Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Evaluarea si analiza proiectelor de investitii cu ajutorul indicatorilor de eficienta economica

Business


Evaluarea si analiza proiectelor de investitii cu ajutorul indicatorilor de eficienta economica.

Evaluarea si analiza eficientei economice a unui proiect de investitii se realizeaza cu ajutorul unui instrument de investigatie reprezentat de indicatorii de eficienta economica a investitiilor, indicatori care au rolul de a masura in modul cel mai exact posibil continutul real al eficientei economice sub multiplele ei forme de manifestare.


Eficienta si analiza proiectelor de investitii trebuie 646b12g sa raspunda in esenta la 2 cerinte de baza:

a)                  o cerinta de natura GNOSEOLOGICA (de cunoastere)

b)                  o cerinta de natura DECIZIONALA

In privinta cerintei gnoseologice indicatorii trebuie sa permita cunoasterea tuturor aspectelor ce caracterizeaza eficienta economica a procesului investitional atat in privinta efortului (cost, cheltuieli) cat si in privinta efectelor (CA, profit, etc.)

In privinta cerintei decizionale indicatorii trebuie in functie de continutul lor si de obiectivele urmarite de investitori sa constituie un criteriu in luarea deciziei de investitie.

In functie de situatia concreta a fiecarui investitor un indicator poate avea o importanta mai mica sau mai mare ceea ce nu notifica necesitatea ca fiecare indicator sa constituie un criteriu in alegerea variantei optime de investitie.

Indicatorii utilizati in evaluarea eficientei economice a unui obiectiv de investitii trebuie sa dimensioneze cat mai exact posibil efortul depus in procesul investitional si efectele obtinute de pe urma construirii si functionarii unui obiectiv de investitii permitand investitorului sa ia cea mai buna decizie in conditiile specifice lui.

In functie de cerintele fundamentale prezentate mai sus se disting in practica 3 grupe semnificative de indicatori de eficienta si anume:

  1. indicatorii cu caracter general
  2. indicatori de baza
  3. indicatori specifici diferitelor ramuri si domenii de activitate

1. Indicatorii cu caracter general

Acesti indicatori au rolul de a forma o imagine globala asupra obiectivului de investitii, respectiv de a realiza o caracterizare generala a acestuia, aceasta imagine ofera informii vagi referitoare la costul investitiei, efectul investitiei si durata de realizare a obiectivului de investitie.

Principalii indicatori generali sunt:

a)      capacitatea obiectivului de investitii - care in cazul obiectivelor productive este reprezentata de capacitate de productie, iar in cazul celor neproductive capacitatea obiectivului de investitii fiind reprezentata de elementele specifice de folosinta ale acestora

-         capacitatea de productie exprima cantitatea maxima de productie ce poate fi obtinuta intr-o perioada de timp in conditii normale de functionare in regim normat de utilizare a factorilor de productie si in anumite conditii de organizare a productiei si a muncii. In cazul obiectivelor cu sfera social-culturala capitalul obiectivelor de investitii se exprima diferit in functie de specificul acestora, cum ar fi:

o       capacitatea unui spital exprima prin numarul de paturi, locuri, etc.

Capacitatea obiectivului de investitii constituie un indicator de calcul al eficientei economice al investitiilor care masoara efectul potential realizat prin intermediul procesului investitional.

b)      numarul de salariati exprima marimea resurselor umane de care va beneficia obiectivul de investitii dupa punerea in functiune, marime ce depinde de dimensiunea capacitatii obiectivului de investitie precum si de parametrii calitativi ce caracterizeaza obiectivul de investitie. (productivitatea muncii)

c)      costul productiei - cuantifica (masoara) efortul din perioada de functionare a obiectivului de investitii, iar impreuna cu valoarea investitiei masoara efortul total necesar realizarii si functionarii obiectivului de investitie. Costul productiei este un indicator de volum, de calul a eficientei economice, a productiei si raportand la volumul fizic al productiei obtinem costul unitar. Daca costul productiei il raportam la volumul valoric al productiei inmultind acest raport cu 1000 obtinem cheltuieli la 1000 lei productie.

d)      valoarea productiei sau a veniturilor realizate masoara efectul obtinut ca urmare a unui anumit grad de utilizare a capacitatii de productie sau a obiectivului de investitii. Aceasta valoare este exprimara prin total vanzari, cifra de afaceri la pret de vanzare, cifra de afaceri la cost, CA bruta, CA neta, etc.

e)      profitul - masoara efectul net obtinut in urma functionarii obiectivului de investitii si se obtine prin scaderea din veniturile totale a costurilor de productie. Acest indicator arata faptul ca activitatea productiva se incheie cu un surplus de venituri fata de cheltuieli insa nu cuantifica efortul depus pentru obtinerea acestui surplus de venit. Raportand profitul la cheltuielile totale de productie se obtine rata rentabilitatii generale care este de fapt un indicator de eficienta economica si se determina cu formula

f)        productivitatea muncii cuantifica eficienta cu care este utilizat principalul factor de productie si anume forta de munca. Importanta productivitatii muncii este data de importanta fortei de munca ce este componenta fundamentala in realizarea oricarui proiect de investitii si de posibilitatile multiple de comparatii in timp si spatiu.

g)      consumul specific este definim ca si cantitatea de marfa prima utilizata pe unitatea de efect util. Indicatorul sta la baza determinarii altor indicatori generali si cu precadere a costului unitar sau total. Consumurile specifice sunt urmarire la materialele de baza, la materialele importante necesare proiectului de investitii, in special la consumul de combustibil si energie. Consumurile sunt evaluate in cadrul diferitelor tehnologii ale proiectelor de investitii prin norme de consum.

2. Indicatorii de baza

Acesti indicatori sunt folositi in aprecierea propriu-zisa a proiectelor de investitii si ei cuantifica efortul si efectele generale de realizarea si functionarea obiectivului de investitii. In aceasta grupa de indicatori se regasesc urmatorii:

a)      indicatorii propriu-zisi de eficienta economica a investitiilor

o       indicatori de efort

o       indicatori de efect

b)      indicatorii de calcul a eficientei economice a investitiilor

a) volumul capitalului investit sau valoarea totala a investitiei

Acest indicator reprezinta principalul indicator de calcul a eficientei economice a investitiilor constituind indicatorul ce reflecta o anumita categorie de resurse utilizate in procesul investitional respectiv cele necesare realizarii obiectivului de investitii. Resursele de investitii pot fi utilizate fie pentru a construi un nou obiectiv, fie pentru a dezvolta sau moderniza un obiectiv in functiune. Investitiile se materializeaza in general in mijloace fixe, iar intre valoarea investitiilor si valoarea mijloacelor fixe puse in functiune teoretic ar trebui sa existe o egalitate, insa in practica exista o diferenta in favoarea investitiilor deoarece exista categorii de cheltuieli de investitii care nu se transforma in mijloace fixe, ex: cheltuieli cu pregatirea si perfectionarea fortei de munca necesare noului obiectiv, cheltuieli cu supravegherea lucrarilor de constructii, etc.

In continutul indicatorului valoare a investitiilor se includ atat elemente ce sunt de natura pur investitionala cat si elemente care nu sunt de aceasta natura dar care prin extensie sunt incluse in efectul total servind in final la diferentierea variantelor de investitii.

Investitia totala se compune din urmatoarele elemente:

-         investitia directa (Id)

-         investitia colaterala (Icol)

-         investitia conexa (Icon)

-         necesarul de active circulante atrase in noul obiectiv (Nac)

-         cheltuielile specifice suplimentare legate de edificarea noului obiectiv (Cs)

Formula de calcul a investitiei totale este:

It = Id + Icol + Icon + Nac + Cs

Id - investitiile directe sunt reprezentate de valoarea obiectelor si a datoriilor ce contribuie la realizarea scopului pentru care se construieste obiectivul, deci ele reprezinta acele cheltuieli legate direct de identificarea noului obiectiv

Icol - constituie valoarea lucrarilor legate teritorial s functional de investitia directa (ex: realizarea cailor de acces, cai ferate, aductiuni de apa, energie, etc.)

Icon - apare ca rezultat propagat in amonte sau in aval de investitia directa, adica sunt investitiile ce se realizeaza in alte ramuri pentru a sigura functionalitatea investitiei directe

Nac - valoarea mijloacelor circulante necesare punerii in functiune a obiectivului, adica valoarea totala a materiilor prime, materialelor auxiliare, etc. presupuse de functionarea la capacitate a obiectivului de investitii. Marimea acestor mijloace circulante se determina prin metode specifice.

Cs - cheltuielile specifice suplimentare de investitii se refera la pregatirea fortei de munca ce va fi ocupata cu acele investitii pana la punerea lor in functiune, etc,

In general investitia totala este mai mare decat valoarea obiectivului constituit

b) durata de executie a obiectivului de investitii - reprezinta timpul exprimat in ani si luni in care fondurile investite sunt imobilizate din momentul inceperii lucrarilor si pana la punerea in functiune a obiectivului.

La investitiile cu durata de realizare exprima pe mai multi ani se stabilesc etape de realizare urmarindu-se pe acele etape efectele globale si cele nete. Efectele globale exprimate in volum fizic si valoric se realizeaza in ultimele etape de finalizare a proiectului.

Deoarece pe durata de executie a lucrarilor se manifesta factorului timp volumul imobilizarilor de resurse va creste pe durata executiei. Din acest motiv cerinta fundamentala a acestui indicator este respectarea intocmai a datelor inscrise in documentatia de proiect.

Prin documentatia tehnico-economica a proiectului de investitii se urmareste minimizarea duratei de executie.

c) durata de functionare a obiectivului de investitii realizat (Df)

Durata de functionare a obiectivelor de investitii reprezinta ultima etapa din durata de viata a unui obiectiv de investitie dupa durata de proiectare si ceea de executie, derulandu-se intre momentul punerii in functiune a obiectivului de investitie si momentul scoaterii din functiune, perioade in care sunt obtinute efectele globale si nete de pe urma functionarii obiectivului de investitii.

Durata de functionare este stabilita in functie de duratele normale de functionare a mijloacelor fixe ce compun obiectul de investitie, durate ce sunt prevazute in legea amortizarii capitalului imobilizat in active corporale si necorporale.

Durata de functionare se exprima in ani si in decursul ei obiectul de investitie trebuie sa-si recupereze valoarea prin intermediul amortizarii ce este inclusa in cheltuielile de exploatare.

In cazul obiectivelor productive dupa punerea in functiune a acestora exista o perioada de timp in decursul careia obiectivul nu functioneaza la parametri adecvati ci sub nivelul acestora, respectiv cu costuri mai mari, productive si profit mai scazute. Aceasta reprezinta perioada de atingere a parametrilor proiectati, perioada ce influenteaza eficienta economica a investitilor.

d) Investitia specifica - exprima valoarea investitiilor ce revin pe o unitate de capacitate sau de productie. Acest indicator constituind de fapt investitia unitara.

Investitia specifica se determina atat pentru constructii noi cat si pentru modernizari sau dezvoltari sau atunci cand exista o singura varianta, ori mai multe variante de investitii.

Acest indicator permite comparatii intre diferitele variante de proiecte, astfel incat informatiile obtinute corelate cu ceilalti indicatori de eficienta sa conduca la decizia economica optima.

In cazul obiectivelor noi formula de calcul a investitiei specifice este urmatoarea

It - investitia totala

q - capacitatea obiectivului de investitie, adica cantitatea de efecte utile exprimate in unitati fizice

 
unde

In cazul productiei eterogene calcului investitiei specifice se realizeaza raportand valoarea investitiei la capacitatea de productie exprimata valoric sau la volumul valoric al productiei conform formulei.

unde k - coeficientul sau gradul de utilizare a capacitatii pre productie

q - cantitatea

p - pretul

In cazul modernizarii, dezvoltarii sau retehnologizarii investitia specifica se calculeaza conform urmatoarei relatii de calcul:

qm - capacitatea de productie dupa dezvoltare

q0 - capacitatea de productie inainte de dezvoltare

 
, unde

Indicatorul exprima cat se investeste pe o unitate fizica spor de capacitate rezultat in urma dezvoltarii, modernizarii.

In cazul compararii mai multor variante de investitii, investitia specifica se determina cu urmatoarea formula de calcul:

i-j - cele doua variante de proiecte de investitii

Acest indicator exprima care este efortul suplimentar de investitie in varianta i fata de varianta j, ce revine pe o unitate de spor de capacitate in varianta i fata de varianta j.

Investitia specifica este un indicator de tipul efort/efect global, deci un indicator invers. Acest indicator permite comparatii intre variantele de proiecte atat din sfera productiei cat si intre sferele de activitate, inclusiv intre feluri de investitii.

Limitele indicatorului se refera la faptul ca acesta surprinde doar partial efortul si anume numai efortul din perioada de executie concretizat in valoarea investitiei, neluand in calcul si efortul din perioade de functionare reprezentat de costul de productie.

Investitia specifica nu tine seama de durata de executie a lucrarilor ea fiind plauzibila doar la investitii cu aceeasi durata sau durate apropiate.

Acest indicator surprinde doar efectul unui an reprezentat de capacitatea sau productia anuala, fiind utilizat doar in comparatia dintre variantele ce sunt caracterizate prin aceeasi durata de functionare.

I deviz - investitia de deviz

Df - durata finala

 
unde

f) Durata de recuperare a investitiei (D) - ne arata numarul de ani in care sumele investitie se recupereaza pe seama efectelor globale si ale efectelor nete, in calculele de eficienta globala sunt luate in considerare efectele nete (profitul preconizat) si nu efectul global deoarece o parte din acesta serveste la recuperarea efortului depus pentru obtinerea efectului.

Indicatorul durata de recuperare a investitie se poare calcula in mai multe moduri si anume:

1)      in cazul obiectivelor noi relatia de calul este urmatoarea:

unde, Pa - profitul anual

-         exprima perioada de timp in care investitia se va recupera din profitul anual obtinut

2)      In cazul obiectivelor supuse modernizarii sau dezvoltarii durata de recuperare a investitiilor se determina astfel:

unde

Pam - profitul anual dupa modernizare

Pa0 - profitul anual inainte de modernizare

 
- exprima perioada de timp in decursul careia efortul total de investitii necesar cerut de lucrarile de modernizare sau dezvoltare se a recupera din surplusul de profit obtinut ca urmare a efectuarii lucrarilor respective

3)      In cazul a 2 sau mai multe variante de investitii analiza eficientei economice a acestora se realizeaza prin determinare a duratei de recupera a investitiei suplimentare conform urmatoarei relatie de calcul

-         acest indicator astfel calculat exprima perioada de timp in decursul careia investitia suplimentara necesara in varianta i fata de varianta j se va recupera din profitul suplimentar in varianta i fata de varianta j.

Existenta unei perioade de atingere a parametrilor proiectati influenteaza durata de recuperare a investitiei in sensul maririi acesteia prin adaugarea la efortul total de investitii a profitului nerealizat in perioade de atingere a parametrilor proiectati.

unde Pn - profitul nerealizat in perioada de atingere a parametrilor proiectati

In cazul in care obiectivul de investitii este pus mai devreme in functiune influenteaza durata de recuperare in sensul scurtarii acesteia scazand din efortul total de investitii profitul obtinut ca urmare a punerii mai devreme in functiune a unei parti din capacitatea de productie.

, unde p* - profitul obtinut ca urmare a punerii in functiune mai devreme

Indiferent de modalitatile de calcul, indicatorul durata de recuperare a investitiilor (D) este un indicator invers de tipul fiind optima varianta de investitii cu durata de recuperare cea mai mica.

f) coeficientul de eficienta economica a investitiilor (E) sau coeficientul de fructificare sau eficacitatea

-         reprezinta inversul duratei de recuperare a investitiei si exprima profitul anual obtinut la un leu investit sau cati se recupereaza sub forma de profit dintr-un leu investit in decurs de un an

-         este un indicator direct de tipul fiind optima varianta a carui eficienta economica a investitiilor este maxima.

In calculele de eficienta economica se porneste de la un nivel acceptat de economie de 0,15. Indicatorii E si D sunt indicatori complementari, adica la o durata maxima exista un coeficient de eficienta economica a investitiilor minim.

Si acest indicator se poate calcula in mai multe variante:

1.     

Pa - profitul anual;

It - investitia totala

 
pentru obiective noi

unde

- exprima profitul anual obtinut la un leu investit

2.      pentru obiective supuse modernizarii, dezvoltarii sau retehnologizarii

Pam - profitul anual obtinut dupa modernizare

Pao - profitul anual obtinut inainte de modernizare

 
unde

- exprima sporul de profit obtinut la un leu investit in modernizare, dezvoltare sau retehnologizare

3.      pentru 2 sau mai multe variante de investitii

- exprima sporul de profit obtinut in varianta i fata de varianta j la un leu investitie suplimentara solicitata de varianta i fata de varianta j

Deoarece coeficientul de eficienta economica a investitiilor este inversul duratei de recuperare a investitiilor nu este necesar utilizarea simultana a celor 2 indicatori in luarea deciziei de investitie. Si in calculul acestui indicator se tine seama de faptul ca obiectivul nu functioneaza la parametrii proiectati dupa punerea in functiune sau ca parti din obiectiv se dau in functiune mai devreme de temenele preconizate.

De fiecare data investitia totala se corecteaza cu pierderea de profit in cazul neatingerii parametrilor proiectati si cu surplusul de profit in cazul punerii in functiune mai devreme a unei parti din capacitatea de productie.

Atat durata de recuperare a investitiilor cat si eficienta economica a investitiilor se refera al perioada de executie a investitiei neputand oferi o imagine completa asupra eficientei economice pe intreaga durata de viata a investitiei. Neajunsul se completeaza cu un alt indicator si anume:

g) cheltuieli echivalente

Pentru realizarea si functionarea unui obiectiv de investitii se utilizeaza 2 categorii de resurse si anume:

  1. resurse sub forma de investitii utilizate in perioada de executie
  2. resurse sub forma costurilor de productiei utilizate in perioada de functionare a obiectivului de investitii.

Aceste doua categorii de resurse genereaza 2 feluri de cheltuieli ce sunt efectuate de catre investitor si anume:

  1. cheltuieli de investitii pentru realizarea obiectivului
  2. cheltuieli de functionare a obiectivului de investitii (costurile productiei)

Simpla insumare directa a acestora nu este posibila deoarece investitiile reprezinta resurse ce se consuma o singura data, iar cheltuielile de exploatare se repeta in fiecare an.

Echivalarea cheltuielilor are loc printr-o insumare care implica luarea in considerare a duratei de functionare a capacitatii de productie.

Indicatorul cheltuieli echivalente este un indicator de volum masurand efortul total necesar realizarii si functionarii unui obiectiv de investitii.

Relatia de calcul a acestui indicator este urmatoarea:

Ca - cheltuieli totale anuale

Df - profitul durata de functionare a investitiei

 
K = It + Ca x Df unde

Pentru a se putea realiza comparativ intre ramuri, domenii, subramuri de activitate precum si intre variante de proiecte se construieste indicatorul cheltuieli echivalente unitare sau specifice prin raportarea la volumul productie sau volumul efectelor utile obtinute dupa urmatoarea relatie de calcul

unde q - capacitatea anuala de productie

Rezultatul exprima efortul total ce revine pe o unitate de capacitate fiind un indicator invers de tipul efort/efect global.

Ca' - cheltuieli anuale de productie exclusiv amortizarea

aa - amortismentul anual

 
Cheltuielile de functionare cuprind pe langa cheltuiala propriu-zisa de exploatare si amortismentul aferent mijloacelor fixe in functiune. Acest aspect este demonstrat pornind de la urmatoarea relatie:

Ca = Ca' + aa unde

In masura in care valoarea mijloacelor fixe este egala cu investitia totala putem scrie urmatoarele


Forma a indicatorului cheltuieli echivalente permite influenta dubla a investitiilor asupra fenomenului analizat. De aceea se accepta atat in teorie cat si practica economica eliminarea acestei influente duble prin calcularea indicatorului conform urmatoarei relatii de calcul:

sau

h) randamentul economic al investitiei (Re)

Acest indicator priveste procesul investitional in intregul sau din momentul inceperii lucrarilor de investitii pana in momentul scoaterii din functiune ca urmare a expirarii duratei economice de functionare.

Fondurile investite trebuiesc comparate nu numai cu profiturile anuale ci cu intregul volum de profit obtinut pe parcursul intregii perioade de functionare. Astfel se urmareste derularea procesului investitional si a celui de functionare a mijloacelor fixe, aspect ce este reprezentat de urmatoarea figura, grafic:

Simbolurile din grafic sunt urmatoarele:

t0 - momentul inceperii investitiei

0 - momentul punerii in functiune a investitiei

p - momentul atingerii parametrilor proiectati

D - momentul expirarii duratei de recuperare a investitiei

Def - momentul in care expira durata economica (eficienta) de functionare a obiectivului de investitii

I - curba investitiilor

Q - curba productiei

Ca - curba cheltuielilor de functionare (curba costului de productie)

S1 - valoarea totala a investitiilor

S2 - profiturile obtinute in decursul duratei de recuperare

S1 = S2 deoarece S1 = It = S2

S3 - profiturile obtinute dupa expirarea duratei de recuperare pana la sfarsitul perioadei de functionare, denumite profituri nete in sens economic si nu contabil (in sens contabil profitul net reprezint profitul ramas din cel brut dupa plata impozitului pe profit)

S3 = PnDin grafic se observa ca investitiile au o tendinta crescatoare determinata de necesitatea alocarii unui volum mai mare de resurse spre sfarsitul perioadei de executie pentru diminuarea pierderilor de profit ca urmare a imobilizarilor fondurilor investite.

Dupa ce obiectivul este pus in functiune urmeaza o perioada de atingere a parametrilor proiectati in care costurile tind sa scada iar volumul productiei sa cresc dupa care obiectivul functioneaza in regimul proiectat sau normal de functionare.

Spre sfarsitul duratei de functionare datorita uzurii fizice a mijloacelor fixe costurile tind sa creasca, iar volumul productiei sa scada si in momentul cand ele devin egale expira durata economica de functionare.

Randamentul economic al investitiei se determina cu ajutorul urmatoarei relatii de calcul:

Pn = (Df - D)xPan unde D - durata de recuperaer;

Pan = (1-Cip)x Pab Pn - profitul net obtinut dupa recuperarea investitiei

Pab = V - Ch

Indicatorul exprima profiturile nete obtinute la un leu investit fiind un indicator direct de tipul efect net/efort.

La numarator adaugam si scadem pe S2 si atunci obtinem:

Suprafetele S2 si S3 insumate reprezinta profiturile totale obtinute pe intreaga perioada de functionare, iar S1 = S2 putand astfel determina randamentul economic dupa urmatoarea relatie:

Rezultatul acestui indicator exprima profiturile totale obtinute la un leu investit dupa ce acesta a fost recuperat.

i) Viteza de recuperare a investitiei (Vr) - ne arata de cate ori se cuprinde durata de recuperare in durata de functionare sau de cate ori s-ar putea recupera investitia in decursului duratei de functionare

Df - durata de functionare

D - durata de recuperare

 
unde

Se cunoaste ca inversul duratei de recuperare este egal cu coeficientul de eficienta economica a investitiei, iar in acest caz viteza de recuperare a investitiei poate fi scrisa astfel:

Tinand seama de faptul ca coeficientul de eficienta economica ne arata profitul anual obtinut la un leu investit putem scrie ca viteza de recuperare a investitiei se determina dupa formula

- exprima profiturile totale obtinute la 1 leu investit

Se observa ca diferenta dintre randamentul economic al investitiei si viteza de recuperare a investitiei este 1, adica acel leu investit si recuperat sub forma de profit in decursul duratei de recuperare, ceea ce insemna ca in cadrul duratei de recuperare raportul , ceea ce inseamna ca se obtine un profit egal cu volumul investitiei. Pe parcursul intervalului de timp scurs intre expirarea duratei de recuperare a investitiei si pana la sfarsitul duratei de functionare raportul reprezinta randamentul economic al investitiei, iar pe parcursul duratei de functionare raportul constituie tocmai viteza de recuperare a investitiei.

aplicatia 1. Pentru realizarea unui obiectiv de investitii au fost elaborate 2 variante de proiect care prevad urmatoarele:

Nr.crt

Indicatori

U.M

Variante

V1

V2

1

Investitii

lei

120.000

140.000

2

Productia anuala valorica (Qv)

lei

70.000

80.000

3

Cheltuieli anuale

lei

50.000

55.000

4

Durata de functionare (Df)

ani

15

12

Se cere: sa se calculeze durata de recuperare si randamentul economic al investitiei pentru cele 2 variante.

1. iar

Þ Vopt = V2 deoarece D2 < D1

2. a) iar

- la 1 leu investit se obtine un profit net de 1,14 lei

 

- investind 1 leu in varianta 1 obtinem un profit net de 1,5 lei

 

b) iar

- reprezinta profitul total obtinut la 1 leu investit si recuperat

 

aplicatia 2. O firma trebuie sa decida asupra unei variante optime din cele 3 propuse care prezinta urmatoarele caracteristici:

Nr.crt

Indicatori

U.M

Variante

V1

V 2

V3

1

Investitii

mii lei

950

1.100

1.300

2

Productia anuala fizica

mii tone

350

400

600

3

Cheltuieli anuale

mii lei

700

1.000

1.400

4

Productia anuala valorica (Qv)

mii lei

950

1.150

1.720

Se cere: sa se calculeze durata de recuperare a investitiei si sa se aleaga varianta optima

iar

adica investitia va fi recuperata in 3,8 ani din profitul anual obtinut

aplicatia 3. sa se calculeze durata de recuperare a investitiei conform datelor prezentate de 3 variante de proiecte de investitii in comparatie cu situatia existenta si sa se identifice varianta optima

Nr.crt

Indicatori

U.M

Sit.

existenta

Variante

V1

V 2

V3

1

Investitii

mii lei

10.000

11.100

12.000

14.800

2

Productia anuala fizica

mii tone

1.000

1.000

1.000

1.000

3

Cheltuieli anuale

mii lei

6.000

5.500

4.600

4.800

4

Productia anuala valorica (Qv)

mii lei

7.500

7.500

7.500

7.500

5

Profitul anual (4-3)

mii lei

1.500

2.000

2.900

2.700

Automat in aceasta situatie, cand apare si situatie existenta - se va folosi formula prin mai multe variante

Interpretare: Investitia suplimentara necesara in varianta 2 fata de cea initiala va fi recuperata in 1,43 ani din profitul suplimentar obtinut in V2 fata de varianta initiala.

In cazul in care nu ar fi fost situatia suplimentara s-ar rezolva astfel:

aplicatia 4. 3 variante de proiect de investitie propun urmatoarele posibilitati de modernizare a capacitatii de productie:

Nr.crt

Indicatori

U.M

Sit.

existenta

Variante

V1

V 2

V3

1

Investitii

mii lei

-

1.800

2.200

2.800

2

Productia anuala valorica

mii lei

2.200

2.200

2.200

2.200

3

Cheltuieli anuale

mii lei

2.000

1.800

1.700

1.600

Se cere: sa se aleaga varianta optima in urma determinarii duratei de recuperare a investitiei dupa modernizare.

iar

interpretare: investitia necesara pentru lucrarile de modernizare se va recupera in 7 ani din profitul suplimentar obtinut.

aplicatia 5. Sa se calculeze coeficientul de eficienta economica a investitiilor in situatia in care compararea se face cu o varianta data.

Nr.crt

Indicatori

U.M

Sit.

existenta

Variante

V1

V 2

V3

1

Investitii

mii lei

10.000

11.000

12.000

14.000

2

Venituri anuale

mii lei

6.000

6.500

7.000

8.000

3

Cheltuieli anuale

mii lei

5.000

5.000

5.000

5.500

iar

insa alegem varianta 1 deoarece efortul investitional este mai mic fata de varianta 2.

Realizand o investitie suplimentara de 1 leu fata de situatia existenta obtinem un spor de profit de 0,5 lei in varianta 1 fata de cea existenta.

aplicatie 6. Propunem urmatoarele 3 proiecte de investitii conform urmatorului tabel:

Nr.crt

Indicatori

UM

Sit.

existenta

Variante

V1

V2

V3

1.

Investitia

mii lei

5.000

5.500

5.800

6.500

2

Productia anuala fizica

mii tone

400

400

400

400

3

Productia anuala valorica

mii lei

8.000

8.000

8.000

8.000

4

Cheltuieli anuale

mii lei

7.500

7.000

6.800

6.500

5

Profitul anual (3-4)

mii lei

500

1.000

1.200

1.500

6

Durata de functionare

ani

-

20

15

12

Se cere: sa se aleaga din cele 3 variante varianta optima in urma determinarii duratei de recuperare a investitiei si a coeficientului eficienta economica cu formula pentru 2 sau mai multe variante, precum si in urma calcularii randamentului economic.

1.

Interpretare: investitia suplimentara in varianta 1 fata de cea existenta se va recupera din profitul suplimentar obtinut in varianta 1 fata de varianta initiala intr-un an

2.

Interpretare - investitia suplimentara realizata in varianta 1 fata de varianta existenta determina obtinerea unui profit de 1 leu in aceasta varianta fata de cea initiala

3. iar

Indicatori statici suplimentari utilizati in determinarea eficientei economice a investitiilor

1.      investitia specifica

Idev - investitia de deviz

Id - investitia directa

Icol - investitia colaterala

 
unde

2.      imobilizarile totale (MT)

unde en - coeficientul normal sau normat de eficienta

Ih - efortul investitional aferent anului h

d - durata de executie

h - anual in care este efortul investitional

- jumatatea perioadei de gestiune

3.      investitia totala

It = Id + Icol + Icon + MT + Nac unde Icon - investitia conexa

Nac - necesarul de active circulante


4.      durata de recuperare a investitiei

unde p' - profitul nerealizat in perioada de atingere a parametrilor proiectati

Pab - profit anual brut

Pan - profit anual net

Cup - cota de nerealizare a profitului

dap - durata de atingere a parametrilor

5.      coeficientul de eficienta economica

6.     

unde Ca' - cheltuieli anuale exclusiv amortizarea

aa - amortismentul anual

 
cheltuieli echivalente

7.      viteza de recuperare

aplicatie 7. In vederea realizarii unui obiectiv de investitii s-a elaborat documentatia tehnico-economica din care rezulta posibilitatea executarii obiectivului in 2 variante cu urmatoarele caracteristici:Nr.crt

Indicatori

UM

Variante

V1

V2

1.

Investitia directa (Id)

mii lei

35.000

40.000

2

Investitia colaterala (Icol)

mii lei

11.000

12.000

3

Investitia conexa (Icon)

mii lei

19.000

15.000

4

Cota de coparticipare a investitiei conexe

%

70

50

5

Capacitatea de productie (q)

tone/an

8.000

9.000

6

Volumul productiei exprimat in pret de vanzare (Vpv)

mii lei

21.000

24.500

7

Volumul productiei exprimat in cost de productie (Vcp)

mii lei

12.000

14.000

8

Durata de executie a obiectivului de investitie (d)

ani

2,5

3

9

Esalonarea lucrarilor de investitii (Ih)

mii lei

9.300

30.000

20.000

19.500

25.000

15.000

10

Durata de functionare (Df)

ani

25

27

11

Necesarul de active circulante (Nac)

mii lei

450

550

Coeficientul normal de eficienta este de 0,15, iar cota de impozit pe profit este de 16%. Pentru atingerea parametrilor proiectati este necesara o perioada de timp de 6 luni in V1 in decursul careia profitul se realizeaza in proportie de 75%.

Sa se aleaga varianta optima in urma calcularii indicatorului statici.

Etapele aferente variantei 1

1. determinarea marimii investitiei specifice

2. determinarea duratei de recuperare a investitiei

3. determinarea marimii coeficientului de eficienta economica a investitiei

ATENTIE!!! La D se trece rezultatul cu 2 zecimale, iar la E cu 3 zecimale

4. determinarea marimii cheltuielilor echivalente unitare

5. determinarea marimii randamentului economic al investitiei

- profitul net obtinut la 1 leu investit

 

6. determinarea marimii vitezei de recuperare a investitiei

- de 2,75 ori poate fi recuperata investitia in decursul duratei de functionare

 

 

Etapele aferente variantei II

1. determinarea marimii investitiei specifice

2. determinarea duratei de recuperare a investitiei

3. determinarea marimii coeficientului de eficienta economica a investitiei


4. determinarea marimii cheltuielilor echivalente (unitare)

5. determinarea marimii randamentului economic al investitiei

reprezinta profitul net obtinut la 1 leu investit

6. determinarea marimii vitezei de recuperare a investitiei

- de 3,21 ori poate fi recuperata investitia in decursul duratei de functionare

 

Raspuns

Nr.

crt

Indicatori

Simbol

UM

Variante

Tipul indicatorului

ÞVoptim

V1

V2

1

Investitia specifica

Isf

lei/tonaDf

230

214

minÞVopt=V2

2

Durata de recuperare a investitiei

D

ani

9,1

8,4

minÞVopt=V2

3

Coeficientul de eficienta economica

E

-

0,110

0,119

maxÞVopt=V2

4

Cheltuieli echivalente specifice

K

Lei/tonaD

1.500

1.555,5

minÞVopt=V1

5

Randamentul economic al investitiei

Re

-

1,75

2,21

maxÞVopt=V2

6

Viteza de recuperare a investitiei

Vr

-

2,75

3,21

maxÞVopt=V2

Þ in urma determinarii indicatorului statistici varianta optima pentru investitor va fi V2.


loading...
Document Info


Accesari: 12818
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )