Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadSatul romanesc in conditiile acquis-ului comunitar

economie


Satul românesc in conditiile acquis-ului comunitar

3.1. Adaptarea legislatiei românesti în conformitate cu P.A.C.Restructurarea  sectorului  agricol  este  putin  probabil  sa  se  realizeze  prin  acordarea subventiilor  doar  pentru  fermele  relativ  mari.  O  opozitie  împamântenita  a  proprietarilor  de terenuri  în  comasarea  resurselor  de  pamânt  nu  este  doar  o  mostenire  a  colectivizarii,  fiind evidenta si în multe alte  tari. În plus, o astfel de politica este incompatibila cu PAC a UE, în care sunt  stabilite limite  foarte  scazute privind  suprafete ele  minime  si numarul minim de animale ce sunt necesare pentru eligibilitatea platilor directe, conform PAC (de exemplu suprafata minima pentru care se pot solicita plati directe este de doar 0,3 ha)

Însa,  pentru  a  realiza restructurarea  necesara,  este  nevoie de o serie de politici de interventie în scopul sprijinirii fermelor m 17517m1215r ici pentru a se integra în sisteme formale de marketing precum si pentru sprijinirea dezvoltarii acestor ferme mici.

Plecând de la premisa ca punctul forte al micilor fermieri este productia, acestia ar trebui sa  fie  stimulati sa coopereze în vederea desfacerilor  productiilor  proprii,  creându-se organizatii active ale producatorilor care sa poata influenta preturile din piata, sa poata negocia contracte de vânzare, ocupându-se numai de desfacerea productiei de un anumit tip al asociatiei producatorilor respectivi,  dând  astfel  posibilitatea  producatorilor  sa  se  focalizeze  numai  pe  componenta productie.

Realizarea acestui obiectiv strategic  depinde de  modul în care  se vor  rezolva  probleme legate de restructurarea  fermelor de  subzistenta, înlocuirea persoanelor în vârsta  din agricultura cu personal mai tânar, acordarea de  subventii si limitarea platilor directe pe care le poate primi orice ferma.

O  mare  parte  a  actualei  populatii  agricole  din  România  desfăsoara  activitati  agricole pentru  a  supravietui.  Desi, acest  rol  social  al  agriculturii  a  fost  foarte  important  în  limitarea consecintelor sociale ale tranzitiei, avînd an vedere ca o paret a celor disponibilizati s-au retras la sate, aceasta împiedica procesul de consolidare a fermelor.

De aceea, se va analiza fezabilitatea introducerii unor politici pentru încurajarea înlocuirii fermierilor  mai  în  vârsta  cu  fermieri  capabili  sa  îmbunatatească  viabilitatea  economica  a exploatatiilor agricole. Pentru a fi eligibili, fermierii mai în vârsta vor trebui sa înceteze definitiv toate  activitatile  agricole  comerciale,  iar  utilizarea  terenului  agricol  trebuie  transferata  altui fermier, care sa aiba abilitatile si competente în domeniu corespunzatoare si care poate demonstra ca viabilitatea exploatatiei sale se va îmbunatati prin cresterea suprafetei, volumului de munca si venitului.  Cel  caruia  îi  va  fi  transferat  pamântul  va  trebui  sa  se  angajeze  pentru  practicarea agriculturii în exploatatii agricole pentru o perioada care sa nu fie mai mica de cinci ani.

Desi, exista exemple bune, ferme mici care îsi îmbunatatesc viabilitatea si se dezvolta, prin investitii si practici agricole îmbunatatite,totusi, în prezent dezvoltarea acestor ferme de semisubzistentaîn  ferme  comerciale  viabile  este  împiedicata  de  constrângeri  legate  de  fluxul  de  numerar  si

venituri mici.

Pentru a usura aceste probleme, se va face o analiza a fezabilitatii introducerii unei politici prin care sa se asigure un  sprijin sub forma de venit temporar fermelor de semisubzistenta care se restructureaza.  Măsura  politica va  lua  forma  unei  plati  anuale  cu  o  rata  fixa  pe  fermă. Eligibilitatea  va depinde  de  depunerea  si  aprobarea  unui  plan  de  afaceri  care  sa  demonstreze viabilitatea viitoare  a fermei,  necesitatile de investitii în mod  detaliat si,  inclusiv,  cerintele specifice ce  urmeaza  a  fi  atinse  împreuna  cu  o  programare  în  timp  a  activitatilor.  Daca  acest  plan  de afaceri este aprobat, atunci ferma va primi plata, sub forma unei sume fixe, în primii trei ani. În cel de-al treilea an va avea loc o revizuire pentru a se investiga daca cerintele mentionate în planul de afaceri au fost atinse. Daca nu, ajutorul va fi suspendat, însa fermierul nu va trebui sa restituie ajutorul primit. Daca cerintele au fost atinse, ajutorul va fi platit si pentru urmatorii doi ani. Ajutorul nu va fi conditionat de o anumita utilizare a fondurilor, iar ferma va fi eligibila pentru sprijinirea investitiilor necesare.

            Actuala Lege  166/2002  pentru  aprobarea  O.U.G.  108/2001 privind  exploatatiile  agricole limiteaza acordarea majoritatii subventiilor doar pentru fermele cele mai mari. Aceasta a avut un impact benefic în sprijinirea consolidarii numarului mic de ferme mari. Impactul viitor al acestei politici va fi însa foarte limitat deoarece sfera acestei consolidari se reduce, iar consolidarea  care înca  mai  poate  avea  loc  este  determinata  din  ce  în  ce  mai  mult  de  oportunitatile  comerciale disponibile. Acum este momentul pentru a directiona sprijinul limitat disponibil spre numarul mai mare de ferme mici care în prezent nu sunt eligibile pentru sprijin conform legii 166/2002, având în vedere ca în comunitatea europeana criteriile de eligibilitate pentru accesul la PAC sunt mult mai putin restrictive decât cele din legea sus mentionata.Sprijin  pentru  înfiintarea  Grupurilor  de  Producatori  care  sa  realizeze marketingul în comun al produselor agricole.

3.2. Marketingul-arma in lupta de concurenta pe piata produselor agro- alimentare

În cadrul UE volume considerabile de produse agricole sunt comercializate în comun prin afaceri aflate în proprietatea fermierilor si controlate de acestia (cooperative).

Înfiintarea  "grupurilor  de  producatori"  pentru  marketingul  în  comun  al  produselor agricole  este  o  prioritate  cheie  în pregatirea  aderarii  la  UE.  În  anumite  sectoare  (ex.  fructe  si legume proaspete,  tutun,  hamei)  functionarea  PAC  a  UE  depinde  de  existenta  unor  asemenea organizatii  de  producatori.  În  plus,  fara  astfel  de  "grupuri  de  producatori"  va  fi  foarte  dificil pentru  producatorii  agricoli  din  România  sa  respecte  standardele  de  calitate  ale  UE  pentru produsele agricole. În ciuda sprijinului acordat de donatorii internationali, stabilirea grupurilor de producatori pentru marketing s-a dovedit a fi dificila în România datorita:

- unui cadru legislativ inadecvat;

- necesitatea  perceperii  TVA  la  vânzarile  proprii,  de  catre  grupurile  de marketing, în timp  ce fermierii  care  îsi  vând  produsele  individual pe pietele stradale nu percep TVA;

- costurile de constituire a grupurilor de marketing.

Constituirea unor astfel de grupuri de fermieri, care îsi comercializeaza în comun produsele agricole, este relevanta pentru întregul sector agricol si ar contribui la dezvoltarea structurilor si sistemelor care ar facilita capacitatea producatorilor agricoli de a  respecta standardele de calitate ale UE (ex. centrele de colectare a laptelui,  centre de gradare  si ambalare a oualor, centre de gradare, sortare si ambalare a fructelor si legumelor etc.). Pe lânga un nivel zero al TVA pentru toate produsele alimentare, se impun si următoarele masuri:

- introducerea  legislatiei  privind  cooperativele  agricole  care    corespunda principiilor si celor mai bune practici internationale.

- ajutor  temporar  si  degresiv  pentru  costurile  administrative  ale  înfiintarii Grupurilor de Producatori.

Sprijin  pentru  stabilirea  de  Aliante  Strategice  în  vederea  dezvoltarii  unor structuri  de  marketing  eficiente  pentru  a  raspunde  cererii  cliet ilor,  atât  interni  cât  si externi, pentru aprovizionare directa

Lantul  de  marketing  agricol  si  alimentar  este  foarte  fragmentat.  Desi  procesatorii si  marii  comercianti  cu  amanuntul  din  România  ar  dori  sa  cumpere,  sa  proceseze  si  sa vânda  produse  românesti,  ei  întâmpina  dificultati  mari  în  asigurarea  unor  cantitati suficiente de produse de o calitate consecventă si acceptabila.

Dezvoltarea  initiativelor   de  marketing  structurat,  care  integreaza  fermieri,  procesatori  si comercianti cu  amanuntul  în aliante  strategice,  ar sprijini integrarea lantului de  marketing si  ar sprijini  accesul  produselor  românesti  pe  piata.  Procesatorii  si  comerciantii  cu  amanuntul  din România si-au  aratat  dorinta  de  a  crea  asemenea  aliante  strategice.  Acest tip  de  dezvoltare  ar trebui  sustinut  prin  acordarea  de  granturi  pentru  sprijinirea  dezvoltarii  unor  asemenea  aliante strategice.

Producatorii agricoli români au foarte putine informatii, sau chiar deloc, despre preturile produselor  agricole  în  diferite  segmente  de  piata  (comercianti  cu  amanuntul,  procesatori  din alimentatie, piete etc.), în locatii diferite pe întreg teritoriul României, pentru calitati diferite ale produsului, sau date privind evolutia preturilor de-a lungul unui an de marketing. În consecinta, ei au informatii limitate pe baza carora sa poata lua decizii de productie sau referitoare la marketing.

Acestea le îngreuneaza procesul  decizional si reduce implicarea lor în marketingul comercial al produselor si le reduce, în consecinta, veniturile.

Procesatorii  din  alimentatie  nu  au  informatii  privind  cererea  pe  piata,  a  preferintelor consumatorilor si  a comportamentului  concurentei pe  piata atât pentru România cât si,  ceea ce este mai problematic, pentru pietele externe. Aceasta lipsa la nivel informational duce la marirea importurilor si totodata la descresterea exporturilor.
Chiar si în situatia în care informatia exista, multe companii de procesare în alimentatie nu  dispun  de  personal  calificat, capabil  sa colecteze,  sa ordoneze,  sa  analizeze si  sa  raporteze astfel  de  informatii.  Mai  mult,  anumite  informatii  nu  sunt  publice  si necesita studii  de piata si analize pentru colectarea datelor, ceea ce poate fi foarte costisitor daca studiile sunt întreprinse de o  singura companie.  Finantarea  nerambursabila a  unor asociatii  ale procesatorilor din industria alimentara cu scopul de a realiza  aceste  analize, ar încuraja  companiile sa  finanteze  în  comun astfel  de  analize  si,  de  asemenea,  ar  conduce  la  consolidarea  unor  asemenea  asociatii,  care reprezinta parteneri economici  si sociali necesari în procesul de aderare a României la Uniunea Europeana.

Pentru aceasta se impun:

- înfiintarea  si  operarea  unui  sistem  informational  privind  preturile  pe piata.

- ajutoare  sub  forma  de  grant  acordate  asociatiilor  recunoscute  ale procesatorilor,  pentru a  realiza studii de  piata si analize folosite  în evaluarea oportunitatilor, atât pe pietele interne cât si externe.

Fermierii mici, care nu au acces la instalatii de racire nu prezinta interes pentru procestorii de lapte, doarece acestia livreaza doar cantitati mici de lapte, de o calitate în general slaba, iar procestorii au costuri totale per litru. Se propune acordarea de sprijin pentru dezvoltarea centrelor de colectare a paltelui în scopul cresterii sanselor micilor fermiei de a intra în sistem si, în acelsi timp, de a asigura procesatorilor cantitati mai mari de lapte si de o calitate îmbunatatita.

În ceea ce priveste sectorul de cereale este necesar un sector important de procesare pe scara mica, ce poate asigura iesirea pe piata si competitia cu companiile mari si oligopolistice si care sa creeze noi oportunitati pentru producerea unor produse cu valoare adaugata.

Investitiile directe straine (IDS) au fost de o importanta majora în accelerarea procesului de restructurare  si  modernizare a  sectoarelor  agricol  si  alimentar  în  tarile  din  Centrul  si Estul Europei, deoarece fondurile interne au fost limitate (fonduri  private si publice). IDS nu  asigura numai  capitalul  necesar  pentru  înnoirea  activelor  fizice,  ci  aduc  si  abilitati  de  management, marketing si  tehnologie, care  sunt  limitate  în  regiune.  IDS pot aduce,  de  asemenea, informatii solide  despre  pietele  de  export,  dar  si  relatii  de  afaceri  pe  aceste  piete,  ceea  ce  poate  spori performanta  industriilor  orientate  catre  export.  Mai  mult,  IDS  contribuie  la  o  eficienta îmbunatatita la nivel de subsector, deoarece aparitia unor  noi competitori obliga firmele private interne sa adopte tehnologii de productie care sa duca la reducerea costurilor si/sau îmbunatatirea calitatii.

În trecut, România a atras IDS relativ reduse, iar acestea au patruns mai greoi în special în sectoarele agricol si alimentar,  ca urmare  a perceperii mediului de afaceri ca fiind  greoi,  cu un cadru  legislativ  si  institutional  schimbator.  Un  numar  de  actiuni  ale  Ministerului  Agriculturii, Padurilor  si  Dezvoltarii  Rurale    ar  putea  îmbunatati  mediul  de  afaceri  atât  pentru  companiile românesti cât si pentru cele straine si, în consecinta, sa atraga o crestere a IDS.

O serie de masuri ar trebui sa fie luate în scopul:

- îmbunatatirii comunicarii între MAPDR si industria agricola si alimentara;

- implementarii procedurilor de consultare;

- revizuirii,  standardizarii  si,  acolo  unde  este  nevoie,  simplificarii  tuturor procedurilor de autorizare;

- elaborarii  unui  raport  anual  al  activitatii  IDS  în  sectoarele  agricol  si alimentar;

- prezentarii, în fiecare an, de rapoarte în limba engleza pentru fiecare sector individual de afaceri.

O  bariera  semnificativa  în  calea  investitiilor  straine  în  agricultura  româneasca  a  fost interdictia constitutionala impusa strainilor în ceea ce priveste cumpararii de terenuri în România. Cu toate ca s-au gasit metode de ocolire a interdictiei (prin crearea de societati persoane juridice române cu drept constitutional  de cumparare de terenuri - metoda folosita mai ales de cetateni italieni si arabi) recenta modificare a constitutiei permite cetatenilor UE cumpararea de terenuri fapt  care  va  accelera  în  perioada  imediat  urmatoare  investitiile  straine  directe  în  agricultura româneasca.

Document Info


Accesari: 1035
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )