Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadPrezentarea sc prodplast sa

Business
ALTE DOCUMENTE

Fondurile structurale -suport de curs-
Bazele stiintei marfurilor - Merceologie
ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE
ANALIZA FINANCIARA PE BAZA DE BILANT
EXEMPLU DE HEDGING VALUTAR
Rolul afacerilor si a omului de afaceri in economia de piata
FISA DE PREZENTARE A AFACERII
Ideea afacerii
ARTA DE A REUSI

PREZENTAREA SC PRODPLAST SA

1.1 SCURT ISTORICPrezentarea societǎtii  SC PRODPLAST SA

PRODPLAST S.A. are peste 40 de ani de experientǎ in domeniul prelucrǎrii materialelor plastice. Este recunoscutǎ ca lider in Romania prin performantele produselor sale si prin raportul calitate-pret.

Infiintatǎ in 1957, S.C. PRODPLAST S.A. si-a diversificat continuu fabricatia,  astfel cǎ, in prezent, produsele sale se adreseazǎ unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat si casnici, fiind apreciate pe piata romaneascǎ cat si in 25 de tǎri din patru continente.

Informatii 646j92g generale:

Denumire firmǎ: PRODPLAST SA

Cod fiscal:108

Cod Registrul Comertului :J 40/ 161/ 1991

Adresa: Bucuresti, sector 2, str. Ziduri Mosi, nr. 23

Presedinte Elena Pantazi

Tel/Fax 021-2523578, 021-2523617

E–mail office@prodplast.ro

Adresa web www.prodplast.ro

Istoricul firmei

In anul 1957 a fost infiintatǎ intreprinderea de mase plastice Bucuresti prin reprofilarea Fabricii Chimice nr.10.

In anul 1991  a fost infiintatǎ societatea comercialǎ PRODPLAST S.A. in conformitate cu prevederile Legii nr.15 si 30/1990 si a Hotǎrarii Guvernului Romaniei nr.1200/12.11.1990 si a Statutului societǎtii, prin reorganizarea Intreprinderii de prelucrare mase plastice Bucuresti.

S.C.PRODPLAST S.A., constituitǎ pe structura intreprinderii de mase plastice Bucu-

resti, este prima fabricǎ de prelucrare a maselor plastice din Romania.

1.2 MANAGEMENTUL SC PRODPLAST SA

Figura 1.Structura organizatoricǎ      

Organigrama S.C. PRODPLAST S.A

AGA

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

 

DIRECTOR GENERAL – PRESEDINTE C.A.

 


       (Sursa:Raportul anual al Directoratului la SC Prodplast SA:2007)

In  perioada   ianuarie  -   aprilie  2007   administrarea  firmei  a  fost  realizatǎ de  Consiliul  de Administratie  :

- Pantazi  Elena-  presedinte

- Vedel Alexandru-  vicepresedinte

- Pogonaru  Florin Ion-  membru

- Dascǎlu Romulus-  membru

- Tǎtaru  Gabriela-  membru

- Vlǎdescu Anda-  membru

- Nedelcu Liliana-  membru

Conform hotǎrarii   AGAE /   28.04.2007   prin modificarea  actului constitutiv, s-a adoptat      sistemul  de  administrare dualist format  din Consiliu  de Supraveghere si Directorat.1.3 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Informatii 646j92g financiare

S.C. Prodplast S.A. are in intregime capital privat.Capitalul   social   inregistrat   la   31.12.2007   este   37.847.280   RON,   impǎrtit   in   37.847.280  actiuni in valoare nominalǎ de 1 RON/actiune. Structura actionariatului la data de 31.12.2007, este :

Tabelul 1.Structura actionariatului

- SC Nord  SA

=

25,12  %

- SIF Oltenia

=

9,72 %

- SIF Banat  – Crisana

=

8,36 %

- Broadhurst Investments Limited

=

5,96 %

- Raiffeisen  Zentralbank AG Austria

=

5,44 %

- Alte persoane juridice si  fizice

=

45,40 %

Numǎrul  total  de actionari  la  data de  31.12.2007 este de 3.317, din care :

- persoane juridice

57  ( 30.453.580  actiuni  reprezentand  80,46  %)

- persoane fizice

3.260

(7.393.700  actiuni  reprezentand 19,54  %)

(Sursa:Raportul anual al Directoratului la SC PRODPLAST SA:2007)

 Actiuni

1.Capitalul   social   al   SC   Prodplast   SA   este   in   valoare   de   37.847.280   lei,   impǎrtit   in  37.847.280  actiuni  nominative,  cu valoare nominalǎ de 1 leu / actiune.

Aceastǎ  valoare  a  capitalului  social  a  rezultat  in  urma  majorǎrii  capitalului  social  prin  aport  in numerar  conform  Hotǎrarii AGAE nr. 2/21.06.2006.

Structura   sinteticǎ   consolidatǎ   a   actionarilor   SC   Prodplast   SA   la   data   de   31.12.2007   se  prezintǎ  astfel :

                        Tabelul 2.Situatie actionari

Actionari

Numǎr  de actiuni detinute

Pondere  in capitalul

social (%)

1

NORD SA Bucuresti

9.508.024

25,12

2

SIF  Oltenia

3.679.900

9,72

3

SIF  Banat –  Crisana  S.A.

3.162.741

8,36

4

Broadhurst  Investments Limited

2.254.368

5,96

5

Raiffeisen  Zentralbank  AG  Austria

2.057.300

5,44

6

Alti actionari

17.184.947

45,40

TOTAL

37.847.280

100,00


    (Sursa:Raportul anual al Directoratului la SC PRODPLAST SA:2007)

2.Societatea nu  a  emis  actiuni  preferentiale sau  cu  drept  de vot si  fǎrǎ  drept  de dividende.

3.In cursul  exercitiului  financiar  2007,  nu s-au  fǎcut  rǎscumpǎrǎri  de  actiuni  si  nu  s-au emis  obligatiuni.

4.Actiunile  SC  Prodplast  SA  sunt  cotate  din  anul  1997  pe  piata  Bursei  de Valori  Bucuresti,  la  categoria a  II a, avand  simbolul  PPL.

Situatia  sinteticǎ  a  tranzactiilor  cu  actiuni  SC  Prodplast  SA  inregistrate  in cursul  anul  2007  se prezintǎ astfel :

-numǎrul  total de tranzactii :  6.282  ;

-numǎrul  total  de  actiuni  tranzactionate :  17.959.553,  care  reprezintǎ

- 47,5  %  din  total  actiuni ;

-valoarea totalǎ a tranzactiilor : 65.601.716 lei  ;

-pretul  mediu ponderat inregistrat  : 3,6527 lei  / actiune ;

-capitalizarea bursierǎ la finele anului 2007  : 170.312.760  lei ;

-pretul  pe  actiune  in  anul  2007  a  oscilat  intre  un  minim  de  2,59  lei  / actiune si  un maxim  de 4,99  lei / actiune .

1.SC  Prodplast  SA  detine  titluri  de  participare  in  actiuni  la SC  Romtatay  SA Bucuresti  45,54%  din capitalul  social al societǎtii  mixte  romano  – spaniole,  in  valoare de 492.750  lei (valoare  nominalǎ).  Societatea  a  fost  infiintatǎ  in  anul  1991,    cu  durata  de  10  ani.  In  anul  2002  conform hotǎrarii  AGAE  contractul  de  societate  s-a  prelungit  cu  incǎ  10  ani,  celelalte  contracte  (inchiriere,  furnizare utilitǎti),  prelungindu-se corespunzǎtor.

Societatea  mixtǎ  isi  desfǎsoarǎ  activitatea  in  spatii  inchiriate  de  la  SC  Prodplast SA  (hale,  birouri,  teren)  pentru  care  plǎteste  chirie  lunarǎ.  Pentru  anul  2007 chiria  calculatǎ  si  incasatǎ  a  fost  de 234.562 lei.

Utilitǎtile sunt  furnizate  de SC Prodplast SA pe  baza unor  contracte  de  prestǎri servicii.  Reprezentantii  SC  Prodplast  SA  in  CA  /  AGA  Romtatay  SA  sunt  presedintele  directoratului  si doi  membri ai  directoratului.

Rezultatele obtinute  de  SC  Romtatay  SA  sunt :

Tabelul 3.Rezultate obtinute de SCRomtatay SA

-  mii lei  -

2004

2005

2006

2007

Cifra de afaceri

12.606

11.412

11.239

12.747

Profit brut

1.826

828

894

1.286

Profit net

1.368

695

750

1.076

        (Sursa:Raportul anual al Directoratului la SC PRODPLAST SA:2007)

1.SC  Prodplast  SA  a  achizitionat  in  luna  Decembrie  2007,  909  actiuni   SNTGN 

TransGaz SA,la pretul de 191.92 lei/actiune.

Obiectul de activitate:

Prin cele patru fabrici ale sale, S.C. PRODPLAST S.A. pune la dispozitia clientilor sǎi urmǎtoarele :

PRELUCRARE PVC- FABRICA 1 pondere in venituri exploatare – 60 % 
(policlorura de vinil)

-granule PVC pentru incǎltǎminte, cabluri electrice, furtune, tevi, tuburi etc.

-tuburi pentru instalatii electrice

-tevi pentru apǎ si fluide cu actiune necorozivǎ asupra PVC

In   anul   2007   s-a   inregistrat   o   crestere   a   productiei   fizice   cu   8   %   si   a   veniturilor   din  exploatare  de  cca.  12  %  fatǎ  de  2006,  ponderea  importantǎ  in  aceastǎ  crestere  avand o  productie de  granule PVC  de  uz electrotehnic  (+  8 %)  si productia  de granule  PVC  cu diverse  aplicatii (+  36 %).

PRODUSE INJECTATE- FABRICA 2 pondere in venituri exploatare – 8 % 
(din polietilenǎ, polipropilenǎ, polistiren, poliamide, poliacetal etc.)

-articole sanitare si de menaj -articole de voiaj, birou si gradinǎ

-ambalaje (navete, cutii etc.)

-articole industriale (componente auto, carcase acumulatori, cǎsti de protectie etc.)

In  anul  2007  a  continuat  procesul  anticipat  de  scǎdere  a  vanzǎrilor,  reflectat  in  diminuarea  productiei  fizice  cu 9  % si  a veniturilor  din exploatare  fatǎ  de  2006 cu  cca.  5 %.

PRELUCRARE DIN POLIETILINA- FABRICA 3 pondere in venituri exploatare 29% :

-folii pentru ambalare, constructii, solarii etc.

-folii cu bule, folii termocontractibile, benzi avertizoare

-saci (inclusiv in role)

-pungi si sacose

-profile complexe

-clisee flexografice din fotopolimeri pentru imprimǎri pe folie (polietilenǎ, polipropilenǎ), hartie, carton.     

In  anul  2007  s-a  inregistrat  o  scǎdere  a  productiei  fizice  la  ambalaje  flexibile  fatǎ  de  anul  2006  cu  15  %  si  a  veniturilor  din  exploatare  cu  20  %.  Scǎderea  s-a  inregistrat  pe  piata  internǎ  in  principal, ca urmare a deciziei  de  logisticǎ  si de  marketing  a  unor grupuri internationale, producǎtori  de   materiale   de   igienǎ   si   spǎlare,   de   a   inlocui   unele   ambalaje   colective   din   material   plastic   cu  ambalaje colective din carton, asa cum de altfel s-a anticipat la prezentarea programului si bugetului  pe 2007.

Ponderea   exportului   (40%),   cresterea   pretului   polietilenei   (pretul   barilului   de   petrol),  volatilitatea  cursului  de  schimb,  aprecierea  leului  fatǎ  de  euro  (cca.  6%  fatǎ  de  2006)  au  influentat  negativ veniturile  si profitul  operational.

 

MATRITE- Sectia Sculǎrie Matriterie

-matrite pentru produse injectate, suflate si termoformate

-SDV-uri pentru linii de extrudere

-piese de schimb pentru echipamente specifice prelucrǎrii maselor plastice

-reparatii matrite

-MATRITE  SI  SDV-uri  (Sectie)  :   pondere  in  venituri  exploatare  sub  1  %,  in  anul  2007  fatǎ  de  anul  2006 inregistreazǎ  o usoarǎ crestere.

-SMEA  (utilitǎti  si diverse).

Cele  3  fabrici  si  sectia  matriterie  functioneazǎ  ca  centre  de  profit  si  costuri.  In  anul  2007  toate  centrele  au  realizat  profit,  cu  mentiunea    la  Fabrica  2    Produse  Injectate,  acesta  a  fost  nesemnificativ  (ca  de altfel,  in ultimii  ani).

Metode de distributie : vanzǎri en gros si en detail, distribuitori si comisionari.

Ponderea categoriilor de produse in cifra de afaceri este de cca. 60% prelucrate PVC si  cca. 27% ambalaje PE.

Capacitǎtile de productie sunt amplasate la sediul societǎtii din str. Ziduri Mosi nr. 23 Sect. 2  Bucuresti si anume :

-linii fabricatie granule PVC (includ instalatii de transport, dozare, malaxare, granulare PVC)

- linii de extrudere tuburi, tevi, profile (cu diametrul snec 45 – 125 mm)

-masini de injectie (80 - 800 tone fortǎ)

-linii de extrudere folie (cu diametrul snec 32-90 mm), masini de imprimare si masini sudare folie 

Concurenti

Principalii concurenti interni ai societǎtii sunt :

- prelucrate PVC - Teraplast Bistrita, Romcarbon Buzǎu

- produse injectate - Munplast Bucuresti, Napochim Cluj

- ambalaje flexibile - Munplast Bucuresti, Romcarbon Buzǎu

Pe termen mediu si lung societatea va trebui sǎ infrunte si concurenta reprezentatǎ de importuri, de calitate inalta si mai flexibile.

Furnizori

Furnizorii principali ai societǎtii sunt :

-SNP Petrom rafinǎria Arpechim Pitesti (pentru polietilenǎ)

-Oltchim SA Rm Valcea (pentru PVC).

(surse de aprovizionare sigure, cu preturi relativ comparabile cu cele de pe piata internationalǎ).

Clienti

Printre clienti se numǎrǎ :

-Arpechim

-Dacia Pitesti

-Isovolta Group.

Concentrarea portofoliului de clienti si de furnizori reprezintǎ un factor de risc privind activitatea; riscul s-a manifestat pe parcursul acestui an, in urma opririi productiei la Arpechim si Oltchim pentru o anumitǎ perioadǎ in timpul verii, ceea ce a determinat reorientarea cǎtre materii prime din import.

Salariatii

Tabelul 4.Informatii 646j92g salariati/productie fizicǎ

120016000

 

15585

16300

14000

1000

14870

14931

15203

13793

14288

13366

14051

12000

800

 

10000

 

600

708

8000

622

 

400

559

540

6000

497

 
407

4000

 

369

 

200

328

298

 

 

 

299

2000

 

 

0

0

 

 

2004

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2007

2008 (*)

Numǎr mediu salariati

Productia fizicǎ 

  (Sursa:Raportul anual al Directoratului la SC PRODPLAST SA:2007)

Informatii 646j92g   privind  salariatii,  administratorii  si  directorii

SC  Prodplast  SA  nu  are  nici un  fel  de obligatii  privind  plata  de pensii cǎtre fostii directori si /sau administratori, membrii Directoratului si Consiliului de Supraveghere, nu a acordat avansuri  sau credite directorilor si / sau administratorilor si nu a emis garantii asumate de societate in numele  acestora.

Situatia  salariatilor  cu  contract  de  muncǎ  in  anul  2007,  comparativ  cu  2006,  se  prezintǎ  astfel:

Tabelul 5.Situatie salariati

2006

2007

diferente

%

-  numǎrul mediu  anual de  salariati

369

324

-45

87,8

-  numǎrul de salariati la inceputul anului

384

348

-36

90,6

-  numǎrul de salariati la sfarsitul anului

348

303

-45

87,1

din care :

-  muncitori  calificati

257

225

-32

87,5

-  personal  cu  studii  superioare

52

44

-8

84,6

-  maistri si  tehnicieni

14

11

-3

78,6

- persoane cu studii medii si alte incadrari

25

23

-2

92,0

  (Sursa:Raportul anual al Directoratului la SC PRODPLAST SA:2007)

Reducerea  personalului  salariat  in  cursul  anului  2007  de  la  348  persoane  la  303  persoane  s-a  produs  prin  :  pensionǎri  (20  persoane),  la  cerere  (20  persoane),  deces  (1  persoanǎ),  suspendarea  contractului de munca (4  persoane).

Situatia  veniturilor  medii  lunare pe  salariat  este  urmatoarea :

Tabelu 6.Venituri medii salariati

2006

2007

%

-  venit mediu  brut lunar (lei  /  salariat)

1.166

1.438

123,3

-  venit mediu  net  lunar  (lei /  salariat)

861

1.045

121,4

- valoarea medie lunarǎ a Tichetelor de Masǎ (lei / salariat)

129

127

93,8

            (Sursa:Raportul anual al Directoratului la SC PRODPLAST SA:2007)

In  cursul  anului  2007  s-au  acordat  tichete  de  masǎ  la  toti  salariatii  cu  contract  de  muncǎ,  la  nivelul maxim permis de  lege.

Incepand   cu   luna   Octombrie   2007,   s-a   acordat   o   sumǎ   netǎ   de   30   lei   / lunǎ   pentru  acoperirea partialǎ a cheltuielilor de transport la/de la serviciu pentru salariatii cu salariul tarifar sub  1.000  lei. De  aceastǎ  prevedere au beneficiat  154 persoane in  luna   octombrie,   148 persoane in luna  noiembrie  si 146 persoane in luna decembrie  2007.


CAPITOLUL 2.   EVOLUTII BILANTIERE

2.1 BILANTUL CONTABIL-DEFINIRE,STRUCTURA,UTILIZATORI,LIMITE

Bilantul este un inventar al averii intreprinderii,intocmit in vederea masurarii valorii patrimoniale.Criteriul de baza pentru construirea lui este:pentru active gradul de lichiditate a elementelor componente,iar pentru pasiv gradul de exigibilitate.

Abordarea patrimoniala este o abordare externǎ,bilantul patrimonial prezentand interes pentru actionari-proprietari,care vor sa afle valoarea patrimoniului si pentru creditori in viziunea carora activul bilantier reflecta garantia recuperarii drepturilor lor.

Bilantul contabil este instrumentul principal prin care se realizeaza legatura intre contabilitatea perioadelor trecute si cea a perioadelor viitoare,in sensul ca,la inceputul fiecarui an,indicatorii din bilantul final al anului precedent sunt preluati ca solduri initiale ale conturilor redeschise in contabilitatea anului curent.[1]

Structura bilantului contabil

In prezent exista doua modele de bilant utilizate in cadrul analizei financiare:

-primul model este cel orizontal,care a fost adoptat o data cu Legea contabilitatii nr. 82/1991 si de regulamentul de aplicare a acestuia,model care a fost utilizat pana in 2001.

-al doilea model,cel vertical,este cel impus prin OMF nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Sandardele Internationale de Contabilitate,preluat in forma simplificata si de OMF nr. 306/2002 privind aprobarea reglementarilor contabile armonizate simplificate.

In functie de cifra de afaceri,nr. de angajati si de activitatea fiecarei intreprinderi se utilizeaza:

-fie modelul detaliat,pe baza ordinului OMF nr.94/2001 care se intruneste de catre regii

autonome,companii nationale,agenti economici considerati mari,cotati la bursa;

-fie modelul simplificat,pe baza ordinului OMF nr.306/2002,care se intruneste de catre microintreprinderi.

Entitatile economice care intra in aria de aplicativitate a OMFP nr 1752/2005 au obligatia de a intocmi urmatoarele situatii anuale:

-bilantul;

-contul de profit si pierdere;

-situatia modificarii capitalurilor proprii;

-tabloul fluxurilor de trezorerie;

-politici contabile si note explicative.[2]

Exercitiul financiar reprezintǎ perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare si, de regulǎ,coincide cu anul calendaristic.[3]

Utilizatorii informatiilor financiare

 Managerii entitatilor.Conducerea are capacitatea de a determina forma si continutul unor astfelde informatii suplimentare pentru satisfacerea propriilor necesitati.

 Investitorii.In centrul preocupǎrilor acestora se aflǎ calitatea informatiei.In mod concret investitorii sunt interesati de capacitatea intreprinderii de a realiza castiguri viitoare.[4]

 Angajatii

Acestia sunt interesati de informatiile care le permit sa evalueze capacitatea entitatilor de a oferi remuneratii,pensii si alte avantaje,precum si oportunitati profesionale.

Personalul angajat isi asuma riscul pierderii locurilor de munca.

Creditorii financiari.

Sunt interesati de informatiile care le oferǎ posibilitatea sa determine daca imprumuturile acordate si dobanzile aferente vor fi rambursate la scadenta.Bancile sunt creditorii care finanteaza in principal activitatea economica a unei entitati.

Furnizorii si alti creditori financiari.

Clientii

Sunt intersati de informatii despre continuitatea activitatii unei entitati,mai ales cand au o colaborare pe termen lung cu entitatea respectiva sau sunt dependenti de ea.

Analistii financiari ai unor institute specializate,evalueaza periodic starea entitatilor la solicitarea unor clienti,in cazul unor litigii comerciale sau,anual atunci cand se alcatuiesc topul entitatilor.

Guvernul si institutiile sale.

Acestia solicita informatii si pentru a reglementa activitatea entitatilor,pentru a determina politica fiscala si ca baza pentru calculul venitului national si a altor indicatori statici similari pentru alocarea resurselor. Publicul isi asuma atat riscul investitional,cat si un risc comercial atunci cand intra in afaceri cu o entitate.[5]

Bilantul are doua parti:activul care cuprinde drepturi de proprietate si de creantǎ si pasivul compus din obligatii si angajamente adica surse de finantare.

Activele sunt ordonate crescator dupa lichiditate,iar pasivele descrescator dupa exigibilitate.

Structura activului

Activele sunt elemente de patrimoniu,fonduri care contribuie la obtinerea de profit,castiguri.[6]

Activul este o resursa controlata de entitate,rezultat al unor evenimente anterioare de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate si al carui cost poate fi evaluat in mod credibil.[7]

Activul cuprinde bunurile,disponibilitatile si drepturile de creantǎ ale intreprinderii.

Activul se imparte in patru grupe:

1.Active imobilizate

1.1Imobilizari necorporale

1.2Imobilizari corporale

1.3Imobilizari financiare

2.Active circulante

2.1Stocuri

2.2Creante

3.Investitii pe termen scurt

3.1Casa si conturi la banci

3.2Cheltuieli in avans

4.Datorii pe termen scurt

1.Activele imobilizate au urmatoarele caracteristici:

-perioada lor de utilizare si lichidare este mai mare de un an;

-participa la desfasurarea mai multor cicluri economice,fara a se consuma si inlocui dupa prima intrebuintare;

-nu sunt destinate direct comercializarii,ci sunt fixate in activitatea unitatilor patrimoniale.

1.1Imobilizarile necorporale(active intangibile,nemateriale)

Acestea cuprind toate acele valori economice( de investitii) care nu imbraca forma de bunuri materiale concrete.

1.2Imobilizari corporale(fizice sau materiale),cuprind bunurile materiale de folosinta indelungata,in activitatea unei unitati patrimoniale,concretizate sub forma de terenuri si mijloace fixe.

1.3Imobilizarile financiare cuprind titluri de participare,interese de participare detinute,alte titluri imobilizate si creante imobilizate.[8]

2.Activele circulante se caracterizeaza prin urmatoarele:

-nu raman durabil intr-o unitate patrimoniala,perioada de rotatie a lor  este de regula mai mica de un an;

-ele se afla intr-o continua miscare,schimbandu-si forma materiala si utilitatea in cadrul circuitului economic al patrimoniului(materie prima,produs finit,creanta,bani).[9]

2.1Stocuri

-sunt detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;

-in curs de productie in vederea vanzarii in aceleasi conditii ca mai sus;sau

-sub forma de materii prime,materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestare de servicii.

2.2Creantele

Sunt valori economice avansate temporar de catre titularul de patrimoniu(creditor)altor personae fizice sau juridice(debitori) pentru care urmeaza sa primeasca un echivalent valoric concretizat intr-o suma de bani,bun lucrare sau serviciu.

2.3Investitii financiare pe termen scurt(plasamentele)

Acestea au un grad ridicat de lichiditate deoarece cuprind activele care pot fi transformate in numerar intr-un timp scurt.

2.4Disponibilitatile banesti

Acestea se gasesc sub forma de numerar,disponibilitati aflate la banci si alte valori.

3.Cheltuielile in avans(sau activele de regularizare)

3.1Cheltuielile in avans

Consemneaza plati efectuate in avans referitoare la chirii,abonamente, taxe de locatie,reparatii capitale,dobanzi,prime de asigurare etc.

3.2Decontarile din operatiuni in curs de clarificare

In cazul amenzilor,locatiilor,cheltuielilor de judecata,etc pana la clarificarea situatiilor nu este permisa inregistrarea acestora pe conturi de venituri,cheltuieli sau rezultate.

Aceste cheltuieli desi au fost angajate in perioada curenta vor fi repartizate pe perioadele viitoare de gestiune.

 Structura pasivului

Pasivul reprezinta acea parte a bilantului prin care este exprimata in etalon valoric modalitatea de dobandire a bunurilor din activ,acoperirea fiananciara a rentabilitatii economice care compun averea firmei.[10]

Pasivul se imparte in:

4.Capitaluri proprii

5.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

6.Datoriile

7.Pasivele de regularizare

4.Capitaluri propri

Capitalurile proprii reprezinta resursele financiare atrase de la proprietari(actionari sau asociati)precum si cele constituite din profiturile obtinute.

5.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Se constituie pe seama cheltuielilor exercitiului trecut si au drept scop acoperirea unor riscuri si cheltuieli viitoare care la data incheierii unui exercitiu financiar sunt determinabile ca si cuantum,dar sunt neprevizibile ca si moment in timp,in care ar deveni realizabile,de exemplu:provizioane pentru litigii,provizioane pentru garantii acordate clientilor,alte provizioane.[11]

6.Datoriile

O caracteristicǎ esentialǎ a unei datorii este aceea cǎ ea corespunde unei obligatii actuale a societǎtii,care reprezintǎ un angajament sau o responsabilitate de a actiona intr-un anumit mod.[12]

7.Pasivele de regularizare cuprind:

7.1 Venituri in avans

Cuprind incasarile sau creantele constate in exercitiul curent,dar care vor influenta exercitiile urmatoare.Ex:venituri din chirii,abonamemte,asigurari,dobanzile aferente cu plata in rate.

7.2 Subventii pentru investitii

Sunt resurse alocate de la bugetul de stat pentru investitii sau alte institutii interesate in vederea finantarii unor lucrari de investitii in active imobilizate.;donatiile sub forma mijloacelor fixe. 

2.2 INTERPRETARI ALE BILANTULUI

                                                                                                                       

Termenul de bilant provine de la cuvantul italienesc “bilancia” care are la baza latinescul “bi” si “lanx”,adica “doua talere”,simbolizand astfel o balanta cu doua talere.Valori de marime egala stau fata in fata si se egaleaza reciproc.Intr-unul din talere apare valoarea activului,iar in celalalt valoarea pasivului.[13]

Bilantul cuprinde toate elementele de active si de capitaluri proprii si datorii grupate dupa natura,destinatie si lichiditate,respective natura,provenienta si exigibilitate.[14]

Bilantul furnizeaza doar o imagine la un moment dat,o imagine statica a patrimoniului intreprinderii,care in realitate se modifica in mod continuu,mai ales in cadrul intreprinderilor care sunt afectate de caracterul sezonier al aproizionarilor si al desfacerilor.[15]

Bilantul pentru analiza fianciara reprezinta o sursa de informatii privilegiata deoarece informatiile oferite sunt disponibile imediat.

Bilantul este o situatie cu caracter static,intrucat reflecta situatia patrimoniului asa cum exista la un moment dat,de obicei la finele anului,putand fi comparat cu o fotografie.[16]

In modelul de contabilitate din Romania bilantul contabil in forma sa completǎ este alcǎtuit din:bilant(situatia patrimoniului),contul de profit si pierdere(contul de rezultate),anexa la bilant si raportul de gestiune,toate acestea formand un tot unitar.[17]

Abordari privind bilantul

Abordarile bilantului in literatura de specialitate pot fi structurate in doua categorii:

-abordari ale bilantului,centrate pe conceptul de patrimoniu;

-abordari ale bilantului de sorginte anglo-saxona.

Bilantul poate fi interpretat din mai multe puncte de vedere.Pe plan mondial s-au conturat in acest sens trei conceptii:

-conceptia juridica;

-conceptia economica;

-conceptia financiara.

Conceptia juridica pleaca de la acceptiunea juridica a patrimoniului conform careia bilantul recenzeaza in active drepturile de proprietate si drepturile de creanta,iar in pasiv capitalurile proprii si totalitatea datoriilor fata de terti. 

Pornind de la aceasta conceptie s-a constitiuit indicatorul situatia neta care exprima capitalurile proprii sau valoarea bunurilor proprietate ale intreprinderii.

Conceptia economica cu privire la bilant se bazeazǎ pe faptul ca,contabilitatea nu are doar o latura tehnica,de inregistrare,de clasare si de adunare,ci si o latura economica deoarece apreciaza si evalueaza.[18]

Pornind de la aceasta conceptie a fost elaborate bilantul functional si tabloul de finantare.

Conceptia financiara defineste activul bilantului ca un ansamblu de mijloace care pot fi utilizate pentru achitatea datoriilor la scadenta,iar pasivul ca totalitatea datoriilor grupate prin prisma termenilor la care trebuie achitate.

In viziunea anglo-saxona,bilantul este documentul de sinteza care prezinta situatia financiara a intreprinderii,fiind excluse judecatile patrimoniale,aspect evidentiat atat de importanta acordata principiului prevalentei economicului asupra juridicului,cat si de modul de definire a elementelor care compun bilantul,respectiv activelor,datoriilor si capitalurilor proprii,definitii care exclud acceptarea abordarii de tip patrimonialist. 

Chiar daca bilantul este considerat de majoritatea utilizatorilor un document esential pentru analiza fianciara,acesta are o serie de limitari:

-absenta unor posturi bilantiere care sa reflecte sursele interne create de intreprindere si carora nu le pot fi atasate costuri,cum ar fi experienta salariatiilor;evaluarea pe baza costurilor istorice pune sub semnul intrebarii veridicitatea situatiilor financiare la sfarsitul anului;

-efectul principiului de recunoastere;in cadrul conturilor anuale,numai a acelor cheltuieli care au contribuit la obtinerea veniturilor perioadei respective;

-variatiile in masa monetara in perioadele inflationiste determina scaderea in relevanta documentelor contabile de sinteza si duc la luarea in considerare a altor surse de informatii financiare pentru formarea deciziilor de investitii;

-bilantul nu cuprinde fluctuatiile activitatii inregistrate in cursul exercitiului financiar,prezentand situatia la data intocmirii sale;

-influenta unor factori externi,nemonetari,asupra activitatii intreprinderii nu poate fi reflectata prin intermendiul costurilor anuale.

2.3 BILANTUL FINANCIAR-DEFINIRE, STRUCTURA ,ROL

Scopul bilantului financiar este inventarierea averii,a angajamentelor intreprinderii si

 ordonarea lor dupa lichiditate si exigibilitate.

Bilantul financiar este util actionarilor,creditorilor analizei financiare a intreprinderii pentru evaluarea situatiei financiare.

 

Bilantul financiar are la baza bilantul contabil clasificand elementelede activ si de pasiv in trei cicluri:ciclul de fiantare,de exploatare si de finantare.[19]

La nivelul unei intreprinderi,analiza statica a echilibrului financiar se poate realiza la trei nivele:

-echilibru pe termen lung,cand se compara resursele permanente cu utilizarile permanante si cand pentru masurarea echilibrului se foloseste indicatorul”fond de rulment”;

-echilibrul pe termen scurt,cand se compara resursele temporare cu utilizarile temporare ,iar indicatorul folosit este”necesarul de fond de rulment”;

-echilibrul curent,cand se urmareste nivelul trezoreriei ,prin compararea disponibilitatilor cu nivelul creditelor bancare temporare.

 Rolul bilantului financiar

Bilantul financiar are rol in:   

-prezentarea patrimoniului real al intreprinderii;

-masurarea echilibrului intre diferite grupe bilantiere;

-aprecierea lichiditatii bilantului,adica a capacitatii intreprinderii de a face fata datorilor sub un an cu ajutorul activelor circulante;

-analiza ratelor de gestiune si de rentabilitate;

-aprecierea riscului de faliment;

-elaborarea si aplicarea deciziilor.[20][1] Achim Baciu & Dumitru Matis (2001),Bazele contabilitǎtii,Editura Risoprint,Cluj-Napoca,pag.284

[2] D.Cotlet (2007),Raportǎrile financiare ale entitǎtilor economice,Editura Mirton,Timisoara,pag.189

[3] Gestiunea si contabilitatea firmei (2008),nr.4-5,Editor:S.C Tribuna Economicǎ S.A.,Bucuresti,pag.7

[4] Gestiunea si contabilitatea firmei,(2007),nr.9,Editor:S.C. Tribuna Economicǎ S.A.,Bucuresti,pag.54

[5] Bǎtrancea I. (2006),Bilantul entitǎtii economice,Editura Alma Mater Cluj-Napoca,pag.99

[6] Sonea S. (2004),Gestiunea dinamicǎ a firmelor mici si mijlocii,Editura U.T.PRES,Cluj-Napoca,pag.159

[7] Matis D. &Baciu A. (2001),Bazele contabilitǎtii,Editura Risoprint,Cluj-Napoca,pag.55

[8]Boulescu M. (2003),Situatiile financiare anuale simplificate,Editor:S.C. Tribuna Economicǎ S.A.,Bucuresti,pag.93

[9] MatisD. et al. (2005),Bazele contabilitǎtii,Editura Alma Mater,Cluj-Napoca,pag.63

[10] Horomnea E. (2004),Bazele contabilitǎtii,Editura SedcomLibris,Iasi,pag.79

[11]Pop A. (2002),Bazele teoretice si metodologice ale contabilitǎtii in partidǎ dublǎ,Editura Presa Universitarǎ Clujeanǎ,Cluj-Napoca,pag.57

[12] Revista Economia XII (2007),nr.3,anul IV,Redactia Facultǎtii de Economie,Universitatea”Petru Andrei”,Iasi,pag.61

[13]Oprea C. & Ristea M. (2002),Bazele contabilitǎtii,Editura Genicod,Buc,pag.62

[14]Cotlet D.(2007),Raportǎrile financiare ale entitǎtilor economice,Editura Mirton,Timisoara,pag. 189

[15] Lala-Popa I. (2006),Analiza financiarǎ a intreprinderii,Editura Mirton,Timisoara,pag.20

[16] Lazarovici H., (2000),Teoria si practica contabilitǎtii pe baze logice si rationament,Editura Universalia,Bucuresti,pag.148

[17] Capotǎ V. (2006),Contabilitate,Editura Niculescu,Bucuresti,pag.137

[18] Raffegean J.et al. (1997),Memento pratique,Editura Lefebre,Paris,pag.13

[19]Eros-Stark L. & Pantea I.M. (2001),Analiza situatiei financiare a firmei Editura Economicǎ,Bucuresti,pag.45

[20] Dorina-Nicoleta Lezeu,Analiza situatiilor financiare ale intreprinderii,Editura Economicǎ,2004,pag.76

Document Info


Accesari:
Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/svadan37/public_html/scritube/economie/business/PREZENTAREA-SC-PRODPLAST-SA24697.php on line 8556

Deprecated: mysql(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/svadan37/public_html/scritube/economie/business/PREZENTAREA-SC-PRODPLAST-SA24697.php on line 8562
14976
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )