Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...

REGULAMENT PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE OPORTUNITATE

administratie
ALTE DOCUMENTE

Declaratii si Registre date in aplicarea Titlului VI \"TVA\"
Ordonanta - regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
FIsA POSTULUI Personal didactic (profesor, maistru instructor)
Fisa de post Ospatar
REGISTRUL-JURNAL
FORMULARE
CONTRACTE ADIACENTE
Acte necesare la angajare :
ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA
SCOLARIZAREA ROMILOR LA INCEPUT. INITIATIVE ALE MINISTERULUI DIN PERIOADA IANUARIE 1990 - DECEMBRIE 1997

Text Box: ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRUText Box:

CUPRINS

Cap I - Dispozitii generale

Anexe

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

A. Obiectul si sfera de aplicare

B. Definirea unor termeni

Structura de vanzare - spatiul de desfasurare a unuia sau mai multor exercitii comerciale;

Suprafata de vanzare - suprafata destinata accesului consumatorilor pentru achizitionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, platii acestora si circulatiei personalului angajat pentru derularea activitatii.

Nu constituie suprafete de vanzare cele destinate depozitarii si pastrarii marfurilor, productiei, birourilor si anexelor;

Structura de vanzare cu suprafata mica - structura de vanzare avand o suprafata de vanzare de pana la 400 mp inclusiv;

Structura de vanzare cu suprafata medie - structura de vanzare avand o suprafata de vanzare cuprinsa intre 400-1000 mp inclusiv;

Structura de vanzare cu suprafata mare - structura de vanzare avand o suprafata de vanzare mai mare de 1000 mp;

Centru comercial - structura de vanzare cu suprafata medie sau mare in care se desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul de produse, servicii de piata si de alimentatie publica, ce utilizeaza o infrastructura comuna si utilitati adecvate.

Suprafata de vanzare a unui centru comercial este rezultata din suma suprafetelor de vanzare cu amanuntul de produse si servicii de piata si de alimentatie publica cuprinse in acesta;

Comert in zone publice - activitatea de comercializare a produselor si serviciilor, desfasurata permanent sau sezonier in piete, targuri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gari, autogari, drumuri publice si strazi sau orice zona de alta natura destinata folosintei publice.

Spatiu Comercial - spatiu destinat actelor si faptelor de comert asa cum sunt definite la Art.3 din Codul Comercial.

Spatiu pentru prestari servicii - spatiu destinat prestarii unor servicii catre persoane fizice sau persoane juridice.

Comert de gros cash and carry / forma de comert cu autoservire pe baza de legitimatie de acces - activitatea desfasurata de comerciantii care vand marfuri prin sistemul de autoservire catre persoane juridice sau persoane fizice autorizate si asociatii familiale autorizate conform legii, inregistrate in baza de date a vanzatorului, in scopul revanzarii si/sau prelucrarii, precum si al utilizarii acestora ca produse consumabile.

Definitiile termenilor din alte acte normative in vigoare care privesc activitatea comerciala se aplica si in cazul prezentului regulament.

 

CAPITOLUL II

CERINTE SI CRITERII CE TREBUIE

INDEPLINITE IN VEDEREA ELIBERARII CERTIFICATULUI DE OPORTUNITATE REFERITOR LA FUNCTIONAREA UNITATILOR COMERCIALE, DE PRODUCTIE SI DE PRESTARI SERVICII IN MUNICIPIUL MOTRU

Art.5 (1) Agentii economici care desfasoara activitati comerciale, de productie si prestari servicii in Municipiul Motru au obligatia obtinerii acordului autoritatilor Administratiei Publice Locale. Acest acord se va materializa prin eliberarea de catre Primaria Municipiului Motru a unui certificat de oportunitate, precum si a avizului pentru programul de functionare.

(2) Certificatul se va elibera pentru fiecare punct de lucru al agentilor economici, sediile sociale nefiind supuse autorizarii cu exceptia cazurilor de vanzare la distanta cand nu exista un depozit al agentului economic respectiv.

(3) Exercitarea de activitati comerciale cu produse din sectorul alimentar si alimentatie publica necesita cunostinte de specialitate si se efectueaza cu personal calificat conform prevederilor OG 99/2000.

(4) In termen de un an de la data intrarii in vigoare a OG 99/2000 personalul angajat in efectuarea activitatilor comerciale cu produse din sectorul alimentar si alimentatie publica va trebui sa indeplineasca una din urmatoarele cerinte profesionale:

a)      sa fi absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea produselor alimentare si/sau de alimentatie publica, organizat conform legislatiei in vigoare;

b)      sa fi desfasurat cel putin 2 ani de activitate profesionala de comercializare de produse alimentare si/sau de alimentatie publica si sa fi absolvit un curs de notiuni fundamentale de igiena organizat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

(5)  Respingerea cererii de eliberare a certificatului de oportunitate poate fi contestata potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

Art.6 Criteriile in baza carora se vor elibera certificatele de oportunitate pentru agentii economici care isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Motru sunt:

a)      Cererile referitoare la eliberarea certificatului de oportunitate sa nu contravina planului general de dezvoltare urbana si criteriilor generale privind determinarea zonelor si locurilor de vanzare din localitati;

b)      Cererile referitoare la eliberarea certificatului de oportunitate sa nu aduca prejudiciu spatiilor aflate in incinta sau in apropierea unor cladiri de valoare arhitectonica deosebita ori cu valoare de patrimoniu;

c)      Activitatea trebuie sa se desfasoare in spatii care sa se armonizeze cu arhitectura zonala;

d)      Armonizarea principiilor urbanismului cu cele de mediu;

e)      Detinerea legala a spatiului in care se desfasoara activitatea sub conditia respectarii prevederilor legale, in materie de urbanism;

f)        Indeplinirea conditiilor igienico - sanitare si a celor de paza contra incendiilor;

g)      Neafectarea circulatiei pietonale sau a circulatiei autovehiculelor in zonele respective. Acolo unde este cazul se va solicita un aviz din partea Comisiei de Circulatie;

h)      Necesitatea amenajarii spatiilor de parcare aferente diverselor structuri de vanzare sau spatii de productie;

i)        Desfasurarea unei activitati civilizate care sa respecte normele de convietuire sociala, ordine si liniste publica;

Pentru spatiile situate in cladiri colective, schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie situate in cladiri colective se poate face numai in baza hotararii Adunarii Genarale a Asociatiei de proprietari cu acordul proprietarilor  direct afectati cu respectarea prevederilor Legii locuintei nr.114 /1996 cu completarile si modificarile ulterioare, precum si a prevederilor O.G 85 / 2001 privind organizarea si functionarea Asociatiilor de proprietari;

In cazul spatiilor situate la parterul unor cladiri colective, nu se va elibera certificatul de oportunitate pentru activitatile de alimentatie publica in situatia in care spatiile si-au schimbat destinatia din spatii de locuit in spatii destinate acestei activitati;

j)        Nu se va autoriza ocuparea domeniului public pentru activitati de comert de mic detaliu si prestari de servicii in urmatoarele zone:

-         B-dul Trandafirilor,

-         B-dul Garii;

CAPITOLUL III

METODOLOGIA DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE OPORTUNITATE

A.     Acte necesare obtinerii certificatelor de oportunitate

Art.7 In vederea obtinerii certificatului de oportunitate emis de catre Primaria Municipiului Motru pentru activitati de comert, prestari servicii si productie in sensul prezentului regulament, se vor anexa in copie documentele prevazute mai jos:

1.      Cerere pentru eliberarea certificatului de oportunitate - formular tip - in care se va mentiona activitatea desfasurata, locul unde este amplasata structura de vanzare si / sau unitatea de productie, respectiv prestari servicii;

2.      Cerere pentru aprobarea programului de functionare - formular tip;

3.      Acordurile vecinilor limitrofi (cu care se invecineaza pe plan orizontal si vertical) referitor la programul de functionare - formular tip sub semnatura privata; aceste acorduri vor fi solicitate numai pentru unitatile care produc poluare fonica (unitati cu profil alimentatie publica, jocuri pe calculator, cafe-internet) si care solicita program de functionare peste ora 23:00.

4.      Act constitutiv al societatii (statut, contract de societate) sau Autorizatia emisa in baza Decretului - Lege nr. 54 / 1990 respectiv a Legii nr.507 / 2002;

5.      Certificatul de inmatriculare sau inregistrare la Oficiul registrului Comertului si Anexele aferente in cazul certificatului de inmatriculare preschimbat conform O.G.76/24.05.2001

6.      Cod fiscal;

7.      Actul de detinere legala a spatiului - activ si teren, plan de situatie. Agentii economici care nu detin in proprietate activul si terenul vor depune la dosar modul de detinere legala a acestora de catre proprietar.

8.      Declararea punctului de lucru la Oficiul Registrului comertului prin cerere de inscriere de mentiuni, conform Legii nr.26 / 1990 sau la Administratia Finantelor Publice conform Legii 87 / 1994 privind combaterea evaziunii fiscale;

9.      Certificat de clasificare (pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica si unitati de alimentatie publica);

10.  Acorduri, avize, autorizatii, licente ale institutiilor de specialitate expres stabilite si prevazute de legislatia in vigoare;

Contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului si chitanta de plata;a)      contravin planului general de dezvoltare urbana si criteriilor generale privind determinarea zonelor si locurilor de vanzare din localitati;

b)      aduc prejudicii spatiilor aflate in incinta sau in apropierea unor cladiri de valoare arhitectonica deosebita ori cu valoare de patrimoniu;

c)      activitatea se desfasoara in spatii improvizate sau care nu se armonizeaza cu arhitectura zonala;

Art.9 Certificatul de Oportunitate va fi eliberat la cererea persoanei fizice sau juridice in termen de 30 de zile de la solicitare, de catre Primaria Municipiului Motru (pentru documentatiile complete).

II. Actele necesare obtinerii autorizatiei pentru ocupare temporara a domeniului public si privat

Art.10 (1) Comertul in zone publice se desfasoara in structuri de vanzare cu locatie permanenta sau temporara, de catre producatori/comercianti autorizati conform prevederilor legale.

(2) Exercitarea activitatii de comercializare in zone publice este supusa acordului autoritatilor administratiei publice locale cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism.

(3) Prevederile alin.(2) se aplica si in cazul transferului, mutarii sau extinderii unui exercitiu comercial, precum si in cazul modificarilor aduse structurii de vanzare.

(4) In spatiul din fata structurilor de vanzare cu sediu fix este interzisa comercializarea de produse similare de catre alti comercianti, cu exceptia administratorilor structurilor respective.

(5) Activitatea de comercalizare in afara structurilor de vanzare, precum si vanzarea la distanta sunt supuse autorizarii administratiei publice locale in a caror raza teritoriala se afla depozitul sau, in lipsa acestuia, sediul social al comerciantului.

Art.11 Ocuparea temporara a locurilor publice si private se autorizeaza in vederea desfasurarii urmatoarelor activitati:

·        comert de mic detaliu,

·        comert de intampinare,

·        depozitare,

·        amplasare rezervoare de gaz lichefiat pentru alimentarea instalatiilor proprii de termoficare,

·        activitati de distractii populare, circuri, menajerii, agrement,

·        spectacole, festivaluri, serbari campenesti, manifestari cultural - artistice  si sportive,

·        campanii promotionale,

·        amplasarea lustragiilor si a cantaragiilor,

Art.12 Produsele care pot fi comercializate pe domeniul public si privat sunt urmatoarele:

a) Comert de mic detaliu:

·        carti, reviste, ziare, vederi, loz-in-plic, articole artizanale, antichitati, articole foto, gablonzuri, tablouri, casete audio si compact - discuri cu proba la casca, articole colportaj, religios, ochelari soare;

·        produse alimentare preambalate, care nu necesita conditii speciale de pastrare;

·        produse de panificatie, patiserie, expuse in vitrine de protectie speciale;

·        hot-dog, pop-corn(floricele de porumb), vata de zahar, inghetata, bauturi racoritoare - pe aparate tip, specializate;

·        bauturi racoritoare, inghetata din lazi frigorifice, bauturi calde;

·        flori, legume - fructe;

·        produse nealimentare in conditii igienico-sanitare corespunzatoare;

·        martisoare, felicitari, sorcove si alte produse specifice sarbatorilor traditionale.

b) Comert de intampinare - consta in comercializarea, expunerea produselor din unitate, in fata propriilor unitati.

Art.13 Prevederele art.6 lit"j" si ale art.12 nu se aplica in perioada sarbatorilor traditionale.

Art 14. In functie de activitatea ce urmeaza a fi autorizata la cererea agentului economic, pentru obtinerea autorizatiei de ocupare temporara a domeniului public si privat, se vor prezenta in copie urmatoarele documente:

(1) pentru comert de mic detaliu

a)      Cerere catre domnul Primar;

b)      Certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare;

c)      Cod fiscal;

d)      Act constitutiv (Statut, Contract de societate) sau Autorizatia emisa in baza Decretului-Legii nr. 54/1990, respectiv autorizatie emisa in baza Legii 507/2002;

e)      Schita privind amplasamentul;

f)        Aviz sanitar (pentru comercializare de produse alimentare) ;

g)      Certificat de inscriere in Registrul National al Fonogramelor eliberat de catre Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. 

(2) pentru campanii promotionale

a)      Cerere catre domnul Primar;

b)      Cod fiscal;

c)      Certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare;

d)      Actele constitutive ale societatii (Statut, Contract de societate) ;

e)      Schita privind amplasamentul;

f)        Contract pentru marca de produs sau serviciul promovat.

(3) pentru agrement

a)      Cerere catre domnul Primar;

b)      Cod fiscal;

c)      Certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare;

d)      Actele constitutive ale societatii (Statut, Contract de societate) ;

e)      Schita privind amplasamentul;

(4) pentru circuri

a)      Cerere catre domnul Primar;

b)      Cod fiscal;

c)      Certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare;

d)      Actele constitutive ale societatii (Statut, Contract de societate) ;

e)      Schita privind amplasamentul;

f)        Aviz sau Autorizatie sanitara;

g)      Aviz sau Autorizatie sanitar - veterinara;

h)      Aviz PSI.

(5) pentru manifestari cultural - artistice si sportive, serbari campenesti, spectacole si alte asemenea

a)      Cerere catre domnul Primar;

b)      Cod fiscal;

c)      Certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare;

d)      Actele constitutive ale societatii (Statut, Contract de societate) ;

e)      Schita privind amplasamentul;

f)        Aviz sanitar (doar pentru serbari campenesti si spectacole) ;

(6) pentru comert de intampinare

a)      Cerere catre domnul Primar;

b)      Cod fiscal;

c)      Planul de situatie privind amplasamentul;

d)      Certificat de Oportunitate;

In cazul nedetinerii certificatului de oportunitate se vor prezenta:

e)      Certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare;

f)        Act constituitiv (statut, contract de societate) sau Autorizatia emisa in baza Decretului - Lege nr. 54 / 1990 respectiv a Legii 507 / 2002;

g)      Dovada detinerii spatiului.

B.    Formulare tip

I.           Certificat de oportunitate pentru unitatile ce desfasoara activitati de comert, prestari servicii si productie

Art.15 (1) Certificatul de oportunitate este emis de Primaria Municipiului Motru, pentru activitatile desfasurate pe raza Municipiului Motru si va cuprinde urmatoarele elemente:

a)      Numarul si Data eliberarii,

b)      Firma / Denumirea;

c)      Forma de organizare: societate comerciala - asociatie familiala - persoana fizica;

d)      Forma de proprietate: integral de stat - mixta - privata - cooperatista - obsteasca;

e)      Adresa sediului;

f)        Inmatricularea la Registrul Comertului sau Autorizatia in baza Decretului Lege nr.54 / 1990, respectiv a Legii nr.507 / 2002;

g)      Codul fiscal;

h)      Unitatea / structura de vanzare si adresa acesteia;

i)        Activitatea ce se va desfasura in unitate / structura de vanzare;

j)        Mentiuni:  - "Nu este transmisibil. Nu se admit stersaturi."

-         "Se va afisa originalul certificatului la loc vizibil".

-         "Vizarea certificatului se va face anual pana la data de 30.04";

-         "Certificatul poate fi anulat inaintea expirarii termenului daca  nu se respecta:

1.      obiectul de activitate mentionat pe certificat;

2.      programul de functionare aprobat;

3.      normele de estetica, curatenie si igiena publica;

4.      normele de convietuire sociala, ordine si liniste publica.

5.      criteriile ce au stat la baza eliberarii certificatului de oportunitate;

6.      alte prevederi impuse de actele normative in vigoare;

7.      la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea

(2) Certificatul de oportunitate va cuprinde pe verso modificarile ulterioare si vizele anuale.

Art.16 Certificatul de oportunitate va fi inseriat si numerotat, va prezenta elemente de siguranta specifice si va fi format din doua parti, una care va ramane in evidenta Primariei Municipiului Motru - Serviciul UATI si cealalta parte care va fi eliberata, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, agentului economic, in baza documentatiei depuse la primarie.

II Autorizatie pentru desfasurarea de activitati temporare pe domeniul public sau privat al municipiului sau al cetateanului

Art.17 (1) Modelul autorizatiei pentru desfasurarea de activitati in locuri publice si private este prevazut in anexa nr.1

(2) Cerintele necesare eliberarii acestei autorizatii sunt cele prevazute de legislatia in vigoare

III. Cererea de eliberare a certificatului de oportunitate

Art.18 (1) Solicitarea obtinerii certificatului de oportunitate se face in baza unei cereri - formular - tip - care va fi pusa la dispozitia agentilor economici de catre Primaria Municipiului Motru.

(2) Formularul tip este prevazut in Anexa nr. 2 a prezentului Regulament.

C.    Taxe

I. Taxele pentru eliberarea certificatului de oportunitate

Art.19 (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de oportunitate pentru persoanele fizice si juridice ce desfasoara activitati de comert, prestari servicii si productie pe raza municipiului Motru si viza anuala a acestuia este prevazuta in Hotararea Consiliului Local Municipal privind impozitele si taxele locale aprobata anual.

  (2) Pentru completari si modificari ulterioare efectuate pe certificatele de oportunitate se vor percepe taxe pentru aceste operatiuni, in cuantumul prevazut in Hotararea Consiliului Local Municipal privind impozitele si taxele locale aprobata anual.

Art.21 Taxa pentru eliberarea certificatului de oportunitate, precum si taxa de viza anuala a certificatului de oportunitate se va incasa pentru fiecare punct de lucru al agentilor economici, prin grija Serviciului UATI.

Art.22 Vizarea anuala a certificatului de oportunitate este obligatorie pana la data de 30 aprilie a fiecarui an, dupa care se percep majorari de intarziere, in cuantumul stabilit prin dispozitiile legale in vigoare.

 

  Art.23 Taxa se va achita la casieria Primariei Municipiului Motru sau prin ordin de plata achitat in contul bugetului local.

II Taxe privind autorizatia pentru ocuparea temporara a domeniului public si privat

Art.24 Taxa de autorizare si taxa pentru desfasurarea temporara de activitati pe domeniul public si privat sunt prevazute in Hotararea Consiliului Local Municipal privind impozitele si taxele locale aprobata anual.

Art.25 La momentul aprobarii prezentului regulament cuantumul taxelor este cel prevazut in Hotararea Consiliului Local Municipal - privind impozitele si taxele locale cu completarile si modificarile ulterioare.

Art.26 (1) Autorizatia pentru ocuparea temporara a domeniului public si privat este valabila pe durata perioadei aprobate.

(2) Prelungirea valabilitatii autorizatiei sa va face numai prin solicitare scrisa.

(3) In cazul in care agentul economic depaseste termenul inscris in autorizatie se vor percepe majorari de intarziere calculate pana la data efectuarii platii inclusiv, prin aplicarea cotei de majorari precizata in actele normative in vigoare;

(4) Autorizatia se reinnoieste la inceputul fiecarui an calendaristic.

Art.27 Persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati pe domeniul public datoreaza o taxa zilnica/lunara, diferentiata in raport cu activitatea desfasurata, suprafata ocupata, obiectul amplasat, perioada de desfasurare a activitatii.

Taxele se achita anticipat la casieria Primariei Municipiului Motru sau prin ordin de plata in contul bugetului local, o copie a documentului de plata anexandu-se la documentatia existenta, la compartimentul de resort.

Art.28 Taxa de autorizare, precum si taxa pentru ocuparea temporara a domeniului public si privat se va incasa pentru fiecare punct de lucru al agentilor economici.

CAPITOLUL IV

PROGRAME DE FUNCTIONARE

A. Cerinte

Art. 30 (1) Unitatile care desfasoara activitati de comert, prestari servicii si productie pot fi deschise publicului in toate zilele saptamanii.

(2) Fiecare agent economic isi stabileste programul de functionare, cu respectarea prevederilor inscrise in legislatia muncii si cu conditia respectarii reglementarilor in vigoare privind linistea si ordinea publica si in conformitate cu solicitarile autoritatilor administratiei publice locale privind continuitatea unor activitati comerciale sau de prestari servicii, in functie de necesitatile consumatorilor. Odata cu cererea de aprobare a programului de functionare vor fi anexate si acordurile vecinilor limitrofi, in conditiile in care se impune acest lucru.

(3) Formularele tip privind acordul vecinilor limitrofi vor fi puse la dispozitie de Primaria Municipiului Motru si vor fi depuse odata cu documentatia necesara obtinerii certificatului de oportunitate

(4) In situatia in care agentii economici nu vor putea depune la dosar, din diverse motive, acordul vecinilor limitrofi, agentului economic i se va trece pe certificat urmatoarea clauza : "In cazul unor reclamatii care se dovedesc a fi intemeiate, certificatul de oportunitate va fi anulat "

Art. 31 (1) Programul de functionare se afiseaza la intrarea in unitate, in mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat sa asigure respectarea acestuia.

(2) Programul de functionare se vizeaza anual, in aceleasi conditii prevazute pentru certificatul de oportunitate.

(3) Structurile de vanzare cu amanuntul din sectorul alimentar nu pot fi inchise mai mult de doua zile consecutive, cu exceptia unor cauze obiective de nefunctionare.

Art. 32 In cazul unor reclamatii care se dovedesc a fi intemeiate Primaria Municipiului Motru poate modifica programul de functionare aprobat initial.

B. Formulare tip

Art. 33 (1) Formularul tip pentru obtinerea acordului vecinilor limitrofi este cel prevazut in anexa nr.3 din prezentul regulament.

(2) Formularul tip pentru obtinerea avizului de program de functionare este cel prevazut in anexa nr.4 din prezentul regulament.

C. Taxe

Art.34 (1) Taxa pentru programul de functionare si pentru vizarea anuala a acestuia este cea prevazuta de Hotararea Consiliului Local Municipal privind impozitele si taxele locale aprobata anual.

  (2) Taxa de eliberare a programului de functionare, precum si taxa de viza anuala a acestuia se va incasa pentru fiecare punct de lucru al agentilor economici, prin grija Serviciului UATI.

(3) Pentru completari si modificari ulterioare efectuate pe programul de functionare se vor percepe taxe in cuantumul prevazut in hotararea Consiliului local privind impozitele si taxele locale aprobata anual.

(4) Taxele se incaseaza la casieria Primariei Municipiului Motru sau prin ordin de plata in contul bugetului local.

(5) Vizarea anuala a programului de functionare este obligatorie pana la data de 30 aprilie a fiecarui an, dupa care se percep majorari de intarziere, in cuantumul stabilit prin dispozitiile legale in vigoare.

CAPITOLUL V

SANCTIUNI SI CONTRAVENTII

Art.35 Constituie contraventii urmatoarele fapte savârsite de agentul economic daca acestea nu au fost comise în astfel de conditii încât potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni - dupa cum urmeaza:

a) Comercializarea de produse si/sau prestari servicii fara a detine "autorizatie pentru desfasurarea de activitati temporare pe teren apartinând domeniului public sau privat al Municipiului Motru sau al cetateanului", precum si nerespectarea suprafetei mentionate în autorizatie se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei pentru persoanele juridice.

b) Afisarea orarului de functionare, indiferent de natura exercitiului comercial, fara ca acesta sa fi fost aprobat de autoritatile Administratiei Publice Locale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane juridice.

c) Nevizarea Certificatului de Oportunitate în termenul legal se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice si de la10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane juridice.

d) Neprezentarea la solicitarea organelor de control abilitate a documentelor legale privind desfasurarea exercitiului comercial se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei pentru persoane juridice.

Art. 36 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor din prezentul regulament se face de catre organele de control abilitate ale Primariei Municipiului Constanta, prin inspectorii Directiei Corp Control.

Art. 37 Persoana împuternicita sa aplice sanctiunea dispune si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii, conform dispozitiilor O.G. nr. 2/2001.

Art.38 Prevederile prezentei hotarâri se completeaza cu dispozitiile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu art. 28, alin. 1 în sensul ca se poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute în actul normativ.

Art.39 Suspendarea Certificatului de Oportunitate

a) Suspendarea activitatii unitatii cât si anularea certificatului de oportunitate se face prin Dispozitia Primarului Municipiului Motru la propunerea organului constatator în conditiile art. 86 din O.G. nr. 99/2000 aprobata prin Legea nr. 650/2002.

b) Retragerea avizelor sau autorizatiilor de catre institutiile care le-au emis, precum si a altor acte care au stat la baza eliberarii certificatului de oportunitate în conditiile prezentei hotarâri poate atrage suspendarea acestuia.

c) Functionarea unitatilor comerciale cu încalcarea conditiilor prevazute în certificatul de oportunitate poate atrage suspendarea acestuia.

d) Odata cu aplicarea amenzii pentru contraventiile stabilite se pot dispune prin Procesul Verbal de Constatare si Sanctionare a Contraventiei, în functie de natura si gravitatea faptei, sanctiuni complementare cumulate, conform dispozitiilor O.G. nr. 2/2001.

Art.40 În cazul în care persoanele sanctionate contraventional nu s-au conformat în termen masurilor dispuse prin Procesul Verbal de Constatare si Sanctionare a Contraventiei autoritatea Administratiei Publice Locale va sesiza Instantele Judecatoresti.

Anexa nr.1

La Regulament

PRIMARIA MUNICIPIULUI MOTRU

AUTORIZATIE

Nr.... din .......

pentru desfăsurarea de activităti temporare pe domeniul public si privat al Municipiului Motru sau al cetateanului

Ca urmare a cererii adresate de......................

cu sediul în municipiul Motru, str.....................nr.., bl...., sc..., ap..., înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului cu nr.... din data........, sau Autorizatia nr......din data..........eliberată de ....................., cod fiscal nr..............

În baza prevederilor Legii nr. 12/1990, republicată în 1991, Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si a Hotărârii Consiliului Local Municipal Motru nr. ..... din data de.........

A U T O R I Z E A Z Ă:

amplasarea cu caracter provizoriu a.........................

.......... ..... ...... ......

pe terenul situat în Motru:.........................

.......... ..... ...... ........

.......... ..... ...... ........

având ca obiect de activitate...........................

.......... ..... ...... ........

.......... ..... ...... ........

MENŢIUNI:................................

.......... ..... ...... ........

.......... ..... ...... ........

.......... ..... ...... ........

.......... ..... ...... ........

.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .............în suprafată maximă de......m.p.

Autorizatia poate fi anulată oricând, înaintea expirării termenului dacă nu se respectă:

·         mentiunile trecute pe autorizatie

·         amplasamentul si suprafata aprobată,

·         obiectul de activitate autorizat,

·         tipul de amplasament aprobat,

·         normele de estetică si igienă publică,

·         alte prevederi impuse de actele normative in vigoare.

Pentru folosirea locurilor publice de desfacere se va achita anticipat taxa de ....

lei / mp. / zi.

Prezenta autorizatie este valabilă de la ..........pâna la..........

Taxa de autorizare în valoare de.......................lei

Taxa de ocupare a locurilor publice în valoare de.................lei

PRIMAR,

DORIN HANU

Prelungit valabilitatea de la.............până la............

Taxa de ocupare a locurilor publice în valoare de.................lei

Penalităti de întârziere în valoare de........................lei

PRIMAR,

DORIN HANU

Prelungit valabilitatea de la.............până la............

Taxa de ocupare a locurilor publice în valoare de...................lei

Penalităti de întârziere în valoare de..........................lei

PRIMAR,

DORIN HANU

Prelungit valabilitatea de la.............până la............

Taxa de ocupare a locurilor publice în valoare de.................lei

Penalităti de întârziere în valoare de........................lei

PRIMAR,DORIN HANU

Solicitarea prelungirii valabilitătii autorizatiei se face cu minim 15 zile înaintea expirării.

Autorizatia nu este transmisibilă, aceasta dând drept de functionare doar agentului economic autorizat.

Planul de amplasament face parte integrantă din prezenta autorizatie.

În cazul suspendării activitătii, autorizatia si planul de amplasament se vor depune în original la emitent.

Autorizatia se reinnoieste la inceputul fiecarui an calendaristic.

Anexa nr.2

  la Regulament

JUDETUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

C E R E R E

Societatea comerciala / persoana fizica sub denumirea.........

.......... ..... ...... ...

inmatriculata la Registrul Comertului cu nr.................

sau autorizata conform Legea nr.507 / 2002 cu nr...............

avand sediul in localitatea...............str.........

.......nr...., bl...., sc....,ap...., tel.........

reprezentata prin.............................

in calitate de...............domiciliat in localitatea.......

.......str............nr...., bl....sc..ap....

tel.......... posesor al codului numeric personal.............

Va rog sa aprobati eliberarea certificatului de oportunitate in conformitate cu Hotararea Consiliului Local Municipal nr....din data de.......

pentru urmatoarele unitati economice:

  1. Unitatea...................situata in Motru, str.............nr.....bl....sc...ap..pentru activitatea de.......... ..... ...... ..

.......... ..... ...... ...

.......... ..... ...... ...

  2. Unitatea...................situata in Motru, str.............nr.....bl....sc...ap..pentru activitatea de.......... ..... ...... ...

.......... ..... ...... ...

.......... ..... ...... ...

(Pentru societatile comerciale cu un numar mai mare de unitati ca spatiu de desfacere, productie, prestari servicii se va anexa un tabel care sa constituie parte integranta prezentei).

Mentionez ca pentru fiecare unitate in parte am depus documentatia solicitata in conformitate cu hotararea amintita.

Declar pe propria raspundere ca pe intreaga durata de functionare voi respecta legislatia privind protectia mediului,protectia muncii voi indeplini conditiile igienico-sanitare si a celor de paza contra incendiilor.

Nerespectarea acestor conditii duce la anularea certificatului de oportunitate.

Data............     Semnatura (stampila).......

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI MOTRU

ACORD

Subsemnatul..........................

cu domiciliul in Motru, str..........nr....., bl..sc...ap...

posesor al actului de identitate nr.............seria........., eliberat de...............la data de............,

in calitate de vecin limitrof al unitatii / structurii de vanzare ............

.......... ..... ...... ...

situata in Motru, str..........nr...,bl...sc....ap...

SUNT DE ACORD cu practicarea activitatii/exercitiului comercial de .......... ..... ...... ....

.......... ..... ...... ...

dupa urmatorul program de functionare..................

  ...................

  ...................

  ...................

  ...................

  ...................

Drept pentru care semnez prezentul acord necesar eliberarii avizului progamului de functionare si certificatului de oportunitate pentru unitatea mai sus mentionata.

PRIMARIA MUNICIPIULUI MOTRU

A V I Z

PROGRAM DE FUNCTIONARE

Nr......din........

In conformitate cu art...., din Hotararea Consiliului Local Municipal Motru nr.... din .....cu privire la programul de functionare al unitatilor de productie, comert si prestari servicii, indiferent de forma de proprietate.

La solicitarea adresata de .....................

cu sediul in..........str............nr.......

Inmatriculat la Registrul Comertului cu nr........la data de.......

A V I Z A M:

Programul de functionare pentru unitatea:

.......... ..... ...... ..str....................... nr...pentru anul.......astfel:

.......... ..... ...... ...

.......... ..... ...... ...

.......... ..... ...... ...

.......... ..... ...... ....

Neafisarea si nerespectarea programului de functionare avizat constituie contraventie si se sanctioneaza conform actelor normative in vigoare.

PRIMAR,  SEF SERVICIU UATI,

..........  ..................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de..........

Taxa de eliberare a fost achitata cu chitanta fiscala nr......../........

AGENT ECONOMIC

.........

Data prelungirii valabilitatii avizului de program de functionare.........

Program de lucru avizat:........................

.......... ..... ...... ...

.......... ..... ...... ...

.......... ..... ...... ...

.......... ..... ...... ...

PRIMAR,  SEF SERVICIU UATI,

..........  ..................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de..........

Taxa de eliberare a fost achitata cu chitanta fiscala nr........./.......

AGENT ECONOMIC

.........

Data prelungirii valabilitatii avizului de program de functionare.........

Program de lucru avizat:........................

.......... ..... ...... ...

.......... ..... ...... ...

.......... ..... ...... ...

.......... ..... ...... ...

PRIMAR,  SEF SERVICIU UATI,

..........  ..................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de..........

Taxa de eliberare a fost achitata cu chitanta fiscala nr......../.........

AGENT ECONOMIC

.........

Data prelungirii valabilitatii avizului de program de functionare.........

Program de lucru avizat:........................

.......... ..... ...... ...

.......... ..... ...... ...

.......... ..... ...... ...

.......... ..... ...... ...

PRIMAR,  SEF SERVICIU UATI,

..........  ..................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct la data de............

Taxa de eliberare a fost achitata cu chitanta fiscala nr......../........

AGENT ECONOMIC

.........

Anexa Nr.5

DECLARATIE

Subsemnatul_____ _______ ______ __________cu domiciliul in localitatea ___________________, judetul / sectorul____________, strada ___________________nr._______,bl.______,sc.______,ap._____,legitimat cu BI/CI seria_____nr.___________cod numeric personal__________,in calitate de ______________la SC/AF/PF_________________inregistrata la Registrul Comertului sub nr. de inmatriculare____/______/______,cu sediul social in____________judetul/sectorul______________str.______________ nr.______declar pe propria raspundere ca unitatea de alimentatie publica de tipul________________situata in__________ ______ ____ ___________

  ( sediul societatii )

in suprafata totala de __________(m2) si program de functionare peste ora 01:00 cu urmatoarele caracteristici:

-         dispune de spatii proprii de parcare*___________

-         are ca vecini limitrofi spatii de locuit*__________

Declaratia neconforma cu realitatea atrage anularea avizului de program si sanctionarea conform prevederilor legale in vigoare..

Data__________________    Semnatura agentului economic si stampila

    _________________

*Se completeaza cu DA/NU

    Anexa Nr.6

DECLARATIE

Subsemnatul_____ _______ ______ __________cu domiciliul in localitatea ___________________, judetul / sectorul____________, strada ___________________nr._______,bl.______,sc.______,ap._____,legitimat cu BI/CI seria_____nr.___________cod numeric personal__________,in calitate de ______________la SC/AF/PF_________________inregistrata la Registrul Comertului sub nr. de inmatriculare____/______/______,cu sediul social in____________judetul/sectorul______________str._____ _______ ______ ________ nr.______declar pe propria raspundere ca voi solutiona in termen regimul juridic al terenului situat in _____ _______ ______ ______________, in suprafata totala de ________, ocupat de activul autorizat.

Mi s-a adus la cunostinta faptul ca nesolutionarea in termen atrage dupa sine suspendarea sau anularea certificatului de oportunitate.

Data__________________  Semnatura agentului economic si stampila

  _________________

Anexa Nr.7

ROMANIA

JUDETUL GORJ

MUNICIPIUL MOTRU

C E R E R E

Societatea comerciala / persoana fizica sub denumirea________________

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ____

inmatriculata la Registrul Comertului cu nr__________ ______ ____

sau autorizata conform Legii nr.507/2002 cu nr _____ _______ ______ _________ avand sediul in localitatea_________________str_____ _______ ______ ___________

nr________, bl______, sc_______,ap________, tel ___________________ reprezentata prin __________ ______ ____ ________________in calitate de_____ _______ ______ ________domiciliat in localitatea ______________

str__________ ______ ____ _____, nr_________, bl.______, sc_____, ap ____tel____________ posesor al codului numeric personal __________________

Va rog sa aprobati vizarea pentru anul .......... a Certificatului de oportunitate cat si a avizului pentru programul de functionare in conformitate cu HCL ........../............ privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Certificatului de oportunitate, cat si a HCL ............/............ privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul ...............

Anexez prezentei:

1.      Certificatul de oportunitate (original) nr. ______________/________________

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ____

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ____

2.      Aviz program de functionare (original) nr. ____________/________________

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ____

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ____

3.      Dovada achitarii taxei pentru viza (copie)

Declar pe propria raspundere ca nu au survenit modificari cu privire la actele de detinere legala a spatiului in care se desfasoara activitatea.

Mentionez ca mi s-a adus la cunostinta obligativitatea reinnoirii contractelor de inchiriere, comodat, colaborare, asociere, etc. ale caror termene au expirat.

Nerespectarea acestor conditii duce la anularea Certificatului de oportunitate si a avizului pentru programul de functionare.

Data__________________     Semnatura (stampila) _______________

DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI MOTRUloading...Document Info


Accesari: 5401
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )