Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadCalitatea si politica de produs la firma

economie
ALTE DOCUMENTE

DREPTUL TRANSPORTURILOR
ORGANIZAREA FLOTEI MARITIME MONDIALE
Supermarket Manager Vision
Cine beneficiaza de pe urma crizei din sectorul imobiliar ?
CARGO REQUEST / PRELIMINARY AGREEMENT
FISA POSTULUI
GRILĂ - UNIT-LINKED (I)
SWOT
Trei modalitati de a vinde eficient prin telefon
Înfiintarea si întretinerea unei plantatii de vita de vie pe suprafata de 16ha cu soiurile Muscat Ottonelsi Fe

UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU ", ARAD

FACULTATEA  DE  sTIINŢE  ECONOMICE

SPECIALIZAREACONTABILITATE  sI  INFORMATICĂ  DE GESTIUNE

LUCRARE  DE LICENŢĂ

Calitatea si politica de produs la firma

SC. AD TEHNIC  SRL.

COORDONATOR

Conf. Univ. Dr. RAMONA LILE

Lect. Univ. Drd. BĂLAN LEONARD-SERGIU

ABSOLVENT

NEGRU ADRIAN

~ ARAD 2008 ~

CUPRINS

INTRODUCERE.........................      1

Cap.1 POLITICA DE PRODUS. ATRIBUŢII, OBIECTIVE sI

           CONŢINUT .................................................. .................................   5

1.1   Politica sortimentala ..................     8

1.2   Politica de service si garantie   ..............    9

1.3   Lansarea produselor noi pe piata ...............     10

1.4   Elementele procesului  lansarii produselor noi pe piata....      12

Cap.2  CALITATEA sI POLITICA DE PRODUS LA FIRMA

            SC. AD TEHNIC SRL. .................................................. ..........................    18

2.1   Prezentarea generala si politica de produs a firmei

        SC. AD TEHNIC SRL  .................................................. ..................    18

obiect de activitate , fond de comert ............    17

            2.3   Analiza principalilor indicatori ..............      20

            2.4   Mediul firmei AD TEHNIC SRL..............             

            2.5   Gama de produse importate si comercializate de AD TEHNIC .    29

            2.6   Certificarea sistemului de managemet al calitatii  în cadrul

                     SC. AD TEHNIC SRL. ..................     38

            2.7   Procese referitoare la  relatia cu clientul ...........   45

Cap.3  CONCLUZII. PROPUNERI........................   55

ANEXE ...................................  ..........  57

1. Certificatul de înregistrare al SC. AD TEHNIC SRL.

2. Certificat ISO 90001:2000 pentru implementarea si mentinerea unui sistem de   

     management al calitatii al SC. AD TEHNIC SRL eliberat de SRAC

3. Certificat ISO 90001:2000 pentru implementarea si mentinerea unui sistem de    

     management al calitatii al SC. AD TEHNIC SRL eliberat de IQNet

4. Certificatele de calitate ISO ale furnizorilor SC AD TEHNIC SRL

Introducere

            În economia  contemporana, a carei evolutie este marcata de tendintele de globalizare a economiei si pietelor , performantele întreprinderii sunt determinate din ce în ce mai mult , de adoptarea unei viziuni integratoare asupra modalitatilor de abordare a fenomenelor si proceselor economice si sociale . La un asemenea context general se raporteaza , în prezent , si întreprinderile românesti  care se confrunta cu cerintele si exigentele  economiei de piata . Se impun astfel schimbari profunde în mentalitatea si în metodele proprii de actiune . Asemenea schimbari , însa , sunt greu de conceput fara adaptarea  marketingului în procesul conducerii .

            Asadar, mixul de marketing reprezinta setul de instrumente de marketing pe care le utilizeaza firma pentru a-si atinge obiectivele de marketing pe piata tinta. Alegerea unui anumit mix de marketing, însa, trebuie sa se faca în strânsa legatura cu factorii de influenta, factori care pot fi, dupa caz, factori exogeni sau factori interni. În cadrul factorilor exogeni intra cererea cu care acestia se adreseaza pietei  si localizarea în spatiu a utilizatorilor , modelele de distributie si  mediul competitiv  în care firma îsi desfasoara activitatea , mijloacele promotionale folosite , pozitia fiecarei firme în cadrul pietei , precum si cadrul  legislativ  în care aceasta îsi desfasoara  activitatea . Factorii interni sunt elementele care definesc produsul, elementele care se refera la pret  si elementele care se refera la resursele  firmei .

            Cu ajutorul sistemului sau informational de marketing , întreprinderea percepe semnalele mediului sau ambient concentrându-se , prin politica de marketing pe care o desfasoara , sa-si adapteze cât mai exact deciziile la exigentele pietei , pentru  cresterea semnificativa  a  gradului sau  de competitivitate . Materializarea acestor decizii se înfaptuieste în cadrul  mixului de marketing , a carui componenta principala este reprezentata de  politica de produs .  

            Politica de produs este deseori comparata cu "inima marketingului ", metafora prin care se încearca de fapt exprimarea ideii ca dezvoltarea de produse , servicii si idei , si conducerea acestora pe piata , de-a lungul ciclului lor vital , se constituie în nucleu al activitatii 848o145i de marketing .

Întreprinderea,  prin oferta pusa la dispozitia pietei , joaca un rol activ în modelarea  cererii  atât a agentilor economici cât si a populatiei .

Politica de produs reprezinta  conduita pe care o adopta întreprinderea referitor la dimensiunile, structura  si evolutia gamei de produse si servicii ce fac obiectul propriei sale activitati , atitudine ce se raporteaza permanent la cerintele mediului de piata , la tendintele manifestate de ceilalti concurenti.

            Obiectul  de activitate al politicii de produs îl reprezinta bunurile economice în sensul cel mai cuprinzator al termenului , din cadrul acestui concept facând  parte atat  bunurile reale - respectiv bunuri materiale si bunuri imateriale , cât si bunurile nominale . 

           

În  acceptiunea sa cea mai cuprinzatoare  politica de produs cuprinde :

 • Politica de produs în sens strict
 • Politica sortimentala
 • Politica de service si garantie

Cercetarea produsului este de fapt o componenta distincta a studiilor de piata care are în vedere analiza calitatii  produselor aflate în fabricatie si/sau vânzare , studiul învechirii economice a acestora (prin intermediul ciclului lor de viata) , analiza  circulatiei produselor si urmarirea lor în utilizare sau în consum .

Cercetarea produsului are semnificatia unei analize diagnostic , de natura sa semnalizeze punctele "forte " si cele "slabe " ale gamei de fabricatie sau ale sortimentului comercializat , pentru a permite o fundamentare cât mai adecvata a strategiei  întreprinderii .

Principala orientare ofensiva a politicii de produs este reprezentata de activitatea de inovatie , care priveste nu numai produsul , ci si stimularea capacitatilor creatoare din cercetare si productie , descoperirea de noi materii prime si tehnologii , dezvoltarea service-ului.

            Unul din exemplele efectelor politicii de garantie si de service semnalate de literatura de specialitate  este chiar cazul importurilor de televizoare pe piata americana . De la un nivel de 0% importuri  de televizoare în 1960 s-a ajuns ca, în 1986,  circa 40% din volumul vânzarilor sa fie reprezentate de produse din import , ce ofereau alternative mai atractive , inclusiv în materie de service si  garantie .

1.3. Lansarea  produselor noi pe piata

Reprezentând  una dintre prioritatile strategice ale întreprinderii moderne inovarea se constituie în masura capacitatii acesteia de adaptare la cerintele mediului social-economic . În  procesul  inovational , problema prioritatii între dezvoltarea de noi produse sau de noi tehnologii se pune în mod diferentiat , în raport cu ramura de activitate  în care se încadreaza întreprinderea , cu perspectivele ei si cu potentialul creativ de care dispune .

Activitatile  componente ale demersului de creatie a unui produs sau serviciu , în optica de marketing, fac obiectul unui plan de înnoire . Acesta debuteaza cu analiza  situatiei strategice de pornire din întreprindere , se sprijina pe sistemul de obiective generale  ale acesteia , dezvoltând obiectivele specifice de marketing , prin intermediul procesului de cautare a ideilor de noi produse .

Activitatea de cercetare - dezvoltare pusa în slujba  generarii de idei de produse  si servicii noi se sprijina pe analiza ciclului de viata  a componentelor gamei de fabricatie actuale a întreprinderii si estimarile evolutiei sale viitoare de piata . Cercetarea  ciclului de viata genereaza idei privind relansarea , la momentul oportun , a unor articole , schimbarea destinatiei acestora ,prin orientarea lor spre alte segmente de consumatori sau, pur si simplu retragerea lor din fabricatie  si comercializare , asociata cu lansarea de noi articole .  Directiile în care va fi orientataactivitatea de cercetare -dezvoltare a produselor noi , în cadrul întreprinderii se subordoneaza , desigur, strategiei de produs pentru care opteaza aceasta .

Introducerea în fabricatie a unui nou produs  presupune un cadru organizatoric  bine stabilit si o conceptie clara asupra etapelor ce trebuie parcurse . Ideea de produs nou prinde contur în procesul de creatie industriala . Creativitatea este apreciata ca rezultat atat al imaginatiei cât si al metodelor  si tehnicilor de cautare sistematica a noilor idei ; ea presupune initiativa , imaginatie , perseverenta , spirit metodic etc. Din bogatul arsenal de metode de creativitate fac parte : listarea atributelor , tehnica relatiilor impuse , analiza morfologica , brainstormingul , creativitatea operationala s.a.

Ideile rezultate în  faza de creativitate sunt supuse unor procese succesive de selectie, în vederea  eliminarii variantelor ce nu întrunesc cerintele unui produs nou . În aceasta etapa ele vor fi confruntate cu restrictiile impuse de potentialul uman , financiar si material al întreprinderii, de cerintele pietei si ale asigurarii rentabilitatii . Stabilirea listei criteriilor de selectie trebuie facuta tinând cont de natura noului produs si de specificul nevoii careia i se adreseaza .

Procesul de selectie al ideilor de produse noi , transformarea acestora în prototipuri , testarea în multiplele ei forme  , realizarea variantei finale si introducerea acesteia în fabricatie , în vederea lansarii comerciale se caracterizeaza  printr-o rata de perisabilitate foarte ridicata , în principal în fazele de început ale acestui proces .

Modelarea noului produs  solicita determinarea , în raport cu exigentele pietei , a tuturor caracteristicilor  ce confera identitate unui bun material , serviciu sau idee. Respectiva componenta  a  politicii de produs se constituie într-un ansamblu de operatiuni de creatie , proiectare , evaluare si executie  ce au drept finalitate  obtinerea unor prototipuri . În marea majoritate a cazurilor , cu exceptia noutatilor  absolute  0 procesul de modelare are drept element de comparabilitate , un bun deja existent , luat drept etalon fata de care  se propun o suita de modificari spre a obtine variante ale noilor produse . Procesul de creatie vizeaza totodata ambalajul noului produs . Acesta poate fi conceput astfel încât sa raspunda functiei de conditionare a produsului , respectiv sa-i asigure protectia  împotriva agentilor din mediul sau ambiant , pastrarea integritatii formei si continutului pe timpul transportului  , manipularii si depozitarii , sa permita o manipulare mai usoara si o folosire mai adecvata a capacitatilor de depozitare atât la producator cât si în reteaua comerciala .

Testarea  reprezinta ultimul si cel mai serios filtru prin care trebuie sa treaca noul produs pentru a fi lansat în fabricatia de serie si apoi pe piata . Obiectivele testarii sunt legate de înlaturarea incertitudinilor provenite din faza realizarii tehnice sau pregatirii comerciale a produsului . Ea reprezinta verificarea concordantei dintre prototipul realizat si  caracteristicile de performanta înscrise în standarde , norme interne , caiete de sarcini etc. , pe de o parte , si exigentele pietei potentiale , pe de alta parte .

Sub raportul parametrilor calitativi si cantitativi supusi observarii , al modalitatilor de efectuare si al cadrului în care se realizeaza operatiunea testarii , aceasta comporta doua momente succesive , respectiv  testarea tehnica si testarea de acceptabilitate  . Acestea sunt operatiuni complementare , realizarea legaturii directe dintre ele fiind de importanta majora pentru reusirea  întregului  program de introducere pe piata .

1.4. Elementele procesului  lansarii  produselor noi pe piata

 Pentru  reusita  introducerii noilor produse pe piata  , pe toata durata lansarii lor trebuie sa se regaseasca optica de marketing . Factorii de decizie din cadrul firmei trebuie sa elaboreze un program de marketing , care sa cuprinda modul current de realizare a acestui proces.

Introducerea pe  piata a unui produs nou  presupune rezolvarea unei  serii de probleme ca : stabilirea perioadei de lansare , fixarea zonei teritoriale , alegerea canalelor de distributie , pregatirea pietei , alegerea modalitatilor de comercializare si pregatirea fortelor de vânzare .

Stabilirea perioadei de lansare este corelata cu natura produsului si specificul sau de consum care poate fi curent , sezonier sau strict sezonier . Astfel, pentru produsele sezoniere , momentul lansarii trebuie fixat în perioada premergatoare sezonului .

Fixarea  zonei teritoriale pentru lansare este dependenta de strategia de distributie aleasa .Astfel , produsul poate fi lansat simultan pe întreaga piata a tarii sau poate fi introdus în unul sau câteva centre urbane mari, în functie de caracteristicile cumparatorilor potentiali carora se adreseaza  si de gradul  de adaptare a produsului  la piata.

Alegerea canalelor de  distributie se refera la optiunea  pentru circuitul lung al produsului (producator-angrosist-detailist) sau circuitul scurt (producator-detailist). În alegerea variantei se tine seama de natura produsului si nivelul conditionarii sale , timpul necesar parcurgerii canalelor de distributie , costul distributiei .

În cadrul distributiei pe o piata externa  trebuie avut în vedere  gradul de patrundere a marfurilor românesti în  grupa în care se încadreaza noul produs pe piata respectiva , potentialul  de vânzare ce ar putea fi "captat" , perspectiva unei comercializari de lunga durata sau a unor acorduri de cooperare si productie si/sau în comercializare , legislatia economica în vigoare .

În functie de aceste elemente se poate opta pentru una din variantele :

 • Intrarea directa pe piata externa cu sau fara  investitii ;
 • Intrarea prin asociere cu un partener local sau cu un tert;
 • Intrarea indirecta pe respectiva piata externa ;

Pregatirea pietei  urmareste crearea unui climat de interes , curiozitate si nerabdare fata de noul produs în rândurile potentialilor  consumatori . Principalul instrument de actiune folosit este publicitatea . Ea poate fi întregita însa si cu alte modalitati de pregatire a pietei . Expozitiile de vânzare , demonstratiile practice cu public, paradele de moda constituie tot atâtea prilejuri de informare , în avans , a publicului consumator  asupra viitoarelor produse ; un rol similar îl pot juca mesele rotunde cu specialistii din domeniul carora li se adreseaza noul produs , continutul dezbaterilor fiind transmis prin mijloacele de comunicare în masa .

      Alegerea  modalitatilor de comercializare  si pregatirea fortelor de vânzare sunt operatiuni ce se coreleaza, în programul de marketing al lansarii , cu elementele prezentate anterior . Primul aspect se refera la cantitatea  în care marfurile noi sunt aduse spre vânzare . Se poate opta pentru o lansare "în masa " sau o lansare "în transe" . În cadrul pregatirii fortelor de  vânzare  trebuie avute în vedere stabilirea magazinelor în care va fi introdus pentru prima oara produsul , pregatirea personalului de vânzare pentru desfacerea lui , organizarea de actiuni  promotionale la nivelul unitatii comerciale si stabilirea ritmului reîmprospatarii  lui .

            Punctul culminant al întregului proces de pregatire si lansare a noului produs pe piata este  momentul începerii vânzarii . Durata lansarii este un alt element deloc de neglijat  pentru succesul acestuia pe piata .

            Cunoasterea etapelor  procesului de difuzare a notatii  se dovedeste a fi foarte  utila  pentru  coordonarea întregii activitati promotionale ce însoteste noile produse postlansare . Aceasta fundamenteaza alegerea unui anumit mediu , suport si mesaj publicitar , a altor forme de promovare a vânzarilor cu mare audienta la publicul consumator . Optiunea pentru noutate este un proces  intelectual  de selectie , trait constient , rezultat al particularitatilor psihice ale fiecarei persoane în parte .

            Deoarece procesul de lansare al noilor produse are un caracter organizat , supravegherea reactiilor pietei fata de noile produse trebuie sa dobândeasca aceeasi  însusire . Este absolut necesara analiza eficacitatii lansarii noilor produse pe piata , gradul de satisfacere a nevoilor carora le sunt destinate precum si comportamentul consumatorului . Se studiaza deasemenea efectele de substituire si complementaritate  , determinate de introducerea noilor marfuri pe piata .

            În esenta , controlul lansarii comerciale presupune obtinerea de informatii cantitative si calitative  asupra unui spectru larg de probleme legate de determinarea nivelului de acceptare al noilor produse de catre piata, de masurarea succesului lor în rândul consumatorilor . Controlul lansarii  nu prezinta o activitate izolata , ci face parte integranta din munca de pilotaj , prin care departamentul comercial  supravegheaza permanent întreaga politica de marketing a întreprinderii . Una din cele mai importante probleme , legate de introducerea în fabricatie si lansarea pe piata a unui nou produs  este reducerea la minim a duratei si costurilor întregului proces .

            Interesând deopotriva pe producator si pe distribuitor , urmarirea comportarii produsului la utilizatori furnizeaza informatii referitoare la : modul  cum  a fost primit produsul de consumatori , gradul  de satisfacere a necesitatilor pentru care a fost creat , masura în care  consumatorii  cunosc modul de folosire rationala a produsului , modificarile sau îmbunatatirile solicitate  de cumparatori , cauzele insatisfactiilor în utilizare , aria de raspândire a produsului  pe piata , noile întrebuintari date marfii în procesul utilizarii . Demersul  continuu de  supraveghere a comportarii noii marfi pe piata se constituie într-un audit de produs ce asigura un feed-back rapid pentru eventualele actiuni corective  pe toate palierele activitatii 848o145i de inovatie .

            În cazul urmaririi comportarii noilor produse in consum modalitatile de cercetare sunt variate . Din rândul celor mai complexe amintim studiul evolutiei  imaginii  produsului în rândul consumatorilor .De la o imagine neclara si insuficient diferentiata , produsul evolueaza catre o imagine din ce în ce mai clara si mai puternic diferentiata . O astfel de imagine "scoate " produsul  în evidenta în ansamblul domeniului de perceptie , conferindu-i o pozitie de sine statatoare în oferta globala .

            Subordonate strategiei de piata  remarcam o serie de alternative strategice în politica  de produs . Optiunile  întreprinderii privitor la dimensiunile , structura  si dinamica gamei de produse pe care le fabrica (comercializeaza ) se reflecta în  strategia de produs . Aceasta nu reprezinta un scop în sine , ci va fi  subordonata strategiei de piata si  corelata totodata cu strategiile de pret , de distributie  si de promovare .

Întreprinderea foloseste strategia de produs , în functie de resursele disponibile , pentru  a-si consolida pozitia în cadrul actualelor segmente de consumatori , pentru a creste gradul de patrundere în consum a unui anumit produs , pentru sporirea gradului de raspândire pe piata a produsului  prin atragerea a noi segmente de utilizatori. Tipul si complexitatea strategiei de produs sunt de fapt  influentate de potentialul uman , material si financiar al întreprinderii , precum si de natura bunurilor ce fac obiectul acesteia  si de pozitia detinuta pe piata .

            Nivelul calitativ al produselor  prezinta un element strategic esential întreprinderea putând opta pentru pentru o strategie de adaptare a calitatii marfurilor în raport cu exigentele fiecarui segment de piata , sau pentru o strategie de diferentiere calitativa fata de oferta celorlati competitori .

            O alta directie strategica ar putea fi si gradul de înnoire a  produselor , acesta putând fi mentinut constant , îmbunatatit în mod relativ sau putând creste pe calea asimilarii de produse noi. Întreprinderea poate opta pentru o strategie de selectie în cadrul gamei , daca se adreseaza unei piete segmentate si daca dispune de o conceptie evoluata de marketing . Strategia de selectie consta în eliminarea unor produse cu grad ridicat de uzura morala si a celor ce prezinta o cerere scazuta , sau  simplificarea  gamei prin micsorarea largimii ori profunzimii acesteia . Adoptarea unei  astfel de strategii se impune , fie ca urmare a diversificarii anterioare exagerate , fie atunci când indicatorii eficientei ce privesc anumite produse din gama au niveluri inacceptabile .

 Strategia de selectie  a produselor îsi propune o consolidare a indicatorilor economico-financiari si a locului întreprinderii în cadrul pietei . Dobândirea unei pozitii mai bune , prin câstigarea unei cote mai mari de piata se poate realiza apelând în primul rând la strategia de crestere a dimensiunilor gamei .

Principala modalitate de transpunere practica a acestei strategii o reprezinta diversificarea gamei  . Ea urmareste sa nuanteze modalitatile de satisfacere a nevoii careia i se adreseaza produsul si sa duca , pe aceasta cale , la largirea pietei sau la patrunderea pe noi piete .

Pentru a raspunde exigentelor specifice unei anumite piete sau categorii de utilizatori (cumparatori ) , întreprinderea poate opta pentru o strategie de adaptare  a structurii gamei. Problema  optimizarii calitatii marfurilor aflate în  fabricatie si / sau comercializare  în raport cu nivelele diferite de exigenta ale principalelor segmente de consumatori (utilizatori ) , gaseste o solutie de larga aplicabilitate în strategia diferentierii calitative a produselor si  serviciilor . Atingerea unui anumit nivel calitativ al  produselor (serviciilor ) poate reprezenta o  tinta sau o etapa în evolutia activitatii 848o145i unei întreprinderi în raport  cu obiectivele pe care aceasta si le-a fixat . Se pot determina  schimbari calitative prin îmbunatatirea performantelor actuale ale produselor sau mentinerea acestora la un nivel deja atins. Dezideratul  ridicarii continue a performantelor produselor pe care le realizeaza o întreprindere nu mai poate reprezenta o alternativa strategica globala  în conditiile unui mediu în continua schimbare .La rândul ei optiunea pentru  pastrarea pe o perioada mai îndelungata a nivelului calitativ atins nu se mai constituie într-o conditie a mentinerii unei anumite pozitii pe piata . Apare tot mai evidenta necesitatea unei tratari diferentiate a calitatii produselor în raport cu specificul diferitelor segmente ale pietei .

Cea mai complexa si mai dinamica strategie de produs o reprezinta înnoirea sortimentala  ,  strategie care duce  la crearea de noi linii de produse în cadrul  gamei existente , mobilizând întregul potential uman , material si financiar  al întreprinderii . Recomandabila în faza de maturitate a componentelor unei linii de produse , ea urmareste înlocuirea  marfurilor " îmbatrânite "  cu altele noi , superioare  calitativ .

Strategiile de produs  dobândesc valente specifice în cazul alternativelor penetrarii unor piete externe . Marketerul  trebuie sa opteze în aceasta situatie între standardizare si adaptare  , în raport cu piata de destinatie . El poate opta între trei alternative : acelasi produs  neajustat pentru o anumita piata externa , acelasi produs ajustat pentru o anumita  piata externa sau un produs nou pentru o anumita piata externa . 

În concluzie , întrucât cvasitotalitatea  întreprinderilor  realizeaza un numar relativ  mare de articole , pot fi adoptate concomitent  mai multe variante strategice , distincte  pentru anumite linii ale gamei si pentru pietele carora se adreseaza . Formularea acestor variante  presupune combinatii de componente strategice , si nu o strategie " pura " .

Capitolul  II

CALITATEA sI POLITICA DE PRODUS LA FIRMA

SC. AD TEHNIC SRL.

2.1.      Prezentarea firmei SC. AD TEHNIC SRL. - statut , asociati , obiect de   activitate , fond de comert  

În  cele ce urmeaza  voi prezenta  Societatea Comerciala  AD TEHNIC  SRL. , cu clauzele  statutului si  contractului de societate .

Societatea comerciala AD TEHNIC SRL.  a fost înfiintata în anul 1994  având în momentul înfiintarii  trei asociati : Glavan Dan Ovidiu , Bozântan Vasile si Roman Mircea . Pe perioada anului 1994 societatea a desfasurat diverse activitati de productie si comerciale , realizând beneficiu .

Ulterior  unul dintre asociati  a emigrat în SUA (actualmente proiectant principal la Honda SUA ) iar asociatul Roman Mircea a renuntat la calitatea sa de actionar  datorita  functiilor publice pe care le ocupa.

Societatea  a  continuat sa functioneze  cu asociatul unic Glavan Dan Ovidiu desfasurând în continuare activitati  comerciale .

În   perioada  1996-2000 iulie , societatea nu a desfasurat  activitati dar a depus bilanturile . În aceasta perioada  a fost creata baza materiala  pentru   SC. FORTUNA SRL. - societate de productie mobilier . Productia de mobilier se realizeaza exclusiv cu materiale si furnituri din import .

Datorita faptului ca firma de productie beneficia de scutire de impozit pe profit pâna la 15.12.2002, pentru a diferentia clar cele doua activitati distincte , firma AD TEHNIC SRL. a fost reactivata si reprofilata pentru activitatea de import si distributie a materiilor prime , materialelor  si accesoriilor pentru industria mobilei .

Începând cu sfârsitul anului 2000 importurile s-au diversificat  si au crescut cantitativ , activitatea de comert devenind una distincta si cu o structura clara si bine precizata .

Societatea AD TEHNIC are sediul în   Municipiul  Arad , strada Pictor Corneliu Minisan nr. 7 , telefon : 0257-276808, este înmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J 02/982/94 si are cod unic de înregistrare R 1681903 (vezi  Anexa 1 ), cei care stabilesc cadrul juridic si limitele legale în care urmeaza sa-si desfasoare activitatea fiind asociatii  GLĂVAN DAN si  JIVAN ADRIAN  , ambii cetateni români .

Scopul si obiectul de activitate al societatii consta în  intermedieri  în comertul cu produse diverse ( import-export cu orice fel de produse cu respectarea  dispozitiilor legale, în special cu materii prime , produse si accesorii pentru productia de mobilier).

Atributiile legate de administrarea societatii sunt îndeplinite de asociatul Glavan Dan Ovidiu  , care este si reprezentant al societatii în relatiile cu tertii .

Adminstratorul poate face toate operatiile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului societatii , având obligatia sa ia deciziile împreuna cu ceilalti asociati .

Angajarea personalului societatii se face în cadrul schemei de organizare în baza Hotarârii Adunarii Generale a Asociatilor  prin încheieri de contracte individuale de munca ce vor fi înregistrate la organele de drept .  Drepturile si obligatiile personalului se stabilesc prin regulamentul intern , în conformitate cu legislatia în vigoare .

Fondul de comert  al SC. AD TEHNIC SRL. este  format din urmatoarele :

·        Magazin pe Str. Pictor C. Minisan nr. 7 , Arad - proprietatea asociatilor

 • Hale de depozitare a materialelor pe Str. Pictor C. Minisan nr. 7 , Arad - proprietate a asociatilor
 • Magazin si depozit  în Timisoara - în complexul EURO
 • Teren 8.800 m2  în Arad - Str. Petru Rares lânga SANEVIT - proprietatea firmei
 • Magazin si depozit  în Bucuresti - incinta FAUR
 • Magazin si depozit în Bucuresti - incinta SPHERA            Politica comerciala a firmei se bazeaza pe oferirea de servicii complete clientului (materie prima , debitare la cerere, transport  etc. ) , punctul forte constituindu-l gama completa de materiale  si servicii oferite  precum si preturile rezonabile  în raport  cu concurenta .

           

2.2.      Analiza principalilor indicatori

În prezent societatea   AD TEHNIC SRL.  are 60 de angajati , cifra de afaceri a firmei a crescut progresiv din toamna anului 2000 si pâna în prezent într-un ritm  pe  care asociatii  îl considera multumitor . Acest lucru se poate vedea in fig. 2.2.1 care evidentiaza cresterea  cifrei de afaceri începând din 2000 , data la care  AD TEHNIC  SRL.  si-a reluat activitatea , pâna în 2007 .

Nr.

Crt.

Anul

Cifra de afaceri

- mii RON -

1

2000

224,95

2

1998

623,01

3

1999

1415,86

4

2003

3435,63 

5

2004

4825,52

6

2005

5279,36

7

2006

6523,25

8

2007

8774,29

Figura 2.2.1 - Cresterea  cifrei de afaceri din 2000 pâna în 2007

În ceea ce priveste evolutia  cifrei de afaceri se poate constata o crestere  în medie de     39   % în anul 2007 fata de 2000   lucru care se poate observa in figura 2.2.2

Figura 2.2.2 - Evolutia  cifrei  de afaceri  a societatii  AD TEHNIC SRL.

            De asemenea  trebuie tinut cont si de  valoarea profitului  pe  perioada 2000-2007, valoare pe care am evidentiat-o în figura 2.2.3 :

Nr.

Crt.

Anul

Profitul

-mii lei (RON) -

1

2000

9,66

2

2001

36,48

3

2002

45,74

4

2003

106,69

5

2004

576,11

6

2005

605,02

7

2006

704,12

8

2007

 852,32

Figura  2.2.3 -  Evolutia  profitului  pe perioada 2000-2007


Evolutia  profitului poate fi  observata din graficul de la figura 2.2.4 :

Figura 2.2.4 - Reprezentarea grafica a evolutiei profitului

           

            Dinamica  vânzarilor este o caracteristica esentiala în cadrul  oricarei firme . În cadrul firmei AD TEHNIC SRL.  prin promovarea vânzarilor se impulsioneaza cresterea vânzarilor  . Aceasta  crestere se  observa din figura  2.2.5.


Figura   2.2.5 -  Evolutia vânzarilor

2.3.       Mediul  firmei  AD TEHNIC SRL.

În cadrul  conceptului de marketing  mediul în care actioneaza întreprinderile , organizatiile sau institutiile ocupa o pozitie centrala .

Deoarece marketingul presupune  desfasurarea activitatilor întreprinderii în concordanta  cu evolutia mediului  economico-social , este necesara cunoasterea  mediului extern pe de o parte  si adaptarea activitatii 848o145i la mediu , pe de alta parte . Într-o astfel de acceptiune , studierea interactiunii dintre mediul intern cu cel extern si   formularea celor mai potrivite cai de maximizare a  efectelor pozitive si de minimizare a celor negative , reprezinta obiectul marketingului ca stiinta .

Mediul firmei  este  alcatuit  din totalitatea elementelor ce asigura realizarea obiectului de  activitate  al acesteia  . Acesta intra în actiune nu ca o suma aritmetica , ci ca un ansamblu în care  componentele ˝conlucreaza˝  , conditionându-se reciproc . În desfasurarea  activitatii 848o145i sale ,  firma însasi se  constituie în purtator de nevoi pentru satisfacerea  carora  apeleaza  la resursele materiale , financiare si umane .

În esenta , orice întreprindere combina trei categorii  de factori de productie , intrând în relatii cu tot atâtea  componente de mediu , respectiv : furnizori de resurse  materiale , furnizori de resurse banesti (bancile )  si furnizori de  forta de munca .

O componenta  a mediului o reprezinta asadar  furnizorii de marfuri ( mijloace materiale ). Cunoasterea posibilitatilor de oferta ale acestor  agenti  de mediu  prezinta o deosebita importanta  pentru activitatea firmei AD TEHNIC , informatiile de care are nevoie referindu-se  la dimensiunile si calitatea ofertei , preturile practicate , politicile comerciale utilizate , localizarea geografica etc.

Principalii  furnizori de materiale ai firmei  AD TEHNIC  sunt  redati  în        tabelul  2.3.1 : 

Nr.

Crt

Denumirea firmei

Furnizoare

Tara de

Provenienta

Natura  produselor importate

1

EUROCOMPONENTI

ITALIA

Blaturi de masa , blaturi de lucru, usi postformate

2

EGGER

AUSTRIA

Pal melaminat

3

FAB GROUP

ITALIA

Blaturi de masa , blaturi de lucru, usi postformate

4

FOREST

UNGARIA

Accesorii pentru  mobilier , blaturi , folii  aluminiu

5

GAMET

POLONIA

Mânere si picioare,profile de aluminiu

6

GIPLAST GROUP

ITALIA

Borduri  pentru  mobilier

7

INCOLL

ITALIA

Diverse accesorii pentru mobilier

8

INTERSPAN

UNGARIA

Pal melaminat

9

LAMA

SLOVENIA

Balamale , placute , încuietori

10

MOBILEUR

ITALIA

Mese din lemn masiv

11

METAL ARREDO

ITALIA

Halogene,lampi,transformatoare

12

SCILM

ITALIA

Profile de aluminiu , picioare , sipci de apa , etc.

13

SIDERPLAST

ITALIA

Feronerie pentru mobilier

14

SISCO SISTEM

ITALIA

sine de glisare  si  pliere pentru mobilier

15

TRIAL

ITALIA

Profile de aluminiu  pentru usi

Figura 2.3.1 - Furnizorii de  marfuri  ai  SC. AD TEHNIC SRL.

            AD TEHNIC SRL. este reprezentanta în România a câtorva din aceste  firme : GAMET - Polonia , LAMA - Slovenia , FAB - Italia , METAL ARREDO - Italia , SCILM - Italia . Preturile practicate de aceste companii sunt  foarte bune , iar din punct de vedere calitativ  corespund normelor ISO .

            O alta componenta a mediului  firmei  o reprezinta  clientii . Sub acest aspect as  putea adauga  ca  societatea comerciala  AD TEHNIC  are un numar foarte mare de clienti pe aproape întreg teritoriul României , în fiecare judet care a prezentat interes  are un reprezentant care recomercializeaza  marfa  achizitionata de la AD TEHNIC  si nu în ultimul rând , oferta de produse se îndreapta si spre  micii si marii producatori de mobilier din România .

            Câtiva din  clientii  societatii AD TEHNIC  SRL se pot  observa  în tabelul 2.3.2. :

Nr.

Crt.

Denumirea societatii

Judet

Obiect de

Activitate

CA.

(mii lei)

1

ELVILA  SA.

BUCURESTI

Productie  mobilier

102,55

2

FAMOS  SRL

ODORHEIUL

SECUIESC

Productie mobilier

pentru  export

25,61

3

IMAR  SA

ARAD

Productie mobilier

46,06

4

GERASIS SA .

RESITA

Comercializare de accesorii , productie

123,05

5

MOBEXPERT   PROD SA

BUCURESTI

Productie mobilier

34,01

6

MOBEX  SA

TG-MURES

Productie mobilier

43,24

7

MIDAROM  SRL

CLUJ

Comercializare  accesorii

83,62

8

TECTONA SRL

TG-MURES

Comercializare mobilier

65,22
9

SERICO  SRL.

BUCURESTI

Comercializare accesorii mobilier

45,62

10

TOTAL MOBILA  SRL.

PETROSANI

Comercializare accesorii mobilier, productie

156,02

11

MOBILUX SA

BUCURESTI

Productie mobilier

39,54

12

SILVAROM  SA

BUCURESTI

Productie mobilier

53,45

Figura  2.3.2 - Lista clientilor societatii AD TEHNIC SRL.

            Pentru o mai buna întelegere a relatiei furnizor - client  în acceptiunea SC. AD TEHNIC  SRL.  trebuie sa amintesc faptul ca  politica firmei este sa asigure clientului un pachet  complet de servicii si o gama cât mai variata de produse lapreturi accesibile . În cazul firmelor reprezentante sau a firmelor care cumpara foarte mult (achitându-si datoriile la termen ) s-a stabilit  un discount foarte mare , fiind   ``pe lista de 0 ``  , adica adaosul în  cazul acestor firme este foarte  mic  si termenul de plata al facturilor  de la 30 pâna la 60 de zile .

            Pentru  evidentierea  celor mai buni  clienti ai SC. AD TEHNIC SRL.  am  realizat un  studiu al vânzarilor pe luna mai 2005  . Topul  primilor clienti în functie de  volumul vânzarilor este  prezentat în tabelul 2.3.4 :

Nr.

Crt.

Denumirea   societatii

Valoarea   cumpararilor

1

AMBIENT DESIGN  SRL.-Hunedoara

8.600,00

2

BELINEEA  SRL.- Zalau

8.965,02

3

CARMEN & TONI SRl. - Deva

9.623,05

4

DORPLURICOMPREST SRL-Deva

9.950,00

5

ELVILA - Suc. Elmoberom- Beius

12.358,00

6

ELVILA CARPATINA  SRL - Rm. Valcea

12.442,00

7

FAMOS SRL.-Odorheiul Secuiesc

13.587,00

8

GERASIS SA - Resita

15.629,04

9

MVV. INTERNATIONAL SRL.- Dr. Tr. Severin

16.245,08

10

TOTAL MOBILA PROD COM SRL. -Petrosani

18.659,60

 

Figura  2.3.4 - Topul primilor 10 clienti ai SC. AD TEHNIC  SRL.


            Pentru  o mai  buna reprezentare  a  topului primilor 10 clienti ai SC. AD TEHNIC SRL.  în functie de volumul vânzarilor am redat graficul 2.3.5: 

Figura 2.3.5 - Reprezentarea grafica a primilor 10 clienti în functie de volumul vânzarilor

            Am  mentionat în partea teoretica a acestei lucrari ca  una din strategiile politicii de produs este si politica  sortimentala - în speta strategia diversificarii sortimentale  .

 AD TEHNIC SRL.  are o gama foarte variata de  produse  încercând sa ofere clientilor sai  toata  gama de accesorii de care au nevoie pentru productia de mobilier  , pâna  la cele mai mici detalii .

Din acest motiv numarul furnizorilor este destul de mare , însa pentru a putea  evidentia mai clar principalii furnizori ai firmei AD TEHNIC  i-am  grupat  pe cei mai importanti dintre acestia în  functie de valoarea  cumpararilor  pe ultimii patru ani .

Acesta grupare se poate observa din  figurile  2.3.6 respectiv 2.3.7 : 

           

Nr.

Crt.

Furnizor

2004

(EUR)

2005

(EUR)

2006

(EUR)

2007

(EUR)

1

FAB GROUP -ITALIA

31.622

374.952

398.346

460.097

2

FOREST  - UNGARIA

752.062

407.980

295.796

154.744

3

GAMET - POLONIA

113.889

124.026

187.812

169.300

4

GIPLAST - ITALIA

66.082

122.685

141.434

118.787

5

INCOLL - ITALIA

131.822

216.747

179.012

95.236

6

INTERSPAN - ITALIA

131.822

216.747

179.012

95.235

7

INTERSPAN - UNGARIA

389.106

175.807

173.682

143.834

8

LAMA - SLOVENIA

128.384

120.402

87.408

89.858

9

SISCO   SISTEM

7.516

64.388

85.194

64.883

Figura 2.3.6 - Principalii furnizori ai SC. AD TEHNIC SRL. în ultimii 4 ani


Figura 2.3.7 - Reprezentarea grafica a principalilor furnizori

ai societatii AD TEHNIC SRL. în ultimii 4 ani

2.4   Gama de produse importate si comercializate de AD TEHNIC

Produsul   care face obiectul  fabricatiei sau al comercializarii nu este singular, el încadrându-se într-o anumita gama de produse . În sfera distributiei se utilizeaza termenul de gama sortimentala - definita prin ansamblul marfurilor  si modul lor de asociere , folosind un reper comun de sistematica .

Dezvoltarea  unei  game largi de produse permite întreprinderii sa  acopere o suprafata mare de piata  si sa delimiteze mai clar , în cadrul acesteia  principalele segmente de consumatori  carora se adreseaza .

AD TEHNIC SRL   comercializeaza , asa cum am mentionat deja , o gama foarte variata de produse din import - tocmai  datorita faptului ca se doreste  a se oferi clientilor întreaga gama de accesorii pentru mobilier.  Enumerate mai jos sunt o parte din grupele de produse comercializate de AD TEHNIC SRL.  

·        PAL  MELAMINAT        

·        BORDURI   PVC

·        BLATURI TERMOREZISTENTE   HPL

·        POSTFORMING

·        ELEMENTE  DE  FERONERIE

·        ELEMENTE  DE  SERTAR

·        ELEMENTE DE GLISARE

·        PICIOARE

·        ACCESORII  PENTRU  BUCATARIE

·        COLOANE  PENTRU  BUCATARII , BAIE , HOLURI 

·        PROFILE  DE ALUMINIU

·        ACCESORII PENTRU DULAPURI - COLECTIA EGO

·        ACCESORII BIROTICĂ

·        DISCURI DE CIRCULAR  sI  FREZE

·        CORPURI   DE   ILUMINAT

Toate acestea se pot regasi în Anexa 5. Aceasta anexa ordoneaza prdusele firmei SC AD TEHNIC în functie de Principiile marketingului în politica de produs enuntate de Philip Koetler.

2.5   Certificarea  sistemului de management al calitatii în  cadrul                  SC. AD TEHNIC SRL.

Subordonate strategiei de piata remarcam o serie de alternative strategice care se reflecta în strategia de produs , al carei element strategic esential este nivelul calitativ al produselor .

Aparitia pe piata  a unor produse noi din ce în ce mai complexe , la obtinerea carora se folosesc  materii prime sintetice si tehnologii noi au determinat pe clienti sa solicite  garantii obiective pentru a avea încredere  în calitatea produselor si serviciilor pe care  le  cumpara . Obtinerea  garantiilor obiective si a încrederii se realizeaza prin certificarea  conformitatii produselor si serviciilor  care a devenit un factor foarte important  al dezvoltarii schimburilor comerciale , precum si al protectiei consumatorilor. Certificatul creeaza în general o baza a încrederii în relatia client - furnizor , mai ales în cazul clientilor noi .

În cadrul societatii AD TEHNIC   au existat doua  motive pentru certificare: primul a fost motivatia  conducerii întreprinderii  si al doilea  a fost motivatia clientilor .  Înca  de  la   înfiintarea  societatii AD TEHNIC  clientii au   solicitat  prezentarea unor dovezi ale functionarii sistemului de management al calitatii . Vreme de câtiva ani  documentele de certificare pe care  AD TEHNIC le prezenta clientilor sai  , au  fost  certificatele de calitate  ale firmelor furnizoare (Anexa 4) . Însa  în scopul prevenirii cazurilor de raspundere juridica pentru calitatea produselor , reducerii auditarii furnizorilor , reducerii costurilor neconformitatilor , nevoii de îmbunatatiri continue , motivarii angajatilor si în scopul cresterii competitivitatii 848o145i , conducerea societatii AD TEHNIC SRL  a decis în anul 2006 sa solicite Serviciului Român de Asigurare a Calitatii (SRAC) introducerea unui sistem conform unui standard din seria ISO . Astfel a început programul de audit urmând ca , la sfârsitul anului 2006 , SC. AD TEHNIC SRL sa  obtina  Cerificatul de  Calitate  ISO 9001:2000 .

Mentionez  ca  SRAC este membra a  Asociatiei Retelei Nationale de Acreditare din România (RENAR) .

În concluzie , auditul de certificare  confirma sau nu  functionalitatea sistemului de  management al calitatii si implicit capacitatea acestuia  de a preveni producerea neconformitatilor , de a reduce  costurile aferente si de îmbunatatire  continua  a  calitatii.

În cadrul  societatii comerciale AD TEHNIC  certificatul si competitivitatea asociata acestuia  au avut o influenta directa si asupra activitatii 848o145i angajatilor . Construirea împreuna a unui sistem de management al calitatii functional , dezvoltarea acestuia  pâna la maturitatea ceruta de o certificare  si evaluarea favorabila efectuata de catre SRAC a adus cu sine  o motivare semnificativa  a personalului firmei . De fapt prin certificare     s-a facut de asemenea  o recunoastere si o confirmare  a eforturilor depuse pâna în acel moment de catre întregul personal al firmei  AD TEHNIC .

Etapele procesului de certificare au constat în : initierea procesului de certificare , preauditul de certificare , auditul de certificare , elaborarea raportului de audit , analiza dosarului de certificare si elaborarea certificatelor SRAC si IQNet  si în final  supravegherea .

Documentele de referinta  în elaborarea Manualului Calitatii  societatii AD TEHNIC SRL. au fost :

ü      ISO 9000:2000 Sisteme de management al calitatii . Principii fundamentale si vocabular .

ü      ISO 9001:2000 Sisteme de management al calitatii . Cerinte .

ü      ISO 9004:2000 Sisteme de management al calitatii . Ghid pentru îmbunatatirea performantelor .

ü      DIS ISO 19011:2001 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si al mediului .

Un sistem de management  al unei organizatii poate include  diferite sisteme de management cum sunt : un sistem de management al calitatii , un sistem de management financiar  sau un sistem de management  de mediu .

Sistemul de management  al calitatii este sistemul de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie în ceea ce priveste calitatea .

Sistemul de management al calitatii (SMC )  implementat  în cadrul SC. AD TEHNIC SRL.  are în vedere urmatoarele aspecte :

ü      Identifica  procesele necesare desfasurarii activitatilor specifice  si le aplica la nivelul întregii organizatii;

ü      Determina succesiunea si interactiunea proceselor primare ;

ü      Determina  criteriile si metodele necesare asigurarii suportului functionarii si monitorizarii proceselor ;

ü      Identifica resursele si informatiile necesare asigurarii suportului  functionarii si monitorizarii proceselor ;

ü      Asigura  monitorizarea, masurarea si analiza proceselor ;

ü      Asigura implementarea actiunilor necesare  pentru atingerea obiectivelor planificate  si îmbunatatirea continua a tuturor proceselor ;

Principalele procese din cadrul SC. AD TEHNIC SRL. sunt  Procese de Management al Activitatilor  ce se refera la  activitati de :

ü      Analiza a tuturor proceselor din organizatie ;

ü      Planificare a tuturor proceselor prin stabilirea  :

§         Obiectivelor cuantificabile pe fiecare nivel ierarhic ;

§         Termenului  de realizare a obiectivelor ;

§         Responsabilitatilor pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor propuse ;

Interactiunea dintre principalele procese  am reprezentat-o în figura  2.5.1 - figura relevând atât succesiunea cât si interactiunea  proceselor de management al activitatilor .

PROCESELE DE MANAGEMENT AL ACTIVITĂŢILOR

Stabilirea si actualizarea politicii referitoare la calitate

Stabilirea si actualizarea schemei organizatorice , definirea si actualizarea responsabilitatilor

Coordonarea analizelor efectuate de management

                                                                       

Managementul resurselor umane   

§         Recrutarea si selectarea personalului

§         Identificarea competentelor necesare

§         Instruirea personalului

COMERCIALIZARE  ACCESORII  MOBILIER:

                         Preluare  comenzi

MASURAREA SATISFACTIEI

CLIENTILOR

AUDIT INTERN

MONITORIZARE  SIMASURARE PROCESE

                                 ę

Managementul infrastructurii:

§         Realizarea investitiilor

§         Mentinerea infrastructurii

§         Servicii suport:secretariat,multiplicare, redactare

§         Servicii informatice

                        Comanda  catre

                         furnizor

                                 ę

                         Comanda  

                         Transport              

                                 ę

                          Receptie marfa

MONITORIZAREA  SI

MASURAREA SERVICIILOR

CONTROLUL PRODUSULUI

NECONFORM

ANALIZA DATELOR

ACTIUNE CORECTIVA

Managementul informatiei :

§         Controlul documentelor

§         Securitatea informatiilor

§         Controlul inregistrarilor

§         Managementul cerintelor legale si de reglementare

FACTURARE

ACTIUNE PREVENTIVA

URMARIRE IN EXPLOATARE

IMBUNATATIRE

CONTINUA

PROCESE

DE MANAGEMENT

AL RESURSELOR

ó

PROCESE

DE COMERCIALIZARE

A ACCESORIILOR

ó

PROCESE DE  MASURARE, 

ANALIZA SI IMBUNATATIRE

  produs în activitatea SC. AD TEHNIC SRL. structura  organizatiei se prezinta dupa cum urmeaza :

 

ü      ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI :

·        Directorul General se preocupa în mod direct  de implicarea tuturor angajatilor sai în dezvoltarea , implementarea , mentinerea  si îmbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii : comunicarea în cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor clientilor , precum si a cerintelor  legale  si de reglementare , stabilirea politicii referitoare la calitate , a se asigura ca sunt îndeplinite obiectivele calitatii , asigurarea disponibilitatii resurselor necesare atingerii obiectivelor propuse;

·        Echipa manageriala  este cea care stabileste unitatea scopurilor si directiilor pe care organizatia trebuie sa le urmeze, creeaza si mentine un mediu intern în care personalul angajat poate sa devina implicat constient în atingerea obiectivelor propuse ;

ü      ORIENTAREA CATRE CLIENT

  , întreaga  activitate a SC. AD TEHNIC SRL.  se concentreaza  spre a întelege si a anticipa nevoile prezente si viitoare ale clientilor sai , straduindu-se sa preîntâmpine  nevoile acestora si sa depaseasca cerintele lor prin :

·        Monitorizarea continua a problemelor privind calitatea si a unor activitati care pot influenta parametrii de calitate ai mediului ;

·        Minimizarea pierderilor si optimizarea consumurilor de materii prime , materiale si energie .

ü      POLITICA   ÎN   DOMENIUL  CALITĂŢII

Directorul General are autoritatea necesara pentru tinerea sub control a activitatilor  de implementare , mentinere si îmbunatatire continua a Sistemului  de Management al Calitatii.

Principiile care  sustin politica  referitoare la calitate  a conducerii SC. AD TEHNIC SRL. sunt :

·        Dorim  clienti multumiti, de aceea acceptam ca premiza fundamentala  faptul ca nivelul calitativ trebuie mereu îmbunatatit ;

·        Calitatea serviciilor noastre o judeca clientul , de aceea opinia clientului despre produsele /serviciile noastre  este hotarâtoare .

ü      RESPONSABILITATE   sI  AUTORITATE

Structura organizatorica a SC. AD TEHNIC SRL.  este stabilita de Directorul General, în baza acesteia fiind definite si  documentate  responsabilitatea , autoritatea si interdependenta personalului care conduce , efectueaza si verifica activitatile care influenteaza  calitatea în  Fise Post , Decizii , Regulamente de organizare si functionare .

sefii compartimentelor / serviciilor  raspund direct de problemele calitatii având astfel o functie manageriala majora .

ü      COMUNICAREA  INTERNĂ

  organizatiei prin implicarea directa  a acestora .

Sistemul de comunicare existent în cadrul organizatiei  SC. AD TEHNIC SRL. este  bazat pe :

·        Comunicare  pe verticala de sus în jos : politica , obiective , planuri de actiune,regulamente de organizare si functionare , decizii , proceduri , feed-back  performant etc.

·        Comunicarea  pe verticala  de jos în sus : probleme , propuneri de îmbunatatire , rapoarte de activitate , informatii financiar contabile etc.

·        Comunicarea pe orizontala : rezolvarea problemelor între compartimente / servicii , coordonare intercompartimentala , recomandari facute  compartimentelor/ serviciilor .

ü      ANALIZA   EFECTUATĂ   DE   MANAGEMENT

  , precum si a politicii  si obiectivelor declarate .

ü      ASIGURAREA RESURSELOR

  vederea cresterii gradului de satisfactie a clientilor si a celorlalte parti interesate .

Resursele se refera la  : membrii organizatiei , informatii , infrastructura .

ü      RESURSE UMANE 

SC. AD TEHNIC SRL. acorda  o atentie deosebita  identificarii necesitatilor de instruire a personalului propriu pentru realizarea  competentei factorului uman , plecând de la  premiza ca un element  fundamental al Sistemului de Management al Calitatii  este tocmai competenta personalului .

2.6.      Procese  referitoare  la relatia cu clientul

La baza  realizarii interfetei cu clientul în cadrul SC. AD TEHNIC SRL.  se  afla  contractul de furnizare a produsului . Pentru satisfacerea cerintelor clientilor sai ,  AD TEHNIC SRL.  are obligatia de a  întocmi fisele de comanda  corespunzatoare  apoi se trece la analiza cerintelor referitoare la produs- studiind capabilitatea SC. AD TEHNIC SRL. de a furniza comanda în timp util si în conditiile calitative  prevazute de reglementarile în vigoare .

Comunicarea cu clientii SC. AD TEHNIC SRL. consta în  transmiterea corecta si completa a informatiilor despre produsele oferite , tratarea problemelor depistate a produselor neconforme , analiza cererilor de oferta sau a comenzilor .

Procesul de aprovizionare   din cadrul SC. AD TEHNIC SRL.  parcurge urmatoarele etape :

ü      Primirea  materialelor informative , analiza ofertelor de materii prime si materiale

ü      Identificarea potentialilor furnizori si cererea ofertelor de preturi

ü      Selectia furnizorilor si stabilirea conditiilor de plata si  a termenelor de livrare

ü      Întocmirea comenzilor

ü      Contractarea unei firme de transport în scopul ridicarii marfurilor la data  de livrare confirmata de furnizor

ü      Receptia marfurilor

ü      Depozitarea marfurilor

ü      Vânzarea

Evaluarea furnizorilor   conform politicii adoptate de SC. AD TEHNIC  SRL. are la baza urmatoarele criterii :

ü      Localizarea geografica  a furnizorului

ü      Posibilitatea furnizorului de a îndeplini cerintele de calitate pentru produsele comandate

ü      Capacitatea de productie a furnizorilor si aptitudinea  lor de a respecta programarile stabilite pentru  livrare

ü      Eficacitatea sistemului lor de management al  calitatii


Evaluarea furnizorilor  pentru produsele importate de SC. AD TEHNIC SRL.  respecta  principiile enumerate în figura  2.6.1.:


                                               

Figura 2.6.1  Principii în evaluarea furnizorilor în evaluarea produselor importate de SC. AD TEHNIC SRL

            Privitor la adresa prin care se comunica necesitatea introducerii unui furnizor nou în " Lista furnizori" cuprinde urmatoarele date : denumire furnizor , produsul aprovizionat , modalitate de selectie , data pâna la care este valabila comanda / contractul, detinatorul dosarului furnizorului , alte observatii despre furnizor .

            În ce priveste calitatea produselor furnizate , trebuie sa amintesc faptul  ca unul din criteriile de  selectie a furnizorilor este tocmai certificarea calitatii produselor oferite firmei AD TEHNIC SRL. 

            Spre exemplu , firma FAB GROUP SRL. din Italia  este producator de blaturi HPL si usi postforming . În momentul în care firma AD TEHNIC a primit oferta lor de produse , a cerut cerificatele de calitate ale acestora - blaturile sunt termorezistente , adica rezista unei temperaturi foarte mare . Pentru aceasta însusire , FAB SRL. a prezentat un certificat care atesta acest lucru.

            Controlul furnizarii serviciilor are scopul de a asigura o metodologie prin care sa identifice si sa planifice procesele care influenteaza direct  calitatea , în vederea desfasurarii în conditii controlate  a  acestora .

            Pentru mentinerea sub control a  comercializarii produselor importate de AD TEHNIC  SRL.  sunt necesare urmatoarele activitati :

ü      Aprovizionarea ritmica si controlata , pentru a se asigura stocul de materii prime si materiale

ü      Elaborarea de proceduri specifice / instructiuni pentru procesele controlate în concordanta cu cerintele Sistemului de Management al Calitatii

În concluzie as putea adauga ca obiectivele pentru anul 2006  stabilite  în Declaratia Directorului General privind Politica în domeniul calitatii   au fost îndeplinite , obiectivul  tinta  fiind în continuare managementul calitatii totale (TQM) .

Capitolul III

CONCLUZII. PROPUNERI

             În  finalul acestei  lucrari as dori sa   reamintesc câteva  aspecte ale  politicii adoptate de catre  societatea comerciala  AD TEHNIC SRL.  în  sfera   calitatii produselor  importate si comercializate  si a tot ceea ce presupun  strategiile politicii de produs   .

Societatea comerciala AD TEHNIC SRL.  are la baza un management eficient - lucru atestat de certificatele  de management al calitatii obtinute si aplica o politica de marketing  competenta , concomitent  cu mentinerea calitatii la cele mai înalte standarde , obtinând   aproape invariabil performanta - lucru care se vede si din  analizele vânzarilor din cadrul capitolului 2 , pagina  22 .

Pentru a a mentine aceasta performanta este necesara continua monitorizare a dorintelor clientilor. Un lucru pe care firma l-ar putea introduce este redactarea de formulare care sa fie adresate în primul rând clientilor respectiv vizitatorilor magazinelor sale de desfacere . Astfel, cu ajutorul clientilor sai firma va putea actiona în timp util pentru a introduce produse noi sau pentru a putea lua masurile necesare care sa duca la modernizarea celor existente. Tot prin acest procedeu în cazul în care nu mai sunt posibile modernizari acest lucru poate constitui un prim pas spre eliminarea produsele "îmbatrânite", un prim pas spre eliminarea acelor produse care nu mai prezinta o cautare constanta din partea clientilor.

Reducerea substantiala a cheltuielilor , îmbunatatirea permanenta a satisfactiei clientilor , ridicarea standardelor de pregatire profesionala a celor 60 de angajati  si crearea unei imagini puternice a firmei  si a produselor pe piata , precum si multe alte aspecte amintite pe parcursul acestei lucrari , contribuie  si ele la obtinerea performantei .

Participanta la saloanele expozitionale  de mobila si accesorii pentru mobilier   atât de pe teritoriul României cât si la cele europene , firma AD TEHNIC SRL. a obtinut numeroase premii. Unul din cele mai cunoscute centre expozitionale din România la care  AD TEHNIC a participat an de an este  în Bucuresti la Complexul Epozitional Romexpo în cadrul Târgului International de mobila , accesorii pentru mobilier , decoratiuni interioare si masini si echipamente pentru productia mobilierului BIFE TIMB .

Firma AD TEHNIC a participat la acest târg alaturi de furnizorii ai caror reprezentanta este: LAMA -SLOVENIA , GAMET-POLONIA , FAB-ITALIA . Toti acesti furnizori au participat la târgul BIFE TIMB în calitate de subexpozanti ai firmei AD TEHNIC  SRL.

Societatea comerciala AD TEHNIC SRL. participa însa si ca  simplu vizitator la expozitii internationale  din Germania , Italia si  Ungaria - având drept scop   colectarea   de informatii referitoare la noutatile aparute pe piata accesoriilor si materialelor pentru mobilier  si urmarind a fi în pas cu trendurile  actuale .

Materialele si accesoriile importate de societatea comerciala AD TEHNIC , prin nivelul calitativ la standarde internationale , întregesc imaginea  firmei pe piata . De asemenea , calitatea  serviciilor oferite  împreuna cu produsele  comercializate  este un alt element al propulsarii firmei AD TEHNIC .

            Adaugând la toate aceste argumente  seriozitatea si experienta acumulata de-a lungul timpului si  reflectarea  corecta  în contabilitate , putem spune  ca am gasit mult-râvnita  " cheie a succesului în afaceri" , asumându-ne fara nici un risc pozitia alchimistului din domeniul financiar-contabil .

           

BIBLIOGRAFIE

 1. Backman , J.,s.a. - "Quality of  Life , Knowledge and Competitiveness " , Finnish National Fund for Research and Development , Helsinki , 1998
 2. .Balaure ,V.(coord)- "Marketing"-editia a doua revizuita si adaugita, Editura Uranus ,Bucuresti,2002.

3        Balaure V.,Catoiu I.,Adascalitei V.,Olteanu.V.,-"Marketing I-II"-Editura Ursus , Bucuresti ,2001.

4        Benaun M.,"Marketing"-Economia , 1991.

5        Boier,R.,-"Marketingul  si  calitatea produsului "- in revista "Tribuna Calitatii" nr.11/2000 .P.W.S. Kent Publishing  Company , 1992.

6        Buell, P.,V.,-" Marketing Management, A Strategic Planning Approach"-McGraw Hill Book Co. , New York , 1984

7        Cafferky , M.,E.,-" Lasa clientii sa iti promoveze afacerea ", Editura Businesstech International Press, Bucuresti , 2000.

8        Catoiu, I.,Teodorescu,N.,-"Comportamentul consumatorului - Teorie si practica"-Editura Economica , 2000.

9        Catoiu (coord) -" Cercetari  de marketing-Probleme si studii de caz" , Editura Uranus , Bucuresti , 2000.

10    Danciu ,V.,"Marketing international " - Editura Economica , Bucuresti , 1998.

11    Demetrescu , M.,C.,-"Marketing ",Editura Europa Nova ,Lugoj 1991.

12    Dobre,C.,Negrut,C.,Venczel , M.,-"Marketing"-Editura Amphora , Timisoara, 1995.

13    Dragan ,I.C.,Demetrescu ,M.C.,-"Noul Marketing în  mileniul III "-Editura "Europa Nova",Bucuresti , 1998 , p 110-111.

14    Dussart, Ch., - "Comportement du consummateur  et strategie  de marketing"-McGraw Hill, 1983.

15    Evans,J.R.,Berman, B.,-"Marketing"-Mac Millan Publishing Co. , 1990.

16    Florescu,C.,Balaure,V.,Boboc,St.,Catoiu,I.,Olteanu,V.,Pop,N.Al.,-"Marketing"-Editura Marketer , Bucuresti, 1992.

17    Foltean ,F.,Ladar,L.,(coord), Dobre,C.,Ionescu,G.Gh.,Negrut,C.,-"Marketing"-Editura Brumar, Timisoara, 2001.

18    Haedrich , G.Tomczak,-"Politica de produs "-Stuttgart, Berlin , Köln, 1996, p.7.

19    Hill,E.,O'Sullivan,T.,-"Marketing "-Editura Antet , 2000.

20    Ionescu G.Gh.,(coord.) - "Management organizational"-Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2001.

21    Manualul "Standarde" - documentatie la introducerea sistemului de management al calitatii la SC. AD TEHNIC SRL. , 2006.

22    "Manualul calitatii "-documentatie la introducerea sistemului de management al calitatii la SC. AD TEHNIC SRL. , 2006.

23    Myers H.J.,-"Marketing"-Mc Graw Hill Book Co., New York , 1987.

24    Negrut  C., (s.a.),-"Initiere în  Marketing"-Editura  Augusta , Timisoara, 2000.

25    Pacurariu Gh. ,-"Bazele marketingului "-Editura Mirton,Timisoara , 2000.

26    Pasarila  O.I.,"Marketing"-Editura Mirton, , Timisoara , 2004.

27    Ristea A.L.,-"Distributia marfurilor"-Editura didactica si  pedagogica,1996.

28    Sasu C.,-"Marketing  international "-Editura Polirom, 1998.

29    Stanciu I.,-"stiinta  calitatii marfurilor "-Editura Oscar Print, Bucuresti , 2002.

30    Standardul  ISO 9000:2000 "Sisteme de management  al calitatii . Principii fundamentale si vocabulary

31    Standardul  ISO 9001:2000 "Sisteme  de  management al calitatii.Cerinte "

ANEXE

           

Anexa 1. Certificatul de înregistrare al SC. AD TEHNIC SRL.

Anexa 2. Certificat ISO 90001:2000 pentru implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii al SC. AD TEHNIC SRL eliberat de SRAC

Anexa 3. Certificat ISO 90001:2000 pentru implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii al SC. AD TEHNIC SRL eliberat de IQNet

Anexa 4. Certificatele de calitate ISO ale furnizorilor SC AD TEHNIC SRL

Document Info


Accesari: 19833
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )