Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadEconomia servicilor

economie
ALTE DOCUMENTE

CONTRACT DE ĪNCHIRIERE
STRUCTURA PIETEI DE CAPITAL. PIATA PRIMARA SI SECUNDARA
ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR
FIsA DE ĪNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2008
Merceologie
Marfuri din sticla
EFECTELE DESCHIDERII PROCEDURII
INTREPRINDEREA - AGENT ECONOMIC
ECONOMIE POLITICA
DIAGNOSTICUL FINANCIAR

                           Economia servicilor

1.intre caracteristcile seviciilor se numara:

a) materaialitatea, nestocabilitatea, lipsa proprietatii

b)neperisabiltatea, eterogenitatea, imaterialitateac)persiabilitatea, imaterialitate, lipsa proprietatii

d) eterogenitatea, imaterialitatea, stocabilitatea

2.care din uramatoarele caracteristici fac ca evaluarrea serviciilor sa fie mai dificila si adesea subiectiva?

a) simultaneitatea prod si consumului

b)nestocabilitatea

c)eterogenitatea

d)imaterialitatea

3. neajunsurile in asigurarea echilibrului oferta-cerere sun datorate :

a)lipsei proprietatii

b)nondurabilitatii

c)nestocabilitatii

d)eterogenitatii

4.intre strategiile de imbunatatire a sincronizarii ofertei ce cererea de servicii, pt stimularea ofereti se pot folosi :

a) dezvoltarea de automate

b)stimularea participarii consumatorilor la prestarea serv

c) serv complemetare oferite in perioada de varf

d) nici una dintre acestea

5. intre cosecintele ce pot sa apara, in situatia in care cererea de serv este mai mica decat oferta, intalnim :

a) cresterea tarifelor

b) imobilizari de fonduri

c) cerere nesatisfacuta

d) nici una dintre acestea

6. intre strategiile care vizeaza cererea, pt imbunatatirea raportului cerere-oferta, nu se regasesc :

a) angajari de colaboratori

b) imobilizari de fonduri

c) sisteme de rezervare

d) dezvoltarea de automate

7.care din urmatoarele caracterisitci se refera la efectele « volatile «  ale serviciilor ?

a) eterogenitatea

b) lipsa proprietatii

c) simultaneitatea productiei si consumului

d) nondurabilitatea

8.consecinetele asura prestatorilor, pt standardizarea si uniformizarea ofertei sunt date de :

a) eterogenitatea serviciilor

b) lipsa proprietatii

c) nestocabilitatea

d) nondurabilitatea

9. participarea activa a consumatorului in timpul utilizarii serviciului se datoreaza :

a) serv complementare oferite in perioada de varf

B) stimularii cererii prin oferta de serv speciale

c)inseparabilitatii serv de pers prestatorului si a utilizatorului

d) eterogenitatii serv

10. serv considerate invizibile, iar comertul cu serv este denumit comert invizibil, datorilta :

a) imaterialitatii si intangibilitatii

b) nestocabiulitatii

c) siultaneitatii productiei si consumului

d) variabilitatoo

11. care din urmatoarele afirmatii este adevarat ?

a) serv sunt tangibile

b) serv sunt neproductive

c) serv sunt omogene

d) exista si serv materiale

12. ce serv rep exceptii in ceea ce priveste caracterristica de nestocabilitate a serv.?

a)turisim

b) transport

c)editorilale

d) agrement

13.intre criteriile de cklasificare pe categorii de serv intalnim:

a) modalitatea de procurare

b) posibilitatile de comercializare

c) functia ec. Indeplinita

d) toate acestea

14. 'motorul' unei ec este considerat a fi:

a) beneficiarul

b)intermediarul

c) prestatorul

d) nici una dintre acestea

15. dupa natura nevoilor satisafacite, serv pot fi grupate in:

a) private si publice

b) intermediare si finale

c) tangibile si intagibile

d) comercializabile si necomercializabile

16. in categoria serv finale se regasesc :

a) serv de productie

b) serv de inchirieri de bunuri

c) serv de afaceri

d) serv de cercetare-dezvoltare

17. dupa functia ec indeplinita, serv pot fi grupate in :

a) serv de productie

b) serv de distributie

c) serv sociale

d) toate acestea

18. care din urmatoarele serv sunt considerate a fi serv de productie ?

a) asigurari

b) comunicatii

c) hoteluri si restaurante

d) educatie

19. dupa modalitatea de procurare, serv pot fi grupate in :

a) transferabile si netransferabile

b) marfa si ne-marfa

c) sociale si personale

d) tangibile si netangibile

20. in categoria serv necomercializabile intalnim :

a) serv editoriale

b) asistenta medicala

c) sev cinematografice

d) serv de transport

21. producatorul, analizeaza tariful serv prin prisma:

a) chelt totale

b) nivelul taxelor si impozitelor

c) preturilor altor prodused) toate acestea

22. care din urmatoarele metodeofera cele mai mici garantii producatorului ?

a) metoda pragul ;ui de rentabilitate

b) metoda marjei de profit adaugata la costuri

c) metoda venitului si costului marginal

d) nici una dintre acetsea

23. metoa pragului de rentabilitate presupune ca :

a) chelt>venituri

b)venituri> chelt

c) venituri=chelt

d) toate acestea

24.intre metodele cantitative de stabilire a tarifelor pe piete cu concurenta imperfecta intalnim :

a) metoda venitului si costului marginal

b) metoda variatiei cererii in timp

c) metoda frecventei cererii

d) metoda motivatiei cererii

25.in conditiile in care producatorul este un mic monopolist pe piata serv pe care il ofera, se aplica metoda:

a) venitului marginal mai mare decat costul marginal

b) pragului de rentabilitate

c) costului marginal egal cu venitul marginal

d) variatiei cererii in timp

26. metoda diferentierii utilizata in tarifarea serv, este determinatat si de caractersticile ale serv, precum :

a) lipsa proprietatii

b) persabilitatea

c) eterogenitatea

d) simultaneitatea productie si consumului

27. in diversitatea criteriilor de tarifare diferentiata a serv intalnim:

a) criteriul destinatarului serv

b) criteriul modalitatii de cumparare

c) criteriul motivatiei cererii

d) toate acestea

28.non-rivaliatea consumului este o caracteristica a bunurilor :

a) publice pure

b) imateriale

c)private

d) publice mixte

29. principiul diferentierii dupa modaitatea de procurare a serv se aplica in cazul serv :

a) turistice

b) comercializarea de produse petroliere

c) developari foto

d) toate acestea

30.costul marginal pe termen scurt este egal cu :

a)     c variabil unitar

b)     c total unitar

c)     c fix unitar

d)     c fix total

31.la stabilirea tarifelor serv publice participa :

a) consumatorul si producatorul

b) producatorul si organismele de reglementare

c) organismele de reglementare si consumatorul

d) nici una dintre acestea

32. intre elementele ce se au in vedere in cazul criteriilor legate de schimb, utilizate la tarifarea serv publice nu se regaseste :

a) localizarea geografica

b) categoria socio-profesionala

c) moment de timp

d) cantitatile consumate

33. valoarea adaugata de serv in preturi comparabile se determina pe baza metodei :

a) extrapolarii

b)elasticitatii

c) corelatiei

d) trendului

34. pt evaluarea val adaugate in preturi comparabi;e se utilizeaza:

a) deflatia si elasticitatea

b) extrapolarea si corelatia

c) elasticitatea so corelatia

d) extrapolarea si deflatia

35. pt active de intermediere a tranzatiilor cu bunuri si serv, tva platita de intermediary se calculeaza la:

a) incasari exclusiv tva

b) tva deductibila

c) incasari inclusiv tva

d) comision exclusiv tva

36. metoda deflatiei simple se aplica atunci cand avem info despre :

a) pretul produsului global

b) pretul  consumului intermediar

c) pretul produsului global si pretulconsumului intermediar

d) nici una dintre acetsea

37. o firma ce are ca domeniu de activ prelucrarea informatica a datelor inregistreaza costuri fixe in valoare de 42 u.m./prestatie, costuri variabile de 10u.m./prestatie si isi doreste sa obtina, in raport cu chelt, o rata a profitului de 20%. Ce tarif trebuie practicat de catre firma pt o prestatie stiind ca tva 19%.

a) 25,76u.m.

b)74,26 u.m.

c) 77,26 u.m.

d) 58,90 u.m.

38. un cinematograf inregistreaza costuri fixe in val de 160 u.m./zi, costuri variabile de 20 u.m. si doreste sa practice un tarif de 33u.m./bilet(fara tva). Care este pragul de rentabilitate pe care trebuie sa-l inregistreze intreprinderea pt a nu avea pierderi ?

a) aproximativ 12 bilete

b) aproximativ 15 bilete

c) aproximativ 10 bilete

d) aproximativ 7 bilete

39.o unitate de alimentatie isi doreste sa obtina, in raport cu cheltuielile, o rata a profitului de 15%. Stiind ca uniatte inregistreaza costuri fixe in valoare de 37 nu.m/produs si costuri variabile de 10 u.m./produs, ce tarif trebuie practicat de catre unintatea de laimentatie pt un prod ? tva este 19%.

a) 64,31 u.m.

b) 66 u.m.

c) 59,12 u.m.

d) 63,31u.m

40. o fimra de transport inregistreaza c variabile in val de 45u.m/billet, costuri fixe de 389 u.m./billet si doreste sa practice un tariff de 62u.m./bilet (fara tva). Care este pragul de rentabilitate, pe care trebuie sa-l inregistreze intreprinderea pt a nu avea pierderi ?
a) aproximativ 13 bilete

b) aproximativ 19 bilete

c) aproximativ 15 bilete

d) aproximativ 23 bilete

                 Economia turismului si amenajare turistica

1.     piata turistica presupune:

a)     o confruntare fluctuanta a cererii cu oferta

b)    schimburi libere intre ag ec si consumatori

c)     impunerea unor anumitereglementari administrative

d)    toate variantele de mai sus

     2.printre caract pietei turistice se numara

a) cererea si oferta se manifesta in acelasi mod

b) p turistica este egal rasandita la nivel internat

c) p turistica are o mare diversitate

d) toate variantele sunt corecte

     3.piata turistica potentiala este:

a) cererea totala pt un produs turistic la un anumit pret

b) limitele maxime de absobtie ale unui produs turistic pe o piata determinata

c) totalul produselor turistice vandute efectiv pe o piata

d) nici una din cele de mai sus

     4. Transformarea pietei turistice intr-o piata a cumparatorului se datoreaza :

a) cresterii experientei turistilor

b) sporirii volumului ofertei

c) diversificarii ofertei turistice

d)toate variantele de mai sus

       5.Turistii cvasipsihocentrici sunt cei care :

a) prefera tari aflate in imediata vecinatate

b) prefera atractiile variate,inedited

c)nu agreeaza excursiile organizate

d) prefera destinatii turistice din tara de resedinta

        

6. Necesitatile psihologice care genereaza cererea pt vacante pot fi:

a) dorinta de a fi original, de a se deosebi de restul comunitatii

b) dorinta de instruire

c) variantele a si b

d) nici una din variante

7. In cadrul procesului cumpararii, autoservirea face parte din faza :

a) post-cumparare a serviciului

b) folosirii serviciului

c) pre-achizitie

d) niciuna din cele de mai sus

8. Consumatorii motivati din exterior se caracterizeaza prin :

a) sunt neinteresati de nautodezvoltare

b) se uita mult la tv

c)sunt adepti ai unor curente/directii

d) isi permit sa se rasfete

9.Dintre cauzele extraeconomice generatoare de sezonalitate se afla :

a) regimul concediilor de odihna

b) inertia menajelor

c) conditiile naturale

d) localizarea vacantelor scolare

10.Indicii de sezinalitate se calculeaza folosind metoda :

a) mediilor ponderate

b) mediilor aritmetice

c) mediilor geometrice

d) nu se foloseste o metoda distincta d calcul

11. Structurile de primire turistica cu o capacitate de 5 camere sunt :

a)   hoteluri                              b) hosteluri

c) hoteluri pt tineret                 d) popasuri turistice

12. Capacitatea medie de cazare in Romania este de :

a) 40 cam                            b) 97 cam

c) 87 cam                             d) 107 cam

13. Printre lanturile hoteliere de lux sunt :

a) Marriot             b)Riz-Carlton           c)Ramada          d)Best Western

14. In cadrul departamentului de Dezvoltare a Afacerii se afla serviciul de :

a) serviciul rezervari

b) servicul de operatiuni

c) serviciul IT

d) serviciul tehnic

15. Trenurile speciale pt turisti sunt:

a) trenuri transportatoare de autoturisme

b) trenuri de noapte

c) trenuri pitoresti

d) toate raspunsurile sunt corecte

16.Printre caracteristicile croazierelor in jurul lumii se fala :

a) calatoria se face de-a lungul a cca 20.000 de mile nautice

b) capacitatea vaselor este de 400-1000 de pasageri

c) croazierele traverseaza ecuatorul de cel putin 2 ori

d) nici un raspuns nu este corect

17. Urbanizarea statiunii trebuie sa permita asigurarea urmatoarelor fcti

a) acces,circulatie,stationare

b) domeniul schiabil potential

c) expunerea la soare si protectia vantului

d) toate raspunsurile sunt corecte

18. In amenajarea turistica a unei zone trebuie sa se tina cont de :

a) unicitatea prestatiei

b) localizarea la « sursa »

c) polivalenta amenajarilor

d) toate

19 Typhoon Lagoon este un parc :

a) acvatic

b) de distractie

c) tematicd) nici o varianta nu este corecta

20.Liceeta de turism se suspenda pentru

a) utilizarea de autocare neclasificate

b) pentru neindeplinirea criteriilor ce stau la baza eliberarii liceentei

c)asigurarea conducerii de catre persoana posesoare de brevet de turism

d) toate variantele sunt corecte

21. " Piata ideala" este de fapt:

a) piata potentiala

b)piata teoretica

c)piata reala

d)nu exista

22. Piata turistica este caracterizata prin faptul ca :

a) locul ofertei coincide cu locul consumului darn u si cu locul de formare a cererii

b) locul ofertei coincide cu locul de formare al cererii dar nu cu locul consumului ei

c) locul ofertei nu coincide cu locul de consum dar coincide cu locul de formare al cererii

d) nici o afirmatie nu este adevarata

23.In decizia de cump a serv turistice se identifica urmatoarele etape

a) recunosterea nevoii, selectarea alternativelor, decizia de cumparare

b) recunosterea nevoii, selectarea alternativelor,informarea

c) recunoasterea nevoi, informarea, selectarea alternativelor, decizia de cumparare

d) nici o varianta

24.Printre metodele de determinare a sezonalitatii se regasesc :

a) indicii de sezonalitate

b) coeficientii de elasticitate

c) functia turistica

d) nici o varianta nu este corecta

25.Principalele modalitati de finantare a investitiilor turistice sunt

a) autofinantarea si creditul bancar

b) leasingul si aportul statului

c) actionariatul si coproprietatea

d) toate var de mai sus sunt corecte

26. Pe masura ce populatia dispune de mijloace banesti mai mari si de mai mult timp liber, fenomenul de concentrare :

a) se reduce in mod considerabil

b) se accentueaza

c)nu exista legaturi intre aceste elemente

27. Intr-o statiune turistica, raportul intre nr loc de cazare fata de nr loc de alimentatie publica trebuie sa fie :

a) nu are imp acest raport

b) mai mic decat nr loc de alimentatie

c) mai mare decat nr loc de alimentatie

d) de egalitate

28. Ca indicator al volumului nr de loc la mese, in turism se utilizeaza urmatoarea expresie : « raporturi dintre locuri /locuri de cazare » trebuie sa se situeze la nivelul :

a) 1,2-1,5/1,0

b)1,7/1,0

c)1,3-1,7/1,0

d)2,0.1,0

29. Norma de spatiu sau volum ,utilizata in determ. «  capacitatii optime de primire » poate fi stabilita pe baza :

a) criteriului diverselor tipuri de activitati turistice desfasurate

b) criteriul activitatilor de baza si suplimentare

c) criteriul structural-legat de particularitatile zonei

d) toate variantele sunt corecte

30.Care din urmat variante sunt adevarate

a) atragerea turistilor depinde de existenta unor dotari adecvate in zonele turistice

b) baza tehnico-materiala reprezinta factorul decisive, iar infrastructura factorul permisiv

c) cresterea exigentelor turistilor determina modificari in selectarea destinatiilor de vacanta

d) toate var sunt corecte

31. Indicele de frecventare:

a) se determina ca raport intre nr de innoptari  si nr camere inchiriate

b) nu este dependent de categoria clientelei

c) in cazul turismului de afaceri are valoarea de 1,9 persoane/camere iar in turismul de agrement de 1,0 persoane/camera

d) toate var sunt corecte

32.Printre indicatorii de eficienta ec a investitiilor se afla :

a) invest specifica si durata de recuperare a investitiilor

b) randamentul ec al investitiilor

c) coeficientul marginal al invest

d) toate var sunt corecte

33. Cea mai frecventa forma de finantare intalnita in practica turistica  este :

a) autofinantarea

b) creditul bancar

c) actionarul

d) finantarea internationala

34. Ponderea cea mai mare in ind turismului este detinuta de componenta :

a) hoteluri si catering

b) serv de transport

c) serv de agrement

d) nci o var nu este corecta

35. Printre cele mai imp componente, ale produsului hotelier, care contribuie la satisfactia -insatisfactia turistilor se afla :

a) amplasarea sau localizarea

b) promptitudinea servirii

c) facilitatile oferite

d) toate var sunt corecte

36.Stadiile pe care produsul hotelier le parcurge :

a) lansare,maturitate,crestere,decline

b)lansare,crestere,maturitate,decline

c)lansare,crestere,decline,maturitate

d)intr-o alta ordine decat cea prezentata

37.Calitatea serv hoteliere poate avea doua laturi:

a)materiala si ec

b)intrinseca si extrinseca

c)materiala si umana

d)nici o varianta nu este corecta

38.Un standard este « bun » , deci recunoscut de clienti, in cond in care :

a)este in legalitate

b)satisface nev clientilor

c)standardele sunt indeplinite in mod constient de catre cei implicati

d) toate var sunt corecte

39. Afirmatia " pt a exista calitate,standardele trebuie atinse in intregime «  este :

a) adevarat              c) partial adev deoarece in serv nu se poate mas calit

b) fals                     d) nici un rasp nu este corect

40.Gruparea ofertei specifice in domeniul hotelier se face prin urmatoarele modalitati:

a) franciza

b)lanturi voluntare

c)asociatii profesionale

d) toate var

Document Info


Accesari: 2188
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )