Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadPROIECT ANALIZA ECONOMICA

economie
ALTE DOCUMENTE

EMISIUNEA DE ACTIUNI PENTRU ACTIONARII EXISTENTI
ECONOMIE MONDIALĂ
MENTINEREA IN AFACERI
Continutul cheltuielilor publice
DOMENIILE COMERTULUI ELECTRONIC
SOCIETATEA SI COMERTUL IN EVUL MEDIU
EVALUAREA REZULTATELOR ECONOMICE
GHIDUL STUDENTULUI ECONOMIC
Calculul costului produsului sau serviciului
CONTRACTUL DE TRANSPORT MARITIM

UNIVERSITAEA BABES- BOLYAI

FACULTAEA DE STIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR

SECTIA: FINANTE- BANCI
PROIECT ANALIZA ECONOMICA

STUDENT: RADU MIHAELA

AN IV, SERIA B

GRUPA 446

CUPRINS:

  1. Bilanturile pe anii 2003,2004,2005, 2006................pg 3
  2. Conturile de profit si pierdere pe anii 2003, 2004, 2005.........pg 6
  3. Calculul si interpretarea indicatorilor economico-financiari.........pg 9
  4. Inregistrarea notelor contabile...................pg 13
  5. Interpreatrea situatiei financiare in 2006.............pg 14

1.     Bilanturile pe anii 2003,2004,2005, 2006

ELEMENTE

2003

2004

2005 2005

2006

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire

21203

0

0

0

Cheltuieli de dezvoltare

15785

13000

12438

12438

Alte imobilizari necorporale

24488

33107

33669

43669

Total imobilizari necorporale

61476

46107

46107

56107

II. Imobilizari corporale

Terenuri

104530

132908

133456

133456

Constructii

214357

312455

322111

322111

Instalatii tehnice, mijloace de transport

334558

332211

345600

345600

Mobilier, aparatura birotica

10802

14332

150082

150082

Avansuri acordate pt imobilizari corporale

246105

433290

306614

306614

Total

910352

1225196

1257863

1257863

III. Imobilizari financiare

Total imobilizari financiare

0

0

0

0

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

1001828

1271303

1303970

1403970

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

23456

11237

23445

23445

Materii prime si materiale consumabile

47678

23456

34780

34780

Productia in curs de executie

6890

8900

10440

10440

Produse finite si marfuri

76889

34679

48909

68909

Avansuri pentru cumparari stocuri

49442

11379

38940

38940

Total stocuri

204355

89651

156514

176514

II. Creante

606585

710868

748356

748356

III. Investitii financiare pe termen scurt

0

0

0

0

IV. Casa si conturi la banci

6411

154474307

74307

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

817351

802063

979177

979177

C. CHELTUIELI IN AVANS

0

0

6287

6287

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1097412

1257508

1549463

1549463

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENRE NETE

-280061

-455445

-563999

- 563999

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

721767

815858

739971

839971

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR+O PERIOADA MAI > 1 AN

0

0

0

0

H. PROVOZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

0

0

0

0

I.VENITURI IN AVANS

0

0

0

0

J. CAPITAL SI REZERVE

I. Capital, din care:

Capital subscris varsat

2100

2100

2100

2100

II. Prime de capital

0

0

0

III. Rezerve din reevaluare sold C

Sold D

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. REZERVE

719667

441

441

441

V. REZULTATUL REPORTAT SOLD C

SOLD D

0

0

699479

0

813317

0

813317

0

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C

SOLD D

232376

0

113838

0

6438

0

6438

0

REPARTIZAREA PROFITULUI

232376

0

14026

11026

TOTAL CAPITAL PROPRIU

721767

815858

739971

739971

TOTAL CAPITALURI

721767

815858

739971

739971

2.     Conturile de profit si pierdere pe anii 2003, 2004, 2005, 2006

DENUMIREA

2003

2004

2005

2006

1. Cifra de afaceri neta

7944951

8634160

Hkhkh 9556027 9556027

95766

Productia vanduta

7944951

8551064

8981530

89901530

Venituri din vanzarea marfurilor

0

83096

574497

584497

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afceri nete

0

0

0

0

2.     Variatia stocurilor Sold C

Sold D

0

189037

0

213417

392233

0

392233

0

3. Productia imobilizata

0

0

0

0

4. Alte venituri din exploatare

0

0
0

0

TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE

7755914

8420743

9948260

9958260

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

6837618

7158373

7613351

7613351

b) Alte cheltuieli din afara

6159

61517

74847

74847

c) Cheltuieli privind marfurile

0

53096

204781

204781

6. Cheltuieli cu personalul

276886

355688

420626

435626

a) Salarii

203580

262500

323858

338858

b) Chelt cu asig si protectia sociala

73306

93188

96768

96768

7. a) Amortizari si provizioane pt deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale

24739

342496

481871

481871

a.1) Cheltuieli

24739

342496

481871

481871

a.2) venituri

0

0

0

0

b) Ajustarea valorii activelor circulante

3776

0

0

0

b.1) Cheltuieli

3776

0

0

0

b.2) venituri

0

0

0

0

8. Alte cheltuieli de exploatare

297887

261615

1039138

1039138

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe

269382

259396

1009563

1009563

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

28505

1969

37257

37557

8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate

0

250

2318

2318

Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

0

0

0

0

- cheltuieli

0

0

0

0

- venituri

0

0

0

0

TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE

7447065

8232785

9834614

9834914

REZULTATUL DIN EXPLOATARE - profit

- pierdere

308849

0

187958

0

113646

0

113646

0

9. Venituri din interese de participare

0

0

0

0

10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

0

0

0

0

11. Venituri din dobanzi

986

492

448

448

TOTAL VENITURI FINANCIARE

986

492

448

448

12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante

0

0

0

0

- cheltuieli

0

0

0

0

- venituri

0

0

0

013. Cheltuieli privind dobanzile

0

36666

0

0

TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE

0

36666

0

0

REZULTATUL FINANCIAR- profit

- pierdere

986

0

0

36174

448

0

448

14. Rezultatul curent- profit

- pierdere

309835

0

151784

0

114094

0

106494

15. Venituri extraordinare

0

0

0

0

16. Cheltuieli extraordinare

0

0

28261

28261

17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - PROFIT

- PIERDERE

0

0

0

0

0

28261

0

28261

VENITURI TOTALE

7756900

84212351

9948708

9941008

CHELTUIELI TOTALE

7447065

8269451

9862875

9870575

18. REZULTATUL BRUT- profit

- pierdere

309835

0

151784

0

85833

0

78133

0

19. Impozitul pe profit

77459

37946

21458

19533

20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar mai sus

0

0

0

0

21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR-profit

- pierdere

232376

0

113838

0

64375

0

58600

0

3.     Calculul si interpretarea indicatorilor economico-financiari

I. INDICATORI DE LICHIDITATE

a) Indicatorul lichiditatii curente 2003 = Active curente/ Datorii curente= 817351/ 1097412= 0,74

Indicatorul lichiditatii curente 2004 = Active curente/ Datorii curente = 802063/ 1257508= 0,64

Indicatorul lichiditatii curente 2005 = Active curente/ Datorii curente = 985464/ 1549463= 0,64

Din cate se observa, din 2003 pana in 2005 indicatorul lichiditatii curente este in scadere, o situatie nefavorabila pentru firma, tinand cont ca activele curente pot acoperi foarte putin din datoriile curente.

b) Indicatorul lichiditatii immediate 2003=Active curente- Stocuri/ Datorii curente= 612996/ 1097412= 0,56

Indicatorul lichiditatii immediate 2004=Active curente- Stocuri/ Datorii curente= 712412/ 1257508= 0,57

Indicatorul lichiditatii immediate 2005= Active curente- Stocuri/ Datorii curente= 828950/ 1549463= 0,53

Si in cazul lichiditatii imediate se observa o scadere, de la 0,56 la 0, 53 in 2005, desi nu este semnificativa, dar totusi proportia in care se acopera datoriile curente din activele curente ramane destul de scazuta.

II. INDICATORI DE RISC

a) Indicatorul gradului de indatorare 2003= Capital imprumutat/ Capital propriu *100= 0

Indicatorul gradului de indatorare 2004= Capital imprumutat/ Capital propriu *100=0

Indicatorul gradului de indatorare 2005= Capital imprumutat/ Capital propriu * 100= 0

Nu avem capital imprumutat.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor 2003 = Profit inaintea paltii dobanzilor si a impozitelor pe venit/ Cheltuieli cu dobanda - irelevant, nu exista cheltuieli cu dobanda.

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor 2004 = Profit inaintea paltii dobanzilor si a impozitelor pe venit/ Cheltuieli cu dobanda = 118450/ 36666= 5,14 0ri ;

Dupa cum se observa, intreprinderea poate achita cheltuielile cu donada de 5, 14 ori, ceea ce este destul de bine.

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor 2005= Profit inaintea paltii dobanzilor si a impozitelor pe venit/ Cheltuieli cu dobanda = 0, nu are cheltuieli cu dobanda

III. INDICATORI DE ACTIVITATE

a)      Viteza de rotatie a stocurilor 2003 = Costul vanzarilor/ Stoc mediu = 7944951/ 204355= 38,88 ori

Viteza de rotatie a stocurilor 2004 = Costul vanzarilor/ Stoc mediu = 8634160/ 89651= 96 ori

Viteza de rotatie a stocurilor2005 = Costul vanzarilor/ Stoc mediu = 9556027/ 156514= 61 ori

Stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar de aproximativ 40 ori in 2003, rulajul a crescut semnificativ in 2004 si a scazut putin in 2005. Oricum, per ansamblu, se observa o crestere semnificativa, ceea ce conduce la o situatie favorabila.

b)      Viteza de rotatie a debitelor- clienti 2003 = Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri * 365= 203325/ 7944951 * 365= 9,3

Viteza de rotatie a debitelor- clienti 2004= Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri * 365= 224250/ 8634160 * 365= 9,5

Viteza de rotatie a debitelor- clienti 2005 = Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri * 365= 258302/ 9556027 * 365= 9,9

Se observa ca numarul de zile pana la cre debitorii isi achita datoriile catre entitate se mentine constant, nu este o perioada indelungata, ceea ce semnifica ca entitatea este eficace in colectarea creantelor sale.

c)      Viteza de rotatie a activelor imobilizate 2003 = Cifra de afaceri/ Active imobilizate = 7944951/ 1001828= 7,93

Viteza de rotatie a activelor imobilizate 2004 = Cifra de afaceri/ Active imobilizate = 8634160/ 1271303= 6,79

Viteza de rotatie a activelor imobilizate 2005 = Cifra de afaceri/ Active imobilizate = 9556027/ 1303970= 7,33

Se observa ca managementul financiar a fost mai eficace in 2003, cand a crescut valoarea CA generate pe baza activelor imobilizate. Desi indicatorul se afla in ecadere, nu este una alarmanta.

d)      Viteza de rotatie a activelor totale 2003 = Cifra de afaceri/ Active totale = 7944951/ 1819179= 4,37

Viteza de rotatie a activelor totale 2004 = Cifra de afaceri/ Active totale =8634160/ 2073366= 4,16

Viteza de rotatie a activelor totale 2005 = Cifra de afaceri/ Active totale = 9556027/ 2289434= 4,17

Exista o constanta, o stabilitate, dar este totusi o valoare mai ridicata in 2003, cand a intrat in firma o cantitate de fluxuri de trezorerie mai mare.

e) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor 2003= Sold mediu furnizori/ Achizitii de bunuri(fara servicii) * 365= 10902/ 7944951 * 365= 0,5

Viteza de rotatie a creditelor-furnizor 2004= Sold mediu furnizori/ Achizitii de bunuri(fara servicii) * 365= 12500/ 8634160 * 365= 0,5

Viteza de rotatie a creditelor-furnizor 2005= Sold mediu furnizori/ Achizitii de bunuri(fara servicii) * 365= 14327/ 9556027 * 365= 0,5

Numarul de zile obtinut de entitate de furnizorii sai este destul de scazut, desi este constant, dar aproape ca intreprinderea trebuie sa plateasca pe loc datoriile catre furnizori. Este o situatie destul de nefavorabila.

1V. INDICATORI DE PROFITABILITATE

a)      Rentabilitatea capitalului angajat 2003= profit inaintea platii dob. si a impoz pe profit/ Capital angajat= 309835/ 3442= 90

Rentabilitatea capitalului angajat 2004= profit inaintea platii dob. si a impoz pe profit/ Capital angajat= 188450/ 14500= 13

Rentabilitatea capitalului angajat 2005= profit inaintea platii dob. si a impoz pe profit/ Capital angajat= 85833/ 9400= 9,13

Profitul obtinut de entitate din banii investiti in afacere este in scadere drastica din 2003 pana in 2005, ceea ce conuce la idea unui management prost.

b) Marja bruta din vanzari 2003= Profit brut din vanzari/ Cifra de afaceri *100= 1023472/ 7944951* 100= 0,14= 14%

Marja bruta din vanzari 2004= Profit brut din vanzari/ Cifra de afaceri * 100= 1142728/ 863416 * 100= 0,13= 13%

Marja bruta din vanzari 2005= Profit brut din vanzari/ Cifra de afacer * 100= 11376010/ 9556027 * 100= 0,19= 19%

Marja bruta din vanzari este in crestere, de la 14% in 2003, la 19% in 2005, ceea ce evidentiaza faptul ca entitatea este capabila sa isi contoleze costurile de productie sis a obtina pretul de vanzare optim.

4.    Inregistrarea notelor contabile

  1. Unitatea cumpara un program informatic in valoare de 10000lei, TVA 19%.

% = 404 11900

208                          10000

4426 1900

  1. Se achita datoria fata de furnizori pt programul informatic cumparat astfel:

2000 lei din disponibilul la banca, 3000 lei dintr-un credit bancar pe termen lung, iar pt diferenta se accepta un effect de comert.

404= % 10000

5121 2000

1621 3000

405 5000

3. Dividende cuvenita actionarilor in suma de 3000 lei, impozit pe dividende 10%. Se achita dividendele prin banca si se vireaza impozitul pe dividende.

- retinerea impozitului pe dividende

457= 446 300

- plata impozituli

446= 5121 3000

- plata sumei catre actionari

457= 5121 2700

4. Se incaseaza valoarea marfurilor vandute astfel: 10000 lei prin banca, iar pt restil se accepta un efect de comert.

5121= 4111 10000

4111= 5121 3000

  1. Obtinerea de produse finite prin procesul de productie in valoare de 20000 lei, pt care se inregistreaza salariile datorate in suma de 15000 lei.

345= 711 20000

641= 421 15000

6.    Interpreatarea situatiei financiare in 2006

Indicatorul lichiditatii curente 2006 = Active curente/ Datorii curente = = 985464/ 1549463= 0,64

Indicatorul lichiditatii imediate 2006=Active curente- Stocuri/ Datorii curente= 828950/ 1549463= 0,53

Indicatorul gradului de indatorare 2006= Capital imprumutat/ Capital propriu *100= 0

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor 2006 = Profit inaintea paltii dobanzilor si a impozitelor pe venit/ Cheltuieli cu dobanda = 0, nu are cheltuieli cu dobanda

Viteza de rotatie a stocurilor 2006 = Costul vanzarilor/ Stoc mediu = 9566027/ 156514= 61,11

Viteza de rotatie a debitelor- clienti 2006 = Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri * 365= 258302/ 9566027 *365= 9,85

Viteza de rotatie a activelor imobilizate 2006 = Cifra de afaceri/ Active imobilizate =9566027/ 1313970= 7,2

Viteza de rotatie a activelor totale 2006 = Cifra de afaceri/ Active totale = 9566027/ 2299434= 4,18 ori

Viteza de rotatie a creditelor-furnizor 2006= Sold mediu furnizori/ Achizitii de bunuri(fara servicii) * 365= 14327/ 9566027 * 365= 0,55 ori

Rentabilitatea capitalului angajat 2006= profit inaintea platii dob. si a impoz pe profit/ Capital angajat= 86133/ 9400= 9,16

Marja bruta din vanzari 2006= Profit brut din vanzari/ Cifra de afaceri *100= 10768098/ 9566027= 11,25%

In urma modificarilor patrimoniale care au avut loc pe parcursul exercitiului financiar 2006, situatiile financiare s-au modificat in sens pozitiv fata de exercitiul fionanciar anterior, desi nu sunt schimbari spectaculoase. Astfel, au crescut viteza de roatatie a stocurilor, a debitelor-clienti, a activelor imobilizate si a celor totale, a creditelor furnizor , dar si rentabilitatea capitalului angajat. Marja bruta din vanzari este in continua crestere, ajungand in 2006 la 11,25%, ceea ce atesta buna impunere pe piata a intreprinderii. In concluzie, desi nu sunt cresteri semnificative, modificarile sunt benefice pentru intreprindere.
Document Info


Accesari: 6521
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )