Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Concesiunea de servicii si lucrari

administratie


ALTE DOCUMENTE

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 220
CONTRACT DE DISTRIBUŢIE
CERTIFICAT MEDICAL TIP A (B)
FISA POSTULUI INGINER PANIFICATIE
Proces verbal de predare-primire
FISA DISCIPLINEI PSIHODIAGNOSTIC CLINIC

Concesiunea de servicii si lucrari

contractul de concesiune de lucrari publice = contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de lucrari, cu deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pe o perioada determinata sau acest drept, insotit de plata unei sume de bani prestabilite


contractului de lucrari = contractul care are ca obiect executia, proiectarea, cat si executia unor lucrari sau realizarea, prin orice mijloace, a unei constructii care corespunde necesitatii si obiectivelor autoritatii contract 949f58j ante, constructia insemnand rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri sau lucrari de geniu civil, destinat sa indeplineasca prin el insusi o functie tehnica sau economica

contractul de concesiune de servicii = contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de servicii, cu deosebirea ca in contrapartida serviciilor prestate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite

contractul de servicii =contract de achizitie publica, altul decat contractul de lucrari sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevazute in unele din anexele legii

Partile contractului de concesiune de servicii si lucrari

Contractul de concesiune se incheie intre doua parti, respectiv concedentul, cel care transmite concesiunea si concesionarul, cel care primeste in concesiune activitatea sau serviciul respectiv.

Calitatea de concedent, sau de autoritate contractanta, poate avea :

a) oricare organism al statului, autoritate publica sau institute publica, care actioneaza la nivel central, regional sau local

b) oricare organism de drept public cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general comercial sau industrial si care se afla intr-una din urmatoarele situatii :

       este finanatat de o autoritate contractanta

       se afla in subordinea unei autoritati contractante sau in componenta consiliului de administrate, a organului de conducere sau de supervizare se afla mai mult de jumatate din numarul membrilor care sunt numiti de o autoritate contractanta sau de un organism de drept public

c)oricare asociere formata din doua sau mai multe autoritati contractante

d)oricare intreprindere publica ce desfasoara activitati prevazute de lege

e)oricare subiect de drept, altul decat cele prevazute la literele anterioare, care desfasoara activitati de natura celor prevazute de reglementarea cadru actuala

Calitate de concesionar poate avea, orice persoana fizica sau persoana juridica de drept privat, romana sau straina, care este selectat printr-una din procedurile de atribuire prevazute de lege.

Proceduri de atribuire a contractului de concesiune

Procedurile de atribuire sunturmatoarele:

A) Licitatia deschisa

Se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa, insa auroritatea contractanta poate decide daca orgnizeaza o etapa suplimentara de licitatie electronica, caz in care va anunta acest lucru in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

Ea se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare, in care solicita depunatorilor interesati depunerea de oferte. Anuntul de participare se publica in SEAP (Sistemul electronic de achizitii publice), in Monitorul oficial al Romaniei, partea a Vl-a, si dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita si obtine documentatia de atribuire si clarificari privind aceasta documentatie.

Autoritatea contractanta va deschide ofertele la locul si la data indicata in anuntul de participare.

B) Licitatia restransa

Aceasta se desfasoara, de regula, in doua etape :

a) etapa de selectare a candidatilor, prin aplicarea criteriilor de selectie

b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati, prin aplicarea criteriului de atribuire

In afara acestor doua etape, autoritatea contractanta are dreptul sa decida organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica, situatie in care este obligata sa anunte decizia respectiva in anuntul de participare si in documentele de atribuire.

C) Dialogul competitiv

Autoritatea contractanta va apela la dialogul competitiv atunci cand sunt indeplinite 2 conditii:

-contractul este considerat a fi de complexitate deosebita

-procedure licitatiei, deschisa sau cu preselectie, nu ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza

Procedura dialogului competitiv presupune, la randul ei, 3 etape:

-etapa de preselectie a candidatilor

-etapa de dialog cu candidatii admisi in urma preselectiei, pentru identificarea solutiilor apte sa raspunda necesitatilor autoritatii contractante si in baza careia candidatii vor elabora si depune oferta

-etapa de evaluare a ofertelor finale depuse

D) Procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare

La aceasta procedura, autoritatea contractanta poate apela in urmatoarele cazuri:

1-atunci cand, in urma aplicarii licitatiei deschise, restranse sau a dialogului competitiv, nu a fost depusa nici o oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile sau neconforme

Pentru a se apela la negociere, este necesara anularea procedurii initiale a licitatiei deschise, restranse sau a dialogului competitiv, iar cerintele initiale ale licitatiei nu trebuie modificate substantial.

2-in situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand natura lucrarilor, produselor sau serviciilor sau riscurile pe care ele le implica nu permit o estimare initiala globala a contractului

3-atunci cand serviciile ce vor fi furnizate, indeosebi servicii financiare sau intelectuale, sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea prin licitatie

4-atunci cand lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente

E) Procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare

La aceasta procedura, autoritatea contractanta are dreptul sa apeleze in urmatoarele cazuri :

1-atunci cand, din motive tehnice, artistice sau de protectie a unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie poate fi atribuit numai unui operator economic

2-in cazuri speciale, cand procedura licitatiei sau o negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare nu poate fi respectata din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza autoritatii contractante

3-cand produsele care urmeaza sa faca obiectul contractului sunt fabricate exclusiv pentru cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica, experimentarea, daca nu urmaresc un profit, nici macar acoperirea costurilor

4-cand este necesara achizitionarea, de la furnizorul initial, a unei cantitati suplimentare de produse fata de cele livrate anterior

5-atunci cand produsele sunt cotate la bursa de marfuri, iar achizitia se realizeaza prin operatiuni pe piata de disponibil

6-atunci cand produsele sunt achizitionate foarte avantajos de la un operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile, de la un judecator sindic sau printr-o procedura de faliment sau lichidare reglementata prin lege

7-cand este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare, care nu au fost trecute in contractul initial sau autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari sau servicii similare celor deja achizitionate prin contractul initial, care a fost atribuit prin licitatie

G) Cererea de oferte

Se poate aplica numai atuni cand valoarea estimata, fara TVA, este mai mica decat echivalentul a 40 000 Euro pentru contractul de furnizare si servicii si 250 000 Euro pentru contractul de lucrari.

H) Concursul de solutii

Acestea se poate organiza ca o procedura independenta, atunci cand concurentii pot obtine premii sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii.

J) Procedura atribuirii contractului de concesiune

Legea obliga autoritatea contractanta sa asigure transparenta atribuirii contractelor de concesiune.

Initierea procedurii se realizeaza prin publicarea unui anunt de participare, care se publica in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a Vl-a, precum si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci cand valoarea estimata a contractului de concesiune este mai mare decat echivalentul a 5 000 000 Euro.

Anuntul de participare trebuie transmis spre publicare cu eel putin 52 de zile inainte de data limita de depunere a aplicatiilor.

Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ jurisdictionala, in conditiile Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006, sau in justitie, in conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Despagubiri pot fi solicitate si acordate doar pe calea actiunilor in justitie.

In ceea ce priveste procedura administrativ jurisdictionala la care face

referire OUG nr. 34/2006, aceasta se realizeaza prin intermediul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, organism cu activitate administrativ jurisdictionala, care functioneaza pe langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice. Acest Consiliu este format din 21 de membri si 16 persoane cu statut de personal tehnico-administrativ, din care cel putin jumatate din numarul membrilor trebuie sa fie licentiat in drept.


loading...
Document Info


Accesari: 5597
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )