Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadPlanul de conturi potrivit reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a CEE aprobat prin ordinul 1752 / 2005

Legislatie
ALTE DOCUMENTE

LEGE nr.44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi
CONTRACT DE INCHIRIERE
Hotararea Guvernului nr. 324/2007 pentru aprobarea Strategiei nationale de management integrat al frontierei de stat a Romaniei in perioada 2007 - 201
Ordonanta 9 din 21 ianuarie 2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti
Falsuri in inscrisuri
Consideratii generale privind infractiunile la regimul stabilit pentru anumite activitati economice
Atributiile sefului comisiei /catedrei metodice
ATRIBUTIILE Comitetului de securitate si sanatate in munca al Unitate scolara
Cazuri in care se admite scoaterea din functiune a instalatiilor de siguranta, vigilenta si control al vitezei trenului
Planul de conturi potrivit reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a CEE aprobat prin ordinul 1752 / 2005

 (1) CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

10. CAPITAL sI REZERVE

10.1. Capital1)10.1.1. Capital subscris nevarsat

10.1.2. Capital subscris varsat

10.1.5. Patrimoniul regiei

10.1.6. Patrimoniul public

10.4. Prime de capital

10.4.1. Prime de emisiune

10.4.2. Prime de fuziune/ divizare

10.4.3. Prime de aport

10.4.4. Prime de conversie a obligatiunilor în actiuni

10.5. Rezerve din reevaluare

10.6. Rezerve

10.6.1. Rezerve legale

10.6.3. Rezerve statutare sau contractuale

10.6.5 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din evaluare

10.6.8. Alte rezerve

10.9. Actiuni proprii

10.9.1. Actiuni proprii detinute pe termen scurt

10.9.2 Actiuni proprii detinute pe termen lung

11. REZULTATUL REPORTAT

11.7. Rezultatul reportat

11.7.1. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata

11.7.2. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29

117.4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

11.7.6. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilo 15315r1720p r Economice Europene

12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI

12.1. Profit si pierdere

12.9. Repartizarea profitului

13. SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII

13.1. Subventii guvernamentale pentru investitii

13.2. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii

13.3. Donatii pentru investitii

13.4. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor

13.8. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii

15. PROVIZIOANE

15.1. Provizioane

15.1.1. Provizioane pentru litigii

15.1.2. Provizioane pentru garantii acordate clientilor

15.1.3. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea

15.1.4. Provizioane pentru restructurare

15.1.5. Provizioane pentru pensii si obligatii similare

15.1.6. Provizioane pentru impozite

15.1.8. Alte provizioane

16. ÎMPRUMUTURI sI DATORII ASIMILATE

16.1. Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni

16.1.4. Împrumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat

16.1.5. Împrumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci

16.1.7. Împrumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat

16.1.8. Alte împrumuturi din emisiuni de obligatiuni

16.2. Credite bancare pe termen lung

16.2.1. Credite bancare pe termen lung

16.2.2. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta

16.2.3. Credite externe guvernamentale

16.2.4. Credite bancare externe garantate de stat

16.2.5. Credite bancare externe garantate de banci

16.2.6. Credite de la trezoreria statului

16.2.7. Credite bancare interne garantate de stat

16.6. Datorii care privesc imobilizarile financiare

16.6.1. Datorii fata de entitatile afiliate

16.6.3. Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare

16.7. Alte împrumuturi si datorii asimilate

16.8. Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate

16.8.1. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obliga tiuni

16.8.2. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung

16.8.5. Dobânzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate

16.8.6. Dobânzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare

16.8.7. Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate

16.9. Prime privind rambursarea obligatiunilor

(2) CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI

20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

20.1. Cheltuieli de constituire

20.3. Cheltuieli de dezvoltare

20.5. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare

20.7. Fond comercial

20.7.1. Fond comercial pozitiv

20.8. Alte imobilizari necorporale

21. IMOBILIZĂRI CORPORALE

21.1. Terenuri si amenajari de terenuri

21.1.1. Terenuri

21.1.2. Amenajari de terenuri

21.2. Constructii

21.3. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

21.3.1. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

21.3.2. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

21.3.3. Mijloace de transport

21.3.4. Animale si plantatii

21.4. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS

23.1. Imobilizari corporale în curs de executie

23.2. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

23.3. Imobilizari necorporale în curs de executie

23.4. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

26.1. Actiuni detinute la entitatile afiliate

26.3. Interese de participatie

26.5. Alte titluri imobilizate

26.7. Creante imobilizate

26.7.1. Sume datorate de entitatile afiliate

26.7.2. Dobânda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate

26.7.3. Creante legate de interesele de participare

26.7.4. Dobânda aferenta creantelor legate de interesele de participare

26.7.5. Împrumuturi acordate pe termen lung

26.7.6. Dobânda aferenta împrumuturilor pe termen lung

26.7.8. Alte creante imobilizate

26.7.9. Dobânzi aferente altor creante imobilizate

26.9. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

26.9.1. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate

26.9.2. Varsaminte de efectuat privind interesele de participare

26.9.3. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare

28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

28.0. Amortizari privind imobilizarile necorporale

28.0.1. Amortizarea cheltuielilor de constituire

28.0.3. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

28.0.5. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare

28.0.7. Amortizarea fondului comercial

28.0.8. Amortizarea altor imobilizari necorporale

28.1. Amortizari privind imobilizarile corporale

28.1.1. Amortizarea amenajarilor de terenuri

28.1.2. Amortizarea constructiilor

28.1.3. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

28.1.4. Amortizarea altor imobilizari corporale

29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A  IMOBILIZĂRILOR

29.0. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

29.0.3. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare

29.0.5. Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare

29.0.7. Ajustari pentru deprecierea fondului comercial

29.0.8. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale

29.1. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale

29.1.1. Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri

29.1.2. Ajustari pentru deprecierea constructiilor

29.1.3. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

29.1.4. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale29.3. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor în curs de executie

29.3.1. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale în curs de executie

29.3.3. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale în curs de executie

29.6. Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

29.6.1. Ajustari pentru pierderea de valoare a  actiunilor detinute la entitatile afiliate

29.6.2. Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare

29.6.3. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate

 29.6.4. Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate

29.6.5. Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare

29.6.6. Ajustari pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung

29.6.8. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate

(3) CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI sI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE

30. STOCURI DE MATERII sI MATERIALE

30.1. Materii prime

30.2. Materiale consumabile

30.2.1. Materiale auxiliare

30.2.2. Combustibili

30.2.3. Materiale pentru ambalat

30.2.4. Piese de schimb

30.2.5. Seminte si materiale de plantat

30.2.6. Furaje

30.2.8. Alte materiale consumabile

30.3. Materiale de natura obiectelor de inventar

30.8. Diferente de pret la materii prime si materiale

33. PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE

33.1. Produse în curs de executie

33.2. Lucrari si servicii în curs de executie

34. PRODUSE

34.1. Semifabricate

34.5. Produse finite

34.6. Produse reziduale

34.8. Diferente de pret la produse

35. STOCURI AFLATE LA TERŢI

35.1. Materii si materiale aflate la terti

35.4. Produse aflate la terti

35.6. Animale aflate la terti

35.7. Marfuri aflate la terti

35.8. Ambalaje aflate la terti

36. ANIMALE

36.1. Animale si pasari

36.8. Diferente de pret la animale si pasari

37. MĂRFURI

37.1. Marfuri

37.8. Diferente de pret la marfuri

38. AMBALAJE

38.1. Ambalaje

38.8. Diferente de pret la ambalaje

39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR sI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE

EXECUŢIE

39.1. Ajustari pentru deprecierea materiilor prime

39.2. Ajustari pentru deprecierea materialelor

39.2.1. Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile

39.2.2. Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar

39.3. Ajustari pentru deprecierea productiei în curs de executie

39.4. Ajustari pentru deprecierea produselor

39.4.1. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor

39.4.5. Ajustari pentru deprecierea produselor finite

39.4.6. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale

39.5. Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti

39.5.1. Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti

39.5.2. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti

39.5.3. Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti

39.5.4. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti

39.5.6 Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti

39.5.7 Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti

39.5.8. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti

39.6. Ajustari pentru deprecierea animalelor

39.7. Ajustari pentru deprecierea marfurilor

39.8. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor

(4) CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI

40. FURNIZORI sI CONTURI ASIMILATE

40.1. Furnizori

40.3. Efecte de platit

40.4. Furnizori de imobilizari

40.5. Efecte de platit pentru imobilizari

40.8. Furnizori - facturi nesosite

40.9. Furnizori - debitori

40.9.1. Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor

40.9.2. Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari

41. CLIENŢI sI CONTURI ASIMILATE

41.1. Clienti

41.1.1. Clienti

41.1.8. Clienti incerti sau în litigiu

41.3. Efecte de primit de la clienti

41.8. Clienti - facturi de întocmit

41.9. Clienti - creditori

42. PERSONAL sI CONTURI ASIMILATE

42.1. Personal - salarii datorate

42.3. Personal - ajutoare materiale datorate

42.4. Prime reprezentând participarea personalului la profit

42.5. Avansuri acordate personalului

42.6. Drepturi de personal neridicate

42.7. Retineri din salarii datorate tertilor

42.8. Alte datorii si creante în legatura cu personalul

42.8.1. Alte datorii în legatura cu personalul

42.8.2. Alte creante în legatura cu personalul

43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ sI CONTURI ASIMILATE

43.1. Asigurari sociale

43.1.1. Contributia unitatii la asigurarile sociale

43.1.2. Contributia personalului la asigurarile sociale

43.1.3. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

43.1.4. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate

43.7. Ajutor de somaj

43.7.1. Contributia unitatii la fondul de somaj

43.7.2. Contributia personalului la fondul de somaj

43.8. Alte datorii si creante sociale

43.8.1. Alte datorii sociale

43.8.2. Alte creante sociale

44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE sI CONTURI ASIMILATE

44.1. Impozitul pe profit / venit

44.1.1. Impozitul pe profit

44.1.2. Impozitul pe venit

44.2. Taxa pe valoarea adaugata

44.2.3. TVA de plata

44.2.4. TVA de recuperat

44.2.6. TVA deductibila

44.2.7. TVA colectata

44.2.8. TVA neexigibila

44.4. Impozitul pe venituri de natura salariilor

44.5. Subventii

44.5.1. Subventii guvernamentale

44.5.2. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subventii

44.5.8. Alte sume primite cu caracter de subventii

44.6. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

44.7. Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

44.8. Alte datorii si creante cu bugetul statului

44.8.1. Alte datorii fata de bugetul statului

44.8.2. Alte creante privind bugetul statului

45. GRUP sI ASOCIAŢI

45.1. Decontari între entitatile afiliate
45.1.1. Decontari între entitatile afiliate

45.1.8. Dobânzi aferente decontarilor între entitatile afiliate

45.3. Decontari privind interesele de participare

45.3.1. Decontari privind interesele de participare

45.3.8. Dobânzi aferente decontarilor privind interesele de participare

45.5. Sume datorate actionarilor / asociatilor

45.5.1. Actionari / Asociati - conturi curente

45.5.8. Actionari / Asociati - dobânzi la conturi curente

45.6. Decontari cu actionarii / asociatii privind capitalul

45.7. Dividende de plata

45.8. Decontari din operatii în participatie

45.8.1. Decontari din operatii în participatie - pasiv

45.8.2. Decontari din operatii în participatie - activ

46. DEBITORI sI CREDITORI DIVERsI

46.1. Debitori diversi

46.2. Creditori diversi

47. CONTURI DE REGULARIZARE sI ASIMILATE

47.1. Cheltuieli înregistrate în avans

47.2. Venituri înregistrate în avans

47.3. Decontari din operatii în curs de clarificare

48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII

48.1. Decontari între unitate si subunitati

48.2. Decontari între subunitati

49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR

49.1. Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti

49.5. Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari în cadrul grupului si cu actionarii / asociatii

49.6. Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi

(5) CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

50. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

50.1. Actiuni detinute la entitatile afiliate

50.5. Obligatiuni emise si rascumparate

50.6. Obligatiuni

50.8. Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate

50.8.1. Alte titluri de plasament

50.8.8. Dobânzi la obligatiuni si titluri de plasament

50.9. Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt

50.9.1. Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate

50.9.2. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt

51. CONTURI LA BĂNCI

51.1. Valori de încasat

51.1.2. Cecuri de încasat

51.1.3. Efecte de încasat

51.1.4. Efecte remise spre scontare

51.2. Conturi curente la banci

51.2.1. Conturi la banci în lei

51.2.4. Conturi la banci în valuta

51.2.5. Sume în curs de decontare

51.8. Dobânzi

51.8.6. Dobânzi de platit

51.8.7. Dobânzi de încasat

51.9. Credite bancare pe termen scurt

51.9.1. Credite bancare pe termen scurt

51.9.2. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta

51.9.3. Credite externe guvernamentale

51.9.4. Credite externe garantate de stat

51.9.5. Credite externe garantate de banci

51.9.6. Credite de la trezoreria statului

51.9.7. Credite interne garantate de stat

51.9.8. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

53. CASA

53.1. Casa

53.1.1. Casa în lei

53.1.4. Casa în valuta

53.2. Alte valori

53.2.1. Timbre fiscale si postale

53.2.2. Bilete de tratament si odihna

53.2.3. Tichete si bilete de calatorie

53.2.8. Alte valori

54. ACREDITIVE

54.1. Acreditive

54.1.1. Acreditive în lei

54.1.2. Acreditive în valuta

54.2. Avansuri de trezorerie

58. VIRAMENTE INTERNE

58.1. Viramente interne

59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

59.1. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate

59.5. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate

59.6. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor

59.8. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate

(6) CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

60.1. Cheltuieli cu materiile prime

60.2. Cheltuieli cu materialele consumabile

60.2.1. Cheltuieli cu materialele auxiliare

60.2.2. Cheltuieli privind combustibilul

60.2.3. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

60.2.4. Cheltuieli privind piesele de schimb

60.2.5. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat

60.2.6. Cheltuieli privind furajele

60.2.8. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

60.3. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

60.4. Cheltuieli privind materialele nestocate

60.5. Cheltuieli privind energia si apa

60.6. Cheltuieli privind animalele si pasarile

60.7. Cheltuieli privind marfurile

60.8. Cheltuieli privind ambalajele

61. CHELTUIELI CU LUCRĂRILE sI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI

61.1. Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile

61.2. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

61.3. Cheltuieli cu primele de asigurare

61.4. Cheltuieli cu studiile si cercetarile

62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI

62.1. Cheltuieli cu colaboratorii

62.2. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

62.3. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

62.4. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

62.5. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

62.6. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

62.7. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

62.8. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE sI VĂRSĂMINTE ASIMILATE

63.5. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

64.1. Cheltuieli cu salariile personalului

64.2. Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor

64.5. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

64.5.1. Contributia unitatii la asigurarile sociale

64.5.2. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

64.5.3. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

64.5.8. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

65.4. Pierderi din creante si debitori diversi

65.8. Alte cheltuieli de exploatare

65.8.1. Despagubiri, amenzi si penalitati

65.8.2. Donatii si subventii acordate

65.8.3. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital65.8.8. Alte cheltuieli de exploatare

66. CHELTUIELI FINANCIARE

66.3. Pierderi din creante legate de participatii

66.4. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

66.4.1. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate

66.4.2. Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate

66.5. Cheltuieli din diferente de curs valutar

66.6. Cheltuieli privind dobânzile

66.7. Cheltuieli privind sconturile acordate

66.8. Alte cheltuieli financiare

67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

67.1. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE sI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

68.1. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele si ajustarile pentru depreciere

68.1.1. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

68.1.2. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

68.1.3. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor

68.1.4. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

68.6. Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierderea de valoare

68.6.3. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

68.6.4. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante

68.6.8. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obliga tiunilor

68.8. Cheltuieli din ajustarea la inflatie

69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT sI ALTE IMPOZITE

69.1. Cheltuieli cu impozitul pe profit

69.8. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus

(7) CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

70. CIFRA DE AFACERI

70.1. Venituri din vânzarea produselor finite

70.2. Venituri din vânzarea semifabricatelor

70.3. Venituri din vânzarea produselor reziduale

70.4. Venituri din lucrari executate si servicii prestate

70.5. Venituri din studii si cercetari

70.6. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

70.7. Venituri din vânzarea marfurilor

70.8. Venituri din activitati diverse

71. VARIAŢIA STOCURILOR

71.1. Variatia stocurilor

72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI

72.1. Venituri din productia de imobilizari necorporale

72.2. Venituri din productia de imobilizari corporale

74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE

74.1. Venituri din subventii de exploatare

74.1.1. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

74.1.2. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile

74.1.3. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe

74.1.4. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului

74.1.5. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectia sociala

74.1.6. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

74.1.7. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

74.1.8. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata

75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

75.4. Venituri din creante reactivate si debitori diversi

75.8. Alte venituri din exploatare

75.8.1. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

75.8.2. Venituri din donatii si subventii primite

75.8.3. Venituri din vânzarea activelor si alte operatii de capital

75.8.4. Venituri din subventii pentru investitii

75.8.8. Alte venituri din exploatare

76. VENITURI FINANCIARE

76.1. Venituri din imobilizari financiare

76.1.1. Venituri din titluri de participare detinute la entitatile afiliate

76.1.3. Venituri din interese de participare

76.2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt

76.3. Venituri din creante imobilizate

76.4. Venituri din investitii financiare cedate

76.4.1. Venituri din imobilizari financiare cedate

76.4.2. Câstiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate

76.5. Venituri din diferente de curs valutar

76.6. Venituri din dobânzi

76.7. Venituri din sconturi obtinute

76.8. Alte venituri financiare

77. VENITURI EXTRAORDINARE

77.1. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare

78. VENITURI DIN PROVIZIOANE sI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

78.1. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare

78.1.2. Venituri din provizioane

78.1.3. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor

78.1.4. Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante

78.6. Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare

78.6.3. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

78.6.4. Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante

(8) CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

80. CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

80.1. Angajamente acordate

80.1.1. Giruri si garantii acordate

80.1.8. Alte angajamente acordate

80.2. Angajamente primite

80.2.1. Giruri si garantii primite

80.2.8. Alte angajamente primite

80.3. Alte conturi în afara bilantului

80.3.1. Imobilizari corporale luate cu chirie

80.3.2. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

80.3.3. Valori materiale primite în pastrare sau custodie

80.3.4. Debitori scosi din activ, urmariti în continuare

80.3.5. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinta

80.3.6. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate

80.3.7. Efecte scontate neajunse la scadenta

80.3.8. Alte valori în afara bilantului

80.4. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

80.4.5. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

80.5. Dobânzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta

80.5.1. Dobânzi de platit

80.5.1. Dobânzi de încasat

89. BILANŢ

89.1. Bilant de deschidere

89.2. Bilant de închidere

(9) CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE

90. DECONTĂRI INTERNE

90.1. Decontari interne privind cheltuielile

90.2. Decontari interne privind productia obtinuta

90.3. Decontari interne privind diferentele de pret

92. CONTURI DE CALCULAŢIE

92.1. Cheltuielile activitatii de baza

92.2. Cheltuielile activitatilor auxiliare

92.3. Cheltuieli indirecte de productie

92.4. Cheltuieli generale de administratie

92.5. Cheltuieli de desfacere

93. COSTUL PRODUCŢIEI

93.1. Costul productiei obtinute

93.3. Costul productiei în curs de executie


Document Info


Accesari: 1218
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )