Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE PENTRU MASURA 3.4."DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE CARE SA GENEREZE ACTIVITATI MULTIPLE SI VENITURI ALTERNATIVE"

Legislatie
ALTE DOCUMENTE

Legea 152 din 15 iulie 1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
COMUNICAT DE PRESA XXI
ACTE NORMATIVE CARE PREVAD SANCTIUNI PRIN APLICAREA LEGII ATMOSFEREI
Legislatia si protectia consumatorului
Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori
Contraventie circulatie
Ordin nr. 1453 din 1 martie 2001 privind completarea Clasificarii
Art. 215 INSELACIUNEA
privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si
F u n d a t i a A c t i u n e a C i v i c a CENTRUL DE RESURSE PENTRU ASOCIATII DE PROPRIETARI

LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE PENTRU MASURA

3.4."DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR

ECONOMICE CARE SA GENEREZE ACTIVITATI MULTIPLE SI
VENITURI ALTERNATIVE"

INVESTITIILE ELIGIBILE SUNT PREZENTATE IN DETALIU IN CELE CE URMEAZA.

SUNT CONSIDERATE CHELTUIELI ELIGIBILE, ACELEA CARE SUNT ÎN CONCORDANŢĂ CU OBIECTIVELE PREZENTEI MĂSURI, AsA CUM SUNT MENŢIONATE ÎN PROGRAMUL APROBAT PENTRU AGRICULTURĂ sI DEZVOLTARE RURALĂ ÎN ROMÂNIA.

CERINTELE SPECIFICE SI CONDITIILE IN BAZA CARORA SE ACORDA SUPORT FINANCIAR, IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL APROBAT SI RESPECTAND ACORDUL MULTIANUAL DE FINANTARE, SUNT MENTIONATE IN ORDINELE PRIVIND IMPLEMENTAREA MASURII SI SUNT REFLECTATE IN MANUALUL DE PROCEDURI, CEREREA DE FINANTARE, LISTA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE, LISTA DE VERIFICARE A CONTROLULUI SI CONTRACTE SI SUNT REDATE MAI JOS.

NUMAI CHELTUIELILE PLĂTITE DE CĂTRE AGENŢIE DE LA DATA DECIZIEI COMISIEI DE CONFERIRE A MANAGEMENTULUI FINANCIAR PENTRU MASURI AGENŢIEI SAU DATA SPECIFICATA ÎN ACEASTĂ PRIVINŢĂ, VOR FI ELIGIBILE PENTRU SPRIJINUL COMUNITAR.

PENTRU CA PROIECTUL SĂ FIE ELIGIBIL PENTRU SPRIJINUL COMUNITAR, TOATE SERVICIILE, MAsINILE sI ACHIZIŢIILE TREBUIE SĂ FIE ORIGINARE DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ SAU DIN ŢĂRILE MENŢIONATE ÎN ART. 14 (2.7) SECŢIUNEA A DIN ACORDUL MULTIANUAL DE FINANTARE ; ÎN ACESTE CONDIŢII, B 10310e418k ENEFICIARUL FINAL TREBUIE SĂ FIE CAPABIL SĂ CONFIRME PROVENIENŢA INPUTURILOR PRIN CONTRACTE DE LUCRĂRI SAU SERVICII, UTILIZÂND ORICE MIJLOACE DE EVIDENŢĂ ADMISIBILE.

INVESTITIILE IN DIVERSIFICARE, TREBUIE SA RESPECTE ART.64 PCT. 4 (B) AL ACORDULUI EUROPEAN DE ASOCIERE INTRE COMUNITATEA STATELOR EUROPENE SI ROMANIA.

CHELTUIELILE ELIGIBILE PENTRU INVESTITII, MENTIONATE MAI JOS, VOR FI CONSIDERATE ELIGIBILE PENTRU SPRIJINUL FINANCIAR PRIN SAPARD NUMAI DACĂ NU SE INCADREAZA IN NICI UNA DIN CATEGORIILE PREVAZUTE LA ART. 4, SECTIUNEA B DIN ACORDUL MULTIANUAL DE FINANTARE:

a)      Cumpararea, închirierea sau luarea în leasing a terenurilor sau cladirilor existente;

b)      Impozite, taxe vamale si taxe de import;

c)      Costuri de exploatare, inclusiv costuri de întretinere si chirie;

d)      Leasing, exceptând cazul în care leasing-ul are ca rezultat trecerea în proprietate a celui care ia în leasing;

e)      Costurile oricaror servicii, bunuri sau lucrari cu o valoare mai mare de 10 000 de EURO, pentru care beneficiarul nu a obtinut oferte din partea a cel putin trei furnizori, originalele acestora fiind incluse în declaratia de cheltuieli, la care se face referire în art. 8, paragraful b al Sectiunii A ;

f)        Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;

g)      Costurile de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate cu contul Euro SAPARD;

h)      Cheltuieli efectuate de administratia publica, incluzând Agentia SAPARD si în special cheltuieli de regie, chirii si salarii ale personalului angajat în activitati de management, implementare, monitorizare si control;

j)        Acea parte a costurilor reprezentând plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, proiectul tehnic, achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea si implementarea proiectului, direct legate de masura, care depaseste 12% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ constructii;

k)      Cheltuiala legata de produsele sau serviciile care nu respecta prevederile mentionate la paragrafele 2.6 si 2.7 din articolul 14, sectiunea A a Acordului Multianual de Finantare, referitoare la regulile de achizitii de servicii, lucrari si bunuri, pentru organismele publice;

l)        Cheltuiala legata de proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant înainte de încheierea proiectului, fara ca sumele respective sa fi fost deduse din costurile eligibile;

m)   Costuri promotionale, altele decât cele în interes colectiv;

n)      Cheltuieli pentru achizitionarea echipamentelor la mâna a doua;

o)      Plata în natura;

p)      Cheltuieli neimplicate în infrastructura ale unui beneficiar daca mai mult de 25% din capital este detinut de un organism sau de organisme publice;

q)      Cheltuieli pentru proiect realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice si de fezabilitate.

La care se va adauga:

Investitiile care sprijina vânzarea cu amanuntul;

Investitiile pentru construirea si modernizarea locuintelor;

Cheltuielile privind promovarea produselor prin expozitii, reclame si publicitate;

Achizitionarea de mijloace de transport cu exceptia celor specializate;

Cheltuieli eligibile detaliate pentru masura 3.4

Cheltuieli generale eligibile

a) Construirea, modernizarea sau extinderea cladirilor operationale si instalatiilor aferente, inclusiv lucrari de demolare, daca sunt necesare, retele de utilitati;

b) Achizitionarea de utilaje, echipamente si instalatii noi, echipament IT si software pentru administrarea afacerii, inclusiv costuri de montaj;

c) Cheltuieli pentru pregatirea/implementarea proiectului reprezentând plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea si/sau implementarea proiectului, direct legate de masura, care nu depasesc 12 % din costul total eligibil al proiectului, cu exceptia acelor proiecte care nu prevad constructii, caz în care nu depasesc 5%;

d) Achizitionarea de masini agricole noi;

e) Articole de mobilier pentru utilizare în cadrul afacerii, unelte si dispozitive, inclusiv cele pentru protectia impotriva incendiilor si pentru protectia muncii.Cheltuieli eligibile specifice

1.Servicii agricole - Cercuri de masini agricole

- Constructia , modernizarea si extinderea cladirilor operationale si a utilitatilor conexe pentru:

 • depozitarea si repararea masinilor;
 • depozitarea pieselor de schimb;
 • depozitarea carburantilor si lubrefiantilor;
 • constructii speciale pentru utilitati;
 • birouri pentru activitatea proprie

- Masini si echipamente agricole noi (tractoare, combine, remorci si echipament aferent) ce urmeaza a fi folosite în comun de membri asociati pentru realizarea operatiunilor din ferma, hardware si software;

- Mijloace de transport noi specializate pentru operatiuni de incinta (ridicare, tractare, manipulare, material rulant);

- Echipamente si unelte noi pentru întretinerea si repararea masinilor si echipamentelor agricole;

Echipamente si dispozitive noi pentru asigurarea cu utilitati.

2.Turism rural si alte tipuri de activitati turistice în spatiul rural

- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor si a utilitatilor conexe pentru:

 • cazare, cu respectarea limitelor de cazare stabilite prin fisa masurii;
 • recreere si divertisment;
 • hranirea, adapostirea si îngrijirea animalelor,
 • padocuri si imprejmuiri pentru animale;
 • constructii speciale pentru utilitati,
 • adaposturi pentru vehicule si unelte

- Alte lucrari pentru pregatirea terenurilor aferente activitatilor de recreere si distractie, cuprinzând alei si platforme, spatii verzi, terenuri de sport si piste, zone de campare, baruri-terase în aer liber.

- Echipamente, instalatii si dispozitive noi pentru administrarea unitatii turistice, incluzând:

 • centrale termice;
 • echipament de iluminare si aer conditionat;
 • echipament de filtrare si purificare;
 • telecomunicatii, software si hardware;
 • echipamente electrocasnice, mobilier si facilitati de servire publica;
 • infrastructura pentru  activitati sportive;
 • instalatii sanitare;
 • echipament audio-video pentru divertisment.

- Achizitia de animale de agrement (exceptie facând caii de cursa) si pentru popularea parcurilor de vânatoare;

- Construirea de adaposturi, sararii, împrejmuiri, locuri de hranire si adapare ;

- Custi si remorci pentru transportul animalelor;

- Mijloace de transport noi la dispozitia turistilor cazati în unitatile proprii: mijloace de transport pasageri (capacitate definita conform legislatiei în vigoare), barci si barci cu motor cu lungime de pâna la 6 metri, hidrobiciclete si skijeturi, canoe, achizitia sau modernizarea (înlocuirea motoarelor, generatoarelor si a echipamentelor de aer conditionat) de vapoare fluviale si pontoane echipate si autorizate pentru transportul si cazarea turistilor (2 sau 3 stele).

3.Activitati mestesugaresti

- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor operationale si a utilitatilor conexe pentru:

Dezvoltarea activitatilor mestesugaresti prin înfiintarea si /sau modernizarea inclusiv dotarea atelierelor mestesugaresti si/sau artizanale (procesarea lemnului, confectionarea obiectelor artizanale, ceramica, croitorie, broderie, tricotaje, prelucrarea pieilor, împletituri, papura si rachita, instrumente muzicale si altele) ;

Depozitarea materiilor prime si uneltelor;

Constructii speciale pentru utilitati.

- Echipamente si instrumente noi specifice activitatilor mestesugaresti, incluzând echipamente si dispozitive pentru utilitati;

-Articole de mobilier, unelte si dispozitive, inclusiv hardware si produse software, pentru prelucrarea si marketingul produselor mestesugaresti.

4. Acvacultura

- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor operationale si a utilitatilor conexe pentru:

 • Depozitarea si prima procesare a produselor de acvacultura la nivelul fermei;
 • Depozitarea furajelor, echipamentelor, uneltelor si a mijloacelor de transport;
 • Ateliere de reparatii;
 • Laboratoare pentru controlul calitatii;
 • Constructii speciale pentru utilitati;
 • Spatii de birou pentru activitatile fermei;

Construirea si reabilitarea bazinelor piscicole, cuprinzând lucrari de excavare, transport de pamânt, consolidari, hidroizolatii, îndiguiri, curatarea si îmbunatatirea calitatii apelor, constructia de canale, lucrari de canalizare si pompare a apei, alte dispozitive (funii, stâlpi) pentru fermele de acvacultura;

- Împrejmuiri,

- Custi,

- Masini, echipamente, instalatii si unelte noi pentru:

 • Dezvoltarea unor activitati de acvacultura specifice, incluzând hranirea si îngrijirea animalelor, mentinerea calitatii apei, recoltarea si monitorizarea proceselor din ferma;
 • Prima procesare si marketingul produselor de acvacultura la nivelul fermei;
 • Incubatoare si crescatorii de puiet ;
 • Laboratoare pentru verificarea calitatii apei si calitatii productiei;
 • Pomparea apei;
 • Utilitati

- Achizitionarea de barci pentru nevoile fermei (modernizarile vor fi permise numai pentru motoare);

- Mjloace de transport noi specializate pentru operatiunile de incinta (ridicare, tractare, manipulare, etc);- Achizitionarea de material biologic pentru prima populare.

5. Alte activitati

Sericicultura

- Construirea, modernizarea si extinderea cladirilor operationale si a utilitatilor conexe pentru:

 • Unitatea de productie;
 • Depozitarea matasii, atât ca materie prima, cât si a produselor din matase, uscarea, procesarea si marketingul produselor de matase;

Constructii speciale pentru utilitati.

- Echipamente si dispozitive noi pentru:

 • Cresterea viermilor de matase, procesarea si marketingul produselor de matase la nivelul fermei;
 • Utilitati.

Înfiintarea de plantatii de duzi, inclusiv achizitionarea materialului saditor si lucrari de înfiintare a culturii prestate de terti, cu exceptia fertilizarii.

Apicultura

- Construirea, modernizarea si extinderea cladirilor operationale a utilitatilor conexe pentru:

 • Depozitarea, dozarea, amestecarea, prelucrarea si ambalarea mierii si a altor produse apicole;
 • Laborator pentru controlul calitatii;
 • Constructii speciale pentru utilitati;

- Echipamente si dispozitive noi pentru:

 • Dozarea, amestecarea, prelucrarea si ambalarea mierii si altor produse apicole;
 • Laborator pentru controlul calitatii;
 • Utilitati.

- Mijloace noi specializate pentru transportul rutier sau/si remorci speciale pentru mutarea stupilor;

Carosarea speciala a unui mijloc de transport sau/si a unei remorci existente pentru transportul/mutarea stupilor

- Achizitionarea de stupi;

- Achizitionarea de familii de albine, inclusiv a matcilor selectionate.

Cultivarea si procesarea ciupercilor

- Construirea, modernizarea si extinderea cladirilor operationale si a utilitatilor conexe pentru:

 • Cultivarea ciupercilor;
 • Procesarea si marketingul ciupercilor;
 • Laborator pentru controlul calitatii;
 • Constructii speciale pentru utilitati;
 • Spatii de birouri în cadrul fermei;
 • Echipamente si dispozitive noi pentru:
  • Cultivare, recoltare, depozitare, procesare si marketing al ciupercilor;
  • Laborator pentru controlul calitatii;
  • Utilitati;

- Achizitionarea de material biologic certificat (micelium).

Investitii noi si/sau modernizarea colectarii, depozitarii/refrigerarea, procesarea si marketingul fructelor de padure si de arbusti fructiferi la nivelul fermei

- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor operationale si a utilitatilor conexe pentru:

 • Depozitarea materiilor prime si produselor, procesarea si marketingul la nivelul fermei;
 • Constructii speciale pentru utilitati;
 • Birouri pentru utilizare în cadrul fermei;

- Echipamente si unelte noi pentru:

 • Recoltarea, depozitarea, procesarea si marketingul produselor;
 • Utilitati;

- Mijloace noi specializate pentru transportul rutier (vehicule cu instalatie de refrigerare).

Investitii noi si modernizarea colectarii, depozitarea si procesarea plantelor medicinale si aromatice la nivelul fermei

- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor operationale si a utilitatilor conexe pentru:

 • Depozitarea materiilor prime si produselor, procesare si marketing;
 • Laboratoare pentru analiza si cercetare;
 • Constructii speciale pentru utilitati;
 • Birouri pentru utilizare în cadrul fermei.

- Echipamente si dispozitive noi pentru:

 • Recoltarea , depozitarea, procesarea si marketingul produselor;
 • Laboratoare pentru analiza si cercetare
 • Utilitati;

Broaste si melci

- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor operationale si a utilitatilor conexe pentru:

 • Depozitarea, procesarea si marketingul produselor;
 • Depozitarea furajelor, echipamentelor, uneltelor si mijloacelor de transport;
 • Constructii speciale pentru utilitati;
 • Birouri pentru utilizare în cadrul fermei;
 • Împrejmuiri.

- Masini, echipamente, instalatii si dispozitive noi pentru:

 • Desfasurarea activitatilor specifice, cuprinzând cresterea, irigarea, recoltarea si monitorizarea proceselor din ferma;
 • Procesarea si marketingul produselor la nivelul fermei;
 • Utilitati;

- Mijloace noi specializate pentru transportul rutier (vehicule cu instalatie de refrigerare).
Document Info


Accesari: 1529
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )