Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadCONTRACT DE DISTRIBUŢIE

administratie
ALTE DOCUMENTE

GHIDUL SOLICITANTULUI- MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE sI LOCUINŢELOR
Strategiei de dezvoltare a sistemului de executare pentru anii 2007 - 2011
STRUCTURA FUNCTIEI PUBLICE IN SISTEMELE ADMINISTRATIVE ALE STATELOR UNIUNII EUROPENE
CHESTIONARUL NR. 30
Organizarea resurselor umane - Formular de analiza a departamentului
HOTĂRÂRE nr. 1259 din 13 decembrie 2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semn&
Fisa de post - Manager dezvoltare software
Investitii pentru doua scoli din Sebes
Fisa de post Inginer Proiectant Automatist

Nr. ................... data ......../............../2008

CONTRACT DE DISTRIBUŢIEÎntre:

SC Expert Group SA, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Chisinau nr. 8, jud. Mehedinti, Punct de lucru în Bucuresti, str. Ion Iriceanu nr. 22, bl. 131, sc. 1, ap.7, având certificat de înmatriculare nr. J 25/74/1999, CIF RO 11580043, reprezentata de Cosmin Ionica având functia de Director General, denumita în continuare Furnizor

 si

SC ........................................................................................ cu sedi 20220c220u ul în ............................................. ............................................................................................ având certificat de înmatriculare nr. .................................. C.F. ...................................., cod IBAN .................................................................., banca ...................................................................., reprezentata de ...................................................... având functia de ................................................. denumita în continuare Distribuitor.

1.                  OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.Obiectul prezentului contract consta în stabilirea conditiilor în care Distribuitorul urmeaza sa achizitioneze de la Furnizor produsele cuprinse în oferta acestuia, în vederea revânzarii lor catre terti.

1.2.Vânzarea produselor se face cu respectarea dispozitiilor legale si a celor din prezentul contract.

1.3.Conditiile speciale ale fiecarui act de vânzare-cumparare realizat între parti, în baza prezentului contract, vor fi cuprinse în Anexe la prezentul contract.

2.                  PREŢURI. MODALITĂŢI DE PLATĂ. LIVRARE

2.1.Preturile unitare ale produselor vor fi comunicate de catre Furnizor Distribuitorului ori de cate ori este nevoie.

2.2.Plata se va face în una din urmatoarele variante:

2.2.1.     Plata se va face prin CEC conform urmatoarelor termene :

[5,10]  unitati achizitionate - 7 zile,

[11,20] unitati achizitionate - 14 zile,

[21,.) unitati achizitionate - 21 zile,

2.2.2.     Pentru comenzi speciale, conditiile de plata sunt negociabile si se vor stipula în Anexe la prezentul contract.

2.2.3.     Prin "numar de zile" se întelege numarul de zile calendaristice scurs de la data facturii pâna la data creditarii contului Furnizorului cu suma cuprinsa în factura sau data chitantei de încasare pentru numerar.

2.3.Echipamentele vor fi livrate astfel:

2.3.1.     Prin curierul agreat de Furnizor (FAN Courier), pe cheltuiala Furnizorului;

2.3.2.     Prin orice alta modalitate solicitata de Distribuitor, pe cheltuiala acestuia.

3.                  TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

3.1.   Dreptul de proprietate trece de la Furnizor la Distribuitor la data achitarii integrale a facturii corespunzatoare produselor ce fac obiectul acestui contract.

3.2.   Riscurile sunt transferate catre Distribuitor la data înscrisa pe documentul de livrare, prin document de livrare întelegându-se factura sau aviz de expeditie.

4.                  GARANŢIA ECHIPAMENTELOR

4.1.   Termenele de garantie ale echipamentelor sunt cele specificate în certificatele de garantie ale acestora. Furnizorul nu garanteaza ca bunurile sunt potrivite pentru vreun alt scop decât cel general admis pentru bunurile respective. Furnizorul nu raspunde pentru eventualele pierderi de informatie ca urmare a defectarii suporturilor pentru înregistrarea acestora.

4.2.   Garantia articolelor cumparate nu acopera deteriorarea bunurilor din neglijenta utilizatorilor, nerespectarea instructiunilor de folosire, neîntretinerea bunurilor sau eventualele modificari asupra bunurilor facute de catre Distribuitor sau de alte persoane. Ruperea sigiliilor si a etichetelor de identificare aplicate de Furnizor pe produse sau deteriorarea acestora duce la iesirea respectivelor articole de sub prevederile conditiilor de garantie.

4.3.   Materialele consumabile si întretinerea curenta nu intra în gratuitate.
4.4.   Pentru a beneficia de garantie utilizatorul final trebuie sa prezinte factura de cumparare si certificatul de garantie, chiar daca provin din alta tara.

4.5.   În cazul produselor defecte, Distribuitorul este obligat sa îndrume clientii catre centrele de service indicate în certificatul de garantie original al Furnizorului.

5.      DREPTURILE DOBÂNDITE DE DISTRIBUITOR PE DURATA CONTRACTULUI

5.1.   Furnizorul transmite Distribuitorului dreptul de folosinta pentru produsele distribuite în baza contractului, a marcilor de comert distribuite de acesta.  Aceste marci cât si cele care mai pot aparea sunt si ramân proprietatea exclusiva a Furnizorului.

5.2.   Distribuitorul va folosi aceste marci numai pentru produsele care fac obiectul acestui contract si numai pentru reclama, publicitate, expozitii privitoare la aceste produse.

5.3.   Distribuitorul nu dobândeste nici un drept de proprietate industriala privitor la aceste produse.

5.4.    La încetarea prezentului contract, dreptul de folosinta asupra marcilor de comert va înceta de drept.

6.                  OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1.   Distribuitorul se obliga:

6.1.1.     sa achite pretul marfurilor comandate, în conformitate cu clauzele prezentului contract; obligate la plata unor penalitati in valoare de 1%/zi de intarziere din valoarea serviciului neefectuat. Totalul penalitatilor de intarziere poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.

6.1.2.     sa asigure conditiile necesare vânzarii produselor marca Expert;

6.1.3.     sa raporteze toate solicitarile de rezervare de stoc în cel mai scurt timp posibil;

6.1.4.     sa respecte interesele Furnizorului si sa nu întreprinda actiuni care ar putea leza interesele acesteia;

6.1.5.     sa asigure plata produselor primite în momentul livrarii sau în max. 48 de ore de la receptia acestora;

6.1.6.     sa întocmeasca în prezenta carausului si sub semnatura acestuia, în termen de maximum 24 de ore de la receptie, un proces-verbal de receptie si de integritate, constatând integritatea marfii receptionate si faptul ca aceasta corespunde cu cea facturata. Eventualele reclamatii privind lipsuri cantitative sau deteriorari pot fi indicate doar pe baza acestui proces-verbal.

6.1.7.     sa ia decizia acordarii garantiei în cazul produselor prezentate de catre achizitori în acest scop, în functie de defectiunile sau disfunctionalitatile constatate, în conformitate cu conditiile stipulate în certificatul de garantie;

6.1.8.     sa preia de la achizitori produsele ce necesita interventii de service si sa le trimita integral catre Expert Group spre reparatie, prin curierul rapid agreat de Expert Group (Fan Courier).

6.2.   Expert Group se obliga:

6.2.1.     sa furnizeze Distribuitorului produsele solicitate în cel mai scurt timp posibil sau sa anunte lipsa unui produs din stoc atunci când este cazul;

6.2.2.     sa asigure service-ul produselor la care se constata defectiuni, conform perioadei de garantie si conditiilor de acordare a garantiei stipulate în certificatul de garantie;

6.2.3.     sa asigure plata transportului produselor Expert catre achizitorii finali prin curierul agreat (Fan Courier);

6.2.4.     sa informeze Distribuitorul despre modificari de pret, produse noi si specificatiile tehnice ale acestora, orice alte informatii ce pot fi utile în promovarea echipamentelor.

6.2.5.     sa sprijine campaniile publicitare sau orice alte actiuni ce au drept scop promovarea produselor - obiect al prezentului contract, numai în conditiile aprobarii acestor actiuni înainte de desfasurare.
7.                  SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

7.1.Prezentul contract este reglementat de dreptul comercial român.

7.2.În cazul oricaror dispute aparute între partile contractante în legatura cu interpretarea, executarea si/sau modificarea prezentului contract se va încerca, în primul rând, rezolvarea lor pe cale amiabila.

7.3.În cazurile în care rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, litigiile derivând din prezentul contract sau în legatura cu el vor fi solutionate de instanta Curtii de Arbitraj de pe lânga Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti, în conformitate cu dispozitiile legale.

8.                  ÎNCETAREA CONTRACTULUI

8.1.Prezentul contract înceteaza prin:

8.1.1.     ajungere la termen;

8.1.2.     acordul partilor

8.1.3.     reziliere, în cazul neîndeplinirii obligatiilor contractuale

8.2.Rezilierea nu exonereaza partile de îndeplinirea obligatiilor contractuale al caror termen de executie se situeaza înaintea datei de încetare a contractului.

9.                  FORŢA MAJORĂ

9.1.Forta majora, convenita ca fiind un eveniment imprevizibil si de neînlaturat, care împiedica una dintre parti sau partile sa-si îndeplineasca obligatiile asumate prin contract, exonereaza de raspundere partea care o invoca în conditiile legii.

9.2.Partea care invoca forta majora va înmana celeilalte parti certificarea emisa de autoritatea competenta în maxim 48 de ore de la obtinere.

9.3.Daca durata confirmata a cazului de forta majora este mai mare de 10 zile, partile se vor reuni în mod obligatoriu pentru a decide conditiile continuarii contractului sau rezilierea acestuia. Exonerarea de raspundere opereaza numai pe durata existentei cazului de forta majora.

10.              CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

10.1.                   Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract.

11.              DISPOZIŢII FINALE

11.1.                   Pentru executarea defectuoasa a prezentului contract, de catre una dintre parti, prin care s-a pricinuit celeilalte parti un prejudiciu, aceasta din urma este îndreptatita la repararea prejudiciului precum si la daune.

11.2.                   Conform dispozitiilor Legii 469/2002 actualizata, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda neefectuarea, cu rea credinta, de catre debitor, a platilor la data scadentei.

11.3.                   Modificarea clauzelor contractuale se poate face doar prin acordul partilor, prin încheierea unui act aditional la prezentul contract.

Încheiat astazi, .......................... în 2 (doua) exemplare, fiecarei parti revenindu-i câte un exemplar.

FURNIZOR,                                                                            DISTRIBUITOR,

S.C. Expert Group S.A.                                                         .................................................

Cosmin IONICĂ                                                                     .................................................
Document Info


Accesari: 3108
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )