Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadBILANTUL CONTABIL

Contabilitate
ALTE DOCUMENTE

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND AMORTIZARILE
Contul 419 \" Clienti - creditori\"
Pasivele patrimoniale
Legea si functiile contabilitatii
Contabilitate financiara
Contabilitatea institutiilor publice - componenta a contabilitatii generale si Óndeosebi a contabilitatii publice

BILANTUL CONTABIL

††† ††††††† Structurile calitative folosite pentrumodelarea situatiei patrimoniului sunt cele de activ si pasiv Ele se explica si definesc simultan prin prisma ecomnomicului,juriticului si financiarului.††††††† Din punct de vedere juridic activul, prin compozitialui grupeaza elementele in bunuri reale si creante(drepturi asupra persoanelor)iar pasivul in capital propriu si datorii.

Prin prisma economica in subdiviziunile activului si pasivului trebuie sa se faca distinctie intre structurile privind activitatea de imvestitie si activitatea de exploatare,astfel activul se imparte in activ de imvestitie si in activ de exploatare (stocuri creante ,lichiditati), iar pasivul in capitaluri si datorii, din care, datorii financiare si datorii de exploatare.

Perspectiva financiara grupeaza activele in fuctie de lichiditatea acestora ,iar pasivul, in functie de exigibilitatea lor (termen de plata).

Astfel putem deprinde in str 333w227d uctura activului active durabile stocuri active realizabile si disponibile(lichiditatii)iar cea a pasivului in capitaluri permanente (pe termen lung )si pe termen scurt.In situatia in care obiectul modelarii bilantiere este fundamentat pe categoria resurse economice ,activul desemneaza utilizarea resurselor in activitatea economica sau sociala iar pasivul ,originea resurselor(provenienta acestora).

†††† In cadrul activuluisunt delmitate utilizari permanente sau durabile de resurse sub forma de bunuri de imvestitie ,utilizari temporare sau curente sub forma de stocuri ,creantesi valori mobiliare de plasament.

Pasivul prin structura sa delimiteraza cele trei modalitati de formare a resurselor si anume:

Resurse permanente sau pe termen lung ,furnizate de proprietar (individual sau asociatii), resurse temporare curente,asigurate de terti (furnizori, banci, obligatari), si resurse rezultat,sub forma profiturilor realizate in cadrul fiecarui exercitiu financiar.

Astfel, privind in genere, putem spune ca activul,prin componenta saevidentieaza destinatia si lichiditatea bunurilor economice, iar pasivul clasificarea surselor de finantare in functiede modulde constituire(surse proprii-straine)si exigibilitatea lor.

Analizat prin prisma teoriei modelarii,bilantul contabil este simultan un model structural si global, prin intermediul caruiase asigura o reprezentare a patrimoniului pornind de la partile sale

componente catre caracteristicile de ansamblu.

Astfel in cadrul bilantului contabil.patrimoniul este reprezentat prin prisma activului si pasivului,

in cadrul activului, elementele multimii de activ fiindgrupate in raportul destinatieibunurilor economice utilizate si gradul de lichiditate in active imobilizate,circulante, si active de regularizare si asimilate .La randul lor activele imobilizate sunt diferentiate in imobilizari necorporale corporale si financiare ,cele circulantre sunt impartite in raport de forma pe care o imbraca in stocuri de productie in curs de executie ,creante ,plasamentesi disponibilitati banesti.

Cat priveste pasivul, elementele multimii de pasivsunt grupate in raport de caile deformare a surselor de finantare in capitaluri proprii,provizioane pentru riscuri si cheltuieli si pasive de regularizare precum si in functie de gradul lor de exigibilitate, permanente si curente.

†† †††††† Dispunerea activului in cadrul bilantului contabil este de regula cea imversa lichiditatii activelor, de la cele mai putin lichide, cum sunt imobilizarilenecorporale,pana la cele mai lichide,adica catre disponibilitatile banesti,care,imbraca deja forma de bani.Analizand elementele pasivului putem observa dispunerea acestora imvers exigbilitatii surselor de finantare incepand cuelementele capitalului propriu, continuand cu datoriile pe termen lungsi cu cele curente sau pe termen scurt.

†† †††††† Astfel, structura bilantiera poate prezenta mai multe forme(abordari) folosind elementele patrimoniale in mai multe abordari:

†† I. Prima dintre acestea se bazeaza pe conceptul de patrimoniu ,definit ca ansamblul bunurilor corporale si necorporale , al drepturilor si obligatiilor ce caracterizeaza situatia unei entitati patrimoniale la un moment dat.Astfel, pornind de la acest concept bilantul poate fi privit in mai multe moduri:††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

A)ECONOMIC†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††B) JURIDIC

†††

††††† PARTEA ECONOMICA pune in fata utilizarile cu resursele,generand urmatoareaecuatie:

††

††††††††††††††††

UTILIZARI= RESURSE

†††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††SAU

ACTIV = PASIV

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†† Acest tip de bilant permitesa raspunda unor intrebari,cum ar fi:

-de unde provin fondurile necesare finanterii necesitaitlor inteprinderii ?

-care sunt necesitatile si care a fost utilizarea data resurselor de care intreprinderea a dispus?

astfel de intrebariofera posibilitatea unei previzionari si dezvoltarii viitoare a societatii.

††††

†††† A doua si ultima abordare bilantiera "patrimoniala" ABORDAREA JURITICA prezinta bilantul ca o lista de drepturi de proprietate si creante inscrise in activ,si de obligatii catre terti care sunt inscrise in pasiv

†† Aceasta abordare are la baza o relatie care este urmatoarea:

SN = A-D
††††††

†††

†††††††††

††††† SN-situatia neta(capitalurii propri)

††††† A-active

††††† D-datorii fata de terti

†††††††††††††††††††††††††††††

STRUCTURI PRIVND SITUATIA PATRIMONIULUI†††

††††††††††††††††††††††††††††††††

ACTIV†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

PASIV

1)ACTIVE IMOBILIZATE

-imobilizari - necorporale

††††††††††††††††††† -corporale

††††††††††††††††††† -financiare

2)ACTIVE CIRCULANTE

-stocuri deproductie in curs de executie

-creante

-disponibilitatii

3)ACTIVE DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

1)CAPITALURI PROPRII

-capital

-rezerve

-rezultat (profitul cu +;pierderea cu -)

-alte capitaluri proprii

2)PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

3)DATORII

-imprumuturi si datorii financiare

-alte datorii

4)PASIVE DE REGULARIZARE

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††Concluziv, indiferent de modul ales pentru ierarhizarea elementelor patrimoniale in activul si pasivul bilantului,necesar este ca in aceasta ordine sa se asigure o corelatie intre lichiditatea activelor si exigibilitatea pasivelor.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILANTUL CONTABIL

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Incheiat la data...

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† -in lei-

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

ACTIV

PASIV

-mijloace fixe....500 000

-materii prime......100 000

-productie in curs de

executie........50 000

-produse finite.......30 000

-clienti........40 000

-efecte comerciale de

primit.........20 000

-capital social.....500.000
-rezerve.......50.000

-rezultatul exercitiului...42.000

-credite bancare

pe termen lung......200.000

-credite bancare

pe termen scurt.....50.000

-furnizori........30.000

Schema prezentata maisus este cunoscuta sub forma de tablou bilantier, sau bilant cu sectiuni separate.Ea se intemeiaza pe ecuatia fundamentala:

†††††††††††††††††† ††

Activ=Capital Propriu+Datorii

†††††††††††††††††††††††††††

†††††††††††† Un alt gen de abordare se bazeaza pe finalitatea bilantului de a raspunde nevoilor analizei economico-financiare.

Astfel, modelul de bilant lansat de noul sistem contabilromanesc prevede o structurare a activelor dupa destinatia lor ,iar a pasivelor dupa originea lor.Plecand de la acest model,printr-o regrupareaposturilor bilantiere,se poate ajunge la o abordare de tip FUNCTIONAL.

Prezentarea functionala a bilantului este urmatoarea:

†††††††††††††††††††

††††††††††††††††††††††††††††††

FUNCTIA DE IMVESTITII

ACTIV IMOBILIZAT

CAPITALURI PROPRII

STOCURI+CREANTE-CLIENTI-DATORII FURNIZORI

DATORII

FINANCIARE

TITLURI DE PLASAMENT

FUNCTIA DE EXPLOATARE†††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††FUNCTIA DE††††††††††††††††††††††† FINANTARE

†††††††††††††††††††††††††††††††††

††† In aceasta perspective criteriile de lichiditate-exigibilitate suntcriterii secundare de clasificare,activele fiind clasificate in ordinea crescatoare a lichiditatilor,iar pasivele ,in ordinea descrescatoare a exigibilitatii lor.

††† Printr-o prelucrare adecvata a bilantului funjctional se poate facetrecerea la bilantul financiar.Pentru aceasta,elementele de active si pasiv trebuiereclasificate dupa criteriul duratei:elemente cu o durata de peste un an si elemente cu o durata de sub un an.

Astfel,sub aspectul financiar,orice bilant se descompune in trei mari grupe:

1)FONDUL DE RULMENT(FR), care reprezinta totalul capitalurilor permanente (adica capitaluri proprii+imprumuturi pe termen lung)diminuate cu activele imobilizate.

2)NECESARUL IN FOND DE RULMENT(NFR),care reprezinta stocuri si creante din exploatare si in afara explatarii -datorii din exploatare si din afara exploatarii

3)TREZOERIA(T)care este egala cu disponibilitatii-imprumuturi pe termen scurt si conturi bancare creditoare

Acesti trei indicatori informeaza asupraechilbrului financiar al inteprinderii prin relatia:

††††††††††

†††††††††††

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††

FR-NFR=T

Aceasta relatie de echilibru, rod al abordarii de tip financiar, evidentieaza faptul ca echilibrul financiar al inteprinderii este consecinta deciziilor luate de inteprindere pe termen scurt(privind gestiunea stocurilor,politica de credit comercial fata de clienti, relatiile de deconectare cu furnizorii e.t.c) cat sip e termen lung(privind imvestitiile si acoperirea lor cu resursede finantare permanente)
Document Info


Accesari: 12332
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )