850/1200°C, asigurand distrugerea completa a deseurilor, rezultānd o cenusa sterila si emisii de gaze īn care nu se regasesc substante periculoase. Functionarea cuptoarelor se realizeaza cu respectarea stricta a normelor prevazute īn manualele tehnice ale producatorului si īn concordanta cu legislatia de mediu īn vigoare, HG 128/2002, HG 268/2005, OMMGA 756/2004. Controlul functionarii incineratorului se face prin panoul de comanda tip MSK-02, prin care se asigura controlul permanent al temperaturii si al presiunii, al sistemului de siguranta pentru functionarea arzatoarelor, programarea timpului de combustie, supravegherea usii de īncarcare, controlul transportorului pentru cenusa. Cantitatea de energie rezultata prin recuperarea caldurii din gazele de ardere este de circa 30.000 MWh/an si va servi la producerea apei calde. Din apa calda produsa circa 3% este utilizata pe amplasament la grupurile sanitare, iar restul va fi livrata la terti, dupa intrarea instalatiei īn parametrii si atingerea capacitatii proiectate.

Epurarea  gazelor reziduale se realizeaza īntr-o instalatie de purificare a gazelor de ardere, īn sistem combinat de curatare a gazelor - separare poluanti si desprafuire. Separarea poluantilor acizi se face prin chemisorbtie (impregnare chimica - formarea unui compus stabil). Separarea compusilor cu metale grele, dioxina, PCDD este facuta prin adsorbtie. Pentru evitarea vārfurilor de concentratie instalatia de purificare a gazelor de ardere functioneaza īn doua trepte.

Sistemul de purificare a gazelor de ardere asigura īncadrarea emisiilor in limitele VLE.

Evacuarea cenusii rezultate īn procesul de ardere se efectueaza automat prin camera de cenusa, echipata cu un transportor spiralat din OL inox. La transportor este conectat un container īnchis ermetic pentru prevenirea raspāndirii cenusii zburatoare la depozitarea intermediara. Cenusa este eliminata pentru depozitare finala la un depozit autorizat (prin contract).

Monitorizarea  emisiilor rezultate  din procesul de ardere se realizeaza īn sistem continuu, fiind asistata electronic printr-un calculator de proces. Sistemul de monitorizare continua include: unitate de prelevare, analizor multigaz pentru SO2, HCl, H2O, HF, NO2, CO, modul de analiza pentru carbon organic, unitate de masurare a debitului, O2, presiunii si temperaturii gazelor de ardere, modulul de masurare a pulberilor, PC pentru masuratori si soft de analiza. Sistemul de monitorizare a emisiilor atmosferice va fi racordat la calculatoarele de la APM Suceava, care va putea verifica īn orice moment parametrii acestuia.

Alte activitati auxiliare necesare bunei desfasurari a proceselor tehnologice īn cadrul S.C. MONDECO SRL, cum ar fi: parc auto pentru activitatile de transport extern, atelier electromecanic, remiza PSI.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR

9.1 AER

Incinerator de deseuri periculoase

Instalatie

Punctul de emisie identificat

Echipament de depoluare

Cos de dispersie cu diametrul exterior: 0,9m; diametrul interior: 0,89 m, H= 15 m

Debit gaze de ardere: 6000 Nmc/h

T= 180 -200 grd Celsius

  Sistem uscat de purificare a gazelor de ardere, format din:

- reactor pentru adsorbtia primara

- Filtru separator textil;

Cos avarie  x 3 , cu diametrul exterior: 1m; diametrul interior: 0,7 m,

H = 15 m

-

Descrierea fluxului tehnologic de epurare

1.Racirea gazelor de ardere

  Gazele de ardere sunt racite inainte de intrarea in sistemul de epurare, intr-un schimbator de caldura care asigura recupararea energiei primare care a fost folosita pentru procesul de aprindere.Cantitatea de caldura preluata este transmisa catre agentul termic.

2. Purificarea gazelor de ardere; Sistemul uscat de purificare a gazelor-SPGA

Instalatia include urmatoarele agregate principale:

-        sistem de alimentare a aditivilor tip big-bag

-        reactor pentru adsorbtia primara

-        separator de filtrare (filtru din material textil) pentru separarea tuturor     particulelor de praf , combinat cu eliminarea secundara a poluantilor retinuti pe filtru.

-        cos de dispersie din otel, prevazut cu izolatie termica īn exterior.

Aditivii se descarca din big-bag intr-un buncar de dozare, de unde ajung in reactor. Nivelul materialului adsorbant se controleaza cu ajutorul unui transportor cu surub, aflat la partea superioara a dispozitivului de recirculare, Curatarea gazelor se produce in pat fluidizat, intr-un sistem de recirculare avansata a substantelor chimice de adsorbtie. Pentru prevenirea temperaturilor mari si a pericolului de incendiu, se monitorizeaza permanent temperatura in reactorul de recirculare.In acelasi reactor se realizeaza denoxificarea prin injectie de clorura de amoniu.

Amestecul bifazic, gaze de ardere si pulberi,  iese din reactor , trece printr-un filtru cu saci cu pulsatii, destinat pentru incarcari mari de praf. Materialul pulverulent separat se stocheaza in buncarul filtrului.

Adsorbantul utilizat este un amestec de var stins si carbon activ.

Functionarea sistemul de filtrare:

Filtrul cu saci utilizeaza filtre textile speciale pentru a retine aprox. 95-99 % din emisiile de particule (inclusiv metale). Filtrul functioneaza la o temperatura care sa impiedice condensarea compusilor acizi pe suprafetele interioare. Filtrul

contine aprox. 100 saci din materiale textile, cu diametrul de 16 cm si lungime

de 450 cm. Gazele trec prin partea exterioara a sacilor si ies la capatul partii

interioare. Particulele filtrate se retin prin partea exterioara a sacilor, fiind

necesara aplicarea unui impuls de aer comprimat in interiorul sacilor pentru

scuturarea prafului de pe suprafata exterioara a acestora. Praful cade la baza

palniei filtrului, fiind colectat intr-un colector etans. Cenusa din colector este

evacuata manual prin deschiderea unei valve glisante.

Gazele de ardere purificate sunt preluate de un ventilator si evacuate prin cosul de dispersie.

9.2. APA

Din activitatea de incinerare nu rezulta ape uzate industriale, epurarea gazelor reziduale se face prin sistem uscat.

Conform acordului de mediu nr. 2/29.12.2006,: apele uzate de tip menajer se vor evacua printr-o retea de canalizare existenta in reteaua de canalizarea a municipiului Suceava. Operatorul a incheiat contract cu Regia de Apa Canal Suceava.

Apele pluviale se vor colecta in reteaua colectoare ape pluviale , parte integranta a retelei de colectare existente in zona , apartinand SC FAMOS SA.

Spalarea si dezinfectarea mijloacelor de transport si a europubelelor se va face de catre un agent economic autorizat la o unitate autorizata.

9.2.SOL

Intraga suprafata a amplasamentului este betonata. Depozitul de deseuri va fi  prevazut cu rigole de scurgere si  borduri de protectie.

9.3. ALTE DOTARI

Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

- cenusa de la incinerare , de la epurarea gazelor de ardere- filtre, se colecteaza in containere metalice sau din plastic prevazute cu capac si se depoziteaza temporar intr-un spatiu special amenajat;

- deseurile se stocheaza in recipiente originale, inchise, inscriptionate corespunzator, rezistente la scurgeri si la gaurire/strapungere, care nu prezinta nici un pericol de poluare a solului si subsolului;

- cantitatile de deseuri periculoase sunt primite in limita stricta a spatiului de

depozitare.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI, NIVELE DE ZGOMOT, ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

10.1.Aer

10.1.1. Conditii locale

In zona exista un potential de poluare datorat activitatii SC AMBRO SA.

Conform rezultatelor monitorizarii realizate de laboratoarele APM Suceava in zona,   la indicatorii SO2, NO2, NH3, si H2S , calitatea atmosferei respecta valorile limita stabilite de standardele in vigoare, singurul poluant la care se constata frecvent depasiri fiind mercaptanii(   poluant specific fabricilor de celuloza )

Prin studiul de dispersie realizat de ICIM BUCURESTI, se apreciaza ca functionarea incineratorului in conditii normale va duce la marirea nivelului imisiilor in zona cu aproximativ 3-5% peste fondul existent, la distante de sub 1000 metri. Aceasta contributie cumulat cu fondul existent nu va determina deteriorarea calitatii atmosferei peste standardele de calitate stabilite de normativele in vigoare.

10.1.2. Surse de emisie

10.1.2.1. Inventarul surselor de poluare si al poluantilor specifici

Emisiile poluante īn aer, provin din arderea gazului metan si a deseurilor periculoase in incinerator.

Pe amplasament, sursele de emisii  poluante īn atmosfera sunt:

§         surse fixe/stationare  :

- procesul de ardere a gazelor naturale si a deseurilor periculoase de diverse categorii;

- surse mobile:- utilajele de transport, motoarele cu ardere interna.

Poluantii  posibil a fi emisi īn atmosfera, conform Ordinul MAPM 1144/2002 , privind infiintarea Registrului poluantilor emisi, pentru activitatea de incinerare, sunt : CO, CO2, NOx, Sox, metale grele(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, ), HCB, dioxine si furani, HAP, cloruri, floruri, PM10.

10.1.3. Conditii de emisie

A1. Emisii in conditii normale de functionare

Instalatia de incinerare va fi astfel exploatata incat emisiile de noxe la cos sa respecte urmatoarele VLE transpuse in legislatia nationala prin HG 128 /2002 modificat de HG 268/2005, privind incinerarea deseurilor.

Tabelul 7.2.1  - VLE AER, conform doc.BREF Final - incinerare iulie 2005

Parame-tru

Tipul

masu-ratorii

Media zilnica

Mg/Nmc

Media la 30min

Mg/Nmc

Media anuala

Mg/Nmc

Limita conform

  D 2000/76/EU

Domeniul valorilor BAT

Limita conform

  D 2000/76/EU

Domenul valorilor BAT

Domeniu Valorilor BAT

Pulberi totale

C

10

0,1-10

20

0,1-15

0,1-2

HCl

C

10

0,1-10

60

0,1-60

0,3-5

HF

C/N

1

0,04-1

4

0,1-2

0,05-1

SO2

C

50

0,1-50

200

0,1-150

0,1-30

NOx

C

200

40-200

400

50-400

70-180

TOC

C

10

0,1-10

20

0,1-20

0,01-5

CO

C

50

5-50

100

5-100

5-50

Hg

C/N

0,05

0,0003-0,03

n/a

0,0003-1

0,0004-0,05

Cd+Tl

N

0,05

0,0005-0,05

n/a

0,0005-0,05

∑alte metale grele

N

0,5

0,0013-0,5

n/a

0,004-0,4

PCCD/PCDF(ngTEQ/mc)

N

0,1

0,002-0,1

n/a

0,0003-0,08

Tabel 7.2.2. VLE conform HG 128/2002 cu modificarile HG 268/2005

Noxe emise

VLE conform  D 2000/76/EC

( transpusa prin HG 128/2002 ,

HG 268/2005 privind

incinerarea deseurilor)

Masuratori continue

valori medii zilnice

mg/Nmc

Masuratori discontinue

valori medii

mg/Nmc

CO2

-

-

Pulberi totale

10

NMVOC,

Exprimat

in TOC

10 mg C/Nmc

Nox

200

CO

50
HCl

10

 

HF

1

SO2

50

ֿ∑metale

0,51

Cd+ Tl3

0,051

Hg3

0,051

Dioxine

  si benzofurani

0,1ng TEQ/mc2

NOTA :

·        metale = Sb, As, Pb,Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V

·        1 - Valorile medii se refera la o perioada de prelevare de minimum 30 de minute si maximum 8 ore .

·          2 - valorile medii vor fi masurate pe o perioada de prelevare de minim 6 ore si maxim 8 ore.

·        VLE sunt stabilite in conditii standard: 11%O2, T= 273 K, p= 101,3 kP

Titularul activitatii, in conditiile respectarii prevederilor legale, se va preocupa de mentinerea zonelor de protectie sanitara definite conform O.M. nr. 536/1997 Art. 11.

Emisiile de la vehicule vor fi reduse prin folosirea urmatoarelor tehnici de control:

- revizia si intretinerea regulata a vehiculelor;

- oprirea motoarelor atunci cand vehiculele nu sunt in functiune;

- minimizarea deplasarilor vehiculelor pe amplasament.

A.2. Emisii in conditii anormale( porniri, opriri, situatii de avarie)

Fiecare modul de incinerare este prevazut cu cos de avarie, in scopul de a evacua gazele de ardere la porniri, si in cazul unor defectiuni la instalatia de epurare gaze.

Obligatii:

1. Operatorul instalatiei va tine evidenta perioadelor in care sunt  emisii pe cosurile de avarie; va  monitoriza durata fiecarei perioade de emisie si  debitul masic de noxe  la cos (estimari , calcule, masuratori   ), conform tabelului A2. 

Tabel A2

Instalatie incinerare

Cauza

 

Cantitati noxe :

Kg/ora

sau  mg/Nmc

Perioada in care sunt emisii pe cosul de avarie (min)

Inceput

Data, ora

Sfarsit

Data, ora

Modul nr 1

Modul nr 2

Modul nr 3

Conform capitolului 8 a HG 268/2005, Conditii anormale de functionare, operatorul are urmatorele obligatii:

1. In cazul aparitiei unei perturbari sau avarii inevitabile din punct de vedere tehnic ale dispozitivelor de purificare sau de masurare instalatia va putea functiona numai pana la terminarea ciclului de incinerare inceput. In aceasta perioada concentratiile din emisiile in aer pot depasi valorile limita admise in urmatoarele conditii:

a. Continutul total de praf al emisiilor in aer nu trebuie in nici o circumstanta sa depaseasca 150mg/m3, exprimate ca medie la jumatate de ora,

b. VLE pentru CO si TOC nu trebuie depasite.

2. In cazul unei avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil  pana ce se poate restabili functionarea normala.

3.Instalatia de incinerare nu va continua in nici un caz sa incinereze deseuri pe o perioada mai mare de 4 ore fara intrerupere, atunci cand sunt depasite valorile limita de emisie.

4. In acest caz se va anunta imediat APM Suceava si GNM CJ-Suceava.

10.1.4.Emisii fugitive

In conditii normale nu sunt emisii fugitive pe amplasament.

Acestea pot apare in sectorul de depozitare a deseurilor ce urmeaza a fi incinerate, in caz de conditii improprii de depozitare sau in caz de neetansietati ale ambalajelor in care sunt colectate deseurile.

Pentru evitarea oricaror emisii fugitive se vor intocmi proceduri si regulamente privind colectarea, transportul, receptia si stocarea deseurilor periculoase.

Se va respecta HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

10.2. APA

Din instalatie nu rezulta ape tehnologice uzate.

Indicatorii de calitate a apelor menajere evacuate se vor incadra in prevederele HG   352/2005(NTPA 002/2005), conform tabelului:

Tabel 10.2.

Nr.crt.

Categoria apei

Indicatori de calitate

Concentratii maxime admise

Mg/l

1

pH

6,5-8,5

2

Suspensii

350

3

CCOCr

500

4

Detergenti

25

5

Fenoli

30

6

Substante extractibile

30

7

Sulfuri si hidrogen sulfurat

1

10.3.SOL

10.3.1.Surse de poluare

Poluarea solului poate apare numai accidental, in cazul transportului si depozitarii necorespunzatoare a deseurilor si la oprirea instalatiei de epurare a gazelor reziduale.

10.3.2.Masuri de protectie a solului si apei subterane

Conform OUG 195/2005 protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin masuri adecvate de gospodarire, conservare, organizare, amenajare este obligatorie pentru toti detinatorii de terenuri.

In acest sens titularul de   activitate are urmatoarele obligatii:

-          de a lua toate masurile de protectie pentru prevenirea poluarii solului si pentru respectarea caracteristicilor fizico-chimice reglementate de Ordinul   756/1997 privind evaluarea poluarii mediului. In cazul unei poluari istorice valorile de referinta vor fi cele efectuate la momentul intocmirii raportului de amplasament, respectiv la inceputul activitatii.

-          sa respecte orice alte reglementari prevazute de legislatia in domeniu

Lucrari de reducere, prevenire si controlul poluarii solului si apei freatice necesare īn incinta:

§  Depozitarea controlata a deseurilor, din incinta, numai pe platforme betonate, prevazute cu praguri de limitare a eventualelor scurgeri de substante poluante din deseurile depozitate;

§  Evidenta gestiunii deseurilor periculoase achizitionate, a deseurilor tehnologice si netehnologice produse, conform prevederilor legale HG 856/2002, Ordinul 95/2005 , HG 621/2005 si Ordinul 927/2005;

 • Manipularea corespunzatoare a deseurilor periculoase, a carburantilor, lubrefiantilor, a substantelor chimice, īn timpul īncarcarii-descarcarii lor din mijloacele de transport;
 • Refacerea periodica a protectiilor anticorozive pentru platformele si rigolele de colectare a scurgerilor din zona depozitului de deseuri.
 • Īntretinerea si repararea platformelor betonate pentru depozitarea temporara a deseurilor ;
 • Plantarea spatiilor din jurul perimetrul incintei societatii, cu vegetatie si mai ales cu pomi care au o crestere rapida, pentru reducerea impactului asupra zonei locuite;

10.4. APA SUBTERANA

Deoarece intreaga suprafata de lucru este betoneta si prevazuta cu borduri de protectie si rigole de scurgere, sursele de contaminare a freaticului , practic nu exista.

Poluarea panzei freatice poate avea loc doar accidental in acealeasi conditii ca si poluarea solului;

10.5. ZGOMOT

Nu este cazul , instalatia este amplasata in zona industriala departe de zona locuita.

10.6. MIROSURI

Instalatia de incinerare va fi astfel exploatata incat sa nu genereze emisii de miros.

Conform Standardul national 12574/87-Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate , se considera ca emisiile de  substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxime admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Obligatii:

 • Luarea tuturor masurilor pentru prevenirea situatiilor accidentale de functionare a instalatiei de incinerare.
 • Gestionarea deseurilor in conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului inconjurator.

11.GESTIUNEA DESEURILOR, AMBALAJELOR SI SUBSTANTELOR

PERICULOASE

11.1. DESEURI PRODUSE,  STOCATE TEMPORAR

11.1.1. Deseuri nepericulose

Nr.

Crt

Denumire

deseu

Cod deseu

conf. HG nr.

856/2002

Cantitatea

(t/an)

Starea

fizica

Destinatia

1

Deseuri

menajere, inclusiv recipienti si ambalaje materii prime, carton si hartie

20 03 01

20-25 Kg/zi

0,5 - 0,7 mc/luna

solid

Depozitul orasenesc de   deseuri Suceava

2.

Deseuri metalice

Cant. mici

solid

Firme autorizate

11.1.2. Deseuri periculoase

Tabel nr. 11.2.

Nr.

Crt

Denumire

deseu

Cod deseu

conf. HG nr.

856/2002

Cantitatea

(t/an)

Starea

fizica

Abalare/Depozitare

1.

Zgura si cenusa de

vatra

190111*

500

solid

Pubele din PVC cu capac etans

2.

Material adsorbant epuizat de la epurare gaze

190107*

42

solid

Pubele din PVC cu capac etans

3

Cenusa zburatoare de la

filtrarea

gazelor

19 01 13*

- se va estima dupa primul an de functionare

Solid, pulverulent

Pubele din PVC cu capac etans

4

Uleiuri uzate

130206*

150-200l/an

lichida

Bidoane PVC

Obligatii:

Instalatia de incinerare trebuie sa functioneze astfel incat sa se atinga un nivel de incinerare  care sa asigure un nivel total de carbon organic total al zgurii si cenusii de vatra sub 3%  sau pierderea la calcinare sa fie sub 5% din substanta uscata a materialului.

11.2. DEPOZITAREA DEFINITIVA A DESEURILOR

Tabel nr. 11.3.

Nr.

Crt

Denumire

deseu

Cod deseu

conf. HG nr.

856/2002

Cantitatea

(t/an)

Starea

fizica

Eliminare

finala

1.

Zgura si cenusa de

vatra

190111*

500

solid

Depozit de deseuri autorizat, functie de rezultatul analizei*

2.

Material adsorbant epuizat de la epurare gaze

190107*

42

solid

Va fi incinerat in statia proprie, se va regasi in cantitate de cca 4 t/an in zgura si cenusa

3

Cenusa zburatoare de la

filtrarea

gazelor

19 01 13*

Se va estima dupa pornire

Solid, pulverulent

Depozit de deseuri autorizat

Contract SC VIVANI SA

4

Uleiuri uzate

130206*

150-200l/an

lichida

Valorificare prin terti autorizati

Nota:

* -deseurile periculoase pot fi acceptate in depozitele de deseuri nepericuloase, daca, conform O 95/2005, indeplinesc valorile limita ale levigatului din tabelul 3.2. si criteriile suplimentare privind TOC<5%, pH>6 si valoarea ANC evaluata(capacitatea de neutralizare a acizilor).

11.3. GESTIUNEA SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE

Substante periculoase, activitati cu precursori

Deseurile periculoase care fac obiectul statiei de incinerare au un regim special similar cu cel al substantelor toxice si periculoase. Deseurile acceptate pentru incinerare sunt conform listei   de la capitolul 6.1.

SC MONDECO SRL este īnregistrata la DSP/DSV  Suceava ca unitate care executa activitati cu substante toxice si periculoase. Pentru a putea efectua activitati de colectare/transport/depozitare temporara/incinerare, societatea detine autorizatie pentru produse si substante toxice nr.672/10.05.2005, cu vize anuale, eliberata de autoritatile competente .

Substantele toxice si periculoase sunt  supuse, fie procesului de distrugere prin incinerare, fie depozitarii intermediare pāna la eliminarea si depozitarea finala prin alt agent economic.

Pentru substantele care intra sub incidenta OUG 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri SC MONDECO SRL detine autorizatii pentru operatiuni cu precursori (transport si depozitare intermediara) valabile pāna la 14.04.2009. Precursorii acidul clorhidric, sulfuric nu se incinereaza ci se transporta la SC SETCAR SRL BRAILA pentru neutralizare.

Ceilalti precursori : toluenul, acetona, eterul etilic si butanona, se incinereaza avand putere calorica mare.

Tabel 11.4.   Clasificarea si etichetarea substantelor si preparatelor chimice utilizate īn proces

Denumire material

Cantitate

t/an

Clasificarea si etichetarea substantelor sau preparatelor chimice

Clasificare

Periculozitate

*)

Fraze de risc

*)

Deseuri periculoase industriale si spitalicesti (conform Anexei 1C din Catalogul european de deseuri)

10800

Conform fiselor de evidenta pentru fiecare tip de deseu

Substante toxice si periculoase.

(nu sunt disponibile date suplimentare)

R22-R36/37/38, R50

Material adsorbant - Sorbalit 3%

(amestec de 97 % var hidratat si
3 % carbune activ)

250

Xi iritant

Nu este un produs toxic. Nu polueaza mediul. Este iritant pentru piele si ochi.

R36/37/38

Reactiv Denox

(100% clorura de amoniu)

42

Xi iritant

Xn nociv

T, R23, R36/37/38, N, R50

R23, R36/37/38, R50

Ulei mineral diferite calitati, aditivat cu aditivi speciali (hidraulic si de ungere)

F - inflamabil

Xi iritant

N periculos pentru mediu

Nu este biodegradabil.

Volatilitate redusa si insolubil īn apa. Nociv pentru organismele acvatice.

R52/R53

*) Conform OUG 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata si modificata prin Legea 451, si HG 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 200/2000.

Obligatii:

Gestionarea substantelor periculoase si a precursorilor se va realiza conform cerintelor legale, dupa cum urmeaza:

ü      Toate substantele vor intra īn unitate pe baza de facturi.

ü      Gestiunea deseurile destinate incinerarii  se va face pe baza de fise de evidenta, care arata tipul deseului colectat, gradul de pericol, cantitate ridicata etc.) si pe baza unei fise de magazie pentru precursori.

ü      Pentru fiecare categorie de substante si preparate chimice se vor amenaja spatii de depozitare adecvate si inscriptionate.

ü      Manipularea acestor materiale se face de catre personal instruit corespunzator si cu echipament de protectie adecvat, conform NTSM.

ü      Compartimentul protectia mediului, va detine fise de securitate, pentru substantele chimce existente pe amplasament . Acestea vor fi transmise la ARPM Bacau si incluse īn volumul de anexe atasat documentatiei de autorizare integrata.

ü      Precursorii se depoziteaza sub cheie, īn ambalaje corespunzatoare, etichetate cu denumirea toxicului si cu semnul specific de "pericol". Cantitatile detinute sunt īnregistrate īn registrul de evidenta si utilizare a substantelor toxice.

ü     

12. METODA DE ACCEPTARE SI STOCARE A DESEURILOR LA INCINERARE

12.1. Tipurile   de deseuri acceptate la incinerare, sunt:

- deseuri periculoase prezente in anexa nr. 1C cu constituentii prezentati in anexa 1D avand proprietatile descrise in anexa nr. 1 E la O.U.G. 61/2006 care modifica Legea nr.426/2001 pentru aprobarea si modificarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor.

12.2. Inainte de acceptarea deseurilor in instalatia de incinerare operatorul trebuie :

·        sa determine pe cat posibil, masa fiecarei categorii de deseuri;

·        sa dispuna de urmatoarele informatii:

-        date utile asupra procesului de generare a deseului;

-        compozitia fizica si chimica si toate informatiile necesare pentru a evalua comportarea lor in procesul de incinerare;

-        caracteristicile periculoase ale deseurilor, substantele cu care nu pot fi amestecate si precautiile ce trebuie luate de operator in manipularea acestora.

 • sa efectueze urmatoarele proceduri de receptie:

-        verificarea documentelor care insotesc deseul si a celor cerute prin actele normative care controleaza transporturile de deseuri si de reglementarile pentru transportul marfurilor periculoase;

-        prelevarea de probe reprezentative, inainte de descarcare, cu excceptia cazurilor in care nu este posibil, (deseuri infectioase). Aceste probe sunt pastrate cel putin o luna dupa incinerare.

12.3. Deseurile infectioase rezultate din activitatea medicala, comert, transport si din alte activitati trebuie plasate direct in camera de ardere.

12.4. Deseurile periculoase se vor depozita separat in functie de proprietatile fizico- chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu.

12.5. Deseurile periculoase lichide se stocheaza in containere inchise .

12.6. Ambalajele pentru deseuri periculoase trebuie sa fie perfect etanse. In zona de stocare trebuie prevazute sisteme de stingere a incendiilor, sisteme de colectare prin drenare pentru scurgeri de materiale si substante de stingere.

12.7. Deseurile se stocheaza numai in ambalaje intacte si inchise. Trebuie prevazute echipamente si instalatii pentru protectia impotriva exploziilor.

12.8. Ambalajele golite se curata si se reutilizeaza, daca nu este posibil, acestea se vor trata termic pentru indepartarea substantelor care au aderat pe suprafata

interioara.

12.9. Materiale ce urmeaza a fi incinerate pot fi omogenizate printr-o amestecare

controlata a diferitelor deseuri periculoase.

12.10. La stabilirea programului de functionare a incineratorului trebuie sa se tina cont de urmatoarele caracteristici ale deseurilor: puterea calorifica,

continut de apa, continut de halogeni (F,Cl, Br,I), continutul de sulfuri si azot, continutul de metale grele, continutul de compusi organici stabili termic, continut de carbon fixat, miscibilitatea, stabilitatea termica.

13. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

13.1. Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se

aplica prevederile H.G. nr. 95/2003.

13.2. Activitatea legata de exploatarea incineratorului se va desfasura in conformitate

cu prevederile legale referitoare la normele de protectie a muncii si paza contra

incendiilor si procedura in caz de accidente.

13.3. Procedura in caz de accidente, parte din managementul securitatii, este o

componenta a managementului general al societatii. Managementul securitatii va

cuprinde:

 • planurile si masurile generale pentru limitarea riscului unor accidente,
 • masuri de transmitere a informatiilor autoritatilor responsabile,
 • masuri privind pregatirea personalului pentru prevenirea oricaror accidente, pentru interventia in cazul unui accident si pentru limitare a consecintelor acestuia,
 • monitorizarea performantei.

13.4. Titularul va lua masuri de prevenire a riscurilor producerii unor accidente

prin:

·        interzicerea accesul persoanelor neautorizate in incinta cladirii incineratoruluii;

·        asigurarea conditiilor de igiena la locul de munca;

·        luarea de masuri pentru eliminarea riscului de incendiu si explozii prin: instruiri,verificarea periodica a sistemelor de blocare si avertizare , asigurarea rezervei intangibile de apa necesara pentru interventii, dotarea cu mijloace de stingere a incendiului, asigurarea echipamentelor de protectie;

·        intocmirea planurilor de interventie in caz de accidente, avarii, care pot avea

impact major asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator si

respectarea masurilor cuprinse in acestea.

13.5. Titularul autorizatiei a   elaborat "Planul de urgenta interna pentru poluari accidentale", care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament si masurile care se impun pentru prevenirea si minimizarea efectelor asupra mediului aparute.

13.6. Planul operativ de prevenire si combatere a accidentelor trebuie revizuit si actualizat in functie de conditiile nou aparute. Acesta trebuie sa fie disponibil pe

amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.

14. MONITORIZARE

Conform cerintelor directivei IPPC, conform prevederilor documentului Breff - principii generale de monitoring, monitorizarea este o cerinta inerenta si legal promulgata. In acest sens  titularul are urmatoarele obligatii:

·        sa realizeze automonitorizarea emisiilor de poluanti in mediu prin laboratoare proprii sau contractante acreditate, utilizand metode de masurare validate, conform standardelor europene in vigoare  sau conform metodelor nationale echivalente.

·        la cererea autoritatii competente de mediu datele de automonitorizare vor fi validate prin expertize ,utilizand laboratore terte acreditate

·        Sa intocmeasca un plan de masuratori a emisiilor in fiecare factor de mediu , reactualizat anual avand in vedere sursele  de poluare existente pe amplasament, noxele specifice si profilul emisiilor.

·        Sa efectueze masuratori conform planului de masuratori si sa raporteze rezultatele monitorizarii catre ARPM Bacau si APM Suceava   ;

 • sa asigure cai de acces permanent si in siguranta la punctele de prelevare si monitorizare.
 • sa efectueze masuratorile in conditiile de exploatare in care emisiile sunt maxime.

Activitatea de supraveghere si monitorizare a emisiilor si a mediului va fi coordonata de responsabilul de mediu numit cu decizie de conducerea unitatii. 14.1.1.Monitorizarea emisiilor punctiforme

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti

in conditiile stabilite in tabelul nr.14.1.1

Tabel nr. 14.1.1.

Cos dispersie

Indicatori

Punct de

prelevare

Frecventa

Metoda de analiza

Pulberi totale

continuu

Optica-sistem laser

Substante organice

gazoase sau in stare

de vapori, exprimate

sub forma de carbon

organic total - TOC

continuu

FID

Acid clorhidric (HCl)

continuu

-

Acid fluorhidric (HF)

continuu

-

Bioxid de sulf (SO2)

continuu

Metoda nedispersiva

in IR

Monoxid de azot

(NO) si bioxid de

azot (NO2)

continuu

Chimioluminiscenta

Monoxid de carbon

CO

continuu

Metoda nedispersiva

in IR

Taliu+ Cadmiu

trimestrial

SR EN 13211-2002

Smetale

trimestrial

SR EN 13211-2002

Dioxina si furani

trimestrial

SREN 1948/2004

Conditii de masurare

1. Conditiile standard de masurare sunt :

- temperatura 273K, 101,3 kPa si 11% oxigen, pentru gaz uscat ;

- determinarile vor fi efectuate pe perioada etapei de incinerare.

2. Determinarile pentru metale grele vor fi efectuate pe o perioada de timp de 8

ore, perioada de prelevare fiind de 30 minute si vor fi aferente etapei de incinerare. Se vor calcula valori medii pentru fiecare tip de deseu incinerat (determinari la 2 ore).

3. Pentru dioxina si furani se vor face determinari pe o perioada de cel putin 6

ore si maxim 8 ore.Valorile limita de emisie pentru dioxina si furani vor fi calculate folosindu-se notiunea de echivalent toxic in conformitate cu anexa 3 a H.G. 128/2002, modificat si completat prin HG nr. 268/2005.

Dupa primul an de functionare, daca nu se constata depasiri , frecventa de monitorizare se poate reduce, conform prevederilor HG 128/2002 cu modificarile HG 268/2005, capitolul 7.

Daca se constata depasiri ale VLE,   titularul are obligatia  de a evalua care au fost deseurile care au determinat depasiri   ale VLE in vederea eliminarii acestora si schimbarii retetei in asa fel incat emisiile sa se incadreza in VLE impuse legal.

14.1.2. Monitorizarea emisiilor fugitive

  - nu este cazul

14.2Apa

Calitatea apei menajere evacuate in reteaua de canalizare se va monitoriza   conform contractului cu SC Apa -Canal Suceava - trimestrial. Indicatorii care se determina sunt cei enumerati in capitolul 10.2.

14.2.       Solul

Deoarece toata suprafata este betonata consideram ca nu este necesara monitorizarea solului in incinta amplasamentului.

Evaluatorul de mediu a realizat un set de analize de sol, parte a Raportului de amplasament,analize care vor reprezenta referinte pentru determinari viitoare.

Daca in timp se constata disfunctionalitati care vor determina emisii crescute de compusi organici persistenti si metale grele in aer si implicit in sol prezenta autorizatie se va revizui , cu obligatii de monitorizare a solului in jurul amplasamentului.

Pentru a preveni orice scurgeri de chimicale in sol, titularul are urmatoarele obligatii:

o       Descarcarile de deseuri se vor face cu atentie in zonele de lucru betonate.

o       Titularul de activitate va dota depozitul de deseuri cu un numar adecvat de   dispozitive de absorbtie si o cantitate corespunzatoare de substante de absorbtie  pentru controlul si absorbtia oricarei pierderi prin scurgeri accidentale .

14.4. Monitorizarea deseurilor

 1. Pentru stabilirea calitatii cenusii de vatra si a cenusii de la filtrarea gazelor se va efectua :

-        determinarea carbonului organic total (TOC), fractiei solubila totala si a metalelor grele din fractia solubila ;

-        testul de levigabilitate, conform Ordinului nr. 95/2005.

-        se vor efectua determinari ale compozitiei cenusii rezultate de la

incinerare pentru fiecare reteta de deseuri.

 1. Transportul si depozitarea intermediara a reziduurilor uscate, sub forma pulverulenta, ca cenusa si rezidurile uscate de la tratarea gazelor de ardere, se face astfel incat sa previna dispersia in mediu.

 1. Nu se accepta nici o,expediere, transport, eliminare sau recuperare a deseurilor fara acordul scris prealabil al APM Suceava.

 1. Un registru complet cu probleme legate de operatiunile si practicile de

management al deseurilor proprii si a celor colectate in vederea incinerarii, va fi pastrat de  catre titularul autorizatiei si va fi pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate pentru realizarea inspectiei.

O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor va fi depusa la ARPM Bacau ca parte a RAM pentru amplasament.

14.5. Mirosuri , zgomot

Nu sunt necesare masuri de monitorizare.

14.5 Obligatii:

 • Toate operatiile de control si monitorizare vor respecta cerintele cap.6 din HG 128/2002 cu modificarile aduse de HG 268/2005.

 • Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si efectuarii analizelor, asa cum sunt prevazute in prezenta Autorizatie, pot fi modificate numai cu acordul scris al A.R.P.M. Bacau, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

15. RAPOARTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA  MEDIULUI SI  PERIODICITATEA ACESTORA

15.1. Raportari

·        Titularul Autorizatiei va respecta prevederile Ordinului 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protectie a mediului de catre agentii economici cu activitate industriala.

15.1.1. Raportari periodice catre autoritatile de mediu

APM Suceava

ARPM Bacau

2.

Inventarul emisiilor pentru Registrul poluantilor emisi(REP)

-anual

Nr.

Crt.

Tip raport

Frecventa raportarii

Autoritatea de mediu catre care se face raportarea

Data depunerii raportului

1.

Raport privind monitorizarea emisiilor

-monitorizarea discontinua- in concordanta cu frecventa de monitorizare stabilita in autorizatie

Monitorizarea continua -lunar conform   cap .15.3

Ca parte a Raportului anual de mediu

Conform solicitarii APM Bacau

Ca parte a Raportului anual de mediu

3.

Raportul anual de mediu - RAM

anual

Pana la 1 martie a fiecarui an, pentru anul precedent.

4.

Alte raportari periodice

Conform solicitarilor

15.1.2. Raportari singulare(instiintari)

la inchiderea instalatiei

ARPM Bacau

APM Suceava

Nr.

Crt.

Tipul raport

Data depunerii

Autoritatea de mediu la care se depune documentul

Observatii

1.

Notificare privind opririle si pornirile planificate ale instalatiilor

Cu 48 de ore inainte de oprirea/pornirea instalatiei

APMSuceava ARPM Bacau

Garda de mediu Suceava

2 .

Notificare in caz de disfunctionalitati :porniri,emisii in caz de avarii,

In cel mai scurt timp de la producere, maxim 2 ore

APMSuceava ARPM Bacau

Garda de mediu Suceava

Se includ si in Raportul anual de mediu

3.

Notificare la incetarea activitatii

4.

Plan de inchidere a instalatiei in vederea obtinerii avizului de mediu la incetarea activitatii

5.

Reclamatii, sesizari

Ori de cate ori apar

APM Suceava

ARPM Bacau

Garda de mediu Suceava

Se includ si in Raportul anual de mediu

6.

Alte date, informatii solicitate

Conform solicitatii autoritatii de mediu

Dupa caz

7.

Notificarea schimbarii datelor de identificare a titularului activitatii

Notificarea schimbarii datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu, inclusiv a autorizatiilor detinute

Ori de cate ori apar

APM Suceava

ARPM Bacau

  RAPORTUL ANUAL DE MEDIU este un document sintetic, ce trebuie sa cuprinda toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

datele de identificare a titularului activitatii,

date privind desfasurarea activitatii,

-         utilizarea materiilor prime, materialelor auxiliare - consumuri specifice,

utilizarea eficienta a energiei,

modul de gestionare a deseurilor,

realizarea masurilor din planul de revizii si intretinere a instalatiilor,

-         impactul activitatii asupra mediului, automonitorizare, evolutia calitatii factorilor de mediu fata de momentul de referinta;

-           masuri de modernizare,

costuri de mediu,

reclamatii, sesizari, mod de rezolvare a problemelor sesizate;

masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare,

-         modul de respectare a obligatiilor impuse prim autorizatia integrata de mediu,

Tipul si frecventa raportarilor, asa cum sunt prevazute in acest capitol, pot fi modificate cu acordul scris al ARPM Bacau, dupa controlul conformarii si evaluarea rezultatelor.

15.2. Evidente

Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze:

·        datele privind desfasurarea activitatii: ore de functionare, opriri planificate si accidentale, revizii si reparatii, verificari, inspectii si controale;

·        date privind intrarile si iesirile: materii prime, materiale auxiliare, utilitati, produse finite, deseuri;

·        toate procedurile scrise, detinute de operator;

·          prelevarile, analizele, masuratorile efectuate conform capitolului Monitorizare; se vor atasa evidentelor toate buletinele de analiza eliberate de laboratoarele care au efectuat analizele;

·        incidentele care afecteaza exploatarea normala a instalatiilor si activitatii, ce pot crea risc pentru mediu;

·        reclamatiile de mediu, conform precizarilor din autorizatie.

Registrele de evidente vor fi certificate de catre managerul desemnat de operator.

Registrele si celelalte evidente vor fi disponibile pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre APM Suceava, ARPM Bacau sau Garda de Mediu Suceava si vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de minim 5 ani.

Se va mentine la punctul de lucru un dosar de informare publica, care sa fie disponibil publicului interesat, la cerere. Dosarul va cuprinde cel putin :

solicitarea de autorizare

autorizatia integrata de mediu

rezultatele automonitorizarii

-         raportarea anuala privind aspectele de mediu.

Titularul activitatii va mentine la punctul de lucru un exemplar al:

raportarilor transmise autoritatilor de mediu

-         proceselor verbale de control pe linie de mediu

-         corespondenta cu autoritatile de mediu.

15.3. Modele de raportare

1.Monitorizarea emisiilor in aer

  1.1. Rezultatele monitorizarii continue a emisiilor in aer , se vor transmite on line la APM Suceava. Un raport lunar se va transmite la ARPM Bacau, care va cuprinde:

Noxa

emisa

Maxima determinata

Vrecventa depasirilor VLE

VLE

Conform

  HG 128/2002+268/2005

.

 

1.2. Rezultatele monitorizarii discontinue se vor transmite trimestrial la APM Sceava si ARPM Bacau.

Data si ora recoltarii

Incepere/terminare

Punctul de prelevare

Parametru analizat

Valoare masurata

  Valoare calculate in conditii de referinta

Media obtinuta

VLE/act reglementare

2. Monitorizarea emisiilor in apa

Punct de prelevare

Data,ora prelevarii

Parametru analizat

Valoare limita admisa /act de reglementare

Valoare realizata

3. Monitorizarea gestiunii deseurilor: se va face conform indicatiilor legislatiei specifice.

16.OBLIGATIILE OPERATORULUI INSTALATIEI

 • sa respecte conditiile din prezenta autorizatie integrata de mediu si toate obligatiile specificate in cadrul fiecarui capitol ,
 • sa cunoasca si sa respecte cerintele privind exploatarea, controlul si monitorizarea instalatiilor de incinerare, reglementate de HG 128/2002 cu modificarile aduse de HG 268/2005
 • sa asiste persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punand la dispozitia acestora evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si sa asigure controlul activitatilor ai carui titular este, precum si prelevarea de probe;
 • sa asigure accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau zonele aferente acestora;
 • sa realizeze in totalitate si la termen, masurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control;
 • sa informeze ARPM Bacau despre orice modificari planificate in exploatarea instalatiei;
 • sa informeze ARPM Bacau despre orice modificare substantiala planificata in instalatie si sa solicite autorizatie integrata de mediu pentru acele parti din instalatie susceptibile de a fi modificate;
 • actualizarea la termen a tuturor certificatelor, autorizatiilor, avizelor de functionare.

17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

La incetarea activitatii, titularul activitatii trebuie sa dezvolte un   Plan de inchidere, agreat de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Acesta va cuprinde masurile propuse la incetarea activitatii, care sa demonstreze ca titularul este capabil sa inceteze activitatea instalatiei in siguranta si masuri de refacere a amplasamentului, in vederea refolosirii lui. Planul va respecta prevederile Ghidului tehnic general, aprobat prin Ordinul nr.36/2004.

  Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatilor acestor resurse indiferent de situatia financiara a titularului.

Dezafectarea , demolarea instalatiei si constructiilor se va face pe baza unui proiect .Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente.

18.  DISPOZITII FINALE

·        Datele cuprinse īn prezenta autorizatie nu sunt confidentiale.

·        Reexaminarea si/sau modificarea autorizatiei integrate de mediu se face in conditiile art .23 , capitolul V a OUG 152/20005, cand apar urmatoarele situatii:

o       poluarea cauzata de desfasurarea activitatii necesita revizuirea valorilor limita de emisie stabilite prin autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

o       schimbari substantiale si/sau extinderea activitatii, pe acelasi amplasament; 

o       modificarea celor mai bune tehnici disponibile, care permit o reducere semnificativa a emisiilor;

o       siguranta exploatarii instalatiilor si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici speciale si masuri de management; 

o       rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate īn documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizatie;

o       emiterea unor noi reglementari legale.

o       Are loc inchiderea definitiva a activitatii /cesiunea/transferul/vanzarea instalatiei

·   Transferul autorizatiei este permis īn conditiile legii

·        Conform prevederilor OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, este obligatorie solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu in cazul in care titularul activitatii urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare, urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii.

19. GLOSAR DE TERMENI

ARPM Bacau

Agentia Regionala pentruProtectia Mediului Bacau

APM

Agentia pentru Protectia Mediului

BAT

Cea Mai Buna Tehnica Disponibila

CAT

Comisia de Analiza Tehnica

CCOCr

Consum Chimic de Oxigen

TOC

Carbon organic total

Ghidul Tehnic General

Ghidul aprobat prin OM nr. 36/2004

Īn timpul zilei

Īntre orele 08.00 si 22.00

Anual

Toata perioada sau parti ale unei perioade de 12 luni consecutive

Lunar

Cel putin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o luna

Trimestrial

Toata perioada sau parti ale unei perioade de 3 luni consecutive, īncepānd cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie sau octombrie

Zi

Orice perioada de 24 de ore

Zilnic

Īn timpul tuturor zilelor de exploatare a instalatiei, iar īn cazul emisiilor, cānd realmente apar emisii; cu maxim o masuratoare pe zi

VLE

Valori limita de emisii

Operatiunea de eliminare a deseurilor

Īnseamna orice operatiune de eliminare a deseurilor inclusa īn Legea nr. 426/2001

Operatiunea de recuperare a deseurilor

Īnseamna orice operatiune de recuperare inclusa īn Legea nr. 426/2001

EN

Norme Europene

ISO

Organizatia de Standardizare Internationala

SR

Standard Romanesc

Ppm

Parti per milion

RAM

Raportul Anual de Mediu

REP

Registrul emisiilor de poluanti

Titularul autorizatiei

SC Mondeco SRL

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la suspendarea activitatii dupa o notificare prealabila. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii,

desfasurarea activitatii este interzisa. In cazul in care nu s-au indeplinit

conditiile stabilite prin actul de suspendare, A.R.P.M. Bacau dispune, dupa

expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda de Mediu -Comisariatul Judetean Suceava, Agentia pentru Protectia Mediului Suceava si Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau.

A.R.P.M. Bacau isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala.

Sef Serviciu ACC, Comp. Juridic si contencios,

Ing. Mihaela Munteanu   Jr.Mosnegutu Elena

Intocmit,

Ing. Cristina Tocilaloading...Document Info


Accesari: 7504
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )