Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadPROCES VERBAL DE CERCETARE

administratie
ALTE DOCUMENTE

Fisa de post - Director vanzari si marketing
Regulamentul comitetului pentru evaluarea si asigurarea calitatii
privind reglementarea duratei serviciului continuu max. admis pe locomotiva, efectuat de personalul ce deserveste locomotiva.
Fisa de post Director Hotel
ADRESE DE EDITURI:
Declaratia de eligibilitate
INFORMATII PRIVIND PERSONALUL
PROCES VERBAL DE RECEPTIE CANTITATIVA SI CALITATIVA
REGISTRUL-JURNAL DE INCASARI SI PLATI
FISA CONTRACTARE CLIENT

S.C. ............................

Nr. 1773 / 10.11.2006PROCES VERBAL DE CERCETARE

A. DATA INCHEIERII PROCESULUI VERBAL :10.11.2006

B. NUMELE PERSOANELOR SI IN CE CALITATE EFECTUEAZA CERCETAREA :

Subsemnatii ............... 11311n1320l ................, specialist protectia muncii, ..........................., sef productie si ........................................., mecanic, numiti prin decizia nr. 101 / 7.11.2006, am cercetat sub aspectul imprejurarilor, cauzelor si raspunderii juridice, evenimentul ce a avut loc in data de 04.11.2006, ora aproximativa 20.00, pe Sos. Fundeni, soldat cu incapacitate temporara de munca a numitului .........................., angajat al S.C. ............................

Cercetarea s-a efectuat in temeiul art. 29, alin.1, lit.a. din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 si art. 116 din Normele Metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 .

C. PERIOADA DE TIMP SI LOCUL UNDE S-A EFECTUAT

CERCETAREA

Cercetarea s-a efectuat in perioada 05.11.2006 - 10.11.2006la:

- sediul S.C. ........................,Str.....................nr. ...., sector ..., Bucuresti;

- spitalul Sfantul Pantelimon, Bucuresti.

D. OBIECTUL CERCETARII

Stabilirea :

- imprejurarilor, cauzelor siraspunderilor evenimentului in care a fost

implicat numitul ..........................., angajat al S.C......................................;

- masurilor ce se impun pentru prevenirea producerii altor evenimente asemanatoare;

- caracterul accidentului.

E.     DATA SI ORA PRODUCERIIEVENIMENTULUI

Evenimentul a avut loc pe data de 04.11.2006, ora aproximativa 20.00.

1

F.      LOCUL PRODUCERII EVENIMENTULUI

Evenimentul s-a produs pe Soseaua Fundeni, in apropierea Podului Fundeni.

G.    DATELE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUILA CARE

S-A PRODUS EVENIMENTUL

Denumire societate:S.C. ...........................................

Sediul societatii:.........................................

Cod Unic de Inregistrare: ..........................................

Activitatea principala: .................................................. .....

Autorizatie din punct de vedere al protectiei muncii nr. ...... / 2001

Numar de salariati:....

H.    DATELE DE IDENTIFICARE ALE ACCIDENTATULUI:

Numele si prenumele: ...............................................

Cetatenia: roman;

Varsta: 50 ani;

Starea civila: casatorit;

Numar de copii in intretinere:.......

Domiciliul: loc. ..........., ndeni, str......... nr. ........ jud.............

Loc de munca: S.C. .........................

Profesia de baza: instalator;

Ocupatia: instalator;

Vechimea in munca:......

Vechimea in ocuatie:......

Vechimea la locul de munca: 4 ani si 8 luni

Data efectuarii ultimei instruiri in domeniul securitatii si sanatatii in munca:2.11.2006

Autorizat: nu e cazul.

I.       DESCRIEREA DETALIATA A LOCULUI, ECHIPAMENTULUI DE MUNCA, A IMPREJURARILOR SI MODULUI IN CARE S - A PRODUS EVENIMENTUL:

Activitatea de baza desfasurata deS.C....... este ........................,

activitate ce se desfasoara in trei schimburi.

In data de 04.11.2006, instalatorul ........................... era repartizat sa lucreze in schimbul

21 - 06.

Conform declaratiei victimei, in jurul orei 20.00, deplasandu - se spre locul de munca, in timp ce traversa Soseaua Fundeni, a fost accidentat de un autovehicul dupa care a fost transportat la Spitalul Sfantul Pantelimon pentru ingrijiri medicale.

J.      URMARILE EVENIMENTULUI SI / SAU URMARILE SUFERITE DE PERSOANA ACCIDENTATA

Evenimentul s-a soldat cu accidentarea salariatului .........................., fiind internat la spitalul

Sf. Pantelimon.

K.    CAUZA PRODUCERII EVENIMENTULUI:

Evenimentul produs in data de 04.11.2006 a avut loc ca urmare a incalcarii de catrevictima a

regulilor de circulatie. Au fost incalcateprevederile art. 205 alin.3 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195 / 2002 privind circulatia pe drumurile publice, care specifica:

.,, Traversarea drumului public de catre pieton se face perpendicular pe axul acestuia, numai prin locurile marcate ori / si semnalizate cu indicatoare, iar in localitati, in lipsa acestora, pe la coltul strazii, dupa ce s-a asigurat ca o poate face in siguranta pentru pentru el si ceilalti participanti la trafic."

De asemenea, au fost incalcate prevederile art. 207 lit.c ale aceluiasi Regulament:,, Se interzice pietonilor:..sa traverseze drumul public prin alte locuri decat cele permise ori prin locurile permise, in fuga si/sau fara sa se asigure;"L.     ALTE CAUZE CARE AU CONCURAT LA PRODUCEREA EVENIMENTULUI:

Nu este cazul.

M.  ALTE CONSTATARI FACUTE CU OCAZIA CERCETARII EVENIMENTULUI

Comisia numita in baza Deciziei nr. 101 / 07.11.2006, nu a reusit sa obtina pana la data

intocmirii prezentului proces verbal de cercetare documente de la organele de Politie care se ocupa de anchetarea cazului.

N.    PERSOANELE RASPUNZATOARE DE INCALCAREA REGLEMENTARILOR LEGALE

Pentruincalcareadispozitiilor legale prezentate la punctul ,,M" din prezentul proces verbal se

face raspunzator salariatul ................................, prin aceea ca a incalcat prevederileart. 205 si 207 din Regulamentul de aplicare a OUG 195 / 2002 privind circulatia pe drumurile publice.

O.    SANCTIUNILE CONTRAVENTIONALE APLICATE:

Nu este cazul.

P.      PROPUNERI PENTRU CERCETARE PENALA:

Organele de Politie vor concluziona aspectul urmaririi penale, daca va fi cazul, la

sfarsitul anchetei.

Q.    CARACTERUL ACCIDENTULUI:

-         certificatul medical eliberat de spitalul Sfantul Pantelimon din care rezulta data internarii

accidentatului pentru ingrijiri medicale de urgenta;

-         faptul ca locul si ora producerii evenimentului corespund traseului normal de deplasare a

victimei de la domiciliu catre serviciu;

-         prevederile art. 5, lit.g, din Legea securitatii si sanatatii in munca, conform caruia:

,,accident de munca - vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;" si a art. 30, alin.1, lit.g, conform caruia ,, ...este, de asemenea, accident de munca : accidentul de traseu, daca deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul lucratorului la locul de munca organizat de angajator si invers; ",

se constata ca se intrunesc cerintele pentru a incadra evenimentul ca accident de munca, conform art. 5, lit. g si art. 30, alin.1, lit.g din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 si a art.2 pct. 10 lit.a din,,Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006"

R.    ANGAJATORUL CARE INREGISTREAZA ACCIDENTUL DE MUNCA:

Accidentul se inregistreaza de S.C. ..................................., conform art. 135 din Normele metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006.

S.      MASURI DISPUSE PENTRU PREVENIREA ALTOR EVENIMENTE SIMILARE SI PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU REALIZAREA ACESTORA:

1.      Prelucrarea evenimentului cu toti salariatii societatii

Raspund: sefii locurilor de munca

Termen: 22.11.2006

2.Reinstruirea salariatului accidentat dupa inceperea activitatii

T.     TERMENUL DE RAPORTARE LA INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRIVIND REALIZAREA MASURILOR:

Modul de rezolvare a masurilor din prezentul proces verbal de cercetare se va

raporta pana la data de 30.11.2006.

U.     NUMARUL DE EXEMPLARE IN CARE S-A INCHEIAT PROCESUL VERBAL DE CERCETARE SI REPARTIZAREA ACESTORA:

Prezentul process verbal de cercetare s-a incheiat in 3 ( trei ) exemplare,

repartizate astfel:

-         un exemplar la ITM Bucuresti;

-         un exemplar la asigurator;

-         un exemplar la S.C........

V.     NUMELE SI SEMNATURA PERSOANELOR CARE AU EFECTUAT CERCETAREA:

1.      ...........

2.      ...........

3.      ............

W.   VIZA ANGAJATORULUI
5

Data in fata noastra,

Azi........

Comisia de cercetare:

ss indescifrabil

conform cu originalul

DECLARATIE

Subsemnatul SAVOF TUDOR, fiul lui Alexandru si al Elenei, nascut in localitatea Piteasca, judetul Ilfov, la data de 25.01.1956, cu domiciliul stabil in comuna Dobroiesti, sat Fundeni, strada Intrarea Doinei, nr. 24, judetul Ilfov, posesor al B.I. seria HC nr. 951678, eliberat la data de 30.01.2001 de Politia Voluntari , CNP 1560125400819 de profesie instalator, angajat la S.C. PANVITAN S.A., din data de 01.02.2002, in functia de instalator, cu privire la evenimentul petrecut in data de 04.11.2006, ora aproximativa 20.00, ce a avut loc pe Soseaua Fundeni, in timpul deplasarii mele catre locul de munca si in care au fost implicati numitii.............................., declar urmatoarele:

In seara zilei de 4-11-2006, in jurul orei 20, deplasandu-ma la serviciu,

S.C. PANVITAN S.A., la traversarea soselei Fundeni, catre statia de autobuz 253, am

fost accidentat de un autoturism, dupa care am fost transportat la spitalul de urgenta

Pantelimon.

Semnatura,

ss indescifrabil

OPISUL DOCUMENTELOR DIN DOSAR

  1. Proces verbal de cercetare a accidentului..................5 pagini

  1. Declaratie accidentat... ........................1 pagina

  1. Copie fisa de expunere la riscuri a accidentatului..............1 pagina

  1. Copie contract individual de munca al accidentatului............2 pagini

  1. Copie fisa individuala de instructaj in domeniul securitatii si sanatatii

in munca a accidentatului.......................3 pagini

  1. Copie a certificatului de concediu medical..................2 pagini

  1. Act emis de unitatea medicala cu diagnosticul la internare si / sau externare... Pagini

  1. Copie certificat constatator angajator ( CUI ).................pagini

  1. FIAM..................................2 pagini

FORMULAR PENTRU INREGISTRAREA

ACCIDENTULUI DE MUNCA - F.I.A.M. Nr.....

1. Inregistrat la ITM / Casa Judeteana de Pensii in data de..............

2. Nr. Accident la unitate1 / 1 / 1Inregistrat la unitate in data de 10.11.2006

DATE DE IDENTIFICARE A UNITATII3. Denumire unitate:S.C. PANVITAN S.A.CUI/ 3 / 3 / 8 / 0 / 2 / 9 /

Cod Registrul ComertuluiJ / 4 /0 // 8 / 5 / 2 / 0 / 5 / 0 / 3 / 1 / 9 / 9 / 1 /

4. Judet: Municipiul Bucuresti........................./ 4 / 0 /

5. Localitate: BUCURESTI ..................../ 1 / 7 / 9 / 1 / 3 / 2 /

6. Forma de proprietate: privata........................./ 3 /

7. Marimea unitatii.90...angajati......................../ 3 /

8. Activitatea economica: sector alimentar...................../ 1 / 6 /

DATE DE IDENTIFICARE A ACCIDENTATULUI

9. Numele si prenumele: SAVOF TUDOR

CNP...................../ 1 / 5 / 6 / 0 / 1 / 2 / 5 / 4 / 0 / 0 / 8 / 1 / 9 /

Adresa: com. Dobroiesti, sat Fundeni, str. Intrarea Doinei, nr. 24, jud. Ilfov

10. Activitate desfasurata in momentul accidentului ( cod CAEN ): deplasare de acasa la serviciu................................./ 0 / 0 / 0 / 1 /

11. Ocupatia ( cod cf.COR ): instalator centrale termice ........./ 7 / 1 / 3 / 6 / 8 / 0 /

12. Statut professional: salariat.........................../ 3 /

13. Sex: masculin.../ 1 /14. Varsta: 50 ani ................./ 6 /

Vechimi:15. In munca: 35 ani /__/ 6 /16. In ocupatie:....8 ani /__/ 4 /

17. La locul de munca: 4 ani . / 3 /

DATE DESPRE MOMENTUL PRODUCERII ACCIDENTULUI

18. Ziua:/ 0 / 4 /19. Luna:/ 1 / 1 /20. An:/ 2 / 0 / 0 / 6 /

21. Zi saptamana: sambata/ 0 / 6 /22. Ora zi:/ 2 / 0 /

23. Perioada de la inceputul schimbului: pe traseul de deplasare de la domiciliu la serviciu................................../__/__/

DATE DESPRE CONSECINTELE PRODUCERII ACCIDENTULUI

24. Tip accident: incapacitate temporara de munca.................../ 1 /

25. Efect: fractura/ 0 / 6 /26. Localizarea leziunii: membrele inferioare........./ 5 / 0 /

27. Reluat activitatea la:Ziua/__/__/Luna/__/__/Anul/__/__/__/__/

DATE DESPRE CARACTERISTICILE ACCIDENTULUI

28. Felul accidentului: individual........................../ 1 /

29. Felul activitatii: deplasare de acasa la serviciu.................../ 1 / 3 /

30. Imprejurare: prinderea, lovirea sau strivirea de mijloace de transport in exteriorul unitatii

( drumuri publice )................................/ 0 / 9 /

31. Mijloc de productie:............................/__/__/__/

32. Componenta:................................/__/__/

Cauze33. Executant: deplasari / stationari in locuri cu pericol ............./ 1 / 2 /

dependente34. Mijloc de productie;....................../__/__/__/

de:35. Sarcina:.........................../__/__/__/

36. Mediu:.................................../__/__/__/

1

Mergand spre locul de munca, in jurul orei 20.00, in timp ce traversa Soseaua Fundeni, angajatul a fost lovit de un autovehicul.

Accidentul s-a soldat cu fracturarea ambelor membre inferioare, accidentatul fiind internat pentru ingrijiri medicale la spitalul Sfantul Pantelimon.

Numele si numarul de telefon al persoanei din unitate care poate da relatii cu privire la completarea formularului:

STOICA MARIOARATel: 0723159397

DENUMIREA SI ADRESA UNITATII:

S.C. PANVITAN S.A

Calea Vitan, nr. 242

Sector 3

Bucuresti

Tel. Director: 3464795

Director,

Ec. Ionescu Gabriela

Avizat, Vizat,

Casa Judeteana de Pensii, INSPECTOR SEF,

Semnatura inspectorului

care verifica formularul,

2

Document Info


Accesari: 12534
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )