Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadJUDEŢUL VASLUI PRIMARII

diverse


JUDEŢUL     VASLUI

Nr.Biroul electoral de circumscriptie

Componenta

Sediul

Telefon

Fax.

e-mail

1

JUDEŢEANĂ

Presedinte CRUDU JAN

Loctiitor NĂSTASE AURICA

Casa de Cultura "Constantin Tanase" din Vaslui, camera B3, etajul 2

0235/369699

0235/369699

 2

VASLUI

Presedinte CHIRIAC ADRIAN

Loctiitor DEFTU SERGHIE

Primaria municipiului Vaslui

0235/361757

3

BĀRLAD

Presedinte BROJBAN VILI

Loctiitor RUSU DANIEL GEORGE

Primaria municipiului Bārlad

0235/411041

4

HUsI

Presedinte BALTAG NINA

Loctiitor CIOBOTARU DIANA

Primaria municipiului Husi

0235/480009

0235/480126

5

MURGENI

Presedinte DĂNILĂ VICTOR

Loctiitor ADUMITROAIE VICTORIA

Primaria  orasului Murgeni

0235/426020

6

NEGREsTI

Presedinte BUDAN CARMEN

Loctiitor RADU DAN

Primaria orasului  Negresti

0235/457679, int. 134

0235/457679

7

ALBEsTI

Presedinte DIMITRIU OANA CARMEN

Loctiitor MOCANU NICU

Primaria Albesti

0235/344002;344266

0235/344002

8

ALEXANDRU VLAHUŢĂ

Presedinte PAULENCO GHEORGHE

Loctiitor CĂRĂUsU MARIANA

Primaria Alexandru  Vlahuta

0235/429317

9

ARSURA

Presedinte PLOAIE AUREL

Loctiitor HĂLĂNGESCU MIHAELA

Primaria Arsura

0235/482019

0235/482351

10

BANCA

Presedinte PANAGHIE MARIA

Loctiitor TĂNASE LICUŢA

Primaria Banca

0235/437010

0235/437088

11

BĂCANI

Presedinte BANCIANU ALEXANDRU

Loctiitor PANDELEA BICA

Primaria Bacani

0235/429523

12

BĂCEsTI

Presedinte ARDELEANU DUMITRU DANIEL

Loctiitor POPA LILIANA PETRONELA

Primaria Bacesti

0235/458514 

0235/458506

13

BĂLTENI

Presedinte SAHAIDAC MIHAEL

Loctiitor PETRE MARIANA

Primaria Balteni

0235/342754

0235/342784

14

BEREZENI

Presedinte PAHOME MARIANA

Loctiitor PARUSCHI NICOLAE

Primaria Berezeni

0235/431122; 0235/431015

0235/431326

15

BLĂGEsTI

Presedinte PASCANU SORINEL

Loctiitor POPA MARIUS IONEL

Primaria Blagesti

0235/426442

16

BOGDANA

Presedinte FAGATEANU MIHAI

Loctiitor FAGATEANU MIHAI

Primaria Bogdana

0235/428833

17

BOGDĂNEsTI

Presedinte SCĪNTEIE I. MARIA 525v2116f

Loctiitor MEREUŢĂ I. MARICICA

Primaria Bogdanesti

0235/428827

18

BOGDĂNIŢA

Presedinte ALBU GHEORGHE

Loctiitor URSU ANGELICA

Primaria Bogdanita

0235/428802

0235/428860

19

BOŢEsTI

Presedinte TUDOSE ALINA

Loctiitor BĪICU NICOLETA DOINA

Primaria Botesti

0235/484216

20

BUNEsTI-AVEREsTI

Presedinte MORARU MIHAELA

Loctiitor TANASĂ MIHAI

Primaria Bunesti-Averesti

0235/484820

21

CIOCANI

Presedinte BOSIE TEODOR

Loctiitor BĂNCILĂ VASILE

Primaria Ciocani

0235/43574822

CODĂEsTI

Presedinte AXINTE GHEORGHE

Loctiitor SITARU VASILE

Primaria Codaesti

0235/341300

0235/341114

23

COROIEsTI

Presedinte POPA DORINA

Loctiitor GĪLEA LENUŢA LĂCRĂMIOARA

Primaria Coroiesti

0235/410073

24

COSTEsTI

Presedinte GUZGANU CRISTINA

Loctiitor BERESCU MIHAELA

Primaria Costesti

0235/344548

0235/344533

25

COZMEsTI

Presedinte POPA VIRGIL

Loctiitor DRAGOMIR MARIUS

Primaria Cozmesti

0235/346067

26

CREŢEsTI

Presedinte BODEA LIVIA

Loctiitor OLTEANU DANIELA

Primaria Cretesti
0235/485071

0235/485011

27

DĂNEsTI

Presedinte PĪSLARU ANIsOARA

Loctiitor CIOBOTARU VASILE

Primaria Danesti

0235/341517

28

DELENI

Presedinte TOPOR MARIA

Loctiitor BLĂGEANU ELENA

Primaria Deleni
0235/345106

0235/345170

29

DELEsTI

Presedinte CRUDU MANUELA

Loctiitor EBRAsU GHEORGHE

Primaria Delesti
0235/346020

0235/346106

30

DIMITRIE CANTEMIR

Presedinte DIMITRIU DACIAN -IOAN

Loctiitor BITA TASICA

Primaria Dimitrie Cantemir
0235/485389

31

DODEsTI

Presedinte CERBU LOREDANA-ELENA

Loctiitor COSTEA - MANOLE GEANINA- CORINA

Primaria Dodesti
0235/433118

32

DRAGOMIREsTI

Presedinte BIGHIU VICTORIA

Loctiitor HUIDICI CĂTĂLINA

Primaria Dragomiresti
0235/340533

0235/340533

33

DRĀNCENI

Presedinte DOGARU VASILE

Loctiitor STOICA CORNEL

Primaria Drānceni
0235/482003

0235/482220

34

DUDA-EPURENI

Presedinte ALEXA NECULAI

Loctiitor PRICOP VALERIU

Primaria Duda Epureni
0235/480533

0235/480169

35

DUMEsTI

Presedinte sOREA MONICA CRISTINA

Loctiitor COŢOVAN TANIA

Primaria Dumesti
0235/459075

36

EPURENI

Presedinte TROFIN LUCIAN

Loctiitor SACALEANU MARIANA

Primaria Epureni
0235/429626

0741274223

37

FĂLCIU

Presedinte CHIOSA LIVIU

Loctiitor UGLEA ADY-CĂTĂLIN

Primaria Falciu
0235/430254

0235/430361

38

FEREsTI

Presedinte ACSINTE DORU

Loctiitor MANEA SORIN

Primaria Feresti
0235/349600

39

FRUNTIsENI

Presedinte SIMIONESCU ELENA

Loctiitor BĂNCILĂ CARMEN MIHAELA

Primaria Fruntiseni
0788089986

0235/435370

40

GĂGEsTI

Presedinte GORAs ANTONETA

Loctiitor MICU MARGARETA

Primaria Gagesti
0235/429788

0235/429789

41

GHERGHEsTI

Presedinte COJOCARU CONSTANTIN CORNELIU

Loctiitor TROFIN MARCEL

Primaria Gherghesti
0235/427316

0235/435844

42

GĪRCENI

Presedinte TOPLICEANU VERONICA

Loctiitor BĀRGĂU NELU

Camin Cultural Gārceni

0762292560

0235/347273

43

GRIVIŢA

Presedinte BOROs IONUŢ DAN

Loctiitor GHELŢU GHE. GHEORGHE

Primaria Grivita

0235/424744

0235/424677

44
HOCENI

Presedinte GUŢU ADRIAN

Loctiitor MARCU LILIANA

Primaria Hoceni

0235/485483

0235/485495

45

IANA

Presedinte CARTAS ADRIAN

Loctiitor IOSIP FLORIN

Primaria Iana

0235/436215

46

IBĂNEsTI

Presedinte DUMITRAsCU VASILE

Loctiitor CIUBOTARIU GABRIELA

Primaria Ibanesti
0235/429309

47

IVĂNEsTI

Presedinte PAVEL CARMEN MIHAELA

Loctiitor DIACONESCU VICTORIA

Centrul Cultural Ivanesti

0235/340506

0235/340575

48

IVEsTI

Presedinte CONDURĂŢEANU CREOLA VIORICA

Loctiitor DRĂGHICI GHEORGHE

Primaria Ivesti

0235/428586

49

LAZA

Presedinte LĂCĂTUs ARTEMIZA

Loctiitor PUsCAsU IONUŢ ADRIAN

Primaria Laza

0235/346674

50

LIPOVĂŢ

Presedinte TODIRAsCU IONELA-MIHAELA

Loctiitor VASILACHE CONSTANTIN

Primaria Lipovat

0235/345682

0235/345615

51

LUNCA BANULUI

Presedinte CIOBANU REMUS

Loctiitor NEGRU AURELIAN

Primaria Lunca Banului

0235/483516

52

MĂLUsTENI

Presedinte STIRBU VASILE

Loctiitor LEU TANIA OTILIA

Primaria Malusteni

0235/426449

53

MICLEsTI

Presedinte CIURUSNIUC MARIA

Loctiitor FECIORU FANICA

Primaria Miclesti

0235/348135

0235/348195

54

MUNTENI DE JOS

Presedinte BLĂNIŢĂ AURA

Loctiitor NIŢĂ MARINELA -RETA

Primaria Munteni de Jos

0235/313065

0235/315865

55

MUNTENI DE SUS

Presedinte RĂDULESCU SORINA

Loctiitor VARTOLOMEI SERGIU

Primaria Muntenii de Sus

0235/361516

56

OLTENEsTI

Presedinte BRAsOVEANU ELENA

 

Loctiitor JITĂREANU REMUS

Primaria Oltenesti

0235/485010

0235/485017

57

OsEsTI

Presedinte CIHODARU OVIDIU

Loctiitor GRAMA OVIDIU

Primaria Osesti

0235/346319

58

PĂDURENI

Presedinte MACOVEI MARIA

Loctiitor HODOROGEANU NICOLETA

Primaria Padureni

0235/485785

59

PERIENI

Presedinte MIHAI NICOLAE

Loctiitor BUZAMĂT ANA LILIANA

Primaria Perieni

0235/427092

60

POCHIDIA

Presedinte GHIMUs IOAN-OCTAVIAN

Loctiitor FRANGULEA MIHAELA

Primaria Pochidia

0235/428502

61

POGANA

Presedinte MARIN GHEORGHE

Loctiitor MIHAI CRISTIAN

Primaria Pogana

0235/411364

62

POGONEsTI

Presedinte APOSTU MARIA

Loctiitor GUŢĂ GELU

Primaria Pogonesti

0235/428133

63

POIENEsTI

Presedinte CREŢU MARIA

Loctiitor DOSOFTEI GABRIELA

Primaria Poienesti

0235/347082

0235/357082

64

PUIEsTI

Presedinte ARTENE VIORICA

Loctiitor ALEXANDRU NATALIA

Primaria Puiesti

0235/427630

65

PUNGEsTI

Presedinte NISTOR IOAN

Loctiitor DODU ALINA-MIHAELA

Primaria Pungesti

0235/347254; 0235/3471650235/347254

66

PUsCAsI

Presedinte ROMAsC NECULAI

Loctiitor GOIAN VASILE

Primaria Puscasi

0235/340400

0235/340348

67

RAFAILA

Presedinte PRELIPCEANU IUSTIN

Loctiitor BACIU VIOLETA ELENA

Primaria Rafaila

0235/459274

0740225235

68

REBRICEA

Presedinte VARTOLOMEI ADRIANA

Loctiitor MOLDOVANU MARIA MAGDALENA

Primaria Rebricea

0235/457050

69

ROsIEsTI

Presedinte TALPALARU VASILE

Loctiitor DULAN MARICICA

Primaria Rosiesti

0235/436610

70

SOLEsTI

Presedinte MORARU FLORIN

Loctiitor RUMANESCU ELENA

Primaria Solesti

0235/343009

71

STĂNILEsTI

Presedinte HOREICĂ ELENA

Loctiitor BUHUs ANDREI

Primaria Stanilesti

0235/403016

0235/483122

72

sTEFAN CEL MARE

Presedinte TUDOR CONSTANTIN

Loctiitor DOHOTARU CRISTIAN-VASILE

Primaria stefan cel Mare

0235/342507

73

sULETEA

Presedinte VĪRLAN MARINELA

Loctiitor CREANGĂ NICOALE

Primaria suletea

0235/426860

74

TANACU

Presedinte LUPU A. ADRIAN

Loctiitor LUPU GH. ELENA

Primaria Tanacu

0235/345317

75

TĂCUTA

Presedinte BALAN SORIN

Loctiitor BALAN SORIN

Primaria Tacuta

0235/349280

76

TĂTĂRĂNI

Presedinte TROFIN MARIA

Loctiitor IDRICEANU MARICELA

Primaria Tatarani

0235/484110

77

TODIREsTI

Presedinte VĀŢĂ CARMEN

Loctiitor ZOTA PETRU

Primaria Todiresti

0235/459208

0235/459189

78

TUTOVA

Presedinte BURLIBAsA NECULAI

Loctiitor CIOBOTARU MIRELA

Primaria Tutova

0235/428136

0235/428154

79

VĂLENI

Presedinte CIOBANU FLORIN

Loctiitor sELARU MARIANA

Primaria Valeni

0235/349633

0235/349604

80

VETRIsOAIA

Presedinte MĂLĂsINC ELENA

Loctiitor BOGHIU SILVIA

Primaria Vetrisoaia

0235/432016

81

VIIsOARA

Presedinte COSTEA MANOLE VALERIU

Loctiitor RADU CONSTANTIN

Primaria Viisoara

0235/433060

82

VINDEREI

Presedinte ONEL GABRIEL

Loctiitor DANTUS VIORICA

scoala Vinderei

0235/434018

83

VOINEsTI

Presedinte CHINGALATA VASILE

Loctiitor DOMINTEANU DANA

Primaria Voinesti

0235/347410

0235/347316

84

VULTUREsTI

Presedinte ILIsANU MARIA

Loctiitor ROsU MICsUNICA

Primaria Vulturesti

0235/457431

85

VUTCANI

Presedinte ARSENE MIHĂIŢĂ

Loctiitor BOJIAN-ANDRUNACHE CLAUDIA

Primaria Vutcani

0235/429031

0235/429063

86

ZĂPODENI

Presedinte SOLOMON TANSA

Loctiitor POPA AURORA

Primaria Zapodeni

0235/342216

0235/342042

87

ZORLENI

Presedinte GHINTUIALĂ VIOREL NECULAI

Loctiitor LUNGU LETIŢIA

Primaria Zorleni

0235/425000

Document Info


Accesari: 5124
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )