Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadSOLICITARE licenta/certificat de transport

administratie
ALTE DOCUMENTE

GHIDUL SOLICITANTULUI- MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE sI LOCUINŢELOR
Informatii privind programul deplasarii în Ungaria
HOTĂRÂRE nr. 1259 din 13 decembrie 2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semn&
DIRECŢIA GENERALĂ TRACŢIUNE
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
SC. MIHAMIC CONSTRUCT SRL Bucuresti, str. Sg. Tablan Dumitru nr.48 sector 5
ACTUL CONSTITUTIV
ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE) IN STRAINATATE
JURNAL PRIVIND VANZAREA PRODUSELOR SI ALTE IESIRI
CONTRACT DE CESIUNE

I.MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

CONSTRUCŢIILOR

sI TURISMULUI

AUTORITATEA

RUTIERĂ ROMÂNĂ

- A.R.R.

II.

SOLICITARE

licenta/certificat de transport

III.

Nr. intrare

......

Data:

......

Societate comerciala

SRL

SA

SNC

SCS

SCA

Companie nationala

Societate nationala

Regie autonoma

PF

AF

Fundatie

Institutii/ autoritati înfiintate prin HGR, HCL, etc.

Anexa 1

IV.

Catre,

Autoritatea Rutiera Româna - ARR, agentia ........

1. Subsemnat (ul/a)...................., domiciliat în .................,

str. ......................, nr. ...., bloc ...., scara ...,etaj .,ap. ..,

judet/sector ............, telefon ......., act identitate......, seria ..,nr. ..,

eliberat de ........, la data ........, CN 242u2021c P/NIF ...............,

în calitate de ......................................;

2. pentru întreprinderea : ................................,

având nr. de ordine în registrul comertului............, nr. de ordine în registrul asociatiilor si

fundatiilor ............, nr. autorizatie pentru desfasurarea de activitati economice în mod

independent ............., cod unic de înregistrare ................;

3. cu sediul în : localitatea.............., str. ..............nr. ...,

bloc ..., scara ...., etaj .., ap. .., judet/sector ........., cod postal ......,

telefon ........., ........., fax ........., ............,

e-mail .........., ........., web site .....................;

4. întreprinderea are un numar de ....puncte de lucru/sucursale, conform listei anexate,

în temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006 si al Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1987/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, solicit :

- Licenta de transport

- Certificat de transport în cont propriu

- Licenta pentru activitati conexe transportului rutier-activitati desfasurate de autogara

- Licenta pentru activitati conexe transportului rutier-activitati de intermediere

  - Copie conforma a licentei de transport*

- Copie conforma a certificatului de transport în cont propriu*

* Conform documentelor anexate întreprinderea îndeplineste conditia de capacitate financiara pentru un

 nr. de .....copii conforme ale licentei/certificatului de transport.

SOLICITARE  LICENŢĂ/CERTIFICAT  DE TRANSPORT                                                                                                             pg. 2

V. Categorii si tipuri de transport :- National

- International

- Public

- În cont propriu

  • Transport rutier de marfuri :

- Marfuri generale

- Marfuri perisabile

- Marfuri si deseuri periculoase

- Deseuri

- Animale vii

- Agabaritice

  • Transport rutier de persoane :

- Servicii regulate

- Servicii regulate speciale

- Servicii ocazionale

VI. Opis de documente depuse pentru eliberarea licentei/certificatului de transport

Nr.

crt.

Denumirea actului

Nr. si data actului/Emitent

Nr. file

               A) Documente comune

1

Certificat înregistrare la Oficiul Registrului Comertului sau

Autorizatie pentru desfasurarea de activitati economice în mod independent sau

Dovada înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor sau

Act constitutiv/Act administrativ de înfiintare a întreprinderii

2

Statutul/Regulamentul de organizare si functionare

3

Decizie numire a persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport

4

Dovada ca persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport are calitatea de angajat

5

Certificatul de pregatire profesionala al persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport

6

Cazierul judiciar al persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport

7

Certificat medical al persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport

8

Aviz psihologic al persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport

             B) Documente specifice necesare pentru solicitarea licentei de transport

9

Copia legalizata a ultimului bilant contabil

10

Document de garantie bancara

Asigurare

Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
11

Solicitare copie conforma a licentei de transport (anexa)

             C) Documente specifice necesare pentru solicitarea certificatului de transport în cont propriu

12

Lista vehiculelor detinute si utilizate de întreprindere si capacitatea acestora

Solicitare copie conforma a certificatului de transport (anexa)

             D) Documente specifice necesare pentru solicitarea copiei conforme a licentei/certificatului de transport pentru transportul marfurilor si deseurilor periculoase

13

Contract de munca al consilierului de siguranta

14

Decizia de numire a consilierului de siguranta

15

Certificatul de atestare profesionala a consilierului de siguranta

           E) Documente specifice necesare pentru solicitarea licentei pentru activitati conexe transportului rutier - activitati desfasurate de autogara/activitati de intermediere operatiuni de transport rutier

16

Avizul Autoritatii Rutiere Române - ARR (autogara)

17

Avizul unitatii administrativ-teritoriale (autogara)

Acordul consiliului local (autogara)

SOLICITARE  LICENŢĂ/CERTIFICAT  DE TRANSPORT                                                                                                             pg. 3

18

 Document privind dreptul de detinere sau de folosinta al spatiului

19

Decizia de numire a persoanei responsabile pentru activitatea conexa transportului rutier

20

Dovada ca persoana responsabila pentru activitatea conexa transportului rutier are calitatea de angajat

21

Angajament pe propria raspundere a reprezentantului legal al întreprinderii (autogara)

22

Nota constatare (autogara)

23

Document de garantie bancara pentru activitati conexe (intermediere operatiuni de transport rutier)

Asigurare (intermediere operatiuni de transport rutier)

.                                                                                                                            Total file

VII. Întocmita într-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscând ca declaratiile inexacte sunt pedepsite conform legii si, de asemenea, au drept consecinta retragerea licentei/certificatului de transport.

Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta solicitare sa fie prelucrate si sa intre în baza de date a Autoritatii Rutiere Române - ARR. Autoritatea Rutiera Româna - ARR se obliga sa respecte drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001.

        Data .........                          Semnatura .........                 L.S.

VIII. REFERAT

- Dosarul nu este complet si a fost înapoiat solicitantului. Semnatura solicitant ........

A.  - Dosarul de solicitare contine un nr. de ...file, este complet, iar documentele sunt în termen de valabilitate si a fost înaintat compartimentului licente

Nume, prenume............. .. Semnatura ........Data..........

B. Dosarul a fost primit la compartimentul licente: nume, prenume ....... semnatura .....

La introducerea datelor în baza de date

au fost

nu au fost constatate neconformitati.

Nr. înreg. adresa de înstiintare a solicitantului privind neconformitatile constatate...........

Introducerea datelor în baza de date fost efectuata de .......................

...................... semnatura ................

Plata s-a facut cu OP/MP nr. ......din data .......valoare ..............................,

Factura nr. ................ din data ............, fapt pentru care

PROPUN ÎNSCRIREA ÎNTREPRINDERII ÎN R.O.T.R./R.Î. sI ELIBERAREA LICENŢEI/CERTIFICATULUI DE TRANSPORT

                                                                                                                                  Data.........
Document Info


Accesari: 2909
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )