Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadSCOLI POSTLICEALE - durata studiilor - 2 ani

administratie
ALTE DOCUMENTE

Fisa de post - Director Resurse Umane
Fisa de post Inginer Proiectant Automatist
FIsĂ INDIVIDUALĂ DE INSTRUCTAJ PRIVIND PROTECŢIA MUNCII
HOTĂRÂRE Nr. 1492 din 9 septembrie 2004
Bucuresti Ambasada
ACTIUNE IN ANULAREA INSTRAINARII UNUI TEREN SAU CONSTRUCTII, BUN COMUN, DE CATRE UNUL SINGUR DINTRE SOTI
CONTRACT DE GARANTIE SUPLIMENTARA
REGISTRU PENTRU EVIDENTA BUNURILOR ASOCIATIEI
SITUATIA INCASARII-ACHITARII FACTURILOR
PROBELE SI BAREMELE PENTRU EVALUAREA PERFORMANTELOR FIZICE PENTRU POSTURILE DE SUBOFITERI CONDUCATORI AUTO

sCOLI  POSTLICEALE  - durata studiilor - 2 ani
1.sCOALA DE AGENŢI  POLIŢIE " VASILE LASCĂR" CÂMPINA

   Bulevardul Carol I, nr.145 jud.Prahova, telefon 0244/ 33.62.52

   Locuri - 905, din care 20 pentru rromi

2.sCOALA DE AGENŢI  POLIŢIE "SEPTIMIU MUREsAN"

  CLUJ -NAPOCA

   str.Corneliu Coposu  nr.89-91 , jud.Cluj, telefon 0264 / 43.97.72

   Locuri - 150, din care 5 pentru rromi

·        Barbatii si femeile candideaza pe aceleasi locuri

Pentru a participa 11411e41l la concursul de admitere, candidatii trebuie sa îndeplineasca

cumulativ, urmatoarele conditii:

-sa aiba cetatenie româna si domiciliul în România;

-sa cunoasca limba româna , scris si vorbit;

-sa fie absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat;

-sa nu fi fost exmatriculati, pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de învatamânt;

-sa aiba vârsta de pâna la 25 ani, împliniti în anul 2008;

-sa aiba capacitatea deplina de exercitiu;

-sa fi obtinut la purtare în perioada studiilor liceale, media generala de minimum 8,00;

-sa fie declarati apt medical, fizic  si psihic;

-sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate în societate;

-sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie în curs de urmarire penala ori de judecata pentru savârsirea de infractiuni;

-sa aiba înaltimea de minimum 1,70 m barbatii si 1,65 m femeile (cu exceptia candidatilor proveniti din liceele militare numai pentru examenul sustinut în anul absolvirii -2008 ).

Ř     NU SE ADMIT DEROGĂRI DE LA ACEST CRITERIU

* Prin procesul de recrutare si selectie din acest an, se va urmari acoperirea deficitului de personal din mediul rural

ACTELE sI DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERERE CARE VOR FI DEPUSE LA  I.P.J.ARGEs-SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE  pâna la data de 11.07.2008.

1.      Fisa medicala - Întocmirea dosarului începe cu vizita medicala care se va face la Centrul Medical Judetean Arges al M.I.R.A., numai în baza adresei eliberate de Serviciul Management Resurse Umane din cadrul I.P.J. Arges, în ziua în care candidatul se prezinta pentru înscriere (fisa medicala va fi concluzionata de medic, în original);

2.      Cerere de înscriere;

3.      Declaratia de confirmare a cunoasterii si acceptare a conditiilor de recrutare;

*   Documentele de la punctele 2 si 3 vor fi completate de candidati cu sprijinul unui politist din Serviciul Management Resurse Umane, în ziua eliberarii fisei medicale si vor fi depuse la Serviciul Management Resurse Umane pentru luarea în evidenta.

4.      Diploma de bacalaureat (copie legalizata) -pentru absolventii din seriile anterioare sau adeverinta care atesta absolvirea liceului cu diploma de bacalaureat pentru candidatii care absolva în anul 2008;.

5.   Foaia matricola (copie legalizata);

6.      Autobiografia;

7.      Tabelul nominal cu rudele candidatului;.

8.      Certificatul de cazier judiciar pentru  candidat;

9.      Caracterizare de la ultimul loc de munca (liceu);

10.  Copii legalizate ale urmatoarelor documente:

       - certificat de nastere pentru candidat, sotie/sot si fiecare copil;  

       - certificat de casatorie (daca este cazul);

   11. Copii xerox ale urmatoarelor documente;

        -act de identitate, livret militar si carnet de munca pentru candidat;

        -act de identitate pentru rudele candidatului mentionate în autobiografie;

12. Trei  fotografii 3 x 4 cm color;

13.Doua dosare, unul plic si unul cu sina;

      -10 coli xerox;

Examinarea psihologica a candidatilor se va efectua la I.P.J.Arges,

                                                      în perioadele:

      a) în perioada 02 - 13. 06.2008, pentru candidatii care s-au înscris anterior datei de 13.06.2008, cu specialisti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MI.R.A.

      b) în perioada 10 - 15. 07.2008, pentru candidatii înscrisi ulterior datei de 13.06.2008 cu specialisti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MI.R.A.

Organizarea si desfasurarea concursului :

 

Concursul de admitere se  organizeaza si se desfasoara într-o singura sesiune, în  perioada 25.08- 03.09.2008, conform graficului stabilit de comisiile de admitere din fiecare institutie de învatamânt.

            Candidatii se vor prezenta, în perioada 22-24.08.2008, zilnic, între orele 08,00-15,00, la sediile scolilor, pentru achitarea taxei de participare la concurs, în cuantum de 150 ron si eliberarea legitimatiei de concurs, având asupra lor:

            -buletinul/cartea de identitate, în original;
            -diploma de bacalaureat (în copie xerox);

            -foaia matricola (în copie xerox);

Concursul de admitere se desfasoara în urmatoarele etape:

Etapa I- eliminatorie se desfasoara în perioada 25.08-02.09.2008 si cuprinde:

 a-examinarea medicala

             b-verificarea aptitudinilor fizice

Probele din etapa I, se sustin în ordinea stabilita de comisiile de admitere ale scolilor, fiecare dintre ele fiind eliminatorie si nu se admit contestatii, repetarii sau reverificari.

Etapa a-II-a - sustinerea probei de verificare a cunostintelor, se desfasoara în ziua de 03.09.2008 si curpinde un test grila la:

a) limba româna;

b) limba straina (engleza, franceza, germana,  potrivit optiunii la înscriere) .

 

 

 

VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE

 

 

       1. Verificarea aptitudinilor fizice este proba eliminatorie în cadrul admiterii. Fiecare candidat are dreptul la o singura parcurgere a probei pentru realizarea baremului de notare, cu exceptia probei de sarituri. Indiferent de cauze/motive, nu se admit repetari, reexaminari sau contestatii. Este declarat "PROMOVAT" candidatul care a obtinut la fiecare proba baremul minim prevazut.

       2. La concursul de admitere în scolile de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Câmpina si "Septimiu Muresan"Cluj-Napoca, în anul 2008, verificarea aptitudinilor fizice se va realiza la urmatoarele probe, baremele minime fiind prevazute în dreptul fiecareia:

           

BAREME

PROBA

Barbati

Femei

Alergare de viteza 50 m plat

7"2

8"2

Flotari în brate (numar de repetari în 30 secunde)

20

10

Saritura în lungime de pe loc (m)

2,20

1,80

Alergare de rezistenta pe distanta de 1000 m plat

3'46"

4'18"

      3. Precizari tehnice privind efectuarea probelor:

a) Toate probele sunt obligatorii. Nesustinerea unei probe sau abandonul echivaleaza cu retragerea

candidatului din concurs.

b) Probele se executa în tinuta sportiva adecvata anotimpului si probei respective.

c) Ordinea desfasurarii probelor: alergare-viteza, forta-flotari, forta-sarituri, alergare-rezistenta.

Probele se executa în aceeasi zi.

d) Proba de viteza se executa cu startul din picioare, câte doi candidati/cronometru.Cronometrul

porneste la miscarea candidatului care pleaca primul.

e) Proba de saritura în lungime de pe loc se executa pe o suprafata plana si dura, câte un candidat;

candidatul are dreptul la 2 sarituri, comisia apreciind performanta celei mai bune încercari.

f) Proba de flotari se executa în timp de 30 de secunde, din pozitia în sprijin culcat înainte; se

înregistreaza numarul de exercitii consecutive corecte (pozitia culcat facial cu sprijin pe palme si

vârful picioarelor, corpul întins, privirea înainte, coatele întinse, îndoirea bratelor pâna când

coatele ajung la nivelul umerilor, revenire în pozitia initiala).

g) Proba de rezistenta se executa cu startul din picioare, în serii de pâna la 20 de

candidati/cronometru.

 
Document Info


Accesari: 10801
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )