Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
CONTABILITATEA CAPITALURILOR

Contabilitate


CONTABILITATEA CAPITALURILOR

II.3.  CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL

n     Evidenta capitalului social se realizeaza prin contul de pasiv 101 "Capital social". În creditul contului se înregistreaza constituirea si cresterea capitalului, iar în debitul lui, micsorarea capitalului .Soldul contului este creditor si reprezinta capitalul social existent..

n            Contul sintetic de gradul I, 101 "Capital social" se desfasoara pe doua conturi sintetice de gradul II, 101.1 "Capital subscris nevarsat" si 101.2 "Capital subscris varsat" care ajuta la punctarea celor doi pasi necesari în constituirea capitalului social - subscriere si varsare.

n      Aportul adus de asociati este evidentiat prin contul 456 "Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul"-cont bifunctional. În debitul acestui cont, se înregistreaza capitalul social subscris de asociati, precum si  sumele achitate acestora cu ocazia retragerii ; în creditul contului se reflecta valoarea aporturilor varsate în numerar si/sau natura precum si capitalul retras de asociati. Soldul debitor al contului reprezinta capitalul subscris nevarsat de asociati, iar cel creditor datoria din capitalul de rambursat. Evidenta analitica a contului se dezvolta pe fiecare actionar 919h73j sau asociat în parte.

II.3.1. CONTABILITATEA CONSTITUIRII    CAPITALULUI SOCIAL

     Aportul poate fi în natura si/sau în numerar. La societatile pe actiuni capitalul social este obligatoriu de varsat la început, în felul urmator: cel în numerar 50%, iar cel în natura integral. Aporturile în creante nu sunt admise.

n           Exemplu: Se constituie S.C. VIsA S.A.

     Aport:numerar 12.000 lei depus la început 50%;

n     natura (mijloc de transport) 8.000 lei;

n     =   capital subscris 20.000 lei,   Numar actiuni: 20 titluri

n            Cheltuieli de constituire platite prin casa: 300 lei

n            VN = 20.000: 20 = 1.000 lei/actiune

n       a) Înregistrarea cheltuielilor de constituire:

             201   =   5311         300

n       b) Subscrierea celor 20 actiuni × 1.000 lei/actiune = 20.000 lei

            456   =   1011     20.000

n    c) Varsarea capitalului social partial 50% cf. contractului

n     Eliberarea a 50% din capitalul social subscris prin depunerea de numerar la banca:

          5121   =   456                 6.000

   d) Aducerea ca aport a mijlocului de transport subscris, în valoare de 8.000 lei:

         2133   =   456                  8.000

   e) Trecerea capitalului subscris nevarsat în capital subscris varsat în limita aportului adus:

        1011   =    1012              14.000

   f) La sfârsitul anului (sau conform contractului) se varsa si restul.

         5211   =   456                   6.000

   g) Trecerea restului de capital subscris nevarsat în capital subscris varsat  la sfârsitul anului 

       1011   =   1012                    6.000

II.3.2.   CONTABILITATEA CRESTERII CAPITALULUI
             SOCIAL

v   Modalitati de crestere a capitalului social:

Ř   1.în actiuni Cresterea capitalului social prin aporturi:

 în natura si/sau  numerar

Ř   2.Cresterea capitalului social prin operatii interne

Ř   3.Cresterea capitalului prin conversia obligatiunilor in actiuni


Ř   1.  Cresterea capitalului social prin aporturi în natura si/sau numerar

Ř   Scop:   consolidarea situatiei financiare

Ř   Metode :

ü  cresterea valorii nominale a actiunilor existente
ü  emiterea de noi actiuni
ü procurarea de noi resurse de finantare

Ř   Cresterea capitalului social prin cresterea valorii nominale a actiunilor existente -caracteristici:

ü   nu determina  cresterea numarului initial de actiuni

ü   nu determina modificarea procentelor de participare a actionarilor la capitalul social

ü   necesita acordul tuturor actionarilor.

Ř   Cresterea capitalului social prin emiterea de noi actiuni-caracteristici:

    - produce efectul de "diluare" a capitalului sau antreneaza in pierdere pe actionarii vechi care nu participa la subscrierea noilor actiuni

Ř    Cresterea capitalului social prin emiterea de noi actiuni-Aplicatie practica

Se porneste de la urmatoarea situatie financiara (pozitie financiara) :

n     Capital social initial :     20.000  lei: 20 actiuni = 1.000  lei/actiune VN

n     Rezerve   initiale             4.000  lei

n     Total cap.propriu initial:24.000  lei: 20 actiuni = 1.200 lei/actiune VMC

Se decide cresterea capitalului propriu prin:

n     Emisiunea a 10 actiuni × 1.000 lei/actiune = 10.000 lei

n     Valoarea emisiunii           1.100 lei/actiune.

Vom avea:

n     Cap.soc. modificat:(20.000+10.000):(20 actiuni+10 actiuni)=1.000 VN Prima emisiune  1.000(100x 10)

n     Rezerve  modificate 4.000  lei

Total cap.propriu modif.34.000 lei: 30 actiuni=1.166.(66) lei/actiune VMC

            VE=1100<1200VMC initiala

DS(drept de subscriere)=VMC initiala-VMCla emisiune=1200-1166.(66)=33.(33)

Noul actionar va plati pt. o actiune noua:1100VE + 2DS= 1166.(66)

Rparitate=Nr act.noi/Nr.act.vechi=10/20=1/2

O actiune Noua pentru 2 DS

     Înregistrarea contabila va fi:

            456       =     %              11.000 (VE)

                           1011            10.000 (VN)

                              1041             1.000 (PE)

            Concluzii:

                    Cand valoarea de emisiune este de 11.000 lei/actiune, deci mai mica decât valoarea matematica contabila de 12.000 lei/actiune, se produce efectul de "diluare" a capitalului care la rândul sau, antreneaza în pierdere pe actionarii vechi care nu participa la subscrierea noilor actiuni. Pentru a compensa aceasta pierdere se apeleaza la drepturile de subscriere (DS), care sunt titluri de valoare negociabile care intra în paritate cu actiunile vechi si se distribuie vechilor actionari. Marimea lor se calculeaza ca diferenta între valoarea matematica  veche si valoarea matematica noua a unei actiuni.

     Valoarea teoretica DS = Valoarea contabila veche - Valoarea contabila noua            sau

            DS = Nr. Actiuni noi/ Nr. Actiuni noi+Nr. Actiuni vechi  (Valoarea contabila veche - Pret de emisiune)                                    

            Deci, DS = 1.200 - 1.166,66 = 33,33

     sau    DS = 10/20 + 10 ( 1.200 - 1.100) = 33,33

     Astfel, solicitantul unei actiuni noi trebuie sa detina doua DS-uri si:

n    plateste întreprinderii pentru o actiune noua 1.100 lei, în timp ce ea valoreaza 1.166,66 lei;

n    plateste vechilor proprietari a doua actiuni vechi, 2 DS de 33,33 lei, adica 66,66 lei.

  Concluzii:

.      Proprietarul vechi este aparat de efectul de "diluare" a capitalului.

.      De regula, negocierea valorii de emisiune are loc la un curs inferior valorii matematice contabile a actiunii.

Remarca:      În cazul în care cresterea de capital este ca aport în natura, nu se pune problema protectiei vechilor actionari. Titlurile noi se emit la un pret teoretic apropiat de valoarea contabila a titlului. Diferenta dintre VE si VN a noilor actiuni se înregistreaza ca prima de aport.

Ř     Cresterea capitalului social prin emiterea de noi actiuni-aport in natura Aplicatie practica

Exemplu:

n     Pentru un mijloc de transport evaluat la 22.000 lei

n     Valoarea retinuta la subscriere pentru o actiune este de 1.100 lei

n     Valoarea nominala a actiunii este de 1.000 lei/ actiune.

n     Numarul de actiuni nou create este de 22.000 : 1.100 = 20 actiuni

n     Înregistrarea contabila:

    

      2133      =                      %                                     22.000

"Mijloace de transport"       1012                                  20.000

                                    "Capital subscris varsat "   

                                               1043                                  2.000

                                       "Prime de aport"         

 

2.  Contabilitatea cresterii capitalului social prin operatiuni interne

Ř  Se realizeaza prin incorporarea celorlalte structuri de capital propriu :

ü   primele de emisiune

ü  rezerve din reevaluare, rezerve disponibile, rezultatul reportat, etc.

    Se pot folosi variantele:

ü  a) modificarea (majorarea) valorii nominale cu mentinerea   

         numarului de actiuni existente;

          Are loc retragerea si înlocuirea actiunilor vechi cu altele noi, sau se emit actiuni noi ce se atribuie gratuit posesorilor vechi conform paritatii dintre numarul de actiuni vechi si cele noi.

b) emisiunea de actiuni noi care se repartizeaza gratuit vechilor

                actionari, cu mentinerea valorii nominale vechi.

           Pentru situatia emisiunii de noi actiuni destinate vânzarii si unor noi solicitanti, protectia vechilor actionari se realizeaza prin intermediul drepturilor de atribuire (DA), care se acorda gratuit vechilor actionari

n     Aceste drepturi sunt negociate si se determina pentru fiecare actiune ca diferenta între valoarea contabila stabilita înainte si dupa emisiune, ca si în cazul drepturilor de subscriere.

     1 DA = Valoare contabila veche - Valoare contabila noua

     sau

     1 DA = Numar de actiuni noi/numar de actiuni vechi + numar de actiuni noi (Valoare contabila sau cotata

Exemplul  : se încorporeaza în capital rezervele în valoare de 2.000 lei pentru care se emit 200 noi actiuni.

      DA = VMC veche - VMC noua =

                   12.000  -  10.909 = 1091

        Paritatea = Nr. Actiuni vechi/Nr. Actiuni noi =

                        2.000/200 = 10 /1( pentru fiecare actiune                                                        noua revin 10 DA)

       Cresterea capitalului social prin operatii interne

     Înregistrarea contabila privind încorporarea rezervelor în capital este:

               1061          =           1012              2000

3. Contabilitatea cresterii capitalului social prin conversia obligatiunilor in actiuni

n         Cresterea capitalului pe aceasta cale asigura diminu-area datoriilor fara a apela direct la trezorerie.

n       Actiunile emise trebuie sa aiba o valoare teoretica apro-piata de cea a obligatiunilor.

n         Diferenta între valoarea nominala totala a obligatiunilor convertite si valoarea totala a actiunilor noi emise ca echivalente se înregistreaza ca prima de conversie a obligatiunilor în actiuni.

n          Nu se ridica problema protectiei financiare a vechilor actionari deoarece obligatarii ca subscriptori ai noilor actiuni sunt creditorii societatii comerciale.

    

Exemplu:

          O societate comerciala a contractat un împrumut prin emisiunea de obligatiuni convertibile în actiuni. Valoarea nominala a acestora =valoarea de rambursare = 25 lei.      

        Se restituie o parte din împrumut prin convertirea obligatiunilor în actiuni la paritatea de 3 obligatiuni pt. 2 actiuni, valoarea nominala a actiunii fiind de 30 lei.       

        Convertirea se face pentru 3.000 de obligatiuni.

n    Obligatiuni V.N. a obligati.convertite 3.000x25 =75.000 lei.

n    Actiuni - V.N. a actiunilor emise     2.000 x 30 = 60.000 lei.

n    Prime de conversie  =                                        15.000 lei.

Ř  Înregistrarea în contabilitate:

            531          =           161              75.000

           

        161           =              %                75.000

                                       1012              60.000                                                                               

                                       1044              15.000

                       

II.3.3  CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR PRIVIND MICsORAREA CAPITALULUI SOCIAL

v   Modalitati de micsorare a capitalului social:

Ř   1.  Micsorarea capitalului social prin acoperirea pierderilor

Ř   2.  Reducerea capitalului social prin rambursarea catre asociati

Ř   3.  Rascumpararea si anularea actiunilor proprii

Ř     1.  Micsorarea capitalului social prin acoperirea

             pierderilor

     Pierderea înregistrata de societate se raporteaza de regula în anul sau anii financiari (5 ani) urmatori în speranta acoperirii lor din profiturile viitoare realizate. Daca acest lucru nu se poate, pierderea se acopera din structurile de capital propriu existente: rezultatul reportat, prime de capital, rezerve, iar daca acestea sunt insuficiente, are loc reducerea capitalului social.

     Exemplu:

n    Se acopera pierderea reportata din capital social 9.000 lei:

           

             1012    =         117                           9.000

                                                                                                          

Ř    2.  Micsorarea  capitalului social prin rambursarea catre    asociati

Ř                 Poate avea loc prin doua modalitati:

        a)     reducerea numarului de actiuni si mentinerea valorii       

                                nominale

         b)      micsorarea valorii nominale si mentinerea     

                  numarului    de actiuni.

a)  reducerea numarului de actiuni si mentinerea valorii nominale

Exemplu:

n     O societate pe actiuni are capital social 100.000 lei, 20 actiuni a 5.000 lei/ actiune.

     a) retragerea a 10% din actiuni aflate la actionari, cu VN neschimbata:

     10% x 20 actiuni = 2 actiuni x 5.000 lei/actiune = 10.000 lei

n     Înregistrarea în contabilitate:

            -micsorarea capitalului si constituirea datoriei fata de asociati:

             1012    =    456                     10.000

             -decontarea (plata datoriei catre asociati):         

            456     =       1012            10.000

b)  micsorarea valorii nominale si mentinerea numarului    de actiuni :                                                              

Exemplu:

n            5.000 lei/actiune x 10% = 500 lei/actiune reducere

n            VN noua = 5.000 - 500 = 4.500 lei/actiune

n            20 actiuni x 500 lei/actiune = 10.000 lei reducere capital social

n            Înregistrarea în contabilitate:

        - reducerea capitalului social:       

            1012   =        456                        =10.000  lei

       - decontarea sau anularea vechilor actiuni si reducerea capitalului social corespunzator:

            456     =        5121                   =10.000  lei

        -reducerea capitalului social corespunzator:

            1012   =          456                   100.000

        - înregistrarea noilor actiuni si a capitalului aferent:

              456   =        1012                    90.000

         - decontarea:

            456     =          5121                   10.000

       

Ř    3.Rascumpararea si anularea actiunilor proprii

     Cumpararea de catre societate a propriilor actiuni nu este admisa de regula, dar în anumite cazuri, legislatia admite rascumpararea acestora cu scopul de a fi anulate, distribuite salariatilor sau vândute tertilor pentru regularizare pe piata bursiera sau pe piata organizata extrabursiera (dar numai cu avizul C.N.V.M.)

Exemplu:

n    O întreprindere cumpara 100 actiuni proprii, VN = 10 lei, pret de rascumparare 14 lei.

n    pentru anularea a 50 actiuni

n    30 actiuni le distribuie salariatilor cu 8 lei/actiune

n    20 actiuni le distribuie tertilor cu 16 lei/actiune

Inregistrarea in contabilitate:

     -cumpararea actiunilor proprii:

                   109          =          5121              1.400  lei

                       

- anularea  a 50 de actiunilor rascumparate:

                        %        =          109                  700

                1012                                             500

               1068 (658)                                   200

 -30 actiuni le distribuie salariatilor cu 8 lei/actiune

                    %       =        109                     420

                   512                                          240           

                   664                                          180

- distribuirea catre terti a 20 actiuni:

                        512     =           %                    320

                                             109                   280

                                           764                    40

                                              


loading...Document Info


Accesari: 5561
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )