Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadANALIZA ECONOMICO FINANCIARA A INTREPRINDERII

economie
ALTE DOCUMENTE

Salarii, impozite si prestatii
Abatorul Elisiria comimpex
DOI LA SUTĂ SCHIMBĂ LUMEA
ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR
CONCEPTE FUNDAMENTALE INTRODUCTIVE PRIVIND RELAŢIA DINTRE ECONOMIE sI DREPTUL FINANCIAR FISCAL
MECANISMUL CERERE-OFERTĂ ÎN CADRUL PIEŢEI MARITIME
SISTEMUL de MANAGEMENT al CALITĂŢII
PREZENTAREA SOCIETĂŢII
Motivarea personalului
STUDIU PRIVIND CONTABILITATEA FINANCIARĂ A CHELTUELILOR SI VENITURILOR LA O SOCIETATE COMERCIALĂ CU PROFIL DE TRANSPORTP R O I E C T

LA

 

ANALIZA ECONOMICO FINANCIARA A

 

INTREPRINDERII

PROFESOR :                                                                                                   STUDENT:

MIOARA FLORINA PANTEA                                                            CSEIKA IOSIF  

                                                                                                                 ANUL III - GRUPA 2

Aceasta societate a fost constituita din initiativa unui asociat, cetatean roman

Denumirea este  S.C. BIMBO S.R.L., este persoana juridica romana, are forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata si are sediul in Arad str Prieteniei,nr.4, bl 130, sc B, ap 4.

Activitatea principala este  5246-Comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit (inclusiv usi metalice).

Capitalul social subscris varsat este de 700 RON.

Societatea isi desfasoara activitatea cu un numar de 27 angajati.

Evidenta contabila este condusa in conformitate cu normele legale in vigoare, inregistrarile sunt efectuate pe baza documentelor justificative, fiind respectate principiile si metodele contabilitatii.

Sunt intocmite lunar balante de verificare pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale.

Societatea asigura conducerea, evidenta si pastrarea tuturor registrelor obligatorii, cu respectarea modului de completare, pastrare si arhivare.

Datele prezentate in bilantul contabil anual reflecta realitatea si exactitatea cu privire la situatia patrimoniului si a contului de profit si pierderi.

                 

                       Analiza economico financiara a intreprinderii s-a efectuat pe baza bilantului contabil si a contului de profit si pierdere din data de 31.12.2005.

                       Pentru inceput, elaboram bilantul financiar, ordonand activele dupa gradul de lichiditate iar pasivele dupa gradul lor de exigibilitate.

Eliminam din activ cheltuielile inregistrate in avans in suma de 19753 RON  respectiv 84443 RON si scadem aceasi valoare din  capitalurile proprii in pasiv. Totodata scadem din pasiv veniturile inregistrate in avans in suma de 71768 RON, respectiv 81715 RON si le adunam tot in pasiv la valoarea datoriilor pe termen scurt.

S.C. BIMBO S.R.L.

BILANT FINANCIAR

la data de 31.12.2005

Nr. Crt

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

TOTAL ACTIVE IMOBI 14214v2112o LIZATE, din care

104889

141891

a) Imobilizari necorporale

0

0

b) Imobilizari corporale

104889

141891

c) Imobilizari financiare

0

0

2

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE, din care

338036

460776

a) Total stocuri, din care

164527

320963

I.de marfuri

II.de materii prime, materiale

III.de produse

0

0

b) Creante

173509

130356

c) Investitii pe termen scurt

0

0

d) Disponibilati banesti

0

9457

3

TOTAL ACTIV

442925

602667

4

CAPITALURI PROPRII

55906

-6116

5

IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG

82486

82021

6

DATORII PE TERMEN SCURT

304533

526762

a) Credite bancare pe termen scurt

0

0

b) Altele

304533

526762

7

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

0

0

8

TOTAL PASIV

442925

602667

ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE BILANTULUI

A.     ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE ACTIVULUI

1.      RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Active imobilizate nete

104889

141891

2

Total activ

442925

602667

3

Rata activelor (%)

23.68

23.54

4

Valoare maxima acceptata (%)

60

60

5

Indicele de crestere al activelor imobilizate (%)

 

135.28

6

Indicele de crestere al totalului activ (%)

 

136.07

7

Indicele de crestere a cifrei de afaceri (%)

 

78.36

In perioada analizata de noi intreprinderea Sc Bimbo Srl inregistreaza o usoara scadere de la 23.68% la 23.54%. Scaderea ratei activelor imobilizate este datorata faptului ca activele imobilizate cresc intr-un ritm mai mic decat activul total (35.28% < 36.07) . Daca se compara indicele de crestere al cifrei de afaceri cu cel al activelor imobilizate  , se observa ca activele imobilizate cresc intr-un ritm mai mic  decat cifra de afaceri (78.36% > 35.28%). In perioada abordata rata activelor se afla pe un nivel foarte bun in 2004 fiind 23.68% , iar in 2005 scazand putin la 23.54% ambele ramase sub valoarea maxima acceptata de 60% .

2.      RATA ACTIVELOR CIRCULANTE

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Active circulante

338036

460776

2

Total activ

442925

602667

3

Rata activelor circulante (%)

76.32

76.46

4

Valoare minima acceptata (%)

40

40

5

Indicele de crestere al activelor circulante (%)

 

136.31

6

Indicele de crestere al totalului activ (%)

 

136.07

Rata activelor circulante inregistreaza o tendinta de crestere de la 76.32% din 2004 pana la 76.46% inregistrata in anul 2005 .Rata activelor se afla  in postura pozitiva deoarece in ambele perioade se afla peste valoarea minima acceptata de 40%. Cresterea ratei se observa pentru ca s-a inregistrat o usoara crestere al activului circulant fata de activul total (36.31% >36.07%) . Dupa comparatia indicelui activului circulant cu indicele de crestere al cifrei de afaceri (36.31% <78.36% ) se observa ca are loc o scadere a vitezei de rotatie a activelor circulante de unde rezulta o inrautatire a eficientei utilizarii acestora

3.      RATA IMOBILIZARILOR CORPORALE

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Imobilizari corporale

104889

141891

2

Active imobilizate nete

104889

141891

3

Rata imobilizarilor corporale (%)

100.00

100.00

4

Valoarea minim acceptata

85.00

85.00

5

Indicele de crestere al imobilizarilor corporale (%)

 

135.28

6

Indicele de crestere al activelor imobilizate (%)

 

135.28

Pe perioada analizata inregistreaza o stabilitate deoarece in ambii ani rata imobilizarilor corporale ramane neschimbat  de la procentul  de 100%. Aceasta rata ajunge la procentajul maxim datorita valori imobilizarilor corporale ce cuprinde in intregime activele imobilizate , astfel se observa ca in intreprinderea analizata  nu exista imobilizari necorporale si imobilizari financiare . Indicele de crestere al imobilizarilor corporale  este egal cu indicele de crestere al activelor imobilizate (35.28% = 35.28%) si acesta observatie dovedeste ca Activele imobilizate nete sunt alcatuite doar din imobilizari corporale .

Pe perioada respectiva rata inregistreaza  valori optime peste valoarea minima acceptata(85%) .

4.      RATA STOCURILOR

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Stocuri

164527

320963

2Active circulante

338036

460776

3

Rata stocurilor (%)

48.67

69.66

4

Indicele de crestere al stocurilor (%)

 

195.08

5

Indicele de crestere al activelor circulante (%)

 

136.31

6

Valoarea maxim acceptata

50

50

Rata stocurilor inregistreaza o  crestere in anii analizati cu un procentaj de 20.99 de la 48.67% pana la 69.66% datorita cresterii intr-un ritm mai mare a stocurilor fata de activele circulante acesta se observa prin compararea indicelor de crestere al acestor active .In 2005 rata stocurilor ajunge peste valoarea maxima acceptata  astfel trebuie abordata o inbunatatire in vanzari (ex.reducere de preturi , oferte) , pentru a reduce cantitatea stocurilor.

 

5.      RATA CREANTELOR

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Creante

173509

130356

2

Active circulante

338036

460776

3

Rata creantelor (%)

51.33

28.29

4

Indicele de crestere al creantelor (%)

 

75.13

5

Indicele de crestere al activelor circulante (%)

 

136.31

Rata creantelor inregistreaza o scadere (de la 51.33% pana la 28.29%) intre anii analizati . Se observa o crestere mai mare al creantelor decat cel al activelor circulante(75.13%>36.31) Daca facem comparative cu indicele de crestere al cifrei de afaceri care este in situatia noastra de (75.13<78.36%) observam ca apare o inrautatire a situatiei incasarilor datorata cresterii duratei in zile a unei rotatii a clientilor si poate sa aiba un effect negative asupra lichiditatii intreprinderii.

6.      RATA DISPONIBILITATILOR BANESTI

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Disponibilitati banesti

0

9457

2

Active circulante

338036

460776

3

Rata disponibilitatilor banesti (%)

0.00

2.05

4

Indicele de crestere al disponibilitatilor banesti (%)

 

0

5

Indicele de crestere al activelor circulante (%)

 

136.31

6

Valoarea optima

10

10

Rata disponiobilitailor banesti inregistreaza o valoare de 0% in anul 2004 si creste cu un procentaj de 2.05% in urmatorul an .Pe perioada analizata rata ramane sub valoarea optima(10%) acesta reflectand folosirea eficienta a disponibilitatilor banesti .In aceasta intreprindere indicele de crestere al disponoibilitatilor banesti este de 0 iar comparative cu indicele de crestere al activelor circulante (36.31%) se observa o crestere al activului circulant ,rezulta folosirea eficienta a disponibilitatilor banesti.

 

1.      RATA STABILITATII FINANCIARE (RATA CAPITALULUI PERMANENT)

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Capital permanent

138392

75905

2

Total pasiv

442925

602667

3

Rata stabilitatii financiare (%)

31.25

12.59

4

Valoare minima acceptata (%)

50

50

5

Indicele de crestere al capitalului permanent (%)

 

54.85

6

Indicele de crestere al totalului pasivului (%)

 

136.07

Rata stabilitatii financiare (Rata capitalului permanent ) inregistreaza o scadere de la 31.25% la 12.59%  datorita unui ritm de crestere  mai mare al capitalului permanent decat cel al totalului pasivului (54.85%> 36.07%) .Pe perioada analizata  se observa o nestabilitate financiara din cauza  inrautatire ratei care ajunge mult sub valoarea minima acceptata(de 50%).

2.      RATA AUTONOMIEI FINANCIARE

a)      RATA AUTONOMIEI FINANCIARE GLOBALE (RATA CAPITALULUI PROPRIU)

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Capital propriu

55906

-6116

2

Total pasiv

442925

602667

3

Rata autonomiei financiare globale (%)

12.62

-1.01

4

Valoare minima acceptata (%)

33

33

5

Indicele de crestere aL capitalului propriu (%)

 

-10.94

6

Indicele de crestere al totalului pasivului (%)

 

136.07

Rata autonomiei financiare globale arata cat din patrimonial intreprinderii este finantat din resurse proprii (capital propriu) .Pe perioada analizata se observa o scadere enorma a ratei autonomiei financiare globale(de la 12.62% pana la -1.01%) datorat unui scadere enorma a capitalului propriu fata de  totalul pasivului (-10.94%<36.07%), astfel apare o inrautatire alarmanta al autonopmiei financiare al   firmei Sc Bimbo Srl rata ajungand cu 34.01% sub valoarea minima acceptata.

 

b) RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Capital propriu

55906

-6116

2

Capital permanent

138392

75905

3

Rata autonomiei financiare la termen (%)

40.40

-8.06

4

Valoare minima acceptata (%)

50

50

5

Indicele de crestere aL capitalului propriu (%)

 

-10.94

6

Indicele de crestere al capitalului permanent (%)

 

54.85

Rata autonomiei financiare la termen(calculat ca raport intre capital propriu si capital permanent )

Inregistreaza o scadere enorma de la 40.40% pana la -8.06% datorita cresterii capitalului propriu intr-un ritm mult mai scazut decat capitalul permanent(-10.94%<54.85%).situatia este alarmanta deoarece rata autonomiei financiare este cu un procentaj de 60.94% sub valoarea minima acceptata.

 

                                 c) RATA AUTONOMIEI FINANCIARE LA TERMEN

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Capital propriu

55906

-6116

2

Imprumuturi pe termen lung

82486

82021

3

Rata autonomiei financiare la termen (%)

67.78

-7.46

4

Valoare minima acceptata (%)

100

100

5

Indicele de crestere aL capitalului propriu (%)

 

-10.94

6

Indicele de crestere al imprumuturilor pe termen lung (%)

 

0.00

Rata autonomiei financiare la termen (calculat ca raport intre c apital propriu si datorii pe termen lung)

Inregistreaza o puternica tendinta de scadere de la 67.78% pana la -7.46% datorita faptului caci capitalul propriu creste intr-un ritm mult mai mic decat datoriile pe termen lung (-10.94%<0%) .

a)        RATA INDATORARII GLOBALE (RATA DATORIILOR GLOBALE)

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Datorii totale

387019

608783

2

Total pasiv

442925

602667

3

Rata indatorarii globale (%)

87.38

101.01
4

Valoare maxima acceptata (%)

66

66

5

Indicele de crestere aL datoriilor totale (%)

 

157.30

6

Indicele de crestere al totalului pasivului (%)

 

136.07

 

  Rata indatoririi globale a crescut de la 87.38% la 101.01% datorita unei ritm de crestere mai mare a datoriilor totale fata de pasivul total (57.30%>36.07%).

Tendinta de crestere a acestei rate este  un semnal de alarma pentru intreprindere in ceea ce priveste riscul de neplata a datoriilor .                                   

 b )  RATA INDATORARII LA TERMEN

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Datorii pe termen lung

82486

82021

2

Capital permanent

138392

75905

3

Rata indatorarii globale (%)

59.60

108.06

4

Valoare maxima acceptata (%)

50

50

5

Indicele de crestere al datoriilor pe termen lung (%)

 

99.44

6

Indicele de crestere al capitalului permanent (%)

 

54.85

Rata indatoririi la termen (calculata ca raport intre datoriile pe termen lung si capital permanent ) inregistreaza o puternica crestere de la 59.60% pana la 108.06% datorita cresterii inprumuturilor pe termen lung  intr-un ritm munlt mai mare decat cel al capitalului permanent (99.44%>54.85%).Nivelul in 2005 este cu mult mai mare decat nivelul maximului acceptat de 50% ceea ce arata un grad de indatorare periculos de mare pentru intreprinderea respectiva .

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Datorii pe termen lung

82486

82021

2

Capital propriu

55906

-6116

3

Rata indatorarii la termen (%)

147.54

-1,341.09

4

Valoare maxima acceptata (%)

100

100

5

Indicele de crestere al datoriilor pe termen lung (%)

 

99.44

6

Indicele de crestere al capitalurilor proprii (%)

 

-10.94

Rata indatoririi la termen (calculate ca raport intre datorii pe termen lung sii capitalul propriu ) ,se inregistreaza o scadere foarte mare de la 47.54% la -1.34% .Datorita scaderii enorme al capitalului propriu comparative cu datoriile pe termen lung. In 2005 rata indatoririi este negativ reprezentand un semnal de alarma pentru intreprindere.

C.     ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR

 

1.      ANALIZA FONDULUI DE RULMENT

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Capital permanent

138392

75905

2

Active imobilizate

104889

141891

3

Fond de rulment (R1-R2)

33503

-65986

4

Active circulante

338036

460776

5

Datorii pe termen scurt

304533

526762

6

Fond de rulment (R4-R5)

33503

-65986

a) FONDUL DE RULMENT PROPRIU

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Capital propriu

55906

-6116

2

Active imobilizate nete

104889

141891

3

Fond de rulment propriu (R1-R2)

-48983

-148007

4

Indicele de crestere a capitalului propriu

 

-10.94

5

Indicele de crestere a activelor imobilizate

 

135.28

2.      ANALIZA NECESARULUI DE FOND DE RULMENT

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Stocuri

164527

320963

2

Creante

173509

130356

3

Active curente (R1 + R2)

338036

451319

4

Pasive curente

304533

526762

5

Indicele de crestere a activelor curente

 

133.51

6

Indicele de crestere a pasivelor curente

 

172.97

7

Necesarul de fond de rulment

33503

-75443

3)      ANALIZA TREZORERIEI NETE

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Fondul de rulment

33503

-65986

2

Necesarul de fond de rulment

33503

-75443

3

Trezoreria neta

0

9457.00

C O N C L U Z I I :

Pe perioada analizata Fondul de rulment inregistreaza o scadere ajuns la valori negative in anul 2005 acesta reprezentand o inbunatatire a situatiei .Aceasta situatie este datorata unui ritm de crestere mai mare a capitalului permanent decat al activelor imobilizate (54.85%>35.28%).Din pacate resursele proprii au trecut printr-o scadere enorma datorata creditelor pe termen lung .Creditele pe termen lung va avea ca effect pentru perioadele urmatoare o crestere a cheltuielile cu dobanzile.

Fondul de rulment propriu este negative si inregistreaza o inrautatire datorita cresterii capitalului propriu intr-un ritm mult mai mic de cea a activelor imobilizate(-10.94% <35.28%) .Aceasta situatie se explica cresterea nivelului imobilizate corporale prin apelare la credite pe termen lung si nu pe seama resurselor proprii .Necesarul de fond de rulment se afla in scadere  datorita cresterii mai mare al pasivelor curente decat al activelor curente(72.97%>33.51%).

Trezoreria se afla intr-o tendinta de crestere datorita lipsei creditelor pe termen scurt si cresterii pasivelor curente adica a datoriilor fata de furnizori .Cresterea datorata fata de furnizori se afla in situatia in care nu se poate negocia de termenele de plata acestea fiind fixate ,fapt ce poate inrautatii relatiile intreprinderii cu partenerii sai.

a)        LICHIDITATEA GENERALA

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Active circulante

338036

460776

2

Pasive circulante

304533

526762

3

Lichiditate generala (R1/R2)

1.11

0.87

4

Indicele de crestere a activelor circulante

 

136.31

5

Indicele de crestere a pasivelor circulante

 

172.97

6

Valoarea minima acceptata

1

1

7

Valoarea maxima acceptata

2

2

8

Indicele de crestere a lichiditatii generale

 0.79

b)     LICHIDITATEA REDUSA

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Active circulante - Stocuri

173509

130356

2

Datorii pe termen scurt

304533

526762

3

Lichiditatea redusa (R1/R2)

0.57

0.25

4

Indicele de crestere a activelor circulante - Stocuri

 

75.13

5

Indicele de crestere a datoriilor pe termen scurt

 

172.97

6

Valoarea minima acceptata

0.6

0.6

7

Valoarea maxima acceptata

1

1

8

Indicele de crestere a lichiditatii reduse

 

0.43

c)   LICHIDITATEA IMEDIATA

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Disponibilitati banesti

0

9457

2

Datorii pe termen scurt

304533

526762

3

Lichiditatea imediata (R1/R2)

0.00

0.02

4

Indicele de crestere a disponibilitatilor

 

#DIV/0!

5

Indicele de crestere a datoriilor pe termen scurt

 

172.97

6

Valoarea minima acceptata

0.2

0.2

7

Valoarea maxima acceptata

0.3

0.3

8

Indicele de crestere a lichiditatii immediate

 

#DIV/0!

C O N C L U Z I I:

Pe perioada analizata lichiditatea generala se afla intr-o scadere de la 1.11% la 0.87% ,scaderea fiind atat de mare incat se ajunge sub nivelul minim acceptat .Aceasta tendinta de scadere s-a inregistrat faptului ca activele circulante au crescut intr-un ritm mai mic decat datoriile pe termen scurt (36.31%<72.97%).Lichiditatea generala a ajuns la valori mai mici decat nivelul minim acceptat asta dovedind ca firma nu are o capacitate de plata a creditelor pe termen scurt.Si lichiditatea redusa inregistreaza  o tendinta de scadere in ambii ani  ramase sub valoarea minima acceptata. Aceasta inrautatire s-a datorat scaderii mai mare  al activelor circulante-stocuri in comparatie  cu datoriile pe termen scurt (75.13%<172.97%).Lichiditatea imediata se afla in primul an  sub valoarea minima acceptata iar in al doilea an creste si ajunge valoarea minima acceptata.Deoarece in 2004 se afla sub valoarea minima acceptata rezulta ca intrprinderea nu are suficiente disponibilitati pentru a-si acoperi datoriile pe termen scurt ,iar in 2005 ajunge la nivelul in care dispune de banii datoratii creditorilor pe termen scurt.

E.     ANALIZA SOLVABILITATII INTREPRINDERII

1.      SOLVABILITATEA PATRIMONIALA LA TERMEN

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Activ total

442925

602667

2

Datorii totale

387019

608783

3

Solvabilitatea patrimoniului (R1/R2)

1.14

0.99

4

Indicele de crestere al activului total

 

136.07

5

Indicele de crestere al datoriilor totale

 

157.30

6

Indicele de crestere al solvabilitatii patrimoniului

 

86.50

7

Valoarea minima acceptata

1.66

1.66

Pe perioada analizata se observa o scadere foarte mare a solvabilitatii patrimoniului (1.14% la 0.99%),ambele valori ramase sub valoarea minima acceptata(1.66%).fapt ce arata ca firma se afla in mai mare pericol in anul 2005 decat din ani precedenti  de a nu putea acoperii datoriile pe seama activelor in caz de faliment.

F.      ANALIZA RENTABILITATII PRIN METODA RATELOR

1.      RATA PROFITABILITATII COMERCIALE

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Rezultatul brut al exercitiului

91702

3706

2

Cifra de afaceri

1015175

795480

3

Rata profitabilitatii comerciale

9.03

0.47

4

Indicele de crestere a rezultatului brut al exercitiului

 

4.04

5

Indicele de crestere a cifrei de afaceri

 

78.36

6

Indicele de crestere a ratei profitabilitatii comerciale

 

5.16

7

Valoarea recomandata

15

15

2.      RATA MARJEI NETE

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Rezultat net

76473

2668

2

Cifra de afaceri

1015175

795480

3

Rata marjei nete

7.53

0.34

4

Indicele de crestere al rezultatului net

 

3.49

5

Indicele de crestere al cifrei de afaceri

 

78.36

6

Indicele de crestere a ratei marjei nete

 

4.45

3.      RATA RENTABILITATII ECONOMICE

Nr. crt.

Indicatori

Perioada

2004

2005

1

Rezultatul brut al exercitiului

91702

3706

2

Capitaluri investite

138392

75905

3

Rata rentabilitatii economice

66.26

4.88

4

Indicele de crestere al rezultatului brut al exercitiului

 

4.04

5

Indicele de crestere al capitalului investit

 

54.85

6

Indicele de crestere a ratei rentabilitatii economice

 

7.37

7

Rata medie a dobanzii

7.5

7.5

 

Powered by http://www.preferatele.com/

cel mai tare site cu referate

Document Info


Accesari: 13307
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )