Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadSC. Oncos Impex S.R.L

comert
ALTE DOCUMENTE

ACER ASPIRE 9410-4933
Prezentare generala - Ghidul Comercial al Bucurestiului
SC.FARES.SRL
Servicii si Tarife - Internet
UN NOU MODEL DE TELEFON OFERIT DISTRIBUITORILOR AUTORIZATI CONNEX
Oferta Speciala Egipt
STRUCTURA OFERTA TIP BAI ULTRASONICE
OFERTA (Preturi) Electroterm Group
AccessPlus Marketing Services Ltd

SC. Oncos Impex S.R.L

Adresa: DONATH, 76, CLUJ NAPOCATelefon: 0264265915

Fax: 0264266103

E-mail: oncos@oncos.ro

Web: www.oncos.ro #

Descriere activitate: -activitatea preponderenta (cod CAEN )5139 - Comert cu ridicata nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun. Productie de carne de pasare în formele proprii, abator propriu, retea supermarket-uri, retea distributie care acopera toata Transilvania, fabrica de pâine, sere, solar. SC Oncos Impex SRL este o societate comerciala cu capital integral privat, cu un capital social ce depaseste un milion de lei noi, având 860 de angajati. Ocupa locul 1 in 1 in Top Profit Romania Intreprinderi Mari, judetul CLUJ, domeniul 51:Comert cu ridicata si servicii de intermediere în comertul cu ridicata (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor). Societatea a evoluat spectaculos în economia judetului Cluj, devenind un reper important atat la nivel regional, cat si la nivel national. Eforturile managementului companiei au vizat dezvoltarea pe multiple planuri a brandului.

            Societatea a fost înfiintata în anul 1991 de catre domnul Vasile Onaca. si-a început activitatea în 30 august 1991 în domeniul alimentatiei publice.

Oncos opereaza în prezent 21 de magazine cu autoservire, dintre care 18 sunt în Cluj Napoca si câte unul în localitatile Turda, Gilau si Panticeu în acelasi judet. Reteaua mai detine si doua unitati cu servire asistata. Oncos este al 20-lea mare retailer din Romania, dupa valoarea încasarilor în 2006, peste 50 mil.

Tabel 45   Evolutia patrimoniului                                                             (RON )                                                                                  

Indicatori 

2003

2004

2005

2006

Total active

14,195,226

25,912,276

37,042,118

55,591,959

Active imobilizate

7,864,206

18,727,544

24,427,500

38,241,757

Imobilizari necorporale

19,785

4,795

1,870

13,183

Imobilizari corporale

7,823,348

18,681,580

24,136,654

37,661,672

Imobilizari financiare

21,072

31,158

24,427,500

38,241,757

Active circulante

6,325,316

7,184,731

12,614,618

17,350,202

Stocuri

3,608,615

4,210,552

5,741,916

10,214,214

Creante

1,930,038

2,557,274

3,611,343

5,537,766

Casa si conturi la banci

72,207

415,805

3,261,359

1,598,222

Total datorii

9,733,789

12,107,158

19,768,612

36,495,458

Datorii ce trebuie platite într-o perioada mai mica de un an

8,391,913

10,385,807

15,580,368

23,957,545

Datorii ce trebuie platite într-o perioada mai mare de un an

1,341,876

1,721,350

4,188,244

12537,913

Capitaluri proprii

4,322,241

14,811,221

17,273,506

19,096,501

Capital social

1,031,600

1,031,600

1,031,600

1,031,600

Rezerve din reevaluare

3,160,020

13,951,707

13,981,708

13,981,708

Alte rezerve

305,689

243,186

243,187

0

Rezultatul exercitiului

153,570

199,199

2,462,284

3,799,185

-Sursa: Bilant SC Oncos Impex SRL Perioada 2003-2006

Tabel 46   Evolutia venituri-cheltuieli                                                       (RON)

Contul de profit si piedere  

2003

2004

2005

2006

Cifra de afaceri neta

41,620,887

48,859,515

67,074,494

92,221,272

Productia vanduta

11,128,784

24,367,598

21,190,672

15,081,277

Venituri din vanzarea marfurilor

29,943,676

23,587,365

43,267,402

73,823,305

Variatia stocurilor

1,222,697

313,841

-480,267

2,067,222

Alte venituri din exploatare

22,897

2,393

28,554

22,2321

Total venituri din exploatare

42,855,381

48,186,051

66,622,781

9,4510,815

Cheltuieli cu materiile prime si

materialele consumabile

5,585,548

7,280,437

9,585,072

1,1265,596

Alte cheltuieli materiale

5,941,333

13,563,670

7,079,805

2,736,712

Cheltuieli cu energie si apa

825,597

1,294,584

2,171,713

2,796,405

Cheltuieli privind marfurile

24,952,816

20,196,381

34,388,211

54,406,054

Cheltuieli cu personalul

1,248,598

2,089,182

3,660,706

9,491,973

Ajustari de valoare privind

imobilizarile

0

-54,972

1,315,428

1,671,998

Alte cheltuieli de exploatare

1,650,208

2,769,493

4,689,212

7,873,349

Total cheltuieli din exploatare

41,565,344

47,853,643

63,021,447

89,890,302

Rezultatul din exploatare

1,301,037

1,332,407

2,462,284

4,422,526

Venituri din dobânzi

0

0

3,469

6,327

Alte venituri financiare

23

26,430

60,741

1,059,889

Total venituri financiare

1,191

28,035

64,210

1,066,216

Cheltuieli privind dobanzile

993,506

933,808

476,480

1,020,120

Alte cheltuieli financiare

88,664

64,088

248,260

244,083

Total cheltuieli financiare

1,082,173

1,017,994

724,740

1,264,203

Rezultatul financiar-pierdere

-1,060,982

-989,959

-660,530

-197,987

Venituri totale

42,857,572

49,214,035

66,686,991

9,557,7031

Cheltuieli totale

42,647,517

48,871,838

63746,187

91,154,505

Profitul/pierderea bruta

226,056

342,446

2,940,804

4,422,526

Impozitul pe profit

56,485

143,248

478,,520

623,341

Profitul/pierderea neta

153,570

199,199

2,462,284

3,799,185

-Sursa: Contul de profit si pierdere SC Oncos Impex SRL  Perioada 2003-2006

1.1.1.1         Analiza economico-financiara

I.                   Excedent brut din exploatare 

 Excedent brut din exploatare = Valoarea adaugata bruta + Subventii din exploatare (cont 74) - Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate (cont 63) - Cheltuieli de personal

Valoarea adaugata = Marja comerciala + Productia exercitiului - Consumatia exercitiului provenind de la terti (din conturile 600-608, exclusiv 607, conturile 61 si 62)

Productia exercitiului = Productia vânduta (cont 70 - cont 707)+/- Productia stocata (cont 711)+ Venituri din productia de imobilizari (cont 72)

Marja comerciala = Diferenta între veniturile din vanzari de marfuri (cont 707 ) si costul de achizitie aferent marfurilor vândute (cont 607- exclusiv reducerile comerciale primite ulterior facturarii).

Marja excedentului brut =  Raportul dintre excedentul brut din exploatare si Cifra de afaceri x100

                                                      

                                                                         

Tabel 47   Excedent brut din exploatare                                                                   (Ron)

Indicator

2003

2004

2005

2006

Marja

comerciala

29,943,676-24,952,816 = 4,990,860

23,587,365-20,196,381 =3,390,984

43,267,402-34,388,211 = 8,879,191

73,823,305-54,406,054 = 19,117,251

Productia exercitiului

11,128,784+1,222,697+0 = 12,351,481

24,367,598+313,841+0 =24,681,439

21,190,672-480,267+0 =20,710,405

15,081,277+2,067,222+0 = 17,148,499

Valoarea adaugata

4,990,860+12,351,481-(6,841,333+825,597)= 9,675,411

3,390,984 +24,681,439-(13,563,670+1,294,804)=  13,213,949

8,879,191+20,710,405-(7,079,805+2,171,713)= 20,338,078

19,117,251+17,148,49- (2,736,712+2,796,405)= 15,298,983

Excedent brut din exploatare

9,675,411+0-84,741-1,248,598=8,342,072

13,213,949+0-185,411-         2,089,182=10,939,356

20,338,078+2,616,420-        305,979-3,660,706= 18,987,813

15,298,983+3,316,690-554,266-9,491,973= 8,569,434

Cifra de afaceri

41,620,887

48,859,515

67,074,494

92,221,272

Marja excedentului brut

8,342,072                 /41,620,887 x100 = 20,04%

10,939,356 /48,859,515 x100 = 22,39%

18,987,813 /67,074,494 x100 = 28,31%

8,569,434

/92,221,272 x100 = 9,29%

-Sursa : Contul de profit si pierdere SC Oncos Impex SRL  Perioada 2003-2006

Tabel 48    Evolutia excedentului brut din exploatare                                                 (Ron)                                                                              

Indicele de crestere a EBE cu baza în lant

2003

2004

2005

2006

-

10,939,356/8,342,072x100 -100= 31,14%

18,987,813/10,939,356x100-100 = 73,57%

8,569,434

/18,987,813x100-100 = -54,87%

Excedentul brut din exploatare reprezinta resursa rezultata din exploatare  si folosita pentru mentinerea si dezvolatrea potentialului productiv al intreprinderii si remunerarea capitalurilor utilizate si a statului

Excedentul brut din exploatare creste în 2004 fata de 2003 cu 31,14% la valaoarea de  10,939,356 Ron iar în 2005 creste cu 73.57% fata de anul 2004, la valoarea de 18,987,813Ron.

            În 2006, excedentul brut din exploatare scade cu 54.87% fata de anul 2005 la valoarea de 8,569,434 Roni.

            Marja excedentului brut a societatii SC Oncos Impex SRL creste în 2004 la 22.39% fata de 2003 (20.04%) si continua sa creasca si în 2005 pana la 28.31%.

Ponderea excedentului brut din exploatare în cifra de afaceri scade la 9,29% în 2006 înregistrând o scadere de 19.02% fata de anul 2005.

II.                Cifra de afaceri

                                                                                                                                

Tabel 49 Cifra de afaceri                                                                                                      (Ron)

Indicatori

2003

2004

2005

2006

Cifra de afaceri neta

41,620,887

48,859,515

67,074,494

92,221,272

Indicele evolutiei  CA cu baza în lant

-

48,859,515/41,620,887x100-100 = 17.39%

67,074,494/48,859,515-100 = 37.28%

92,221,272/67,074,494x100-100 = 37.49%

-Sursa : Contul de profit si pierdere al firmei SC Oncos Impex SRL  anii 2003

            Cifra de afaceri a firmei SC Oncos Impex SRL creste în 2004 fata de 2003 cu 17.39%, de la 41,620,887 Roni la 48,859,515 Roni. În 2005 cifra de afaceri continua sa creasca cu 37.28% fata de anul 2004 la valoarea de 67,074,494 Roni iar în 2006 scade cu 37.49% fata de anul 2005 la 92,221,272 Roni.

III.             Evolutia cheltuielilor societatii 

                                                                                                                              

Tabel 50 Evolutia cheltuielilor societatii                                                              ( Ron)

Indicator

2003

2004

2005

2006

Cheltuieli totale

42,647,517

48,871,838

63,746,187

91,154,505

Indicele evolutiei cheltuielilor cu baza în lant

-

48,871,838/42,647,517x100-100 = 14.59%

63,746,187/48,871,838x100-100 = 30.44%

91,154,505/63,746,187x100-100 = 43%

-Sursa : Contul de profit si pierdere al firmei SC Oncos Impex SRL  anii 2003 - 2006

            Cheltuielile societatii cresc de la un an la altul, într-un ritm ascendent, astfel : în anul 2004 cheltuielile totale au crescut cu 14.59% fata de anul 2003 iar în 2005 cu 30.44% fata de cheltuielile aferente anului 2004.

            În 2006, cheltulielile totale ale societatii cresc cu 43% fata de anul 2005 .

IV.             Evolutia profitului

                                                                                                                       (Ron)

Tabel 51 Evolutia profitului                                                                       ( Ron)

Indicator

2003

2004

2005

2006

Profit brut

226,056

342,446

2,940,804

4,422,526

Profit net

153,570

199,199

2,462,284

3,799,185

Indicele evolutiei profitului brut (baza fixa)

-

342,446/226,056 x100-100 =51.49%

2,940,804/226,056 x100-100 = 1200.92%

4,422,526/226,056x100-100 = 1856.39%

Indicele evolutiei profitului net (baza în lant)

-

199,199/153,570x100-100 = 29.71%

2,462,284/199,199x100-100 =1136.09%

3,799,185/2,462,284x100-100 = 54.3%

-Sursa : Contul de profit si pierdere al firmei SC Oncos Impex SRL  anii 2003 - 2006

            Profitul net creste în 2004 fata de anul 2003 cu 29.71% iar în 2005 avem o crestere spectaculoasa de 1136.09% fata de anul 2004 de la valoarea de 199,199 Roni (2004) la 2,940,804 Roni (2005) în conditiile în care cheltuielile totale ale societatii au crescut în 2005 cu 30,44% fata de anul 2003.            În 2006, profitul net al societatii a crescut cu 54.30% fata de 2005.

V.                Evolutia impozitului pe profit

                                                                                                                          

Tabel 52  Evolutia impozitului pe profit                                                   (Ron)                                                          

Indicator

2003

2004

2005

2006

Impozitul pe profit

56,485

143,248

478,520

623,341

Indicele impozitului pe profit cu baza în lant

-

143,248/56,485x100-100 = 153.60%

478,520/143,248x100-100 = 234.05%

623,341/478,520x100-100 = 30.26%

-Sursa : Contul de profit si pierdere al firmei SC Oncos Impex SRL  anii 2003 - 2006

            În anul 2004 societatea SC Oncos Impex SRL a platit un impozit cu 153.60%mai mare decat cel platit în anul 2003 iar în 2005 impozitul pe profit platit a fost cu 234.05%mai mare decat cel platit în 2004.

            În 2006, societetea a platit un impozit pe profit cu 30.26% mai mare decat cel platit în anul precedent.  

VI.              Modificarea în timp a ratelor efective de impozitare

Pentru exemplificare s-au folosit trei rate, respectiv rata standard, prevazuta de lege, rata efectiva calculata din bilanturile contabile pe baza impozitului datorat, si rata realizata, calculata pe baza impozitului colectat la bugetul general consolidat.

Tabel 53 Modificarea în timp a ratelor efective de impozitare    (Ron)                                                         

SC Oncos Inpex SRL

2003

2004

2005

2006

Profitul brut înregistrat

226,056

342,446

2,940,804

4,422,526

Rata standard a impozitului pe profit

25%

25%

16%

16%

Impozitul pe profit platit

56,485

143,248

478,520

623,341

Rata efectiva la care s-a calculat impozitul

56,485/226,056x100 = 24.99%

143,248/342,446x100 = 39.20%

478,520/2,940,804x100 =16.27%

623,341/4,422,526x100 = 14.95%

Rata realizata

*

19,8%

17,4%

*

Decalajul dintre rata legala si rata efectiva

25%-24.99% = 0.01%

25%-39.20%= -14.2%

16%-16.27%= -0.27%

16%-14.95%= 1.05%

*- lipsa de informatii

-Sursa: Contul de profit si pierdere al firmei SC Oncos Impex SRL  anii 2003 - 2006 si www.cnp.ro/-Comisia - nationala de prognoza                                                                                                                                                    

Decalajul dintre rata legala si rata efectiva creste în anul 2004 de la 0.01%, valoarea înregistrata în anul 2003, la 14.20%, cea mai mare valoare a decalajului înregistrata în cei 4 ani studiati. În 2005 , decalajul dintre cele 2 rate de impozitare scade la 0.27% iar în anul 2006 urca usor la 1.05%.

Cea mai mica valoare a decalajului (0.01%) o înregistram în anul 2003.

În anul 2003 rata efectiva de impozitare a fost 24,99% iar rata standard 25% iar în 2004 rata efectiva de impozitate a crescut la 39,20%.

Cota unica de impozitare de 16% a fost adoptata si pusa în practica în anul 2005.

În 2004 si 2005 observam ca rata efectiva de impozitare de 39,20% si respectiv 16,27% depaseste rata standard.

VII.          Indicatori de profitabilitate si rentabilitate

                                                                                                                       

Tabel 54  Indicatori de profitabilitate si rentabilitate                                    (Ron)                                                         

Indicatori

2003

2004

2005

2006

Rata profitului brut

226,056/41,620,887 =0.005

342,446/48,859,515 = 0.007

2,940,804/67,074,494 = 0.044

4,422,526/92,221,272 =0.048

Rentabilitatea economica

226,056/14,195,226x100= 1.59%

342,446/25,912,276x100= 1.32%

2,940,804/37,042,118x100= 7.94%

4,422,526/55,591,959x100= 7.96%

Rentabilitatea financiara

153,570/4,322,241x100 =3.55%

199,199/14,811,221x100 =1.35%

2,462,284/17,273,506x100 = 14.26%

3,799,185/19,096,501x100 = 19.90%

Rentabilitatea activelor

153,570/14,195,226x100 = 1.08%

199,199/25,912,276x100 = 0.77%

2,462,284/37,042,118x100 =6.65%

3,799,185/55,591,959x100 = 6.83%

Profit brut din vanzari

29,943,676-24,952,816 =4,990,860

23,587,365-20,196,381=3,390,984

43,267,402-34,388,211 =8,879,191

73,823,305-54,406,054=19,417,251

Marja bruta din vanzari

4,990,860/41,620,887x100 =11.99%

3,390,984/48,859,515x100 = 6.94%

8,879,191/67,074,494x100 =13.24%

19,417,251/92,221,272x100 =21.06%

Viteza de rotatie a stocurilor

41,565,344/3,608,615=11.52 ori

47,853,643/4,210,552= 11.37 ori

63,021,447/5,741,916=  10.98 ori

89,890,302/10,214,214= 8.8 ori

Numar de zile de stocare

3,608,615/41,565,344x365 =31.69 zile

4,210,552/47,853,643x365 = 32.12 zile

5,741,916/63,021,447x365 = 33.26 zile

10,214,214/89,890,302x365 = 41.48 zile

-Sursa : Contul de profit si pierdere + Bilant SC Oncos Impex SRL  anii 2003 -2006

Rata profitului brut (marja bruta) = Profit brut/CA

Rentabilitatea economica = Profit brut/Active totale x100

Rentabilitatea financiara= Profit net/Capitaluri proprii x100

 Rentabilitatea activelor = Profit net/Total active  x100

Marja bruta din vanzari = Profit brut din vanzari/Cifra de afaceri x100

Viteza de rotatie a stocurilor  =  Costul vânzarilor / Stocul mediu

 Numar de zile de stocare =  (Stoc mediu / Costul vânzarilor)X365

Indicatorii de profitabilitate au cunoscut aprecieri în ultimul an .

Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate = Cheltuielile activitatii de baza +

Cheltuielile activitatilor auxiliare + Cheltuielile indirecte de productie

Rata profitului brut creste de la un an la altul. În 2004 marja bruta a profitului creste de la 0.005 (2003) la 0.007, iar în 2005 înregistram o crstere, mai accentuata de 0.037, pana la 0.044.       

În 2006, marja bruta a profitului a crescuta fata de 2005 la 0,048.

            Rata rentabilitatii economice creste în ultimii ani.

În primul an studiat ponderea profitului brut în totalul activelor este de 1,59% si scade în 2004 la 1,32%, iar în 2005 creste la 7,94% cu 501,52% fata de anul 2005.

Rentabilitatea economica creste usor în 2006 la 7,96%, cu 0,02% fata de anul 2005.

Rentabilitatea financiara a societatii SC Oncos Impex SRL scade in 2004 la 1,35% fata de 2003 (3,65%), iar în ultimii doi ani observam o crestere a valorii indicatorului.

În 2005 ponderea profitului net în capitaluri proprii creste la 14,28%, cu 12,93% fata de anul 2004, iar în 2006 creste la 19.90%. 

Rata rentabilitatii financiare, poate sa fie comparata cu rata dobanzii pentru imprumuturile pe termen lung contractabile pe piata financiara. Daca rata rentabilitatii este mai mare, asa cum este cazul în ultimii doi ani analizati, intreprinderea va fi interesata sa se împrumute pentru a se dezvolta, deoarece remuneratia capitalurilor împrumutate va fi acoperita de rentabilitatea ridicata.

Rentabilitatea activelor scade în 2004 la 0,77% fata de 2003 (1,08%) iar în 2005 a crescut la 6,65%.

În 2006, ponderea profitului net în totalul activelor a crescut usor la 5,83%.

Marja bruta din vânzari scade in 2004 la 6,94% fata de 2003 (11,99%), iar în 2005 creste la 13,24%. Ponderea profitului brut din vânzari în cifra de afaceri creste in 2006 la 21,06% cu 59,06% mai mare decât în 2005.

Viteza de rotatie a stocurilor a scazut de la un an la altul astfel: în 2004 rotatia stocurilor a scazut la 11.37 rotatii/exercitiu financiar fata de 2003 (11.52 rotatii/exercitiu financiar) iar în 2005 continua sa scada la 10.98 rotatii.În 2006, viteza de rotatie a stocurilor scade la 8,8 rotatii/ exercitiu financiar.

Numarul de zile de stocare creste de la 32.12 zile în 2004 fata de 2003,  în 2005 creste la 33.26zile iar în 2006 la 41.48zile         

VIII.         Indicatori de îndatorare                                                                                                                       

Tabel 55  Indicatori de îndatorare                                                                          (Ron)                                                                                                        

Indicator

2003

2004

2005

2006

Gradul de îndatorare

1,341,876/4,322,241 =0.31

1,721,350/14,811,221=0.12

4,188,244/17,273,506=0.24

12,537,913/19,096,501=0.66

Ponderea datoriilir în CA

1,341,876/41,620,887x100 = 3.22%

1,721,350/48,859,515x100 = 3.52%

4,188,244/67,074,494x100 = 6.24%

12,537,913/92,221,272x100 = 13.6%

Gradul de îndatorare pe termen lung

1,341,876/5,664,117x100=23.69%

1,721,350/16,532,571x100= 10.41%

4,188,244/21,461,750x100= 19.52%

12,537,913/31,634,414x100= 39.63%

Capital permanent(Lei)

4,322,241+1,341,876+0= 5,664,117

14,811,221+1,721,350+0= 16,532,571

17,273,506+4,188,244+0 =21,461,750

19,096,501+12,537,913+0 = 31,634,414

-Sursa : Contul de profit si pierdere + Bilant SC Oncos Impex SRL  anii 2003 -2006

Gradul de indatorare (coeficientul de indatorare)= Capital imprumutat/Capital propriu 

Ponderea datoriior in cifra de afaceri =Datorii/Cifra de afaceri x100

Gradul de indatorare pe termen lung =Datorii pe termen mediu si lung/Capital permanent   

Capital permanent =Capital propriu+Datorii pe termen lung+Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

            Gradul de îndatorare al firmei SC Oncos Impex SRL creste în ultimii ani, astfel:

În anul 2003, gradul de îndatorare al firmei era de 0.31, in 2004 a scazut la 0.12 , o scadere de 0,19, iar în 2005 creste la 0,24.

            În anul 2006, gradul de îndatorare continua sa creasca la 0,66.

Datoriile societatii prezinta  un semn de îngrijorare, gradul de îndatorare, calculat ca raport între Capitalul împrumutat si capitalurile proprii, situându-se în anii 2003 si 2006 peste nivelul de 30%, nivel ce trebuie vazut ca un prag peste care gradul de indatorare poate crea probleme societatii.

Ponderea datoriilor pe termen lung în capitalul permanent a scayut în 2004 la 10.41% de la 23,69% (2003) iar în 2005 a crescut la 19,52%.

Gradul de îndatorare al firmei  pe termen lung nu depaseste 0,5 în cei 4 ani studiati. Cea mai mare valoare se înregistreaza în anii 2003 si 2006  respectiv 23,60% si 39,63%.

            Ponderea datoriilor în cifra de afaceri urmeaza un trend ascendent, astfel: în 2003 valoarea indicatorului este de 3,22% si creste în 2004 la 3,52% iar în 2005 la 8,24%.

            În 2006, ponderea datoriilor în cifra de afaceri a crscut la 13,60%, cu 5,36% mai mult decat în 2005.

IX.              Rata activelor imobilizate

Tabel 56   Rata activelor imobilizate                                                                        (Ron)

Indicator

2003

2004

2005

2006

Rata activelor imobilizate

7,864,206/14,195,226x100 = 55.4%

18,727,544/25,912,276x100 =72.27%

24,427,500/37,042,118x100 =65.95%

38,241,757/55,591,959x100 =68.79%

-Sursa: Bilant SC Oncos Impex SRL  anii 2003 -2006

Rata activelor imobilizate = Active imobilizate/Total active x100

            Ponderea activelor imobilizate in totalul activelor a fost de 55.40% in anul 2003 si a crescut la 72.27% în anul 2004.

În 2005, rata cativelor imobilizate a societatii SC Oncos Impex SRL  a fost de 65.95% înregistrând o scadere de 6.32% fata de anul 2004, iar în 2006, rata activelor imobilizate creste la 68.79%.

1.2           Analiza comparativa

1.2.1        Excedent brut din exploatari                                                           

Tabel 57 Excedent brut din exploatari                                                      (Roni)             

Excedent brut din exploatari                                                           

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

24.915.873

25.137.340

44.972.950

44.264.689

 SC Azomures Tg. Mures SA

476,401,808

540,089,150

553,471,317

498,208,647

 SC. Carbochim Cluj SA.

20.380.058

24.413.585

18.427.132

19.979.736

SC. Oncos Impex S.R.L

8,342,072

10,939,356

18,987,813

8,569,434

-Sursa : Tabel 11, Tabel 23, Tabel 35, Tabel 47

Graficul Nr. 82. Excedentul brut din exploatare înregistrat de cele 4 societati analizate

pe parcursul exercitiilor financiare studiate

Excedentul brut din exploatare reprezinta resursa rezultata din exploatare  si folosita pentru mentinerea si dezvolatrea potentialului productiv al intreprinderii si remunerarea capitalurilor utilizate si a statului.

Societatea care a înregistrat în toti cei patru ani analizati cea mai mare valoare a excedentului brut din exploatare este SC Azomures Tg. Mures SA, urmata de S.C. Antibiotice S.A. Iasi, SC. Carbochim Cluj SA. iar apoi SC. Oncos Impex S.R.L care înregistreaza cea mai mica valoare a excedentului brut din exploatare.

1.2.2        Indicele de crestere a EBE cu baza în lant

Tabel 58  Evolutia excedentului brut din exploatare de-a lungul perioadei analizate

Indicele de crestere a EBE cu baza in lant

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

-

0,89%

78,91%

-1,58%

SC Azomures Tg. Mures SA

-

13.37%

2.48%

-9.98%

SC. Carbochim Cluj SA.

-

19.79%

-24.52%

8.43%

SC. Oncos Impex S.R.L

-

31,14%

73,57%

-54,87%

-Sursa : Tabel 12, Tabel 24, Tabel 36, Tabel 48

Graficul Nr. 83.  Evolutia excedentului brut din exploatare de-a lungul perioadei analizate

Din graficul alaturat (Grafic Nr. ) observam o tendinta de crestere a excedentului brut din exploatare în anul 2004 fata de amul 2003, cea mai mare crestere o înregistreaza societatea SC. Oncos Impex S.R.L, de 31,14%, care înregistreaza pe (aproape) întreg parcursul perioadei analizate cea mai mica valoare a excedentului brut din exploatare. Urmeaza societatea SC. Carbochim Cluj SA.cu o crestere de 19.79% fata de anul 2003, SC Azomures Tg. Mures SA (13.37%), iar apoi S.C. Antibiotice S.A. Iasi cu 0,89% fata de anul precedent.

În anul 2005, dupa aplicarea cotei unice de impozitare, valoarea excedentului brut din exploatare al societatii S.C. Antibiotice S.A. Iasi creste cu 78,91% fata de anul 2004, o crestere cu 78,02% fata de cresterea înregistrata în 2004, în timp ce SC. Oncos Impex S.R.L înregistreaza o crestere de 73,57%, cu 42,43% mai mare decât cea înregistrata în 2004.

SC Azomures Tg. Mures SA.înregistreaza o crestere de doar  2.48%, iar excedentul brut din exploatare al societatii SC. Carbochim Cluj SA scade cu 24.52% în 2005 fata de cel înregistrat în anul 2004.

În anul 2006, constatam în general o tendinta de scadere a excedentului brut din exploatare fata de anul 2005. Astfel, SC. Oncos Impex S.R.L înregistreaza o scadere de 54,87%, SC Azomures Tg. Mures SA de 9.98%, iar S.C. Antibiotice S.A. Iasi de 1,58%.

SC. Carbochim Cluj SA înregistreaza în anul 2006 o crestere a excedentului brut din exploatare de 8.43% fata de anul 2005.

1.2.3        Marja excedentului brut din exploatare

                                                                                                                

Tabel 59 Marja excedentului brut din exploatare

Marja Excedentului  brut din exploatari                                                           

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

20,51%

18.48%

27,51%

22,597%

SC Azomures Tg. Mures SA

77.83%

82.94%

80.24%

70.24%

SC. Carbochim Cluj SA.

67.91%

64.46%

58.41%

60.17%

SC. Oncos Impex S.R.L

20,04%

22,39%

28,31%

9,29%

-Sursa : Tabel 11, Tabel 23, Tabel 35, Tabel 47

Text Box: Graficul Nr. 84. Marja excedentului brut din exploatare înregistrat de cele 4 societati analizate pe parcursul exercitiilor financiare studiate            Marja excedentului brut aferenta societatii  SC. Oncos Impex S.R.L creste în 2004 la 22,39% fata de 20,04%, valoare inregistrata în 2003, înregistrând o cresterte de 2,35%, iar cea a societatii  SC Azomures Tg. Mures SA creste la 82,94% fata de 77.83% valoarea inregistrata în anul 2003, o crestere de 5,11%, mai mare decît cea inregistrata de societatea Oncos.

Ponderea cea mai mare a excedentului brut din exploatare în cifra de afaceri o are societatea SC Azomures Tg. Mures SA, urmata de SC. Carbochim Cluj SA. si S.C. Antibiotice S.A. Iasi si SC. Oncos Impex S.R.L.

SC Azomures Tg. Mures SA înregistreaza o marja a excedentului brut din exploatare în anul 2004 de 82.94% cu 5,11% mai mare decât cea aferenta anului 2003 de 77.83% iar SC. Carbochim Cluj SA. 64.46% în 2004 si 67.91% în 2003.

În anul 2005, marja a excedentului brut din exploatare a firmei SC Azomures Tg. Mures SA scade cu 2,7 fata de anul 2004 ajungând la 80.24%. Scade si marja a excedentului brut din exploatare a firmei SC. Carbochim Cluj SA.la 58.41% în timp ce ponderea excedentului brut din exploatare în cifra de afaceri aferenta societatilor S.C. Antibiotice S.A. Iasi si SC. Oncos Impex S.R.L creste la 80.24% si respectiv la 28,31%, iar în anil 2006 scad la 22,597% si respectiv la 9,29%.

1.2.4        Cifra de afaceri

                                                                                                              

Tabel 60 Cifra de afaceri                                                                             (Ron)

Cifra de afaceri

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

121.495.052

136.028.514

163.497.747

195.886.517

SC Azomures Tg. Mures SA

612,096,733

651,185,054

689,752,000

709,300,647

SC. Carbochim Cluj SA.

30.011.980

37.873.140

31.549.747

33.204.725

SC. Oncos Impex S.R.L

41,620,887

48,859,515

67,074,494

92,221,272

-Sursa : Tabel 13, Tabel 25, Tabel 37, Tabel 49

Graficul Nr. 85. Cifra de afaceri aferenta societatilor analizate pe parcursul exercitiilor financiare studiate.

Cifra de afaceri masoara performanta economica a firmelor si este folosita drept criteriu pentru clasificarea acestora dupa importanta lor economica.

            În cadrul studiului nostru, societatea cu cea mai mare cifra de afaceri, cele mai bune  rezultate la nivel microeconomic, cu cele mai mari încasari din activitatea proprie într-o perioada de timp, încasari efectuate la pretul pietei, sunt obtinute de SC Azomures Tg. Mures SA, urmata de S.C. Antibiotice S.A. Iasi, SC. Oncos Impex S.R.L si SC. Carbochim Cluj SA. Acest clasament se mentine pe tot parcursul intervalului de timp analizat.

1.2.5        Indicele evolutiei  CA cu baza în lant

Tabel 61 Evolutia  cifrei de afaceri de-a lungul perioadei analizate

Indicele evolutiei  CA cu baza în lant

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

-

11,96%

20,19%

19.81%

SC Azomures Tg. Mures SA

-

6.39%

5.92%

2.83%

SC. Carbochim Cluj SA.

-

26.19%

-16.70%

5.25%

SC. Oncos Impex S.R.L

-

17.39%

37.28%

37.49%

-Sursa : Tabel 13, Tabel 25, Tabel 37, Tabel 49

Text Box: Graficul Nr.86, Evolutia  cifrei de afaceri de-a lungul perioadei analizateCifra de afaceri prezinta o tendinta de crestere în cazul celor patru societati analizate în anul 2004 fata de anul 2003. Cea mai mare crestere a înregistrat-o SC. Carbochim Cluj SA., societatea cu cea mai mica cifra de afaceri din cadrul societatilor studiate, o crestere de 26.19%în 2004 . Este urmata de SC. Oncos Impex S.R.L, S.C. Antibiotice S.A. Iasi si SC Azomures Tg. Mures SA cu cresteri de 17.39%, 11,96% si respectiv 6.39%.

Precum se observa în graficul nr 86, cifra de afaceri a societatilor SC. Oncos Impex S.R.L si  S.C. Antibiotice S.A. Iasi continua sa creasca considerabil si în 2005 si 2006 în timp ce, cifra de afaceri aferenta societatii SC. Carbochim Cluj SA.scade în 2005 cu 16.70% fata de 2004 iar în 2006 creste usor.

1.2.6        Evolutia cheltuielilor societatii 

Cheltuielile  societatilor 

Tabel 62  Cheltuielile totale ale societatilor analizate                                     (Ron)                            

Cheltuielilor societatii 

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

105.903.955

125.755.576
142.795.106    

168.121.698

SC Azomures Tg. Mures SA

597,779,047

717,486,366

729,305,976

754,028,363

SC. Carbochim Cluj SA.

30,737,243

36,162,537

33,133,722

32,602,829

SC. Oncos Impex S.R.L

42,647,517

48,871,838

63,746,187

91,154,505

 -Sursa : Tabel 14, Tabel 26, Tabel 38, Tabel 50

Graficul Nr. 87.  Cheltuielile societatilor de-a lungul perioadei analizate

Din cadrul societatilor analizate, SC Azomures Tg. Mures SA are cele mai mati cheltuieli totale ce se majoreaza de la un an la altul si este urmata de S.C. Antibiotice S.A. Iasi. Urmeaza  SC. Oncos Impex S.R.L si SC. Carbochim Cluj SA.a carei cheltuieli scad în  2005 si 2006 la 33,133,722 Roni si respectiv 32,602,829 Roni.

În ultimii doi ani 2005 si 2006, majoritatea societatilor romanesti îsi intensifica procesului de modernizare si retehnologizare, inclusiv prin investitii bazate pe creditare. Aceste proiecte ample de investitii au majorat cheltuielile societatilor comerciale.

Indicele evolutiei cheltuielilor societatii

Tabel 63  Evolutia cheltuielilor societatilor analizate

Indicele evolutiei cheltuielilor cu baza în lant

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

-

18.75%

13.55%

17.74%

SC Azomures Tg. Mures SA

-

25.04%

1.65%

3.39%

SC. Carbochim Cluj SA.

-

17.65%

-8.38%

-1.60%

SC. Oncos Impex S.R.L

-

14.59%

30.44%

43%

-Sursa : Tabel 14, Tabel 26, Tabel 38, Tabel 50

Graficul Nr.88.  Evolutia cheltuielilor societatilor analizate

            În anul 2004, cele patru societati studiate au înregistrat cheltuieli mai mari decat cele aferente anului 2003. Astfel, cea mai mare majorare a cheltuielilor totale a fost observata la SC Azomures Tg. Mures SA, o crestere de 25.04%, urmata de S.C. Antibiotice S.A. Iasi, SC. Carbochim Cluj SA. si SC. Oncos Impex S.R.L.

            Cheltulilile totale ale societatii SC. Oncos Impex S.R.L, cresc de la un an la altul într-un ritm crescator însa o buna parte din aceste cheltuieli sunt realizate în urma unor proiecte de investitii. Cheltuielile societatii SC. Carbochim Cluj SA scad de la un an la altul în 2005 cu 8.38% iar în 2006 cu 1.60%.

Cheltuielile de productie ale agentilor economici au înregistrat un ritm de crestere apropiat de cel al cifrei de afaceri în anul 2005 (13,4% fata de 14,1%). Dintre acestea cresterile cele mai mari s-au înregistrat la cheltuielile de personal, respectiv cu 17,5%.

1.2.7        Evolutia profitului

Profitul net înregistrat de societate de-a lungul perioadei analizate

Tabel 64 Profitul net înregistrat de societati de-a lungul perioadei analizate

(Ron)            

Profitul net înregistrat

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

11.863.805

12.424.687

19.678.661

25.032.225

SC Azomures Tg. Mures SA

38,277,146

28,274,391

17,173,683

-2,422,658

SC. Carbochim Cluj SA.

1,400,202

2,428,654

2,428,654

1,855,089

SC. Oncos Impex S.R.L

153,570

199,199

2,462,284

3,799,185

-Sursa : Tabel 15, Tabel 27, Tabel 39, Tabel 51

Graficul Nr.89. Profitul net înregistrat de societati de-a lungul perioadei analizate

            SC Azomures Tg. Mures SA înregistreaza cel mai mare profit în anul 2003, din cadrul societatilor analizate, urmata de S.C. Antibiotice S.A. Iasi, SC. Carbochim Cluj SA. si SC. Oncos Impex S.R.L. În 2004 acest clasament se mentine, iar în 2005, precum se observa si în graficul nr. 89. S.C. Antibiotice S.A. Iasi obtine cel mai mare profit, urmat de SC Azomures Tg. Mures SA, iar în 2006, SC Azomures Tg. Mures SA înregistreaza o pierdere de -2,422,658 Roni.

Evolutia profitului net de-a lungul perioadei analizate

Tabel 65  Evolutia profitului net de-a lungul perioadei analizate

Indicele evolutiei profitului net (baza în lant)

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

-

4.73%

58.38%

27.21%

SC Azomures Tg. Mures SA

-

-26.13%

-39.26%

-114.11%

SC. Carbochim Cluj SA.

-

73.45%

-84.48%

392.19%

SC. Oncos Impex S.R.L

-

29.71%

1136.09%

54.3%

-Sursa : Tabel 15, Tabel 27, Tabel 39, Tabel 51

Graficul Nr.90.  Evolutia profitului net al societatilor

de-a lungul perioadei analizate

            În anul 2005 a avut loc o crestere a profitului societatilor comerciale pe ansamblul economiei de +9,3% concomitent cu diminuarea cu 3% a pierderilor.

            Profitul net creste de la un an la altul în cazul societatilor SC. Oncos Impex S.R.L  si S.C. Antibiotice S.A. Iasi, în timp ce în cazul SC Azomures Tg. Mures SA profitul net scade de la un an la altul într-un ritm ascendent.

Profitul brut înregistrat de societate de-a lungul perioadei analizate

 Tabel 66 Profitul brut înregistrat de societate de-a lungul perioadei analizate 

                                                                                                                                 (Ron)            

Profitul brut  înregistrat

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

16.077.551

17.576.961

23.724.855

30.159.307

SC Azomures Tg. Mures SA

46,698,286

35,280,414

20,677,566

-2,336,446

SC. Carbochim Cluj SA.

2,047,035

3,199,906

444,191

2,098,865

SC. Oncos Impex S.R.L

226,056

342,446

2,940,804

4,422,526

-Sursa : Tabel 15, Tabel 27, Tabel 39, Tabel 51

            Valoarea cea mai mare a profitului brut a fost înregistrata de SC Azomures Tg. Mures SA în anul 2003 de 46,698,286 Roni urmata de S.C. Antibiotice S.A. Iasi 16.077.551 Roni, SC. Carbochim Cluj SA. 2,047,035 Roni iar cea mai mica valoare SC. Oncos Impex S.R.L de 226,056 Roni.

Text Box: Graficul Nr. 91. Profitul brut înregistrat de societate de-a lungul perioadei analizate            Profitul brut al societatilor SC. Oncos Impex S.R.L si S.C. Antibiotice S.A. Iasi au un trend ascendent de crestere de-a lungul perioadei analizate, aceasta crestere este mai mare în anii 2005 si 2006.

            SC Azomures Tg. Mures SA si SC. Carbochim Cluj SA. îsi sporesc profitul brut pâna în 2005 urmînd ca începand cu exercitiul financiar aferent anului 2005, sa înregistreze scaderi ale profitului brut iar în caz ul societatii Azomures chiar pierdere în anul 2006 de -2,336,446 Roni.

            Dar aceasta reducere este inferioara celei înregistrate în cazul cifrei de afaceri, ceea ce înseamna, prin raportare la cifra de afaceri, ca starea de profitabilite s-a îmbunatatit.

Evolutia profitului brut de-a lungul perioadei analizate

Tabel 67 Evolutia profitului brut de-a lungul perioadei analizate

Indicele evolutiei profitului (baza fixa)

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

-

9.33%

45.57%

87.59%

SC Azomures Tg. Mures SA

-

-24.45%

-55.72%

-105.19%

SC. Carbochim Cluj SA.

-

56.32%

-78.30

2.53%

SC. Oncos Impex S.R.L

-

51.49%

1200.92%

1856.39%

-Sursa : Tabel 15, Tabel 27, Tabel 39, Tabel 51

Pe parcursul exercitiilor financiare studiate, profitul brut creste, în cazul societatilor S.C. Antibiotice S.A. Iasi, SC. Carbochim Cluj SA. si SC. Oncos Impex S.R.L fata de valoarea înregistrata în 2003.

În cazul SC Azomures Tg. Mures SA, cheltuielile totale ale societatii cresc într-un ritm superior cresterii cifrei de afacei, prin urmare, profitul brut urmeaza un trend descendent, scade într-un ritm crescator în cei trei ani raportati la anul de baza.

1.2.8        Evolutia impozitului pe profit

Impozitul pe profit platit de societate de-a lungul perioadei analizate

Tabel 68 Impozitul pe profit platit de societate de-a lungul perioadei analizate

                                                                                                                               (Ron)

Impozitul pe profit platit

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

4.213.746

5.152.274

4.046.194

5.127.082

SC Azomures Tg. Mures SA

8,421,140

7,006,023

3,503,883

86,212

SC. Carbochim Cluj SA.

646,833

771,252

67,284

243,776

SC. Oncos Impex S.R.L

56,485

143,248

478,520

623,341

-Sursa : Tabel 16, Tabel 28, Tabel 40, Tabel 52

Precum era de asteptat, aplicarea cotei unice de impozitare a avut ca prima consecinta reducerea presiunii si sarcinii fiscale.

Valoarea impozitului platit de trei din cele patru societati analizate scade semnificativ în anul 2005.

Impozitul platit de societatea SC. Oncos Impex S.R.L prezinta un trend ascendent de la un an la altul.


Evolutia impozitului pe profit de-a lungul perioadei analizate

Tabel 69 Evolutia impozitului pe profit de-a lungul perioadei analizate

Indicele impozitului pe profit cu baza în lant

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

-

22.27%

-21.47%

26.71%

SC Azomures Tg. Mures SA

-

-16.80%

-49.99%

-97.54%

SC. Carbochim Cluj SA.

-

19.24%

-91.28%

248.93%

SC. Oncos Impex S.R.L

-

153.60%

234.05%

30.26%

-Sursa : Tabel 16, Tabel 28, Tabel 40, Tabel 52

În anul 2004, SC. Oncos Impex S.R.L a platit un impozit cu 153.60% mai mare decât cel platit în anul 2003, si continua sa plateasca un impozit cu 234,05% mai mare in 2005 respectiv 30.26%Text Box: Graficul Nr.93.  Evolutia impozitului pe profit de-a lungul perioadei analizate în 2006.

            Din graficul nr.93. în putem observa scaderea sarcinii fiscale, care se mentine doar în cazul societatii SC Azomures Tg. Mures SA, ajungand în 2006 la o scadere de 97.54% impozit platit fata de anul 2005.

1.2.9        Modificarea în timp a ratelor efective de impozitare

 Cota standard de impozitare

Tabel 70 Cota standard de impozitare

Cota standard de impozitare

2003

2004

2005

2006

25%

25%

16%

16%

-Sursa : Tabel 17, Tabel 29, Tabel 41, Tabel 53

      6.2 Cota efectiva de impozitare

Tabel 71 Cota efectiva de impozitare

Cota efectiva de impozitare

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

26,21%

29,13%

17,06%

17%

SC Azomures Tg. Mures SA

18,03%

19,86%

16,95%

-(pierdere)

SC. Carbochim Cluj SA.

31,6%

24,10%

15,15%

11,62%

SC. Oncos Impex S.R.L

24.99%

39.20%

16.27%

14.95%

             -Sursa : Tabel 17, Tabel 29, Tabel 41, Tabel 53

Text Box: Graficul Nr. 94. Cotele efective de impozitare a societatilor studiate pe parcursul celor 4 exercitii financiare

6.3  Rata realizata

 Tabel 72 Rata realizata

Rata realizata

2003

2004

2005

2006

*

19,8%

17,4%

*

*- lipsa de informatii

-Sursa : www.cnp.ro/-Comisia - nationala de prognoza

Din informatiile culese mai sus, putem constata îmbunatatirea ratelor efective de impozitare, prin reducerea decalajului dintre rata legala si rata efectiva. Pentru prima data în istorie în 2005, rata de impozitare realizata a fost peste rata legala.

6.4  Decalajul dintre rata efectiva si rata legala de impozitare

Tabel 73  Decalajul dintre rata efectiva si rata legala de impozitare

Societatile studiate

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

1,21%

4,13%

1,06%

1%

SC Azomures Tg. Mures SA

6,97%

5,14%

-0,9%

-

SC. Carbochim Cluj SA.

-6,6%

0,9%

0,85%

4,38%

SC. Oncos Impex S.R.L

0.01%

-14.2%

-0.27%

1.05%

-Sursa : Tabel 17, Tabel 29, Tabel 41, Tabel 53

Text Box: Graficul Nr. 95.   Decalajul dintre rata standard si rata efectiva de impozitare

Din graficul alaturat putem observa o reducere generala a decalajului dintre rata standard si rata efectiva de impozitare începând cu anul 2005.

În 2005 s-a constatat , în medie pe economie, un decalaj între rata legala, standard, si rata efectiva de doar 0,4%

În studiul Comisiei Nationale de Prognoza, intitulat "Cota unica a imbunatatit competitivitatea firmelor" se  precizeaza ca "introducerea cotei unice a condus la o îmbunatatire a ratelor efective de impozitare. Pentru exemplificare s-au folosit trei rate, respectiv rata standard, prevazuta de lege, rata efectiva calculata din bilanturile contabile pe baza impozitului datorat, si rata realizata, calculata pe baza impozitului colectat la bugetul general consolidat. Conform bilanturilor contabile ale agentilor economici, în anul 2005, ca urmare a introducerii cotei reduse de impozit pe profit, decalajul dintre rata legala si rata efectiva, s-a îmbunatatit ajungand la doar 0,4%. Totodata, sugestiv pentru efectul cotei unice, înca din primul an de aplicare, este ca reducerea fiscalitatii a îmbunatatit starea financiara a societatilor. Acestea au putut astfel sa-si achite într-o proportie mai mare obligatiile si chiar o parte din restantele din anii anteriori. Ca urmare, pentru prima data în istorie, rata de impozitare realizata a fost peste rata legala, ilustrând faptul ca societatile comerciale au dorit si au avut disponibilitati pentru a-si achita pe lânga "obligatiile curente si pe cele restante."

1.2.10    Indicatori de profitabilitate si rentabilitate

-         Rata profitului brut (marja bruta)

Tabel 74 Rata profitului brut (marja bruta)

Rata profitului brut (marja bruta)

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

0.13

0.13

0.15

0.15

SC Azomures Tg. Mures SA

0.076

0.054

0.03

-0.001

SC. Carbochim Cluj SA.

0.07

0.09

0.014

0.063SC. Oncos Impex S.R.L

0.005

0.007

0.044

0.048

-Sursa : Tabel 18, Tabel 30, Tabel 42, Tabel 54

Rata profitului brut aferenta societatilor S.C. Antibiotice S.A. Iasi si SC. Oncos Impex S.R.L creste în 2005 fata de 2004, în timp ce ponderea profitului brut în cifra de afaceri a societatilor SC Azomures Tg. Mures SA si SC. Carbochim Cluj SA. Scade în 2005.          

Text Box: Graficul Nr. 96. Evolutia marjei profitului brut de-a lungul perioadei de timp analizateStudiul precizat anterior realizat de Comisiei Nationale de Prognoza scoate în evidenta al doilea efect major al aplicarii cotei unice de impozitare de 16% si anume "îmbunatatirea profitabilitatii", privita atât prin prisma marimii profitului, cât , mai ales, pe baza ratei profitabilitatii. Astfel, în 2005 profitul realizat în economie ar fi fost cu 9,3% mai mare ca cel din anul 2004, provenind din sectorul IMM-urilor, unde cresterea profitului a fost chiar cu 23% mai mare decât cel realizat în anul anterior. Dar microîntreprinderile, carora li s-a dublat impozitul pe venit începind cu anul 2005, au înregistrat o scadere a profitului cu doar 19%, specialistii Comisiei punând acest fenomen pe seama reducerii cifrei de afaceri, specificând însa ca "aceasta reducere este inferioara celei înregistrate în cazul cifrei de afaceri, ceea ce înseamna, prin raportare la cifra de afaceri, ca starea de profitabilite s-a îmbunatatit." Studiul chiar precizeaza ca în anul 2005, ponderea profitului obtinut de catre microîntreprinderi în cifra de afaceri a fost de 31% fata de doar 24,5% în anul 2004.

-         Rentabilitatea economica

Tabel 75  Evolutia rentabilitatii economice de-a lungul perioadei analizate

Rentabilitatea economica

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

9.90%

13.52%

14.46%

15.52%

SC Azomures Tg. Mures SA

10.51%

6.61%

4.16%

-0.88%

SC. Carbochim Cluj SA.

4.91%

7.28%

1.02%

4.53%

SC. Oncos Impex S.R.L

1.59%

1.32%

7.94%

7.96%

-Sursa : Tabel 18, Tabel 30, Tabel 42, Tabel 54


Am analizat rentabilitatea econimica prin compararea acesteia cu rata dobânzii pentru împrumuturile pe termen lung contractabile pe piata financiara.

 Rata rentabilitatii înregistrata de cele patru societati analizate este mai mica decât rata medie a dobânzii pentru împrumuturile pe termen lung (19%-21% pentru 2003, 16,4% pentru2005,si 8,75% pentru 2006), întreprinderile  nu au fost prin urmare interesate sa se împrumute pentru a se dezvolta, deoarece remuneratia capitalurilor împrumutate nu ar fi acoperita de rentabilitatea relativ scazuta.

            În 2005 rentabilitatea economica a societatilor S.C. Antibiotice S.A. Iasi si SC. Oncos Impex S.R.L creste, astfel încât în 2006, rentabilitatea economica a societatii S.C. Antibiotice S.A. Iasi sa depaseasca rata medie a dobânzii practicata de societatile de creditare.

-         Rentabilitatea financiara

Tabel 76  Evolutia rentabilitatii financiare de-a lungul perioadei analizate 

Rentabilitatea financiara

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

11.45%

10.59%

13.71%

14.18%

SC Azomures Tg. Mures SA

16.42%

11.36%

6.46%

-0.92%

SC. Carbochim Cluj SA.

4.31%

7.30%

1.20%

5.53%

SC. Oncos Impex S.R.L

3.55%

1.35%

14.26%

19.90%

-Sursa : Tabel 18, Tabel 30, Tabel 42, Tabel 54

Text Box: Graficul Nr. 98. Evolutia rentabilitatii financiare de-a lungul perioadei analizateTotodata, sugestiv pentru efectul cotei unice, înca din primul an de aplicare, este ca reducerea fiscalitatii a îmbunatatit starea financiara a societatilor. Acestea au putut astfel sa-si achite într-o proportie mai mare obligatiile si chiar o parte din restantele din anii anteriori. Ca urmare, pentru prima data în istorie rata de impozitare realizata a fost peste rata legala, ilustrând faptul ca societatile comerciale au dorit si au avut disponibilitati pentru a-si achita pe lânga obligatiile curente si pe cele restante.

Rentabilitatea financiara a societatilor SC. Oncos Impex S.R.L si S.C. Antibiotice S.A. Iasi a crescut în 2005 si 2006 considerabil. Rentabilitatea financiara a societatilor SC Azomures Tg. Mures SA si SC. Carbochim Cluj SA. Scade de la un an la altul pe tot parcursul perioadei analizate.

-         Rentabilitatea activelor

Tabel 77  Evolutia rentabilitatii activelor de-a lungul perioadei analizate 

Rentabilitatea activelor

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

7.31%

9.56%

11.99%

14.18%

SC Azomures Tg. Mures SA

8.53%

5.29%

3.46%

- 0.92%

SC. Carbochim Cluj SA.

3.36%

5.53%

0.87%

4.01%

SC. Oncos Impex S.R.L

1.08%

0.77%

6.65%

6.83%

-Srsa : Tabel 18, Tabel 30, Tabel 42, Tabel 54

Rentabilitatea activelor masoara gradul de eficacitate al utilizarii activelor disponibile.

Din graficul alaturat putem observa ca S.C. Antibiotice S.A. Iasi înregistreaza ce mai mare rata a rentabilitatii activelor dintre cele patru societati analizate. Aceasta înseamna ca Antibiotice S.A are cea mai mare  capacitate  comerciala, dintre cele patru societati analizate, de a produce profit cu mijloacele active disponibile.

-         Marja bruta din vânzari

Tabel 78  Marja bruta din vânzari

Marja bruta din vanzari

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

0.01%

0.2%

0.26%

0.03%

SC Azomures Tg. Mures SA

0.05%

0.05%

0.04%

0.03%

SC. Carbochim Cluj SA.

1.56%

1.56%

0.78%

0.67%

SC. Oncos Impex S.R.L

11.99%

6.94%

13.24%

21.06%

-Sursa : Tabel 18, Tabel 30, Tabel 42, Tabel 54

            Marja bruta din vânzari aferenta societatilor SC. Carbochim Cluj SA. si SC Azomures Tg. Mures SA inregistreaza o scadere de la un an la altul pe parcursul perioadei analizate.

Text Box: Graficul Nr.100.  Evolutia marjei brute din vânzariO scadere a procentului marjei brute din vânzari poate scoate în evidenta faptul ca societatile nu sunt capabile sa îsi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vânzare optim.

-         Viteza de rotatie a stocurilor

Tabel 79 Viteza de rotatie a stocurilor

Viteza de rotatie a stocurilor

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

3.5 ori

3.8 ori

3.8 ori

2.7 ori

SC Azomures Tg. Mures SA

4,33 ori

3.45 ori

4.07 ori

5.77 ori

SC. Carbochim Cluj SA.

0.59 ori

0.57 ori

0.7 ori

0.75 ori

SC. Oncos Impex S.R.L

11.52 ori

11.37 ori

10.98 ori

8.8 ori

-Sursa : Tabel 18, Tabel 30, Tabel 42, Tabel 54

Text Box: Graficul Nr.101. Viteza de rotatie a stocurilor societatilor analizate

-         Numar de zile de stocare

Tabel 80 Numar de zile de stocare

Numar de zile de stocare

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

103 zile

95 zile

97 zile

137 zile

SC Azomures Tg. Mures SA

84.3 zile

105.78 zile

89.78 zile

63.22 zile

SC. Carbochim Cluj SA.

621.55 zile

642.8 zile

552.68 zile

483.9 zile

SC. Oncos Impex S.R.L

31.69 zile

32.12 zile

33.26 zile

41.48 zile

-Sursa : Tabel 18, Tabel 30, Tabel 42, Tabel 54

            În ceea ce priveste numarul zilelor de stocare, s-au semnalat dificultati în desfacerea productiei concretizata în acumularea de stocuri, ceea ce a redus profitul potential.

Text Box: Graficul Nr.102.  Reprezentarea numarului mediu de zile de stocare            Numarul mediu al zilelor de stocare al societatilor SC. Oncos Impex S.R.L si S.C.Antibiotice S.A. Iasi creste în ultimii trei ani studiati în timp ce numarul mediu al zilelor de stocare al societatilor SC. Carbochim Cluj SA. si SC Azomures Tg. Mures SA scade.

Pe ansamblul economiei, stocurile, atât de materii prime cât si cele de produse finite, s-au majorat cu 16,3%. Aceasta crestere se datoreaza majorarii stocurilor în constructii, cu 36,6% si în comert cu 25,6%.

1.2.11    Indicatori de îndatorare

-         Gradul de îndatorare

Tabel 81 Gradul de îndatorare

Gradul de îndatorare

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

0,21

0,18

0,21

0,23

SC Azomures Tg. Mures SA

0.14

0.08

0.04

0

SC. Carbochim Cluj SA.

0.12

0.01

0.002

0.003

SC. Oncos Impex S.R.L

0.31

0.12

0.24

0.66

-Sursa : Tabel 19, Tabel 31, Tabel 43, Tabel 55

Îmbunatatirea viabilitatii firmelor românesti este ilustrata si de îmbunatatirea gradului de îndatorare a agentilor economici, chiar daca acesta continua sa se situeze la un nivel înca ridicat.

            Gradul de îndatorare al societatilor analizate se mentine aproape constant în ultimii doi.

Text Box: Graficul Nr. 103. Reprezentarea evolutiei gradului de îndatorareMentinerea gradului de îndatorare în conditiile cresterii fondurilor ramase la dispozitia societatilor, prin reducerea impozitului pe profit,  a facut posibil sa creasca

cheltuielile cu investitiile.

Un alt efect pozitiv al relaxarii fiscale induse de cota unica ar fi si scaderea arieratelor, scazând la sfârsitul anului 2005 la 18,8% din PIB de la 20%, cât se înregistrase în anul 2004.

Mentinerea gradului de îndatorare de la un an la altul, desi la un nivel înca ridicat, este totusi un fenomen pozitiv, în condisiile în care, desi s-au angajat multe cheltuieli de investitii ca o necesitate a modernizarii, totusi firmele nu s-au îndatorat, ci au angajat fondurile proprii.

.

-         Ponderea datoriilir în CA

Tabel 82  Ponderea datoriilir în cifra de afaceri

Ponderea datoriilir în CA

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

12%

3.3%

1.1%

1.3%

SC Azomures Tg. Mures SA

5.17%

7.19%

3.52%

0

SC. Carbochim Cluj SA.

13.02 %

0,91%

1.73%

0.25%

SC. Oncos Impex S.R.L

3.22%

3.52%

6.24%

13.6%

-Sursa : Tabel 19, Tabel 31, Tabel 43, Tabel 55

Graficul Nr.104.  Ponderea datoriilir în cifra de afaceri

Ponderea datoriilor în cifra de afaceri ale societatilor S.C. Antibiotice S.A. Iasi, SC Azomures Tg. Mures SA si SC. Carbochim Cluj SA. scade de la un an la altul în perioada analizata în timp ce în cazul societatii SC. Oncos Impex S.R.L, ponderea datoriilor în cifra de afaceri creste de la un an la altul în perioada analizata.

-         Gradul de îndatorare pe termen lung

Tabel 83  Gradul de îndatorare pe termen lung

Gradul de îndatorare pe termen lung

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

9%

3.4%

11.1%

1.3%

SC Azomures Tg. Mures SA

11.95%

7.19%

3.52%

0

SC. Carbochim Cluj SA.

11%

0.98%

1.71%

0.25%

SC. Oncos Impex S.R.L

23.69%

10.41%

19.52%

39.63%

-Sursa : Tabel 19, Tabel 31, Tabel 43, Tabel 55

Un alt fenomen pozitiv legat de gradul de îndatorare se refera la

ponderea platilor restante în cifra de afaceri, care este în reducere în anul 2005 fata de

anul 2004.

Pe termen scurt a avut loc o crestere a îndatorarii globale a societatilor analizate în ultimii doi ani studiati.

Text Box: Graficul Nr. 105. Gradul de îndatorare pe termen lung

1.2.12    Rata activelor imobilizate

Tabel 84  Rata activelor imobilizate

Rata activelor imobilizate

2003

2004

2005

2006

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

42.58%

62.29%

52.17%

64.21%

SC Azomures Tg. Mures SA

37.91%

39.49%

44.31%

79.57%

SC. Carbochim Cluj SA.

72.75%

66.93%

65.4%

63.63%

SC. Oncos Impex S.R.L

55.4%

72.27%

65.95%

68.79%

-Sursa : Tabel 20, Tabel 32, Tabel 44, Tabel 56

Rata activelor imobilizate creste în 2004, în cazul celor patru societati studiate, pentru ca mai apoi ponderea elementelor patrimoniale ce servesc întreprinderea în mod permanent în totalul activului, sa scada în 2005. Gradul de investire a capitalului în întreprinderile studiate creste în 2006.

Text Box: Graficul Nr. 106. Reprezentarea ratei activelor imobilizate de-a lungul perioadei analizate

Un aspect pozitiv, datorita modificarilor fiscale care au avut loc la începutul anului 2005, pe lânga mentinerea ratei profitabilitatii a avut loc si o scadere a arieratelor (Imprumuturi restante, a caror scadenta nu a fost respectata)

Arieratele apar datorita nerespectarii conditiilor contractuale intre unitatile economice.

Acumularea de arierate in volum mare poate produce un blocaj economico-financiar general.. La finele anului 2005 arieratele au ajuns la 18,8% ca pondere în PIB, fata de 20% cât a fost estimat de Comisia Nationala de Prognoza, constatându-se un grad înalt de predictibilitate a estimarilor.

CONCLUZII

Probleme structurale, institutionale si de conduita fiscala ale Romîniei în 2004:

-         Mare presiune fiscala;

-         O transparenta mica a sistemului de impozitare;

-         Aplicarea unui sistem de taxare progresiv, care nu stimuleata munca;

-         Nivelul înalt al economiei subterane, ascunse;

-         În concluzie, singura solutie viabila a fost introducerea unei taxe unice de impozitare a carei menire a fost relaxarea fiscala.

În România impozitarea veniturilor persoanelor juridice este reglementata  de Ordonanta de Urgenta nr.138 din 29 decembrie 2004.

Cota unica de impozitare de 16% a fost pusa în aplicare în ianuarie 2005.

Beneficiile introducerii taxei unice de impozitare au fost:

·                                Simplificarea si eficientizarea sistemului de impozitare a veniturilor;

·                                Reducerea birocratiei;

·                                Cresterea transparentei sistemului de impozitare;

·                                Relaxarea fiscala;

Asteptarile înaintea introducerii taxei unice de impozitare:

-                     Impactul asteptat a fost în principal, schimbarea comportamentului economic al mediului de afaceri prin:

q                                     Marirea bazei impozabile;

q                                     O mai buna îndeplinire voluntara a platilor obligatorii la bugetul statului;

q                                     Scaderea arieratelor;

Vicepremierul Gheorghe Pogea  a declatat: "Unul dintre scopurile introducerii cotei unice a fost acela de a încuraja munca, investitiile, asigurarea unui mediu de afaceri atractiv si stabil si prin aceasta de a permite crearea de noi locuri de munca. Astfel s-a simplificat procedura administrativa, a crescut numarul de salariati, au fost scoase din umbra peste 200.000 locuri de munca si a fost scoasa la suprafata o buna parte din economia ascunsa. De asemenea, încasarile la buget au fost în 2005 mai mici decât în 2004 doar cu 5,3 la suta, iar, începând cu ianuarie 2006, chiar în crestere."[1] Câteva din efectele cotei unice de impozitare sunt încurajarea investitiilor, a facilitat crearea de noi locuri de munca si a crescut cu aproximativ 13 la suta veniturile salariatilor .

În aceasta lucrare, am studiat patru societati comerciale: S.C. Antibiotice S.A. Iasi, SC Azomures Tg. Mures SA, SC. Carbochim Cluj SA. si SC. Oncos Impex S.R.L din patru sectoare economice diferite.

În analiza societatilor am folosit indicatori de rentabilitate si profitabilitate economica, excedentul brut din exploatare, indicatori de îndatorare si am ajuns la urmatoarele concluzii:

  • am observat îmbunatatirea ratelor efective de impozitare, prin reducerea decalajului dintre rata legala si rata efectiva; pentru prima data în istorie în 2005, rata de impozitare realizata a fost peste rata legala;
  • îmbunatatirea ratei profitabilitatii, deci si intensificarea procesului de modernizare si retehnologizare, inclusiv prin investisii bazate pe creditare au majorat cheltuielile societatilor comerciale;

·        cresterea profitului societatilor comerciale concomitent cu diminuarea pierderilor;

·        întarirea disciplinei financiare si reducerea arieratelor prin adoptarea unor masuri legislative în scopul cresterii capacitatii administrative a autoritatii fiscale si cresterii gradului de colectare a creanselor fiscale;

·        mentinerea gradului de îndatorare în conditiile cresterii fondurilor ramase la dispozitia societatilor, prin reducerea impozitului pe profit în anul 2005, ceea ce a facut posibil sa creasca cheltuielile cu investitiile;

·        Reducerea fiscalitatii a îmbunatatit starea financiara a societatilor. Acestea au putut astfel sa-si achite într-o proportie mai mare obligatiile si chiar o parte din restantele din anii anteriori. Ca urmare, pentru prima data în istorie rata de impozitare realizata a fost peste rata legala, ilustrând faptul ca societatile comerciale au dorit si au avut disponibilitati pentru a-si achita pe lânga obligatiile curente si pe cele restante.

  • îmbunatatirea profitabilitatii, privita atât prin prisma marimii profitului cât mai ales pe baza ratei profitabilitatii.

Aceste rezultate sunt cu atât mai semnificative cu cât în anul 2005 contextul intern si international în care si-au desfasurat activitatea întreprinderile românesti, nu a fost favorabil, inducând costuri suplimentare care nu au putut fi în totalitate compensate prin productivitate si eficienta.

În anul 2005 s-a observat o scadere a arieratelor. În sustinerea scaderii arieratelor a fost luat în calcul impactul legislativ, administrativ si nu în ultimul rând modificarea pozitiei financiare a agentilor economici, ca urmare a reducerii cotei de impozit pe profit.

Astfel, pe lânga relaxarea fiscala, implementarea unor masuri de ordin legislativ si administrativ, au facut posibila reducerea arieratelor, printre acestea:

-         . considerarea evaziunii fiscale drept infractiune economico - financiara si pedepsirea ei ca atare;

-         . asigurarea transparentei în mediul de afaceri prin publicarea listei contribuabililor mici, mijlocii si mari, care înregistreaza  obligatii restante;

-         . cresterea capacitatii de administrare fiscala, prin eliminarea practicilor de scutire si reesalonare a datoriilor;

-         . continuarea actiunilor de executare silita, declansarea procedurii de insolvabilitate.

Aceste masuri implementate în anul 2005 într-un ritm accelerat a facut posibil ca arieratele sa se reduca, si sa nu mai constituie o presiune constanta asupra cererii agregate, inflatiei si contului curent.

Îmbunatatirea viabilitatii firmelor românesti este ilustrata si de îmbunatatirea gradului de îndatorare a agentilor economici, chiar daca acesta continua sa se situeze la un nivel înca ridicat.

 Gradul de îndatorare, exprimat prin ponderea datoriilor în cifra de afaceri a crescut în medie în anul 2005 fata de anul 2004 în trei din cele patru cazuri studiate.

În 2005 s-a constatat , în medie pe econoomie, un decalaj între rata legala, standard, si rata efectiva de doar 0,4%. si în cele patru cazuri studiate de noi se observa o reducere a decalajului începând cu anul 2005.

Cota unica de impozitare, desi atât de contestata, s-a dovedit într-un final a fi eficiena si în România, în ciuda faptului ca nu a fost deloc gândită înainte, fiind pur si simplu o decizie politică si nu una fundamentată economic. Inconsecventa politicilor în domeniu financiar, creaza o nesiguranta în mediul economic romînesc.[1] http://www.topbusiness.ro/romania/ Articol : "Cota unica de impozitare de 16 la suta a avut efecte positive"

Document Info


Accesari: 3824
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )