Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Raspunsuri economie

economie


Raspunsuri economie

1)Abaterea relativa exprimata in marimi absolute a nr de personal se determina:

b)?Nrm=Nm1-Nma

2)Analiza structurii personalului se apreciaza cu:a)Ponderea categoriilor de personal

3)Actiunea structurii fizice a productiei as

upra indicatorilor valorici are la baza:

a)Nivelul diferit al factorului calitativ

4)Cifra de afaceri are ca sursa de formare:

e)Vanzarea de produse si vanzarea de marfuri

5)Cre sunt factorii de influenta a productiei fizice?:

e)Gradul de asigurarea cu resurse,gradul de valorificare a resurselor si nivelul de organizare a productiei si a muncii

6)Cum isi transmite structura influenta asupra nivelului cifrei de afaceri?:

b)Structura isi transmite influenta prin intermediul pretului mediu recalculat functie de structura si proportional cu cantitatea vanduta din perioada curenta

7)Care este formula de determinare a influentei cantitatii fizice de produse obtinute de o intreprindere asupra valorii productiei fizice?:

d)

8)Care sunt participantii la activitatea intreprinderii care revendica o parte din valoarea adaugata?:

c)Salariatii,intreprinderea(prin autofinantare),statul,imprumutatorii si actionarii

9)Ce exprima rata valorii adugate calculata dupa formula Rva=VA/Qc*100(unde Qc este productia exercitiului?

a)Exprima capacitatea unei intreprinderi de a genera un plus de valoare pe seama activitatii productive pe care o desfasoara

10)Costurile la 1000 lei CA sunt influentate direct in modelul practicat de :

e)Structura CA,pret de vanzare ,cost unitar

11)Costurile variabile medii pe unitatea de produs cv=?q*cv/?q sunt:

e)Dependente de structura de productie si de costurile variabile unitare

12)Cheltuielile materiale totale sunt intotdeauna:

C)Constante in raport cu volumul fizic al productiei

13)Cheltuielile totale cu amortizarea depind :

e)de valoarea medie a mijloacelor fixe si de cota medie de amortizare

14)Cheltuielile de exploatare cuprind :

c)Cheltuielile de cumparare a materiilor prime,cheltuielile de productie ,cheltuielile cu salariile si cheltuielile de desfacere a produselor finite

15)Care dintre relatii indica conditionarea economica dintre indicii volumului de productie,numarului de personal si productivitatii muncii:

b)Iq=Inm*Iw

d)Modul de identificare pe purtatorii de costuri

17)Care din urmatoarele criterii nu este u criteriu de clasificare al costurilor:

a)Structura pe faze a ciclului de viata a produsului

18)Costurile fixe sunt:

a)Variabile pe unitatea fizica de produs si fixe pe total productie

19)Costurile variabile sunt :

c)Variabile pe total productie si fixe pe unitatea fizica de produs

20)Care din urmatoarele categorii de cheltuieli sunt fixe:

e)Cheltuieli cu amortizarile

21)Cand gradul de folosire a fondului de timp disponibil este mai mare decat 100,asta inseamna ca :

e)Se lucreaza in afara regimului normal de munca

22)Coeficientul de utilizare a nr mediu scriptic de personal se calculeaza ca raport intre

d)Nr mediu efectiv de personal si nr mediu scriptic de personal

23)Cand Iq=1 si Inm>1,Iw<1 atunci:

e)Neasigurarea nr de personal este compensata de cresterea productivitatii muncii,productia fiind realizata la nivel programat.

24)Care din urmatoarele cheltuieli sunt variabile :

d)Cheltuieli cu salariile in accord

25)Care din relatiile factoriale de mai jos reprezinta relatia de determinare a influentei structurii fizice a productiei vandute asupra cifrei de afaceri?:

e)?CA(s)=?q1[s1]*p0-?q1*p0

26)Care din indicatorii de mai jos nu este un indicator de rezultate care exprima volumul activitatii:

c)rezultatul brut al exploatarii

27)Care dintre indicatorii de mai jos NU este un indicator de rezultate care exprima volumul activitatii:

c)rezultatul brut al exploatarii

e)marja comerciala

28)Care este semnificatia economica a indicatorului numit "rata valorii adaugate" calculate dupa urmatoarea formula Rva=VA/Qc*100?

a)este expresia procentuala a randamentului intern al intreprinderii,randament rezultat din utilizarea si valorificarea tuturor factorilor de productie aflati la dispozitia intreprinderii29)Care sunt factorii de influenta ai productiei fizice ?

e)asigurarea cu resurse ,valorificarea resurselor si nivelul de organizare a productiei si a muncii

30)Care sunt participantii la activitatea intreprinderii care revendica o parte din valoarea adugata?

c)salariatii,capitalul fix ,statu,imprumutatorii si proprietarii

31)Care este formula de determinare a influentei structurii fizice a productiei asupra valorii productiei fizice?

d)?Qf=?q1*p0-?q1*gs0*p0

e)?Qf=Prs?q1-p0?q1

32)Care din urmatorii indicatori de rezultate exprima volumul activitatii derulate de intreprindere:

b)productia exercitiului

e)valoarea adaugata

33)Care din indicatorii de rezultate reuseste cel mai bines a surprindacapacitatea activitatii de exploatare de a genera profit

e)rezultatul brut al exploatarii,deoarece nu este afectat de politica de amortizaresi permite comparabilitatea rezultatelor la 2 intreprinderi comparabile ca profil si dimensiune

34)Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in momentul:

d)inregistrarii veniturilor aferente resurselor consummate la care se referacheltuielile

35)Costul reprezinta echivalentul valoric al consumului de resurse efectuat in scopul:

a)productiei bunurilor

e)executarii unei lucrari si/sau prestarii unui serviciu

36)Cheltuielile fixe sunt:

c)fixe pe totalul lor si variabile pe unitatea fizica de produs

37)Cheltuielile variabile sunt consecinta a deciziei :

b)de exploatare

38)Care din urmatorii factori influenteaza variatia cheltuielilor fixe la 1000 lei CA:

c)chelt fixe totale

d)cifra de afaceri

39)Cheltuielile fixe sunt :

a)fixe pe termen scurt

b)variabile pe termen lung

40)Costurile directe sunt acelea care:

e)se regasesc in mod nemijlocit pe purtatorul de cost

41)Costurile indirecte sunt:

d)fixe si variabile

42)Cea mai importanta modalitate de reducere a chelt indirecte la 1000 lei CA este:

d)reducerea chelt indirecte totale

43)Care din relatii exprima correct legatura de cauzalitate dintre indicii volumului de productie (Iq),nr de personal(Inm) si productivitatea muncii:

d)Iq=Inm*Iw

44)Din cine eformata productia exercitiului si ce seminfica acest indicator?:

b)Este formata sin productia vanduta ,productia stocata si productia de imobilizari,nivelul sau exprimand capacitatea de valorificare a potentialului productiv al intreprinderii

45)Daca intre indicele cifrei de afaceri si indicele valorii mijloacelor fixe exista urmatoarea corelatie:Ica>Imr,atunci:

b)Are loc o diminuare pe termen scurt a eficientei utilizarii mijloacelor fixe

46)Din analiza factoriala a profitului din exploatare rezulta ca nivelul indicatorului este influentat de 3 factori directi si anume:asigurarea cu personal,productivitatea muncii si nuvelul de profitabilitate a axplatarii,modelul de analiza fiind urmatorul:

Pexp=Np*CA/Np*Pexp/CA.Care sunt masurile se crestere a indicatorului?

a)Asigurarea cu personal la nivelul necesarului,cresterea productiv muncii si cresterea nivelului de profitabilitate al activitatii prin masuri de reducere a costului la 1000 lei CA

47)Daca necesarul de resurse este mai mare decat disponibilul de resurse atunci realizarea nivelului programat al productiei fizice se poate realiza prin:

c)reducerea consumurilor specifice de resurse

48)Daca in total costuri creste ponderea costurilor fixe totale ,atunci:

a)Cifra de afaceri critica creste

49)Daca indicele productivitatii muncii(Iw=112%) si indicele salariului mediu(Is=107%),are loc:

c)Scaderea costurilor cu salariile pe unitatea fizica si/sau valorica de productie

50)Daca indicele volumului fizic al productiei la produsul "A" este de 95%,iar indicele pe total productie este 86% cum se va modifica ponderea produslui A in toatal productie:

a)Ponderea produsului A va creste

51)Daca indicele costurilor totale(Ict) este supraunitar iar indicele cifrei de afaceri (Ica)este tot supraunitar,dar raportul esteIct>Ica,atunci inseamna:

d)Gestionarea necorespunzatoare a consumului de resurse in perioada curenta
52)Daca indicele consumului specific de materiale (Ics=94%) si indicele pretului de aprovizionare (Ipa=97%),efectul va fi

a)reducerea costului unitar cu materialele

53)Daca ritmul de modificare a productiei fizice(Iq) este mai mare decat ritmul de modificare a productiei pe toatal produse(Iq),atunci:

e)are loc modificarea structurii fizice a productiei

54)Disponibilul de personal present la lucru intr-o anumita zi reprezinta :

b)Nr efectiv de salariati

55)Daca indicele productiei este mai mare decat 1 ,indicele nr de personal este egal cu 1 si indicele productivitatii muncii este mai mare decat 1 (Iq>1;Inm=1;Iw>1) atunci:

a)Intregul sp40)Costurile directe sunt acelea care:

e)se regasesc in mod nemijlocit pe purtatorul de cost

60)Daca indicele productiei este mai mic decat 1 ,indicele nr de personal este mai mic decat 1,indicele productivitatii muncii este mai mic decat 1 si indicele nr de personal este mai mic decat indicele productivitatii muncii,atunci:

d)Nr de personal nu este asigurat.la diminuarea productiei contribuie ambii factori,dar intr-o proportie mai mare contribuie la aceasta numarul de personal

61)Dintre urmatoarele elemente de cheltuieli de exploatare ,in componenta consumurilor intermediare nu intra:

c)Cheltuielile cu amortizarile

62)Din analiza factoriala a CA rezulta ca nivelul indicatorului este influentat de 3 factori directi si anume :asigurarea cu personal,productivitatea muncii si gradul de realizare a productiei pe piata ,modelul de analiza fiind urmatorul:CA=Np*Qe/Np*CA/Qe.Care sunt masurile de crestere a indicatorului?

a)asigurarea cu personalul la nivelul necesarului,cresterea productivitatii muncii si asigurarea unui grad de valorificare a productiei cat mai apropiat de 100%

63)De ce este denumit excedentul brut din exploatare flux monetary generat de activitatea de exploatare ?

c)deoarece se formeaza ca o diferenta intre veniturile monetare si cheltuielie monetare

64)Daca indicele nr de personal(Inm) si indicele productiei(Iq) au valori supraunitare ,iar indicele productivitatii muncii(Iw) este mai mic decat 1 atunci:

c)intregul spor de productie se realizeaza pe seama cresterii nr de personal

e)cresterea productiei este determinate de utilizarea extensive a personalului

65)Daca indicele productiei este mai mare decat 1 ,indicele productiv muncii>1,indicele nr de salariati este unitary,iar indicele productiv muncii este egal ci indicele productiei atunci:

a)nr de personal este asigurat si productia creste ca urmare a cresterii productiv muncii

d)cresterea productiei este determinata de utilizarea intensive a personalului existent

66)Daca gradul de folosire a fondului de timp disponibil este mai mare decat 100 inseamna ca:

d)se lucreaza in afara regimului normal de munca

e)se lucreaza ore suplimentare

67)Formula Q1/W0 ne arata:

b)Nr mediu admisibil de personal pt perioada curenta

68)Factorii de crestere a valorii adaugate sunt:

a)cresterea randamentelor interne ale intreprinderii

d)aprovizionarea la cele mai avantajoase preturi de pe piata

69)Factorii de influenta asupra costurilor unitare cu materiale directe sunt:

d)consumul specific si pretul de aprovizionare

70)Fodul de salarii admisibil reprezinta:

a)fondul de salarii din perioada de baza inmultit cu indicele cifrei de afaceri(Fs0*Ica)

71)Modificarea volumului fizic al productiei determina modificarea:

b)Tuturor indicatorilor economici cu baza de calcul volumul fizic al productiei

72)Modificarea volumului fizic al productiei,pe produse ,in ritmuri diferite are ca efect:

b)Modificarea structurii fizice a productiei

73)Nivelul valorii adaugate in perioada curenta este de 6875 mil lei ,iar cresterea fata de perioada de baza este cu 25%.Productia exercitiului

80)Structura fizica a productiei nu influenteaza nivelul si evolutia indicatorilor valorici cand:

a)Programul se realizeaza in aceeasi proportie la toate produsele

81)Stiiind ca cifra de afaceri are ca baza de calcul volumul fizic al productiei sa se identifice care din factorii de mai jos influenteaza abaterea indicatorului de la o perioada la alta:

c)Cantitatea fizica de produse vanduta pe piata,structura fizica a vanzarilor si pretul de comercializare

82)Structura pe sexe a personalului este influentata de : b)Natura si specificul proceselor tehnologice

83)Se cunosc urm date :nr de zile lucrate lunar(Nz0=24;Nz1=26);numarul de ore lucrate zilnic (H0=7,5;H1=8);productia medie orara(Wh0=1600 buc/h;Wh1=1875 buc/h)Productivitatea medie zilnica :

d)a crescut cu 25%

84)Structura valorica a productiei vandute reprezinta:

c)ponderea fiecarui sortiment in CA realizata la nivelul intreprinderii

85)In care situatii agentul economic isi utilizeaza cel mai eficient consumul de resurse:e)Ict<Ica,Ict<Iw

86)In care din situatiile urmatoare unitatea isi gestioneaza cel mai bine cheltuielile materiale(Cm):

e)Icm<Ica,Icm<Iqr

87)In cazul indicatorului cost la 1000 lei CA factorul calitativ este:

d)Raportul cost/prÍt

88)Influenta modificarii volumului fizic asupra variatiei cheltuielilor variabile totale se realizeaza:

c)in acelasi sens cu modificarea volumului fizic al productiei si proportional cu nivelul costului variabil mediu din perioada de baza

89)In categoria costurilor directe se incadreaza ,de obicei:

a)costurile cu manopera remunerate in accord

c)costurile cu materiile prime si materialele directe

90)In analiza structurii personalului unei intreprinderi se utilizeaza:

c)ponderea categoriilor de personal in total personal angajat

e)greutatea specifica a fiecarei categorii de personal in total personal

91)Pe parcursul unui exercitiu financiar o intreprindere vinde produse in valoare de 15750 mil lei,din care 2500 mil lei reprezinta vanzari din stocul existent la inceputul anului.Pentru productia anului curent se achizitioneaza de la terti materii prime si materiale in valoare de 6500 lei iar o parte din operatiile de prelucrare sunt executate cu doi parteneri externi,valoarea lucrarilor fiind de 1450 mil lei.Cre este nivelul valorii adaugate generata de intreprindere si prin ce metoda s-a determinat acest nivel?:

a)5300;metoda substractiva

92)Prin ce se deosebeste autofinantarea de capacitatea de autofinantare ?

d)Autofinantarea este reprezentata de acele resurse financiare care raman la dispozitia intreprinderii dupa deducerea din capacitatea de autofinatare a dividendelor datorate actionarilor

93)Produsul intre nr de personal si nr de zile dintr-un an ne arata:

e)Fondul de timp calendaristic in om-zile

94)Pentru a determina influenta modificarii numarului mediu de ore lucrate de un muncitor asupra productivitatii muncii ,folosim:

a)?W(h)=nz1*?h*Wh0

95)Pentru a calcula productiv muncii,la rezultate nu se include :

C)Excede

98)Pe baza carei relatii se poate determina influenta modificarii volumului fizic al vanzarilor asupra CA:

a)?CA(q)=?q1[s0]p0-?q0*p0

d)?CA(q)=?q0*p0*Iq-?q0*p0

99)Pe parcursul unui ex fin o intrepr vinde produse in valoare de 22750 mil lei din care 4500 mil lei reprezinta vanzari din stocul existent la inceputul anului.Pentru productia anului current se achizitioaneaza de la terti materii prime si materiale in valoare de 8500 mil lei iar o parte din operatiile de prelucrare sunt executate cu 2 parteneri externi,valoarea lucrarilor fiind de 3450 mil lei.Care este nivelul valorii adaugatesi prin ce metoda s-a determinat acest nivel?

c)6300;metoda substractiva

100)Rezultatul exploatarii este independent de efectele produse de doua politici majore identificatela nivel de intreprindere,care sunt acste politici si cine le promoveaza?

d)politica financiara promovata de managementul intreprinderii si politica fiscala a statului

101)Ratele scadente ale creditelor pe termen mediu si lung si rambursarea creditelor pe termen scurt,exclusive dobanzile,se suporta din:

a)Autofinantare

102)Ratele scadente la creditele pe termen mediu si lung sunt suportate din :

a)valoarea pozitiva a cash-flow-ului net

d)capacitatea de autofinantare

103)Reducerea costurilor la 100- lei CA prin modificarea structurii valorice a vanzarilor pp:

c)cresterea ponderii produselor cu un cost individual la 1000 lei CA mai mic decat nivelul mediu al indicatorului in perioada de baza

104)Relatia de determinare a inflentei modificarii structurii productiei fiziceasupra cheltuielilor indirecte la 1000 lei CA este:

b)?Ci/1000(s)=Ci0/?q1*p0*1000-Ci0/?q1[s0]p0

105)Valoarea adaugata reprezinta:

c)Surplusul de valoare peste valoarea consumurilor de la terti,creat de intreprindere prin utulizarea factorilor de productie

106)Valoarea adaugata reprezinta:

c)surplusulm de valoare peste valoarea consumurilor de la terti ,creeat de intreprindere prin utilizarea factorilor de productie

e)bogatia create in intreprindere sub forma surplusului de valoare care exceed cumpararilor de la terti

107)Valoarea impozitului pe profit depinde de:

b)cota impozitului pe profit

e)politica guvernamentala privind deducerile fiscale

108)La nivelul unui agent economic cheltuielile materiale cuprind :

e)Cheltuielile cu material prima,materialele,combustibilul,energia,apa si alte cheltuieli materiale


loading...Document Info


Accesari: 2796
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )