Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadCONTRACTAREA COMERCIALA INTERNATIONALA

economie
ALTE DOCUMENTE

Supermarket Manager Vision
ZONA DE RESPONSABILITATE
FISA POSTULUI
Tehnici de promovare a afacerilor internationale
COMPORTAMENTUL INTREPRINZATORULUI IN AFACERI
Economia turismului
Studiul calitatii produselor si serviciilor
Strategia
Comportamentul consumatorului industrial
REGIMUL JURIDIC AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA

CONTRACTAREA COMERCIALĂ INTERNAŢIONALĂ

.Contractul reprezinta materializarea acordului de vointa al partilor, suportul juridic al oricarei tranzactii internationale; 242s183c.DEFINIŢIE: Contractul de vânzare internationala de marfuri  este acordul de vointa între 2 parteneri, având sedii în state diferite, prin care una din parti (exportatorul) se obliga sa transfere asupra celeilalte parti (importatorul) proprietatea asupra unui bun al sau contra platii unui pret.

Contractul de vânzare internationala de marfuri

.Contine elemente definitorii ale vânzarii din dreptul intern:

ŘCaracter consensual;

ŘSinalagmatic;

ŘTranslativ de proprietate;

ŘCu titlu oneros.

.Este un contract original, care se realizeaza în mediul international, cu finalitate si caracteristici proprii;

.Caracterul comercial al vânzarii este mai putin relevant, trasatura principala distinctiva constituind-o caracterul international.

PROIECTUL DE CONTRACT

.Partile contractante;

.Obiectul contractului: descriere, calitate, cantitate, specificatii, origine, ambalaj;

.Pretul : unitar/total, moneda, etc.;

.Conditia de livrare;

.Conditii de plata: imediat/termen, modalitati, instrumente etc.;

.Dreptul aplicabil;

.Valabilitatea contractului: termen de valabilitate, data executarii;

.Semnaturi.

SUBIECTELE CONTRACTULUI

.Sunt persoane fizice sau juridice care prin acordul lor de vointa au dat nastere la un raport juridic contractual între ele, asumându-si astfel anumite drepturi si obligatii reciproce determinate de contract;

.Raporturile juridice specifice comertului international se caracterizeaza prin prezenta obligatorie a unuia sau mai multe elemente de extraneitate cum ar fi:

-subiectele raportului juridic au cetatenie diferita;

-Sediul partilor contractante se afla în state diferite;

-Obiectul contractului se afla localizat în strainatate, etc.

OBIECTUL CONTRACTULUI

.În sens juridic, acesta reprezinta un ansamblu de drepturi si obligatii patrimoniale pe care si le asuma partenerii.

.În sens comercial, acesta reprezinta marfurile sau serviciile asupra carora comporta obligatiile partilor. În acest sens, definirea clara a obiectului contractului presupune desemnarea marfurilor sau serviciilor astfel încât sa înlature orice posibilitate de întelegere gresita sau confuzie.

.Negocierea obiectului contractului consta în identificarea sau definirea produsului prin:

-determinarea cantitatii;

-determinarea calitatii;

-precizarea calitatii si a marcii;

-garantia calitatii marcii.

DENUMIREA MĂRFII

.In cazul marfurilor fungibile este suficienta înscrierea in contract a denumirii complete si a tipului de marfa, conform uzantelor internationale.

.Pentru marfurile nefungibile sau servicii, se recomanda identificarea elementelor de individualizare a produselor, cum ar fi:

ütehnologia de productie

ücaracteristicile tehnice reprezentative

üreferirile la cataloage, prospecte, tipuri sau norme tehnice

ümostra, esantion, uneori marca de fabrica.

CANTITATEA

. În contract trebuie prevazute:

vUnitatile de masura in care se va exprima cantitatea ( de regula uzuale pe piata cumparatorului );

vLocul unde va fi determinata cantitatea si documentul care va fi luat ca baza de exprimare a cantitatii efectiv livrate;

vModul de stabilire a cantitatii (cântarire, masurare) si daca operatiunea se face integral;

vÎn cazul în care cantitatea nu se poate determina la început, ea va fi înscrisa în contract  cu o anumita marja de toleranta convenita. La anumite marfuri trebuie sa se precizeze procentul de umiditate si concentratia în substanta utila.

CALITATEA

.Determinarea calitatii pe baza de descriere tehnica.

            Se utilizeaza la bunurile cu un grad ridicat de complexitate tehnica, individualizabile prin particularitatile lor neomogene, si consta în înscrierea în contract a caracteristicilor definitorii de productie, de asa maniera încât sa se evite eventualele diferende. Este cea mai frecvent folosita;

.Determinarea calitatii pe baza de mostre. Mostra poate fi o parte  reprezentativa a marfii, de dimensiuni mici, de obicei fara întrebuintari uzuale, sau poate fi un exemplar complet al marfii care formeaza obiectul contractului;
CALITATEA (cont.)

.Determinarea calitatii pe baza de tipuri si denumiri uzuale.

            Tipul este este o notiune abstracta,  de care trebuie sa se apropie cât mai mult calitatea marfii ce urmeaza a fi livrata. Tipurile de marfa pot fi definite prin standarde, care în unele cazuri au devenit internationale: ISO;

.Determinarea calitatii prin indicarea marcii de fabrica, de comert sau de serviciu. Marca de fabrica sau de comert permite individualizarea produsului dintr-o gama de produse similare care pot satisface aceeasi trebuinta. Marca de serviciu atesta calitatile si competenta serviciilor specializate în acest scop. 

CALITATEA (cont.)

.Metoda vizionarii marfii - cu 2 clauze:

Ř " vazut si placut "

Ř " dupa încercare "

.Determinarea calitatii pe baza de clauze consacrate:

Řclauza tel quel (asa cum este);

Řclauza "sound delivered " SD (marfa sanatoasa la destinatie) ;

Řclauza "rye terms "RT (comertului cu secara )

AMBALAJUL

.De regula, natura ambalajului se prevede expres in contract. Daca acest lucru nu s-a facut, exportatorul are obligatia uzuala sa predea marfa într-un ambalaj uzual de export.

.În contract se vor prevedea urmatoarele clauze:

-           neto - presupune ca ambalajul se include in pretul marfii, si nu se factureaza  diferit;

- neto + ambalajul - vânzatorul factureaza separat ambalajul la un pret diferit de cel al marfii;

-           bruto per neto - ambalajul este facturat separat, dar la pretul unitar al marfii.

MARCAREA AMBALAJULUI

.Îndeplineste functii de baza, cum ar fi:

            - operativitate în manipularea marfii în timpul transportului;

            - publicitate comerciala, în cazul revânzarii de catre importator.

.De regula, pe fiecare colet se marcheaza:

.numarul contractului;

-numarul coletului;

- numele exportatorului;

- numele si adresa destinatarului;

- greutatea bruto, neto;

- seria produselor;

- inscriptia Made in .

MARCAREA AMBALAJULUI (cont.)

.Partile pot conveni asupra unui marcaj:

-SPECIAL pentru marfurile la care se cere o manipulare atenta;

-ORIGINAR, când marfa ramâne în lazile sau sacii în care a fost ambalata de producator, purtând fie marca originara a acestuia, fie a primului manipulant;

-NEUTRU, când ambalajul nu poarta nici un semn distinctiv care sa ateste tara de origine a marfii.

PREŢUL

.Reprezinta obiectul obligatiei importatorului si este concretizat într-o suma de bani, determinata sau determinabila.

.Preturile se înscriu în contract:

-fie pe unitatea de produs;

-fie ca o suma globala pentru întreaga cantitate de marfa care face obiectul contractului.

-          Pretul DETERMINAT este stabilit de catre parteneri în momentul încheierii contractului.

-          Pretul DETERMINABIL se foloseste în cazul tranzactiilor cu produse supuse unor frecvente oscilatii conjuncturale, si consta în definirea lui provizorie si legarea de o piata reprezentativa sau de un eveniment viitor care se va realiza cu certitudine.

PREŢUL (cont.)

             La stabilirea unei oferte de pret trebuie sa se tina seama de:

.pretul pietei, oferta trebuind sa ramâna în limitele de variatie determinate si de concurenta si sa ia în calcul calitatea produselor sau serviciilor oferite;

.constrângerile comerciale previzibile ( marje normale ale vânzatorilor, comisioane de distributie, obligatii fiscale, etc. )

-constrângeri legate de distanta fata de partener ( cheltuieli de transport, costuri de amortizare, termenele de repatriere a încasarilor valutare, etc. )

-incidenta cheltuielilor anexe(cheltuieli administrative, consulare, garantii, prime de asigurare, ambalari suplimentare, etc. )

.reflectarea la nivelul costurilor a functionarii retelei de comercializare, a serviciilor de export, în scopul asigurarii rentabilitatii actiunilor.
PREŢUL (cont.)

.Pretul platit trebuie sa fie acela pe care îl are marfa în momentul în care se executa contractul.

.Prin negociere sau pe baza uzantelor, în contract trebuie neaparat precizate:

-cantitatea pentru care se calculeaza pretul;

-valuta în care se face plata;

- reducerile de pret pe care le acorda vânzatorul.

REDUCERI ASUPRA PREŢULUI  CONVENIT

            Pot fi acordate sub forma de:

-Scont de reglementare (cassa sconto)- sunt acordate celor care platesc înainte de scadenta;

-Remiza - se acorda asupra pretului de vânzare, prin aplicarea unui anumit procent asupra pretului curent de vânzare, datorita importantei vânzarii;

-Bonificatie - acordata din cauza unui defect de calitate sau calitatii neconforme cu obiectul contractului;

-Rabat - se acorda în scop promotional sau tinând seama de conditiile derularii contractului.

RISCUL DE PREŢ

.Apare ca urmare a neconcordantei în timp a valorii tranzactiei, între momentul încheierii contractului extern si momentul livrarii marfii.

.Metode contractuale de atenuare a riscului de pret:

.CLAUZA PREŢULUI ESCALADAT

            Se insereaza în contractul extern atunci când partile vor sa mentina echilibrul între pretul produsului finit si pretul factorilor de productie utilizati pentru fabricarea acestuia.

            P1= P0( a + b M1/M0 +c L1/L0) 

RISCUL DE PREŢ

.CLAUZA DE INDEXARE

            Prevede legarea sumelor prevazute în contract de un anumit etalon: o marfa de referinta, "produse tari" sau anumiti indicatori sau indici.

c. CLAUZA MARFĂ

            Este o metoda de consolidare a valorii contractului de export prin corelarea pretului cu o cantitate bine determinata de marfuri.

d. CLAUZA DE REVIZUIRE A PREŢULUI

            Consta în adaptarea pretului la noile circumstante prin renegocierea lui.

TERMENELE DE LIVRARE

. Termenul de livrare poate fi determinat de la început în contract sau determinabil, fie la o data fixa, fie în functie de un eveniment cert a carui data de realizare este cunoscuta partilor.

. În situatia în care din contract sau din uzanta comerciala rezulta ca livrarea va trebui facuta într-o perioada ulterioara, vânzatorul este in principiu cel care va stabili data exacta a livrarii.

.Daca în contract nu se precizeaza nimic in privinta datei livrarii, de regula vânzatorul va remite marfa într-un termen rezonabil de la data încheierii contractului, în functie de natura marfii si de contextul existent.

MODALITATEA DE LIVRARE

.  În contract se va preciza daca livrarea se va face global sau în transe.

. Aceasta precizare este:

Ř                    fie imperativa;

Ř                    fie recomandativa

                                    (de ex: livrarea se poate face si              în transe).

CONDIŢIILE DE LIVRARE  INCOTERMS 2000

.Cele 13 conditii de livrare din INCOTERMS 2000 ofera o definire precisa a:

§Obligatiilor vânzatorului în legatura cu livrarea;

§Transferului riscurilor privind marfa de la vânzator la cumparator;

§Repartizarii cheltuielilor între cele 2 parti, pe timpul transportului;

§Documentelor (sau mesajelor electronice) datorate de vânzator cumparatorului.

. Au un caracter facultativ, partile având libertatea sa recurga la ele, dar nefiind obligate sa o faca;

.Au un caracter international; nu privesc decât contractele externe.

Conditiile de livrare INCOTERMS 2000

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR PE GRUPE

CONDIŢIILE DE PLATĂ

.Se refera la determinarea monedei de plata, a locului si termenului de plata, la modalitatea de plata, la garantiile oferite de cumparatori, la documentele necesare si la problema riscului valutar.

.RISCUL VALUTAR exprima posibilitatea impactului negativ al miscarii cursului de schimb asupra performantelor firmei.

CLAUZE DE ACOPERIRE A RISCULUI VALUTAR

.Clauza valutara

            Presupune legarea valutei în care se efectueaza plata de o alta valuta, considerata ca având un curs relativ stabil;

.Clauza cosului valutar

            Indicata pentru asigurarea echilibrului contractual, datorita gradului ridicat de stabilitate al acestui etalon;

.Clauza de alegere a monedei de plata 

            Presupune exprimarea creantei în mai multe monede, pe baza cursului din momentul încheierii contractului, iar la scadenta unul dintre parteneri are dreptul sa aleaga moneda de plata.
Document Info


Accesari: 3728
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )