Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadGHIDUL STUDENTULUI ECONOMIC

economie


GHIDUL STUDENTULUI

  18218o148s  18218o148s

1.  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Prezentare generala

  • Urmând unei bogate traditii a învatamântului economic si comercial din Arad, Facultatea de stiinte Economice pregateste specialisti în domeniile Finante si Banci, Contabilitate si Informatica de Gestiune, Economia Comertului, Turismului si Serviciilor, precum si în domeniul Managementului.
  • Prin structura si continutul programelor analitice, Facultatea de stiinte Economice asigura o pregatire stiintifica si de specialitate compatibila cu standardele europene, iar posibilitatea studentilor de a opta pentru anumite rute de studiu le permite o integrare rapida în activitatea profesionala.
  • Absolventii studiilor universitare de licenta au posibilitatea de a-si continua pregatirea stiintifica si profesionala prin studiile universitare de masterat. De asemenea, prin forma Învatamântului la Distanta, Facultatea de stiinte Economice asigura o pregatire si perfectionare continua, de specialitate a diferitelor categorii de persoane.
  • Orientarea Facultatii de stiinte Economice spre excelenta predarii, cercetarii si educatiei da studentilor posibilitatea de a-si dezvolta capacitatile de cercetare stiintifica prin implicarea lor în proiecte initiate atât pe plan local, cât si la nivel national sau european.
  • În prezent, Facultatea de stiinte Economice are 5100 de studenti înscrisi la cursurile de zi si cele ale învatamântului la distanta, iar programele de masterat sunt frecventate de 1750 de cursanti. Domeniile de licenta organizate de Facultatea de stiinte Economice sunt: Finante, Contabilitate, Economie si Management.

2.  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Conducerea facultatii

·  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Decan: Prof. univ. dr. Aslau Titus

·  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Prodecani: Prof. univ. dr. Cioarna Alexandru

                        Conf. univ. dr. Nicolaescu Cristina

·  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Secretar stiintific: Prof. univ. dr. simandan Matei

3.  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Adresa de contact

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Facultatea de stiinte Economice

·  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s B-dul. Revolutiei, Nr. 77, Arad, Corp D

·  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Telefon: 0257/ 280679; 0257/ 280474

·  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Fax: 0257/ 280679

·  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Site web: www.uav.ro

4.  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Specializari si conditii de admitere

a)  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Studii universitare de licenta ( 3 ani ):

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Finante si Banci - zi / ID - acreditata

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Contabilitate si Informatica de Gestiune - zi / ID - acreditata

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Economia Comertului, Turismului si Serviciilor - zi / ID - autorizata

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Management - zi - autorizata

b)  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Studii universitare de masterat ( 2 ani ):

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Management si finantare în administratia publica

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Fiscalitate, buget si trezorerie

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Contabilitatea si gestiunea întreprinderii

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Piete fianciare si burse de valori

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Administrarea financiar - contabila a întreprinderii

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Informatica de gestiune

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Managemenul, controlul si administrarea fiscala în vami

c)  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Criterii de admitere

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Admiterea pentru toate domeniile si specializarile de licenta se face pe baza mediei obtinute de candidat la examenul de bacalaureat. Ocuparea locurilor scoase la concurs se face în ordinea descrescatoare a mediei de la examenul de bacalaureat si în conformitate cu optiunile formulate de candidati la depunerea dosarului de înscriere.

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Concursul pentru admiterea la studiile universitare de masterat se face pe baza mediei obtinute la examenul de licenta si a unui test de cunostinte din bibliografia recomandata în acest sens.

   

5.  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Organizarea facultatii

Facultatea de stiinte Economice cuprinde doua catedre si un Centru de Cercetari în Marketing:

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Catedra de Management - Marketing

- sef de catedra: Prof. univ. dr. Pacurariu Gheorghe

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Catedra de Finante - Contabilitate

- sef de catedra: Prof. univ. dr. Belean Pavel

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Centrul de Cercetari în Marketing

-  18218o148s   18218o148s Director: Conf. univ. dr. Maxim Olga.

6.  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Corpul profesoral

În cadrul Facultatii de stiinte Economice îsi desfasoara activitatea 41 de cadre didactice, din care 7 au titlul de profesor, 7 cel de conferentiar universitar, 14 sunt lectori, iar 13 sunt asistenti sau preparatori universitari. Corpul profesoral dispune de o atestare de înalta calificare, fiind implicat în proiecte de cercetare si activitati de expertiza în cele mai diferite domenii ale vietii           economico - sociale. Cadrele didactice care asigura îndrumarea stiintifica si de specialitate a studentilor sunt recunoscute prin lucrari publicate în edituri de prestigiu din tara si strainatate, precum si prin contributii importante la dezbaterile de idei organizate în cadrul diferitelor manifestari stiintifice. Calitatea procesului de învatamânt este garantata si de profesionalismul unui important numar de colaboratori din centre universitare din tara si strainatate, ca si a unor specialisti din mediul economic.

7.  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Activitatea de cercetare stiintifica

a)  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Actiuni organizate

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Anual sunt organizate conferinte si dezbateri stiintifice cu participare nationala si internationala în cadrul carora cadrele didactice si studentii îsi pot prezenta rezultatele cercetarii din domeniile lor de interes.

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Semestrial sunt editate seriile Economic Sciences and Sociology si Social and Humanistic Sciences ale revistei Scientific and Technical Bulletin, serii recunoscute de Consiliul National al Cercetarii stiintifice din Învatamântul Superior.

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s În prezent, cadrele didactice ale Facultatii de stiinte Economice sunt implicate în 7 proiecte de cercetare nationala si europeana, precum si în programe de cercetare în cadrul Centrului de Cercetari în Marketing.

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s A dobândit caracter permanent organizarea anuala a Sesiunii de Comunicari stiintifice a Studentilor sub genericul "Economia - prezent si viitor", în cadrul careia, cele mai bune lucrari ale studentilor sunt premiate si publicate în revistele de specialitate din cadrul universitatii.

 

b)  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Baza materiala a cercetarii stiintifice

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Atât în activitatea didactica, cât si în cea de cercetare este de remarcat existenta unei retele de calculatoare de ultima generatie, interconectate si legate la Internet, prin intermediul carora este asigurat accesul la informatia stiintifica si la prelucrarea datelor din domeniul economico - social.

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Biblioteca Universitara "Cornelia Bodea" pune la dispozitia studentilor si cadrelor didactice un mare numar de reviste si carti de specialitate. În plus, în cadrul Facultatii de stiinte Economice  functioneaza o biblioteca operativa destinata, în principal, studentilor de la Învatamântul la Distanta.

8.  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Activitatile studentesti

·  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Studentii Facultatii de stiinte Economice sunt implicati atât în activitatea de decizie din cadrul Consiliului profesoral si cea de pregatire profesional-stiintifica, cât si în organizarea de manifestari culturale, sportive, artistice si de timp liber.

·  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s În functie de preocuparile si interesele lor stiintifice, studentii pot alege teme de cercetare, beneficiind în acest sens de îndrumarea de specialitate a cadrelor didactice.

·  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Practica de specialitate a studentilor se realizeaza în unitati industriale, comerciale, banci sau societati de asigurari, care permit o temeinica pregatire profesionala si o familiarizare a acestora cu exigentele pe care le presupune economia moderna de piata.

·  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s În cadrul programelor internationale de mobilitati, Studentii Facultatii de stiinte Economice beneficiaza de burse de studii în tari precum Portugalia si Germania. De asemenea, este de subliniat faptul ca în cadrul schimburilor internationale, în cadrul facultatii studiaza studenti din Republica Moldova, Ungaria, Portugalia Norvegia, Irak, Italia, Siria, Turcia si Ucraina. 

9.  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Sistemul de credite transferabile

În conformitate cu practica universitara internationala, activitatea didactica din Facultatea de stiinte Economice functioneaza pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (E.C.T.S.). Acesta permite mobilitatea studentilor, recunoasterea perioadelor de studii, recunoasterea disciplinelor promovate, recunoasterea diplomelor, diversificarea gradului de optiuni ale studentului si flexibilitatea programului de studiu în cadrul planului de învatamânt, includerea unor discipline noi în programul de studiu, recunoasterea perioadelor compacte de studiu efectuate în alte universitati, integrarea în normele învatamântului european.

a)  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Ce sunt creditele transferabile?

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Creditul este o unitate de masura conventionala care reflecta cantitatea de munca investita de catre student pentru însusirea unei discipline sub toate aspectele (curs, seminar, lucrari de laborator, proiecte, practica, studiu individual etc.).

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Creditele nu înlocuiesc evaluarea prin note si de aceea ele nu au scopul de a masura calitatea cunostintelor acumulate de catre student. Nota cuantifica calitatea muncii prestate de catre student, iar creditul cuantifica cantitatea muncii prestate.

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Creditele nu cuantifica importanta disciplinei de studiu si nu masoara gradul de detaliere sau aprofundare a informatiilor furnizate de disciplinele de învatamânt. Masurând doar cantitatea de munca necesara însusirii disciplinei de catre student, creditele monitorizeaza programele de studiu din ansamblul disciplinelor cuprinse în planul eucational.

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Creditele sunt alocate pe discipline de studiu si au valori întregi. Pachetul de credite acordat unei discipline nu este divizibil si, în consecinta, nu poate fi obtinut în etape. Creditele sunt transferabile între structurile apartinând unor specializari sau domenii diferite.

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Creditele sunt transferabile de la o institutie de învatamânt la alta, pe discipline, pe grupuri de discipline sau pe perioade compacte de studiu. Transferul se face la cererea studentului pe baza unei conventii încheiate între institutiile de învatamânt implicate.

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Creditele se pot obtine si în avans si se pot reporta în semestrele urmatoare conform optiunii studentului (mobilitatea creditelor). Odata obtinute, creditele sunt definitive, se recunosc pe întreaga durata a scolarizarii si recunoasterea lor nu este afectata de modificarile planului de învatamânt (imperisabilitatea creditelor).  

b)  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Planurile de învatamânt si creditele transferabile

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s În raport cu specializarea, disciplinele de învatamânt pot fi cu caracter fundamental, de specialitate si complementare, iar în functie de statutul acestora în planul de învatamânt, ele pot fi obligatorii, optionale sau facultative. Durata standard de studiu a unei discipline este de un semestru.

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Unitatea de baza în planul de învatamânt este semestrul. Fiecare an universitar este structurat pe doua semestre. Semestrul cuprinde 14 saptamâni de activitate didactica, 4 saptamâni pentru sesiunea de examene (iarna, vara). Înaintea fiecarei sesiuni de examene se organizeaza câte o presesiune de examene de doua saptamâni. Sesiunea de restante/ reexaminari se organizeaza în cursul lunii septembrie si are o perioada de doua saptamâni.

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Numarul de credite prevazute în planul de învatamânt pentru un semestru este de regula de 30, astfel încât un an universiar sa aiba 60 de unitati de credit. În cazul învatamântului la distanta, unde numarul de semestre difera fata de cel de la învatamântul de zi, numarul de credite prevazute în planul de învatamânt pe semestru se determina prin împartirea numarului total de credite la numarul de semestre. 

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Studentul obtine integral pachetul de credite alocat unei discipline din planul de învatamânt prin promovarea disciplinei respective. Conditia de promovare rezulta din îndeplinirea obligatiilor prevazute prin planul de învatamânt la fiecare disciplina si prin obtinerea a minimum notei 5 (cinci). Nu se acorda parti ale pachetului de credite în cazul nepromovarii formei finale de evaluare a disciplinei (examen / colocviu) chiar daca unele activitati prevazute de disciplina (laborator, seminar, referat, etc.) au fost realizate  corespunzator.

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Promovarea unui an universitar echivaleaza cu obtinerea de catre student a unui numar de 60 credite, trecerea studentului dintr-un an de studiu în urmatorul presupune acumularea unui numar de cel putin 40 de credite, sub acest numar de credite studentul fiind exmatriculat. În acest caz, studentul poate fi reînmatriculat pe baza unei cereri, în acelasi an de studiu, recunoscându-i-se creditele dobândite.

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Aceeasi disciplina poate fi prevazuta cu un numar diferit de credite în structura planurilor de învatamânt ale diferitelor specializari, în masura în care respectiva disciplina are functie de formare fundamentala, de specialitate sau complementara.

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s La specializarile la care ultimul semestru prevede 2 - 4 saptamâni destinate pregatirii lucrarii de licenta /absolvire /disertatie, aceasta activitate se crediteaza distinct, în conformitate cu planul de învatamânt. La examenul de finalizare a studiilor se pot prezenta doar acele persoane care au calitatea de absolventi, adica cei care au parcurs integral planul de învatamânt prevazut pentru specializarea respectiva acumulând astfel numarul total de credite prevazut.

10.  18218o148s Planurile de învatamânt

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Corelate cu cerintele nationale privind învatamântul economic în Sistemul European de Credite Transferabile, planurile de învatamânt reflecta preocuparea Facultatii de stiinte Economice  pentru realizarea unei pregatiri moderne, care sa permita o adaptare rapida a absolventilor pe piata fortei de munca.

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Conform regulamentului de functionare a activitatii didactice pe baza sistemului de credite transferabile, înscrierea la cursurile obligatorii, optionale si facultative se face printr-un contract de studii anual încheiat între student si decan ca reprezentant al facultatii.

§  18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s   18218o148s Studentul este liber în alegerea cursurilor optionale sau facultative în cadrul unui parcurs educational, respectând conditiile disciplinei si dispunerea acesteia în planul de învatamânt. Studentul se poate prezenta la examen numai la acele discipline care figureaza în contractul lui de studii.

Domeniul: Finante

Specializarea : Finante - Banci

Durata studiilor: 3 ani

Forma de invatamant  (ZI,ID):  ZI

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL I

Nr.

crt.

Denumire disciplina

Semestrul I

Semestrul II

C[1]

S/L[2]

Fv[3]

Cr[4]

C

S/L

Fv

Cr

A.

DISCIPLINE OBLIGATORII

1.

Dreptul afacerilor 

2

2

E[5]

4

-

-

-

-

2.

Bazele informaticii si birotica

2

2

E

5

-

-

-

-

3.

Matematica aplicata in economie

2

2

E

4

-

-

-

-

4.

Filozofie

2

2

E

4

-

-

-

-

5.

Comunicare de afaceri  I+II

(engleza,germana,franceza)

2

C

3

2

C

3

6.

Economie I+II

2

2

E

5

2

2

E

5

7.

Bazele contabilitatii I+II

2

2

E

5

2

2

E

5

8.

Management

-

-

-

-

2

2

E

4

9.

Statistica

-

-

-

-

2

2

E

4

10.

Dreptul UE

-

-

-

-

2

2

E

4

11.

Sisteme informatice financiar-bancare

-

-

-

-

2

2

E

5

Total ore obligatorii /  saptamana /  credite

12

14

-

30

12

14

-

30

26

26

12.

Educatie fizica si sport

-

2

C[6]

-

-

2

C

-

Domeniul: Finante

Specializarea : Finante - Banci

Durata studiilor: 3 ani

Forma de invatamant  (ZI,ID):  ZI

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL II

Nr.

crt.

Denumire disciplina

Semestrul I

Semestrul II

C

S/L

Fv

Cr

C

S/L

Fv

Cr

A.

DISCIPLINE OBLIGATORII

1.

Marketing

2

2

E

4

-

-

-

-

2.

Comunicare de afaceri 

(engleza,germana,franceza) 

-

2

C

3

-

-

-

-

3.

Moneda si credit

2

2

E

5

-

-

-

-

4.

Finante publice I+II

2

2

E

5

2

2

E

4

5.

Contabilitate financiara I+II

2

2

E

5

2

2

E

4

6.

Institutii de credit

-

-

-

-

2

2

E

4

7.

Finantele intreprinderii (Gestiunea financiara a intreprinderii) I+II

2

2

E

4

2

1

E

4

8.

Piete de capital

-

-

-

-

2

2

E

4

9.

Asigurari comerciale

-

-

-

-

2

2

E

3

10.

Practica de specialitate(30 orex3saptamâni)

3

Total ore obligatorii /  saptamana /  credite

10

12

-

26

12

11

-

26

22

23

B.

DISCIPLINE OPTIONALE

(una din doua)

1.

Managementul institutiilor financiar-bancare

2

2

E

4

-

-

-

-

2.

Contabilitatea de gestiune

2

2

E

4

-

-

-

-

1.

Evaluarea intreprinderii

-

-

-

-

1

2

E

4

2.

Proiecte economice

-

-

-

-

1

2

E

4

Total ore optionale /  saptamana /  credite

2

2

-

4

1

2

-

4

4

3

Total ore obligatorii + optionale /

 saptamana / credite

12

14

-

30

13

13

-

30

26

26

                  

                                                                                                                            

Domeniul: Finante

Specializarea : Finante - Banci

Durata studiilor: 3 ani

Forma de invatamant  (ZI,ID):  ZI

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

ANUL III

Nr.

crt.

Denumire disciplina

Semestrul I

Semestrul II

C

S/L

Fv

Cr

C

S/L

Fv

Cr

A.

DISCIPLINE OBLIGATORII

1.

Asigurari si protectie sociala

2

1

E

4

-

-

-

-

2.

Contabilitatea institutiilor de credit

2

2

E

4

-

-

-

-

3.

Relatii monetar-financiare internationale

2

2

E

4

-

-

-

-

4.

Finantele si contabilitatea institutiilor publice

2

2

E

4

-

-

-

-

5.

Audit financiar 

2

2

E

5

6.

Fiscalitate I+II

2

2

E

5

2

2

E

5

7.

Audit intern

2

2

E

4

8.

Buget si Trezorerie publica

-

-

-

-

2

2

E

4

9

Politici fiscale europene

-

-

-

-

2

2

E

4

10.

Analiza economico-financiara

-

-

-

-

2

2

E

3

11.

Burse de valori

-

-

-

-

2

1

E

3

12.

Elaborarea proiectului de licenta

-

-

-

-

-

-

-

3

Total ore obligatorii / pe saptamana / pe credite

12

11

-

26

12

11

26

23

23

B.

DISCIPLINE OPTIONALE

(una din doua)

1

Previziune economica

2

1

E

4

-

-

-

-

2.

Contabilitate si fiscalitate

2

1

E

4

-

-

-

-

1.

Marketing financiar-bancar

-

-

-

-

1

2

E

4

2.

Contabilitate consolidata

-

-

-

-

1

2

E

4

Total ore optionale / pe saptamana / pe credite

2

1 

-

4

1

2

-

4

3

3

Total ore obligatorii + optionale /

pe saptamana / pe credite

14

12

-

30

13

13

-

30

26

26

                                                                                                                                                                                                                          

                                                           

Domeniul: Contabilitate

Specializarea: Contabilitate si Informatica de Gestiune

Durata studiilor - 3 ani

Forma de invatamant (zi, ID): zi

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL I

Nr.crt.

Denumire disciplina

Semestrul I

Semestrul II

C[7]

S/L[8]

Fv[9]

Cr[10]

C

S/L

Fv

Cr

A

DISCIPLINE OBLIGATORII

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

1

Matematici aplicate în economie

1

3

E[11]

4

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

Bazele informaticii si birotica

1

3

E

4

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

3

Bazele contabilitatii

3

2

E

5

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

4

Dreptul afacerilor

2

1

E

4

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

5

Management

2

1

E

4

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

6

Filosofie

2

  18218o148s

  18218o148s

4

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

7

Economie I+ II

2

1

E

3

2

1

E

4

8

Comunicare de afaceri (engleza,

franceza, germana) I + II

  18218o148s

2

C[12]

2

  18218o148s

2

C

2

  18218o148s

Total ore/saptamana/credite

13

13

  18218o148s

30

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

26

  18218o148s

30

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

9

Educatie fizica si sport I + II

  18218o148s

2

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

  18218o148s

  18218o148s

10

Statistica

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

1

E

4

11

Contabilitate financiara fundamentala

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

2

E

4

12

Drept UE

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

1

E

4

13

Sisteme inf. de gestiune

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

1

3

E

4

14

Marketing

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

1

E

4

15

Finantele întreprinderii

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

2

E

4

  18218o148s

Total ore/saptamana/credite

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

13

13

  18218o148s

30

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

26

  18218o148s

  18218o148s


Domeniul: Contabilitate

Specializarea: Contabilitate si Informatica de Gestiune

Durata studiilor - 3 ani

Forma de invatamant (zi, ID): zi

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL II

Nr.crt.

Denumire disciplina

Semestrul I

Semestrul II

C

S/L

Fv

Cr.

C

S/L

Fv

Cr.

A

DISCIPLINE OBLIGATORII

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

1

Contabilitate financiara aprofundata

3

2

E

5

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

Moneda si credit

2

2

E

4

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

3

Finante publice

2

2

E

5

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

4

Contabilitate publica

2

2

E

5

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

6

Baze  de date

2

2

E

5

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

7

Com. de afaceri (engl,franc,germ)I+II

  18218o148s

2

C

2

  18218o148s

2

C

2

  18218o148s

Total ore obligatorii/saptamana/credite

11

12

  18218o148s

26

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

23

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

B

DISCIPLINE OPŢIONALE(una din doua)

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

8.1

Asigurari si protectie sociala

2

1

E

4

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

8.2

Asigurari comerciale

2

1

E

4

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

Total ore optionale/saptamana/credite

2

1

  18218o148s

4

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

3

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

Total ore /saptamana/credite

13

13

  18218o148s

30

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

26

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

9

Contabilitate consolidata

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

2

E

5

10

Sisteme de asistare a deciziilor

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

2

E

5

11

Contabilitate si fiscalitate

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

1

E

4

12

Contabilitate de gestiune

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

3

2

E

5

13

Piete de capital

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

2

E

3

14

Practica de specialitate(3X30 ore)

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

C

3

  18218o148s

Total ore obligatorii/saptamana/credite

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

11

11

  18218o148s

27

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

22

  18218o148s

B

DISCIPLINE OPŢIONALE (una din doua)

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

15.1

Managementul resurselor umane

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

2

E

3

15.2

Previziuni economice

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

2

E

3

  18218o148s

Total ore optionale/saptamana/credite

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

2

  18218o148s

3

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

4

  18218o148s

  18218o148s

Total ore /saptamana/credite

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

13

13

  18218o148s

30

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

26

  18218o148s

Domeniul: Contabilitate

Specializarea: Contabilitate si Informatica de Gestiune

Durata studiilor - 3 ani

Forma de invatamant (zi, ID): zi

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL III

Nr.crt.

Denumire disciplina

Semestrul I

Semestrul II

C

S/L

Fv

Cr

C

S/L

Fv

Cr

A

DISCIPLINE OBLIGATORII

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

1

Contabilitatea institutiilor de credit

2

2

E

5

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

Audit financiar

2

2

E

5

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

3

Control de gestiune

2

2

E

5

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

4

Analiza economico-financiara I+II

2

2

E

5

2

2

E

5

5

Evaluarea întreprinderii

2

1

E

5

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

Total ore obligatorii/saptamana/credite

10

9

  18218o148s

25

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

19

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

B

DISCIPLINE OPŢIONALE

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

6 1

Relatii monetar-financiare internationale

2

2

E

5

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

6 2

Burse de valori

2

2

E

5

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

Total ore optionale/saptamana/credite

2

2

  18218o148s

5

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

4

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

Total ore /saptamana/credite

12

11

  18218o148s

30

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

23

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

7

Politici si optiuni contabile

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

2

E

5

8

Audit intern

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

2

E

5

9

Expertiza si practici contabile

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

2

E

5

10

Convergente contabile internationale

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

2

E

4

11

Practica pentru elaborarea lucrarii de licenta

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

3

  18218o148s

(3saptamani X 30 ore)

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

Total ore obligatorii/saptamana/credite

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

10

10

  18218o148s

27

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

20

  18218o148s

  18218o148s

DISCIPLINE OPŢIONALE

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

12 1

Doctrine economice contemporane

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

2

E

3

12 2

Geopolitica

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

2

E

3

  18218o148s

Total ore optionale/saptamana/credite

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

2

2

  18218o148s

3

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

4

  18218o148s

  18218o148s

Total ore /saptamana/credite

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

12

12

  18218o148s

30

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

  18218o148s

24

  18218o148s

Domeniul: Economie

Specializarea: Economia Comertului, Turismului si Serviciilor

Durata studiilor - 3 ani

Forma de invatamant (zi, ID): zi

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL I

Nr.

crt.

Specificare

Semestrul I

Semestrul II

C[13]

S/L[14]

Fv[15]

Cr[16]

C

S/L

Fv

Cr

A.

DISCIPLINE OBLIGATORII

1.

Bazele contabilitatii

2

2

E[17]

4

2.

Matematici aplicate în economie

2

2

E

4

3.

Dreptul afacerilor

2

2

E

4

4.

Bazele merceologiei

2

2

E

5

5.

Bazele informaticii si birotica

2

2

C[18]

4

6.

Economie I+II

2

2

E

6

2

2

E

6

7.

Comunicarea de afaceri

(eng, fr., germ.) I + II

2

C

3

2

C

3

8.

Dreptul UE

2

2

C

4

9.

Management

2

2

E

4

10.

Statistica

2

2

E

4

11.

Sociologie

2

2

E

4

12.

Economia comertului

2

2

E

5

Total ore obligatorii / pe saptamana / pe credite

12

14

30

12

14

30

26

26

13.

Educatie fizica

2

C

2

C

B.

DISCIPLINE FACULTATIVE

14.

Istoria economiei nationale

2

2

C

3

Domeniul: Economie

Specializarea: Economia Comertului, Turismului si Serviciilor

Durata studiilor - 3 ani

Forma de invatamant (zi, ID): zi

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL II

Nr.

crt.

Specificare

Semestrul I

Semestrul II

C

S/L

Fv

Cr

C

S/L

Fv

Cr

A.

DISCIPLINE OBLIGATORII

1.

Marketing

2

2

E

5

2.

Administrarea întrteprinderilor în comert, turism si servicii

2

2

E

5

3.

Comunicare comerciala

2

2

C

4

4.

Contabilitate financiara

2

2

E

4

5.

Economia serviciilor

2

2

E

5

6.

Merceologie I si II

2

2

E

4

2

2

E

4

7.

Comunicare de afaceri

(eng, fr., germ.) I + II

2

C

3

2

C

3

8.

Economia turismului

2

2

E

5

9.

Antreprenoriat

2

2

E

4

10.

Comert electronic

2

2

E

3

11.

Practica

(3 sapt x 30 ore-sapt)

3

Total ore obligatorii / pe saptamana / pe credite

12

14

-

30

8

10

-

22

26

18

B.

DISCIPLINE OPTIONALE

(una din doua)

12.

Managementul calitatii

2

2

E

4

12.

Tehnica operatiunilor de turism

2

2

E

4

13.

Managementul vânzarii

2

2

E

4

13.

Comportamentul consumatorului

2

2

E

4

Total ore optionale / pe saptamana / pe credite

4

4

8

8

Total ore obligatorii + optionale /

pe saptamana / pe credite

12

14

30

12

14

30

26

26

Domeniul: Economie

Specializarea: Economia Comertului, Turismului si Serviciilor

Durata studiilor - 3 ani

Forma de invatamant (zi, ID): zi

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL III

Nr.

crt.

Specificare

Semestrul I

Semestrul II

C

S/L

Fv

Cr

C

S/L

Fv

Cr

A.

DISCIPLINE OBLIGATORII

1.

Finante publice

2

2

E

4

2.

Logistica distributiei marfurilor

2

2

E

5

3.

Tehnologii comerciale

2

2

E

4

4.

Buget si trezorerie

2

2

E

4

5.

Proiecte I si II

2

C

4

2

C

3

6.

Tehnologie hoteliera si de restaurant

I si II

2

2

E

4

2

2

E

4

7.

Marketing si cercetari de marketing în comert, turism si servicii I si II

2

2

E

5

2

2

E

5

8.

Prelucrarea informatica a datelor de marketing

2

2

C
4

9.

Procedura si tehnici vamale

2

2

C

4

Total ore obligatorii / pe saptamana / pe credite

12

14

-

30

8

10

20

26

18

B.

DISCIPLINE OPTIONALE

(una din doua)

10.

Tranzactii comerciale

2

2

E

5

10.

Transport si asigurari

2

2

E

5

11.

Ecoturism si turism rural

2

2

E

5

11.

Design si estetica marfurilor

2

2

E

5

Total ore optionale / pe saptamana / pe credite

4

4

-

10

8

Total ore obligatorii + optionale /

pe saptamana / pe credite

12

14

-

30

12

12

-

30

26

26

Domeniul: Management

Specializarea: Management

Durata studiilor - 3 ani

Forma de invatamant (zi, ID): zi

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL I

Nr.

crt.

Specificare

Semestrul I

Semestrul II

C[19]

S/L[20]

Fv[21]

Cr[22]

C

S/L

Fv

Cr

A.

DISCIPLINE OBLIGATORII

1.

Matematici aplicate în economie

2

2

E[23]

5

2.

Bazele contabilitatii

3

2

E

5

3.

Bazele informaticii si birotica

2

2

E

5

4.

Bazele merceologiei

2

2

E

5

5.

Economie I+II

2

2

E

6

2

2

E

5

6.

Comunicarea de afaceri  I + II (engl., fr., germ.)

3

C[24]

4

3

C

4

7.

Statistica

2

2

E

4

8.

Management

2

2

E

3

9.

Etica afacerilor

2

1

E

4

10.

Economia întreprinderii

2

1

E

3

11.

Sociologie

2

E

3

12.

Sisteme informatice de asistare a deciziilor

1

2

C

4

Total ore obligatorii / pe saptamana / pe credite

11

13

30

13

13

30

24

26

13.

Educatie fizica

2

C

2

C

Domeniul: Management

Specializarea: Management

Durata studiilor - 3 ani

Forma de invatamant (zi, ID): zi

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL II

Nr.

crt.

Specificare

Semestrul I

Semestrul II

C

S/L

Fv

Cr

C

S/L

Fv

Cr

A.

DISCIPLINE OBLIGATORII

1.

Marketing

2

2

E

4

2.

Dreptul afacerilor

2

1

E

4

3.

Finantele întreprinderii

2

1

E

3

4.

Contabilitate financiara

2

1

E

4

5.

Managementul productiei

2

2

E

4

6.

Teoria deciziilor

2

2

C

4

7.

Comportament organizational

2

1

E

4

8.

Comunicarea de afaceri  I + II

(engl., fr., germ.)

2

C

3

2

C

3

9.

Management operational

2

2

E

4

10.

Managementul investitiilor

2

2

E

4

11.

Managementul aprovizionarii si desfacerii

2

2

E

4

12.

Finante publice

2

2

E

4

13.

Practica  de specialitate

(3 sapt x 30 ore-sapt)