Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadRezultate financiare la data 30.06.2004

economie
ALTE DOCUMENTE

Salarii, impozite si prestatii
FACTORII DE PRODUCTIE
CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ - ACŢIUNI EXTERNE ALE COMUNITĂŢII EUROPENE -
GRILĂ - UNIT-LINKED (I)
INSTRUMENTE DE PLATĂ UTILIZATE ĪN AFACERILE ECONOMICE INTERNAŢIONALE
Matricea camdru logic CBC
Firma de exercitiu WILD CATS
Industria Basarabiei in Perioada anilor
Asigurarea de protectie si indemnizare
PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE AMPLASAMENT

Judetul:

TIMIS

Activitatea

Cod CAEN
1721

Unitatea:

UTT SA ** TIMISOARA
Tesaturi din bumbac si din fire tip bumbac

Adresa:

TIMISOARA - Cal. ARADULUI nr.48Cod Fiscal

1834500
Nr. Registrul Comertului
J35/1866/1991

Simbol

UTRQ

 

Rezultate financiare la data 30.06.2004

 

10

mii lei (ROL)

Denumirea indicatorilor

Nr. Rand

1.1.2004

30.06.2004

A ACTIVE IMOBILIZATE

    I. IMOBILIZARI NECORPORALE

 01

 120,224

 115,894

    II. IMOBILIZARI CORPORALE

 02

 370,680,412

 375,899,369

    III. IMOBILIZARI FINANCIARE

 03

 55,667

 55,667

    ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

 04

 370,856,303

 376,070,930

B ACTIVE CIRCULANTE

    I. STOCURI

 05

 22,391,492

 23,411,078

    II. CREANTE

 06

 18,161,680

 18,550,827

    III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

 07

 1,796,776

 3,190,794

    IV. CASA SI CONTURI LA BANCI

 08

 1,185,339

 976,749

    ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

 09

 43,535,287

 46,129,448

C    CHELTUIELI IN AVANS

 10

 43,233

 43,235

D    DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIAODA DE PANA LA UN AN

 11

 43,588,710

 51,478,145

E    ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE

 12

 -10,190

 -5,830,615

F    TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

 13

 370,846,113

 370,240,315

G    DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIAODA MAI MARE DE UN AN

 14

 40,334,088

 37,405,660

H    PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

 15

 0

 0

I    VENITURI IN AVANS

 16

 0

 525,153

    - subventii pentru investitii

 17

 0

 0

    - venituri inregistrate in avans

 18

 0

 525,153

J CAPITAL SI REZERVE

    I. CAPITAL

 19

 22,359,150

 22,359,150

    - capital subscris nevarsat

 20

 0

 0

    - capital subscris varsat

 21

 22,359,150

 22,359,150

    - patrimoniul regiei

 22

 0

 0

    II. PRIME DE CAPITAL

 23

 0

 0

 III. REZERVE DIN REEVALUARE

    SOLD C

 24

 306,541,904

 306,541,905

    SOLD D

 25

 0

 0

    IV. REZERVE

 26

 168,778

 1,610,972

 V. REZULTATUL REPORTAT

    SOLD C

 27

 0

 0

    SOLD D

 28

 0

 0

 VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR

    SOLD C

 29

 1,442,193

 2,322,628

    SOLD D

 30

 0

 0

    Repartizarea profitului

 31

 0

 0

    CAPITALURI PROPRII - TOTAL

 32

 330,512,025

 332,834,655

    Patrimoniul public

 33

 0

 0

    CAPITALURI - TOTAL

 34

 330,512,025

 332,834,65520 - Contul de profit si pierdere la data de 30 iunie 2004mii lei (ROL)

Denumirea indicatorilor

Nr. Rand

Perioada precedenta

Perioada curenta

1    Cifra de afaceri neta

 01

 59,743,083

  67,054,062

    Productia vanduta

 02

 57,533,994

  62,189,873

    Venituri din vanzarea marfurilor

 03

 2,209,089

  4,864,189

    Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

 04

 0

  0

2. Variatia stocurilor

    SOLD C

 05

 1,754,138

  6,544,203

    SOLD D

 06

 0

  0

3    Productia imobilizata

 07

 0

  0

4    Alte venituri din exploatare

 08

 2,939,469

  113,087

    VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

 09

 64,436,690

  73,711,352

5    a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

 10

 27,643,352

  28,918,640

    Alte cheltuieli materiale

 11

 2,749,235

  3,107,637

    b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)

 12

 5,150,298

  6,578,366

    c) Cheltuieli privind marfurile

 13

 2,134,289

  4,885,442

6    Cheltuieli cu personalul

 14

 13,500,835

  14,370,036

    a) Salarii

 15

 10,071,788

  10,943,640

    b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

 16

 3,429,047

  3,426,396

7    a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale

 17

 862,913

  1,121,287

    a.1) Cheltuieli

 18

 862,913

  1,121,287

    a.2) Venituri

 19

 0

  0

    b) Ajustarea valorii activelor circulante

 20

 109,833

  -3,861

    b.1) Cheltuieli

 21

 109,833

  0

    b.2) Venituri

 22

 0

  3,861

8    Alte cheltuieli de exploatare

 23

 6,305,202

  6,347,093

    8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe

 24

 3,874,666

  4,154,829

    8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

 25

 508,391

  714,510

    8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

 26

 1,922,145

  1,477,754

    Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

 27

 0

  0

    - Cheltuieli

 28

 0

  0

    - Venituri

 29

 0

  0

    CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

 30

 58,455,957

  65,324,640

. REZULTATUL DIN EXPLOATARE

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

    - Profit

 31

 5,980,733

  8,386,712

    - Pierdere

 32

 0

  0

9    Venituri din interese de participare

 33

 0
  0

    - din care, in cadrul grupului

 34

 0

  0

10    Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

 35

 0

  0

    - din care, in cadrul grupului

 36

 0

  0

11    Venituri din dobanzi

 37

 782

  2,424

    - din care, in cadrul grupului

 38

 0

  0

    Alte venituri financiare

 39

 30,211

  44,850

    VENITURI FINANCIARE - TOTAL

 40

 30,993

  47,274

12    Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante

 41

 0

  0

    - Cheltuieli

 42

 0

  0

    - Venituri

 43

 0

  0

13    Cheltuieli privind dobanzile

 44

 4,425,508

  4,824,985

    - din care, in cadrul grupului

 45

 0

  0

    CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

 47

 4,705,088

  4,933,167

. REZULTATUL FINANCIAR

REZULTATUL FINANCIAR

    - Profit

 48

 0

  0

    - Pierdere

 49

 4,674,095

  4,885,893

14. REZULTATUL CURENT

    - Profit

 50

 1,306,638

  3,500,819

    - Pierdere

 51

 0

  0

15    Venituri extraordinare

 52

 0

  0

16    Cheltuieli extraordinare

 53

 0

  0

17. REZULTATUL EXTRAORDINAR

    - Profit

 54

 0

  0

    - Pierdere

 55

 0

  0

    VENITURI TOTALE

 56

 64,467,683

  73,758,626

    CHELTUIELI TOTALE

 57

 63,161,045

  70,257,807

18. REZULTATUL BRUT

    - Profit

 58

 1,306,638

  3,500,819

    - Pierdere

 59

 0

  0

19    IMPOZITUL PE PROFIT

 60

 74,911

  1,178,191

    -Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

 61

 74,911

  1,178,191

    -Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

 62

 0

  0

    -Venituri din impozitul pe profit amanat

 63

 0

  0

20    Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus

 64

 0

  0

21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR

    -Profit

 65

 1,231,727

  2,322,628

    -Pierdere

 66

 0

  030 - Date Informative

mii lei (ROL)

I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. Rand

Nr. unitati

Sume

    Unitati care au inregistrat profit

01232  

    Unitati care au inregistrat pierdere

02

0  

III. Date privind platile restante

Nr. Rand

TOTAL

Din care, pentru

activitatea curenta

investitii

    Plati restante - total

03

393 

3,423,819  

502,138  

IV. Numar mediu de salariati

Nr. Rand

30.6.2003

30.6.2004

    Numar mediu salariati

23

430 

321  

 

1) BILANT FINANCIAR SIMPLIFICAT

Nr. rd

Specificare\an

Inceputul anului

Sfarsitul perioadei

ACTIV

1

Active imobilizate - total

 370856303

 376070930

2

Active circulante - total

 43535287

 46129448

3

TOTAL ACTIV

414391590

422200378

PASIV

1

Capitaluri proprii

 330512025

 332834655

2

Datorii pe termen mediu si lung

 40334088

 37405660

3

Datorii pe termen scurt

 43588710

 51478145

4

TOTAL PASIV

414434823

 37405660

2) Coeficientii de indatorare ai firmei.

Pt inceputul anului

DT  = Dtml + Dts =  37405660+ 51478145=88883805

CIG= DT / PT = 88883805/ 37405660= 2.376 <2/3

CIT= Dtml/Cprop= 37405660/ 332834655= 0,1124<=1

Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen mediu si lung

Cpr=332834655+  37405660= 370240315

CIG = DT / Cperm =88883805/  332834655= 0.267<=2

CIT = Dtml/Cperm =37405660/ 332834655= 0,112<= ½

3) Creditul maxim pe care il poate primi firma pe termen scurt.

CIG = DT/Cprop <= 2 => (Dtml + Dts + x) / Cpr <= 2

Dtml + Dts + x <= 2Cpr

x<= 2Cprop - Dtml - Dts

x <= 2* 332834655-  37405660-  51478145= 525307360

4) Creditul maxim pe care il poate primi firma pe termen mediu si lung.

CIT = Dtml/Cperm <= 1/2

x = creditul maxim pe termen mediu si lung pe care il poate primi firma

Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen mediu si lung+ x 

=  332834655+  37405660+ x  = 370240315+ x

Dtml / (370240315+ x) <= 1/2

2*Dtml <= 370240315+ x

2*Dtml - 370240315<= x ,    Dtmlinceputul  anului  = 37405660    

74811320- 370240315<= x

-295428995<= x

Creditul maxim pe termen lung pe care il poate contracta firma este de -295428995RON

5) Rata de rentabilitate economica. Efectul de indatorare si rata de rentabilitate financiara, daca rata dobanzii la creditele contractate este de 18%.

Re = masa profitului / val productiei exprimata in pret de vanzare * 100

     = Profit /Cifra afaceri*100

     =   2322628 / 667054062 * 100 = 0.348

Efectul de indatorare  =  (Datorii / Capital propriu)*(Rata rentabilitatii - Rata dobanzii)

= (88883805/ 332834655) * (0.348-...............) = 

Gradul de indatorare = Datorii pe termen mediu si lung/ Capital propriu

                                  =  37405660/ 332834655= 0.1124

6) Indicatorii echilibrului financiar - FR, NFR, TN.

FR = Capital permanent - Active imobilizate

Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen mediu si lung

                              = 332834655+ 37405660= 370240315

Active imobilizate = 376070930

FR = 370240315- 376070930= -5830615

NFR = ( Stocuri + Creante ) - Datorii si resurse curente

         = (23,411,078+ 18,550,827) -51478145.=  -9516240

TN = FR - NFR = -5830615+9516240= 3685625

7) Rata de lichiditate generala. Rata trezoreriei imediate.

Rata lichiditatii generale = Active circulante / Datorii pe termen scurt

                                        =  46,129,448/ 51478145= 0.896

Rata trezoreriei imediate = Disponibilitati banesti / Datorii pe termen scurt

                                        =  976,749/ 51478145=0.019

8- calculati capacitatea de autofinantzare CAF
CAF = (V - C - Cf - A) * (1 - I/100) + A

V = venituri totale obtinute din activitatea economica si financiara

C = cheltuieli de exploatare

Cf  = cheltuieli financiare

A = amortizarea

I = cota de impozit pe profit

CAF =( 73,758,626 - 65,324,640- 4,933,167  -  1,121,287) * (1-1,178,191)/100 +  1,121,287= 28034286780

9 - caracterizati activitatea firmei si evolutia
indicatorilor

In urma analizarii firmei rezulta ca firma este profitabila deoarece a inregistrat profit.

Inteprinderea nu pote sa-si finanteze integral ciclul de expoatare pe seama FR.Aceasta trebuie sa recurga la noi contractarea de noi credite bancare.
Document Info


Accesari: 1300
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )