Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadCERERE DE FINANŢARE

economie
ALTE DOCUMENTE

Venitul, Consumul si Investitiile
ECONOMIE MONDIALĂ
VIZIUNE
Intreprinderea
VENITURILE AGENTILOR ECONOMICI
1. Pretul si modalitatile de plata in cotractul de vanzare internationala
Organizatiile
Matricea camdru logic CBC
ORIFLAME - O SANSA PENTRU FIECARE
Management Incentive program

                                                                                                         Guvernul României

Ministerul Finantelor Publice - Oficiul de Plati si Contractare PHARE

Programul Societate Civila

Componenta 4: ACCESS

 

 

4.1 ACCESS - Social

Cerere de Finantare

Nr. de Referinta: RO 0104.03 / 4.1

Linia de buget: RO 0104.03

Numele solicitantului:

Nr. Dosar

(doar pentru uz intern)

I.                   ProiectUL

1.      Descriere

1.1     Titlu

 


1.2     Locul de desfasurare


Ţara, judetul, regiunea, localitatea

1.3     Suma solicitata de la Autoritatea Contractanta


 

Euro

 

% din costul total al proiectului

1.4     Rezumat


Maximum 10 rânduri (va rugam sa includeti informatii despre (a) scopul proiectului, (b) grupurile tinta si (c) activitatile principale).

1.5     Obiective


Va rugam sa bifati în dreptul Sectiunii si a Obiectivului Specific/Obiectivelor Specifice avut(e) în vedere de proiectul propus.

 Sectiunea 1:

        Obiectivul Specific 1;

        Obiectivul Specific 2;

        Obiectivul Specific 1 & Obiectivul Specific 2.

 Sectiunea 2:

        Obiectivul Specific 1;

        Obiectivul Specific 2;

        Obiectivul Specific 1 & Obiectivul Specific 2.

Maximum 1 pagina. Descrieti obiectivele proiectului.

1.6     Justificare


Maximum 3 pagini. Furnizati urmatoarele informatii:

(a)     Identificarea necesitatilor si constrângerilor percepute în tara / regiunea unde se desfasoara proiectul;

(b)     Enumerarea grupurilor tinta, cu o estimare a numarului anticipat de beneficiari directi si indirecti;

(c)     Motivele alegerii grupurilor tinta si a activitatilor;

(d)     Relevanta proiectului pentru grupurile tinta;

(e)     Relevanta proiectului pentru obiectivele componentei;

(f)       Relevanta proiectului pentru prioritatile componentei.

1.7     Descrierea detaliata a activitatilor


Maximum 9 pagini. Includeti titlul si o descriere detaliata a fiecarei activitati. În acest sens, descrierea detaliata a activitatilor nu trebuie confundata cu planul de actiune (a se vedea 1.9).

1.8     Metodologie


Maximum 4 pagini. Descrierea detaliata a:

(a) Metodelor de implementare;

(b) Argumentelor pentru alegerea metodologiei propuse;

(c) Modului în care intentioneaza proiectul sa foloseasca rezultatele unui proiect anterior sau unor activitati anterioare (unde este cazul);

(d) Procedurilor de evaluare interna;

(e) Nivelului de implicare si a activitatii altor organizatii (parteneri sau altii) în proiect;

(f) Justificarii rolului fiecarui partener;

(g)     Echipei propuse pentru implementarea proiectului (pe functii si implicare în proiect - cu norma întreaga sau cu norma redusa; nu este necesar sa specificati la acest punct numele membrilor echipei de proiect).

1.9     Durata si planul de actiune


q              Durata proiectului va fi de  luni.

Nota: Planul de actiune orientativ nu trebuie sa mentioneze date exacte, ci trebuie sa înceapa cu "luna 1", "luna 2" etc. Se recomanda sa se prevada o marja de siguranta în planul de actiune propus. Planul de actiune nu trebuie sa contina descrieri detaliate ale activitatilor, ci doar denumirea lor (va rugam sa verificati ca denumirea lor sa fie aceeasi cu cea mentionata în sectiunea 1.7).

Planul de actiune trebuie sa fie suficient de detaliat pentru a furniza informatii cu privire la pregatirea si implementarea fiecarei activitati. Planul de actiune trebuie prezentat conform urmatorului model:

Luna

Activitate

Localizarea (localitate)

Organizatia care implementeaza

(exemplu)

(exemplu)

Luna 1

Pregatirea Activitatii 1

Solicitant

Pregatirea Activitatii 2

Partener 1 (acolo unde este cazul)

Luna 2

Implementarea Activitatii 1

Pregatirea Activitatii 3

Luna ....

Implementarea Activitatii...

2.      Rezultate asteptate

2.1     Impactul estimat asupra grupurilor tinta


Maximum 2 pagini. Va rugam sa includeti informatii despre:

(a)     Cum va îmbunatati proiectul situatia grupurilor tinta;

(b)     Cum va îmbunatati proiectul capacitatile manageriale si tehnice ale grupurilor tinta si/sau ale partenerilor (acolo unde este cazul).

2.2     Publicatii si alte rezultate


Maximum 1 pagina. Precizati clar si cuantificati cât de mult posibil rezultatele.2.3     Efecte multiplicatoare


Maximum 1 pagina. Descrieti posibilitatile de replicare si extindere a rezultatelor proiectului.

2.4     Sustenabilitatea proiectului


Maximum 3 pagini. Faceti diferentierea între urmatoarele aspecte ale continuitatii:

(a)     Din punct de vedere financiar (Cum vor fi finantate activitatile dupa încetarea finantarii CE?)

(b)     Din punct de vedere institutional (Vor fi functionale structurile care sustin implementarea activitatilor la sfârsitul prezentului proiect? Va exista "proprietate locala" asupra rezultatelor proiectului?)

(c)     Din punct de vedere al sustenabilitatii la nivelul politicilor (unde este cazul) (Care va fi impactul structural al proiectului - de ex., va conduce acesta la îmbunatatirea legislatiei, a codurilor de conduita, a metodelor etc.?)

3.      Bugetul proiectului

Furnizati un buget pentru întreaga durata a proiectului. A se vedea Ghidul Solicitantilor, sectiunea 2.5 (plati) pentru informatii suplimentare.

Nota: Bugetul trebuie prezentat în concordanta cu Anexa B (fisier Excel). Formatul bugetului se regaseste în Foaia de lucru 1 (3. Buget).

4.      Surse de finantare preconizate

Furnizati informatii cu privire la sursele de finantare preconizate pentru proiect.

Nota: aceasta informatie trebuie prezentata în concordanta cu Anexa B (fisier Excel). Formatul se regaseste în Foaia de lucru 2 (4. Surse de finantare).

Pentru a trece în aceasta foaie de lucru Excel (4.Surse de finantare), apasati pe butonul cu numele foii de lucru din partea stânga jos a ecranului.

II.                Solicitantul

1.      Date de identificare

Denumirea completa a organizatiei:

Acronim (unde este cazul):

Forma juridica:

Cod fiscal:

Adresa oficiala:

Adresa postala:

Persoana de contact:

Numere de telefon:

Numere de fax:

Adresa e-mail:

Pagina Internet:

2.      Detalii bancare

Banca trebuie sa functioneze în România.

Numele titularului de cont:

Nr. cont bancar:

Codul Bancii:

Codul SWIFT :

Numele bancii:

Adresa bancii:

Numele persoanei(lor) cu drept de semnatura:

Functia persoanei(lor) cu drept de semnatura:


Banca corespondenta (unde este cazul)

Numele titularului de cont:

Nr. cont bancar:

Codul bancii:

Cod SWIFT:

Numele bancii:

Adresa bancii:

Informatii despre routing:

3.         Descrierea solicitantului (maximum 3 pagini)

3.1     Când a fost înfiintata organizatia dumneavoastra si când si-a început activitatea?


3.2.    Care sunt principalele activitati ale organizatiei dumneavoastra, în prezent?


3.3.    Lista membrilor organismului de conducere al organizatiei dumneavoastra.


Nume

Profesie

Sex

Functie

Vechime în aceasta functie

F / M

F / M

4. Capacitatea de a administra si implementa proiecte

4.1. Experienta în derularea unor proiecte similare


Maximum 1 pagina pentru fiecare proiect. Descriere detaliata a proiectelor derulate de organizatia dumneavoastra în ultimii cinci ani, în domeniile vizate de program, mentionând pentru fiecare proiect:

(a)     Scopul si locul de desfasurare ale proiectului;

(b)     Rezultatele proiectului;

(c)     Rolul organizatiei dumneavoastra (solicitant, partener) si gradul de implicare în proiect;
(d)     Costul proiectului;

(e)     Finantatorii proiectului (nume, adresa si e-mail, numere de telefon, suma cu care au contribuit).

4.2     Resurse


Maximum 3 pagini. Descrierea detaliata a diferitelor resurse aflate la dispozitia organizatiei dumneavoastra incluzând:

(a)     Venitul anual în ultimii trei ani, mentionând, unde este cazul, pentru fiecare an, numele principalilor finantatorilor si procentele din venitul anual cu care au contribuit acestia;

(b)     Numarul angajatilor cu norma întreaga si al colaboratorilor pe categorii (ex. numar de coordonatori de proiect, contabili etc);

(c)     Echipamente si birouri;

(d)     Alte resurse relevante.


5. Alte cereri de finantare înaintate unor Institutii Europene, Fondului European de Dezvoltare (FED) sau Statelor Membre ale UE

5.1     Finantari nerambursabile, contracte sau împrumuturi obtinute în ultimii trei ani de la Institutii Europene, FED sau State Membre ale UE


Titlul proiectului

Linia bugetara a CE, FED sau a altor surse

Suma (Euro)

Data acordarii finantarii

5.2     Cereri de finantare înaintate (sau în curs de a fi înaintate) Institutiilor Europene, FED sau Statelor Membre ale UE pe anul în curs:


Titlul proiectului

Linia bugetara a CE, FED sau a altor surse

Suma (Euro)

III.             parteneri ai solicitantului CARE partICIPĂ la proiect

1. Descrierea partenerilor

Aceasta sectiune trebuie completata pentru fiecare organizatie partener. Puteti multiplica acest tabel daca este nevoie sa introduceti informatii despre mai multi parteneri.

Partener 1

Partener 2

Denumirea completa a organizatiei

Nationalitate

Forma juridica

Adresa oficiala

Persoana de contact

Numere de telefon

Numere de fax

Adresa e-mail

Numar de angajati (permanenti si colaboratori)

Istoricul cooperarii cu solicitantul

Rolul si implicarea în pregatirea proiectului propus

Rolul si implicarea în implementarea proiectului propusImportant: Acest formular de cerere trebuie însotit de o declaratie de parteneriat semnata, stampilata si datata de catre solicitantul principal si de catre fiecare partener, în conformitate cu modelul din pagina urmatoare.


2. Declaratie de Parteneriat[1]

Parteneriat

Un parteneriat este o relatie consistenta între doua sau mai multe organizatii, ce presupune împartirea responsabilitatilor în derularea proiectului finantat de catre Autoritatea Contractanta. Pentru a facilita derularea corespunzatoare a proiectului, Autoritatea Contractanta solicita tuturor partenerilor (inclusiv solicitantului principal care semneaza contractul) sa recunoasca aceasta împartire a responsabilitatilor, consimtind la principiile de buna practica a parteneriatului, prezentate mai jos:

Principii de Buna Practica a Parteneriatului 

1.       Toti partenerii trebuie sa fi citit Cererea de finantare si sa fi înteles care va fi rolul lor în derularea proiectului.

2.       Solicitantul trebuie sa se consulte în permanenta cu partenerii sai si sa-i informeze în detaliu asupra evolutiei proiectului.

3.       Toti partenerii trebuie sa primeasca copii ale rapoartelor - narative si financiare - înaintate Autoritatii Contractante.

4.       Modificarile esentiale aduse proiectului (ex. activitati, parteneri etc.) trebuie sa fie consimtite de parteneri înainte de a fi trimise Autoritatii Contractante. În cazurile în care nu se poate ajunge la un acord, solicitantul trebuie sa informeze Autoritatea Contractanta cu privire la acest lucru, atunci când înainteaza spre aprobare propunerile de modificare.

5.       Înainte de terminarea proiectului, partenerii trebuie sa ajunga la un acord privind distribuirea echitabila între partenerii locali a echipamentelor, vehiculelor si bunurilor cumparate cu finantarea UE. Copii ale titlurilor de transfer trebuie anexate raportului final.

Declaratie de parteneriat

Am citit si am consimtit asupra continutului proiectului înaintat Autoritatii Contractante. Ne angajam sa respectam principiile practicii unui bun parteneriat.

Nume:

Organizatie:

Functie:

Semnatura si stampila:

Data si locul:

IV.            DeclaraŢia SOLICITANTULUI

Subsemnatul, în calitatea de responsabil din partea organizatiei solicitante pentru prezentul proiect, certific urmatoarele:

(a)     Informatiile furnizate în aceasta Cerere de finantare sunt corecte; si

(b) Organizatia solicitanta si organizatia(iile) partenera(e) (unde este cazul) sunt eligibile, conform sectiunii II.2.1.1 si II.2.1.2 din Ghidul Solicitantilor.

Nume:

Functie:

Semnatura si stampila:

Data si Locul:

Lista de verificare

Înainte de a trimite propunerea, va rugam sa verificati ca cererea dumneavoastra sa fie completa:

 

Cererea de finantare

      Propunerea este completa si redactata în conformitate cu Formularul Cererii de finantare;

      Sunt incluse originalul si 3 copii ale tuturor documentelor, îndosariate si marcate separat, dar incluse în acelasi plic;

      Propunerea este redactata electronic sau la masina de scris si este în limba româna;

      Declaratia de Parteneriat este semnata si stampilata de catre solicitant si toti partenerii;

      Bugetul si sursele de finantare preconizate sunt prezentate în formatul din Cererea de finantare (Anexa B);

      Finantarea solicitata Autoritatii Contractante nu depaseste 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;

      În buget, contributia în natura a solicitantului reprezinta maximum 5% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în cazul Sectiunii 2;

      În buget, costurile administrative reprezinta maximum 7% din costurile directe eligibile ale proiectului;

      În buget, rezerva pentru cheltuielile neprevazute nu reprezinta mai mult de 5% din costurile totale eligibile ale proiectului;

      Declaratia solicitantului (Sectiunea IV a Cererii de finantare) este semnata si stampilata;

      Matricea logica a proiectului este completata (Anexa C).

 

Anexe (documente care însotesc Cererea de finantare)

      Copii dupa statutul autentificat al solicitantului si al fiecarui partener (acolo unde exista), inclusiv copii dupa acte aditionale autentificate (daca este cazul);

      Copii dupa hotarârea judecatoreasca definitiva, care sa demonstreze ca solicitantul si fiecare partener (acolo unde exista) sunt persoane juridice si, daca este cazul, copii dupa Certificatul de Înscriere în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, inclusiv copii dupa orice alte hotarâri judecatoresti ulterioare,

      Cel mai recent raport anual[2] si cea mai recenta situatie contabila[3] ale solicitantului;

      CV-urile persoanelor implicate în proiect din partea solicitantului si a fiecarui partener, acolo unde este cazul (a se vedea Anexa F - Format standard pentru CV)

       Fisa proiectului în limba engleza (conform descrierii de la punctul 2.2.1 din Ghidul solicitantilor);

       Declaratia de Impartialitate (Anexa G), semnata si stampilata de solicitant si de fiecare partener (acolo unde exista).


Fisa proiectului în limba engleza

(maximum o pagina)

·         Titlul proiectului;

·         Locul de desfasurare a proiectului;

·         Denumirea solicitantului;

·         Durata proiectului:

·         Obiectivele proiectului, grupurile tinta si activitatile principale;

·         Rezultatele estimate;

·         Totalul costurilor proiectului si suma solicitata Autoritatii Contractante.


Anexa B

Bugetul

Nota:    Acest document este în format Microsoft Excel si este continut într-un fisier separat.

Anexa C

Matricea logica a proiectului

Nota:    Acest document este un fisier Microsoft Word si este continut într-un fisier separat.

Anexa D

Diurna - sumele valabile de la 30 iulie 2001.

Nota:    Diurna include toate costurile: cazare, masa si transport local

Valoarea actualizata a diurnei poate fi gasita la adresa:

            http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/liste1_en.htm

Anexa E

Contract de finantare standard

Nota:    Contractul standard se gaseste la adresa:

http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/usedoc/cont_typ/dc_index_en.htm

Anexa F

Format standard de CV

Nota: Acest document este un fisier Microsoft Word separat.

Anexa G

Declaratie de impartialitate

Nota: Acest document este un fisier Microsoft Word separat[1] A se completa de catre solicitant si de catre fiecare partener, acolo unde este cazul.

[2] Raportul anual reflecta activitatea unei organizatii timp de un an si contine de regula informatii specifice cum ar fi: misiune, obiective, programe derulate, informatii financiare, lista membrilor Consiliului Director etc. Forma de prezentare si continutul specific al raportului anual ramân la latitudinea organizatiei solicitante.

[3] Ultimul bilant contabil, la 31.12.2002.

Document Info


Accesari: 2296
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )