Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadFISA TEHNICA DE SECURITATE

administratie
ALTE DOCUMENTE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii
Cerere pentru depunerea recursului
RAPORTAREA,INREGISTRAREA SI EVIDENTA EVENIMENTELOR
Administrarea domeniului public al statului
Parti participante la contractul de navlosire
ACCEPT COLABORARE
ACTE NECESARE PENTRU INFINTAREA UNEI FUNDATII SAU ASOCIATIE
Actele de procedura
CHESTIONAR DE AUDIT

1.       Date de identificare ale produsului si ale societatii producatoare:

            Identificarea produsului:            Nume: Ulei de motor METABOND TOP 5 W-40

            Cod: 4

            Tipul produsului: preparat

            Identificarea societatii producatoare:

            Adresa si numarul de telefon: TOTAL Belgium S.A.

                                                            Belgia, B-1040 Brussel

                                                            Handelstraat 93 Rue du Commerce

                                                            Tel: 00-32(0)2.228.99.33

            Identificarea societatii importatoare:

           

                        S.C. Metabond Romania S.R.L.

            Adresa si numarul de telefon: 525200 Covasna

                                                            Str.Gh.Doja nr.1.

                                                            Tel: 0267-342597

Identificarea societatii distribuitoare:

                        S.C.Noemi Import Export S.R.L.

            Adresa si numarul de telefon: 525200 Covasna

                                                            Str.Gh.Doja nr.1.

                                                            Tel: 0267-342597

2.       Compozitie- Informatii despre constituentii produsului:

Caracteristici chimice: titei rafinat, extras IP 346 DMSO <3%. Contine aditivi alesi optimali, care

-asigura caracteristici antioxidanti, de reducere a calaminei, cu efect anticoroziv

- asigura indexul de viscozitate ridicat si caracteristici necesare functionarii la temperaturi scazute.

Componenti periculosi:

Acest preparat din punct de vederea a cantitatii componentilor are componenti în cantitate <1% care au caracteristici R51/53, R36/38, R52/53

Descrierea propozitiei R vezi la punctul 16.

3.       Identificarea principalelor pericole la utilizarea produsului:

Efectul asupra organismului uman: Uleiul sau componentele lui (aditivii) nu au nici un efect periculos cunoscut asupra omului în conditii de consum normale.

Efectul asupra mediului: efectul produsului asupra apelor sau a solului este foarte mic, dar trebuie prevazut, ca este interzisa prin lege poluarea mediului înconjurator.

Periculozitate chimica si fizica: în conditii de folosire normala, nu exista pericol de incendiu sau de explozie.

Alte informatii: produsul nu este catalogat în nici o clasa de periculozitate din punctul de vederea a criteriilor enumerate mai sus.

4        Prim ajutor:

Dupa inhalare:               inhalarea unei cantitati mari de aburi poate cauza iritatie. Persoana în cauza trebuie transportat la aer curat, corpul lui fiind mentinut cald. Daca este pericol, ca substanta a ajuns în plamâni (de ex. la voma) bolnavul trebuie transportat la spital.

Contact cu ochii:           se spala cu apa abundenta cel putin 15 minute.

Contact cu piele:           dupa contact cu pielea, acesata se spala cu apa si cu sapun. Dupa contact cu aburi fierbinti de ulei trebuie chemat medicul. Hainele murdare dupa spalare pot fi purtate.

Înghitire:                       Este pericol de voma si de diaree.Nu se provoaca voma.

5.       Masuri de prevenire a incendiilor:   gradul D

Punct de inflamatie                    peste 200șC

Materiale de stingere:                spuma, pulbere uscata, bioxid de carbon

                                                Nu se foloseste ca material de stingere: apa

Echipament special de protectie:
echipament special de protectie necesar, îmbracamintea ignifuga si echipamentele de respiratie autonome sunt recomandate.

                                                Asigurati-va ca exista cai de evacuare accesibile.

 

6. Masuri de protectie în caz de accident:

Protectia personala:      Trebuie evitat contactul cu ochii sau cu pielea, în procesul de munca trebuie folosit masca de protectie, echipament special de protectie, încaltaminte cu talpa de cauciuc. Materialul deversat prezinta pericol de alunecare.

Protectia mediului:         Trebuie evitat scurgerea produsului în ape, în sol sau în canalizare. Materialul deversat, împrastiat trebuie curatat cu materiale absorbante de lichide (de ex. nisip), dupa care se curata suprafata.

                                    Materialul absorbit prezinta deseri periculoase.

7. Manipulare si stocare

Manipulare       Trebuie respectate recomandarile legii în vigoare pentru folosirea lubrifiantilor. Nu sunt necesare recomandari deosebite.

Depozitare        Pastrati containerele închise atunci când nu sun utilizate si etichetate. Depozitati la temperatura ambianta ferit de soare si de umiditate sau alte deseuri. Trebuie evitat contactul cu materiale care se oxideaza. Trebuie ferit de surse de caldura.

                        Trebuie depozitate în ambalajul oferit de producator.

 

8. Controlul expunerii/ Protectia individuala

Agentii produsul nu prezinta date referitoare la protectia muncii.

Reglementari tehnice: nu exista

Protectie respiratorie:    Trebuie evitat contactul cu ochii sau cu pielea, în procesul de munca trebuie folosit masca de protectie, echipament special de protectie, manusi de protectie. Conditii de munca în spatii bine aerisite.

Cantitati de expunere:   aburi de ulei 10mg/m3, pentru 15 min.

                                    aburi de ulei 5 mg/m3, pentru 8 ore

9. Proprietati fizico - chimice

Aspect                                                             lichid galbui

Miros                                                               specific

Densitate la 15oC:                                             849 kg/m3, data informativa

Grad de dizolvare în apa:                                  practic indizolvabil

Grad de dizolvare în dizolvanti organici  amestecabil

Punct de inflamabilitate                          >200 oC (ASTM D 93)

Punct de autoaprindere:                                    >250 oC (ASTM E 659)

Punct de solidificare:                                         -36 oC

Viscozitate (100 oC):                                         14 mm2/s

 

10. Stabilitate si reactivitate

Stabilitate:                                 Produsul este stabil termic, nu are tendinta de polimerizare.

Conditii ce trebuie evitate          surse de caldura, flacara, scânteie, agenti oxidanti puternici

Produsi de descompunere cu risc          nu exista, la ardere incompleta pot aparea, monoxid de carbon, bioxid de carbon, aldehide.

11. Informatii toxicologice

Toxicitate în conditii normala de lucru:

                        Ochi:                nu este iritativ

                        Piele:                nu este iritativ

                        Inhalare:           în conditii normale nu se inhaleaza

Toxicitate cronica:

Contactul cu piele:        Contactul repetat cu pielea poate provoca iritatii persistente

                                    nu produce alergii.
 

12. Proprietati ecologice

Efecte asupra mediului:              În conditii normale de folosire si la decontaminare, produsul nu are efecte asupra mediului

Mobilitate:                                Lichid, indizolvabil, ajuns în apa, produce un film subtire la suprafata acesteia

Persistenta si descompunere      nu este cunoscut.

Potential de bioacumulare         Nu este considerat a fi bioacumulabil.

Toxicitate acvatica                    Nu este clasificat ca toxic.

13. Consideratii asupra scoaterii din uz

Codul uleiului uzat este V54102, sunt clasificate ca deseuri sub numele de "uleiuri uzate" la categoria II(Flanders): 015

Fenomene de risc (91/689/CEE)

Nu se deverseaza în canalizare sau în mediul înconjurator

Ambalajele se predau la punctele de colectare autorizate pentru deseuri periculoase.

Cod EWC:       13-02-08 (alte uleiuri de motor)

14. Indicatii privind transportul international

Nu exista reglementari pentru transport, nu este periculos conform RID/ADR..

15. Reglementari (etichetare)

Etichetare:                    conform dispozitiilor RAR

Simbol:             nu are

Fraze de risc R:            nu are

Fraze de securitate:       nu are

Produsul este un preparat si conform EEC Guidline 88/379 nu este clasificat.

Directivele EU:             Dangerous Preparation Directive , 88/379 Safetz Data Sheets Directive, 91/155/EEC Framework Waste Directive , 91/156/EEC

Legi de referinta

                        O.U.G. 200/2003, Legea 451/2001, H.G. 490/2002, H.G. 92/2003

                        Directiva legislativa nr. 285/16 iulie 1998 - "Actualizarea directivelor                              comunitare în materie de ambalare si etichetarea preparatelor periculoase"

                        DPR 303/56: "Norme privind igiena muncii"

                        DPR 547/55: "Norme privind prevenirea accidentelor în munca"

                        DPR 336/94: "Tabela noua de boli profesionale în industrie"

                        Directiva legislativa 626/94 si 242/96 - "Actualizarea directivelor                                               89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,                           90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, cu privire la îmbunatatirea                                    sigurantei si conditiilor de sanatate la locul de munca".

                        Directiva legislativa 152/1999: "Test unic asupra apei".

                        Directiva legislativa 95/27.01.1992: "Actualizarea directivelor 75/439/CEE                    si 87/101/CEE

16. Alte precizari

Prescurtari:       EINECS lista europeana a solutiilor chimice aprobate

                        ADR/RID uniunea europeana pentru transport

                       

Informatiile continute în prezenta fisa se refera numai la produsul indicat si îsi pot pierde valoarea în cazul în care produsul este utilizat în combinatie sau contaminat cu alte produse în timpul lucrului.

Informatiile continute în prezenta fisa tehnica sunt cele mai bune aflate în posesia             noastra la data tiparirii prezentei

Trebuie respectate de consumatori reglementarile legilor în vigoare referitoare la protectia muncii, protectia sanatatii, materiale periculoase, deseuri periculoase, poluarea apelor.

stampila:                                                                      Semnatura pentru firma:

 
Document Info


Accesari: 1622
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )