Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...

ANALIZA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE REGLEMENTATE PRIN OMFP NR. 1752/2005 - ANALIZA COMPARATA IFRS/ DIRECTIVELE EUROPENE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE

economie
ALTE DOCUMENTE

Statistica instrument de cunoastere a fenomenelor si proceselor economice
Anunţ de angajare īn domeniul COMERCIAL
CENTRAL EUROPEAN TRANSLATIONS
EVALUARE ECONOMICA
ECONOMIA EUROPEANA IN ACTUALITATE
APLICATII ALE MATEMATICII IN ECONOMIE
Modalitati de promovare a produselor
Fuzionarea documentelor
Chemarea la competitie
Impactul mediului asupra activitatii intreprinderilor in economia contemporana

ANALIZA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE REGLEMENTATE PRIN OMFP NR. 1752/2005   - ANALIZA COMPARATA IFRS/ DIRECTIVELE EUROPENE PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE1.      Definitii si termeni cheie. Aria de aplicabilitate

Patrimoniul exprima atat bunurile economice acumulate de o persoana fizica sau juridica (averea, utilizarea resurselor), cat si drepturile si obligatiile subiectului de drept (capital ca relatie de proprietate sau resursele).

Patrimoniul devine obiect al prezentarii contabile numai in masura in care valorile economice separate patrimonial sunt investite, adica folosite in activitatea economica pentru obtinerea de bunuri si servicii supuse tranzactiilor de vanzare - cumparare sau in activitatile administrative si cele social - culturale prin care se satisfac nevoi concrete si rationale ale societatii.

Structurile calitative proprii patrimoniului reprezentate in situatiile financiare sunt cele de activ si pasiv. La acestea se adauga cele de venituri si cheltuieli asociate proceselor interne care modifica cantitativ si calitativ masa patrimoniului.

Potrivit Reglemetarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, elementele de activ, datorii, capitaluri proprii, venituri si cheltuieli sunt definite a 141b12b stfel:

- un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate si al carui cost poate fi evaluat in mod credibil;

- o datorie reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice;

- capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al actionarilor in activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale;

- in categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente, cat si castigurile din orice alte surse;

- cheltuielile entitatii reprezinta valorile platite sau de platit pentru:

a. consumuri de stocuri, lucrari executate si servicii prestate de care beneficiaza entitatea;

  b. cheltuieli cu personalul;

  c. executarea unor obligatii legale sau contractuale etc.

Conform Cadrului general utilizatorii informatiilor din situatiile financiare sunt:

-         investitorii;

-         angajatii;

-         creditorii;

-         furnizorii si alti creditori;

-         clientii;

-         guvernele si institutiile acestora;

-         publicul.

Structuri ale situatiilor financiare

Conform Cadrului general situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente, grupandu-le in categorii cuprinzatoare conform caracteristicilor economice. Structurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile si capitalurile proprii.

Structurile contului de profit si pierdere legate in mod direct de evaluarea performantei sunt veniturile si cheltuielile. Situatia modificarilor pozitiei financiare reflecta structurile din contul de profit si pierdere si modificarile structurilor din bilant.

Prezentarea acestor structuri in bilant si in contul de profit si pierdere implica un proces de subclasificare, astfel ca activele si datoriile pot fi clasificate dupa natura sau functia lor in activitatea entitatii.

Pozitia financiara

Structurile legate direct de evaluarea pozitiei financiare sunt activele, datoriile si capitalurile proprii. Acestea sunt definite dupa cum urmeaza:

Activele reprezinta resurse controlate de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate.

Beneficiile economice viitoare incorporate in active reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar si echivalente de numerar catre entitate.

De obicei, o entitate isi utilizeaza activele pentru a produce bunuri sau pentru a presta servicii capabile sa satisfaca dorintele sau necesitatile clientilor.

Beneficiile economice viitoare incorporate in active pot intra in entitate in mai multe moduri. Astfel, un activ poate fi:

-         utilizat separat sau impreuna cu alte active pentru prestarea de servicii sau productia de bunuri destinate vanzarii de catre entitate;

-         schimbat cu alte active;

-         utilizat pentru decontarea unei datorii; sau

-         repartizat actionarilor entitatii.

Datoriile reprezinta obligatiile actuale ale entitatii care decurg din evenimente trecute si prin decontarea carora se asteapta sa rezulte iesiri de resurse care incorporeaza beneficii economice.

Obligatiile apar din activitatea normala, din dorinta de a mentine bune relatii de afaceri sau de a se comporta intr-o maniera echitabila. Trebuie facuta distinctia intre o obligatie actuala si un angajament viitor. In mod normal, o obligatie apare numai in momentul livrarii activului sau in momentul in care entitatea are un acord irevocabil de cumparare a activului. Natura irevocabila a acordului inseamna ca urmarile economice ale neonorarii obligatiei.

Stingerea unei obligatii prezente implica, de obicei, renuntarea entitatii la anumite resurse care incorporeaza beneficii economice, in scopul satisfacerii cererilor celeilalte parti. Stingerea unei obligatii prezente se poate face in mai multe moduri: plata in numerar, transferul altor active, prestarea de servicii, inlocuirea unei obligatii cu o alta obligatie, transformarea obligatiei in capitaluri proprii si prin renuntarea de catre creditor la drepturile sale.

Datoriile rezulta din tranzactii sau alte evenimente trecute. De exemplu, achizitia de bunuri sau utilizarea serviciilor da nastere unor datorii comerciale, iar primirea unui credit de la banca da nastere unei obligatii de rambursare a creditului. O entitate poate recunoaste reducerile viitoare pe baza cumpararilor anuale facute de clienti ca fiind datorii, astfel, vanzarea bunurilor din perioada anterioara este tranzactia care da nastere datoriei respective.

Capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual in activele unei entitati dupa deducerea datoriilor sale.

Definitia veniturilor include atat veniturile din activitati curente (vanzari, comisioane, dobanzi, dividende, redevente si chirii), cat si castigurile din orice alte surse (cresteri ale beneficiilor economice).

Cheltuielile includ pierderile (diminuari ale beneficiilor economice), precum si acele cheltuieli care apar in procesul desfasurarii activitatilor curente ale entitatii (costul vanzarilor, salariile si amortizarea).

Definitiile activelor si datoriilor identifica toate caracteristicile esentiale ale acestora, dar nu specifica criteriile ce trebuie indeplinite inainte de a fi recunoscute in bilant. Astfel, definitiile includ si elemente ce nu sunt recunoscute ca fiind active sau datorii in bilant.

La stabilirea momentului in care un element satisface definitia activelor, datoriilor sau capitalurilor proprii, trebuie acordata atentie fondului si realitatii economice a acestuia, si numai formei sale juridice.

Bilanturile elaborate conform Standardelor Internationale de Contabilitate actuale pot include si elemente ce nu satisfac definitia activelor sau a datoriilor si nici nu sunt prezentate ca parte a capitalurilor proprii.

2.      Standarde, norme si reglementari contabile in domeniu.

Standarde, norme si reglementari

Problema rezolvata

1. OMFP nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare

Concepte privind prezentarea si intocmirea bilantului si contului de profit si pierdere

2. Cadrul contabil conceptual al IASB

Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor

3. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Intocmirea situatiilor financiare

4. IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare"

Reflectarea performantei prin contul de profit si pierdere si situatia modificarilor capitalului propriu

3.      Literatura de specialitate

Titlul cartilor, lucrarilor sau articolelor consultate

Problema abordata

1. Ristea M, Lungu C, Jianu I, "Ghid pentru intelegerea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate "Prezentarea situatiilor financiare", Ed. CECCAR, Bucuresti, 2004

Aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate si prezentarea situatiilor financiare

2. "Standarde internationale de raportare financiara - Ghid practic", Hennie van Greuning, Institutul Irecson

Analiza performantei prin situatiile financiare

3. Ristea M., Contabilitatea financiara a intreprinderii 

Capitolul I

5. Ristea, M., Dumitru, C., Contabilitate aprofundata, Editura Universitara, Bucuresti 2005

Capitolul I

6. Valceanu Gh., Robu V. - Analiza economico-financiara

Analiza financiara si interpretare

4.      Prezentarea si analiza continutului temei abordate

4.1. Criterii de recunoastere a elementelor

Conform Cadrului General, recunoasterea este procesul incorporarii in bilant sau in contul de profit si pierdere a unui element care indeplineste criteriile de recunoastere stabilite in acest sens. Acest proces implica descrierea in cuvinte a respectivului element si asocierea unei anumite sume, precum si includerea respectivei sume in totalul bilantului si al contului de profit si pierdere. Nerecunoasterea acestor elemente nu poate fi corectata nici prin prezentarea politicilor contabile folosite, nici prin note sau informatii suplimentare.

Un element care corespunde definitiei unei structuri a situatiei financiare trebuie recunoscut in cazul care:

(a)          este probabil ca orice beneficiu economic viitor asociat elementului sa intre sau sa iasa in sau din entitate; si

(b)         elementul are un cost sau o valoare.

In procesul de evaluare a indeplinirii sau neindeplinirii criteriilor de recunoastere in situatiile financiare, trebuie acordata atentie consideratiilor legate de pragul de semnificatie.

Probabilitatea realizarii unor beneficii economice viitoare

Conceptul de probabilitate este utilizat in ceea ce priveste criteriile de recunoastere pentru a avea o referinta privind gradul de incertitudine ca beneficiile economice viitoare asociate unui element vor intra sau vor iesi din entitate.

Credibilitatea evaluarii

A doua conditie pe care un element trebuie sa o indeplineasca pentru a fi recunoscut este ca acesta sa aiba un cost sau o valoare ce poate fi evaluat(a) in mod credibil.

Un element, care la un anumit moment, nu mai corespunde criteriilor de recunoastere stabilite mai sus, poate fi recunoscut mai tarziu, ca urmare a unor circumstante sau evenimente ulterioare.

Informatiile referitoare la un element care are caracteristicile esentiale ale unei structuri a situatiilor financiare, dar nu indeplineste criteriile de recunoastere pot fi totusi prezentate in note, materiale explicative sau tabele suplimentare. Acest procedeu este recomandat in cazul in care cunoasterea existentei acestui element este considerata ca fiind relevanta pentru evaluarea pozitiei financiare a entitatii, a performantei financiare sau modificarii pozitiei financiare de catre utilizatorii situatiilor financiare.

Recunoasterea activelor

Un activ este recunoscut in bilant in momentul in care este probabila realizarea unui beneficiu economic viitor de catre entitate si activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(a) in mod credibil. Un activ nu este recunoscut in bilant atunci cand este improbabil ca iesirea de numerar sa genereze beneficii economice pentru entitate in perioadele viitoare; o astfel de tranzactie va avea insa ca efect recunoasterea unei cheltuieli in contul de profit si pierdere.

In acest caz singura implicatie este aceea ca posibilitatea obtinerii de avantaje economice intr-o perioada contabila ulterioara este insuficienta pentru a justifica recunoasterea unui activ.

Recunoasterea datoriilor

O datorie este recunoscuta in bilant atunci cand este probabil ca o iesire de resurse incorporand beneficii economice, va rezulta din decontarea unei obligatii prezente si cand valoarea la care se va realiza aceasta decontare va fi evaluata in mod credibil. Obligatiile rezultate din contracte a caror neexecutare partiala sau totala este echilibrata de o parte si de cealalta, nu sunt in general, recunoscute in situatiile financiare. Totusi, astfel de obligatii pot corespunde definitiei datoriilor si in cazul in care criteriile de recunoastere sunt indeplinite in respectivele circumstante, recunosterea datoriilor implica si recunoasterea activelor sau a cheltuielilor aferente.

Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand a avut loc o crestere a beneficiilor economice viitoare aferente cresterii unui activ sau diminuarii unei datorii iar acestea pot fi evaluate credibil. Astfel, recunoasterea veniturilor se realizeaza simultan cu recunoasterea cresterii de active sau reducerii datoriilor.

Recunoasterea cheltuielilor

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoare aferenta unui activ sau cresterii unei datorii, iar aceasta reducere poate fi evaluata credibil. Aceasta inseamna de fapt, ca recunoasterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoasterea cresterii datoriilor sau reducerii activelor.

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe baza unei asocieri directe intre costurile implicate si obtinerea elementelor specifice de venit. Acest proces denumit corelarea costurilor cu veniturile, implica recunoastere simultana sau combinata a veniturilor si a cheltuielilor care rezulta direct si concomitent din aceleasi tranzactii sau alte evenimente.

O cheltuiala este recunoscuta imediat in contul de profit si pierdere atunci cand un cost nu genereaza niciun beneficiu economic viitor sau atunci cand un cost nu genereaza niciun beneficiu economic viitor sau atunci si in masura in care viitoarele beneficii economice nu corespund sau inceteaza sa mai corespunda criteriilor de recunoastere in bilant sub forma de active.

O cheltuiala este recunoscuta in contul de profit si pierdere si in acele cazuri in care apare o datorie ca urmare a garantiei unui produs.

Potrivit Reglemetarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, elementele de activ, datorii, capitaluri proprii, venituri si cheltuieli sunt recunoscute astfel:

Recunoasterea imobilizarilor necorporale

Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative.

Un activ necorporal trebuie recunoscut in bilant daca se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru entitate si costul activului poate fi evaluat in mod credibil.

In cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind:

- cheltuielile de constituire;

- cheltuielile de dezvoltare;

- concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare, cu exceptia celor create intern de entitate;

- fondul comercial;

- alte imobilizari necorporale; si

- avansurile si imobilizarile necorporale in curs de executie.

Recunoasterea imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale reprezinta active care:

a) sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; si

b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Imobilizarile corporale cuprind: terenuri si constructii; instalatii tehnice si masini; alte instalatii, utilaje si mobilier; avansuri si imobilizari corporale in curs de executie.

Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri.

In contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele grupe: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii si altele.

Imobilizarile corporale detinute in baza unui contract de leasing se evidentiaza in contabilitate in functie de natura contractului de leasing, stabilita potrivit legii.

In cadrul imobilizarilor corporale sunt evidentiate in mod distinct imobilizarile corporale in curs de executie.

Recunoasterea activelor circulante

Un activ se clasifica ca activ circulant atunci cand:

a) este achizitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului;

b) este reprezentat de creante aferente ciclului de exploatare;

c) este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a caror utilizare nu este restrictionata.

Ciclul de exploatare al unei entitati reprezinta perioada de timp dintre achizitionarea materiilor prime care intra intr-un proces de transformare si finalizarea acestora in trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie.

Echivalentele de trezorerie reprezinta investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in numerar si sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

In categoria activelor circulante se cuprind:

a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost intocmita factura;

b) creante;

c) investitii pe termen scurt;

d) casa si conturi la banci.

  Recunoasterea veniturilor

Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor;

Recunoasterea cheltuielilor

Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

4.2.Evaluarea structurilor situatiilor financiare

Evaluarea este procesul de determinare a valorii banesti la care elementele din situatiile financiare urmeaza sa fie recunoscute si inscrise in bilant si contul de profit si pierdere. Se presupune astfel, alegerea unei anumite baze de evaluare.

Astfel, diverse baze de evaluare sunt utilizate in situatiile financiare in diverse combinatii si grade de utilizare, acestea incluzand urmatoarele: costul istoric, costul curent, valoarea de realizare si valoarea actualizata. Baza de evaluare adopatata cel mai des de entitati in elaborarea situatiilor financiare este costul istoric.

 

Costul istoric

Activele sunt inregistrate la suma in numerar sau echivalente in numerar platita in momentul cumpararii lor sau la valoarea justa a sumei platite in momentul achizitionarii.

Datoriile sunt inregistrate la valoarea echivalentelor obtinute in schimbul obligatiei sau la valoarea ce se asteapta sa fie platita in numerar sau echivalente de numerar pentru a stinge datoriile, in cursul normal al activitatii.

Costul curent

Activele sunt inregistrate la suma in numerar sau echivalente in numerar care ar trebui platita daca acelasi activ ar fi achizitionat in prezent. Datoriile sunt inregistrate la valoarea neactualizata a numerarului sau echivalentelor de numerar necesara pentru a deconta in prezent obligatia.

Valoarea realizabila

Activele sunt inregistrate la suma in numerar sau echivalente de numerar care poate fi obtinuta in prezent a activelor. Datoriile sunt inregistrate la valoarea lor de decontare.

Valoarea actualizata

Activele sunt inregistrate la valoarea actualizata a viitoarelor intrari nete de numerar, care urmeaza a fi generate in derularea normala a activitatii. Datoriile sunt inregistrate la valoarea actualizata a viitoarelor iesiri de numerar care se asteapta sa fie necesare pentru a deconta datoriile in cursul normal al activitatii.

Conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificarile si cmpletarile ulterioare, elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza, in general, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie.

In raport de natura elementelor patrimoniale, sensul miscarilor intervenite in masa patrimoniului si momentul cand se face evaluarea, se delimiteaza urmatoarele reguli si forme de evaluare: evaluarea la intrare, evaluarea la iesire, evaluarea la inventar si evaluarea la bilant.

Evaluarea la data intrarii in entitate

La data intrarii in entitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste astfel:

a) la cost de achizitie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;

b) la cost de productie - pentru bunurile produse in entitate;

c) la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii - pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social;

d) la valoarea justa - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit.

In cazurile mentionate la lit. c) si d), valoarea de aport si, respectiv, valoarea justa, se substituie costului de achizitie.

  Prin valoare justa se intelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective.

Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achizitie.

Costul de productie al unui bun cuprinde costul de achizitie a materiilor prime si materialelor consumabile si cheltuielile de productie direct atribuibile bunului.

Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor, precum si costul de productie al imobilizarilor cuprind cheltuielile directe aferente productiei, si anume: materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice, manopera directa si alte cheltuieli directe de productie, precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora.

In costul de productie poate fi inclusa o proportie rezonabila din cheltuielile care sunt indirect atribuibile bunului, in masura in care acestea sunt legate de perioada de productie.

Exemple de costuri care nu trebuie incluse in costul stocurilor, dar care sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei in care au survenit:

- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de productie inregistrate peste limitele normal admise;

- cheltuielile de depozitare, cu exceptia cazurilor in care aceste costuri sunt necesare in procesul de productie, anterior trecerii intr-o noua faza de fabricatie;

- regiile (cheltuielile) generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si locul final;

- costurile de desfacere.

Dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea achizitiei, constructiei sau productiei de active cu ciclu lung de fabricatie poate fi inclusa in costurile de productie, in masura in care aceasta este legata de perioada de productie. In cazul includerii dobanzii in valoarea activelor, aceasta trebuie prezentata in notele explicative.

  Evaluarea cu ocazia inventarierii

Evaluarea elementelor de activ si de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit reglementarilor mentionate si normelor emise in acest sens de Ministerul Economiei si Finantelor.

Evaluarea la incheierea exercitiului financiar

La incheierea exercitiului financiar, elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

In acest scop, valoarea de intrare se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii, denumita valoare de inventar. In acest sens, se vor lua in calcul, urmatoarele:

a)      Elementele de activ, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila sau se efectueaza o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci cand deprecierea este reversibila, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.

Valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se evalueaza la valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare, iar cele netranzactionate la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.

Valorile mobiliare pe termen lung se evalueaza la costul istoric mai putin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.

Prin valoare contabila neta se intelege valoarea de intrare, mai putin amortizarea si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate.

b)      Pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se inregistreaza in contabilitate, pe seama elementelor corespunzatoare de datorii.

La fiecare data a bilantului:

a) Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta sau cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza, la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.

b) Pentru creantele si datoriile, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz. Determinarea diferentelor de valoare se efectueaza similar prevederilor lit. a).

c) Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la cost istoric (imobilizari, stocuri) trebuie raportate utilizand cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei.

d) Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la valoarea justa trebuie raportate utilizand cursul de schimb existent la data determinarii valorilor respective.

Prin elemente monetare se intelege disponibilitatile banesti si activele/datoriile de primit/de platit in sume fixe sau determinabile.

Evenimentele care apar dupa data bilantului pot furniza informatii suplimentare referitoare la perioada raportata fata de cele cunoscute la data bilantului. Daca situatiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare.

  Evaluarea la data iesirii din entitate

La data iesirii din entitate sau la darea in consum, bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Evenimente ulterioare datei bilantului

Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare.

  Pot fi identificate doua situatii:

a) entitatile obtin informatii suplimentare fata de cele existente la data bilantului, pentru evenimente care avusesera deja loc la data bilantului. Daca informatiile suplimentare conduc la necesitatea inregistrarii in contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru prezentarea unei imagini fidele, trebuie efectuate aceste inregistrari;

b) entitatile obtin informatii pentru evenimente petrecute ulterior datei situatiilor financiare, dar a caror prezentare este necesara pentru utilizatorii de informatii. In aceasta situatie, informatiile respective se prezinta in notele explicative, fara efectuarea unor inregistrari in contabilitate.

Exemple de evenimente ulterioare datei bilantului, care trebuie reflectate in situatiile financiare anuale pot fi urmatoarele:

a) rezolvarea unui litigiu ulterior datei bilantului impune ajustarea unui provizion deja recunoscut sau recunoasterea unui nou provizion;

b) insolventa unui client, inregistrata ulterior datei bilantului, confirma ca la data bilantului exista o pierdere aferenta unei creante comerciale si, in consecinta, entitatea trebuie sa ajusteze valoarea contabila a creantei comerciale.

Un exemplu de eveniment ulterior datei bilantului pentru care nu se fac ajustari ale situatiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piata a valorilor mobiliare, in intervalul de timp dintre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare.

Atunci cand evenimentele au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

a) natura evenimentului;

b) o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.

4.3.Prezentarea situatiilor financiare

Conform IAS 1 «Prezentarea situatiilor financiare », un set complet de situatii financiare include:

-         bilant ;

-         cont de profit si pierdere ;

-         situatia modificarilor capitalurilor proprii care sa reflecte fie toate modificarile capitalurilor proprii, fie modificarile capitalurilor proprii, altele decat acelea provenind din tranzactii cu detinatorii de capitaluri proprii care actioneaza in calitatea lor de detinatori de capitaluri proprii;

-         situatia fluxurilor de trezorerie; si

-         note cuprinzand un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

Prezentarea fidela si in conformitate cu IFRS-urile

Situatiile financiare trebuie sa prezinte fidel pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie ale unei entitati. Prezentarea fidela solicita reprezentarea fidela privind efectele tranzactiilor, ale altor evenimente si conditii, in conformitate cu definitiile si criteriile de recunoastere pentru active si datorii, venituri si cheltuieli stabilite in Cadrul General. Aplicarea IFRS-urilor se presupune ca are ca rezultat situatii financiare care realizeaza o prezentare fidela.

O entitate ale carei situatii financiare sunt conforme cu IFRS-urile va prezenta o declaratie explicita si fara rezerve privind aceasta conformitate, in note. Situatiile financiare nu trebuie descrise ca fiind conforme cu IFRS-urile decat daca satisfac toate cerintele IFRS-urilor.

Continuitatea activitatii

La intocmirea situatiilor financiare, conducerea trebuie sa evalueze capacitatea entitatii de a-si continua activitatea. Situatiile financiare trebuie intocmite pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze entitatea sau sa inceteze activitatea, fie nu are alta alternativa. Atunci cand, la efectuarea evaluarii, conducerea are cunostinta de inceritudini semnficative legate de evenimente sau conditii care pot cauza indoieli semnificative asupra capacitatii entitatii de a-si continua activitatea, incertitudinile respective trebuie evidentiate. Atunci cand situatiile financiare nu sunt intocmite pe baza continuitatii activitatii, acest fapt trebuie evidentiat, impreuna cu baza de intocmire a situatiilor financiare si motivul pentru care entitatea nu isi mai poate continua activitatea.

Consecventa prezentarii

Modul de prezentare si clasificare a elementelor in situatiile financiare va fi mentinut de la o perioada la alta, cu exceptia cazului cand:

-         in urma modificarii semnificative in natura activitatii entitatii sau in urma unei analize a situatiilor sale financiare, o alta prezentare sau clasificare ar fi fost mai potrivita avand in vedere criteriul pentru selectia si aplicarea politicilor contabile in IAS 8 "Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori"; sau

-         un standard sau o interpretare cere o modificare a prezentarii.

Pragul de semnificatie si agregarea

Fiecare clasa semnificativa care cuprinde elemente similare va fi prezentata separat in situatiile financiare. Elementele care au natura sau functii diferite vor fi prezentate separate, cu exceptia cazului in care nu sunt semnificative.

Informatii comparative

Cu exceptia cazului in care un standard sau o interpretare permite sau cere altfel informatiile comparative vor fi prezentate, in ceea ce priveste perioada precedenta, pentru toate sumele raportate in situatiile financiare. Informatiile comparative vor fi incluse pentru informatiile narative si descriptive atunci cand acest lucru este relevant pentru intelegerea situatiilor financiare ale perioadei curente.

Bilantul

Pentru a face distinctie intre termenele «curent» si «termen lung», o entitate va prezenta activele curente, imobilizarile si datoriile curente si pe termen lung ca si clasificari separate in bilant in conformitate cu informatiile privind activele curente si datoriile curente, cu exceptia cazului in care o prezentare bazata pe lichiditate ofera informatii care sunt credibile si relevante. Atunci cand se aplica aceasta exceptie, toate activele si datoriile trebuie prezentate pe larg, in ordinea lichiditatii.

Activele curente

Un activ va fi clasificat ca activ curent atunci cand satisface oricare din urmatoarele conditii:

-         se asteapta sa fie relizat sau este detinut cu intentia de a fi vandut sau consumat in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii;

-         este detinut in principal, in scopul tranzactionarii;

-         se asteapta a fi realizat in termen de douasprezece luni de la data bilantului; sau

-         reprezinta numerar sau echivalente de numerar, cu exeptia cazului in care este interzisa modificarea sau utilizarea sa pentru a stinge o datorie pentru o perioada de cel putin douasprezece luni de la data bilantului.

Toate celelalte active vor fi clasificate ca active imobilizate.

Informatii ce trebuie prezentate in bilant

Conform IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare", bilantul va cuprinde elementele-rand care prezinta cel putin urmatoarele valori:

(a)     imobilizari corporale;

(b)     investitii imobiliare;

(c)     imobilizari necorporale;

(d)     active financiare (fara valorile de la punctele e, h , i);

(e)     investitii financiare contabilizate prin metoda punerii in echivalenta;

(f)       active biologice;

(g)     stocuri;

(h)     creante comerciale si similare;

(i)       numerar si echivalente de numerar;

(j)       datorii comerciale si similare;

(k)     provizioane;

(l)       datorii financiare (excluzand sumele de la punctele j si h);

(m)   datorii si creante pentru impozitul curent, dupa cum sunt definite in IAS 12 "Impozitul pe profit";

(n)     datorii privind impozitele amanate si creante privind impozitele amanate, dupa cum sunt definite in IAS 12;

(o)     interes minoritar, prezentat in cadrul capitalurilor proprii; si

(p)     capital emis si rezerve atribuibile actionarilor societatii-mama.

Bilantul va include, de asemenea, elementele-rand care prezinta urmatoarele valori:

(a)         totalul activelor clasificate ca fiind detinute pentru a fi vandute si active incluse in grupurile de cedare, clasificate ca fiind detinute pentru vanzare in conformitate cu IFRS 5 "Active imobilizate detinute pentru vanzare si activitati intrerupte"; si

(b)        datoriile incluse in grupurile de cedare, clasificate ca fiind detinute pentru vanzare in conformitate cu IFRS 5.

Alte elemente-rand, titluri si subtotaluri vor fi prezentate in bilant atunci cand o astfel de prezentare este relevanta pentru intelegerea pozitiei financiare a entitatii.

Potrivit Reglemetarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se au in vedere cateva conditii pentru intocmirea bilantului.

  Astfel, persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele trei criterii (denumite in continuare criterii de marime):

- total active: 3.650.000 euro,

- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro,

- numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50

intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

- bilant,

- cont de profit si pierdere,

- situatia modificarilor capitalului propriu,

- situatia fluxurilor de trezorerie,

- bilant prescurtat,

- cont de profit si pierdere,

- note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate constituie un tot unitar.

Formatul bilantului si al contului de profit si pierdere, in special in ceea ce priveste forma adoptata pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul.

Formatul, succesiunea si terminologia elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate, in cazul in care natura specifica a unei entitati impune acest lucru. Astfel de adaptari trebuie efectuate atunci cand sunt cerute prin reglementari speciale emise de Autoritatile de reglementare.

Pentru fiecare element de bilant, de cont de profit si pierdere si, dupa caz, din situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie trebuie prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent.

Daca valorile prevazute mai sus sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.

Un element de bilant, din contul de profit si pierdere si, dupa caz, din situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat, cu exceptia cazului in care exista un element corespondent pentru exercitiul financiar precedent.

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.

In bilant elementele de activ si datorii sunt grupate dupa natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate.

Formatul bilantului este urmatorul:

Judetul _____ _______ ______ ________|_|_| Forma de proprietate ______|_|_|

Entitate _____ _______ ______ ____________ Activitatea preponderenta

Adresa: localitatea _______________, (denumire clasa CAEN) __________

sectorul ___, str. _______ nr. ____,

bl. _____ sc. _____, ap. ___________ Cod clasa CAEN ________|_|_|_|_|

Telefon ___________, fax ___________ Cod unic de inregistrare

Numar din registrul comertului _____ ___________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

  BILANT

  la data de .

  -lei -

__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________________

| Denumirea elementului |Nr.|  Sold la:  |

|   |rd.|_____ _______ ______ __________|

|  | |Inceputul  |Sfarsitul |

|  | |exercitiului|exercitiului|

|  | |financiar  |financiar |

|__________ ______ ____ _________________|___|____________|____________|

| A  | B |  1 | 2  |

|__________ ______ ____ _________________|___|____________|____________|

| A.| ACTIVE IMOBILIZATE  |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | I. IMOBILIZARI NECORPORALE  |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 1. Cheltuieli de constituire | 01|  |  |

| | (ct. 201 - 2801)  |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 2. Cheltuieli de dezvoltare | 02|  |  |

| | (ct. 203 - 2803 - 2903)  |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 3. Concesiuni, brevete, licente, marci | 03|  |  |

| | comerciale, drepturi si active similare si | |  |  |

| | alte imobilizari necorporale |  | | |

| | (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)| |  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907) | 04| |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 5. Avansuri si imobilizari necorporale in | 05|  |  |

| | curs de executie (ct. 233 + 234 - 2933) |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | TOTAL (rd. 01 la 05)  | 06|  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | II. IMOBILIZARI CORPORALE  |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 1. Terenuri si constructii  | 07|  |  |

| | (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)| |  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 2. Instalatii tehnice si masini | 08|  |  |

| | (ct. 213 - 2813 - 2913)  |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 3. Alte instalatii, utilaje si mobilier |  | | |

| | (ct. 214 - 2814 - 2914)  | 09|  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 4. Avansuri si imobilizari corporale in | 10|  |  |

| | curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931) |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | TOTAL (rd. 07 la 10)  | 11|  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | III. IMOBILIZARI FINANCIARE |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 1. Actiuni detinute la entitatile afiliate | 12| | |

| | (ct. 261 - 2961)  |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 2. Imprumuturi acordate entitatilor | 13|  |  |

| | afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)| 14| |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 4. Imprumuturi acordate entitatilor de care| 15| | |

| | compania este legata in virtutea |  | | |

| | intereselor de participare  |  | | |

| | (ct. 2673 + 2674 - 2965)  |  | |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 5. Investitii detinute ca imobilizari | 16|  |  |

| | (ct. 265 - 2963)  |  | |   |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + | 17|  |  |

| | + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | TOTAL (rd. 12 la 17)  | 18|  |  |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL  | 19|  |  |

| | (rd. 06 + 11 + 18)  |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| B.| ACTIVE CIRCULANTE   |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | I. STOCURI  |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 1. Materii prime si materiale consumabile | 20|  |  |

| | (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + | |  |  |

| | + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - |  |   |  |

| | - 398)  |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 2. Productia in curs de executie (ct. 331 +| 21| |   |

| | + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 3. Produse finite si marfuri (ct. 345 + | 22|  |  |

|   | + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- | |  |  |

| | +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - |  | | |

| | - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - |  | | |

| | - 4428)    |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 4. Avansuri pentru cumparari de stocuri | 23|  |  || | (ct. 4091)  |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | TOTAL (rd. 20 la 23)  | 24|  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | II. CREANTE  |  | | |

| | (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o| |  |  |

| | perioada mai mare de un an trebuie |  | | |

| | prezentate separat pentru fiecare element.)| |  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 1. Creante comerciale*26) (ct. 2675* + | 25|  |  |

| | + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + |  | | |

| | + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) |  |  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 2. Sume de incasat de la entitatile | 26|  |  |

| | afiliate (ct. 451** - 495*) |  | |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 3. Sume de incasat de la entitatile de care| 27| |  |

| | compania este legata in virtutea |  | |   |

| | intereselor de participare (ct. 453 - 495*)| |  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + | 28|  |  |

| | + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + |  | | |

| | + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + |  | | |

| | + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 5. Capital subscris si nevarsat | 29|  |  |

| | (ct. 456 - 495*)  |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | TOTAL (rd. 25 la 29)    | 30|  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | III. INVESTITII PE TERMEN SCURT |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 1. Actiuni detinute la entitatile afiliate | 31| | |

| | (ct. 501 - 591)  |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 2. Alte investitii pe termen scurt | 32|  |  |

| | (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + |  | | |

| | + 5113 + 5114)  |  | |   |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | TOTAL (rd. 31 + 32)  | 33|  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

|   | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI  | 34|  |  |

| | (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL  | 35|  |  |

| | (rd. 24 + 30 + 33 + 34)  |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| C.| CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)  | 36|  |  |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| D.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O|  | | |

| | PERIOADA DE PANA LA UN AN  |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 1. Imprumuturi din emisiunea de | 37|  |  |

| | obligatiuni, prezentandu-se separat |  | | |

| | imprumuturile din emisiunea de obligatiuni | |  |  |

| | convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 2. Sume datorate institutiilor de credit | 38|  |  |

| | (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + |  | | |

| | + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 3. Avansuri incasate in contul comenzilor | 39|  |  |

| | (ct. 419)  |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 4. Datorii comerciale - furnizori | 40|    | |

| | (ct. 401 + 404 + 408)  |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 5. Efecte de comert de platit | 41|  |    |

| | (ct. 403 + 405)  |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 6. Sume datorate entitatilor afiliate | 42|  |  |

| | (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 7. Sume datorate entitatilor de care | 43|  |  |

| | compania este legata in virtutea |  | | |

| | intereselor de participare  |  | | |

| | (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale| 44| |  |

| | si datoriile privind asigurarile sociale |  | | |

| | (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + |  | | |

| | + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + |  | | |

| | + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + | |  |  |

| | + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + |  | |  |

| | + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + | |  |  |

| | + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + |  | | |

| | + 5195 + 5196 + 5197)  |  | |   |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | TOTAL (rd. 37 la 44)  | 45|  |  |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| E.| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE| 46|  |  |

| | (rd. 35 + 36 - 45 - 62)  |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| F.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE  | 47|  |  |

| | (rd. 19 + 46)  |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| G.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O|  | | |

| | PERIOADA MAI MARE DE UN AN  |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

1. Imprumuturi din emisiunea de   | 48|  |  |

| | obligatiuni, prezentandu-se separat |  | | |

| | imprumuturile din emisiunea de obligatiuni | |  |  |

| | convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) |  |   |  |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 2. Sume datorate institutiilor de credit | 49|  |  |

| | (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + |  | |   |

| | + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 3. Avansuri incasate in contul comenzilor | 50|  |  |

| | (ct. 419)  |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 4. Datorii comerciale - furnizori | 51|  |  |

| | (ct. 401 + 404 + 408)  |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 5. Efecte de comert de platit | 52|  |  |

| | (ct. 403 + 405)    |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 6. Sume datorate entitatilor afiliate | 53|  |  |

| | (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451***) |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 7. Sume datorate entitatilor de care | 54|  |  |

| | compania este legata in virtutea |  | | |

| | intereselor de participare  |  | | |

| | (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale| 55| |  |

| | si datoriile privind asigurarile sociale |  | | |

| | (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + |  | | |

| | + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + |  | | |

| | + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + | |  |  |

| | + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + |  | | |

| | + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + | |  |  |

| | + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + |  | | |

| | + 5195 + 5196 + 5197)  |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | TOTAL (rd. 48 la 55)  | 56|  |  |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| H.| PROVIZIOANE |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 1. Provizioane pentru pensii si obligatii | 57|  |  |

| | similare (ct. 1515)  |   | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 58|  |  |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 3. Alte provizioane  | 59|  |  |

| | (ct. 1511 + 1512 + 1513*27) + 1514 + 1518) | |  |  |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | TOTAL (rd. 57 la 59)  | 60|  |  |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| I.| VENITURI IN AVANS  |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 1. Subventii pentru investitii | 61|  |  |

| | (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138) |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)| 62| |  |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | TOTAL (rd. 61 + 62)    | 63|  |  |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| J.| CAPITAL SI REZERVE  |  | | |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | I. CAPITAL  |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 1. Capital subscris varsat (ct. 1012) | 64|    |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) | 65|  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 66|  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | TOTAL (rd. 64 la 66)  | 67|  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| |

| | II. PRIME DE CAPITAL  | 68|  |  |

| | (ct. 104)  |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 69|  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | IV. REZERVE    |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 70|  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 2. Rezerve statutare sau contractuale | 71|  |  |

| | (ct. 1063)  |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 3. Rezerve reprezentand surplusul realizat | 72| | |

| | din rezerve din reevaluare (ct. 1065) |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | 4. Alte rezerve (ct. 1068)  | 73|  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|__________  |

| | TOTAL (rd. 70 la 73)  | 74|  |    |

| |______      |___|___________ |____________|

| | Actiuni proprii (ct. 109)  | 75|  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | Castiguri legate de instrumentele   | | |  |

| | de capitaluri proprii  | 76|  |  |

| | (ct. 141)____________  _________  |___|____________|____________| 

| | Pierderi legate de instrumentele | 77|  |  |  | | de capitaluri proprii  |  | | |

| |_(ct. 149)____________  _______  __|___|____________|____________|

| |    |  | | |  |

| | V. PROFITUL SAU PIERDEREA  | SOLD C  | 78|  |  |

| | REPORTAT(A) (ct. 117)  |___________|___|  |  |

| |    | SOLD D | 79| |  |

| |__________ ______ ____ _|___________|___|____________|____________|

| | VI. PROFITUL SAU PIERDEREA  | SOLD C | 80| |  |

| | EXERCITIULUI FINANCIAR  |___________|___|  |  |

| | (ct. 121)  | SOLD D  | 81|  |  |

| |__________ ______ ____ _|___________|___|____________|____________|

| | Repartizarea profitului (ct. 129) | 82|    |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | CAPITALURI PROPRII - TOTAL  | 83|  |  |

| | (rd. 67 + 68 + 69 + 74 - 75 + 76 - 77 |  | |   |

| | + 78 - 79 + 80 - 81 - 82)  |  | | |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | Patrimoniul public (ct. 1016) | 84|  |  |

| |__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

| | CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84) | 85|  |  |

|___|__________ ______ ____ _____________|___|____________|____________|

 

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

*26) Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

  *27)Acest cont apare la entitatile care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, precum si la cele care aplica prevederile pct. 92 (3) din prezentele reglementari.

ADMINISTRATOR,  INTOCMIT,

Numele si prenumele _______________ Numele si prenumele _______

Semnatura _____ _______ ______ __________ Calitatea __________________

Semnatura __________________

Stampila unitatii  Nr. de inregistrare in

organismul profesional"

Contul de profit si pierdere

Toate elementele de profit si cheltuiala recunoscute intr-o perioada vor fi incluse in profit sau in pierdere, cu exceptia cazului in care un standard sau o interpretare cere contrariul.

In mod normal, toate elementele veniturilor si cheltuielilor recunoscute intr-o perioada sunt incluse in profit sau in pierdere. Aceasta include efectele schimbarilor in estimarile contabile. Totusi, pot exista circumstante cand anumite elemente pot fi excluse din profitul sau pierderea perioadei curente. IAS 8 "Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori" trateaza doua astfel de circumstante: corectarea erorilor si efectul modificarilor in politicile contabile.

Informatiile prezentate in contul de profit si pierdere conform IAS 1"Prezentarea situatiilor financiare"

  Contul de profit si pierdere va include, cel putin, elemente-rand care sa prezinte urmatoarele valori pentru perioada:

(a)  veniturile din activitatile curente;

(b)  costurile de finantare;

(c)  partea din profitul sau pierderea aferent(a) entitatilor asociate si asocierilor in participatie, contabilizata prin metoda punerii in echivalenta;

(d)   cheltuielile cu impozite si taxe;

(e)   o suma unica cuprinzand totalul (i) profiturilor sau pierderilor postimpozitare din activitatile intrerupte si (ii) profiturilor sau pierderilor recunoscute la masurarea valorii juste minus costul de vanzare sau la cedarea activelor sau grupului (grupurilor) care constituie activitati intrerupte; si

(f)  profitul sau pierderea din activitati curente.

Urmatoarele elemente vor fi prezentate in contul de profit si pierdere ca alocari ale profitului sau pierderii pentru perioada:

(a)   profitul sau pierderea atribuibile intereselor minoritare; si

(b) profitul sau pierderea atribuibile detinatorilor capitalurilor proprii ale societatii-mama.

Alte elemente-rand, titluri si subtotaluri vor fi prezentate in contul de profit si pierdere atunci cand o astfel de prezentare este relevanta pentru intelegerea performantei financiare a entitatii.

O entitate nu va prezenta niciun element de venit sau cheltuiala ca fiind elemente extraordinare nici in contul de profit si pierdere, nici in note.

Atunci cand elementele de venit si cheltuieli sunt semnificative, natura si valoarea lor vor fi prezentate separat.

Circumstantele care ar da nastere la prezentarea separata a elementelor de venit si cheltuieli includ:

(a)  reducerea valorii contabile a stocurilor pana la valoarea neta realizabila si a imobilizarilor corporale pana la valoarea recuperabila si de asemenea reluari ale unor astfel de reduceri;

(b)  restructurarea activitatilor unei entitati si reluarea oricaror provizioane pentru costurile restructurarii;

(c) cedari ale elementelor imobilizarilor corporale;

(d) cedari ale investitiilor;

(e) activitati intrerupte;

(f) stingerea unor litigii; si

(g) alte reluari ale provizioanelor.

Prevederi referitoare la elementele din contul de profit si pierdere

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de produse si furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a entitatii, dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

In cazul entitatilor al caror obiect principal de activitate il constituie activitatea de leasing, in cifra de afaceri neta se include si dobanda cuvenita acestor contracte, aferenta perioadei de raportare.

Veniturile si cheltuielile care apar altfel decat in cursul activitatilor curente ale entitatii trebuie prezentate la "Venituri extraordinare" si "Cheltuieli extraordinare".

Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii ce sunt clar diferite de activitatile curente ale entitatii si care, prin urmare, nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat.

In intelesul prezentelor reglementari, prin activitati curente se intelege orice activitati desfasurate de o entitate, ca parte integranta a afacerilor sale, precum si activitatile conexe in care aceasta se angajeaza si care sunt o continuare a primelor activitati mentionate, incidente acestora sau care rezulta din acestea.

Pentru a stabili daca un eveniment sau o tranzactie se delimiteaza clar de activitatile curente ale entitatii, se are in vedere, mai degraba, natura elementului sau a tranzactiei aferente activitatii desfasurate in mod curent de entitate, decat frecventa cu care se asteapta ca aceste evenimente sa aiba loc. Prin urmare, un eveniment sau o tranzactie poate fi extraordinara pentru o entitate, dar nu si pentru o alta, datorita diferentelor dintre activitatile curente ale acelor entitati. De exemplu, pierderile rezultate in urma unui cutremur pot fi calificate de catre o entitate ca element extraordinar.

Exemple de evenimente sau tranzactii ce dau nastere, in general, la elemente extraordinare in cazul majoritatii entitatilor sunt exproprierea activelor, un cutremur sau un alt dezastru natural.

Potrivit Reglemetarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare: structura contului de profit si pierdere este urmatoarea:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de ..

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercitiul financiar

Precedent

Curent

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)

01

Productia vanduta

(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

02

Venituri din vanzarea marfurilor

(ct. 707)

03

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct. 766*)

04

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

(ct. 7411)

05

2.

Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie

(ct. 711)

Sold C

06

Sold D

07

3.

Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata

(ct. 721 + 722)

08

4.

Alte venituri din exploatare

(ct. 758 + 7417)

09

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09)

10

5.

a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

(ct. 601 + 602 - 7412)

11

Alte cheltuieli materiale

(ct. 603 + 604 + 606 + 608)

12

b) Alte cheltuieli externe

(cu energie si apa)

(ct. 605 - 7413)

13

c) Cheltuieli privind marfurile

(ct. 607)

14

6.

Cheltuieli cu personalul

(rd. 15+16), din care:

15

a) Salarii si indemnizatii29

(ct. 641 + 642 - 7414)

16

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

(ct. 645 - 7415)

17

7.

a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19 - 20)

18

a.1) Cheltuieli

(ct. 6811 + 6813)

19

a.2) Venituri30

(ct. 7813)

20

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22 - 23)

21

b.1) Cheltuieli

(ct. 654 + 6814)

22

b.2) Venituri

(ct. 754 + 7814)

23

8.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)

24

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe

(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)

25
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

(ct. 635)

26

8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

(ct. 658)

27

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect principal de activitate il constituie leasingul (ct. 666*)

28

Ajustari privind provizioanele (rd. 30 - 31)

29

- Cheltuieli

(ct. 6812)

30

- Venituri

(ct. 7812)

31

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29)

32

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

- Profit (rd. 10 - 32)

33

- Pierdere (rd. 32 - 10)

34

9.

Venituri din interese de participare

(ct. 7611 + 7613)

35

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

36

10.

Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

(ct. 763)

37

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

38

11.

Venituri din dobanzi

(ct. 766*)

39

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

40

Alte venituri financiare

(ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

41

VENITURI FINANCIARE - TOTAL

(rd. 35 + 37 + 39 + 41)

42

12.

Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante

(rd. 44 - 41)

43

- Cheltuieli

(ct. 686)

44

- Venituri

(ct. 786)

45

13.

Cheltuieli privind dobanzile

(ct. 666* - 7418)

46

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate

47

Alte cheltuieli financiare

(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

48

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

(rd. 43 + 46 + 48)

49

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

50

- Profit (rd. 42- 49)

- Pierdere (rd. 49 - 42)

51

14.

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

- Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)

52

- Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)

53

15.

Venituri extraordinare

(ct. 771)

54

16.

Cheltuieli extraordinare

(ct. 671)

55

17.

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

- Profit (rd. 54 - 55)

56

- Pierdere (rd. 55 - 54)

57

VENITURI TOTALE (rd. 10 + 42 + 54)

58

CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55)

59

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 58 - 59)

60

- Pierdere (rd. 59 - 58)

61

18.

Impozitul pe profit31

(ct. 691)

62

19.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

(ct. 698)

63

20.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 60 - 62 - 63)

64

- Pierdere

(rd. 61 + 62 + 63);

(rd. 62 + 63 - 60)

65

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele ________________

Numele si prenumele ________________

Semnatura _____ _______ ______ _________

Calitatea _____ _______ ______ ________

Semnatura _____ _______ ______ _________

Stampila unitatii

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Situatia modificarilor capitalurilor proprii

Conform IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare" o   entitate va prezenta o situatie a schimbarilor in capitalurile proprii care apar in fata situatiei:

(a)  profitul sau pierderea perioadei;

(b)  fiecare element de venit si cheltuiala, pentru perioada care, asa cum este cerut de alte standarde sau interpretari, este recunoscut direct in capitalurile proprii, si totalul acestor elemente;

(c)  totalul veniturilor si cheltuielilor pentru perioada (calculat ca suma de (a) si (b)) detaliind separat sumele totale atribuibile detinatorilor de capitaluri proprii ai societatii-mama si intereselor minoritare; si

(d)  pentru fiecare componenta a capitalurilor proprii, efectul modificarilor politicii contabile si corectiilor erorilor fundamentale recunoscute in conformitate IAS 8 "Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori".

O situatie a schimbarilor in capitalurile proprii care cuprinde doar acele elemente va fi numita o situatie a veniturilor si a cheltuielilor recunoscute.

O entitate va prezenta de asemenea, fie in situatia modificarilor capitalurilor proprii, fie in note:

(a) sumele tranzactiilor cu detinatorii de capital care actioneaza in calitatea lor de detinatori de capital, aratand separat distribuirile facute catre detinatorii de capitaluri proprii;

(b) soldul castigurilor retinute (adica profitului sau pierderii cumulate) la inceputul perioadei si la data bilantului, precum si modificarile pe parcursul perioadei; si

(c) o reconciliere intre valoarea contabila a fiecarei clase de capitaluri contribuite si a fiecarei rezerve la inceputul si sfarsitul perioadei, prezentand distinct fiecare modificare.

  Modificarile in capitalurile proprii ale entitatii intre doua date ale bilantului reflecta cresterea sau reducerea activului net in cursul perioadei. Cu exceptia modificarilor rezultate din tranzactiile cu actionarii care actioneaza in calitatea lor de actionari (cum ar fi contributii de capital propriu, rascumpararea instrumentelor de capital propriu care fusesera ale entitatii si dividende) si costurile tranzactiilor legate direct de astfel de tranzactii, modificarea globala a capitalurilor proprii in timpul unei perioade reprezinta veniturile si cheltuielile, inclusiv castigurile si pierderile totale generate de activitatile entitatii pe parcursul acelei perioade (fie ca acele elemente de venituri si cheltuieli sunt recunoscute in profit sau in pierdere, fie direct ca schimbari in capitalurile proprii).

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de .

 

  - lei -

  __________ ______ ____ __________ ______ ____ ______  _______

| Denumirea  |Sold la  | Cresteri |  Reduceri |Sold la |

| elementului  |inceputul  |_______________|_______________|sfarsitul  |

| |exercitiului|Total,|prin |Total,|prin |exercitiului|

| |financiar |din  |transfer|din  |transfer|financiar  |

| |  |care  | |care |    | |

|____________________|____________|______|________|______|________|____________|

| A  | 1 |  2 | 3  | 4 |  5 | 6  |

|____________________|____________|______|________|______|________|____________|

|Capital subscris |  |  | | |  |  |

|____________________|____________|______|________|______|________|____________|

|Patrimoniul regiei |  |  | | |  |  |

|____________________|____________|______|________|______|________|____________|

|Prime de capital |  |  | | |  |  |

|____________________|____________|______|________|______|________|____________|

|Rezerve din |  |  | | |  |  |

|reevaluare |  |  | | |  |  |

|____________________|____________|______|________|______|________|____________|

|Rezerve legale |  |  | | |  |  |

|____________________|____________|______|________|______|________|____________|

|Rezerve statutare |  |  | | |  |  |

|sau contractuale |  |  | |  | | |

|____________________|____________|______|________|______|________|____________|

|Rezerve |  |  | | |  |  |

|reprezentand |  |  | | |    |  |

|surplusul realizat |  |  | | |  |  |

|din rezerve din |  |  | | |  |  |

|reevaluare |  |  | | |  | |

|____________________|____________|______|________|______|________|____________|

|Alte rezerve |  |  | | |  |  |

|____________________|____________|______|________|______|________|____________|

|Actiuni proprii |  |  | | |  |  |

|____________________|____________|______|________|______|________|____________|

|Castiguri |  |  | | |  |  |

|legate de   | | |  | | |  |

|instrumentele |  |  | | |  |  |

|de capitaluri |  |  | | |  |  |

|proprii |    | | |  | | |

| _____ __  _|_______  |______|________|______|  | | | |  |  | | |  |  |

|Pierderi |  |  | | |  |  |

|legate de |  |  | | |  |  |

|instrumentele |  |  | | |  |  |

|de capitaluri |  |  | | |  |  |

|proprii |  |  | | |  |  |

|__________________ |____________|______|________|______|________|____________|

|Rezultatul |Sold|  |  | |  | | |

|reportat | C  | | |  | | |  |

|reprezentand |  | | |  | | |  |

|profitul |  | | |  | |   |  |

|nerepartizat |____|____________|______|________|______|________|____________|

|sau |Sold|  |  | | |  |  |

|pierderea | D  | | |  | | |    |

|neacoperita |  | | |  | | |  |

|_______________|____|____________|______|________|______|________|____________|

|Rezultatul |Sold|  |  | | |  |  |

|reportat | C  | | |  | | |  |

|provenit din |  | | |  | | |  |

|adoptarea |____|____________|______|________|______|________|____________|

|pentru prima |Sold|  |  | | |  |  |

|data a IAS, | D  | | |  | | |  |

|mai putin |  | | |  | | |  |

|IAS 29*32)  | |   | | |  | | |

|_______________|____|____________|______|________|______|________|____________|

|Rezultatul |Sold|  |  | | |  |  |

|reportat | C  | | |    | | |  |

|provenit din |____|____________|______|________|______|________|____________|

|corectarea |Sold|  |  | | |  |  |

|erorilor | D  | | |  | | |  |

|contabile |  | | |  | | |  |

|_______________|____|____________|______|________|______|________|____________|

|Rezultatul |Sold|  |  | | |  | |

|reportat | C  | | |  | | |  |

|provenit din |  | | |  | | |  |

|trecerea la |  | | |  | | |  |

|aplicarea |  | | |  | | |  |

|Reglementarilor|____| | |  | | |  |

|contabile |Sold|  |  | | |  |  |

|conforme cu | D  | | |  | | |  |

|Directiva a |  | | |  | | |  |

|patra a |  | | |  | | |  |

|Comunitatilor |  | |  | | |  |  |

|Economice |  | | |  | | |  |

|Europene |  | | |  | | |  |

|_______________|____|____________|______|________|______|________|____________|

|Profitul sau |Sold|  |  | | |  |  |

|pierderea | C  | | |  | | |  |

|exercitiului |____|____________|______|________|______|________|____________|

|financiar |Sold|  |  | | |  |  |

| | D  | | |  | | |  |

|_______________|____|____________|______|________|______|________|____________|

|Repartizarea |  | | |  | | |  |

|profitului |  | | |  | | |  |

|_______________|____|____________|______|________|______|________|____________|

|Total |  | | |  | | |  |

|capitaluri |  | | |  | | |  |

|proprii |  | | |  | | |  |

|_______________|____|____________|______|________|______|________|____________|

*32) Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pana la inchiderea soldului acestui cont.

ADMINISTRATOR,  INTOCMIT,

Numele si prenumele _______________ Numele si prenumele _______

Semnatura _____ _______ ______ __________ Calitatea __________________

Semnatura __________________

  Stampila unitatii  Nr. de inregistrare in

organismul profesional"

NOTA 1:

  Prezentarile cifrice, cuprinse in situatia prezentata mai sus, trebuie sa fie insotite de informatii referitoare la:

  - natura modificarilor;

  - tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;

  - natura si scopul pentru care au fost constituite rezervele;

  - orice alte informatii semnificative.

 

  NOTA 2:

  Modificarile capitalului propriu se prezinta pentru cele doua exercitii financiare, precedent si curent. 

Structura conform IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare":

(a)  vor prezenta informatii despre bazele de intocmire a situatiilor financiare si despre politicile contabile specifice utilizate;

(b)  vor prezenta informatiile cerute de IFRS-uri care nu sunt prezentate in bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii sau situatiile fluxurilor de trezorerie; si

(c)  vor oferi informatii suplimentare care nu sunt prezentate in bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii sau situatia fluxurilor de trezorerie, dar care sunt relevante pentru intelegerea oricarora dintre ele.

Notele la situatiile financiare vor fi prezentate, pe cat posibil, intr-un mod sistematic. Fiecare element din bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie vor face trimitere la toate informatiile aferente din note.

Notele sunt in mod normal prezentate in urmatoarea ordine, care ajuta utilizatorii sa inteleaga situatiile financiare si sa le comparare cu situatiile financiare ale altor entitati:

(a) o declaratie a conformitatii cu IFRS-urile;

(b) un rezumat al celor mai semnificative politici contabile aplicate;

(c) informatii care stau la baza elementelor-rand prezentate in bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie in ordinea in care este prezentata fiecare situatie financiara si fiecare element-rand; si

(d) alte prezentari, inclusiv:

(i) datorii contingente si angajamente contractuale nerecunoscute; si

(ii) informatii nefinanciare, de exemplu, obiectivele si politicile gestionarii riscului financiar al entitatii.

In anumite conditii, poate fi necesara sau de dorit schimbarea ordinii anumitor elemente din note. De exemplu, informatiile despre schimbarile in valoarea justa recunoscute in profit sau in pierdere pot fi combinate cu informatiile asupra scadentei instrumentelor financiare, desi primele sunt prezentari pentru contul de profit si pierdere, iar ultimele se refera la bilant. Totusi, se poate mentine o structura sistematica a notelor atata timp cat este posibil.

Notele care ofera informatii despre baza intocmirii situatiilor financiare si politicilor contabile specifice pot fi prezentate ca o componenta separata a situa­tiilor financiare.

Conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,  pe langa informatiile cerute conform prevederilor din celelalte sectiuni ale prezentelor reglementari, notele explicative trebuie sa cuprinda si informatii referitoare la aspectele prevazute de prezenta sectiune.

Notele explicative se prezinta sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situatiile financiare anuale trebuie sa existe informatii aferente in notele explicative.

Notele explicative trebuie sa cuprinda informatii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situatiile financiare anuale si metodele utilizate pentru calcularea ajustarilor de valoare. Pentru elementele incluse in situatiile financiare anuale care sunt sau au fost initial exprimate in moneda straina (valuta), trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima in moneda nationala.

In notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, urmatoarele informatii:

a) denumirea si sediul social ale fiecareia dintre entitatile in care entitatea detine fie direct, fie printr-o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul entitatii, interese de participare reprezentand un procent de capital de cel putin 20%, prezentand: proportia de capital detinuta, valoarea capitalului si rezervelor, profitul sau pierderea entitatii respective pentru ultimul exercitiu financiar pentru care au fost aprobate situatiile financiare anuale. Informatiile privind capitalul, rezervele si profitul sau pierderea entitatii in care se detine interesul de participare pot fi omise daca sunt doar de o importanta neglijabila;

b) denumirea, sediul principal sau sediul social si forma juridica ale fiecareia dintre entitatile la care entitatea este asociat cu raspundere nelimitata. Aceste informatii pot fi omise daca sunt doar de o importanta neglijabila;

Notele explicative trebuie sa mentioneze:

a) denumirea si sediul social ale entitatii care intocmeste situatiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entitati din care face parte entitatea in calitate de filiala;

b) denumirea si sediul social ale entitatii care intocmeste situatiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entitati din care face parte entitatea in calitate de filiala si care este, de asemenea, inclusa in grupul de entitati prevazut anterior;

c) locul de unde pot fi obtinute copii ale situatiilor financiare anuale consolidate, cu conditia ca acestea sa fie disponibile.

Trebuie sa se mentioneze, totodata, daca situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile cuprinse in reglementarile mentionate.

Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cat ori este necesar, pentru buna lor intelegere:

a) denumirea entitatii care face raportarea;

b) faptul ca situatiile financiare anuale sunt proprii acesteia si nu grupului;

c) data la care s-au incheiat sau perioada la care se refera situatiile financiare anuale;

d) moneda in care sunt intocmite situatiile financiare anuale;

e) exprimarea cifrelor incluse in raportare (de exemplu, lei).

O entitate prezinta urmatoarele date, in cazul in care ele nu au fost prezentate in situatiile financiare anuale:

a) locul principal unde isi desfasoara activitatea, daca este diferit de sediul oficial;

b) o descriere a naturii activitatii desfasurate si principalele domenii de activitate;

c) denumirea societatii - mama si cea a detinatorului final in cadrul grupului (daca este cazul);

d) orice alta informatie care, in opinia directorilor si administratorilor, ajuta la prezentarea unei imagini fidele asupra entitatii.

Ca urmare, entitatile stabilesc formatul notelor explicative, cu conditia prezentarii cel putin a informatiilor solicitate.

 

Exemple de note explicative:

1. Active imobilizate

2. Provizioane

3. Repartizarea profitului

4. Analiza rezultatului din exploatare

5. Situatia creantelor si datoriilor

6. Principii, politici si metode contabile7. Participatii si surse de finantare

8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

9. Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

10. Alte informatii

Nota 1

Active imobilizate

 

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare*)

Valoarea bruta**)

Ajustari de valoare***)

(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la inceputul exercitiului financiar

Cresteri****)

Cedari,

transferuri

si alte

reduceri

Sold la sfarsitul exercitiului financiar

Sold la inceputul exercitiului financiar

Ajustari

inregistrate in cursul

exercitiului financiar

Reduceri

sau

reluari

Sold la sfarsitul exercitiului financiar

0

1

2

3

4 = 1+2-3

5

6

7

8 = 5+6-7

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

 

  ****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Nota 2

Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului*)

Sold la inceputul exercitiului financiar

Transferuri**)

Sold la sfarsitul exercitiului financiar

in cont

din cont

0

1

2

3

4 = 1+2-3

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nota 3

Repartizarea profitului*)

- lei -

Destinatia profitului

Suma

Profit net de repartizat:

- rezerva legala

- acoperirea pierderii contabile

- dividende etc.

Profit nerepartizat

 

  *) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului

Exercitiul financiar

Precedent

Curent

0

1

2

1. Cifra de afaceri neta

2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)

3. Cheltuielile activitatii de baza

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

5. Cheltuielile indirecte de productie

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)

7. Cheltuielile de desfacere

8. Cheltuieli generale de administratie

9. Alte venituri din exploatare

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

Nota 5

Situatia creantelor si datoriilor

          - lei -

Creante

Sold la sfarsitul exercitiului financiar

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1 = 2 + 3

2

3

Total, din care:

      - lei -

Datorii*)

Sold la sfarsitul exercitiului financiar

Termen de exigibilitate

Sub 1 an

1 - 5 ani

Peste 5 an

0

1 = 2 + 3 + 4

2

3

4

Total, din care:

5.      Analiza structurii patrimoniale a intreprinderii

Analiza structurii patrimoniale urmareste analiza ponderii diferitelor elemente patrimoniale.

Ratele de structura permit normalizarea situatiei patrimoniului, acesta ajutand la o comparatie facila intre intreprinderi de dimensiuni diferite, precum si la observarea rapida a unor modificari structurale in cadrul unei intreprinderi de-a lungul timpului.

Aceste situatii sunt foarte utile in compararea unor firme de dimensiuni diferite sau pentru a examina tendinta de-a lungul timpului pentru o anumita intreprindere. De asemenea, este permisa observarea rapida a importantei activelor lichide (creante si disponibil) in totalul activelor.

1. Indicatori de lichiditate

Lichiditatea semnifica :

a)      abilitatea unui activ de a fi transormat in bani rapid si cu o pierdere minima de valoare. Aceasta definitie este cunoscuta si ca lichiditate externa atunci cand este analizata o intreprindere si se refera la posibilitatea investitorului de a tranforma in bani plasamentul in actiuni la intreprinderea respectiva;

b)      abilitatea unei intreprinderi de a-si onora la scadenta obligatiile de plata asumate pe seama activelor curente. Aceasta definitie mai este cunoscuta si sub denumirea de lichiditate interna.

Solvabilitatea reprezinta capacitatea unei intreprinderi de a acoperi datoriile totale.

Analiza lichiditatii si a solvabilitatii se efectueaza cu ajutorul unor rate financiare care reflecta abilitatea unei entitati de a-si onora obligatiile financiare exigibile pe termen scurt. Ele compara datoriile pe termen scurt (fata de furnizori, bugetul statului) cu activele curente sau cu fluxul de disponibilitati care va permite onorarea acelor datorii. Principalele rate de lichiditate si solvabilitate operationale in analiza financiara a intreprinderii sunt :

Indicatorul lichiditatii curente =

(Indicatorul capitalului circulant)

Daca nivelul ratei este mai mic decat 1, aceasta indica un capital de lucru negativ. Este important ca nivelul acestui indicator sa fie comparat cu niveluri medii ale ramurii sau cu cele inregistrate de competitori, pentru a avea o imagine corecta asupra abilitatii firmei de a-si onora obligatiile curente asumate.

In concluzie, un nivel de 1,5 - 2,0 reprezinta un nivel asigurator al acestei rate, iar un nivel mai mic de 1,0 poate fi un semnal de alarma privind capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile scadente pe termen scurt.

Indicatorul lichiditatii imediate =  Active curente - Stocuri

Datorii curente

Acest indicator masoara cate unitati monetare de active revin la o unitate monetara de datorii pe termen scurt.

Un nivel de 0,8 - 1,0 al acestui indicator este apreciat drept corespunzator, in vreme ce un nivel mai mic de 0,5 poate evidentia problemele de onorare a platilor scadente.

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat

Capital propriu

x 100

sau

Capital imprumutat

Capital angajat

x 100

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an;

- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit

Cheltuieli cu dobanda

=

Numar de ori

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

- capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

- viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

Costul vanzarilor

Stoc mediu

=

Numar de ori

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Stoc mediu

Costul vanzarilor

x   365

- viteza de rotatie a debitelor-clienti

- calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

- exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita  datoriile catre entitate.

Sold mediu clienti

Cifra de afaceri

x    365

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

- viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

  Sold mediu furnizori_____

Achizitii de bunuri (fara servicii)

x

365,

 

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

- viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

Cifra de afaceri

Active imobilizate

- viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri

Total active

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit ,

Capital angajat

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari

Cifra de afaceri

x 100

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

  BIBLIOGRAFIE:

▪ Dumitru, C., CONTABILITATE - Aplicatii, teste de autoevaluare, studii de caz si practica contabila, Editura Universitara, Bucuresti 2005

Feleaga, L., Feleaga, N., Contabilitate - o abordare europeana si internationala Vol. II, Editura Infomega 2005

▪ IASB, Standardele Internationale de Contabilitate, traducere din limba engleza, Editura Economica, Bucuresti 2003

▪ Ministerul Finantelor Publice, Ghid practic de aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate, Partea I, Editura Economica, Bucuresti 2001

▪ Ristea, M., Metode si politici contabile de intreprindere, Editura Tribuna Economica, Bucuresti 2000

▪ Ristea, M., Dumitru, C., Contabilitate aprofundata, Editura Universitara, Bucuresti 2005

▪ Ristea, M., Contabilitatea financiara a intreprinderii, Editura Universitara, Bucuresti 2005

▪ Ristea, M., Dima, M., Contabilitatea societatilor comerciale, Editura Universitara, Bucuresti 2002

▪ Valceanu Gh., Robu V., Analiza economico - finaciara, Editura Economica, Bucuresti 2005

▪ PriceWaterhouseCoopers, Ghid pentru intelegerea S.I.C, 2002

▪ Tribuna Economica nr 7/2005, Evaluarea stocurilor

▪ Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

▪ Ordinul ministrului finantelor publice 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare

▪ www.mfinante.ro

▪ www.iasplus.com29La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite portivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

30 Pentru Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2006, pe coloana aferenta exercitiului financiar precedent (2005), entitatile care au aplicat OMFP 94/2001  vor inscrie la acest rand si rulajul contului 7815 "Venituri din fondul comercial negativ".loading...Document Info


Accesari: 2002
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )