Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadA TREIA REEVALUARE EFECTUATA DUPA UN AN DE LA ULTIMA

Contabilitate
ALTE DOCUMENTE

CONTABILITATEA FINANCIARA A CHELTUIELILOR
EXPERTIZA CONTABILA
STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE NR. 1 (IAS 1) - PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE
LIGHT - manual de utilizare 1
Organizarea contabilitatii sintetice a unui element de activ/pasiv
Contabilitate furnizori SAP
IAS16 - IMOBILIZARI CORPORALE
IAS 23 - Costurile indatorarii
Contabilitatea creantelor din operatiuni comerciale
REGISTRELE DE CONTABILITATE SI FORMELE DE INREGISTRARE CONTABILA

A TREIA REEVALUARE EFECTUATA DUPA UN AN DE LA ULTIMA

4.1. Calcule preliminare

Valoare bruta 90 000 000 lei Valoare bruta 90 000 000 leiAmortizare anuala

(calculata anterior)

9 000 000 lei Amortizare anuala 9 000 000 lei

Valoare neta contabila

(90 000 000 lei-

9 000 000 lei)

81 000 000 lei Valoare neta contabila

(90 000 000 lei-

9 000 000 lei)

81 000 000 lei

Valoare justa 52 65 818c23i 0 000 lei Valoare justa 52 65 818c23i 0 000 lei

Indice actualizare

(52650000/81000000)

0,65

Valoarea justa este mai mica decât valoarea neta

contabila, deci rezulta o depreciere a activului.

Valoare bruta actualizata

(90000000 lei × 0,65)

58 500 000 lei

Diferenta (descresterea de

valoare)

(58 500 000 lei-

90 000 000 lei)

31 500 000 lei

Descresterea de valoare

(52 650 000 lei -

81 000 000 lei)

28 350 000 lei Descresterea amortizarii

cumulata

9 000 000 lei× (0,65-1)

3 150 000 lei

Analiza Analiza

Total descrestere din care 28 350 000 lei Total descrestere din care 31 500 000 lei

Reducere rezerva

Min (sold 1058 - val

scaderii)

Min (14 800 000 lei si

28 350 000 lei)

14 800 000 lei Amortizare 3 150 000 lei

Depreciere (cheltuiala)

(28 350 000 lei -

14 800 000 lei)

13 550 000 lei Descrestere fara amortizare 28 350 000 lei

Reducere rezerva

Min (sold 1058 - val scaderii)

Min (14 800 000 lei si

28 350 000 lei)

14 800 000 lei

Depreciere (cheltuiala)

(28 350 000 lei-

14 800 000 lei)

13 550 000 lei

4.2. Contabilizare

2813 = 2131 9000000 lei 1058 = 2131 17950000 lei

1058 = 2131 14800000 lei 2813 = 1058 3 150 000 lei

6813 = 2131 13550000 lei 6813 = 2131 13550000 lei

4.3. Recalculare amortizare

Valoare reevaluata 52 650 000 lei

Durata de utilizare ramasa (10 ani -1 an) 9 ani

Amortizare anuala

(52 650 000 lei / 9 ani)

5 850 000 lei

V. A PATRA REEVALUARE CE ARE LOC DUPA UN AN DE LA ULTIMA

5.1. Calcule preliminare

Valoare bruta 52 650 000 lei Valoare bruta 52 650 000 lei

Amortizare anuala

(calculata anterior)

5 850 000 lei Amortizare anuala 5 850 000 lei

Valoare neta contabila

(52 650 000 lei-

5 850 000 lei)

46 800 000 lei Valoare neta contabila

(52 650 000 lei-

5 850 000 lei)

46 800 000 lei

Valoare justa 84 240 000 lei Valoare justa 84 240 000 lei

Indice actualizare

(84240000/46800000)

1,8

Valoarea justa este mai mare ca valoarea neta contabila,

deci are loc o crestere de valoare.

Valoare bruta actualizata

(52 650 000 lei × 1,8)

94 770 000 lei

Diferenta(cresterea de

valoare)

(94 770 000 lei-

52 650 000 lei)

42 120 000 lei

Cresterea de valoare

(84 240 000 lei - 46 800 000 lei )

37 440 000 lei Cresterea amortizarii

cumulata

5 850 000 lei × (1,8-1)

4 680 000 lei

Analiza

Total crestere de valoare din care: 37 440 000 lei

Compensare cheltuiala anterioara

sub forma unui venit

13 550 000 lei

Rest crestere rezerve 23 890 000 lei

5.2. Contabilizare

2813 = 2131 5850000 lei 1058 = 2813 4 680 000 lei

2131 = 1058 23890000 lei 2131 = 1058 28570000 lei

2131 = 7813 13550000 lei 2131 = 7813 13550000 lei

5.3. Recalcularea amortizarii

Valoare reevaluata 84 240 000 lei

Durata de utilizare ramasa (9 ani-1 an) 8 ani

Amortizare anuala

(84 240 000 / 8 ani)

10 530 000 lei

IV. Înregistrarea vânzarii mijlocului fix

a) pentru pretul de vânzare:

100 000 000 lei 461 = 7583 100 000 000 lei

Debitori diversi Venituri din vânzarea

activelor si alte operatii

de capital

b) scoaterea din evidenta a mijlocului fix vândut:

10 530 000 lei 2813 = 2131 84 240 000 lei

Amortizarea instalatiilor,

mijloacelor de transport,

animalelor si plantatiilor

Echipamente

tehnologice (masini,

utilaje si instalatii de

lucru)

73 710 000 6583

Cheltuieli privind activele

cedate si alte operatii de
capital

c) înregistrarea surplusului din reevaluare trecut la rezultatul reportat în momentul cedarii activului

(soldul contului 1058 de mai sus dupa ultima reevaluare este 23 890 000 lei):

23 890 000 lei 1058 = 1175 23 890 000 lei

Rezerve din reevaluari

dispuse prin acte normative

Rezultatul reportat

reprezentând surplusul

realizat din rezerve din

reevaluare

Reevaluarea activelor are consecinte fiscale care conduc la aparitia impozitelor amânate. Este cazul

reevaluarilor care nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal. Diferenta dintre valoarea fiscala a activelor

respective (costul istoric mai putin amortizarea cumulata pe baza costului istoric) si valoarea contabila (valoarea

reevaluata mai putin amortizarea calculata pe baza ei) este o diferenta temporara impozabila care da nastere unei

datorii din impozite amânate.

Solutia prin care se realizeaza provizionarea datoriei fiscale potentiale presupune transferarea unei parti din

rezerva (diferenta) din reevaluare într-un cont de provizioane privind impozitele amânate. Obiectivul este acela de a

se asigura resurse financiare care sa vina în întâmpinarea unei eventuale datorii fiscale. De exemplu, daca imediat

dupa reevaluare, întreprinderea ar vinde activul respectiv, ar avea de platit un impozit calculat asupra diferentei dintre

pretul de vânzare si costul istoric mai putin amortizarea cumulata.

Exemplu.Un utilaj costa 10.000.000 lei/an. Amortizarea contabila este cea liniara de 20 % iar amortizarea

fiscala este degresiva de 30 % pe an. Venitul contabil este egal cu cel fiscal în valoare de 15.000.000 lei.

a) amortizarea degresiva:

Ani De amortizat Cota Amortizarea Valoarea ramasa

de amortizat

1 10 000 000 30 % 3 000 000 7 000 000

2 7 000 000 30% 2 100 000 4 900 000

3 4 900 000 Liniar 1 633 333 3 266 667

4 3 226 667 Liniar 1 633 333 1 633 334

5 1 633 334 Liniar 1 633 333 0

b) calculul diferentelor:

SPECIFICARE An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Valoarea contabila neta 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0

-Baza de impozitare

(valoarea neta fiscala)

7 000 000 4 900 000 3 266 667 1 633 334 0

Diferenta temporara 1 000 000 1 100 000 733 333 366 666 0

Impozit amânat datorie sold

final (valoarea contabila >

baza fiscala)

250 000 275 000 183 333 91 667 0

Impozit amânat sold initial 0 250 000 275 000 183 333 91 667

Anul 1:

Impozit curent Impozit amânat

Venit 15 000 000 lei Valoare contabila 8 000 000 lei

- Amortizarea fiscala 3 000 000 lei Baza de impozitare 7 000 000 lei

Profit brut 12 000 000 lei Diferenta temporara 1 000 000 lei

Impozit pe profit

12 000 000 lei × 25 % =

3 000 000 lei Impozit amânat datorie

1 000 000 × 25 % =

250 000 lei

6911 = 4411 3000000 lei 6912 = 4412 250 000 lei

Anul 2 Anul 2

Venit 15 000 000 lei Valoare contabila 6 000 000 lei

- Amortizarea fiscala 2 100 000 lei Baza de impozitare 4 900 000 lei

Profit brut 12 900 000 lei Diferenta temporara 1 100 000 lei

Impozit pe profit

12 900 000 lei× 25 % = 3 225 000 lei

Impozit amânat datorie

(sold final)

1 100 000 × 25 % =

275 000 lei

-Impozit amânat datorie sold initial

(anul 1)

250 000 lei

6911 = 4411 3225000 lei Cheltuiala cu impozitul pe profit

amânat an 2

25 000 lei

6912 = 4412 25 000 lei

Anul 3 Anul 3

Venit 15 000 000 lei Valoare contabila 4 000 000 lei

- Amortizarea fiscala 1 633 333 lei Baza de impozitare 3 266 667 lei

Profit brut 13 366 667 lei Diferenta temporara 733 333 lei

Impozit pe profit

13 336 667 lei × 25 % = 3 341 667 lei

Impozit amânat datorie

(sold final)

733 333 × 25 % =

183 333 lei

-Impozit amânat datorie sold initial

(anul 2)

275 000 lei

6911 = 4411 3 341 667 lei Creanta impozit amânat an 3 91 667 lei

4412 = 791 91 667 lei

Anul 4 Anul 4

Venit 15 000 000 lei Valoare contabila 4 000 000 lei

- Amortizarea fiscala 1 633 333 lei Baza de impozitare 1 633 333 lei

Profit brut 13 366 667 lei Diferenta temporara 366 666 lei

Impozit pe profit

13 336 667 lei × 25 % = 3

341 667 lei

Impozit amânat datorie

(sold final)

366 666 × 25 % =

91 667 lei

-Impozit amânat datorie sold initial

(anul 3)

183 333 lei

6911 = 4411 3 341 667 lei Creanta impozit amânat an 4 91 667 lei

4412 = 791 91 667 lei

Anul 5 Anul 5

Venit 15 000 000 lei

- Amortizarea fiscala 1 633 333 lei Valoare contabila 0 lei

Profit brut 13 366 667 lei Baza de impozitare 0 lei

Impozit pe profit

13 336 667 lei × 25 % = 3

341 667 lei

Diferenta temporara 0 lei

Impozit amânat datorie (sold final) 0 lei

6911 = 4411 3 341 667 lei -Impozit amânat sold initial (anul 4) 91 667 lei

Creanta impozit amânat an 5 91 667 lei

4412 = 791 91 667 lei

Document Info


Accesari: 1482
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )