Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadNorme specifice de securitate a muncii pentru gospodarie comunala si salubritate publica

Legislatie
ALTE DOCUMENTE

HOTARARE nr. 479 din 16 mai 2002 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalari
Judecata
LEGEA nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice
Lege nr. 273 din 29/06/2006 privind finantele publice locale
Ordonanta 9 din 21 ianuarie 2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti
Abolirea legii si a tatalui real: Marcion din Sinope
Alte infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala
privind aprobarea Planului national de actiune pentru prevenirea si combaterea abuzului sexual asupra copilului si a exploatarii sexuale a copiilor in
SANCTIUNILE PROCEDURALE
Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire

Norme specifice de securitate a muncii pentru gospodarie comunala si salubritate publica

Cuprins

 Preambul

1.

Prevederi generale

2.

Activitati de salubritate

2.1.

Curatarea si spalarea cailor de circulatie publica (strazi, trotuare, alei etc.)

2.1.1.

Curatarea si spalarea manuala

2.1.2.

Curatarea si spalarea mecanica

2.1.3.

Deszapezirea

2.1.3.1.

Încarcarea, descarcarea si depozitarea sarii

2.1.3.2.

Curatarea zapezii

2.1.3.2.1.

Curatarea manuala

2.1.3.2.2.

Curatarea mecanica

2.2.

Colectarea si transportul deseurilor

2.2.1.

Colectarea deseurilor menajere

2.2.2.

Colectarea deseurilor stradale

2.2.3. 919h78j

Ridicarea si transportul deseurilor

2.2.3. 919h78j 1.

Autogunoiera compactoare

2.2.3. 919h78j 2.

Autoplatforma pentru încarcat si transportat containere

2.2.4.

Spalarea si dezinfectarea mijloacelor de transport deseuri

2.2.4.1.

Spalarea manuala

2.2.4.2.

Spalarea mecanica

2.3.

Tratarea, neutralizarea si valorificarea deseurilor

2.3.1.

Depozitarea deseurilor pe rampe

2.3.2.

Selectarea si recuperarea deseurilor refolosibile

2.3.3.

Incinerarea deseurilor

2.3.3.1.

Cuptoare de incinerare

2.3.3.2.

Lucrari la instalatiile electrice ale cuptoarelor de incinerare

2.3.3.3.

Rezervoare atmosferice pentru depozitarea produselor petroliere

3.

Activitati de amenajare si întretinere a drumurilor cu circulatie publica

3.1.

Lucrari de întretinere, reparatie si modernizare a drumurilor cu circulatie publica

3.2.

Lucrari de montare si întretinere a instalatiilor de dirijare si control a circulatiei (indicatoare si semafoare)

3.2.1.

Montarea indicatoarelor si semafoarelor pe stâlpi existenti

3.2.2.

Executarea de lucrari noi pe stâlpi neplantati

3.2.3.

Spalarea, curatarea si vopsirea semafoarelor

3.2.4.

Executarea marcajelor

3.3.

Lucrari de amenajare a spatiilor pentru parcaje

4.

Activitati de amenajare si întretinere a spatiilor verzi si locurilor de agrement

4.1.

Amenajarea si întretinerea spatiilor verzi

4.1.1.

Prevederi comune tuturor activitatilor de amenajare si întretinere a spatiilor verzi

4.1.2.

Activitati de amenajare (executie) a spatiilor verzi

4.1.2.1.

Lucrari de pregatire a terenului. Executarea gropilor si terasamentelor

4.1.2.2.

Plantarea si transportul arborilor si arbustilor, executia peluzelor, decoratiilor florale si aleilor

4.1.3.

Activitati de întretinere a spatiilor verzi

4.1.3.1.

Îngrijirea plantatiilor

4.1.3.2.

Lucrari ce se desfasoara în prezenta tensiunilor înalte si a câmpurilor electrice de mare intensitate

4.1.3.3.

Lucrari executate pe cai publice cu circulatie

4.1.3.4.

Întretinerea peluzelor si aleilor

4.1.3.5.

Recoltarea de seminte, fructe si flori

4.2.

Activitati de utilizare si întretinere a locurilor de agrement

4.2.1.

Locuri de agrement

4.2.1.1.

Lansarea si ridicarea ambarcatiilor

4.2.1.2.

Navigatia ambarcatiilor

4.2.1.3.

Utilizarea barcilor cu rame

4.2.1.4.

Dragajul

4.2.1.5.

Întretinerea stavilarelor

4.2.1.6.

stranduri

4.2.1.7.

Activitati de salvare a persoanelor aflate în pericol de înec

4.2.2.

Terenuri de sport si terenuri de joc pentru copii

4.2.3.

Gradini si colturi zoologice

4.2.3.1.

Îngrijirea animalelor

4.2.3.2.

Transportul animalelor

4.2.3.3.

Masuri de igiena si prevenire a îmbolnavirilor

5.

Prevederi de proiectare

Anexa 1

- Lista normelor specifice de securitate a muncii conexe si/sau complementare

Anexa 2

- Lista standardelor conexe de securitate a muncii

Anexa 3

- Ghid de terminologie

Preambul

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, cuprinzând prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea diferitelor activitati în conditii de securitate.

Respectarea acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspunderea ce le revine pentru asigurarea oricaror altor masuri corespunzatoare conditiilor concrete în care desfasoara activitatile respective.

Normele specifice de securitate a muncii sunt componente ale unui sistem unitar, compus din:

- Normele generale de protectie a muncii care cuprind la rândul lor:

- Normele generale de securitate a muncii care stabilesc prevederile general valabile pentru desfasurarea oricarei activitati în conditii de securitate;

- Normele de medicina a muncii care stabilesc prevederi general valabile pentru desfasurarea oricarei activitati în conditii de igiena.

- Normele specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi pentru desfasurarea anumitor activitati sau grupe de activitati în conditii de securitate.

Prevederile tuturor acestor norme se aplica cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a activitatilor pe care le reglementeaza.

Structura sistemului national de norme specifice urmareste corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati precum si reglementarea unitara prin pericole comune.

Structura fiecarei norme specifice are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii - practicata în cadrul Normelor generale - pentru orice proces de munca. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza reciproc:

- Executantul: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de munca.

- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant, prin intermediul mijloacelor de productie si în anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca.

- Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza în procesul de munca.

- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice în care unul sau mai multi executanti îsi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii în cadrul normelor specifice, vizând global desfasurarea uneia sau mai multor activitati în conditii de securitate, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatii care face obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de reglementari normative pentru asigurarea securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea în munca baza pentru:

- activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;

- autorizarea functionarii unitatilor;

- instruirea salariatilor în domeniul securitatii muncii;

- cercetarea accidentelor de munca, stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor.

În contextul celor prezentate mai sus, Normele specifice de securitate a muncii pentru activitati de gospodarie comunala si salubritate publica au fost elaborate tinând cont de pericolele specifice existente în cadrul acestor activitati, astfel încât pentru fiecare pericol, sa existe cel putin o masura adecvata de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

Structurarea acestor norme a urmarit includerea urmatoarelor activitati de gospodarie comunala:

- salubritate publica;

- circulatie rutiera;

- amenajare si întretinere spatii verzi si locuri de agrement.

Criteriul de structurare tine cont de succesiunea logica a operatiilor concrete prin care se realizeaza aceste activitati si de modul de lucru aferent fiecareia. Astfel, normele sunt structurate pe capitole distincte, urmarind abordarea problematicii de asigurare a securitatii muncii specifice fiecarei activitati mentionate mai sus, prin prevederea masurilor de protectie adecvate, corelate cu pericolele existente la nivelul fiecarui element component al sistemului de munca.

Pentru a veni în sprijinul activitatii de concepere si proiectare a echipamentelor tehnice si a fluxurilor tehnologice, normele prezinta un capitol cu masuri de securitate a muncii necesar a fi asigurate din faza de conceptie si proiectare pentru îmbunatatirea nivelului de securitate în activitatile de salubrizare publica.

De asemenea, normele cuprind o serie de anexe cu informatii utile necesare în activitatea de asigurare a securitatii muncii.

1. Prevederi generale

Continut. Scop

Art.1.

Normele specifice de securitate a muncii pentru activitati de gospodarie comunala si salubritate publica cuprind masuri de prevenire a accidentarii si îmbolnavirii profesionale, luând în considerare pericolele specifice acestor activitati si cerintele desfasurarii lor în conditii de securitate.

Domeniu de aplicare

Art.2.

Prevederile prezentelor norme se aplica urmatoarelor activitati de gospodarie comunala:

a) salubritatea publica;

b) circulatie rutiera;

c) amenajare si întretinere spatii verzi si locuri de agrement.

Conexiunea cu alte acte normative

Art.3.

Prezentele norme se aplica cumulativ cu Normele generale de protectie a muncii.

Art.4.

Pentru activitatile nespecifice sau complementare activitatilor de circulatie rutiera, amenajare si întretinere spatii verzi si salubrizare publica se vor aplica normele specifice de securitate a muncii prezentate la Anexa 1.

Art.5.

Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie, alegerea si stabilirea sortimentelor adecvate riscurilor existente se va face prin instructiuni proprii, elaborate pe baza prevederilor Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, nr. 225/21.07.1995.

Art.6.

Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor în domeniul securitatii muncii, se va face în conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii si cu prezentele norme.

Art.7.

Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se va realiza potrivit normelor PSI în vigoare.

Revizuirea normei

Art.8.

Revizuirea prezentelor norme specifice de securitate a muncii se va face în concordanta cu modificarile de natura legislativa survenite la nivel national si cu modificarile intervenite la nivelul tehnologiilor sau metodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate din punctul de vedere al securitatii muncii.

2. Activitati de salubritate

2.1. Curatarea si spalarea cailor de circulatie publica (strazi, trotuare, alei etc.)

Art.9.

La curatarea si spalarea cailor de circulatie publica, lucratorii vor fi instruiti suplimentar pentru cunoasterea si respectarea regulilor de circulatie si vor fi dotati cu echipamente de lucru avertizoare .

Art.10.

Lucratorii vor fi dotati cu mijloacele necesare igienei individuale.

Art.11.

Maturarea si spalarea strazilor se va face în afara orelor de circulatie intensa (pietonala si rutiera) .

2.1.1. Curatarea si spalarea manuala

Art.12.

În timpul operatiilor de curatare, maturare si spalare manuala a cailor publice, sensul de deplasare a lucratorilor va fi cel opus circulatiei autovehiculelor.

Art.13.

Curatatorii de cai publice sunt obligati sa respecte regulile de circulatie, pentru a evita accidentele.

Art.14.

(1) Sculele si dispozitivele de lucru inclusiv de colectare (tomberoane, carucioare etc.) vor fi amplasate în timpul lucrului, astfel încât sa nu stânjeneasca circulatia.

(2) Se interzice asezarea sculelor la intersectia strazilor.

Art.15.

Actionarea tomberoanelor sau carucioarelor se va face numai prin împingere.

Art.16.

Pe arterele de circulatie intensa vor fi repartizati la lucru numai lucratori fara infirmitati.

Art.17.

În timpul lucrului este obligatorie purtarea vestelor avertizoare.

Art.18.

Transportul si manevrarea furtunului pentru spalat, se vor face numai pe caruciorul cu tambur, de catre întreaga echipa si numai pe partea dreapta a strazii, cât mai aproape de rigola.

2.1.2. Curatarea si spalarea mecanica

Art.19.

La spalarea mecanica a strazilor manevrarea manetelor ce pun în functiune jeturile în timpul stropitului se va face cu atentie, pentru a nu stropi pietonii si vehiculele în trecere.

Art.20.

Se interzice atingerea elementelor în miscare ale automaturatoarelor-colectoare: perii, disc, valtul de maturat, ventilatorul de racire auxiliar.

Art.21.

Se interzice bascularea benei încarcate cu usa neridicata.

Art.22.

În timpul maturatului se va asigura automatu-ratoarea cu tija de siguranta a benei în pozitie basculanta.

Art.23.

Se interzice executarea operatiilor de remedieri si reparatii cu bena ridicata, negolita de continut si neasigurata prin tija de sprijin.

Art.24.

Capacele mari din partile laterale ale masinii nu se vor deschide decât dupa ce se va opri motorul auxiliar, pentru a evita contactul cu transmisiile prin curele.

Art.25.

Este interzis lucrul pe timp de vizibilitate redusa fara girofar.

Art.26.

În timpul operatiei de maturare se va pastra viteza de regim de 7 km/ora.

2.1.3. Deszapezirea

2.1.3.1. Încarcarea, descarcarea si depozitarea sarii

Art.27.

Depozitarea sarii ambalate în saci sau în ambalaje cu forme geometrice regulate se va face prin stivuire, cu respectarea Normelor generale de protectie a muncii, referitoare la modul de constituire a stivelor si înaltimea acestora, inclusiv pentru depozitarea în sistem paletizat.

Art.28.

(1) Depozitarea sarii în vrac se va face în trepte sau taluz.

(2) Atunci când depozitarea se face în taluz, panta acestuia nu va depasi 45o.

(3) Înaltimea si latimea treptelor va fi de 1 m.

Art.29.

Când se lucreaza simultan pe diferite trepte, din taluz, lucratorii nu trebuie sa se afle unul deasupra altuia, în acelasi plan vertical.

Art.30.

Se interzice lucratorilor sa stea culcati, sa se odihneasca, sa ia masa sau sa se dezbrace la baza sau pe masa de sare depozitata.

Art.31.

Scoaterea si încarcarea din depozit se va face numai sub supravegherea conducatorului echipei de lucru care va lua toate masurile de securitate.

Art.32.

În cazul în care încarcarea se face mecanizat, este interzisa stationarea lucratorilor în raza de actionare a utilajului de încarcat.

2.1.3.2. Curatarea zapezii

2.1.3.2.1. Curatarea manuala

Art.33.

La curatatul zapezii lucratorii vor lucra la o distanta de cel putin 5 m unul fata de celalalt.

Pe timpul noptii lucratorii din echipele de deszapezire vor fi dotati cu mijloace de semnalizare optica (ochi de pisica) atasate de echipamentul individual de protectie.

Art.34.

La ridicarea capacelor de la caminele de canal în vederea aruncarii zapezii se va proceda cu atentie, folosind cârlige sau târnacoape. Deschiderea capacelor cu mâinile este interzisa.

Art.35.

Se interzice lasarea caminelor de canal desco-perite.

Art.36.

În jurul canalelor deschise pentru descarcarea zapezii se va împrastia sare si nisip, pentru a se preîn-tâmpina alunecarea. Gurile de canal deschise vor fi împrejmuite si semnalizate atât ziua cât si noaptea; în timpul noptii, gurile de canal deschise vor fi marcate cu felinare rosii.

2.1.3.2.2. Curatarea mecanica

Art.37.

Utilajele folosite pentru încarcarea si transportul zapezii vor fi prevazute cu mijloace de semnalizare pentru gabarit depasit.

Art.38.

Stationarea utilajelor se va face numai în locurile în care nu poate fi stânjenita circulatia.

Art.39.

Transportul lucratorilor este permis numai în cabina, lânga conducatorul utilajului.

Art.40.

În timpul deplasarii si al lucrului, conducatorul utilajului va avea grija sa nu loveasca pietonii, autovehiculele sau alte instalatii.

Art.41.

La folosirea utilajelor de încarcare a zapezii, conducatorul utilajului va verifica în prealabil daca dispozitivul tip freza este reglat la înaltimea necesara si daca jgheabul benzii rulante este lasat în pozitie de repaus.

Art.42.

În timpul încarcarii se interzice stationarea oricarei persoane la o distanta de cel putin 2 m fata de dispozitivul de încarcare.

Art.43.

La oprirea utilajului se interzice lasarea frezei în functiune.

Art.44.

Verificarea frezei se va face numai de catre personal instruit si autorizat.

Art.45.

La utilizarea autocuratatoarelor cu perie pentru zapada se va verifica în prealabil starea tehnica a lantului periei si cuplarea corespunzatoare a cutiei de distributie.

Art.46.

În timpul functionarii utilajului, conducatorul acestuia va pastra distanta necesara fata de bordura si alte vehicule.

Art.47.

Turatia periei va fi astfel reglata, încât zapada sa fie aruncata pâna la rigola, pentru a nu lovi sau murdari pietonii.

Art.48.

La utilizarea autoplugurilor se va verifica ridicarea lamei la înaltimea necesara pentru a nu lovi carosabilul.

Art.49.

(1) În cazul utilizarii dispozitivului plug - perie pe tractor, se va verifica prezenta aparatorilor de la lanturile Gall si de antrenare a periilor.

(2) Dispozitivul de maturat si pluguit va fi ridicat la înaltimea necesara pentru a nu lovi carosabilul.

2.2. Colectarea si transportul deseurilor

2.2.1. Colectarea deseurilor menajere

Art.50.

Organele de control al activitatii de salubritate vor impune cetatenilor sa foloseasca pentru depozitarea deseurilor menajere, recipienti închisi - pubele tip containere.

Recipientii care se transporta normal nu vor depasi masa totala de 70 kg si vor fi prevazuti cu mânere fasonate bine fixate si cu capace etanse.

Art.51.

Este interzisa folosirea pubelelor si containerelor defecte pentru a nu se produce loviri sau raniri.

Art.52.

În timpul transportului deseurilor, încarcatorii nu au voie sa se aseze pe deseuri. Ei vor sta în cabina soferului sau în locuri amenajate special la autovehiculul cu care se face transportul.

Art.53.

Colectarea deseurilor se va face în mod obligatoriu numai de la imobilele situate pe partea sensului de circulatie a vehiculului de transportat deseurile, exceptie facând strazile cu sens unic de circulatie.

Art.54.

Dupa fiecare transport în mod obligatoriu se va face controlul obloanelor si al capacelor vehiculelor, care trebuie sa fie bine fixate pentru a se evita deschiderile acestora în timpul mersului.

Art.55.

Dupa terminarea programului de lucru si înainte de fiecare masa este obligatorie efectuarea igienei individuale (spalat, curatat, dezinfectat) .

Art.56.

Conducerea persoanelor juridice, care desfasoara activitati de colectare si transport al deseurilor, va organiza trimiterea lucratorilor pentru efectuarea controlului medical periodic, va asigura materialele necesare mentinerii igienei individuale si va lua masuri de dezinfectare a echipamentului de lucru si de protectie în conformitate cu recomandarile organelor sanitare.

Art.57.

Lucratorii care prezinta leziuni corporale nu vor fi admisi la lucru decât cu aviz medical.

2.2.2. Colectarea deseurilor stradale

Art.58.

Pentru colectarea deseurilor de pe strazi se vor întrebuinta carucioare, tomberoane sau alte utilaje usor de manevrat.

2.2.3. 919h78j Ridicarea si transportul deseurilor

Art.59.

Ridicarea si transportul deseurilor menajere si stradale se vor face numai cu vehicule speciale din dotarea unitatilor de salubritate, care permit o încarcare - descarcare usoara si sunt închise etans.

Art.60.

Deseurile stradale vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate.

2.2.3. 919h78j 1. Autogunoiera compactoare

Art.61.

Personalul de exploatare este obligat sa verifice ca supapele de siguranta sa fie montate numai dupa ce au fost reglate si sigilate.

Art.62.

Este interzisa functionarea instalatiei hidraulice daca prezinta scurgeri la îmbinari. Pe timp rece este interzisa functionarea instalatiei hidraulice atât timp cât nu functioneaza sistemul de încalzire a rezervorului.

Art.63.

Asezarea pubelei pe mecanism se face numai când distribuitorul de actionare este în pozitia neutra. Actionarea distribuitorului se face numai de catre personalul instruit, care cunoaste functionarea instalatiei hidraulice.

Art.64.

Se interzice orice interventie la mecanismele de actionare hidraulica, în timpul functionarii acestora.

Art.65.

Este interzis accesul sub capacul de compactare atât timp cât se afla în pozitie ridicata.

Art.66.

Se interzice stationarea în zona mecanismului pentru golirea pubelelor.

Art.67.

Este interzisa încarcarea pubelelor cu corpuri peste dimensiunile acestora.

Art.68.

Se interzice folosirea pubelelor deteriorate.

Art.69.

Deschiderea capacelor de vizitare este permisa numai când priza de putere nu este cuplata.

Art.70.

Se interzice deplasarea pe drumuri publice a autogunoierei cu capacul de la mecanismul de compactare ridicat.

Art.71.

La descarcarea în autogunoiere a cupelor de container de 4 m3, soferul este obligat sa respecte urmatoarele:

a) sa manipuleze manetele de comanda în asa fel încât ridicarea containerului sa se faca lent, fara socuri si discontinuitati;

b) sa verifice fixarea corecta a capetelor laterale a containerului;

c) sa fixeze capacul metalic al containerului pentru a nu împiedica golirea în autogunoiera;

d) sa nu transporte pe drumurile publice containere goale sau încarcate, în dispozitivul autogunoierei.

2.2.3. 919h78j 2. Autoplatforma pentru încarcat si transportat containere

Art.72.

soferul este obligat sa controleze pozitia cadrului oscilant, în vederea asigurarii unui gabarit minim al autoplatformei.

Art.73.

În timpul deplasarii autoplatformei se interzice lucratorilor sa stea agatati pe containere sau pe autovehicul.

Art.74.

În timpul încarcarii - descarcarii containerelor, se interzice prezenta persoanelor în spatele masinii.

Art.75.

Actionarea comenzilor hidraulice nu se va face pâna când nu vor fi îndepartate toate persoanele din zona de actionare a autoplatformei.

Art.76.

Manipularea masinii se va face numai de catre personalul instruit si numit special pentru efectuarea acestor operatiuni. Folosirea altui personal este cu desavârsire interzisa.

Art.77.

Vehiculele folosite la transportul deseurilor menajere si stradale nu vor fi utilizate în alte scopuri.

2.2.4. Spalarea si dezinfectarea mijloacelor de transport deseuri

Art.78.

Lucratorii care efectueaza operatii de spalare si dezinfectare vor folosi echipamentul individual de protectie adecvat.

Art.79.

Este interzis a se folosi apa de spalare pentru baut.Art.80.

Este interzis a se lua masa la locul de spalare si dezinfectare.

Art.81.

Înainte de luarea mesei, lucratorii îsi vor schimba echipamentul si se vor spala pe mâini cu sapun.

Art.82.

Se interzice purtarea echipamentului de lucru si de protectie în afara locului de munca. Unitatile se vor îngriji periodic ca echipamentul de protectie sa fie spalat si dezinfectat.

2.2.4.1. Spalarea manuala

Art.83.

Spalarea manuala se va realiza cu ajutorul unor rampe de spalare si cu furtun racordat la reteaua de apa.

Art.84.

Personalul care deserveste rampa va purta echipamentul de protectie adecvat.

Art.85.

Furtunul va fi în buna stare, iar piesele metalice vor fi solidarizate si etanseizate prin coliere de strângere.

Art.86.

Urcarea si coborârea autovehiculelor de pe rampa se va face numai dupa ce lucratorii din jur au fost avertizati despre operatia ce se executa.

Art.87.

Autovehiculul urcat pe rampa va fi asigurat contra deplasarilor accidentale.

Art.88.

Jetul de apa nu va fi îndreptat asupra instalatiilor electrice aflate în preajma rampei, existând pericolul de electrocutare.

Art.89.

Dezinfectia se va realiza dupa spalarea manuala, prin proceduri aprobate de organele sanitare.

2.2.4.2. Spalarea mecanica

Art.90.

Spalarea mecanica se va realiza cu ajutorul unor instalatii speciale cu perii si jeturi de apa, în spatii închise (tunele de spalare) în stare normala de functionare.

Art.91.

Manevrarea instalatiilor de spalare se va face numai de catre personal specializat, care sa cunoasca în detaliu functionarea acestora.

Art.92.

Toate instalatiile hidraulice ale tunelului vor fi bine etanseizate.

Art.93.

Este interzis sa se umble la electromotor, la întrerupatorul automat sau la tabloul capsulat, în afara de persoanele autorizate.

Art.94.

Dupa cuplarea agregatului de spalat se va face controlul releului de protectie montat pe sasiul masinii (la actionarea lui trebuie sa se opreasca electromotorul) . În cazul functionarii anormale, instalatia va fi oprita pâna la remedierea defectiunilor.

Art.95.

Se va verifica daca este bine prinsa aparatoarea periei.

Art.96.

Înainte de a porni pompele si mecanismele din interiorul tunelului, lucratorul statiei se va asigura ca în interiorul tunelului nu se afla nici o persoana.

Art.97.

Înainte de începerea oricarei lucrari în interiorul tunelului (curatare, întretinere, revizie) se vor monta pe podea gratare de lemn, pentru a evita alunecarea personalului.

Art.98.

În cazul spalarii pubelelor, a containerelor, atât manual cât si cu instalatia de spalat se vor respecta instructiunile proprii de lucru privind folosirea corecta a jeturilor de apa sub presiune.

2.3. Tratarea, neutralizarea si valorificarea deseurilor

Art.99.

Prevederile din prezentul capitol se refera la tratarea si valorificarea deseurilor menajere, stradale si a celor din aceeasi categorie care intra în atributiile unitatilor de gospodarie comunala si salubritate.

Art.100.

Lucratorii vor fi dotati cu echipament de protectie adecvat riscurilor specifice operatiilor de tratare si neutralizare a deseurilor.

Art.101.

Echipamentul individual de protectie va fi curatat si dezinfectat conform procedurilor aprobate de organele sanitare.

Art.102.

Servirea mesei se va face în locuri special amenajate si numai dupa efectuarea igienei individuale (spalat, dezinfectat) .

Art.103.

La sfârsitul programului de lucru este obligatorie spalarea si dezinfectarea lucratorilor.

2.3.1. Depozitarea deseurilor pe rampe

Art.104.

Pe rampele de gunoi nu au acces decât persoanele autorizate si autovehiculele speciale care transporta deseurile.

Art.105.

Rampele de depozitare a deseurilor vor fi stropite, de doua ori pe luna în anotimpul cald si trimestrial în anotimpul rece, cu solutie de lapte de var si vor fi supuse periodic dezinfectiei si deratizarii conform indicatiilor organelor sanitare locale.

Art.106.

Pentru evitarea fermentarii anaerobe care favorizeaza formarea de gaze toxice, deseurile vor fi depozitate În straturi avÂnd grosimea de maximum 1,5 m.

Art.107.

Deseurile vor fi suficient de compacte pentru a evita golurile mari de aer care favorizeaza autoaprinderea acestora.

Art.108.

Compactarea trebuie facuta astfel încât sa permita aerarea deseurilor.

Art.109.

Deseurile vor fi depozitate numai în rampe controlate, fiind interzise depozitarile necontrolate.

Art.110.

(1) Rampele de depozitare vor fi prevazute cu drumuri de acces si drumuri interioare bine întretinute pentru a fi utilizate în conditii de securitate În orice anotimp.

(2) Rampele de depozitare vor fi prevazute cu împrejmuire adecvata.

Art.111.

Locurile de descarcare la rampe vor fi iluminate în timpul noptii pentru a se putea face manevrarea masinilor în bune conditii.

Art.112.

(1) Autovehiculele speciale utilizate la transportul deseurilor vor fi pilotate la locul de descarcare.

(2) În timpul pilotarii se interzice lucratorilor sa stea pe scarile laterale sau pe scarile din spatele masinii.

Art.113.

Orice manevra a autovehiculului va fi efectuata numai de conducatorul numit al acestuia.

Art.114.

Urcarea si coborârea lucratorilor încarcatori de pe autoplatforma se face numai prin locurile special amenajate si numai când autovehiculul este oprit. Urcarea sau coborârea pe roata autovehiculului este interzisa.

Art.115.

În timpul descarcarii, în zona de actionare a autovehiculelor se interzice prezenta oricarei persoane.

Art.116.

În cazul blocarii benei sau containerului, se interzice interventia manuala pentru deblocare. Deblocarea se va face de la distanta cu uneltele din dotare.

Art.117.

(1) Remorcarea autovehiculelor împotmolite se va face numai cu bara de otel.

(2) Se interzice folosirea cablurilor la remorcare.

Art.118.

Dupa ce au fost depozitate, gunoaiele vor fi acoperite cu un strat de pamânt sau moloz.

Art.119.

(1) Se interzice aprinderea focului pe rampele de gunoi.

(2) Se interzice folosirea oricarui sistem improvizat de încalzire a autovehiculelor.

Art.120.

În timpul nivelarii gunoaielor si pamântului cu tractorul cu lama de buldozer se interzice asezarea lucratorilor pe lama sau partile laterale ale tractorului.

Art.121.

(1) Operatiile legate de neutralizarea gunoaielor ca: delarvizarea, deratizarea sau dezinfectarea, se vor executa numai de catre persoane special instruite, dotate cu echipament special si aparatura pentru folosirea substantei toxice si inflamabile.

(2) Persoanele care nu efectueaza aceste lucrari vor fi îndepartate din zona de lucru.

Art.122.

(1) Distrugerea cadavrelor de animale si a anumitor substante toxice se va face în locuri special amenajate (puturi, gropi sau santuri) care se vor acoperi cu un strat de substante neutralizante, în functie de caz.

(2) Pentru efectuarea acestor operatii vor fi utilizati lucratori bine instruiti în acest scop care vor actiona sub supravegherea si cu aprobarea sefului de rampa.

2.3.2. Selectarea si recuperarea deseurilor refolosibile

Art.123.

Depozitarea deseurilor refolosibile recuperate din deseurile menajere, stradale sau cele de aceeasi categorie se va face pe timp limitat - cel mult 7 zile, la rampe, pâna la preluarea acestora de catre beneficiari lor.

Art.124.

Depunerea deseurilor recuperate prin selectare se va face în magazii sau platforme acoperite, în ambalaje închise.

Art.125.

Punctele de selectare a deseurilor refolosibile vor fi prevazute cu containere din metal sau material plastic, în functie de deseurile depozitate, care vor fi etichetate pentru fiecare sortiment de deseu.

Art.126.

În cazul selectarii manuale a deseurilor refolosibile, lucratorii vor fi dotati cu echipament individual de protectie adecvat, inclusiv masca de protectie.

Art.127.

La utilizarea benzilor transportoare se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru transportoarele cu banda.

Art.128.

În timpul functionarii ciurului rotativ se interzice orice interventie a lucratorilor.

Art.129.

Livrarea deseurilor refolosibile catre unitatile beneficiare se va face dupa ce acestea au fost, în prealabil, sortate corespunzator, presate, brichetate, depuse în baloti, saci de plastic sau hârtie, butoaie de plastic sau metal, minicontainere, dupa caz.

Art.130.

Livrarea se va face pe cât posibil, direct, fara manipulari intermediare.

2.3.3. Incinerarea deseurilor

2.3.3.1. Cuptoare de incinerare

Art.131.

Personalul de exploatare si întretinere al instalatiei de incinerare va purta obligatoriu echipamentul individual de protectie prevazut pentru acest loc de munca.

Art.132.

Persoanele aflate în control sau vizite organizate vor purta obligatoriu casca de protectie.

Art.133.

Accesul autospecialelor de transport deseuri se va face la usile de descarcare indicate de conducatorul locului de munca si numai la gurile de descarcare al caror semafor indica culoarea "verde".

Art.134.

Este interzisa evacuarea resturilor înlaturate de pe platforme printre golurile dintre utilaje si platformele de circulatie.

Art.135.

Este interzisa pornirea unor utilaje oprite, înainte de a se constata evitarea oricarui pericol de accidentare a personalului ce deserveste aceste utilaje.

Art.136.

În cazul unor remedieri la unele utilaje, remedieri ce implica oprirea instalatiei, pe butoanele de pornire a acestor utilaje, aflate la panourile de comanda, se va monta indicatorul "NU SE PORNEsTE ! SE LUCREAZĂ !"; persoana ce depaneaza utilajul are obligatia ca la încheierea lucrarii sa comunice acest lucru electricianului de serviciu pentru a se putea efectua repornirea utilajului.

Art.137.

Orice oprire a unor utilaje se va face numai cu avizul conducatorului locului de munca.

Art.138.

Persoana care va schimba "geamul vizor" de la cuptoarele de incinerare va efectua operatia numai cu manusi de protectie sau când cuptorul nu functioneaza.

Art.139.

Manevrarea capacului de vizitare, ce permite observarea alimentarii primului element basculant cu deseuri, se va face numai cu manusi de protectie.

Art.140.

În timpul efectuarii observatiilor privind alimentarea cu deseuri a cuptorului de incinerare, prin capacul de vizitare, lucratorul ce efectueaza aceasta supraveghere va avea o distanta de privire fata de gura de vizitare de minimum 1,5 m.

Art.141.

(1) Repunerea automata în functiune a arzatorului de combustibil lichid se va face în prezenta conducatorului locului de munca, care va lua toate masurile pentru evitarea suprapresiunii în cuptor.

(2) Se va verifica starea de functionare a clapetelor de exploatare.

Art.142.

Remedierile ce urmeaza a fi efectuate la toate utilajele calde (cuptoare, baterii de cicloane, sistemul de valorificare a caldurii gazelor arse, distribuitorul de aer supraîncalzit canalele de gaze si aer supraîncalzit) se vor efectua numai atunci când temperatura acestora va fi egala cu cea a mediului ambiant.

Art.143.

Se interzice efectuarea depanarilor la utilajele calde, fara întreruperea tensiunii de alimentare, în cadrul liniei respective de incinerare.

Art.144.

Depanarea în interiorul utilajelor se va face obligatoriu de catre doi lucratori, pentru supraveghere si sprijin reciproc.

Art.145.

Iluminatul în interiorul utilajelor ce se depaneaza va fi asigurat cu lampa de lucru alimentata la tensiunea de 24 V.

Art.146.

În timpul depanarii în interiorul unor utilaje se interzice efectuarea de probe la utilajele ce deservesc linia de incinerare pe care se efectueaza depanarea.

Art.147.

Evacuarea bulgarilor de cenusa se va face numai dupa oprirea transportorului cu racleti de catre personal autorizat, iar repornirea transportorului se va face numai dupa ce lucratorul care a efectuat îndepartarea bulgarilor se afla în afara oricarui pericol de accidentare.

Art.148.

Manevrarea podurilor rulante se va face numai de catre persoane instruite si numite în acest scop.

Art.149.

Se interzice curatarea tuturor utilajelor mobile sau rotative în timpul functionarii.

Art.150.

Este interzis a se efectua manevra din pupitrul de comanda de catre alte persoane în afara electricianului sau conducatorului de schimb, iar manevrele executate de acestia se vor face numai dupa anuntarea în prealabil a lucratorilor care deservesc utilajele ce se manevreaza.

Art.151.

Se interzice parasirea locului de munca fara aprobarea conducatorului de schimb.

Art.152.

(1) La oprirea instalatiei de incinerare, desfacerea capacelor de vizitare ale utilajelor calde nu se va face înainte de oprirea exhaustorului si la efectuarea operatiei se vor utiliza manusi de protectie.

(2) Capacele care depasesc masa de 30 kg se vor ridica folosind un sistem mecanizat de ridicare (cu scripeti sau macara) .

Art.153.

Se interzice stationarea în apropierea clapetelor de exploatare când instalatia functioneaza.

Art.154.

La fiecare instalatie de incinerare a deseurilor menajere vor fi afisate la locuri vizibile:

- regimul tehnologiei de exploatare, care va cuprinde limitele minime si maxime ale temperaturii, presiunii, debitelor, nivelurilor;

- schemele tehnologice de principiu ale instalatiilor respective si schemele monofilare ale instalatiilor electrice;

- instructiuni în caz de avarie.

Art.155.

Predarea si preluarea schimbului se vor face pe baza de proces verbal, în care vor fi mentionate: starea tehnica a instalatiei, parametrii realizati în exploatare (temperaturi, presiuni, debite, niveluri etc.) , precum si deficientele si remedierile efectuate.

Art.156.

Orice modificare în regimul tehnologic se va face numai cu aprobarea conducatorului locului de munca.

Art.157.

Lucratorii au obligatia de a anunta imediat conducatorul locului de munca, cu privire la orice defectiune existenta în timpul exploatarii instalatiei, care ar conduce la accidente de munca sau avarii.

Art.158.

(1) Punerea în functiune si oprirea instalatiilor se vor face numai la dispozitia si în prezenta conducatorului locului de munca.

(2) În cazul în care situatia creata impune oprirea fortata a instalatiei, operatia de oprire se va face numai în prezenta conducatorului locului de munca, care va actiona în conformitate cu instructiunile pentru oprirea fortata a instalatiei.

Art.159.

Înainte de pornirea instalatiei se vor verifica:

-starea de functionare a dispozitivelor de stins incendiul;

-starea aparatelor de masura si control si mai ales a indicatoarelor de temperatura;

-montarea dispozitivelor de protectie (scari, podete, capace pe camine si canale, aparatori) demontate la oprire.

Art.160.

Lucrarile si operatiile dificile stabilite în instructiunile de lucru ale instalatiei vor fi efectuate pe cât posibil ziua. Atunci când este necesar ca aceste lucrari sa fie executate noaptea, se vor lua toate masurile de securitate a muncii si se va obtine aprobarea speciala scrisa a conducerii persoanei juridice si numai dupa ce au fost luate toate masurile de securitate prevazute prin instructiunile proprii.

Art.161.

(1) Toate aparatele din instalatie vor fi supuse unor verificari periodice pentru asigurarea bunei functionari si a starii de uzura.

(2) Rezultatele verificarilor se vor nota pe o fisa care trebuie sa existe pentru fiecare aparat.

Art.162.

Toate locurile de munca se vor mentine în permanenta în ordine si curatenie.

Art.163.

Pe platforma fiecarei instalatii se vor prevedea surse de apa potabila si truse farmaceutice pentru acordarea primului ajutor.

Art.164.

(1) Este interzisa folosirea echipamentului de protectie si de lucru în afara orelor de program.

(2) Dupa terminarea programului, echipamentul de protectie va fi depus în dulapurile personale din vestiar.

Art.165.

Este interzisa spalarea hainelor, a echipamentului de protectie, a sculelor, a aparatelor de masura si control cu substante volatile (benzina, toluen, xilen etc.) .

Art.166.

(1) Este interzis ca personalul tehnologic de la instalatii sa efectueze lucrari de interventie la instalatiile electrice (schimbarea becurilor, tuburilor, sigurantelor, controlul tablourilor de distributie etc.) .

(2) Aceste lucrari vor fi efectuate numai de personalul de specialitate al atelierelor electrice.

Art.167.

Se interzice efectuarea oricarei lucrari în raza unei instalatii de incinerare deseuri menajere fara sa aiba avizul conducatorului locului de munca.

Art.168.

Este interzisa intrarea în gropi, camine, santuri, tuneluri, în care exista sau poate aparea pericol de intoxicare, fara masca si echipamente de protectie specifice, centuri de siguranta cu frânghie, detectoare de gaze, fara un supraveghetor din afara sau fara buletin de analiza din partea laboratorului, care sa confirme lipsa gazelor sau a substantelor toxice.

Art.169.

Toate agregatele componente ale instalatiilor vor fi inscriptionate în locuri vizibile, cu numerele si numele pozitiilor din fluxul tehnologic.

Art.170.

Lucrarile, care pot prezenta pericol de accident si a caror executie nu este reglementata în prezentele norme sau prin alte instructiuni scrise, aprobate, nu se vor putea executa decât pe baza unei dispozitii scrise a sefului de instalatie cu indicarea masurilor de protectie.

Art.171.

(1) Aprinderea manuala a focului în instalatia de incinerare se va face obligatoriu de catre doi lucratori, dintre care unul va introduce somoiogul în fata injectorului, iar celalalt va deschide progresiv ventilul de combustibil lichid, pâna la amorsarea combustiei.

(2) Se interzice folosirea benzinei sau a altor hidrocarburi de tip usor la aprinderea arzatoarelor.

(3) Dupa utilizare, somoioagele se vor stinge în cutii cu nisip prevazute în acest scop.

Art.172.

Injectoarele de combustibil lichid vor fi de tip demontabil sau cu legaturi flexibile, care sa permita retragerea lor.

Art.173.

Punerea în functiune a cuptoarelor se va face conform instructiunilor de lucru speciale, respectându-se curba de temperatura pâna la atingerea regimului nominal.

Art.174.

Oprirea cuptorului se va executa conform instructiunilor de lucru si de protectie a muncii specifice, asigurându-se protectia împotriva accidentelor si avariilor.

Art.175.

În caz de defectiuni ca: neetanseitati în circuitele tehnologice, darâmari de ziduri în cuptor, cresteri bruste de presiune peste limita admisa sau alte accidente care pun în pericol securitatea instalatiei, se va proceda la oprirea fortata a cuptorului si implicit a instalatiilor tehnologice.

Art.176.

Se impune în mod obligatoriu ca cenusa din cuva post ardere sa fie scoasa la intervalele indicate în instructiunile de lucru si functionare a instalatiei, în caz contrar existând pericolul aprinderii benzii transportoare din cauza temperaturii ridicate sau blocarii cuptorului de incinerare.

Art.177.

Înainte de punerea în functiune, schimbatoarele de caldura vor fi supuse probei de presiune hidraulica.

2.3.3.2. Lucrari la instalatiile electrice ale cuptoarelor de incinerare

Art.178.

Exploatarea transportoarelor cu banda se va efectua cu respectarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatarea si întretinerea transportoarelor cu banda.

Art.179.

Pe automatele de pornire se vor aplica placute avertizoare cu urmatorul text: ATENŢIUNE - OPRIT PENTRU REPARAŢIE.

Art.180.

Este interzisa prinderea cu mâna, de pe banda rulanta, a materialului transportat.

Art.181.

Este interzisa curatarea benzii rulante, a tamburilor si racletilor transportorului în timpul funtionarii acestuia.

Art.182.

Este interzisa trecerea persoanelor pe sub banda rulanta în timpul functionarii acesteia. În timpul reparatiilor si reviziilor va fi deconectata de la linia de curent electric.

Art.183.

Montarea si repararea instalatiilor de ridicat se executa numai de întreprinderi autorizate ISCIR.

Art.184.

Instalatiile de ridicat montate în încaperi vor fi astfel amplasate încât sa asigure spatiul minim pentru accesul nepericulos În jurul lor.

Art.185.

Toate mecanismele de ridicat vor fi prevazute cu placute indicatoare de sarcina maxima, fiind interzisa utilizarea lor pentru sarcini mai mari.

Art.186.

Instalatiile si echipamentele electrice vor fi întretinute si exploatate în asa fel încât sa fie prevenite electrocutarile (prin atingere directa si indirecta) , arsurile, incendiile si exploziile.

Art.187.

Înaintea executarii oricaror lucrari de reparatii la partea mecanica a unui motor electric sau la mecanismul actionat de catre acesta, se va opri acest motor, se va bloca, iar pe dispozitivul de actionare din pupitrul de comanda se va monta un indicator de interzicere: NU ÎNCHIDEŢI ! SE LUCREAZĂ !

Art.188.

Corpurile motoarelor electrice si cele ale echipamentului de pornire al acestora trebuie sa fie legate la pamânt.

Art.189.

Se interzice executarea de lucrari la legaturile la pamânt în timpul functionarii masinilor electrice.

Art.190.

Lucrarile la aparatele de masura, comanda, protectie si semnalizare precum si la circuitele acestora, care impun ridicarea îngradirilor permanente sau patrunderea în apropierea partilor de instalatie sub tensiune se executa cu întreruperea tensiunii.

Art.191.

Se admite executarea lucrarilor fara întreruperea tensiunii numai în cazul în care dispozitivele de protectie permit executarea unor operatii prin intermediul unor tije electroizolante.

Art.192.

Verificarea instalatiilor (aparate si circuite aferente) de comanda, protectie si semnalizare se poate executa fara întreruperea tensiunii, cu conditia ca personalul executant sa fie izolat în zone de lucru, prin intermediul unui covor de cauciuc sau al cizmelor electroizolante, iar circuitele înfasurarilor secundare ale transformatoarelor de tensiune si de curent sa fie legate la pamânt în cel putin un punct.

Art.193.

La executarea lucrarilor în instalatiile electrice se vor respecta prevederile Normativului PE 119/1990, precum si Normele specifice de securitate a muncii privind utilizarea energiei electrice.

Art.194.

Personalul executant al lucrarilor va utiliza echipament individual de protectie electroizolant si scule electroizolante.

Art.195.

Panoul de comanda al arzatorului va fi pozitionat pe un covor de cauciuc sau pe o platforma electroizolanta, împamântarea acestuia efectuându-se în scopul evitarii electrocutarii.

Art.196.

Montarea cablurilor de tensiune ale panoului de comanda pe arzator va fi efectuata de catre un electrician autorizat, panoul de comanda nefiind alimentat pe toata durata operatiei de montare.

Art.197.

Accesul la electrozii de aprindere cât si la transformatorul de aprindere este interzis în timpul functionarii arzatorului, existând pericolul de electrocutare.

Art.198.

Detasarea electrozilor din locasurile lor pentru curatarea de zgura se va efectua în conditiile în care arzatorul este oprit din functionare, iar panoul de comanda este nealimentat.

Art.199.

Punerea sub tensiune a ventilatorului de înalta presiune se va face de catre un electrician autorizat si numai dupa ce ventilatorul a fost pozitionat corect.

2.3.3.3. Rezervoare atmosferice pentru depozitarea produselor petroliere

Art.200.

Rezervoarele atmosferice pentru depozitarea produselor petroliere vor fi organizate În parcuri de rezervoare pe categorii de produse În care se vor grupa pe cât posibil rezervoarele cu aceeasi capacitate si aceeasi forma.

Art.201.

La amplasarea individuala a rezervoarelor de produse petroliere se vor respecta normele de PAZĂ sI SECURITATE CONTRA INCENDIILOR.

Art.202.

Rezervoarele amplasate În parcuri vor fi împrejmuite cu diguri de revarsare construite din pamânt, beton sau zidarie.

Art.203.

Înaltimile digurilor de revarsare din jurul unuia sau a doua rezervoare vor fi cele stabilite în normele PSI.

Art.204.

Parcurile de rezervoare cât si rezervoarele vor fi protejate atât împotriva descarcarilor electrice în timpul furtunilor cât si pentru scurgerea electricitatii statice, în conformitate cu normele specifice pentru utilizarea energiei electrice cât si normele PSI.

Art.205.

Rezervoarele atmosferice pentru depozitarea produselor petroliere vor fi echipate pentru prevenirea si combaterea incendiilor.

3. Activitati de amenajare si întretinere a drumurilor cu circulatie publica

Art.206.

Prevederile din prezentul capitol se aplica lucrarilor executate pe spatii publice de circulatie rutiera (strazi si trotuare) , pentru întretinerea, repararea si modernizarea acestora, inclusiv lucrarilor de întretinere si montare a instalatiilor de dirijare si control al circulatiei.

Art.207.

Pentru lucrarile de amenajari si reparatii, în functie de tipul de activitate, se vor aplica cumulativ si masurile de securitate a muncii, prevazute prin normele specifice de securitate a muncii corespunzatoare respectivelor activitati.

Art.208.

Toate lucrarile de amenajari rutiere se vor desfasura numai pe baza de proiect de executie, care va cuprinde un capitol distinct cu masuri preventive de securitate a muncii necesar a fi luate.

3.1. Lucrari de întretinere, reparatie si modernizare a drumurilor cu circulatie publica.

Art.209.

Punctele de lucru de pe spatiile publice vor fi semnalizate conform reglementarilor în vigoare, luându-se masuri de dirijare a circulatiei vehiculelor si pietonilor în aceste zone.

Art.210.

(1) Pentru lucrarile efectuate pe strazi sau sectoare de strazi la care s-a obtinut în prealabil aprobarea pentru întreruperea circulatiei pe toata durata lucrarilor se vor monta indicatoare de interzicere a circulatiei în ambele sensuri si de avertizare asupra lucrarilor efectuate.

(2) Se vor monta de asemenea indicatoare de orientare spre rutele care evita zona aflata în lucru.

Art.211.

Sensul de lucru pe drumurile publice va fi opus sensului de circulatie a autovehiculelor. În cazul în care se lucreaza în panta sau în curba si tehnica lucrului reclama ca echipa de munca sa lucreze într-o pozitie în care nu pot fi observate vehicule în mers, conducatorul locului de munca va asigura masurile de securitate necesare prin plantarea indicatoarelor de stationare si de limita de viteza.

Art.212.

(1) Pentru lucrarile efectuate pe strazi sau sectoare de strazi, la care nu se poate opri circulatia vehiculelor, punctele de lucru vor fi marcate prin indicatoare de avertizare sau de reglementare.

(2) În cazul în care zona respectiva este supusa unei circulatii intense, suplimentar, se vor lua masuri de desemnare a unui lucrator bine instruit pentru dirijarea circulatiei.

Art.213.

Pe timp de noapte sau vizibilitate redusa, lucrarile vor fi semnalizate cu mijloace luminoase.

Art.214.

Lucrarile vor fi conduse si supravegheate de catre o persoana numita în acest scop care va lua toate masurile de securitate prevazute prin prezentele norme si instructiunile proprii de securitate a muncii.

Art.215.

Lucratorii vor fi instruiti privind circulatia pe caile publice, traversarea, depozitarea si transportul materialelor de lucru.

Art.216.

(1) Materialele rezultate din desfaceri (pamânt, nisip, panele etc.) si care urmeaza a fi refolosite la refacerea sistemului rutier, se vor depozita pe trotuare, lânga bordura.

(2) Se va asigura spatiul necesar pentru trecerea pietonilor de minimum 0,75 m pe lânga cladire.

Art.217.

Se interzice depozitarea materialelor în dreptul intrarilor din cladiri sau curti, pe spatii verzi, peste capacele hidrantilor de incendiu, a vanelor conductelor de apa, de gaze, instalatiilor electrice si telefonice.

Art.218.

În cazul în care spatiul de depozitare pentru materiale este limitat si nu permite ramânerea gramezii în taluz natural, se vor lua masuri de împrejmuire si depozitare la o înaltime de 0,75-1 m care sa nu permita raspândirea materialelor în spatiul de trecere al pietonilor.

Art.219.

Depozitarea materialelor se va face pe partea strazii pe care se lucreaza.

Art.220.

În cazul lucrarilor la care temporar este necesara efectuarea de gropi sau santuri, se vor amenaja podete de trecere, pentru pietoni. Podetele vor fi vopsite în culori, astfel încât sa fie vizibile si noaptea.

Art.221.

(1) Se interzice începerea lucrarilor fara asigurarea masurilor de prevenire a accidentelor de circulatie, de depozitare corecta a materialelor si sculelor si de instruire si echipare a lucratorilor cu mijloacele individuale de protectie contra riscurilor la care sunt expusi, conform Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.

(2) Lucratorii vor verifica echipamentul individual de protectie si echipamentele tehnice pentru ca acestea sa nu prezinte defectiuni.

Art.222.

Se interzice prezentarea la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice, cât si consumul acestora în timpul programului de lucru.

Art.223.

Lucrarile de refacere sau de modernizare ale strazilor, cât si lucrarile noi (strazi si alei de acces) vor fi începute numai pe baza unui plan de coordonare initial, conform proiectului de executie în care vor fi evidentiate traseele instalatiilor subterane (existente sau care se vor executa) , adâncimea pozarii lor, bransamentele, vanele, caminele de vizitare.

Art.224.

(1) Daca în timpul lucrarilor se descopera o conducta, cablu etc., care nu a fost mentionata în planul de coordonare, lucrarile vor fi întrerupte pâna la identificarea lor de catre reprezentantul beneficiarului care are în exploatare acea instalatie.

(2) Locul va fi îngradit, marcat vizibil cu inscriptia "PERICOL" si luminat pe timp de vizibilitate redusa.

Art.225.

(1) Reluarea lucrului se va face numai dupa ce vor fi luate toate masurile de securitate.

(2) În cazul cablurilor electrice, reluarea lucrului se va face dupa scoaterea cablului de sub tensiune si detinerea avizului de la organul competent.

Art.226.

(1) Efectuarea lucrarilor la înaltime (poduri, pasaje denivelate etc.) este permisa numai cu echipament individual de protectie adecvat.

(2) Se interzice lucrul în cazul în care lumina este insuficienta.

(3) Pentru efectuarea lucrarilor la înatime se vor respecta suplimentar masurile prevazute prin normele specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înaltime.

Art.227.

Persoanele juridice sau fizice care executa lucrari în acelasi santier vor mentine curatenia si ordinea la locul de munca pe toata durata lucrarii.

3.2. Lucrari de montare si întretinere a instalatiilor de dirijare si control al circulatiei (indicatoare si semafoare)

3.2.1. Montarea indicatoarelor si semafoarelor pe stâlpi existenti.

Art.228.

Lucrarile de montare a indicatoarelor si semafoarelor se vor efectua de catre lucratori instruiti si dotati cu echipament individual de protectie pentru lucrul la înaltime si cu scari.

Art.229.

Dupa montare, bransarea semafoarelor se va realiza de catre electricieni autorizati.

Art.230.

Lucrarile de montare se vor efectua în echipe de cel putin 2 lucratori.

3.2.2. Executarea de lucrari noi pe stâlpi neplantati

Art.231.

În cazul în care se efectueaza lucrari de montare pe stâlpi neplantati, montarea se va efectua la sol, apoi acestia se vor introduce în groapa.

Art.232.

La executarea gropilor, se va utiliza un careu de paravane usoare pentru delimitarea zonei de lucru.

Art.233.

Dupa terminarea lucrului se va curata locul de munca de orice rest de materiale sau pamânt.

Art.234.

Toate lucrarile se vor executa cu înstiintarea organelor de politie carora li se va cere concursul, privind dirijarea circulatiei.

3.2.3. Spalarea, curatarea si vopsirea semafoarelor

Art.235.

Spalarea, curatarea sau vopsirea semafoarelor de dirijare a circulatiei se va face numai dupa scoaterea de sub tensiune a instalatiei.

Art.236.

Este interzisa folosirea scarilor multiple sprijinite de stâlpii semafoarelor. Se vor utiliza scari duble, folosite cu limitator de distanta, iar în cazul plantarii lor pe carosabil, se vor amplasa indicatoare de avertizare.

Art.237.

La efectuarea lucrarilor de vopsire se vor respecta prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire.

3.2.4. Executarea marcajelor

Art.238.

Drumul de marcat se va împarti de la început în sectoare, care se vor împrejmui cu semne de circulatie de avertizare. Orientarea acestora se va face în asa fel încât indicatoarele sa fie vizibile din sensul de circulatie.
Art.239.

La capetele sectorului de lucru se vor instala indicatoare de circulatie de reglementare.

Art.240.

Delimitarea sectorului de lucru si plantarea semnelor de circulatie se executa sub supravegherea directa a unui agent din cadrul politiei rutiere.

Art.241.

(1) În executarea lucrarii se va utiliza un autovehicul care va transporta indicatoarele de circulatie în lungul sectorului de lucru stabilit, cu o viteza de maximum 5 km/h.

(2) Unul din lucratorii care se afla în autovehicul înmâneaza indicatoarele, prin partea din spate, lucratorilor ce însotesc furgoneta pe jos si care le aseaza pe carosabil.

Art.242.

Sensul de deplasare a echipei va fi opus circulatiei normale.

Art.243.

Echipa de trasat este urmata de masina de vopsit care va avea permanent aprins farul ce emite semnale de prioritate generala.

Art.244.

Înainte de Începerea lucrului se face o verificare tehnica a masinilor de marcat si daca se constata deficiente se interzice începerea lucrarii cu acest utilaj pâna la remedierea deficientelor.

Art.245.

Conducatorul lucrarii va verifica în prealabil sculele si dispozitivele utilizate în aceasta operatie.

Art.246.

Deplasarea masinilor de marcat în afara sectorului de lucru pentru alimentare, spalare sau remedieri de defecte se va face dupa ce în prealabil s-au luat toate masurile necesare evitarii accidentelor de circulatie. În tot timpul deplasarilor semnalul luminos de prioritate generala va functiona, iar conducatorii vor respecta regulile de circulatie ca la orice vehicul cu tractiune mecanica. În timpul deplasarii, masinile vor fi pilotate ori de câte ori seful de echipa sau conducatorul lucrarii apreciaza ca este necesar.

Art.247.

Muncitorii numiti sa execute lucrari individuale vor avea grija sa se asigure înainte de începerea lucrului prin asezarea lor cu fata spre sensul de venire a vehiculelor si nu vor începe lucrul pâna când persoanele însotitoare, destinate anume pentru protejarea lor, nu-si vor da încuviintarea. Deci, chiar daca lucrarile respective necesita munca unui singur muncitor, acesta va fi însotit de un altul.

Art.248.

În cazul cÂnd personalul muncitor iese din perimetrul marcat, acesta va fi instruit sa respecte normele de circulatie în vigoare.

Art.249.

În timpul lucrului muncitorii sunt obligati sa poarte echipamentul de protectie si de lucru regulamentar, iar cei ce vin în contact direct cu vopseaua vor purta obligatoriu manusi de protectie.

Art.250.

Strângerea semnelor de circulatie se va efectua invers decât la plantare, exceptie facând faptul ca autovehiculul merge pe lânga benzile vopsite.

Art.251.

Depozitarea si manipularea vopselelor se va face cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire.

3.3. Lucrari de amenajare a spatiilor pentru parcaje

Art.252.

Pentru lucrarile de executie si întretinere a spatiilor de parcat precum si pentru lucrarile de plantare si întretinere a instalatiilor a indicatoarelor de dirijare a circulatiei, se vor respecta, dupa caz, prevederile de la subcapitolele 3.1. si 3.2..

Art.253.

La intrarea si iesirea masinilor din parcaj sau garaj, personalul va sta la distanta suficienta de masina pentru a nu fi lovit de vehiculul în miscare.

Art.254.

La aducerea masinilor în parcaj cu automacaraua - platforma, de catre organele de politie, personalul din parcaj va sta la distanta de minimum 10 m de autovehicul, în timpul descarcarii masinilor.

Art.255.

Semnalizarea, marcajul la sol si iluminatul parcajelor si garajelor se vor realiza conform "Normativului departamental pentru proiectarea parcajelor de autoturism în localitati".

Art.256.

Pentru parcajele în constructii închise pe unul sau mai multe nivele si garaje se vor respecta normele de igiena a muncii prevazute în Normele generale de protectie a muncii.

Art.257.

Se va asigura functionarea instalatiilor de ventilatie astfel ca în nici un moment, sa nu se depaseasca limita admisa a nocivitatilor.

Art.258.

Indicatoarele de circulatie vor fi astfel plantate încât sa se asigure vizibilitate.

Art.259.

Plantarea indicatoarelor de dirijare si marcajul la sol vor fi astfel realizate încât sa se excluda o eventuala confundare a sensurilor de circulatie.

Art.260.

Marcajul locurilor de parcare va fi permanent întretinut astfel ca acestea sa fie reparate cu usurinta.

Art.261.

Personalul care dirijeaza autovehiculele, la intrarea si iesirea din parcaje sau garaje, îsi va desfasura activitatea în afara directiei de mers a acestora.

Art.262.

Portile de intrare si iesire a garajelor si parcajelor din constructii închise vor fi prevazute cu opritori.

Art.263.

Barierele de pe caile de acces din garajele si parcajele la constructii închise, în caz de vizibilitate redusa, se vor prevedea cu semnalizare luminoasa intermitenta.

Art.264.

Pentru preîntâmpinarea deraparii se va asigura în permanenta curatarea rampelor de acces (noroi, polei etc.) si împrejmuirea spatiilor de lucru cu panouri de avertizare.

4. Activitati de amenajare si întretinere a spatiilor verzi si locurilor de agrement

Art.265.

Prevederile din prezentul capitol se refera la masurile de securitate a muncii din cadrul activitatilor de amenajare si întretinere a spatiilor verzi si a locurilor de agrement, desfasurate de toate serviciile specializate subordonate autoritatilor administratiei publice locale.

Art.266.

Conducerile persoanelor fizice sau juridice care au în admnistratie spatii verzi si locuri de agrement vor respecta prevederile prezentelor norme.

Art.267.

Desfasurarea unor activitati care determina si alte pericole, se va face pe baza unor instructiuni proprii de securitate elaborate de conducerea unitatii.

Acestea vor stabili responsabilitatile pe functii, pentru aplicarea si urmarirea acestora pe toata durata desfasurarii activitatii.

4.1. Amenajarea si întretinerea spatiilor verzi

4.1.1. Prevederi comune tuturor activitatilor de amenajare si întretinere a spatiilor verzi.

Art.268.

Înainte de începerea oricarei lucrari se vor verifica din punct de vedere tehnic sculele si utilajele cu care urmeaza a se lucra.

Art.269.

Cosoarele, foarfecele si bricegele vor fi bine ascutite, cu mânerele netede, având dimensiunile în functie de mâna utilizatorului.

Art.270.

La utilizarea cosorului se va avea În vedere ca mâna libera sa nu fie lovita în timpul manipularii acestuia.

Art.271.

Este interzisa utilizarea uneltelor manuale (sape, cazmale, prasitori, topoare, securi, sapaligi, seceri etc.) care au un grad de uzura avansat, nu sunt ascutite, nu sunt bine fixate în cozi sau cozile si mânerele sunt sparte sau prezinta noduri sau aschii.

Art.272.

Uneltele care prezinta muchii taioase, atunci când nu sunt utilizate sau se transporta vor fi prevazute cu aparatori (teci) .

Art.273.

Se interzice folosirea uneltelor specifice solurilor usoare în soluri grele si invers.

Art.274.

Targile vor avea dimensiuni de cel mult 80 x 60 cm, iar bratele acestora vor fi bine netezite, fara noduri, crapaturi sau cuie.

Art.275.

Laditele necesare pentru transportul materialulul saditor vor avea dimensiunile de cel mult 50 x 30 x 20 cm si vor fi prevazute cu mânere bine fixate care sa nu prezinte crapaturi, cuie iesite.

Art.276.

Uneltele manuale vor fi pastrate în locuri special amenajate si vor fi asezate în asa fel încât sa nu poata produce accidente.

Art.277.

Utilajele mecanice si electrice vor fi deservite si întretinute numai de catre personal calificat si autorizat, fiind interzisa încredintarea acestora altor persoane.

Art.278.

Înainte de Începerea lucrului, utilajele vor fi verificate din punct de vedere tehnic.

Art.279.

La utilajele prevazute cu motoare cu ardere interna, la care se constata scurgeri de carburant, acestea vor fi oprite imediat, fiind interzisa pornirea lor pâna la remedierea deficientelor.

Art.280.

În timpul functionarii utilajelor este interzisa orice fel de interventie.

Art.281.

Interventiile sunt permise numai dupa oprirea si blocarea contra pornirii accidentale.

Art.282.

În timpul functionarii utilajelor care au montate pe ele agregate de cosit, conducatorul va interzice apropierea de utilaj a oricarei persoane.

Art.283.

Este interzisa curatarea cutitului taietor în timpul functionarii agregatului de cosit.

Art.284.

La cositori se va regla înaltimea cutitului în functie de denivelarile terenului. Este interzis a se lucra pe un teren care, în prealabil, nu a fost curatat de pietre, sârme si alte asemenea corpuri dure, ce ar putea exista în zona de actiune a cutitului.

Art.285.

Este interzis a se lasa motorul utilajului pornit, fara a fi decuplat si scos din viteza.

Art.286.

În timpul functionarii masinilor de tuns gard viu, lucratorul auxiliar va merge în urma cutitului taietor, la o distanta de cel putin 5 m, pentru a strânge ramurile taiate.

Art.287.

La orice Întrerupere a lucrului sau schimbare de pozitie a utilajului, se va opri motorul si se va decupla cutitul. Este interzisa trecerea de la un loc de munca la altul cu agregatul în stare de functionare.

4.1.2. Activitati de amenajare (executie) a spatiilor verzi

4.1.2.1. Lucrari de pregatire a terenului.

Executarea gropilor si terasamentelor

Art.288.

(1) Înainte de începerea lucrarilor de executare a gropilor si terasamentelor se va verifica existenta instalatiilor subterane (conducte de gaze, cabluri electrice si telefonice, conducte de apa etc.) prin consultarea factorilor interesati.

(2) În cazul existentei acestora se va stabili precis modul de amplasare, iar desfasurarea lucrarilor se va face sub supraveghere tehnica permanenta.

Art.289.

În cazul În care În timpul lucrului se descopera instalatii sau constructii subterane, care nu s-au cunoscut dinainte, lucrarile vor fi întrerupte imediat si personalul va fi evacuat.

Reluarea lucrarilor se va face numai dupa identificarea proprietarului instalatiei sau constructiei respective, care va decide daca lucrarea poate fi continuata si eventual, necesitatea stabilirii unor masuri suplimentare.

Art.290.

Sârma folosita pentru aliniamente va fi suficient de groasa, astfel încât sa nu se rupa în timpul întinderii; nodurile necesare pentru înnadirea bucatilor de sârma se vor face prin rasucire completa, astfel încât sa nu aiba capete libere, care ar putea provoca zgârieturi.

Art.291.

Pichetii, tarusii si tutorii trebuie sa fie uniformi, netezi, pentru a se evita ranirea în timpul manipularii lor.

Art.292.

În timpul baterii tarusilor, pichetilor sau tutorilor în pamânt, acestia se vor tine cu mâna la cel putin 30 cm de capatul superior, evitându-se astfel lovirea mâinii cu maiul.

Art.293.

Se interzice deplasarea si stationarea persoanelor în raza de actiune a utilajelor folosite pentru saparea mecanizata a terenului.

4.1.2.2. Plantarea si transportul arborilor si arbustilor, executia peluzelor, decoratiilor florale si aleilor

Art.294.

În timpul lucrarii de plantare a puietilor sau de semanare a gazonului, lucratorii vor fi asezati la distante convenabile pentru a evita accidentele reciproce datorita manipularii uneltelor manuale.

Art.295.

Pe terenurile cu pante mai mari de 15o, lucrarile vor începe de la deal la vale, iar lucratorii vor lucra, pe cât posibil, pe aceeasi curba de nivel.

Art.296.

Daca, pe terenul în panta, materialul saditor sau pamântul se transporta cu ranitele, atunci spatele acestora trebuie sa fie captusit cu pânza impermeabila.

Art.297.

(1) În cazul când lucrarile de plantare se executa pe terenuri stâncoase sau grohotisuri, locurile periculoase se vor marca vizibil înainte de începerea lucrarilor.

(2) Lucratorii vor fi dotati cu mijloace individuale de protectie contra accidentarii prin alunecare.

Art.298.

La toaletarea si plantarea materialului dendrologic cu ghimpi, lucratorii vor fi dotati cu mijloace individuale pentru protectia mâinilor.

Art.299.

La scoaterea materialului dendrologic cu ghimpi, coronamentul acestuia va fi palisat. Desfacerea coronamentului se va face numai dupa plantare.

Art.300.

Plantarea materialului dendrologic cu ghimpi va fi efectuata de 2 persoane.

Art.301.

Înainte de scoaterea arbustilor cu tufe mari, coroana acestora se va lega, pentru a evita lovirea la ochi a lucratorilor.

Art.302.

La scoaterea unui arbore sau arbust pot lucra cel mult 2 persoane care nu au voie sa sape fata în fata.

Art.303.

Taierea radacinilor arborelui sau arbustului care se scoate se va executa cu fierastraie.

Art.304.

La transportarea materialului dendrologic cu balot se vor respecta urmatoarele prevederi:

- Înainte de calarea macaralei se va examina starea terenului;

- macaraua se va aseza pe un plan orizontal;

- Înainte de ridicarea sarcinii vor fi bine verificate legaturile balotului;

- este strict interzisa stationarea persoanelor în raza de actiune a utilajului;

- dirijarea operatiunilor de încarcare si descarcare a balotilor cu macaraua se face de catre o singura persoana.

Art.305.

(1) Ambalarea balotului se va face astfel încât sa se evite accidentarile în timpul manipularii si transportului acestuia.

(2) Plasa si otgoanele se vor strânge bine si se vor lega cu sârma groasa, cu diametrul de 3 mm.

(3) Înnodarea sârmei se va face prin rasucire completa cu clestele, iar capetele se vor tintui înspre balot, pentru a se evita ranirile.

Art.306.

Înainte de a fi utilizat pentru ridicarea balotului, trebuie verificat ca otgonul sa fie în buna stare. Este interzisa folosirea otgoanelor formate din bucati înnodate.

Art.307.

Asezarea otgonului pe balot se face, legându-se cu sârma groasa în mai multe locuri si verificând prezenta ochiului cu care se agata otgonul de cârligul macaralei.

Art.308.

La încarcarea balotului cu macaraua în autocamion, acesta se trage cât mai aproape de macara.

Ochiul de agatare al otgonului se introduce complet în cârligul macaralei.

Art.309.

Dupa ce arborele a fost asezat pe platforma autocamionului în pozitie orizontala, se fixeaza balotul punând pene de lemn groase de o parte si de alta.

Art.310.

În timpul transportului arborelui cu balot se interzice stationarea persoanelor pe platforma mijlocului de transport.

Art.311.

În timpul plantarii arborilor cu balot este interzisa prezenta oricarei persoane pe marginea gropii.

Art.312.

(1) În scopul plantarii arborelui cu balot, otgonul se dezleaga cu atentie si se trage cu carligul macaralei; balotul se desface cu ajutorul clestilor, evitandu-se zgârieturile.

(2) Dupa plecarea macaralei, o echipa de lucratori utilati cu cangi dirijeaza asezarea corecta a balotului, mentinând permanent o distanta corespunzatoare fata de arbore. Pentru a preveni accidentarile distanta dintre muncitori va fi de cel putin 2 m.

Art.313.

(1) Ancorarea arborilor cu balot se va face cu sârma a carei grosime se stabileste în functie de talia arborelui.

(2) Se vor lua masuri ca ancorele sa fie vizibile, pentru a evita accidentele în timpul lucrarilor de întretinere.

(3) Ţarusii de care sunt fixate ancorele vor fi batuti la nivelul solului.

Art.314.

Pentru împrastierea îngrasamintelor chimice se vor utiliza mijloace individuale de protectie adecvate.

Art.315.

La brazduitul suprafetelor de teren în taluzuri se vor folosi dulapi prevazuti cu trepte, pentru a evita alunecarea.

Art.316.

La cuplarea furtunurilor la sursa de udat, cÂt si între ele, se vor folosi coliere, fiind interzisa cuplarea furtunurilor cu sârma.

Art.317.

Pentru asezarea bordurilor la alei se vor folosi cârlige speciale din fier beton, evitându-se astfel accidentarile.

4.1.3. Activitati de întretinere a spatiilor verzi

4.1.3.1. Îngrijirea plantatiilor

Art.318.

La executarea lucrarilor de întretinere în mod grupat, lucratorii vor mentine între ei distanta necesara pentru evitarea accidentarii.

Art.319.

Pentru lucrarile de întretinere efectuate la înaltimi ce depasesc 2 m, cât si pentru executarea taierilor la arbori înalti, lucratorii vor fi dotati cu echipament individual de protectie adecvat, precum si cu dispozitive de lucru corespunzatoare conditiilor specifice în care se desfasoara lucrarile de întretinere (pinteni, cârlige, scari mecanice etc.) .

Art.320.

Înainte de utilizarea centurilor de siguranta se va verifica rezistenta acestora. Este interzisa folosirea celor necorespunzatoare.

Art.321.

Lucratorul care taie crengile uscate va ocupa o pozitie laterala fata de creanga si la acelasi nivel cu aceasta, asigurându-se ca jos, pe directia de cadere a crengii, nu se afla alte persoane sau bunuri materiale.

Art.322.

Înainte de a se urca în arbore, lucratorul va verifica rezistenta trunchiului acestuia. Se interzice urcatul în arbori al caror lemn este în putrefactie sau a caror tulpina poate avea oscilatii cu amplitudini mari.

Art.323.

Înainte de a se urca pe scara rigida, lucratorul va controla rezistenta si stabilitatea acesteia. Pe terenurile în panta scara va fi asigurata prin legare si înfigere a extremitatilor inferioare în sol.

Art.324.

(1) Scarile care se sprijina pe arbori trebuie sa aibe treapta superioara captusita cu pâsla. Extremitatile inferioare ale acestor scari vor fi armate cu vârfuri metalice ascutite pentru a se realiza o buna fixare în sol.

(2) Scarile alcatuite din mai multe tronsoane trebuie sa aibe capetele de îmbinare a tronsoanelor si lanturile cu care se fixeaza de arbore în buna stare.

Art.325.

Înainte de folosirea unei scari de frânghie, acesteia i se verifica rezistenta prin atârnarea de ea a 3 persoane. Când se utilizeaza, scara de frânghie, este obligatoriu sa fie foarte bine fixata de arbore.

Art.326.

Scarile duble trebuie prevazute cu armaturi metalice la ambele extremitati, precum si cu limitatori de deschidere (lant, frânghie) .

Art.327.

(1) Pentru utilizarea, în conditii de securitate a scarii mecanice, în prealabil, se va verifica starea tehnica a acesteia.

(2) Înainte de urcarea pe scara se va stabili directia în care urmeaza sa cada ramura ce va fi taiata.

(3) Scara mecanica se va instala pe directia contrara celei de cadere a ramurii taiate; se va asigura perfecta calare a scarii.

(4) Zona de lucru va fi îngradita si va fi prevazuta cu un indicator de securitate: "PERICOL DE ACCIDENTE".

(5) Se interzice urcarea pe scara mecanica a unei persoane neinstruite în prealabil.

(6) Lucrarile executate cu ajutorul scarii mecanice se vor face numai sub supravegherea si controlul permanent al conducatorului formatiei de lucru, care raspunde nemijlocit de aceste operatii.

Art.328.

Dupa terminarea lucrului sau în cazul întreruperii temporare a acestuia, scara mecanica va fi strânsa si pusa în pozitie de repaus.

Art.329.

Scarile simple vor fi instalate numai pe soluri suficient de tari, în pozitie verticala. Folosirea scarilor simple la înaltimi cuprinse între 2 si 5 m este admisa numai daca acestea sunt asigurate de alte persoane de pe sol.

Art.330.

La taierea arborilor se vor respecta prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatari si transporturi forestiere.

4.1.3.2. Lucrari ce se desfasoara în prezenta tensiunilor înalte si a câmpurilor electrice de mare intensitate

Art.331.

Lucrarile la spatiile verzi din incinta statiilor electrice se fac cu respectarea Normelor de protectie a muncii pentru activitatile în instalatiile electrice - PE 119/1990.

Art.332.

Lucrarile în spatiile verzi din incinta statiilor electrice de înalta tensiune, efectuate cu personal angajat în acest scop se face numai dupa instruirea acestuia si sub supravegherea unei persoane din cadrul statiei electrice care raspunde de luarea tuturor masurilor de securitate a muncii. Persoana va fi desemnata special în acest scop.

Art.333.

Lucrarile din incinta statiei se efectueaza pe parcele delimitate prin cordoane si prevazute cu placi avertizoare.

Art.334.

Stropirea culturilor se face numai manual, cu ajutorul stropitoarelor, fiind interzisa stropirea prin aspersiune sau cu furtunul cu apa sub presiune.

Art.335.

Pentru executarea diverselor lucrari în spatiile verzi, se vor utiliza unelte prevazute cu cozi de lemn uscat.

Art.336.

În cazul în care se folosesc diverse utilaje cu actionare mecanica sau electrica, se vor lua masuri tehnice si organizatorice pentru preîntâmpinarea pericolului de electrocutare.

Art.337.

Cosirea ierbii se efectueaza numai mecanizat, fiind interzisa utilizarea coaselor.

Art.338.

Plantarea arborilor si arbustilor se face conform proiectului de spatiu verde.

Art.339.

Este interzisa purtarea sculelor pe umar sau ridicarea lor deasupra capului, în incinta statiei.

Art.340.

Este interzisa apropierea de echipamentele electrice din statie.

4.1.3.3. Lucrari executate pe cai publice cu circulatie

Art.341.

Punctele de lucru pe caile publice cu circulatie vor fi semnalizate si avertizate conform reglementarilor în vigoare. Pe timp de noapte sau în conditii de vizibilitate redusa, lucrarile vor fi semnalizate cu mijloace luminoase.

Art.342.

Lucratorii vor fi instruiti asupra reglementarilor, privind circulatia rutiera si pietonala pe caile publice, cât si despre modul cum trebuie sa se faca transportul si depozitarea materialelor si sculelor necesare lucrarii.

Art.343.

Orice lucrare care se efectueaza pe cai publice va fi adusa la cunostinta organelor de politie rutiera.

Art.344.

Sculele, uneltele care în timpul efectuarii lucrarii se defecteaza, se vor depozita în locuri care sa nu stânjeneasca lucratorii si nici circulatia.

Art.345.

Este interzisa prezenta la lucru a lucratorilor sub influenta bauturilor alcoolice, cât si consumul acestora în timpul programului de lucru.

Art.346.

În cazul în care conditiile de vizibilitate sunt reduse, efectuarea lucrarilor se va face numai dupa asigurarea unui iluminat corespunzator.

Art.347.

Pentru lucrarile la înaltime, în functie de situatia concreta de la fata locului, se vor alege tipurile de scari adecvate lucrarii.

Art.348.

Înainte de începerea operatiilor de taiere a crengilor sau arborilor de pe caile publice, se vor lua masuri de avertizare si de interzicere a circulatiei rutiere si pietonale în zona în care se lucreaza.

Art.349.

Lucratorii vor fi dotati cu frânghii, cu ajutorul carora vor dirija caderea arborilor.

Art.350.

Daca în cursul taierii unui arbore în apropierea unei linii electrice aeriene, acesta rupe conductorii electrici, se opreste lucrul si se anunta persoana juridica în proprietatea careia se afla reteaua respectiva. Reluarea lucrului nu este admisa decât dupa confirmarea remedierii.

Art.351.

Materialele rezultate din taiere se vor depozita în locuri în care sa nu împiedice circulatia rutiera si pietonala, iar locul de munca, dupa terminarea lucrarii, va fi curatat.

Art.352.

Pentru delimitarea locului în care se fac gropi cu scopul plantarii sau transplantarii unor arbori se va utiliza un careu din paravane usoare.

Art.353.

Daca în cursul sapaturilor pe caile publice se întâlnesc cabluri sau conducte subterane, lucrarile vor fi întrerupte în acel loc, în vederea identificarii instalatiilor respective de catre servicii de specialitate. Pâna la reluarea lucrului, locul va fi îngradit si marcat vizibil cu semne de avertizare.

4.1.3.4. Întretinerea peluzelor si aleilor

Art.354.

De pe peluzele ce urmeaza a fi cosite se vor îndeparta în prealabil eventualele corpuri straine existente (sârme, pietre, cioburi etc.) . Aceasta masura preventiva este absolut obligatorie daca se executa cositul mecanic.

Art.355.

Se interzice utilizarea masinilor de cosit pe terenuri în panta, cu exceptia celor construite anume pentru astfel de terenuri.

Art.356.

Se interzice deplasarea masinii de cosit în stare de functionare pe alei sau pe carosabil. Trecerea de la un front de lucru la altul se face numai cu utilajul în stare de repaus.

Art.357.

Strângerea gunoaielor de pe peluze si maturarea aleilor se vor face în orele când parcul este mai putin frecventat.

4.1.3.5. Recoltarea de seminte, fructe si flori

Art.358.

La lucrarile de recoltare a fructelor si semintelor de arbori si arbusti pot participa numai persoane sanatoase, în vârsta de 18 - 40 ani.

Art.359.

Se interzice repartizarea la recoltarea de seminte, fructe si flori, a femeilor gravide, a persoanelor alergice la polen si la diverse mirosuri, precum si a persoanelor cu boli de inima.

Art.360.

Persoanele care participa la recoltarea de pe arbori, stând în picioare, cât si cele care se urca în arbori, vor fi dotate cu echipamentul individual de protectie adecvat, precum si cu dispozitive corespunzatoare de lucru.

Art.361.

Pentru utilizarea corespunzatoare a dispozitivelor de lucru, se vor respecta prevederile de la articolele 270 - 278.

Art.362.

Se interzice urcarea concomitenta pe aceasi scara sau în acelasi arbore a mai multor lucratori.

Art.363.

Se interzice agatarea cu mâna de crengi uscate sau de ramuri subtiri, precum si rezemarea pe acestea cu picioarele atât în timpul urcarii în arbori, cât si în timpul recoltarii.

Art.364.

Este strict interzisa trecerea directa, la înaltime, dintr-un arbore într-altul.

Art.365.

Nu este permisa deplasarea si stationarea sub arborii din care se face recoltarea.

Art.366.

(1) Pentru recoltarea florilor din arbori care se afla sub conductori electrici, se vor folosi numai prajini tip, din lemn, prevazute cu foarfeci actionate prin sfoara.

(2) Este interzisa întrebuintarea sârmei sau a cablurilor metalice.

4.2. Activitati de utilizare si întretinere a locurilor de agrement

4.2.1. Locuri de agrement

4.2.1.1. Lansarea si ridicarea ambarcatiilor

Art.367.

Pentru lansarea si ridicarea ambarcatiilor din apa se va asigura în prealabil:

a) pregatirea locului de munca prin amenajarea, curatarea si nivelarea terenului;

b) controlul utilajelor si materialelor necesare.

Art.368.

(1) Instalarea utilajului se va realiza În dreptul locului de ridicare sau lansare.

(2) Legaturile de fixare a agregatului se vor face numai cu cablu si în mai multe volte; se interzice folosirea lantului.

Art.369.

În timpul operatiilor de ridicare a ambarcatiilor si de montare a reazemelor se interzice deplasarea si stationarea persoanelor sub sarcina.

Art.370.

Lansarea salupelor se va executa pe role sau carucioare speciale.

4.2.1.2. Navigatia ambarcatiilor

Art.371.

Este interzisa depasirea capacitatii de încarcare a ambarcatiei. În acest scop se va marca la loc vizibil sarcina maxima admisa.

Art.372.

Pe timpul îmbarcarii, mersului si debarcarii, conducatorul ambarcatiei raspunde atât de siguranta pasagerilor, cât si a ambarcatiei.

Art.373.

Conducatorul ambarcatiei va respecta urmatoarele prevederi pentru asigurarea securitatii în timpul navigatiei:

a) se va asigura, în prealabil, ca starea de navigabilitate a ambarcatiei este buna;

b) va respecta traseul prestabilit;

c) nu va depasi viteza prescrisa;

d) va acosta numai la debarcaderele special amenajate;

e) va acorda ajutorul necesar ambarcatiilor aflate în pericol;

f) va naviga cu viteza redusa în dreptul strandurilor, debarcaderelor si danelor cu barci;

g) va reduce viteza la acostare;

h) va interzice pasagerilor sa se deplaseze în grupuri mari în ambarcatie.

Art.374.

(1) Personalul care executa manevrarea ambarcatiilor este obligat sa verifice zilnic parâmele si cablurile.

(2) Se interzice folosirea parâmelor metalice sau a cablurilor care au fire rupte sau destramate, precum si manevrarea ambarcatiilor cu parâmele legate.

Art.375.

La acostarea bord la bord se interzice suprapunerea brâurilor de protectie.

4.2.1.3. Utilizarea barcilor cu rame

Art.376.

Pe barcile cu rame se va marca la loc vizibil capacitatea de încarcare (în kilograme si numar de persoane) .

Art.377.

La loc vizibil vor fi afisate urmatoarele interdictii:

- urcarea în barca a unui numar de persoane mai mare decât cel prevazut;

- statul În picioare;

- aproprierea de mal;

- acostarea În alt loc decÂt la debarcader;

- pescuitul si scaldatul din barca.

Art.378.

Este interzisa predarea barcii persoanelor care se afla în stare de ebrietate.

Art.379.

Pe timp de noapte fiecare barca va fi dotata cu un felinar sau lanterna.

4.2.1.4. Dragajul

Art.380.

Pornirea si oprirea motorului de la draga se va face numai dupa emiterea semnalelor prestabilite între mecanic si dragor.

Art.381.

Vinciurile vor fi prevazute cu blocaje pentru a nu se desfasura liber si vor fi manevrate numai la comanda si sub supravegherea dragorului.

Art.382.

Transportul ancorelor pentru fixarea dragei pe pozitia de dragat si operatia de ancorare se vor executa pe baza instructiunilor proprii.

Art.383.

Se interzice filarea cablului la ancorare prin mâna.

Art.384.

Este interzis accesul persoanelor straine pe draga, în timpul lucrului.

Art.385.

Pentru a evita rasturnarea salandelor pe flotoare, acestea se vor încarca la capacitate si uniform pe toata suprafata.

Art.386.

Dragele vor fi dotate În mod obligatoriu cu colaci de salvare.

Art.387.

Remorcarea se va face de la salande la salupa. Pe timpul remorcajului, marinarul va supraveghea remorca, astfel ca în caz de pericol de scufundare a salandei sa o elibereze.

Art.388.

La operatia de curatare a lacurilor, cablul de tractat de la salande la salupa trebuie sa fie din otel flexibil, cu diametrul maxim de 14 mm. El trebuie verificat în prealabil pentru a nu avea fire rupte. Se va urmari ca la întindere cablul sa nu faca ochiuri.

Art.389.

Rolele utilizate vor fi astfel alese încât cablul de tractat sa nu sara de pe ele.

Art.390.

Lanturile cu care se leaga rolele pentru ancorare vor fi verificate înainte de începerea lucrului.

Art.391.

În barca va lucra o echipa compusa din cel mult 2 muncitori.

4.2.1.5. Întretinerea stavilarelor

Art.392.

(1) Cheile de manevrare a stavilarelor vor fi confectionate special pentru fiecare mecanism în parte (nu este permisa schimbarea uneia cu alta) .

(2) Se intezice ridicarea stavilarelor cu rangi, manivele sau roti cu cavile degradate sau chei improvizate.

Art.393.

Coborârea stavilelor când presiunea pe poarta este scazuta se executa prin manevrarea manivelei cu mâna, astfel încât sa nu aiba posibilitatea sa se roteasca singura.Art.394.

În timp de iarna se va sparge gheata si se va presara nisip pe pasarele si scari.

Art.395.

Pasarelele stavilarelor sau ale altor instalatii vor fi prevazute cu mâna curenta.

Art.396.

Manevrarea stavilelor actionate electromecanic se va face numai de catre muncitori calificati si instruiti anume pentru aceasta operatie.

Art.397.

Mecanismele prevazute cu angrenaje vor fi protejate cu aparatori metalice.

Art.398.

Pentru operatiile de întretinere (impregnarea lemnariei cu carbolineum, vopsirea stavilarelor si mecanismelor) se vor întrebuinta scari fixe, iar spargerea ghetii se va face cu cangi, de pe pasarela.

Art.399.

Gratarele care nu sunt prevazute cu mecanisme speciale de curatare se vor curata numai de pe pasarela, cu greble speciale.

4.2.1.6. stranduri

Art.400.

Spalarea si spoirea bazinelor de beton se va face astfel încât sa se previna alunecarea. Lucrarile se vor efectua sub supravegherea unei persoane cu atributii în acest scop.

Art.401.

Personalul de serviciu se va îngriji ca pe plaja sa nu fie gunoaie si corpuri taioase (cioburi, capsule metalice etc.) .

Art.402.

Locurile în care este permis scaldatul vor fi marcate cu indicatoare.

4.2.1.7. Activitati de salvare a persoanelor aflate în pericol de înec

Art.403.

Salvatorii vor fi recrutati din rândul înotatorilor cu experienta, în urma unui examen privind cunoasterea masurilor ce se impun în caz de pericol. De asemenea, ei trebuie sa cunoasca precis miscarile ce se vor executa în cazurile în care pot fi loviti sau imobilizati partial sau total de catre cel aflat în pericol de înec.

Art.404.

Operatia de salvare a unui om în pericol de înec se desfasoara în urmatoarele etape:

a) aproprierea Înot sau cu barca de salvare de cel În pericol;

b) folosirea unuia din procedeele de prindere a victimei;

c) transportarea la mal si scoaterea din apa;

d) acordarea primului ajutor pe uscat.

Art.405.

Serviciile de salvare vor elabora instructiuni concrete de actiuni pentru salvarea celor aflati în pericol de înec.

4.2.2. Terenuri de sport si terenuri de joc pentru copii

Art.406.

Marcarea terenului se va face cu substante lipsite de toxicitate.

Art.407.

Conducerea persoanei fizice sau juridice care are în subordine terenuri de tenis va dispune verificarea periodica a rezistentei suportului scaunului arbitrului si a elementelor de sustinere a tribunelor.

Art.408.

Pe terenurile de baschet se vor verifica atent stabilitatea esafodajului pe care este fixat cosul si rezistenta panoului de tinta.

Art.409.

Este interzis ca instalatia pentru iluminatul general al terenului sa aiba circuit comun cu instalatia de iluminare pentru jocul în nocturna. Pentru vestiare si cai de acces se va realiza un sistem de iluminare de siguranta, pe un circuit electric separat, cu posibilitatea de conectare rapida la alt circuit sau la un generator independent.

Art.410.

(1) Bazinele de înot si caile de acces spre acestea vor fi mentinute permanent în stare de perfecta curatenie.

(2) Este interzisa existenta deseurilor metalice sau de alta natura care ar putea provoca accidente sau ar constitui surse de infectii sau boli de piele.

Art.411.

Limita dintre doua cote de apa, în cazul bazinelor cu diverse cote de apa, va fi marcata prin geamanduri de bazin.

Art.412.

În cazul bazinelor de Înot cu pasarele, acestea vor fi prevazute cu mâna curenta.

Art.413.

Este interzisa executarea de sarituri de pe trambuline improvizate în bazinele neamenajate cu astfel de instalatii.

Art.414.

Supravegherea la manevrarea instalatiilor aferente patinoarelor artificiale se face numai de personal calificat, instruit si autorizat.

Art.415.

Yola va fi folosita numai de numarul strict de persoane pentru care este construita si numai pe vreme corespunzatoare.

Art.416.

Yola se poate folosi numai daca pânza are toata suprafata intacta (nu are gauri sau rupturi) , rama de fixare (întindere) a pânzei este în stare buna si este asigurata manevrarea de dirijare (sfoara fara rupturi, subtieri, noduri sau înnadituri) .

Art.417.

Instruirea cu privire la modul de folosire a yolelor revine conducerii bazei nautice care organizeaza agrement de profil.

Art.418.

Înainte de plecarea în larg cu hidrobicicletele de agrement este obligatoriu sa se verifice:

- daca "talpile" de plutire nu au sparturi, loviri sau fisuri (care ar provoca scufundarea) ;

- daca angrenajul de la lantul de actionare a pedalelor nu este uzat (pinioane sau dinti lipsa la roata de angrenaj) ;

- daca lantul nu este slabit;

- daca elicea de comanda a directiei are toate paletele;

- daca tija directionala este în buna stare.

Art.419.

Nu este permisa supraîncarcarea hidrobicicletei peste numarul de locuri prevazute de constructor.

Art.420.

Este interzis sa se încredinteze hidrobicicleta copiilor sub 14 ani, celor care nu stiu sa înoate si persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice.

Art.421.

Nu este admisa plecarea în larg cu hidrobicicleta în conditii atmosferice nefavorabile.

Art.422.

Angajatii, care au ca obligatie de serviciu întretinerea si repararea utilajelor si instalatiilor aferente terenurilor de sport si a celor de joc pentru copii, vor respecta cu strictete normele specifice de securitate a muncii adecvate activitatii respective.

Art.423.

Angajatii, care conduc sau supreavegheaza actiunile ce au loc pe terenurile de sport si de joc pentru copii, sunt obligati sa cunoasca modul de folosire a utilajelor si instalatiilor existente pe aceste terenuri. Acestia vor interzice accesul la utilajele si instalatiile defecte. Remedierea defectiunilor se va face numai de catre persoanele abilitate, cu respectarea stricta a normelor de securitate a muncii.

4.2.3. Gradini si colturi zoologice

4.2.3.1. Îngrijirea animalelor

Art.424.

Curatenia amplasamentelor animalelor, reparatiile, verificarile precum si administrarea hranei si a apei în cazul animalelor periculoase (lei, tigri, pantere, ursi, anumite maimute s.a.) se vor face numai dupa ce animalele vor fi trecute în compartimentul de schimb.

Art.425.

Îngrijitorul este obligat sa verifice daca poarta de la compartimentul în care se afla animalul este asigurata contra deschiderii accidentale.

Art.426.

(1) Defectiunile observate la unele amplasamente de animale, care sunt de natura a periclita securitatea îngrijitorului, vor fi aduse imediat la cunostinta tehnicianului (ofiterului de serviciu) , care este obligat sa ia prompt masurile ce se impun.

(2) Pâna la remedierea defectiunilor, îngrijitorul va suspenda orice operatie la amplasamentul respectiv.

Art.427.

Se interzice îngrijitorilor sau altor persoane sa provoace, sa agite sau sa brutalizeze animalele prin diferite mijloace.

Art.428.

În timpul lucrului cu animalele se vor evita miscarile bruste. Animalele vor fi tratate cu calm pentru ca acestea sa se obisnuiasca treptat cu prezenta omului.

Art.429.

Este interzisa folosirea sârmelor în loc de lacate, pentru închiderea usilor de la custi sau amplasamente.

Art.430.

Este interzis îngrijitorului sa paraseasca locul de munca înainte de a verifica securitatea dispozitivelor de închidere ale amplasamentelor cu animale.

Art.431.

Intrarea Îngrijitorului În padocurile animalelor ierbivore deosebit de agresive se va face în prezenta tehnicianului (ofiterului de serviciu) .

Art.432.

Imobilizarea reptilelor periculoase (serpi, crocodili etc.) se va face cu deosebita atentie, folosind materiale si dispozitive adecvate.

Art.433.

Actiunea de prindere a animalelor evadate se va declansa numai dupa organizarea si înzestrarea urmaritorilor cu dispozitivele necesare (plase, lanturi, capcane etc.) .

Art.434.

Pentru prinderea si imobilizarea unor animale (în vederea unor tratamente medicale, a transportului etc.) , se vor folosi si arme de foc cu proiectile tranchilizante, furtunuri cu jet de apa cu presiune.

Art.435.

Ca îngrijitori, pot fi angajate numai persoane sanatoase si cu o buna conditie fizica. Este strict interzisa angajarea ca îngrijitori a persoanelor cu deficiente neuropsihice si fizice.

Art.436.

Pentru protejarea publicului vizitator, împrejurul amplasamentelor cu animale se vor monta dispozitive de protectie (balustrade, santuri etc.) , la distanta corespunzatoare.

Art.437.

Amplasamentele animalelor periculoase vor avea montate În locuri vizibile semne de avertizare.

4.2.3.2. Transportul animalelor

Art.438.

Toate animalele salbatice vor fi transportate în custi adecvate care sa asigure atât securitatea lor cât si a îngrijitorilor sau a altor persoane.

Art.439.

Transportul animalelor se va face sub supravegherea permanenta a îngrijitorului de resort si a unui cadru tehnic de specialitate, ca delegat.

Art.440.

Delegatul, caruia i se încredinteaza transportul animalelor, este obligat sa dirijeze încarcarea si descarcarea custilor cu animale, nepermitând nici unei alte persoane sa se aproprie de acestea.

Art.441.

Se interzice transportul animalelor fara certificate care sa ateste starea de sanatate si motivul transportului.

4.2.3.3. Masuri de igiena si prevenire a îmbolnavirilor

Art.442.

Fiecare îngrijitor îsi va efectua, în mod obligatoriu, igiena personala înainte de masa si la terminarea programului zilnic. În acest scop, administratia gradinii zoologice este obligata sa puna la dispozitia angajatilor mijloacele si materialele necesare.

Art.443.

Animalele vor fi supuse unui control medical periodic pentru depistarea la timp a purtatorilor de germeni transmisibili la om.

Art.444.

Personalul de specialitate (biologi, medici veterinari, ingineri zootehnisti, tehnicieni etc.) si de îngijire a animalelor este obligat sa se supuna periodic sau ori de câte ori se considera necesar, examenelor clinice si de laborator, în vederea depistarii zoonozelor.

Art.445.

Activitatea de îngrijire a animalelor, precum si cea biologica, veterinara si de laborator (examene microbiologice, parazitologice, anatomopatologice, semiologice etc.) se vor efectua numai cu echipamentul de protectie si de lucru prevazut, conform Normativului în vigoare.

Art.446.

Prinderea si imobilizarea animalelor pentru consultatii, tratamente sau alte operatii se vor face cu mijloace si procedee eficace (custi, plase, frânghii, iavase, etc.) . Aceste operatii se vor executa numai în prezenta personalului tehnic de specialitate.

Art.447.

Cadavrele de animale, inclusiv produsele biologice rezultate, în functie de rezultatul autopsiei, vor fi arse la crematoriu sau predate unitatilor de ecarisaj cu respectarea prevederilor normelor specifice de securitate a muncii pentru cresterea animalelor.

Art.448.

Animalele bolnave, care prezinta pericol de contaminare pentru om, vor fi scoase din circuitul de vizitare pâna la completa lor vindecare.

Art.449.

Amplasamentele animalelor si unitatile bio-veterinare (dispensarul veterinar, laboratoarele etc.) vor fi dotate cu instalatii igienico-sanitare (apa calda si rece, canalizare, iluminat s.a.) , pentru mentinerea unei igiene corespunzatoare.

Art.450.

Gunoiul provenit de la animale se va depozita în locuri special amenajate, conform prevederilor normelor specifice de securitate a muncii pentru cresterea animalelor.

Art.451.

Operatiile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare se vor efectua de catre personal instruit, în prezenta îngrijitorului titular si cu respectarea prevederilor normelor specifice de securitate a muncii pentru cresterea animalelor si a instructiunilor proprii.

Art.452.

SE INTERZICE CATEGORIC consumul de bauturi alcoolice în timpul programului de lucru, precum si prezentarea la lucru În stare de ebrietate.

Art.453.

Personalul veterinar si de îngrijire a animalelor, care lucreaza în sectoarele în care au fost depistate boli transmisibile la om, va fi supus unui examen medical.

Art.454.

Pentru prinderea, transportul si tratamentul ce se va aplica animalelor se va folosi echipament de protectie si de lucru adecvat operatiei respective.

5. Prevederi de proiectare

Art.455.

La proiectarea activitatilor de amenajare a spatiilor verzi, circulatie rutiera si salubrizare se vor respecta prevederile de securitate a muncii prevazute prin Normele generale de protectie a muncii, Normele specifice de securitate a muncii pentru gospodarie comunala si salubritate, standardele de securitate a muncii precum si normele sanitare în vigoare.

Art.456.

Orice aprobare pentru executia rampelor de depozitare a deseurilor menajere va fi data de catre organele locale numai pe baza unui proiect întocmit de institutele de specialitate, publice sau private-autorizate.

Art.457.

La proiectarea si organizarea colectarii deseurilor menajere de la populatie se vor respecta urmatoarele prevederi:

- la blocurile de locuinte cu P+4 nivele si mai putin se vor prevedea puncte exterioare de precolectare, care sa permita accesul usor al autogunoierelor, posibilitatea spalarii zilnice, mascarea prin plantatii sau ziduri de acoperire;

- la blocurile cu mai mult de P+4 etaje evacuarea deseurilor menajere se va face de regula prin tuburi verticale, executate etans, cu sectiunea circulara si suficient de mare. Trebuie sa se asigure ventilatia si sa se poata curata usor;

- recipientii de colectare trebuie sa permita înmagazinarea deseurilor menajere pentru 2-3 zile;

- în vederea colectarii preselectate a deseurilor refolosibile se vor introduce dispozitive si instalatii la tuburile verticale care sa asigure sortarea direct de la sursa a acestora.

Art.458.

(1) Depozitarea deseurilor menajere va fi realizata numai în sistem controlat.

(2) Se va asigura mecanizarea proceselor de depozitare în vederea evitarii contactului cu deseurile, dotarea rampelor cu mijloace care sa permita si igiena individuala, prevederea unor depozite pentru materiale neutralizante si asigurarea masurilor pentru evitarea poluarii mediului.

Art.459.

Rampele de depozitare controlata a deseurilor menajere si stradale vor fi amplasate pe terenuri inutilizabile, la cel putin 1000 m de cartierele locuite, pe terenuri neinundabile, asezate fata de oras, astfel încât vânturile dominante de vara sa aiba directia dinspre oras spre rampa.

Art.460.

În vederea preÎntâmpinarii poluarii apelor subterane si de suprafata precum si pentru împiedicarea emisiei de gaz metan spre vegetatia din jur, pentru proiectarea rampei se vor efectua studii geotehnice si hidrogeologice, evitându-se terenurile macroporice si asigurându-se impermeabilizarea rampei.

Art.461.

Dimensionarea rampelor de depozitare controlata trebuie sa se faca în raport cu volumul total al deseurilor colectate, în functie de numarul de locuitori deserviti si tinându-se seama de dezvoltarea viitoare a localitatii, avându-se în vedere ca investitia se amortizeaza în minimum 5-10 ani.

Art.462.

(1) Rampele de depozitare a deseurilor trebuie sa fie prevazute cu drumuri usor accesibile mijloacelor de transport specifice, pentru a fi utilizate în orice anotimp, precum si cu drumuri interioare care sa permita descarcarea fara rasturnarea vehiculului.

(2) Rampele trebuie sa fie dotate cu cântar bascula, cabina cantaragiu, sopron remiza pentru utilaje si deseuri refolosibile, depozit de carburanti, grup sanitar etc.

(3) Acolo unde este cazul se vor prevedea puturi pentru neutralizarea mortalitatilor.

Art.463.

Pentru evitarea poluarii mediului înconjurator, rampele de depozitare a deseurilor trebuie împrejmuite cu un gard protector de vegetatie.

Art.464.

Deseurile menajere vor fi neutralizate atât prin depozitare si incinerare, cât si prin selectarea materialelor recuperabile si prin compostare.

Art.465.

Amplasarea cuptoarelor de incinerare se va face În conformitate cu normele PSI În vigoare.

Art.466.

Cuptoarele vor fi dotate cu aparate de masura si control, indicatoare, înregistratoare, regulatoare de debit, temperatura, presiune, pentru produsele din circuitele cuptoarelor, camerelor de combustie, cosuri de fum, circuitelor de combustibil si aparate pentru controlul combustiei.

Art.467.

Partile metalice ale cuptoarelor vor fi legate la pamânt.

Art.468.

Schimbatoarele de caldura se vor amplasa respectând distantele din normativele PSI.

Art.469.

Montarea schimbatoarelor de caldura se va face pe fundatii special amenajate, iar cele amplasate la înaltime vor fi echipate cu scari de acces si platforme prevazute cu balustrade rezistente.

Art.470.

La amplasarea schimbatoarelor de caldura, precum si a altor utilaje se va tine seama de fluxul tehnologic, astfel încât sa se asigure circuite cât mai scurte pentru conductele de legatura, precum si accesul personalului operator de exploatare si interventie.

Art.471.

Toate schimbatoarele de caldura cu fascicule de tevi vor fi proiectate, construite si prevazute cu placa de timbru conform instructiunilor DGMSI. Numerotarea si etichetarea se vor face conform schemelor tehnologice si uzantelor legale.

Art.472.

În timpul lucrarilor de reparatii, pentru manevrarea capacelor si a armaturilor schimbatoarelor de caldura vor fi prevazute dispozitive fixe.

Art.473.

În vederea efectuarii controlului temperaturilor, schimbatoarele de caldura vor fi prevazute cu locasuri pentru termometre sau termocuple la racordurile de intrare si iesire.

Art.474.

Aparatele tehnologice care sunt în experimentare vor fi prevazute cu masuri suplimentare de protectie, astfel încât lucrul sa se desfasoare în conditii lipsite de pericol.

Art.475.

Aparatele tehnologice care nu pot fi supravegheate de la pupitrul de comanda vor fi prevazute cu sistem de semnalizare în ambele sensuri, între locul de comanda si locurile de munca sau de supraveghere stabilite.

ANEXA 1

Lista normelor specifice de securitate a muncii conexe si/sau complementare

1.

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari geotehnice de excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si consolidari de teren.

2.

Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice În medii normale.

3.

Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor.

4.

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înaltime.

5.

Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.

6.

Norme specifice de securitate a muncii pentru cresterea animalelor.

7.

Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatari si transporturi forestiere.

8.

Norme specifice de securitate a muncii pentru piscicultura si pescuit.

9.

Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire.

10.

Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor din beton, beton armat si precomprimat.

11.

Norme specifice de securitate a muncii pentru exploatarea si întretinerea drumurilor si podurilor.

12.

Norme specifice de securitate a muncii pentru întretinere si reparatii autovehicule.

13.

Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi navale.

14.

Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de exploatare si întretinere a transportoarelor cu banda.

15.

Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern.

Pâna la aparitia normelor prezentate în anexa, ramân valabile actualele norme departamentale existente În domeniu.

ANEXA 2

Lista standardelor conexe de securitate a muncii

STAS 12894 - 90

Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca.

STAS 12216 - 84

Protectia împotriva electrocutarii la echipamentele electrice portabile. Prescriptii.

STAS 12604 - 87

Protectia împotriva electrocutarii. Prescriptii generale.

STAS 2612 - 87

Protectia împotriva electrocutarilor. Limite admise.

STAS 12217 - 88

Protectia împotriva electrocutarii la utilajele si echipamentele electrice mobile. Prescriptii.

STAS CEI 598 -

Corpuri de iluminat. Partea 2: 2-8-92. Conditii tehnice speciale. Sectiunea 8: Lampi portabile de mâna.

STAS CEI 598

Corpuri de iluminat. Partea 2: 2-22-92. Conditii tehnice speciale. Sectiunea 22:. Corpuri de iluminat de siguranta

STAS 297/1 - 88

Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.

STAS 297/2 - 92

Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.

STAS 10353 - 75

Dispozitive de siguranta pentru scari portabile.

STAS 9800 - 89 -

Masini de terasamente. Deschideri de acces.Dimensiuni.

STAS 12843 - 90

Masini si utilaje pentru constructii. Postul de comanda. Dimensiuni

SR ISO 4304:1994

Instalatii de ridicat, altele decât macaralele mobile si macarale plutitoare.Conditii generale privitoare la stabilitate.

STAS 12791-89

Echipamente de protectie. Centura de siguranta pentru constructori si montori.

STAS 3159 - 81

Material de protectie. Casti de protectie.

STAS 6687 - 81

Ochelari de protectie. Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 9876 - 87

Transportoare. Prescriptii generale de securitate.

STAS 11164 - 90

Masini de terasamente. Dispozitive de protectie. Prescriptii.

STAS 11165 - 90

Masini de terasamente. Echipamente de frânare. Conditii tehnice generale de calitate.

ANEXA 3

Ghid de terminologie

1. Notiuni din domeniul securitatii muncii

1.1. - Avarie: eveniment survenit în utilizarea mijloacelor de productie, caracterizat prin defectarea si deteriorarea acestora.

1.2. - Defectare: Încetarea capacitatii unei masini, instalatii, utilaje etc., de a-si îndeplini functia specificata.

1.3. - Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau în asociere cu un protector.

1.4. - Echipament individual de lucru: totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acorda unui salariat pentru protejarea îmbracamintei si încaltamintei persoanelor în timpul procesului de munca.

1.5. - Echipament individual de protectie: totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant în procesul de munca pentru a putea fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare si îmbolnavire profesionala.

1.6. - Echipament de munca: orice masina, aparat, dispozitiv, mecanism, unealta sau instalatie etc., utilizata în timpul muncii.

1.7. - Factor de risc: factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca - executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca - si care, în conditiile unei situatii periculoase, determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectari a sanatatii.

1.8. - Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate si cu un simbol furnizeaza o informatie referitoare la securitatea muncii.

1.9. - Instructaj de securitate a muncii: modalitate de instruire în domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop însusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

1.10. - Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari în domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate în cadrul unei unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau colaborare cu institute de specialitate) este obligatorie atunci când normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate în unitate, sau voluntara, atunci când patronul considera necesar pentru îmbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

1.11. - Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care, producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului, în conformitate cu scopul pentru care a fost creat si pentru asigurarea securitatii muncii.

1.12. - Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care i se aplica acestuia.

1.13. - Nocivitate: proprietatea unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului.

1.14. - Noxa (sinonim: factor nociv) : agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, în mediul luat în considerare.

1.15. - Pericol:

a) Sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii.

Nota: - În domeniul securitatii muncii termenul este utilizat în asociere cu alti termeni definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc.

b) Proprietatea inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale) .

1.16. - Persoana autorizata: o persoana competenta împuternicita în scris (de catre organe de specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa îndeplineasca anumite activitati.

1.17. - Persoana competenta: o persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activitati.

1.18. - Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

1.19. - Prevenire intrinseca: prevenire realizata în stadiul de conceptie/proiectare, care consta în:

- evitarea sau reducerea pericolelor, atât cât este posibil prin alegerea corespunzatoare a unor caracteristici de conceptie;

- limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesitatii de interventie a executantului În zonele periculoase.

1.20. - Protectie: ansamblul de masuri care constau în utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca.

1.21. - Proces de munca: succesiunea în timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor de productie în sistemul de munca.

1.22. - Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, într-o situatie periculoasa.

1.23. Risc profesional: risc în procesul de munca.

1.24. - Situatie periculoasa: orice situatie în care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

1.25. - Substanta periculoasa: o substanta care, în virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico - chimice, poate constitui un pericol.

1.26. - Zona periculoasa: orice zona în care exista sau poate apare un pericol.

1.27. - Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata în interiorul sau în jurul echipamentului tehnic în care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.

Nota: - Pericolul care genereaza riscul înfatisat în aceasta definitie:

- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului tehnic (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substante periculoase, arc electric în timpul fazei de sudura etc.) sau

- poate apare neasteptat (pornire neintentionata /neprevazuta etc.)

1.28. - Lucru la înaltime: activitate desfasurata la minim 2 m, masurati de la talpile picioarelor lucratorului pâna la baza de referinta naturala (solul) sau orice alta baza de referinta artificiala, baze fata de care nu exista pericolul caderii în gol. Pentru locurile de munca amplasate pâna la înaltimea de 2 m se considera "lucrul la înaltime mica" la care se vor adopta, de la caz la caz, în functie de pericolele existente, toate sau numai unele dintre masurile de securitate a muncii prevazute pentru lucrul la înaltime.

2. Notiuni tehnologice

2.1. - Agrement: activitate umana desfasurata în natura sau/si în spatii amenajate corespunzator, în scopul refacerii tonusului fizic si psihic.

2.2. - Material dendrologic: arbori si arbusti.

2.3. - Spatiul verde: categorie functionala din cadrul localitatii sau din zona sa înconjuratoare (de influenta) al carei specific este determinat în primul rând de vegetatie si în al doilea rând de dotari si echipari corespunzatoare odihnei, recreatiei si agrementului în aer liber.

2.4. - Zona de agrement: entitate peisagistica din afara localitatilor, a carei valoare consta în primul rând în prezenta padurii si/sau a apelor, iar în al doilea rând în dotarile si echiparile pentru odihna, recreatie si agrement în aer liber.

2.5. - Dragaj: operatie de sapare sub apa si de înlaturare a materialului sapat cu scopul de a adânci sau a largi o cale navigabila existenta sau de a realiza o cale navigabila noua (uneori se face în scopul folosirii materialului sapat, în constructii, extragerea minereului etc. sau pentru îndepartarea minelor dintr-un bazin acvatic minat) .

2.6. - Deseuri menajere: sunt deseurile provenite de la:

- blocuri, gospodarii individuale;

- alte categorii asimilate:

a) institutii de stat

b) restaurante si alte unitati de alimentatie publica

c) institute de învatamânt superior, scoli, licee

d) mici ateliere de productie

e) gospodarii din mediul rural.

2.7. - Colectarea: colectarea este operatia de strângere a deseurilor menajere, stradale si de aceeasi categorie de la locul de producere depuse în recipiente omologate (pubele, containere, tomberoane) amplasate în spatii special amenajate pentru a fi preluate de catre unitatile de salubritate sau de agentii economici din acest domeniu.

2.8. - Depozitarea simpla: este o metoda ce consta în descarcarea deseurilor menajere, stradale sau industriale în diverse gropi, foste cariere sau în alte terenuri fara a se lua masuri speciale de protectie a mediului.

2.9. - Depozitarea controlata: este depozitarea deseurilor menajere în rampe special amenajate, prevazute cu drumuri interioare de acces, impermeabilizate, unde deseurile se depoziteaza în mod controlat în straturi de 1,5 - 2 m înaltime pentru a permite fermentarea aeroba; straturile sunt realizate prin întinderea depunerilor zilnice, care sunt acoperite cu material inert la 24 - 48 ore în functie de anotimp, iar acoperirea fiecarui strat format se face de asemenea cu material inert, având o grosime de 20 - 30 cm. Acoperirea finala a rampei în vederea redarii terenului în circuitul agricol se face pe o înaltime de 0,5 - 0,8 m cu material inert.

2.10. - Material inert: deseurile stradale (frunze, crengi) , pamânt, moloz, cenusa.

2.11. - Compostare: metoda de neutralizare a deseurilor menajere prin transformarea lor, prin fermentarea aeroba, în compost ce se poate valorifica în agricultura, ca îngrasamânt.

2.12. - Salubrizarea: este operatia de colectare, transport si depozitare a deseurilor si neutralizarea acestora în scopul mentinerii curateniei în localitati si a evitarii poluarii mediului.

Document Info


Accesari: 5382
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )