Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadANALIZA REZULTATELOR ECONOMICE LA SC "XXX" SA

economie
ALTE DOCUMENTE

GRILĂ - UNIT-LINKED (I)
sTIINŢA ECONOMICĂ - CONŢINUT, EVOLUŢIE, PROBLEME ESENŢIALE
GRILA - ASIGURARI de VIATA (N II)
POLITICA COMERCIALA COMUNA:
\"Impreuna, alaturi de ei!\"
SOCIETATILE COMERCIALE
Rata de rentabilitate economica bruta
ECONOMIA SUBTERANA IN ROMANIA
ELEMENTE DE METODOLOGIE A CERCETARII STIINTIFICE IN ECONOMIE
PIATA MUNCII SI SALARIUL

ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICE

LA SC "XXX" SA  1.  METODA RATELOR FOLOSITĂ ÎN STUDIUL BILANŢULUI

          

     Metoda ratelor permite determinarea pragurilor, a normelor care asigura evaluarea starii unei întreprinderi, prin compararea valorilor ratelor calculate asupra conturilor întreprinderii cu valorile de referinta.

     In analiza bilantului patrimonial se utilizeaza în principal :

- ratele  echilibrului financiar

- ratele de îndatorare

- ratele de lichiditate si solvabilitate.

Analiza  bilantului am facut-o în functie de urmatorii indicatori :

1.1. Rata lichiditatii generale

    

Aceasta rata reflecta posibilitatea activelor circulante de a fi transformate în timp scurt în lichiditati.

Valoarea supraunitara ne arata ca pe termen scurt întreprinderea îsi poate onora datoriile si aceasta apare ca un element favorabil în termen de echilibru financiar.

Valoarea subunitara  nu prezinta un aspect negativ în cazul în care gradul de lichiditate al activelor circulante este mai mare decât gradul de exigibilitate al datoriilor pe termen scurt.

1.2. Rata lichiditatii reduse

     Re= Credite de trezorerie+Disponibilitati

                     Datorii pe termen scurt

     O rata cuprinsa înre 0,5 si 1 reprezinta o situatie favorabila din punct de vedere al lichiditatilor. Aceasta rata trebuie sa tinda catre o marime unitara.

1.3. Rata lichiditatii imediate

          Rli= ____Disponibilitati___

                  Datorii pe termen scurt

          Aceasta rata trebuie sa tinda  catre o marime unitara astfel încât daca o întreprindere este obligata sa-si achite datoriile pe termen scurt, ea sa dispuna de lichiditati pentru a le acoperii.

1.4. Rata solvabilitatii pe termen lung

          RSL= Active  totale

                   Datorii totale

          Un raport mai mare 1,5 ne arata ca întreprinderea este capabila sa-si onoreze datoriile fata de anumiti terti, în schimb o valoare mai mica de 1,5 dovedeste riscul de insolvabilitate a întreprinderii.

2.  RATELE FOLOSITE ÎN STUDIUL BILANŢULUI LA SC ˝XXX˝ SA BRAsOV

INDICATORI

2005

2006

ACTIVE IMOBILIZATE (AI)

837.821

1.238.288

-imobilizari necorporale

4.807

846

- imobilizari corporale

828.214

1.232.642

- imobilizari financiare

4.800

4.800

ACTIVE CIRCULANTE

6.455.009

8.421.512

- stocuri

1.506.099

0

- creante

4.948.910

8.421.512

DISPONIBILITĂŢI

980.150

1.122.400

TOTAL ACTIV

8.272.980

10.782.200

CAPITAL PERMANENT (CPM)

3.403.021

1.247.562

- capital 313q164d propriu (CP)

2.823.906

1.196.763

- datorii financiare pe termen lung

579.115

50.799

DATORII DE EXPLOATARE (DEX)

4.703.546

9.534.638

CREDITE DE TREZORERIE

166.413

0

TOTAL PASIV

8.272.980

10.782.200

2.1.  Rata lichiditatii generale

Interpretare :

In 2005 aceasta rata este supraunitara ceea ce înseamna ca pe termen scurt întreprinderea îsi poate onora datoriile iar în 2006 este subunitara, dar apropiata de 1, deci este aproape de limita.

2.2. Rata lichiditatii reduse

     Rlr= Credite de trezorerie+Disponibilitati

                     Datorii pe termen scurt

     Interpretare :

     Rata lichiditatii reduse pentru 2005 si 2006 nu este favorabila.

2.3. Rata lichiditatii imediate

          Rli=         Disponibilitati

                  Datorii pe termen scurt

          Interpretare :

          In anii 2005 si 2006 situatia este grava deoarece întreprinderea  nu are lichiditati sa-si acopere datoriile pe termen scurt.

2.4 .Rata solvabilitatii pe termen lung

          RSL= Active  totale

                   Datorii totale

          Interpretare :

          Un raport mai mare 1,5 (2005), ne arata ca întreprindere este capabila sa-si onoreze datoriile fata de anumiti terti, în schimb o valoare mai mica de 1,5 (2006), dovedeste riscul de insolvabilitate a întreprinderii.

3. ANALIZA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII  PE BAZA CONTULUI DE PROFIT sI PIERDERE

3.1. Aspecte generale privind contul de profit si pierdere

          Contul de profit si pierdere sau contul de rezultate este documentul de sinteza care masoara performantele activitatii unei întreprinderi în cursul unei perioade date.

 Acesta scoate în evidenta fluxurile de valoare care au contribuit la cresterea sau micsorarea bogatiei unei întreprinderi pentru o anumita perioada.

          Din punct de vedere economic rezultatul exercitiului se defineste ca diferenta între venituri si cheltuieli, acesta poate fi pozitiv, caz în care se va numi profit sau beneficiu si negativ, caz în care se va numi pierdere.

          Pe scurt, contul de profit si pierdere arata astfel :

          I.Venituri din exploatare

          II.Cheltuieli de exploatare

          III.Rezultatul exploatarii = Venituri din exploatare - Cheltuieli de exploatare

          IV.Venituri financiare

          V. Cheltuieli financiare

          VI. Rezultatul financiar = Venituri financiare - Cheltuieli financiare

          VII.Rezultatul curent = Rezultatul exploatarii + Rezultatul financiar

          VIII.Venituri extraordinare

          IX. Cheltuieli extraordinare

          X.Rezultatul extraordinar = Venituri extraordinare - Cheltuieli extraordinare

          XI.Rezultatul brut al exercitiului =Venituri totale - Cheltuieli totale      sau

                  = Rezultatul exploatarii + Rezultatul financiar + Rezultatul extraordinar

          XII.Rezultatul net = Rezultatul brut - Impozit pe profit (691).

          Legatura dintre bilantul contabil si contul de profit si pierdere este rezultatul net al exercitiului, rezultat care apare în bilant în structura capitalurilor proprii iar în contul de profit si pierdere dupa determinarea rezultatului brut.

Contul de PROFIT sI PIERDERE s-a întocmit pe baza balantei de verificare la sfârsitul exercitiului financiar 2005, respectiv 2006.

Analizând contul de PROFIT sI PIERDERE la S.C « XXX » SA, se constata urmatoarele :

Nr.

crt.

Indicatori

2005

2006

%

2006/2005

1

Venituri din exploatare

14.416.137

22.537.829

156,34

2

Cheltuieli din exploatare14.407.411

22.200.026

154,09

3

Rezultatul din exploatare

8.726

337.803

3871,22

4

Venituri financiare

269.114

199.661

74,20

5

Cheltuieli financiare

27.076

130.279

481,16

6

Rezultat financiar (profit)

242.038

69.382

28,67

7

Venituri extraordinare

0

0

0

8

Cheltuieli extraordinare

0

0

0

9

Rezultatul extraordinar

0

0

0

10

Venituri totale

14.685.251

22.737.490

154,,83

11

Cheltuieli totale

14.434.487

22.330.305

157,70

12

Rezultatul total (profit)

250.764

407.185

162,38

13

Impozit pe profit

47.669

84.760

177,81

14

Profitul net al exercitiului

203.095

322.425

158,76

         

3.2.  METODA RATELOR FOLOSITA ÎN CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE

     Evidentiaza caracterul economic si financiar al întreprinderii permitând compararea performantelor industriale  si comerciale ale acestuia. Ratele de rentabilitate se pot exprima în diverse forme în functie de elementele ce se iau în calcul. În toate cazurile, rentabilitatea exprima o relatie dintre un rezultat si capitalul investit. 

          Sistemul de rate de rentabilitate cuprinde 3 grupe:

-         rate de  rentabilitate comerciala

-         rate de rentabilitate economica

-         rate de rentabilitate financiara.

3.2.1 Ratele de rentabilitate comerciala

          Aceste rate se determina ca raport între marjele de acumulare si cifra de afaceri  sau valoarea adaugata, exprimând randamentul diferitelor stadii ale activitatii întreprinderii la formarea rezultatului.

          3.2.1.1.Rata marjei comerciale

 

RMC=

          Aceasta rata este utilizata de întreprinderile cu activitate comerciala, pune în evidenta strategia comerciala a întreprinderii. Daca  aceasta rata înregistreaza o crestere însotita de o diminuare  a cifrei de afaceri, însemna ca întreprinderea încearca sa-si mentina marjele comerciale cu o politica de preturi ridicata. Daca rata înregistreaza o diminuare însotita de o crestere a preturilor de vânzare, înseamna ca întreprinderea a redus preturile de vânzare în scopul cuceririi unui nou segment de piata.

          3.2.1.2. Rata marjei brute de exploatare

          Rata marjei brute de exploatare =

          Aceasta rata masoara nivelul rezultatului brut de exploatare independent de politica finnanciara, politica de investitii, de incidenta fiscalitatii si a elementelor extraordinare. Valoarea ridicata a acestei rate reflecta posibilitatea financiara de reînnoire rapida a echipamentelor întreprinderii.

O scadere a ratei exprima o crestere a  productivitatii.

          3.2.1.3. Rata marjei nete

          Rata marjei nete =

          Aceasta rata exprima capacitatea întreprinderii de a realiza profit si de a rezista concurentei.

          3.2.1.4. Rata marjei nete de exploatare

          Rata marjei nete de exploatare = Rezultatul exploatarii

                                                                    Cifra de afaceri       

 

          Aceasta rata pune în evidenta eficienta activitatii de exploatare sub toate aspectele: industrial, administrativ si comercial.

         

3.2.1.5.  Rata marjei brute de autofinatare

          Aceasta masoara surplusul de resurse de care dispune întreprinderea pentru a-si asigura remunerarea personalului.

Rata marjei brute de autofinatare = Capacitatea de autofinantare

                                                                   Cifra de afaceri       

3.2.2. Ratele de rentabilitate economica

          Masoara eficienta mijloacelor materiale si financiare alocate întregii activitati a întreprinderii. În functie de scopul analizei, se calculeaza mai multe rate de rentabilitate economica. Toate acestea au valoare informativa ridicata, ceea ce confera o baza mare de comparatie si evaluare.

          3.2.2.1. Rata excedentului brut de exploatare

          Ofera o apreciere globala asupra rentabilitatii brute a capitalului investit, având avantajul ca nu este afectata de politica de amortizare.

 Rata excedentului brut de exploatare =  Excedentul brut de exploatare

                                                                       Activul economic

Activul economic = Activele fixe la valoare bruta + Nevoia de fond de

                                             Rulment + Disponibilitatile

         

3.2.2.2.  Rata rentabilitatii economice

          Rata rentabilitatii economice, vizeaza în esenta eficienta capitalului economic alocat activitatii productive a întreprinderii.

          Rata rentabilitatii economice = Rezultatul economic

                                                                Activul economic

 

          3.2.2.3. Rata profitului net

          Exprima rentabilitatea neta de dobânzi si impozit a activului economic investit.

          Rata profitului net =      Profitul net

                                            Activul economic

3.2.3. Ratele de rentabilitate financiara

          Actionarii si în general proprietarii, au adus un aport la capitalul propriu. Ratele  de rentabilitate financiara reflecta scopul final al acestor actionari. Actionarii se considera investitori, având depuse în întreprindere fonduri de la care asteapta o valorificare, ratele care urmeaza  fiind formulate în general pentru a raspunde  preocuparilor lor.

          Rentabilitate financiara= Profit net

                                                  Capital propriu

          3.2.3.1. Rata rentabilitatii financiare nete

          Este de dorit ca rata rentabilitatii financiare sa fie mai mare decât rata medie a dobânzilor pe piata, pentru a face mai atractive actiunile întreprinderii si a creste cursul lor la bursa.

Rata rentabilitatii financiare nete =

 

3.2.3.2. Rentabilitatea financiara  înainte de impozit

Rentab.fin.înainte de impozit = Rezultatul înainte de impozitare

                                                             Capitaluri proprii

3.2.3.3. Randamentul capitalurilor proprii

         

Randamentul capitalurilor proprii =

3.3.  Ratele folosite în contul de profit si pierdere la  SC « XXX » SA

NRC
INDICATORI

POZIŢIE ÎN CPP

Exercitiu financiar

31.12.2005

31.12.2006

1

Venituri din vânzarea marfurilor (ct.707)

poz.03

1.795.252

1.480.780

2

Cheltuieli privind marfurile (ct.607)

poz.14

918.179

1.321.214

3

Marja comerciala (rd.1-2)

877.073

159.566

4

Productia vânduta (ct.701-706+ ct.708)

poz.02

12.166.127

20.705.490

5

Variatia stocurilor (+/-)(ct.711)

poz.06/poz.07

0

0

6

Productia imobilizata (ct.721+722)

poz.08

453.507

351.536

7

Productia exercitiului (rd.4+5+6)

12.619.634

21.057.026

8

Consumuri intermediare, respectiv cheltuieli provenite de la terti (gr.60 exclusiv ct.607, gr.61,gr.62, exclusiv ct.621)

poz.11+12+ +13+25

10.910.791

17.506.750

9

Valoarea adaugata (rd.3+7-8)

2.585.916

3.709.842

10

Venituri din subventii de exploatare aferente CA nete (ct.7411)

poz.05

0

0

11

Cheltuieli cu impozitele si taxele (gr.63)

poz.26

33.620

27.605

12

Cheltuieli cu personalul (gr.64 + ct.621)

poz.15

2.327.777

3.136.456

13

Excedentul (deficitul) brut din exploatare (rd.9+10-11-12) (EBE)

224.519

545.781

14

Alte venituri din exploatare si venituri din provizioane

poz.09+20+23+31

1.251

23

15

Alte cheltuieli din exploatare

poz.27

19.857

23.660

16

Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele

poz.19+22+30

197.187

184.341

17

Rezultatul din exploatare (rd.13+14-15-16)

8.726

337.803

18

Venituri financiare

poz.42

269.114

199.661

19

Chetuieli financiare

poz.49

27.076

130.279

20

Rezultatul curent (rd.17+18-19)

250.764

407.185

21

Venituri extraordinare

poz.54

0

0

22

Cheltuieli extraordionare

poz.55

0

0

23

Rezultatul extraordinar (rd.21-22)

0

0

24

Rezultatul brut al exercitiului (rd.20+23)

250.764

407.185

25

Impozitul pe profit

poz.62

47.669

84.760

26

Rezultatul net al exercitiului (rd.24-25)203.095

322.425

3.3.1. Ratele de rentabilitate comerciala

3.3.1.1. Rata marjei comerciale

                                   

Interpretare :

In 2005 si 2006 rata este mai mare, ceea ce înseamna servicii mai bune pentru clienti.

          3.3.1.2. Rata marjei brute de exploatare

          Rata marjei brute de exploatare =

         

         

Interpretare :

Aceasta rata a înregistrat valori scazute ceea ce indica o redresare foarte grea a întreprinderii.

          3.3.1.3.Rata marjei nete

          Rata marjei nete =

         

         

Interpretare :

În cei doi ani, întreprinderea are profit mai mic si a reusit sa-si acopere cheltuielile.

3.3.1.4. Rata marjei nete de exploatare

Rata marjei nete de exploatare = Rezultatul exploatarii

                                                                     Cifra de afaceri       

         

         

         

Interpretare :

In cei doi ani întreprinderea a înregistrat valori reduse în activitatea de exploatare. În urma analizei acestei rate, rezulta ca întreprinderea are probleme financiare.

          3.3.1.5.  Rata marjei brute de autofinantare

         

Rata marjei brute de autofinatare = Capacitatea de autofinantare

                                                                            Cifra de afaceri       

          Capacitatea de autofinantare = EBE + alte venituri din expl. - alte chelt.din expl. + venituri financiare - chelt.financiare + venituri extraordinare - chelt.extraordinare - impozit pe profit :

         

Interpretare :

          Intreprinderea a  avut capacitatea sa remunereze actionarii deoarece exista un surplus de resurse de care sa dispuna în acest sens, capacitatea de autofinantare înregistrând valori pozitive.

3.3.2. Ratele de rentabilitate economica

          3.3.2.1.  Rata excedentului brut de exploatare

          Rata excedentului brut de exploatare= Excedentul brut de exploatare

                                                                                   Capitalul economic

         

         

          Aceasta rata exprima rata medie înaintea impozitului, degajata de activitatea unei întreprinderi pentru a remunera capitalurile investite. Daca rentabilitatea astfel obtinuta e superioara costului capitalurilor împrumutate, efectul de levier multiplica profitul capitalurilor proprii.

         

3.3.2.2.  Rata rentabilitatii economice

           Rata rentabilitatii economice = Rezultatul economic

                                                                Activul economic

          3.3.2.3. Rata profitului net

          Rata profitului net = Profitul net

                                            Activul economic

         

         

3.3.3. Ratele de rentabilitate financiara

         

Rentabilitate financiara= Profit net

                                                  Capital propriu

          3.3.3.1. Rata rentabilitatii financiare nete

          Rata rentabilitatii financiare nete =

         

         

          3.3.3.2. Rentabilitatea financiara inainte de impozit

Rentab.fin.inainte de impozit= Rezultatul înainte de impozitare

                                                             Capitaluri proprii

         

         

         

          3.3.3.3. Randamentul capitalurilor proprii

          Randamentul capitalurilor proprii =

         

         

3.3.4 CREANŢE - DATORII

Indicatori

2005

2006

% 2006 / 2005

Creante

4.948.910

8.421.512

170,17

Datorii

5.282.661

9.585.437

181,45

3.3.4.1. Perioada de recuperare a crenatelor

CA2005 = 13.961.379

CA2006 = 22.186.270

zile

zile

3.3.4.2. Perioada de plata a datoriilor

zile

zile

Rata creantelor =     Creante      . 100

                       Active totale

Rata datoriilor =     Datorii      . 100

                        Active totale

3.3.4.3. Perioada de rotatie a stocurilor

Per. de rotatie a stocurilor =         CA

                                            STOCURI

rotatii/an

În anul 2006 nu mai calculez deoarece nu s-au înregistrat stocuri la data de 31.12.2006.

Indicator

Rata 2005

Rata 2006

% 2006 / 2005

Creante

59,82

78,11

130,58

Datorii

63,85

88,90

139,23

3.4. CAPACITATEA DE AUTOFINANŢARE

Capacitatea de autofinantare  reflecta forta financiara a unei întreprinderi, garantia securitatii si independentei acesteia. Diferenta dintre venituri si cheltuieli încasabile conduce la determinarea capacitatii de autofinantare care evidentiaza remunerarea întreprinderii. Determinarea acestui indicator extrem de important pentru întreprindere se poate realiza prin doua metode :

3.4.1.  Metoda deductiva (din EBE)

CAF= EBE

+Alte venituri de exploatare incasabile 

- Alte cheltuieli de exploatare platibile

+Venituri financiare incasabile

- Cheltuieli financiare platibile

+Venituri extraordinare

- Cheltuieli extraordinare

- Impozitul pe profit

         

3.4.2. Metoda aditionala (de la rezultatul net)

          Metoda aditionala porneste de la rezultatul net al exercitiului scotând in evidenta elementele contabile care nu genereaza fluxuri monetare , respectiv cele care nu au incidenta asupra trezoreriei.

CAF=Rezultatul net +Cheltuieli calculate-Venituri calculate

CAF=Rezultatul net al exercitiului+

+Cheltuieli privind activele cedate (6583)

+Cheltuieli cu amortizari si provizioane (681,686)

-Venituri din cedarea activelor (7583)

-Venituri din provizioane (781)

-Venituri din subventii (7584).

3.5. Capacitatea de autofinantare a  SC « XXX » SA

 

Metoda deductiva :

CAF2005= 224.519 + 1.251 - 19.857 + 269.114 - 27.076 - 47.669 = 400.282

CAF2006= 545.781 + 23 - 23.660 +199.661 - 130.279 - 84.760 = 506.766

Metoda aditionala :

CAF2005= 197.187 + 203.095 = 400.282

CAF2006= 184.341 + 322.425 = 506.766

         

4.  CONCLUZII

                   

          Din punct de vedere financiar, SC "XXX" SA Brasov dispune de capitaluri proprii, reusind sa-si acopere nevoile investitionale proprii si sa aiba capacitatea financiara necesara pentru derularea unor contracte de anvergura.

          Rezultatele economice din ultimii ani au situate SC "XXX" SA Brasov în topul firmelor din domeniul sau de activitate.

Document Info


Accesari: 25941
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )