Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadAcordul European referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.)*

Legislatie
ALTE DOCUMENTE

modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilo
LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 Statutul functionarilor publici
ORDONANTA Nr. 24 din 11 august 1995 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind impozitul pe venitul agricol si impozitele si taxele loc
Legea 152 din 15 iulie 1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 - privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap
Promovarea sprijinului īn domeniul e-business si inovarii pentru IMM-uri
privind Codul de conduita a functionarilor publici
privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent
pentru aprobarea modului de aplicare a tarifelor binom de catre furnizorii de energie termica
LISTA ACTIVITATILOR CARE NECESITA AUTORIZATII

Nota: Aderat prin Hot. Parl. nr.44-XIV din 04.06.98
Acordul European referitor la transportul rutier
international al marfurilor periculoase (A.D.R.)*
din30.09.1957
* * *
Publicat īn editia oficiala
"Tratate internationale", 1999, volumul 15, pag.132
-----------------------------------------
*Adoptat la Geneva la 30 septembrie 1957
*Īn vigoare pentru Republica Moldova din 14 august 1998
Partile contractante,
dornice sa creascasecuritateatransporturilorrutiere
internationale,
au convenit dupa cum urmeaza:
Articolul 1
Īn sensul prezentului acord, se īntelege:
a) prin vehicule,automobilele, vehiculele articulate, remorcile si
semiremorcile,asacumsuntdefiniteprinart.4alConventiei
referitoarelacirculatia rutiera, din data de 19 septembrie 1949,cu
exceptiavehiculelorcareapartinfortelorarmatealeuneiparti
contractantesaucareseafla subresponsabilitateaacestorforte
armate;
b) prin marfuripericuloase,substantelesiobiectelealcaror
transportrutier international se interzice prin anexele A si B saunu
este autorizat decīt īn anumite conditii;
c) prin transportinternational,oricetransportefectuatpe
teritoriula cel putin doua parti contractante, cu vehiculeledefinite
īn paragraful a) de mai sus.
Articolul 2
1. Sub rezervadispozitiilorparagrafului 3 al art.4,marfurile
periculoase al caror transport este exclus de anexa A nu trebuie sa faca
obiectul unui transport international.
2. Transporturileinternationale ale altor marfuri periculoase sunt
autorizate, daca se īndeplinesc:
a) conditiileimpusedeanexaA pentru marfurileīncauza,īn
special privind ambalarea si etichetarea;
b) conditiileimpusede anexa B, īn specialprivindconstructia,
echipareasicirculatiavehicululuicaretransportamarfurile
respective, conform dispozitiilor paragrafului 2 al art.4.
Articolul 3
Anexele la prezentul acord fac parte integranta din acest acord.
Articolul 4
1. Fiecare partecontractanta īsi pastreaza dreptul de a reglementa
saudeainterzice,din alte motive decītceledesecuritate,pe
parcursul drumului intrarea pe teritoriul sau a marfurilor periculoase.
2. Vehiculelecareerauīnserviciupe teritoriuluneiparti
contractante la intrarea īn vigoare a prezentului acord sau care au fost
puse īn serviciu īn termen de 2 luni dupa aceasta intrare īn vigoare vor
puteaefectua, īn decrus de 3 ani de la aceasta intrare īn vigoare,un
transport international de marfuri periculoase chiar daca constructia si
echipamentullor nu satisfac īn īntregime conditiile impuse de anexaB
pentrutransportulīncauza. Cu toate acestea,clauzespecialeale
anexei B pot reduce acest interval.
3. Partile contractanteīsipastreazadreptul de aconveniprin
acordurispeciale,bilateralesau multilaterale, caanumitemarfuri
periculoase,alcarortransportinternationalesteinterzisprin
prezentulacord,sa poata, totusi, īn anumite conditii, faceobiectul
transporturilorinternationalepeteritoriile lorsaucamarfurile
periculoasealcarortransport este autorizat de prezentulacordīn
conditiideterminatesapoatafaceobiectultransporturilor
internationalepe teritoriile lor īn conditii mai putin riguroase decīt
celeimpusedeanexelelaprezentulacord.Acordurilespeciale,
bilateralesau multilaterale, la care se refera prezentul paragraf, vor
ficomunicatesecretaruluigeneralal O.N.U., carelevacomunica
partilor contractante care nu au semnat aceste acorduri.
Articolul 5
Transporturilecaroralise aplica prezentul acordramīnsupuse
prevederilornationalesau internationale care privesc īn modgeneral
circulatiarutiera,transporturilerutiereinternationalesau
schimburile internationale de marfuri.
Articolul 6
1. Ţarile membrealeComisieiEconomice pentru Europasitarile
admiseīncomisiecutitlu consultativ, conformparagrafului8al
mandatuluiacestei comisii, pot deveni parti contractante laprezentul
acord:
a) semnīndu-l;
b) ratificīndu-l dupa semnarea lui, sub rezerva ratificarii;
c) aderīnd la el.
2. Ţarile susceptibiledeaparticipalaanumitelucrariale
ComisieiEconomice pentru Europa, aplicīnd paragraful 11 almandatului
acesteicomisii,potdeveniparti contractantelaprezentulacord
aderīnd la el dupa intrarea lui īn vigoare.
3. Acordul vafideschis spre semnare pīna la 15 septembrie1957.
Dupa aceasta data va fi deschis spre aderare.
4. Ratificareasauaderareavafifacutaprindepunereaunui
instrument pe līnga secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.
Articolul 7
1. Prezentulacord va intra īn vigoare la o luna de la data la care
numaruldetari mentionate īn paragraful 1 al art. 6 care l-ausemnat
fara rezerva ratificarii sau au depus instrumentul lor de ratificare sau
deaderarese va ridica la cinci. Cu toate acestea, anexele nu sevor
aplica decīt la 6 luni dupa intrarea īn vigoare a acordului.
2. Pentru fiecare tara care va ratifica prezentul acord sau va adera
lael dupa ce cinci dintre tarile mentionate īn paragraful 1 al art.6
īlvor semna fara rezerva ratificarii sau vor fi depus instrumentulde
ratificare sau de aderare, prezentul acord va intra īn vigoare la o luna
dupadepunereainstrumentuluide ratificare sau deaderareatarii
respectivesianexele sale vor fi aplicate, pentru acea tara,fiela
aceeasi data, daca sunt deja īn vigoare īn momentul acela, fie, daca nu,
ladatala care se vor aplica conform dispozitiilor paragrafului 1al
prezentului articol.
Articolul 8
1. Fiecare partecontractanta va putea denunta prezentul acord prin
notificareaadresatasecretarului general alOrganizatieiNatiunilor
Unite.
2. Denuntareava avea efect la 12 luni dupa data la care secretarul
general a primit notificarea.
Articolul 9
1. Prezentulacordva īnceta sa produca efect daca, dupaintrarea
luiīnvigoare, numarul partilor contractante este mai micdecinci,
timp de 12 luni consecutive.
2. Īn cazul īncareseīncheieunacordmondialreglementīnd
transporturiledemarfuri periculoase, orice dispozitie aprezentului
acordcarearfi īn contradictie cu una dintredispozitiileacestui
acordmondial,īnraporturiledintrepartilelaprezentulacord,
devenitepartilaacordulmondial, va fiabrogataīnmodautomat
īncepīndcu data intrarii īn vigoare a acestuia si īnlocuita ipso facto
de dispozitia respectiva a acordului mondial.
Articolul 10
1. Orice tarava putea declara, la semnarea prezentului acordfara
rezerva ratificarii sau la depunerea instrumentului de ratificare sau de
aderare sau oricīnd ulterior, printr-o īnstiintare adresata secretarului
generalal O.N.U., ca prezentul acord va fi aplicabil pe tot teritoriul
pecareīlreprezinta pe plan international sau numai peopartea
acestuia. Acordul si anexele sale vor fi aplicabile pe teritoriul sau pe
teritoriilementionate īn īnstiintare, la o luna dupa primirea acesteia
decatresecretarul general.
2. Orice taracarevaface,conform paragrafului1alacestui
articol,o declaratie īn scopul de a face aplicabil prezentul acordpe
unteritoriupecareīl reprezinta pe planinternationalvaputea
denuntaacordul,conformart.8,īnceeaceprivesteteritoriul
respectiv.
Articolul 11
1. Orice diferendīntredouasau maimulteparticontractante,
referitorlainterpretareasauaplicarea prezentuluiacord,vafi
solutionat,pecītposibil,pe caleanegocieriiīntrepartileīn
litigiu.
2. Orice diferend care nu va fi solutionat pe calea negocierii va fi
supusarbitrajuluilacererea uneia dintrepartilecontractanteīn
litigiusiva fi trimis, īn consecinta, unuia sau maimultorarbitri
alesidecomun acord īntre partile īn litigiu. Daca, īn 3 lunidela
cererea de arbitraj, partile īn litigiu nu ajung sa se īnteleaga īn ceea
ceprivestealegereaunui arbitru sau aarbitrilor,oricaredintre
acestepartivaputeaceresecretaruluigeneralalOrganizatiei
NatiunilorUnite desemnarea unui arbitru unic īn fata caruia va fi adus
diferendulpentru decizie.
3. Sentinta arbitrului sau arbitrilor desemnati conform paragrafului
2al prezentului articol va fi obligatorie pentru partilecontractante
īn litigiu.
Articolul 12
1. Fiecare parte contractanta va putea declara, īn momentul semnarii
sauratificariiprezentului acord sau la aderare, ca nuseconsidera
legatasarespecteart. 11. Celelalte parti contractantenuvorfi
legatesarespecteart. 11 fata de orice parte contractantacareva
formula o astfel de rezerva.
2. Orice partecontractantacarevaformulaorezervaconform
paragrafului1al acestui articol va putea retrage aceasta rezervaīn
oricemoment,printr-oīnstiintare adresata secretaruluigeneralal
Organizatiei Natiunilor Unite.
Articolul 13
1. Dupa ce prezentulacordva fi īn vigoare timp de 3ani,orice
partecontractanta va putea cere, prin notificare adresata secretarului
generalal Organizatiei Natiunilor Unite, convocarea unei conferinte īn
scopulrevizuiriitextului acordului. Secretarul general vaaducela
cunostintaaceasta cerere tuturor partilor contractante si va convoca o
conferintaderevizuiredaca,īntr-unintervalde4lunidela
īnstiintareaadresatadeel,celputinunsfertdintrepartile
contractanteīiaduc la cunostinta asentimentul lor fatadeaceasta
cerere.
2. Daca se convoacaoconferinta,conformparagrafului1al
prezentuluiarticol,secretarulgeneralal O.N.U.vaanuntatoate
partilecontractante si le va invita sa prezinte, īn termen de 3luni,
propunerilepecarevor dori sa le examinezeconferinta.Secretarul
generalvacomunicatuturorpartilorcontractanteordineadezi
provizoriea conferintei, cīt si textul acestor propuneri, cu cel putin
3 luni īnaintea datei de deschidere a conferintei.
3. SecretarulgeneralalO.N.U.va invitalaoriceconferinta
convocataconform prezentului articol toate tarile vizate īn paragraful
1alart.6, cīt si tarile devenite parti contractantecaurmarea
prevederilor paragrafului 2 al art. 6.
Articolul 14
1. Independent de procedura de revizuire prevazuta īn art. 13, orice
partecontractantava putea propune unul sau mai multe amendamentela
anexeleprezentuluiacord.Īnacest scop,eavatransmitetextul
secretaruluigeneral al Organizatiei Natiunilor Unite. Pentru aobtine
concordantaacestoranexecucelelalteacorduriinternationale
referitoare la transportul marfurilor periculoase, secretarul general va
propune, deasemenea, amendamente la anexele prezentului acord.
2. SecretarulgeneralalO.N.U.vacomunicatuturorpartilor
contractantesivaaducela cunostintacelorlaltetarivizateīn
paragraful1alart. 6 orice propunerefacutaconformprevederilor
paragrafului 1 al prezentului articol.
3. Orice proiect de amendament al anexelor va fi considerat acceptat
daca,īntermende 3 luni de la data la caresecretarulgeneralal
O.N.U.l-a transmis, cel putin o treime dintre partile contractante sau
cincidintre ele daca o treime este mai mare decīt aceasta cifra nuau
comunicatīnscris secretarului general opozitia lorlaamendamentul
propus.Daca amendamentul este considerat acceptat, va intra īn vigoare
pentrutoatepartilecontractante la expirarea unui nou termende3
luni, cu exceptia cazurilor de mai jos:
a) īn cazul īncareaufostadusesauvorfiprobabiladuse
amendamentelaalte acorduri internationale vizate īn paragraful 1al
prezentuluiarticol, va intra īn vigoare la expirarea unui termencare
vafifixatdesecretarul general astfel īncīt sapermita,pecīt
posibil,intrarea īn vigoare simultana a amendamentelor respective si a
celorcareaufost sau vor fi probabil aduse lacelelalteacorduri.
Termenul nu va putea fi oricum mai mic de o luna;
b) partea contractantacareīnainteaza proiectul de amendamentva
puteaspecificaīn propunerea sa un termen mai mare de 3lunipentru
intrarea īn vigoare a amendamentului īn cazul cīnd va fi acceptat.
4. Secretarulgeneral al O.N.U. va comunica cīt mai curīndposibil
tuturorpartilor contractante si tururor tarilor vizate īn paragraful 1
alart. 6 orice obiectie primita de la partile contractante fata deun
amendament propus.
5. Daca proiectuldeamendamental anexelornuesteconsiderat
acceptat,dar daca cel putin o parte contractanta, alta decīt ceacare
l-apropus, a comunicat īn scris secretarului general al O.N.U. acordul
eicu privire la proiect, va fi convocata o reuniune a tuturor partilor
contractantesia tuturor tarilor vizate īn paragraful 1 al art. 6de
catresecretarul general, īn termen de 3 luni calculate de la expirarea
termenuluide3 luni prevazut de paragraful 3 al prezentuluiarticol,
pentruase opune amendamentului. Secretarul general poateinvitala
aceasta reuniune si reprezentanti:
a) ai organizatiilorinternationale guvernamentale cu atributiiīn
domeniul transporturilor;
b) ai organizatiilor internationaleneguvernamentalealecaror
activitatisunt legate direct de transportul de marfuri periculoasepe
teritoriul partilor contractante.
6. Orice amendamentadoptatdemai mult de jumatatedinnumarul
totalalpartilorcontractantelaoreuniuneconvocataconform
paragrafului5alacestui articol va intra īn vigoare,pentrutoate
partilecontractante,conformmodalitatilorhotarītelarespectiva
reuniunedecatremajoritatea partilor contractanteparticipantela
aceasta.
Articolul 15
Īn afara īnstiintarilorprevazuteīnart. 13si14,secretarul
generalal Organizatiei Natiunilor Unite va aduce la cunostinta tarilor
vizateīnparagraful1alart. 6, cītsitarilordeveniteparti
contractante ca urmare a paragrafului 2 al art. 6:
a) semnarile, ratificarile si aderarile, conform art.6;
b) datele lacare prezentul acord si anexele sale intra īn vogoare,
conform art. 7:
c) denuntarle, conform art. 8;
d) abrogarea acordului, conform art. 9;
e) īnstiintarile si denuntarile primite, conform art. 10;
f) declaratiilesi īnstiintarile primite, conform paragrafelor 1 si
2 ale art. 12;
g) acceptareasi data intrarii īn vigoare a modificarilor,conform
paragrafelor 3 si 6 ale art. 14.
Articolul 16
1. Protocoluldesemnareaprezentuluiacordvaaveaaceeasi
valabilitate,valoaresi durata ca si acordul īnsusi, din carevafi
considerat ca facīnd parte integranta.
2. Nu se admite nici o rezerva la prezentul acord, cu exceptia celor
īnscrise īn protocolul de semnare si celor formulate conform art.12.
Articolul 17
Dupa 15 decembrie1957, originalul prezentului acord va fi depus la
secretarulgeneralal Organizatiei Natiunilor Unite, carevatrimite
copiicertificateconformefiecareiadintretarilementionateīn
paragraful 1 al art. 6.
Drept pentrucaresubsemnatii,autorizati īnmodulcuvenit,au
semnat prezentul acord.
Īncheiat la Genevala 30 septembrie 1957, īntr-un singurexemplar,
īnlimbileenglezasi franceza pentru textul acorduluisiīnlimba
francezapentruanexe, fiecare text avīnd aceeasi valabilitatepentru
acordul mentionat.
Secretarul general al O.N.U. este invitat sa īntocmeasca o traducere
oficialaa anexelor īn limba engleza si sa anexeze aceasta traducere la
copiile certificate, mentionate īn art. 17.


__________
Acorduri, Tratate, Conventii
Acordul European din 30.09.57 referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.) //Tratate internationale 15/132, 1999Document Info


Accesari: 3913
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )