Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadANALIZA EHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA INDICATORILOR FOND DE RULMENT, NECESAR DE FOND DE RULMENT, TREZORERIE NETA SI CAPACITATE DE AUTOFINANTARE

economie
ALTE DOCUMENTE

Facilitati acordate intreprinderilor mici si mijlocii
STRUCTURA PIETEI DE CAPITAL. PIATA PRIMARA SI SECUNDARA
FUNCTIA DE MOTIVARE - ANTRENARE
Motivarea personalului
sOMAJUL
Contract de furnizare servicii dedicate Internet/comunicatii de date IP si acces la reteaua RCS & RDS
Analiza cheltuielilor cu dobânzile
PIATA A TREIA
SISTEMUL DECIZIONAL AL FIRMEI
Aproape jumatate din exportul Romaniei, 'pe lohn'

ANALIZA EHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA INDICATORILOR FOND DE RULMENT, NECESAR DE FOND DE RULMENT, TREZORERIE NETĂ sI CAPACITATE DE AUTOFINANŢARE

3.1. EVOLUŢIA INDICATORILOR DE EGHILIBRU FINANCIAR

Structura  bilantului contabil se aproprie foarte mult de o prezentare functionala a datelor, în detrimentul unei prezentari patrimoniale. De aceea, pentru adaptarea datelor contabile la criteriile care permit o analiza patrimoniala, este necesara o tratare prealabila a datelor contabile. În acest sens, sunt utile detalierile care se fac în anexa la bilant privind termenul de lichiditate a activului în special a creantelor din active imobilizate si din active circulante si termenul de exigibilitate al pasivului, îndeosebi a datoriilor întreprinderii. În urma regruparii posturilor de avctiv si de pasiv dupa criteriile de lichiditate si exigibilitate, se ajunge la constructia  bilantului financiar.Pentru a respecta cât mai fidel criteriile de lichiditate si exigibilitate sunt necesare anumite corectii privind cele patru mari grupe ale bilantului financiar: activ imobilitat si activ circulant, în activ si capitaluri permanente si datorii cu scadente mai mici de un an, în pasiv.

Corectii referitoare la activul bilantului:

a)    Activ  imobilizat net:

1)     Diminuari ale activului imobilizat cu :

-         activele imobilizate fictive (cheltuieli de constituire);

-         imobilizarile financiare cu termen de lichiditate mai mic de un an, acestea fiind transferate în grupa "Activ circulant net".

2)     Majorari ale acivului imobilizat cu :

-         partea ctivelor circulante nete cu termen de lichiditate mai mare de un an. De exemplu, daca exista creante-clienti cu scadente mai mari de un an,  acestea vor fi eliminate de la rubrica respectiva si transferate  în grupa "Activ imobilizat";

-         partea cheltuielilor înregistrate în avans (apartinând grupei "Conturi de regularizare si asimilate - Activ" din bilantul contabil) având termenul de lichiditate mai mare de un an.

b)    Activ  circulant net:

1)     Diminuari ale activului circulant cu valoarea activelor circulante nete având termenul de lichiditate mai mare de un an;

2)     Majorari ale activului circulant cu :

-         imobilizarile financiare cu termen de lichiditate sub un an;

-         o parte din cheltuielile constatate în avans, din grupa " Conturi de regularizare si asimilate - Activ ", având termenul de lichiditate mai mic de un an.

Corectii referitoare la pasivul bilantului:

a) Capitaluri permanente :

1)     Diminuari ale capitalurilor permanente cu :

-         valoarea activelor fictive (cheltuieli de constituire, prime privind rambursarea obligatiunilor);

-         parte din profitul net care urmeaza a fi repartizata ( daca se utilizeaza un bilant înainte de repartizarea profitului );

2)     Majorari ale capitalurilor permanente cu :

-         veniturile înregistrate în avans ( apartinând grupei " Conturi de regularizare si asimilate - Pasiv " din bilantul contabil ) având termenul de exigibilitate mai mare de un an ;

-         soldul diferentelor de conversie stabilit ca diferenta între soldul contului "Diferente de conversie - Pasiv" si al contului " Diferente de conversie - Activ ". Daca acest sold este negativ, atunci el va diminua, cu valoarea corespunzatoare, capitalurile permanente.

b) Datoriile cu scadenta sub un an include :

-         datoriile de orice natura ( financiara, nefinanciara ) cu exigibilitate mai mica de un an. Aceasta impune delimitarea creditelor bancare curente ( datorii financiare cu scadenta sub un an ) din totalul datoriilor financiare;

-         provizioanele pentru riscuri si cheltuieli reale mai mici de un an;

-         partea din rezultatul net distribuit sub forma de dividente;

-         venituri constante în avans ( din grupa " Conturi de regularizare si asimilate - Pasiv " din bilantul contabil ), având termenul de exigibilitate mai mic de un an;

Bilantul financiar în date curente

Tabel 3.1.1

Nr. Crt.

Indicatori

1997

mii lei

1998

mii lei

1999

mii lei

1998/1997

1999/1998

1

Imobilizari necorporale

-

-

107,679

-

-

2

Imobilizari corporale

42,648,568.5

41,077,360.5

221,618,145

96.3

539.5

3

Imobilizari financiare

92,961.5

8,865

6,649.5

9.5

75

4

Utilizari permanente

42,741,530

41,086,225.5

221,732,473.5

96.1

539.7

5

Stocuri

29,062,903.5

28,871,943

38,902,570.5

99.3

134.7

6

Clienti

8,446,865.5

32,759,218.5

41,819,901

387.8

127.6

7

Alte creante pe termen scurt

857,307

115,786.5

3,056,040

13.5

2639.4

8

Valori mobiliare de plasament

4,769,794.5

23,773,533

41,359,384.5

501.5

174

9

Utilizari temporare

43,106,870.5

85,520,481

125,137,896

198.3

146.3

10

Activ

85,848,400.5

126,606,706

346,870,369.5

147.5

274

11

Capitaluri propii

69,138,795

106,987,531.5

312,425,302.5

154.7

292

12

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

49,560

243,354

-

491

-

13

Datorii financiare pe termen lung

-

-

-

-

-

14

Resurse permanente

69,188,355

107,230,885.5

312,425,302.5

155

291.3

15

Furnizori

2,995,498.5

7,165,065

10,276,771.5

239.2

143.4

16

Alte datorii pe termen scurt

12,112,047

12,210,756

23,821,062

100.8

195.1

17

Credite de trezorerie

1,552,500

-

347,233.5

-

22.4

18

Resurse temporare

16,660,045.5

19,375,821

34,445,067

116.3

177.8

19

Pasiv

85,848,400.5

126,606,706.5

346,870,369.5

147.5

274

20

Fond de rulment financiar (rd.14-rd.4)

26,446,825

66,144,660

90,692,829

250.1

137.1

21

Fond de rulment propriu

26,446,825

66,144,660

90,692,829

250.1

137.1

22

Fond de rulment împrumutat

-

-

-

-

-

23

Necesar de fond de rulment (rd.(9-8)-rd.(18-17))

23,259,530.5

42,371,127

49,680,678

182.2

117.2

24

NFR din exploatare

22,582,984.5

42,427,783.5

46,855,126.5

187.8

110.4

25

NFR din afara expl.

675,546

-56,656.5

2,825,551.5

-

-

26

Trezoreria neta

3,187,294.5

23,773,533

41,012,151

745.9

172.5

Nota explicativa : Imobilizarile corporale au o valoare foarte mare în anul 1999 datorita reevaluari imobilizarii efectuate în anul 1999.

Exolutia indicatorilor echilibrului financiar în date curente

Grafic 3.1.1


Grafic 3.1.2


Grafic 3.1.3Capacitatea de autofinantare prin metoda aditionala

( în date curente )

Tabel 3.1.3

Nr. Crt.

Indicatori

1997

mii lei

1998

mii lei

1999

mii lei

1998/1997

1999/1998

1

Rezultatul net al exercitiului

9,290,902.5

19,900,908

42,072,042

214.2

211.4

2

Venituri din cesiunea elementelor de activ94,930.5

168,885

667,666.5

177.9

395.3

3

Reluari asupra provizioanelor exceptionale

-

-

-

-

-

4

Reluari asupr prov. financiare

774

-

243,354

-

31,441

5

Valuarea net contabila a elementelor de activ cedate

878,547

43.5

-

0.005

-

6

Amortizari si provizioane exceptionale calculate

-

177,982.5

800,788.5

-

450

7

Amortizari si provizioane financiare calculate

-

243,354

-

-

-

8

Amortizari si provizioane de exploatare calculate

4,577,236.5

4,414,827

10,616,223

96.4

240.5

9

Capacitate de autofinantare (rd.1-2-3-4+5+6+7+8)

14,650,981.5

24,568,230

52,578,033

167.7

214

Bilantul financiar în date comparabile

Tabel 3.1.4

Nr. Crt.

Indicatori

1997

mii lei

1998

mii lei

1999

mii lei

1998/1997

1999/1998

1

Imobilizari necorporale

-

-

76,913.6

-

-

2

Imobilizari corporale

42,648,568.5

16,118,744

61,617,972

38

388.9

3

Imobilizari financiare

92,961.5

3,480,6

1,825.7

3.7

53.2

4

Utilizari permanente

42,741,530

16,125,366.1

61,766,217.8

37.7

383

5

Stocuri

29,062,903.5

11,326,318

10,827,927

39

95.6

6

Clienti

8,446,865.5

12,855,943.6

11,642,430.1

152.2

90.6

7

Alte creante pe termen scurt

857,307

45,422.5

850,874

5.3

1873.2

8

Valori mobiliare de plasament

4,769,794.5

9,328,912.6

11,520,445.1

198.8

123.5

9

Utilizari temporare

43,106,870.5

33,548,243.4

34,833,981.6

77.8

103.8

10

Activ

85,848,400.5

49,696,385

96,696,385

57.9

194.5

11

Capitaluri propii

69,138,795

41,977,121

86,993,037

60.7

207.2

12

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

49,560

95,502.2

-

192.7

-

13

Datorii financiare pe termen lung

-

-

-

-

-

14

Resurse permanente

69,188,355

42,088,673

87,015,120

60.8

206.7

15

Furnizori

2,995,498.5

2,812,100.6

2,861,995.7

93.9

101.8

16

Alte datorii pe termen scurt

12,112,047

4,791,577.8

6,634,753.5

39.6

138.5

17

Credite de trezorerie

1,552,500

-

246,813.2

-

15.9

18

Resurse temporare

16,660,045.5

7,604,250.9

9,595,711.4

45.6

126.2

19

Pasiv

85,848,400.5

49,669,385

96,641,652

57.9

194.5

20

Fond de rulment financiar (rd.14-rd.4)

26,446,825

25,958,991

25,258,890.5

98.2

97.3

21

Fond de rulment propriu

26,446,825

25,958,991

25,258,890.5

98.2

97.3

22

Fond de rulment împrumutat

-

-

-

-

-

23

Necesar de fond de rulment (rd.(9-8)-rd.(18-17))

23,259,530.5

16,632,207.4

13,840,499

71.5

83.2

24

NFR din exploatare

22,582,984.5

16,632,207.4

13,042,316

73.7

78

25

NFR din afara expl.

675,546

0

798,138

0

-

26

Trezoreria neta

3,187,294.5

9,330,466.9

11,423,034.3

292.7

122.4
Evolutia indicatorilor echilibrului financiar în date comparabile

Grafic 3.1.4


Grafic 3.1.5Capacitatea de autofinantare prin metoda aditionala

( în date comparabile )

Tabel 3.1.6

Nr. Crt.

Indicatori

1997

mii lei

1998

mii lei

1999

mii lei

1998/1997

1999/1998

1

Rezultatul net al exercitiului

9,290,902.5

7,810,483.5

11,718,496

84.1

150

2

Venituri din cesiunea elementelor de activ

94,930.5

66,280

185,950.9

69.8

280.5

3

Reluari asupra provizioanelor exceptionale

-

-

-

-

-

4

Reluari asupr prov. financiare

774

-

178,713.5

-

22,314.4

5

Valuarea net contabila a elementelor de activ cedate

878,547

0.087

-

0.002

-

6

Amortizari si provizioane exceptionale calculate

-

69,851

223,089.5

-

319.4

7

Amortizari si provizioane financiare calculate

-

95,507.8

-

-

-

8

Amortizari si provizioane de exploatare calculate

4,577,236.5

1,731,732.8

2,955,867.5

37.8

170.7

9

Capacitate de autofinantare (rd.1-2-3-4+5+6+7+8)

14,650,981.5

9,642,736.5

14,645,461

65.8

151.9

Grafic 3.1.6

Concluzii:

Fondul de rulment financiar înregistreaza valori pozitive în toti cei trei ani analizati. Acest lucru evidentiaza faptul ca capitalurile permanente finanteaza o parte din activele circulante, dupa finantarea integrala a imobilizarilor nete. Aceasta situatie pune în evidenta fondul de rulment financiar ca expresie a realizarii echilibrului financiar pe termen lung si a contributiei acestuia la înfaptuirea echilibrului financiar pe termen scurt.

Acest indicator cunoaste urmatoarea evolutie: în date curente creste cu 150.1% în 1998 fata de 1997, si cu 37.1% în 1999 fata de 1998, ceea ce în date comparabile înseamna o scadere cu 11.8% în 1998 si cu 12.7% în 1999. aceasta evolutie se datoreza evolutiei elementelor sale componente, si anume : utilizarile permanente si resursele permanente.

detin 49.8% din activ în 1997, 32.4% în 1998 si 63.9% în 1999. În 1998 scad cu 62.3% fata de 1997, iar în 1998 cresc cu 283% fata de 1998 (în date comparabile).

reprezinta 80.6% din pasiv în 1997, 84.7% în 1998 si 90.1% în 1999. În 1998 scad cu 39.2% fata de 1997, iar în 1999 cresc cu 106.7% fata de 1998 (în date comparabile).

Fondul de rulment financiar împrumutat este egal cu zero în 1997, 1998 si 1999, ceea ce înseamna ca societatea comerciala Electroaparataj nu recurge la îndatorarea pe termen lung pentru finantarea nevoilor pe termen scurt. Cu alte cuvinte, echilibrul financiar se realizeaza numai pe baza capitalurilor proprii.

Necesarul de fond de rulment prezinta valori pozitive în cei trei ani analizati. Acest indicator creste în date curente cu 82.2% în 1998 si cu 17.2% în 1999. În date comparabile însa, acest indicator scade cu 28.5% în 1998 si cu 21.7% în 1999. Elementele sale componente au urmatoarea structura :

Utilizarile temporare fara activele de trezorerie detin 44.7% în 1997 , 48.8% în 1998 si 24.1% în 1999.

Resursele permanente fara pasivele de trezorerie detin 17.6% în 1997, 15.3% în 1998 si 9.8% în 1999.

Necesarul de fond de rulment din exploatare este preponderent si evolueaza astfel: scade cu 26.3% în 1998 fata de 1997 si cu 22% în 1999 fata de 1998 în date comparabile.

  

Necesarul de fond de rulment din afara exploatarii are valori pozitive în 1997 si 1999. În 1998 înregistreaza o valoare negativa, semnificând un surplus de resurse temporare în raport cu utilizarile corespunzatoare generate de activitati din afara exploatarii.

Trezoreria neta înregistreaza valori pozitive în cei trei ani consecutivi analizati, ceea ce demonstreaza o rentabilitate economica  ridicata  a societatii comerciale Electroaparataj si  posibilitea plasarii rentabile a disponibilitatilor banesti pentru întarirea pozitiei sale pe piata. Trezoreria neta pozitiva este rezultatul întregului echilibru financiar al întreprinderii, expresia desfasurari unei activitati eficiente.

Acest indicator creste atât în date curente cât si în date comparabile. În date comparabile, trezoreria neta se majoreaza cu 192.7% în 1998 si cu 22.4% în 1999.

Capacitatea de autofinantare este pozitiva în cei trei ani analizati, si prezinta urmatoarea evolutie: scade cu 34.2% în 1998 si creste cu 51.9% în 1999 în date comparabile. Valorile pozitive ale acestui indicator evidentiaza capacitatea întreprinderii de a degaja resurse interne de finantare din propria sa activitate. Capacitatea de autofinantare permite: finantarea unor nevoi ale gestiunii interne, cresterea fondului de rulment, finantarea totala sau partiala a noilor investitii, rambursarea împrumuturilor si remunerarea capitaluriulor investite. Prin marimea si structura sa capacitatea de autofinantare contribuie la mentinerea valorii întreprinderii (prin componenta sa amortizari si provizioane) si constituie în acelasi timp un factor de crestere (prin componenta sa rezultatul net).

Din cele prezentate mai sus se constata:

-         o finantare permaneta buna a societatii;

-         independenta financiara a societatii, aceasta neapelând la credite pe termen mediu sau lung;

-         o solvabilitate generala buna, datoriile pe termen scurt ale societatii fiind acoperite integral de disponibilitati.

3.2 ANALIZA CORELAŢIEI DINTRE EVOLUŢIA CIFREI DE AFACERI sI A NECESARULUI DE FOND DE RULMENT

Analiza corelatiei dintre evolutia cifrei de afaceri si a necesarului de fond de rulment îsi propune sa cerceteze daca dezvoltarea cantitativa a activitatii este însotita de o dezvoltare calitativa a acesteia.

Latura cantitativa este exprimata prin cresterea cifrei de afaceri, iar cea calitativa prin cresterea capitalurilor proprii. Cheia  de legatura dintre aceste doua aspecte este rezultatul, profitului obtinut din activitatea respectiva. Cu alte cuvinte, daca cresterea cifrei de afaceri conduce la cresterea profitului, care încorporat în capitalurile proprii duce la majorarea acestora din urma, putem spune ca dezvoltarea activitatii nu afecteaza în mod negativ echilibrul economico-financiar al întreprinderii ci dimpotriva duce la o crestere calitativa a activitatii.

Evolutia cifrei de afaceri si a necesarului de fond de rulment în date curente

Tabel 3.2.1

Nr.

Crt.

Indicatori

1997

mii lei

1998

mii lei

1999

mii lei

1998/1997

1999/1998

1

Cifra de afaceri

108,233,419.5

239,797,557

309,236,781

221.6

129

2

Necesar de fond de rulment

23,259,530.5

42,371,127

49,680,678

182.2

117.2

3

NFR din exploatare

22,583,984.5

42,427,783.5

46,855,126.5

187.8

110.4

4

NFR din afara exploatarii

674,546

-56,656.5

2,825,551.5

-

-

5

Trezoreria neta

3,187,294.5

23,773,533

41,012,151

745.9

172.5

6

Ponderea NFR în CA

21.5%

17.7%

16.06%

-

-

7

Ponderea NFRe în CA

20.86%

17.7%

15.15%

-

-

8

Ponderea NFRae în CA

0.62%

-

0.91%

-

-

Evolutia cifrei de afaceri si a necesarului de fond de rulment în date comparabile

Tabel 3.2.2

Nr.

Crt.

Indicatori

1997

mii lei

1998

mii lei

1999

mii lei

1998/1997

1999/1998

1

Cifra de afaceri

108,233,419.5

94,130,791.8

86,180,781.7

88

91.5

2

Necesar de fond de rulment

23,259,530.5

16,632,207.4

13,840,499

71.5

83.2

3

NFR din exploatarii

22,583,984.5

16,632,207.4

13,042,316

73.7

78

4

NFR din afara exploatarii

675,546

0

798,183

0

-

5

Trezoreria neta

3,187,294.5

9,330,466.9

11,423,034.3

292.7

122.4

Atât din grafic cât si din datele prezentate în tabelele de mai sus se observa faptul ca necesarul de fond de rulment depinde de nivelul de activitate, adica evolueaza în acelasi sens cu cifra de afaceri. Raportul dintre necesarul de fond de rulment si cifra de afaceri este relativ constant, având o rata de variatie care nu depaseste 6%.

În cazul societati comerciale Electroaparataj, cresterea cantitativa este însotita si de o crestere calitativa. Acivitatea genereaza trezorerie neta pozitiva în trei ani consecutivi

demonstrându-si astfel rentabilitatea si eficienta, precum si echilibrul financiar de care se bucura întreprinderea.

3.3 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA FLUXULUI DE NUMERAR

Toate operatiunile pe care întreprinderea le realizeaza se regasesc imediat sau la termen  sub forma fluxurilor de trezorerie. Mentinerea echilibrului fluxurilor de trezorerie este o conditie necesara perenitatii întreprinderii. O întreprindere poate fi considerata viabila, numai daca activitatea sa degaja în mod permanent trezorerie.

Trezoreira permite aprecierea performantelor întreprinderii, având si un rol strategic, în ceea ce priveste nivelul sau de formare cât si modul de utilizare. Degajarea trezoreriei este dovada pozitiei strategice a întreprinderii în raport cu produsele sale, pietele sale, concurentii sai si constrângerile exterioare. Aceasta pozitie strategica satisfacatoare genereaza importante fluxuri financiare care îi permit întreprinderii procurarea capitalurilor externe, în special de pe piata financiara sau plasarea excedentului de trezorerie.

De asemenea, trezoreria constituie un instrument de actiune la dispozitia conducatorilor întreprinderii pentru realizarea obiectivelor lor strategice. Astfel, trezoreria poate fi utilizata, fie pentru achizitionarea echipamentelor indispensabile cresterilor interne, fie pentru procurarea titlurilor de participatie care vizeaza cresterea externa. Trezoreria constituie deci gajul flexibilitatii întreprinderii.

Flux de numerar în date curente

Tabel 3.3.1

Nr. Crt.

Indicatori

1997 mii lei

1999 mii lei

1999/1998

1

Profit din exploatare

26,534,032.5

53,602,509

202

2

Amortizari si provizioane

4,414,827

10,616,223240.5

3

Subventii de exploatare

-

-

-

4

Variatia stocurilor

-190,960.5

10,030,627.5

-

5

Variatia creantelor

24,024,169.5

11,895,466.5

49.5

6

Variatia furnizorilor

3,625,131

1,148,082

31.4

7

Variatia clientilor creditori

517,435.5

-610,702.5

8

Variatia altor datorii

98,709

9,775,548

9903.4

9

Flux de numerar din activitatea de exploatare (rd. 1+2+3+4+5+6+7+8)

11,383,962

52,605,565.5

462.1

10

Investitii efectuate totale

-6,070,131.5

206,324,521.5

-

11

Subventii pentru investitii

-

-

-

12

Flux de numerar din activitatea de investitii (rd.11-10)

6,070,131.5

-206,324,521.5

-

13

Variatia creditorilor si împrumuturilor

-1,552,500

347,233.5

-

14

Venituri financiare

7,447,803

15,302,779.5

205.5

15

Cheltuieli financiare

2,971,968

1,996,867.5

67.2

16

Flux numerar din activitatea financiara (rd.13+14-15)

2,923,335

13,653,145.5

467

17

Variatia altor elemente de activ

18,503,186

17,679,918

95.6

18

Variatia altor elemente de pasiv

18,711,996

174,984,346.5

935.1

19

Flux numerar din alte activitati (rd.18-17)

208,810

157,304,428.5

75333.8

20

Disponibilitati banestila începutul perioadei

3,187,294.5

23,773,533

745.9

21

Flux numerar net (rd.9+12+16+19)

20,586,238.5

17,238,618

83.7

22

Disponibilitati banesti la sfârsitul perioadei

23,773,553

41,012,151

172.5

Evolutia trezoreriei nete în date curente

Grafic 3.3.1Flux de numerar în date comparabile

Tabel 3.3.2

Nr. Crt.

Indicatori

1997 mii lei

1999 mii lei

1999/1998

1

Profit din exploatare

26,534,032.5

38,040,270

143.4

2

Amortizari si provizioane

4,414,827

7,535,598.5

170.7

3

Subventii de exploatare

-

-

-

4

Variatia stocurilor

-190,960.5

7,124,981.8

-

5

Variatia creantelor

24,024,169.5

8,440,000.4

35.1

6

Variatia furnizorilor

3,625,131

813,888.3

22.3

7

Variatia clientilor creditori

517,435.5

-427,514.5

-

8

Variatia altor datorii

98,709

6,937,932.6

7,028.7

9

Flux de numerar din activitatea de exploatare (rd. 1+2+3+4+5+6+7+8)

11,383,962

37,335,193

328

10

Investitii efectuate totale

-6,070,131.5

146,437,961

-

11

Subventii pentru investitii

-

-

-

12

Flux de numerar din activitatea de investitii (rd.11-10)

6,070,131.5

-146,437,961

-

13

Variatia creditorilor si împrumuturilor

-1,552,500

244,076

-

14

Venituri financiare

7,447,803

10,862,469

145.8

15

Cheltuieli financiare

2,971,968

1,417,432.2

47.7

16

Flux numerar din activitatea financiara (rd.13+14-15)

2,923,335

9,689,122.82

331.4

17

Variatia altor elemente de activ

18,503,186

12,554,334

67.8

18

Variatia altor elemente de pasiv

18,711,996

124,171,158.7

663.7

19

Flux numerar din alte activitati (rd.18-17)

208,810

111,642,659.9

53,466.1

20

Disponibilitati banestila începutul perioadei

3,187,294.5

16,872,980.6

529.4

21

Flux numerar net (rd.9+12+16+19)

20,586,238.5

12,229,014.6

59.4

22

Disponibilitati banesti la sfârsitul perioadei

23,773,553

29,105,283.5

122.4

Evolutia trezoreriei nete în date comparabile

Grafic 3.3.2Nota: Valoarea disponibilitatilor banesti din tabloul fluxului de numerar în date comparabile difera de valoarea din tabelul indicatorilor echilibrului economic datorita faptului ca în primul caz anul de baza este 1997, iar în al doilea caz anil de baza este 1998.

Tabloul fluxului de numerar întocmit pe doua exercitii, este un instrument extrem de eficace în analiza financiara a societatii comerciale, având rolul de a explica variatia trezoreriei (cash-flow).

Cash-flow-ul pozitiv semnifica o crestere a capacitatii reale de finantare a investitiilor, în consecinta o îmbogatire a avtivului net real, o confirmare a majorarii valorii proprietatii.

Din cash-flow-ul care are valoarea de 41,012,151,000 lei, 85%, respectiv 34,870,824,000 lei se datoreaza rentabilitatii activitatii, iar 15%, respectiv 6,141,327,000 lei reprezinta lichiditatii degajate de investitii.

·                    Cash-flow-ul din investitii , 15% din totalul cash-flow, provine din:

-         variatia capitalului de lucru, care are valoarea - 11,002,464,000 lei si include : variatia stocurilor, variatia creantelor, variatia furnizorilor si variatia altor datorii.

-         variatia  investitiilor, care are valoarea de 17,143,791,000 lei si cuprinde : vânzari si investitii.

·                    Cash-flowl-ul din rentabilitatea avtivitatii, 85% din total cash-flow provine din profitul realizat. Cea mai mare parte a fluxului de numerar, 85% este generat de profitul activitatii, ceea ce dovedeste ca înca o data rentabilitatea activitatii societatii comerciale Electroaparataj.
Document Info


Accesari: 5469
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )