Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadStructuri si date de baza - CO

Business
ALTE DOCUMENTE

Afacerile ca joc
11 ponturi pentru o afacere care functioneaza.
Managementul Afacerii
Afacerea gunoiul
Accesul la serviciile de sprijinire a afacerilor
Tehnici de influentare a celuilalt
ASPECTE TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND DOCUMENTELE SI REGISTRELE OBLIGATORII IN DERULAREA UNEI AFACERI
Etapele materializarii unui proiect de dezvoltare locala, de la ideea de proiect la dosarul cererii de finantare
Descrierea generala a firmei

Business Blue PrintStructuri si date de baza - CO

Obiectivul documentului:

Prezentul document descrie solutia informatica ce va fi implementata prin sistemul My SAP ERP in cadrul proiectului REBU, si este compus din 2 parti:

-          transpunerea structurilor organizatorice REBU in structuri organizatorice SAP - modul Controlling

-          detalierea datelor de baza, pentru domeniile de activitate din aria de implemntare, cu care sistemul va lucra - modul Controlling

Verificat

Functie in proiect

Semnatura

Intocmit

Functie in proiect

Semnatura

Gabriel Porfireanu

S&T Project Manager

Vasile Luminita

Key user

Oana Corniciuc

REBU Project Manager

Pavelescu Norica

Key user

Fracea Florentina

Key user

Stinga Ana

Key user

Negoita Stanuta

Key user

Grigore Monica

Key user

Zecheru Liviu

Key user

Stere Catalin

Consultant

Vrabie Anda

Consultant

Serban Radu

Consultant

Ciuperca Florina

Consultant

Nitu Luminita

Consultant

Porfireanu Gabriel

Consultant

Voicu Brindusa

Consultant

Zaharia Lucian

Consultant


CUPRINS

1.1 Structuri contabilitate interna. 3

1.1.1 Definitie. 3

1.1.2 Reprezentare grafica structura organizatorica CO.. 4

1.1.3 Codificare. 6

1.2 Date de baza contabilitate interna. 9

1.2.1 Elemente de cost 9

1.2.2 Centre de cost 19

1.2.3 Tipuri de activitati 20

1.2.4 Comenzi interne: 21

1.2.5 Centre de profit 21


1.1           Structuri contabilitate interna

1.1.1      Definitie

      Aria de control

Aria de control reprezinta unitatea organizationala specifica modulului Controlling, de gestiune a costurilor, la nivelul careia se desfasoara toate activitatile de urmarire si control a costurilor si veniturilor. O arie de control poate include unul sau mai multe coduri de companie, care pot opera in diferite monede. Toate codurile de companie din interiorul unei arii de control trebuie sa utilizeze acelasi plan de conturi operational si aceeasi varianta de an fiscal (poate fi diferit insa numarul de perioade speciale). Tranzactiile care se refera la alocari de costuri se pot efectua numai intre obiecte apartinand aceleiasi arii de control. Costurile primare sunt transferate din contabilitatea financiara in controlling si clasificate corespunzator cerintelor contabilitatii de gestiune. In cadrul modulului Controlling cheltuielile directe si cele indirecte vor fi colectate pe diverse obiecte de cost (centre de cost, comenzi interne, etc.). Sistemul aloca apoi aceste cheltuieli, pana la colectarea lor pe obiecte de cost final destinatare, utilizand tehnici interne de alocare, in functie de sursa acestora.

In momentul crearii datelor de baza, utilizatorii sistemului aloca obiectele Controlling unei arii de control si unui cod de companie.

La nivelul proiectului REBU s-a definit structura "arie de control " RER.

Moneda ariei de control RER (moneda in care se va tine contabilitatea de gestiune) pentru societatea RER Ecologic Service Bucuresti REBU S.A. a fost definita RON -  toate inregistrarile (plan si actual) fiind in aceasta moneda.

Tipul monedei ariei de control este 10 - moneda codului de companie (codurilor de companie)

Planul de conturi al ariei de control RER este identic cu planul de conturi al codului de companie REBU, respectiv RER; varianta de an fiscal este K4 - an fiscal (01.01.n - 31.12.n): 12 perioade normale (corespunzator lunilor calendaristice), 4 perioade speciale (corespunzatoare lunilor : ianuarie - aprilie).

Pentru proiectul REBU s-a definit un sigur cod de companie REBU si o singura arie de control, RER, la care s-a alocat codul de companie REBU, fiind posibila alocarea ulterioara a altor coduri de companie la aria de control RER.

      Ierarhia standard a centrelor de cost

Tot in cadrul structurilor organizationale Controlling este inclusa si ierarhia standard a centrelor de cost - aceasta reprezinta o structura arborescenta ce grupeaza, pe criterii organizatorice si de activitate, toate centrele de cost apartinand ariei de control RER.

Pentru proiectul REBU s-a definit ierarhia standard a centrelor de cost RER.

      Ierarhia standard a centrelor de profit

Ierarhia standard a centrelor de profit reprezinta o structura arborescenta care include toate centrele de profit ale ariei de control RER; pentru REBU s-a definit ierarhia standard a centrelor de profit RER.

Atat pentru centre de cost, cat si pentru centre de profit se pot defini oricate grupari alternative, pentru necesitati specifice de raportare.

1.1.2      Reprezentare grafica structura organizatorica CO

5. Alocare cod de companie REBU la structurile Controlling


b. Ierarhia standard a centrelor de cost RER

c) Ierarhia standard a centrelor de profit RER

1.1.3      Codificare

a) Codificare structuri controlling

Structura

Cod SAP

Descriere

Arie de control

RER

Arie de control RER

Ierarhie standard centre de cost

RER

Ierarhie standard centre de cost RER

Ierarhie standard centre profit

RER

Ierarhie standard centre de profit RER

b) Codificare centre de cost

Nr. Crt.

Cod CC

Denumire CC

Grup in ierarhia standard de centre de cost RER

Denumire grup

REBUC - REBU Centre de Cost

1.

REBUC0101

Administrativ

REBUC01

Administrativ

2.

REBUC0201

Garaj Timisoara

REBUC02

Garaj Timisoara

3.

REBUC0301

Menajer

REBUC03

Menajer

4.

REBUC0401

Reciclare

REBUC04

Reciclare

5.

REBUC0501

Containere

REBUC05

Containere

6.

REBUC0601

Garaj Berzei

REBUC06

Garaj Berzei

7.

REBUC0701

Stradal 1

REBUC07

Stradal 1

8.

REBUC0702

Mecanizat 1

9.

REBUC0703

Manual 1

10.

REBUC0801

ACR 1

REBUC08

ACR 1

11.

REBUC0901

ACR 2

REBUC09

ACR 2

12.

REBUC1001

Garaj Serban Voda

REBUC10

Garaj Serban Voda

13.

REBUC1101

Stradal 4

REBUC11

Stradal 4

14.

REBUC1102

Mecanizat 4

15.

REBUC1103

Manual 4

16

REBUC1201

SUBCONTRACTARE

REBUC12

SUBCONTRACTARE

17.

ZREBUC0001

Tehnica SAP 01

REBUC

REBU Centre Cost

c) Codificare centre de profit

Nr. Crt.

Cod CP

Denumire CP

Grup in ierarhia standard de centre de profit RER

Denumire grup

REBUP - REBU Centre de Profit

1.

REBUP0101

Administrativ

REBUP01

Administrativ

2.

REBUP0201

Garaj Timisoara

REBUP02

Garaj Timisoara

3.

REBUP0301

Menajer

REBUP03

Menajer

4.

REBUP0401

Reciclare

REBUP04

Reciclare

5.

REBUP0501

Containere

REBUP05

Containere

6.

REBUP0701

Stradal 1

REBUP07

Stradal 1

7.

REBUP0702

Mecanizat 1

8.

REBUP0703

Manual 1

9.

REBUP0901

ACR 2

REBUP09

ACR 2

10.

REBUP1001

Garaj Serban Voda

REBUP10

Garaj Serban Voda

11.

REBUP1101

Stradal 4

REBUP11

Stradal 4

12.

REBUP1102

Mecanizat 4

13.

REBUP1103

Manual 4

14

REBUP1201

SUBCONTRACTARE

REBUP12

SUBCONTRACTARE

15.

DUMMY

DUMMY

REBUP

REBU Centre Cost


1.2           Date de baza contabilitate interna

1.2.1        Elemente de cost

Introducere

Elementele de cost descriu originea costurilor in interiorul unei arii de control, precum si fluxurile de costuri aparute. Acestea sunt definite fie ca elemente de cost primare, fie ca elemente de cost secundare.

Elementele de cost primare - sunt pozitii de costuri sau venituri relevante in planul de conturi cu conturi de cheltuieli sau venituri (conturi de Carte Mare). Atunci cand se creaza un element de cost primar, sistemul verifica daca in modulul FI exista un cont de Carte Mare corespondent. Elementele de cost sunt inregistrate pe obiecte de cost (centre de cost, comenzi, etc.) prin tranzactiile din modulele FI, MM, AM, SD. De asemenea, anumite tranzactii se efectueaza numai in modulul CO (ex: reinregistrari) pentru scopuri specifice modulului Controlling.

Elementele de cost secundare - sunt utilizate exclusiv in controlling pentru identificarea fluxurilor de valori interne in contabilitatea costurilor, cum ar fi alocarile de activitate, distributia indirecta sau proceduri de decontare. In momentul crearii unui element de cost secundar, sistemul verifica daca in modulul FI exista deja un cont corespondent cu acesta. Daca un astfel de cont exista, elementul de cost secundar nu poate fi creat.

Date de baza

Informatiile care definesc elementele de cost (pentru aria de control RER) sunt:

-          denumirea (lungime fixa de 8 caractere)

-          aria de control (RER)

-          perioada de valabilitate (de la 01.01.2005 pana la 31.12.9999)

Ecranul de baza al elementelor de cost p 13313r1714n rimare contine numele si descrierea acestora, precum si categoria elementului de cost, care poate fi:

1 Costuri primare/venituri care reduc cost

3 Regularizari per majorare

4 Regularizari per debit = efectiv

11 Venituri

12 Deducere vanzari

22 Decontare externa

Pentru proiectul REBU se vor utiliza elemente de cost primare de categorie 1, corespunzatoare conturilor de clasa 6 din planul de conturi RER si un element de cost primar de categorie 22, corespunzator contului CM 72200000 - Venituri din productia de imobilizari corporale, pentru decontarea comenzilor interne tip investitiii pe mijloacele fixe pentru care au fost create.

Ecranul de baza al elementelor de cost secundare contine numele si descrierea acestora, precum si categoria elementului de cost, care poate fi:

21 Decontare interna

31 Analiza rezultate comanda/proiect

41 Rate cheltuieli generale

42 Distributie indirecta

43 Alocare interna activitate

50 Intrare comenzi legate de proiect: Venit

51 Intrare comenzi legate de proiect: Alte

52 Intrare comenzi legate de proiect: Costuri

61 Val.dobndita

Pentru proiectul REBU se vor utiliza urmatoarele elemente de cost secundare:

      de categorie 21 - pentru decontarea interna a comenzilor de reparatii pe comenzile interne deschise permanent pentru masini si pentru decontarea comenzilor interne pentru masini pe centrele de cost pe care le deservesc;

      de categorie 41 - pentru aplicarea cheltuielilor de transport si a cheltuielilor generale de regie pe comenzile de reparatii;

      de categorie 42 - pentru distributie indirecta de costuri de pe centre de cost / profit pe alte obiecte de cost (centre de cost, comenzi interne, comenzi reparatii, centre profit)

      de categorie 43 - pentru alocarea manoperei tarifate pe comenzile de reparatii

Pentru aria de control RER au fost generate in mod automat, pe baza conturilor de clasa 6 din planul de conturi RER, elementele de cost primare de categorie 1, dupa cum urmeaza:

Arie de control

RER

Data

01.01.1900 la 31.12.9999

Elem.cost

Nume

Descriere

Categorie elem. cost

60210100

Ch cu mater aux

Cheltuieli cu materialele auxiliare

1

60210200

Ch cu mat aux-desz

Cheltuieli cu materialele auxiliare - deszapezire

1

60220100

Ch priv comb-motorin

Cheltuieli privind combustibilul

1

60230000

Ch priv mat pt ambal

Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

1

60240100

Ch priv piese schim

Cheltuieli privind piesele de schimb

1

60280100

Ch priv alt mat cons

Cheltuieli privind alte materiale consumabile
1

60300100

Ch priv mat nat obiv

Chelt privind mater de natura obiecte inventar

1

60300200

Ch ob inv-echipament

Ch priv mat nat ob de inventar -echipament

1

60300300

Ch ob inv-containere

Ch priv mat nat ob de inventar -containere

1

60300400

Ch ob de inv -pubele

Ch priv mat de nat ob de inventar -pubele

1

60400100

Ch pv mt nest-tic ma

Chelt privind materiale nestocate-tichete masa

1

60400200

Ch priv mat nestocat

Chelt privind materiale nestocate-nestocate

1

60500100

Ch priv enrg,apa-erg

Chelt privind energia si apa -energie

1

60500200

Ch priv enrg apa- te

Chelt privind energia si apa -energie termica

1

60500300

Ch priv energie apa

Chelt privind energia si apa - cheltuieli apa

1

60500400

Ch priv enrg apa-gaz

Chelt privind energia si apa-gaze

1

60700100

Ch priv marf-diverse

Chelt privind marfurile - diverse

1

60800000

Ch privind ambalaje

Chelt privind ambalajele

1

61100100

Ch intret si rep-utj

Chelt intretinerea si reparatiile -utilaje

1

61100200

Ch intret si rep-cla

Chelt intretinerea si reparatiile -cladire

1

61100300

Ch intret si rep-div

Chelt intretinerea si reparatiile - diverse

1

61200100

Ch red,loc gt ch-utl

Ch cu redev, locatii de gest si chiriile-utilaje

1

61200200

Ch red,loc gtch dsz

Ch cu redev, locatii de gest,chirii-utilaj deszap

1

61200300

Ch red,loc gst ci-cl

Ch cu redev,locatii de gest si chirii-cladiri

1

61200400

Ch red,loc gst ci-dv

Ch cu redev, locatiile de gestiune si chiri-div

1

61300100

Ch prime asig-utilaj

Cheltuieli cu primele de asigurare - utilaje

1

61300200

Ch prime asig-div

Cheltuieli cu primele de asigurare - diverse

1

61400000

Ch studii cercetari

Cheltuieli cu studiile si cercetarile

1

62100000

Ch colaboratori

Cheltuieli cu colaboratorii

1

62100100

ch priv cons de adm

Cheltuieli privind consiliul de administratie

1

62200100

Ch cu prime de asig

Cheltuieli cu primele de asigurare

1

62200200

Ch cu prime asig-con

Cheltuieli cu primele de asigurare - consultanta

1

62300101

Ch protoc,recl publi

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

1

62300110

Ch prot,rec,pbl-n fc

Ch de protocol, reclama,publicitate-neded fiscal

1

62300201

Ch prot,recl publici

Ch de protocol,reclama si publicitate-publicitate

1

62300210

Ch prot, pbl-nd fc

Ch de protocol,reclama si publicitate-neded fiscal

1

62300300

Ch prot,rec pbl prom

Cheltuieli de protocol, reclama public -mat prom

1

62400100

Ch transp bun pers

Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

1

62500100

Ch depl,detas transf

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

1

62600100

Ch post tax telec

Ch postale si taxe de telecomunicatii - telefon

1

62600200

Ch post tx tele-post

Ch postale si taxe de telecomunicatii - posta

1

62700100

Ch srv banc asim-int

Ch cu servicii bancare si asimilate - interne

1

62700200

Ch srv banc asim-ext

Ch cu servicii bancare si asimilate - externe

1

62800100

Al ch serv ex tti-ab

Alte ch cu serviciile executate de terti - abon

1

62800200

Al ch sv exc tti-con

Alte ch cu serv. executate de terti-consultanta

1

62800300

Al ch sv.ex ti-vr th

Alte ch cu serv. executate de terti-verifi tehnice

1

62800400

Al ch sv.ex.tti-info

Alte ch cu serv.exec.de terti-informatica-programe

1

62800500

Al ch.serv ex tti-pz

Alte ch. cu serviciile executate de terti - paza

1

62800600

Al ch.serv ex tti-dv

Alte ch.cu serviciile executate de terti-diverse

1

62800610

Al ch sv ex tti-nd f

Alte ch cu serv executate de terti - neded fiscal

1

62800700

Al ch sv. ex tti-sub

Alte ch cu serv. executate de terti-subcontractare

1

62800800

Al ch sv ex tti-ram

Alte ch cu serviciile executate de terti - rampa

1

63500100

Ch imp,tx,vs as-tx b

Ch cu alte impoz,taxe,varsam asimil-taxa basescu

1

63500200

Ch im tx,vs as-ctbCA

Ch cu alte impoz, taxe,varsam asimil-contrib la CA

1

63500300

Ch im,tx vs asim-div

Ch cu alte impoz,taxe si varsam asimil-div

1

63500410

Ch imp,tx,vs as-nedf

Ch cu alte impoz, taxe,varsam asimil-ch neded fisc

1

63500500

Ch imp,tx,vs asl-ima

Ch cu alte impoz,taxe,varsam asimil-imp auto

1

63500600

Ch im, tx vs as-fd h

Ch alte imp, tax varsaminte asim-fd hand

1

63500700

Ch im,tx vs as-fd rc

Ch alte imp, tax vars asim-fd risc si accid

1

64100100

Cheltuieli cu sal

Cheltuieli cu salariile

1

64510100

Ctb unit la asig soc

Contributia unitatii la asigurarile sociale

1

64520100

Ctb unit pt aj somaj

Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

1

64530100

Ctb angtor asg.so sa

Contrib angajator pT asig.sociale de sanatate

1

64580100

ch pv asig prot soc

Alte ch privind asig si protectia sociala

1

64580200

Al ch pv asg,prt soc

Alte ch privind asig,protectia sociala-aj deces

1

65400000

Pierd creante deb dv

Pierderi din creante si debitori diversi

1

65810000

Despag,amenzi penal

Despagubiri, amenzi si penalitati

1

65820000

Donatii subv acord

Donatii si subventii acordate

1

65830000

Ch pv activ ced op c

Ch privind active cedate si alte op.de capital

1

65880000

Al ch de exploatare

Alte cheltuieli de exploatare

1

66500100

Ch dif curs val-real

Cheltuieli diferente de curs valutar - realizate

1

66500200

Ch dif curs val-ner.

Cheltuieli diferente de curs valutar - nerealizate

1

66600000

Ch privind dobanzile

Cheltuieli privind dobanzile

1

66700000

ch prvid scont acord

Cheltuieli privind sconturile acordate

1

66800000

Alte ch financiare

Alte cheltuieli financiare

1

67100000

Ch prvd calam ev ext

Ch privind calamitatile si alte evenim extraord

1

68110100

Ch expl cu amort imo

Ch de expl privind amortizarea imobilizarilor

1

68110200

Ch expl cu am imo ne

Ch de expl privind amortiz imob necorp

1

68120100

Ch ex pv prov risc c

Ch de expl privind proviz pentru riscuri si chi

1

68130200

Ch expl pv pv dep im

Ch de expl privind proviz pt deprecierea imobiliz

1

68140300

C ex pv pz dep act c

Ch de expl privind proviz pt deprec active circul

1

68800000

Ch din aj la inflati

Cheltuieli din ajustarea la inflatie

1

69110000

Ch imp profit curent

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

1

69120000

Ch imp profit amanat

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

1

69800000

Alte ch imp profit

Alte ch cu impoz care nu apar in elem de mai sus

1
Pentru aria de control RER au fost create urmatoarele elemente de cost secundare:

Arie de control

RER

Data

01.01.1900 la 31.12.9999

Elem.cost

Nume

Descriere

Categorie elem. cost

92100001

MATERIALE REP

Materiale reparatii

21

92100011

MATERIALE MAS

Materiale masini

21

92100012

SALARII MAS

Cheltuieli salariale masini

21

92100013

CHIRII MAS

Chirii masini

21

92100014

ASIGURARI MAS

Asigurari masini

21

92100015

TAXE MAS

Taxe masini

21

92100016

AMORTIZARE MAS

Amortizare masini

21

92100017

SERVICII TERTI MAS

Servicii terti masini

21

92100018

CH FINANCIARE MAS

Ch financiare masini

21

94100001

CH TRANSPORT REP

Ch transport materiale rep

41

94100002

CH REGII REP

Ch generale regii

41

94200001

MATERIALE SECTIE

Materiale sectie

42

94200002

SALARII SECTIE

Cheltuieli salariale sectie

42

94200003

CHIRII SECTIE

Chirii sectie

42

94200004

ASIGURARI SECTIE

Asigurari sectie

42

94200005

TAXE SECTIE

Taxe sectie

42

94200006

AMORTIZARE SECTIE

Amortizare sectie

42

94200007

SERVICIITERTI SECTIE

Servicii terti sectie

42

94200008

CH FINANCIARE SECTIE

Ch financiare sectie

42

94200101

MATERIALE ACR2

Materiale ACR2

42

94200102

MANOP. EFECTIVA ACR2

Manopera reparatii ACR2

42

94200103

CHIRII ACR2

Chirii ACR2

42

94200104

ASIGURARI ACR2

Asigurari ACR2

42

94200105

TAXE ACR2

Taxe ACR2

42

94200106

AMORTIZARE ACR2

Amortizare ACR2

42

94200107

SERVICII TERTI ACR2

Servicii terti ACR2

42

94200108

CH FINANCIARE ACR2

Ch financiare ACR2

42

94200201

MATERIALE ADMIN

Materiale Administrativ

42

94200202

SALARII ADMIN

Cheltuieli salariale Administrativ

42

94200203

CHIRII ADMIN

Chirii Administrativ

42

94200204

ASIGURARI ADMIN

Asigurari Administrativ

42

94200205

AMORTIZARE ADMIN

Amortizare Administrativ

42

94200206

TAXE ADMIN

Taxe Administrativ

42

94200207

SERVICII TERTI ADMIN

Servicii terti Administrativ

42

94200208

CH. FINANCIARE ADMIN

Ch. Financiare Administrativ

42

94200301

MATERIALE REPARATII

Materiale reparatii

42

94200401

MATERIALE MAS

Materiale masini

42

94200402

SALARII MAS

Cheltuieli salariale masini

42

94200403

CHIRII MAS

Chirii masini

42

94200404

ASIGURARI MAS

Asigurari masini

42

94200405

TAXE MAS

Taxe masini

42

94200406

AMORTIZARE MAS

Amortizare masini

42

94200407

SERVICII TERTI MAS

Servicii terti masini

42

94200408

CH FINANCIARE MAS

Ch financiare masini

42

94300001

MECANI

Mecanica

43

94300002

ELECTR

Electrica

43

94300003

TINVOP

Tinichigerie, vopsitorie

43

94300004

LACSUD

Lacatuserie, sudura

43

94300005

SPALAR

Spalare

43

94300006

TAMINS

Tamplarie, instalatii

43

Alocare cont implicita

Ecranul de "Alocare cont implicita" al elementului de cost primar sau secundar ofera posibilitatea contarii automate a elementului de cost primar sau secundar pe un centru de cost sau comanda interna.

Pentru proiectul REBU vor fi folosite urmatoarele alocari implicite de elemente de cost primare pe centre de cost:

Element de cost

Descriere element cost

Centru de cost

Denumire centru cost

60400200

Chelt privind materiale nestocate-nestocate

REBUC0101

Administrativ

60700100

Chelt privind marfurile - diverse

REBUC0101

Administrativ

61400000

Cheltuieli cu studiile si cercetarile

REBUC0101

Administrativ

62100000

Cheltuieli cu colaboratorii

REBUC0101

Administrativ

62100100

Cheltuieli privind consiliul de administratie

REBUC0101

Administrativ

62200200

Cheltuieli cu primele de asigurare - consultanta

REBUC0101

Administrativ

62300110

Ch de protocol, reclama,publicitate-neded fiscal

REBUC0101

Administrativ

62300210

Ch de protocol,reclama si publicitate-neded fiscal

REBUC0101

Administrativ

62400100

Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

REBUC0101

Administrativ

62500100

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

REBUC0101

Administrativ

62700100

Ch cu servicii bancare si asimilate - interne

REBUC0101

Administrativ

62700200

Ch cu servicii bancare si asimilate - externe

REBUC0101

Administrativ

62800100

Alte ch cu serviciile executate de terti - abon

REBUC0101

Administrativ

62800200

Alte ch cu serv. executate de terti-consultanta

REBUC0101

Administrativ

62800400

Alte ch cu serv.exec.de terti-informatica-programe

REBUC0101

Administrativ

62800600

Alte ch.cu serviciile executate de terti-diverse

REBUC0101

Administrativ

62800610

Alte ch cu serv executate de terti - neded fiscal

REBUC0101

Administrativ

63500300

Ch cu alte impoz,taxe si varsam asimil-div

REBUC0101

Administrativ

63500410

Ch cu alte impoz, taxe,varsam asimil-ch neded fisc

REBUC0101

Administrativ

65400000

Pierderi din creante si debitori diversi

REBUC0101

Administrativ

65810000

Despagubiri, amenzi si penalitati

REBUC0101

Administrativ

65820000

Donatii si subventii acordate

REBUC0101

Administrativ

65830000

Ch privind active cedate si alte op.de capital

REBUC0101

Administrativ

65880000

Alte cheltuieli de exploatare

REBUC0101

Administrativ

66500100

Cheltuieli diferente de curs valutar - realizate

REBUC0101

Administrativ

66500200

Cheltuieli diferente de curs valutar - nerealizate

REBUC0101

Administrativ

66600000

Cheltuieli privind dobanzile

REBUC0101

Administrativ

66800000

Alte cheltuieli financiare

REBUC0101

Administrativ

67100000

Ch privind calamitatile si alte evenim extraord

REBUC0101

Administrativ

68120100

Ch de expl privind proviz pentru riscuri si chi

REBUC0101

Administrativ

68130200

Ch de expl privind proviz pt deprecierea imobiliz

REBUC0101

Administrativ

68140300

Ch de expl privind proviz pt deprec active circul

REBUC0101

Administrativ

68800000

Cheltuieli din ajustarea la inflatie

REBUC0101

Administrativ

69110000

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

REBUC0101

Administrativ

69120000

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

REBUC0101

Administrativ

69800000

Alte ch cu impoz care nu apar in elem de mai sus

REBUC0101

Administrativ

Grupe de elemente de cost

Grupele de elemente de cost vor fi create in sistemul SAP in functie de necesitatile de raportare si pentru cicluri de repartizare. Pana in prezent au fost identificate urmatoarele grupe de elemente de cost (alte grupari vor aparea dupa stabilitea fluxurilor de costuri si rapoartelor din controlling):

1. Grupuri de elemente de cost primare:

Denumire grup

Elemente de cost primare

Denumire element cost

Materiale

MATP

60210100

Cheltuieli cu materialele auxiliare

60210200

Cheltuieli cu materialele auxiliare - deszapezire

60220100

Cheltuieli privind combustibilul

60230000

Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

60240100

Cheltuieli privind piesele de schimb

60280100

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

60300100

Chelt privind mater de natura obiecte inventar

60300200

Ch priv mat nat ob de inventar -echipament

60300300

Ch priv mat nat ob de inventar -containere

60300400

Ch priv mat de nat ob de inventar -pubele

60400200

Chelt privind materiale nestocate-nestocate

60500100

Chelt privind energia si apa -energie

60500200

Chelt privind energia si apa -energie termica

60500300

Chelt privind energia si apa - cheltuieli apa

60500400

Chelt privind energia si apa-gaze

60700100

Chelt privind marfurile - diverse

60800000

Chelt privind ambalajele

68140300

Ch de expl privind proviz pt deprec active circul

Cheltuieli salariale

SALP

60400100

Chelt privind materiale nestocate-tichete masa

62100000

Cheltuieli cu colaboratorii

62100100

Cheltuieli privind consiliul de administratie

62500100

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

63500600

Ch alte imp, tax varsaminte asim-fd hand

63500700

Ch alte imp, tax vars asim-fd risc si accid

64100100

Cheltuieli cu salariile

64510100

Contributia unitatii la asigurarile sociale

64520100

Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

64530100

Contrib angajator pT asig.sociale de sanatate

64580100

Alte ch privind asig si protectia sociala

64580200

Alte ch privind asig,protectia sociala-aj deces

ChiriiCHIRP

61200100

Ch cu redev, locatii de gest si chiriile-utilaje

61200200

Ch cu redev, locatii de gest,chirii-utilaj deszap

61200300

Ch cu redev,locatii de gest si chirii-cladiri

Asigurari

ASIGP

61300100

Cheltuieli cu primele de asigurare - utilaje

61300200

Cheltuieli cu primele de asigurare - diverse

Taxe

TAXP

63500100

Ch cu alte impoz,taxe,varsam asimil-taxa basescu

63500200

Ch cu alte impoz, taxe,varsam asimil-contrib la CA

63500300

Ch cu alte impoz,taxe si varsam asimil-div

63500410

Ch cu alte impoz, taxe,varsam asimil-ch neded fisc

63500500

Ch cu alte impoz,taxe,varsam asimil-imp auto

Amortizare

AMOP

65830000

Ch privind active cedate si alte op.de capital

68110100

Ch de expl privind amortizarea imobilizarilor

68110200

Ch de expl privind amortiz imob necorp

68130200

Ch de expl privind proviz pt deprecierea imobiliz

Servicii terti

TERP

61100100

Chelt intretinerea si reparatiile -utilaje

61100200

Chelt intretinerea si reparatiile -cladire

61100300

Chelt intretinerea si reparatiile - diverse

61200400

Ch cu redev, locatiile de gestiune si chiri-div

61400000

Cheltuieli cu studiile si cercetarile

62200100

Cheltuieli cu primele de asigurare

62200200

Cheltuieli cu primele de asigurare - consultanta

62300101

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

62300110

Ch de protocol, reclama,publicitate-neded fiscal

62300201

Ch de protocol,reclama si publicitate-publicitate

62300210

Ch de protocol,reclama si publicitate-neded fiscal

62300300

Cheltuieli de protocol, reclama public -mat prom

62400100

Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62600100

Ch postale si taxe de telecomunicatii - telefon

62600200

Ch postale si taxe de telecomunicatii - posta

62700100

Ch cu servicii bancare si asimilate - interne

62700200

Ch cu servicii bancare si asimilate - externe

62800100

Alte ch cu serviciile executate de terti - abon

62800200

Alte ch cu serv. executate de terti-consultanta

62800300

Alte ch cu serv. executate de terti-verifi tehnice

62800400

Alte ch cu serv.exec.de terti-informatica-programe

62800500

Alte ch. cu serviciile executate de terti - paza

62800600

Alte ch.cu serviciile executate de terti-diverse

62800610

Alte ch cu serv executate de terti - neded fiscal

62800700

Alte ch cu serv. executate de terti-subcontractare

62800800

Alte ch cu serviciile executate de terti - rampa

65400000

Pierderi din creante si debitori diversi

65810000

Despagubiri, amenzi si penalitati

65820000

Donatii si subventii acordate

65880000

Alte cheltuieli de exploatare

67100000

Ch privind calamitatile si alte evenim extraord

68120100

Ch de expl privind proviz pentru riscuri si chi

68800000

Cheltuieli din ajustarea la inflatie

69110000

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

69120000

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat

69800000

Alte ch cu impoz care nu apar in elem de mai sus

Financiare

FINP

66500100

Cheltuieli diferente de curs valutar - realizate

66500200

Cheltuieli diferente de curs valutar - nerealizate

66600000

Cheltuieli privind dobanzile

66700000

Cheltuieli privind sconturile acordate

66800000

Alte cheltuieli financiare

2. Grupuri de elemente de cost secundare :

Denumire grup

Elemente de cost secundare

Denumire element cost

Materiale secundare

MATS

92100001

Materiale reparatii

92100011

Materiale MAS

94200001

Materiale sectie

94200101

Materiale ACR2

94200201

Materiale Administrativ

94200301

Materiale reparatii

94200401

Materiale MAS

94200001

Materiale Garaj Berzei

Salarii secundare

SALS

92100012

Cheltuieli salariale MAS

94200002

Cheltuieli salariale sectie

94200102

Manopera efectiva ACR2

94200202

Cheltuieli salariale Administrativ

94200402

Cheltuieli salariale MAS

Chirii secundare

CHIRS

92100013

Chirii MAS

94200003

Chirii sectie

94200103

Chirii ACR2

94200203

Chirii Administrativ

94200403

Chirii MAS

Asigurari secundare

ASIGS

92100014

Asigurari MAS

94200004

Asigurari sectie

94200104

Asigurari ACR2

94200204

Asigurari Administrativ

94200404

Asigurari MAS

Taxe secundare

TAXS

92100015

Taxe MAS

94200005

Taxe sectie

94200105

Taxe ACR2

94200205

Taxe Administrativ

94200405

Taxe MAS

Amortizari secundare

AMOS

92100016

Amortizari MAS

94200006

Amortizari sectie

94200106

Amortizari ACR2

94200206

Amortizari Administrativ

94200406

Amortizari MAS

Servicii terti secundare

TERS

92100017

Servicii terti MAS

94200007

Servicii terti sectie

94200107

Servicii terti ACR2

94200207

Servicii terti Administrativ

94200407

Servicii terti MAS

Cheltuieli financiare secundare

FINS

92100018

Ch. financiare MAS

94200008

Ch. financiare sectie

94200108

Ch. financiare ACR2

94200208

Ch. financiare Administrativ

94200408

Ch. financiare MAS

Denumire grup

Elemente de cost secundare

Denumire element cost

TARIFE

94300001

Mecanica

94300002

Electrica

94300003

Tinichigerie, vopsitorie

94300004

Lacatuserie, sudura

94300005

Spalare

94300006

Tamplarie, instalatii

3. Grupuri de grupuri de elemente de cost:

Denumire grup

Grupuri componente

Denumire grup component

Cheltuieli efective primare totale

CHEFECTPT

MATP

Materiale primare

SALP

Cheltuieli salariale primare

CHIRP

Chirii primare

ASIGP

Asigurari primare

TAXP

Taxe primare

AMOP

Amortizari primare

TERP

Servicii terti primare

FINP

Ch. financiare primare

Cheltuieli efective secundare totale

CHEFECTST

MATS

Materiale secundare

SALS

Cheltuieli salariale secundare

CHIRS

Chirii secundare

ASIGS

Asigurari secundare

TAXS

Taxe secundare

AMOS

Amortizari secundare

TERS

Servicii terti secundare

FINS

Ch. financiare secundare

Cheltuieli efective totale

CHEFECTT

CHEFECTPT

Cheltuieli efective primare totale

CHEFECTST

Cheltuieli efective secundare totale

Grup origine

Originea este o subdivizare a elementelor de cost care permite distinctia intre diferite materiale asignate aceluiasi element de cost.

S-a identificat urmatoarele grupuri de origine ca subdiviziuni elemente de cost:

Nume

Grup origine

Element de cost

PS-Anvelope

ANVE

60240100

Combustibil-Benzina

BENZ

60220100

Dezapezire- Clorura

CLOR

60210200

Diverse

DIVS

60700100

Combustibil-Gaz

GAZ

60220100

Combustibil-Motorina

MOTO

60220100

Dezapezire -Nisip

NISI

60210200

Pubele120

P120

60700100

Pubele240

P240

60700100

PS-Altele

PSAL

60240100

Dezapezire -Sare

SARE

60210200

Combustibil-Ulei

ULEI

60220100

1.2.2      Centre de cost

Introducere

Centrele de cost reprezinta entitati de sine statatoare in care se inregistreaza costuri, putand sa reprezinte, in cadrul unei arii de control, atat unitati organizationale, cat si activitati. Definirea acestor entitati poate fi facuta in functie de criterii functionale, categorii de costuri, activitati desfasurate, locatie sau responsabilitati. Centrul de cost reprezinta nivelul de baza al responsabilitatii intr-o intreprindere.

Centrele de cost vor fi organizate in primul rand dupa o structura ierarhica numita in SAP ierarhie standard a centrelor de cost; in momentul definirii unui centru de cost, utilizatorul va fi obligat sa aleaga nodul din ierarhia standard in care se doreste a fi inserat centrul de cost respectiv.

La crearea centrelor de cost pentru proiectul REBU s-a avut in vedere natura activitatii desfasurate, precum si locatia, rezultand urmatoarele categorii de centre de cost:

D Subcontractare

E Garaj

F Menajer

G Stradal

H Mecanizat

L Manual

M Reparatii

S Reciclare

T Tehnica SAP

V Containere

W Administrativ

Informatiile care definesc un centru de cost sunt:

-          denumirea (maxim 10 caractere)

-          aria de control (RER);

-          perioada de valabilitate (stabilita intre 01.01.2005 - 31.12.9999)

Ecranul de date de baza al centrului de cost contine denumirea si descrierea centrului de cost, precum si informatii despre:

- Persoana responsabila - nume, prenume

- Departament - functie persoana responsabila

- Categorie centru de cost

- Domeniu ierarhie (grupul la care este alocat centrul de cost in Ierarhia standard)

- Domeniu activitate - nu este cazul REBU

- Domeniu functional - nu este cazul REBU

- Moneda - RON

- Centru de profit la care este alocat

Centru de cost

Descriere

Pers. responsabila / Departament

Cat. CCtr

Dom. ierarhie

Centru de profit

REBUC0101

Administrativ

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

W

REBUC01

REBUP0101

REBUC0201

Garaj Timisoara

Dorojan Catalin - Dir. Productie

E

REBUC02

REBUP0201

REBUC0301

Menajer

Dorojan Catalin -Dir. Productie

F

REBUC03

REBUP0301

REBUC0401

Reciclare

Dorojan Catalin -Dir. Productie

S

REBUC04

REBUP0401

REBUC0501

Containere

Dorojan Catalin -Dir. Productie

V

REBUC05

REBUP0501

REBUC0601

Garaj Berzei

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

E

REBUC06

REBUP0801

REBUC0701

Stradal 1

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

G

REBUC07

REBUP0701

REBUC0702

Mecanizat 1

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

H

REBUC07

REBUP0702

REBUC0703

Manual 1

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

L

REBUC07

REBUP0703

REBUC0801

ACR1

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

M

REBUC08

REBUP0801

REBUC0901

ACR2

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

M

REBUC09

REBUP0801

REBUC1001

Garaj Serban Voda

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

E

REBUC10

REBUP1001

REBUC1101

Stradal 4

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

G

REBUC11

REBUP1101

REBUC1102

Mecanizat 4

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

H

REBUC11

REBUP1102

REBUC1103

Manual 4

Sava Florea -

Dir. General Adjunct

L

REBUC11

REBUP1103

REBUC1201

SUBCONTRACTARE

Dorojan Catalin -Dir. Productie

D

REBUC12

REBUP1201

ZREBUC0001

Tehnica SAP 01

-

T

REBUC

DUMMY

Alte informatii despre centrele de cost se pot introduce in ecranele: Adresa si Comunicatie.

1.2.3      Tipuri de activitati

Introducere

Tipurile de activitati clasifica activitatile produse de centre de cost in cadrul unei arii de control. Pentru planificarea si alocarea activitatilor sistemul inregistreaza cantitati masurate in unitati de activitate. Pretul unitar este folosit pentru a evalua cantitatea activitatii.

Un centru de cost poate produce unul sau mai multe tipuri de activitati sau niciuna.

Pentru proiectul REBU, manopera directa pentru comenzile de reparatii va fi reprezentata prin urmatoarele tipuri de activitate :

1.      MECANI - Mecanica

2.      ELECTR - Electrica

3.      TINVOP - Tinichigerie, vopsitorie

4.      LACSUD - Lacatuserie, sudura

5.      SPALAR - Spalare

6.      TAMINS - Tamplarie, instalatii

Centrul de cost emitent pentru tipurile de activitate de mai sus va fi REBUC0901 - ACR2.

1.2.4      Comenzi interne:

Introducere

Comenzile interne sunt obiecte de cost utilizate pentru planificarea, monitorizarea si decontarea costurilor unor operatiuni sau joburi temporare sau permanente in interiorul unei companii. Sistemul SAP permite controlul comenzilor interne pe intreg ciclul de viata al acestora, de la crearea initiala, planificare, inregistrari efective, pana la decontarea finala si inchiderea tehnica.

O caracteristica foarte importanta a comenzilor interne este tipul lor; comenzile interne sunt impartite in diferite tipuri, in dependenta de scopul pentru care au fost create. Tipul comenzii determina valorile implicite pentru diverse campuri din datele de baza, precum si o serie de caracteristici, cum ar fi setarile pentru decontare, planificare si bugetare.

Pentru proiectul REBU s-a definit tipul de comanda MREB pentru urmarirea costurilor pe masini. Pentru fiecare masina din parcul auto REBU se va crea o comanda interna de acest tip, cu caracter permanent. Cheltuielile colectate pe aceste comenzi interne se vor deconta la sfarsit de perioada pe centrele de cost pe care le deservesc, conform regulii de decontare din datele de baza.

Game de numere aferenta acestui tip de comenzi, create cu alocare externa, este:

M00000 - MZZZZZZZZ

Logica de alocare a numarului de comanda este M + 'numar inmatriculare', unde 'numar inmatriculare' nu va contine caractere speciale: ' ', '-', '.', etc.

Pentru evidenta cheltuielilor cu mijloacele fixe in curs, construite in regie proprie, se va utiliza tipul de comanda 0600 - Comanda interna: investitie de capital. La punerea in functiune comanda interna se va deconta pe mijlocul fix la care se refera, generandu-se nota contabila 231 = 722.

Game de numere aferenta acestui tip de comenzi, create cu alocare interna, este:

600000 - 699999

1.2.5      Centre de profit

Introducere

Centrele de profit reprezinta entitati de sine statatoare in controlling in care se inregistreaza venituri si care reflecta o structura organizationala orientata catre management, in scopul analizei rezultatelor operationale si realizarii controlului intern al profitabilitatii intreprinderii.

Centrele de profit sunt alocate ariei de control. Acestea vor fi organizate in primul rand dupa o structura ierarhica numita in SAP ierarhie standard a centrelor de profit; in momentul definirii unui centru de profit, utilizatorul va fi obligat sa aleaga nodul din ierarhia standard in care se doreste a fi inserat centrul de profit respectiv.

Informatiile care definesc un centru de profit sunt:

-          denumirea (maxim 10 caractere)

-          aria de control (RER);

-          perioada de valabilitate (stabilita intre 01.01.2005 - 31.12.9999)

Ecranul de date de baza al centrului de profit contine urmatoarele informatii:

-          Denumire

-          Descriere

-          Stare - poate avea una din urmatoarele stari:

Activ

Inactiv: creare

Inactiv: modificare

Inactiv: stergere

-          Perioada de analiza - identica cu perioada de valabilitate

Persoana responsabila - nume, prenume

Departament - functie persoana responsabila

Grup centru de profit - grupul la care este alocat centrul de profit in ierarhia standard

Centru de profit

Descriere

Pers. Responsabila/Departament

Grup centru profit

REBUP0101

Administrativ

Sava Florea - Dir. General Adjunct

REBUP01

REBUP0201

Garaj Timisoara

Dorojan Catalin - Dir. Productie

REBUP02

REBUP0301

Menajer

Dorojan Catalin - Dir. Productie

REBUP03

REBUP0401

Reciclare

Dorojan Catalin - Dir. Productie

REBUP04

REBUP0501

Containere

Dorojan Catalin - Dir. Productie

REBUP05

REBUP0701

Stradal 1

Sava Florea - Dir. General Adjunct

REBUP07

REBUP0702

Mecanizat 1

Sava Florea - Dir. General Adjunct

REBUP07

REBUP0703

Manual 1

Sava Florea - Dir. General Adjunct

REBUP07

REBUP0801

ACR1

Sava Florea - Dir. General Adjunct

REBUP08

REBUP1001

Garaj Serban Voda

Sava Florea - Dir. General Adjunct

REBUP10

REBUP1101

Stradal 4

Sava Florea - Dir. General Adjunct

REBUP11

REBUP1102

Mecanizat 4

Sava Florea - Dir. General Adjunct

REBUP11

REBUP1103

Manual 4

Sava Florea - Dir. General Adjunct

REBUP11

REBUP1201

SUBCONTRACTARE

Dorojan Catalin - Dir. Productie

REBUP12

DUMMY

DUMMY

-

REBUP

In momentul crearii unui centru de profit, acesta este alocate implicit tuturor codurilor de companie din aria de control. Ulterior aceasta alocare se poate modifica in ecranul Coduri companie din datele de baza ale centrului de profit.

In proiectul REBU centrele de profit sunt alocate codului de companie REBU in cadrul ariei de control RER.

Alte informatii despre centrele de profit se pot introduce in ecranele: Adresa si Comunicatii.

Document Info


Accesari: 3672
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )