Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Societatile comerciale

economie


Societatile comercialePrincipalele obiective ale unitatii de invatare Nr. 5 sunt:·        Intelegerea notiunii de societate comerciala

·        Familiarizarea cu elementele societatii comerciale

·        Recunoasterea principalelor forme juridice

·        Clasificarea societatilor si principalele trasaturi

1  Notiune, natura juridica, elemente

Cuvinte cheie

Notiune, elemente

Dezvoltarea societatii omenesti a presupus si presupune transformari, modernizari si adoptari ale posibilitatilor pe care le aveau la nevoile aparute.

In materie comerciala pe un anumit stadiu de dezvoltare omul a constatat ca de unul singur nu mai poate rezolva eficient ceea ce si-a propus sau ce trebuia. Astfel a fost conceputa si organizata societatea comerciala ca forma independenta cu personalitati juridice. Existenta primelor forme de societate este dovedita insa din antichitate.

Codul comercial francez face o prima reglementare a societatilor comerciale in forma societate in nume colectiv.

In Romania Codul comercial face prima reglementare „despre societati si societati comerciale“ reglementand: societatea in nume colectiv, societatea in conduita simpla, societatea anonima (pe actiuni), societatea in conduita pe actiuni si asociatia in participatie.

In prezent reglementarea societatilor comerciale este facuta de Legea 31/1990, care cuprinde reguli cu caracter general aplicabile tuturor societatilor comerciale inclusiv celor cu participare straina.

Societatea comerciala poate fi privita cel putin in doua sensuri:

·      ca o institutie juridica in sine, considerata a fi un organism, constituit de regula pe baze asociative, cu scopul obtinerii unui anumit profit de catre cei care s-au asociat, si in vederea realizarii unei activitati comerciale;

·      ca un contract, cu caracteristici proprii, determinate de specificul scopului pentru care s-a realizat acordul de vointa.

 Elementele societatii comerciale

     a. Sunt constituite pe baza unui contract de societate prin care asociatii se inteleg sa puna in comun bunuri, sa desfasoare o activitate economica si sa-si imparta beneficiile realizate.

     b. Obiectul de activitate il constituie operatiunile comerciale.

     c. Prin constituirea ei conform prevederilor legale, societatea capata personalitate juridica.

 Elementele specifice ale contractului de societate

A. Aportul asociatilor

Este obligatia pe care o are fiecare asociat de a aduce in societate un bun, o valoare patrimoniala si poate fi:

a.    Aportul in numerar – o anumita suma de bani

b.    Aportul in natura – anumite bunuri mobile si imobile

c.    Aportul in industrie – activitatea pe care asociatul o desfasoara

B. Intentia de a desfasura in comun o activitate comerciala

Presupune o colaborare voluntara intre asociati

C. Realizarea si impartirea beneficiilor

     In cazul in care societatea inregistreaza pierderi, asociatii trebuie sa participe si la pierderi       

     Pentru a fi realizat beneficiul trebuie sa fie real (sa fie mai mare decat capitalul social) si sa fie util adica sa reprezinte beneficiile ramase dupa intregirea capitalului social daca acesta s-a micsorat in cursul exercitiului financiar.

Forme juridice

     a. Societatea in nume colectiv – in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatiilor.

     b. Societatea in comandita simpla – in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatiilor comanditati, in timp ce asociatii comanditari raspund numai pana la concurenta aportului lor.

     c. Societatea pe actiuni – in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, impartit in actiuni, iar actionarii raspund numai in limita aportului lor.

     d. Societatea in comandita pe actiuni – in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, impartit in actiuni si raspunderea nelimitata si solidara a actionarilor comanditati in timp ce asociatii comanditari raspund pana la concurenta aportului lor.

     e. Societatea cu raspundere limitata – in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii, raspund numai in limita aportului lor.

Test de autoevaluare 1.

Care sunt elementele specifice contractului de societate?

Raspunsul se va da in spatiul gol de mai sus. Raspunsul la test se gaseste la pagina 13.

2. Calsificarea societatilor comerciale

Cuvinte cheie

Criterii de clasificare, Societatea cu raspundere limitata, Societatile in comandita pe actiuni, Societatile pe actiuni, Societatile de capital, Societatile de persoane

Dupa natura lor

a. Societati de persoane – se constituie dintr-un numar mic de persoane pe baza cunoasterii si increderii reciproce:

   - societati in nume colectiv;

   - societati in comandita simpla.

b. Societati de capitaluri – se constituie din multi asociati ale caror calitati nu au importanta. Criteriul fundamental il constituie capitalul:

   - societati pe actiuni;

   - societati in comandita pe actiuni.

Dupa obiectul de activitate

a. Societati de productie

b. Societati de constructiic. Societati de transport

d. Societati de prestari servicii etc.

Dupa intinderea raspunderii

a. Societati cu raspundere nelimitata – societatile in nume colectiv

b. Societati cu raspundere limitata – societatea cu raspundere limitata si societatea pe actiuni

c. Societati cu raspundere mixta – societatile in comandita

Dupa numarul de persoane asociate

a. Societati unipersonale cu actionar unic

b. Societati pluripersonale – cu mai multi actionari.

Dupa structura capitalului

a. Societati cu parti de interese – societatea in nume colectiv si societatea in comandita simple

b. Societati cu parti sociale – societatea cu raspundere limitata

c. Societati cu actiuni – societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni.

Dupa provenienta capitalului

a. Societati cu capital romanesc

b. Societati cu capital strain

c. Societati cu capital mixt.

Societatile de persoane

In societatea de persoane, ceea ce intereseaza e calitatea asociatilor si nu capitalul aportat de acestia in societate. La baza infiintarii unei societati de persoane exista increderea intre asociati, fapt ce determina ca relatia care duce la constituirea unei societati de persoane sa fie 'intuitu personae'.

Sunt societati de persoane: societatile in nume colectiv si societatile in comandita simpla.

Societatea in nume colectiv si societatea in comandita simpla se constituie prin contract de societate (art. 5 pct. 1 din Legea nr. 31/1990, republicata).

Trasaturile societatilor in nume colectiv

ØAsociatii - Societatile de persoane sunt, in general, societati cu numar mic de asociati (minimum 2 asociati) si sunt considerate in doctrina “societati inchise”.

ØCapitalul social - In societatile de persoane legea nu prevede un minimum de capital social, dar acesta, firesc, trebuie sa existe chiar din momentul constituirii societatii, pentru ca altfel nu ar putea dobandi personalitate juridica. Orice persoana juridica trebuie sa aiba un patrimoniu.

ØAporturile la capitalul social - In societatile de persoane se admite a se aporta orice fel de bunuri: numerar, in natura (bunuri corporale sau incorporale) si creante. Cu privire la aportul in munca sau in industrie, desi este admis in societatile de persoane, acesta nu reprezinta un aport la capitalul social.

ØPartile sociale - Capitalul social este divizat in parti sociale, numite in doctrina “parti de interese”, de valoare egala, care nu sunt reprezentate prin titluri negociabile si, in principiu, sunt netransmisibile. Cesiunea partilor sociale sau transmiterea lor in caz de deces al unui asociat opereaza numai daca in actul constitutiv al societatii s-a prevazut in mod expres continuarea activitatii cu mostenitorii celui decedat.

ØRaspunderea asociatilor - Raspunderea asociatilor este solidara si nelimitata. 

Raspunderea este solidara, in sensul ca daca patrimoniul social nu este suficient pentru plata datoriilor societatii, creditorii pot urmari pe oricare dintre asociati pentru acoperirea creantelor. Asociatul care a platit va avea actiune in regres (recurs) impotriva celorlalti coasociati debitori, fiecare urmand sa raspunda in functie de modul cum au convenit sa participe la beneficii si pierderi. In lipsa unei asemenea prevederi contractuale, asociatii vor raspunde proportional cu cota de participare la capitalul social.

Asadar, solidaritatea asociatilor exista numai in raport cu creditorii societatii. In schimb, intre asociati, obligatiile sunt divizibile, in functie de modul de participare la beneficii si pierderi al fiecarui asociat.

Raspunderea este nelimitata, in sensul ca fiecare asociat raspunde pentru datoriile societatii, inclusiv cu bunurile proprii, asa incat, in momentul constituirii societatii, asociati trebuie sa declare “averea proprie”, deci bunurile mobile si imobile pe care le au in patrimoniul propriu.

Desi asociatii raspund nelimitat, totusi acestia pot invoca un beneficiu de discutiune. Potrivit acestui drept, asociatii actionati de catre creditori pot solicita acestora sa urmareasca, in primul rand, societatea pentru acoperirea creantelor si, numai daca aceasta nu plateste, sa fie urmarite bunurile fiecarui asociat (art. 3 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, republicata).

ØConducerea, administrarea si controlul - Conducerea societatilor de persoane revine adunarii generale a asociatilor. Hotararile in adunarile generale se adopta, de regula, cu unanimitate de vot.

Administrarea si reprezentarea societatilor in relatiile cu tertii se face de catre unul sau doi administratori (geranti) care, de regula, sunt asociati, dar pot fi si terte persoane.

Controlul activitatii economico-financiare se realizeaza, de regula, de catre asociati, acestia avand posibilitatea sa desemneze unul sau mai multi cenzori.

ØDizolvarea - Dizolvarea societatilor de persoane se produce pentru cauze generale, comune tuturor formelor de societati comerciale, dar si pentru unele cauze specifice, respectiv: moartea, incapacitatea, falimentul, retragerea sau excluderea unui asociat, in conditiile prevazute de art. 222 din Legea nr. 31/1990, republicata.

Cu privire la cauzele specifice de dizolvare se impune o precizare legata de falimentul unui asociat. Datorita existentei acestei cauze s-a pus problema daca in societatile de persoane asociatii dobandesc calitatea de comerciant.

Trasaturile societatilor in comandita simpla

In general, trasaturile analizate pentru societatile in nume colectiv se regasesc si in cazul societatilor in comandita simpla. Cu toate acestea exista unele diferentieri datorita particularitatilor societatii in comandita simpla.

Societatea in comandita simpla presupune doua categorii de asociati:

-    asociatii comanditari;

-    asociatii comanditati.

Asociatii comanditari sunt cei care au puterea de comanda a societatii, care finanteaza societatea, fara a participa in mod direct la coordonarea si administrarea patrimoniului acesteia. 

Asociatii comanditati lucreaza sub comanda comanditarilor, ei fiind aceia care administreaza efectiv societatea.

Asociatii comanditari raspund numai in limita aportului la capitalul social, pe cata vreme asociatii comanditati raspund in mod solidar si nelimitat, ca si asociatii in societatea in nume colectiv.

 Societatea este legal constituita daca in denumirea sa cuprinde numele a cel putin unuia dintre asociatii comanditati.

Societatea in comandita simpla isi inceteaza existenta in cazul decesului, disparitiei, punerii sub interdictie a unui asociat, daca in contract nu exista o clauza de continuare a societatii cu mostenitorii. La fel ca si in cazul societatilor in nume colectiv, excluderea sau retragerea asociatilor comanditati este cauza de dizolvare a societatii.

In ambele cazuri nu se admite societatea de tip unipersonal. O societate in nume colectiv este valabil constituita daca are cel putin doi asociati, in timp ce o societate in comandita simpla e valabil constituita daca are cel putin un asociat comanditar si un asociat comanditat.

Avantajele si dezavantajele societatilor de persoane

Societatile de persoane prezinta urmatoarele avantaje:

q  asociatii pot aporta la capitalul social bani, bunuri si creante;

q  pentru constituirea societatii, legea nu prevede un minim de capital social;

q  controlul activitatii societatii se face de asociati, nefiind nevoie de cenzori.

   Societatile de persoane prezinta urmatoarele dezavantaje:

q  raspunderea asociatilor este solidara si nelimitata;

q  partile sociale nu pot fi negociate;

q  in principiu, partile sociale nu se pot transmite nici macar mostenitorilor, cu exceptia cazului cand s-a prevazut in actul constitutiv acest lucru;
q  sunt societati inchise, tertele persoane neavand posibilitatea de a dobandi calitatea de asociati, decat in cazurile prevazute in actul constitutiv.

Societatile de capital

Societatile de capital presupun ca element de esenta capitalul aportat de catre asociatii-actionari, capitalul avand mai multa relevanta decat calitatile asociatilor.

Sunt societati de capital: societatile pe actiuni si societatile in comandita simpla pe actiuni.

Societatile pe actiuni

ØConstituire – se constituie in baza unui act constitutiv, ce trebuie sa cuprinda obligatoriu atat elementele specifice ale contractului de societate, cat si cele ale statutului de functionare.

Specific societatilor pe actiuni este faptul ca ele se pot constitui atat prin subscriptie instantanee, la fel ca orice alta societate comerciala, membrii fondatori aportand la capital sumele de bani si, eventual alte bunuri la care s-au obligat cat si prin subscriptie publica in baza unui prospect de emisiune.

ØActionarii - Societatile pe actiuni sunt societati mari ce presupun un numar mare de actionari la constituire. Ele au o existenta valabila in masura in care exista minim 5 actionari.

ØCapitalul social - obligatoriu la constituire, stabilit prin lege, este minim 2000 de euro, in echivalent lei calculat la cursul de schimb comunicat de BNR la data subscrierii. Capitalul social se poate constitui numai in bani si in natura.

Este posibil sa nu fie varsat intreg capitalul la constituire. Legea impune ca la constituire sa fie varsat minim 30% din aportul fiecarui actionar la capitalul social subscris, urmand ca diferenta sa fie achitata in termen de 12 luni (in cazul constituirii societatii pe actiuni prin subscriptie simultana).

ØActiunile - Capitalul social este impartit in actiuni, reprezentate prin titluri negociabile si transmisibile atat pe piete financiare organizate (cum sunt bursele de valori), cat si pe piete neorganizate, mai cu seama cand actiunile nu sunt cotate la bursa. Actiunile sunt transmisibile atat prin acte juridice “inter vivos” (vanzare, donatie), cat si prin acte juridice “mortis causa” (testament).

Actiunile sunt nominative (atunci cand in continutul lor este inscris titularul dreptului) sau la purtator (simpla detinere a acestora valorand titlu de proprietate).

O societate de capital poate emite ca titluri de valoare atat actiuni, cat si obligatiuni.

ØRaspunderea actionarilor

Principala obligatie a actionarilor se refera la plata actiunilor subscrise.

Raspunderea actionarilor pentru datoriile societatii este limitata la valoarea actiunilor pe care le detine fiecare.

ØConducerea, administrarea si controlul

Conducerea societatii se face pe principiul majoritatii voturilor actionarilor si nu al unanimitatii. Organul de conducere este adunarea generala a actionarilor, care poate fi ordinara si extraordinara.

Administrarea societatii se realizeaza, de regula, de catre un consiliu de administratie si, eventual, de un comitet de directie. Este posibil ca administrarea societatii sa poata fi efectuata si numai de un singur administrator (conform art. 134 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata).

Controlul activitatii societatii se realizeaza, in mod obligatoriu, de o comisie de cenzori formata din minimum 3 cenzori si tot atatia supleanti, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile numarul cenzorilor trebuie sa fie impar (conform art. 154 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata).

ØDizolvarea

Dizolvarea societatilor de capital se produce pentru cauze generale, comune tuturor societatilor comerciale, dar si pentru cauze speciale, in situatia in care nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute de lege la constituire, respectiv:

q  daca numarul minim de actionari a scazut sub limita prevazuta de lege;

q  daca limita minima a capitalului social s-a redus si nu s-a dispus completarea lui in termenul prevazut de lege. 

Societatile in comandita pe actiuni

Societatile in comandita pe actiuni presupun impartirea actionarilor in doua categorii: comanditati si comanditari.

Comanditatii au raspundere solidara si nelimitata pentru debitele societatii, in timp ce comanditarii au o raspundere limitata doar la aportul lor la capitalul social. In rest, toate celelalte trasaturi specifice societatilor pe actiuni se regasesc si in cazul societatilor in comandita pe actiuni.

Avantajele si dezavantajele societatilor de capital

Societatile de capital prezinta urmatoarele avantaje principale:

-    raspunderea actionarilor este limitata la valoarea actiunilor subscrise;

-    actiunile sunt titluri negociabile si transmisibile.

Societatile de capital prezinta urmatoarele dezavantaje principale:

-    existenta un numar minim de actionari, respectiv cinci;           

-    existenta unui capital social minim prevazut de lege.

Societatea cu raspundere limitata

Societatea cu raspundere limitata este o forma intermediara de societate comerciala intre societatile de persoane si societatile de capitaluri deoarece, in unele privinte, se aseamana cu societatile de persoane, iar sub alte aspecte cu cele de capitaluri, prezentand insa si particularitati proprii care ii justifica autonomia.

Trasaturile societatii cu raspundere limitata

·   Constituire

Societatea cu raspundere limitata poate fi definita ca o societate constituita – pe baza deplinei increderi – de doua sau mai multe persoane, care pun in comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in vederea impartirii beneficiilor, si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor.

Societatea cu raspundere limitata se constituie in baza unui act constitutiv care cuprinde elementele specifice contractului de societate, dar si cele specifice statutului de functionare. In cazul societatilor cu unic asociat, actul constitutiv va presupune, evident, numai statutul de functionare.

·   Asociati

Societatea cu raspundere limitata se bazeaza pe increderea asociatilor ca si in cazul societatii in nume colectiv. Datorita acestui fapt, numarul asociatilor este limitat, iar partile sociale nu sunt liber cesibile.

Societatea cu raspundere limitata este o structura juridica destinata unui numar mic de asociati, legea impunand ca numarul de asociati sa nu fie mai mare de 50.

·   Capitalul social

In cazul societatilor cu raspundere limitata, legea stabileste un capital minim pentru constituire, respectiv 2 milioane lei.

Capitalul social se constituie din aporturile aduse de asociati la constituire, aporturi care pot consta in bani sau in natura, legea neadmitand in cazul societatilor cu raspundere limitata si aportul in creante, conform art. 16 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata.

·   Partile sociale

Capitalul social, in cazul societatilor cu raspundere limitata este impartit in parti sociale, considerate a fi titluri de valoare nenegociabile, care nu sunt liber transmisibile, operand, in cazul cesiunii acestora regulile specifice stabilite de art. 197 din Legea nr. 31/1990, republicata.Valoarea nominala minima a unei parti sociale este stabilita de lege la 100.000 lei, partile sociale in care este impartit capitalul social fiind intotdeauna de valoare egala.

·   Conducerea, administrarea si controlul

Conducerea societatilor cu raspundere limitata este asigurata de adunarea generala a asociatilor, aceasta avand atributii esentiale cu privire la functionarea societatii. In adunarea generala, hotararile se adopta, de regula, cu majoritate absoluta de voturi, in afara cazurilor expres prevazute de lege cand se cere o majoritate calificata.

Administrarea societatii se realizeaza prin intermediul unuia sau mai multor administratori, numiti prin actul constitutiv, sau alesi de adunarea generala din randul asociatilor sau ca persoane din afara societatii.

Controlul este asigurat fie prin intermediul cenzorilor (numirea acestora fiind obligatorie in cazul in care numarul asociatilor este mai mare de 15, conform art. 194 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicata), fie direct de catre asociatii care nu au si calitatea de administrator.

·   Raspundere           

Dupa cum rezulta si din denumire, in societatea cu raspundere limitata raspunderea asociatilor este limitata. La fel ca si in cazul societatii pe actiuni, acestia raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aporturilor la capitalul social.       ·   Dizolvare

Societatea cu raspundere limitata se dizolva atat pentru cauze generale, comune tuturor societatilor comerciale, cat si pentru cauze specifice, multe dintre acestea regasindu-se insa si in cazul societatilor de persoane: moartea, incapacitatea, interdictia, retragerea, excluderea unui asociat, daca nu exista in actul constitutiv clauza de continuare a activitatii cu mostenitorii celui decedat sau daca, ramanand un singur asociat, nu se hotaraste transformarea societatii in societate cu raspundere limitata cu unic asociat. 

Societatea cu unic asociat

Legea romana recunoaste si societatile unipersonale, sub forma societatilor cu raspundere limitata cu un singur asociat, situatie care poate fi calificata ca o fictiune juridica recunoscuta si raspandita in practica societatilor comerciale.

Asociatul unic poate sa fie atat persoana fizica, cat si persoana juridica. O persoana, fizica sau juridica, nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata. Asociatul unic este cel care exercita atributiile adunarii generale existenta in cazul societatilor cu mai multi asociati. Asociatul unic poate fi administratorul societatii. De asemenea, pentru a beneficia de drepturi de asigurari sociale de stat, el poate incheia un contract de asigurare cu directia teritoriala de munca si protectie sociala, urmand sa verse contributiile datorate statului in baza acestui contract.

  

Avantajele si dezavantajele societatilor cu raspundere limitata

Societatile cu raspundere limitata prezinta urmatoarele avantaje principale:

q  asociatii raspund numai in limita aportului adus la capitalul social al societatii; 

q  controlul activitatii poate fi realizat chiar de catre asociati, cu exceptia cazului cand trebuie desemnat cel putin un cenzor (daca numarul asociatilor este mai mare de 15);

q  asociatul se poate retrage din societate in conditiile prevazute in actul constitutiv si in Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata;

q  pentru finantarea si dezvoltarea societatii, societatea comerciala cu raspundere limitata poate apela la noi aporturi de capital de la o persoana din afara societatii, care este interesata ca astfel sa se asocieze. In consecinta, capitalul social al societatii se va majora, iar terta persoana va dobandi calitatea de asociat

Societatile cu raspundere limitata prezinta urmatoarele dezavantaje:

q  cesiunea partilor sociale se face numai in concordanta cu dispozitiile legale si potrivit dispozitiilor statutare sau ale actului constitutiv unic. Fata de alte persoane, cesiunea partilor sociale se face numai daca exista consimtamantul asociatilor care reprezinta cel putin 3/4 din capitalul social, in actul constitutiv fiind posibil de stipulat chiar clauze mai drastice pentru cesiune (de exemplu, aprobarea acesteia cu unanimitate de voturi);

q  aportul la capitalul social poate sa constea fie numai in numerar, fie in natura si numerar. In societatile cu raspundere limitata aportul in creante sau in industrie (in munca) este interzis. Potrivit art. 16 din Legea nr. 31/1990, republicata, aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarui tip de societate.

q  relatiile dintre asociati au la baza increderea reciproca ce exista intre acestia, aspect ce apropie mai mult, din acest punct de vedere, societatile cu raspundere limitata de societatile de persoane, dar, totodata restrange sfera de miscare a asociatilor, in special in ce priveste luarea deciziilor.

Test de autoevaluare 2.

Care sunt avantajele societatii de capital?

Care sunt dezavantajele societatii cu raspundere limitata?

Raspunsul se va da in spatiul gol de mai sus. Raspunsul la test se gaseste la pagina 13.

In loc de rezumat

Va recomand sa faceti o recapitulare a principalelor subiecte prezentate in aceasta unitate si sa revizuiti obiectivele precizate la inceput.

Este timpul pentru intocmirea Lucrarii de verificare nr. 5 pe care urmeaza sa o transmiteti tutorelui.

Lucrare de verificare unitate de invatare nr. 5

Care sunt principalele trasaturi ale societatilor prezentate in unitatea 5?

Pentru raspunsurile studentilor lasati spatii adecvate intre intrebari.


Raspunsurile testelor de autoevaluare

Raspuns 1

Realizarea si impartirea beneficiilor

Intentia de a desfasura in comun o activitate comerciala

Aportul asociatilor;

Raspuns 2.

raspunderea actionarilor este limitata la valoarea actiunilor subscrise,

actiunile sunt titluri negociabile si transmisibile;

relatiile dintre asociati au la baza increderea reciproca

aportul la capitalul social poate sa constea fie numai in numerar, fie in natura si numerar.

cesiunea partilor sociale se face numai in concordanta cu dispozitiile legale si potrivit dispozitiilor statutare sau ale actului constitutiv unic;

Bibliografie unitate de invatare nr. 5

Miff A., Paun C., Dreptul afacerilor, Ed. Imprimeriei Ardealul, 2006.

Miff A., Business Law. Volume I. Introduction to business law, Ed. Sfera juridica, 2007.

David M., Dreptul afacerilor, Ed. Europolis, 2005

Turcu I.,Tratat teoretic si practic de drept comercial-vol. II, Ed. CH Beck, 2009loading...


Document Info


Accesari: 3910
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )