Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadCONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND DECONTAREA TVA

Contabilitate
ALTE DOCUMENTE

AUDITAREA SISTEMELOR INFORMATICE FINANCIAR-CONTABIL
BAZELE CONTABILITATII (SUPORT DE CURS)
Seminar/Contabilitatea institutiilor de credit
Standardul International de Contabilitate nr. 16 (IAS 16) - Imobilizari corporale
CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE LA S.N.P. \"PETROM\" S.A. - SCHELA BOLDESTI
Manual ContEXPERT4
Romania se armonizeaza contabil: IFRS 1 - Adoptarea pentru prima data a standardelor de raportare financiara
Contabilitatea rezervelor si a fondurilor proprii
Contabilitatea datoriilor din operatiuni comerciale
Exemple de operatiuni economice privind produsele si productia in curs de executie

CONTABILITATEA OPERAŢIILOR PRIVIND DECONTAREA TVA

TVA reprezinta un impozit indirect întemeiat pe criteriul deductibilitatii, care se stabileste asupra operatiilorprivind transferul proprietatii bunurilor, precum si asupra celor privind prestarile de servicii.

Ca marime, TVA este echivalenta cu diferenta dintre vânzarile si cumpararile în cadrul aceluiasi stadiu al

circuitului economic . De aceea se aplica asupra tranzactiilor fiecarui stadiu al circuitului economic si reprezinta un

venit al bugetului de stat. În cazul transferului dreptului de proprietate asupra unui bun de catre doua sau mai multe

persoane, prin intermediul mai multor tranzactii, fiecare operatie se considera o livrare separata, fiind impozitate

distinct, chiar daca bunul respectiv este transferat direct asupra beneficiului final.

Constituie obiect al impozitarii TVA urmatoarele categorii de operatii:

a) livrari de bunuri mobile si imobile corporale, energia electrica si tehnica, gazele, agentul frigorific;

b) prestarile de servicii inclusiv operatiunile din leasing;

c) sunt considerate livrari 434h72e de bunuri si prestari de servicii:

c1) vânzarea de bunuri cu plata în rate;

c2) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile în schimbul unei

despagubiri;

c3) transferarea dreptului de proprietate asupra bunurilor în urma executarii silite;

c4) efectuarea unor servicii potrivit unui ordin emis de/sau în numele unei autoritati publice;

d) sunt asimilate livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii:

d1) bunurile preluate de persoanele impozabile prin achizitie sau din productie proprie pentru a fi utilizate

în scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata sau pentru a fi puse la dispozitie altor persoane

fizice si juridice în mod gratuit, cu exceptia celor acordate în mod gratuit în limitele si potrivit destinatiilor

stabilitede lege;

d2) prestarile de servicii efectuate în mod gratuit în conditiile prezentate pentru bunurile de materiale de la

punctul d1).

Baza de impozitare a TVA este constituita în principiu din preturile de achizitie, sau în lipsa acestora pretul

de cost determinat la momentul livrarii / prestarii bunurilor si serviciilor ce formeaza obiectul impozitarii. Totodata,

sunt cuprinse în baza de impozitare: impozitele si taxele daca prin lege nu se prevede altfel exclusiv TVA; cheltuielile

accesorii (transport, ambalare, comision, etc.). Nu se cuprind: rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte

reduceri; penalizarile; dobânzile; sumele achitate de furnizor în contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia;

ambalajele care circula între furnizori, prin schimb, fara factura. Baza de impozitare se reduce corespunzator în cazul

refuzurilor totale sau partiale; reducerile de pret sunt acordate dupa livrarea bunurilor si serviciilor; cumparatorul

returneaza ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circula prin facturare.

Cotele de impozitare sunt:

. cota normala de 19%; pentru operatiunile privind livrarile de bunuri mobile si transferurile proprietatii

bunurilor imobile efectuate în tara, prestarile de servicii, precum si importul de bunuri, cu exceptia celor prevazute la

cota ZERO.

. cota zero pentru exportul de bunuri si prestarile de servicii legate direct de exportul de bunuri efectuate de

agentii economici cu sediul în România; transportul international de persoane în si din strainatate efectuat prin surse

regulate de agentii economici autorizati, precum si prestarile de serviciu legate direct de acestea; transportul de marfa

si persoane, în si din aeroporturile din România cu nave si aeronave românesti comandata de beneficiari cu sediul în

strainatate etc.

Pentru bunurile comercializate prin comertul cu amanuntul precum, unele prestari de servicii (transport,

posta, telegraf, telefon etc.) vânzarea de bunuri prin licitatie si compensatiile pentru transferul de drepturi de

proprietate din patrimoniul persoanelor impozabile în domeniul public preturile sau tarifele practicate cuprind sI

TVA. În aceste conditii TVA se determina prin aplicarea unei cote recalculate (15,966) asupra sumei obtinute din

vânzarea bunurilor si prestarea serviciilor respective.

Documentele justificative si de evidenta privind TVA sunt dispozitia de livrare, avizul de însotire a marfii,

factura, factura fiscala, chitanta fiscala, jurnalul pentru cumparari, jurnalul pentru vânzari si borderoul de vânzare

(încasare).

Dispozitia de livrare serveste ca document pentru eliberarea de bunuri materiale din depozit si pentru

întocmirea avizului de însotire a marfii sau a facturii, dupa caz.

Avizul de însotire a marfii serveste în mod similar cu dispozitia de livrare la care se adauga functia de

document de însotire pe timpul transportului.

Factura si factura fiscala reprezinta documentul pe baza caruia se întocmeste instrumentul de decontare a

produselor si marfurilor livrate, lucrarilor executate si serviciilor prestate. Totodata este folosit ca document de

însotire pe timpul transportului, document de încarcare în gestiunea patrimoniului si document de înregistrare în

contabilitatea furnizorului si cumparatorului.

Chitanta fiscala serveste ca document de deducere a TVA în cazul cumpararilor de bunuri si servicii pentru

nevoile unitatii când plata acestora se face în numerar, ca document, în cazul în care unii agentI economici sunt scutitI

de obligatia emiterii unei facturi potrivit legii (ex.transportul cu taximetre) si ca document de înregistrare în

contabilitate.

Borderoul de vânzare (încasare) serveste ca document de centralizare zilnica a vânzarilor (încasarilor)

realizate de unitate, la înregistrarea vânzarilor (încasarilor) în "Jurnalul de vânzare", la stabilirea TVA - colectata.

Se completeaza pe baza monetarelor sau a documentelor de contabilizare a vânzarilor pe unitati (borderouri,

bonuri de vânzare etc.)

Jurnalul pentru cumparari serveste ca registru jurnal auxiliar pentru înregistrarea cumpararilor de valori

materiale sau a prestarilor de servicii si ca document de stabilire a TVA - deductibila lunara.

Jurnalul pentru vânzari este utilizat ca registru jurnal auxiliar pentru înregistrarea vânzarilor de valori

materiale sau a prestarilor de servicii si ca document de stabilire lunara a TVA - colectata.

În plan contabil , în consonanta cu criteriul deductibilitatii, TVA se delimiteaza si evidentiaza ca o creanta

asupra bugetului de stat la intrare si ca o datorie, în raport cu bugetul, la iesire. În consecinta, pentru calcularea si

decontarea TVA se disting trei categorii de operatii, respectiv calcularea si evidentierea TVA - deductibila, în amonte,

la primirea bunurilor si serviciilor, calcularea si evidentierea TVA - colectata, în aval, la vânzarea bunurilor si

serviciilor si stabilirea si regularizarea TVA de plata sau de recuperat de la buget. În mod corespunzator se

delimiteaza urmatoarele tipuri de operatii:

a) Operatii privind TVA - deductibila. TVA deductibila se calculeaza si înregistreaza ca o creanta asupra

bugetului statului în cadrul urmatoarelor operatii privind intrarile:

a1) TVA - deductibila înscrisa în facturile furnizorilor pentru activitatea de exploatare:

4426 = 401

TVA - deductibila Furnizori

si dupa caz,

3xx

Conturi de stocuri si productie în curs de

executie

6xx

Conturi de cheltuieli

a2)TVA - deductibila înscrisa în facturile furnizorilor de imobilizari:

4426 = 404

TVA - deductibila Furnizori de imobilizari

2xx

Conturi de imobilizari

b) Operatii privind TVA - colectata. TVA colectata se calculeaza si înregistreaza ca o datorie fata de

bugetul statului în cadrul urmatoarelor operatii privind iesirile:

b1) TVA - colectata înscrisa în facturile emise catre clienti sau alte documente legale reprezentând vânzarile

de marfuri si bunuri, prestarile de servicii si executarile de lucrari:

41 = 4427

Clienti si conturi asimilate TVA - colectata

461 7xx

Debitori diversi Conturi de venituri pe naturi

51

Conturi la banci

53

Casa

b2)TVA - colectata aferenta lipsurilor imputate:

428 = 4427

Alte creante si datorii în legatura cu personalul TVA - colectata

461 758

Debitori diversi Alte venituri din exploatare

b3) TVA - neexigibila devenita exigibila:

4428 = 4427TVA - neexigibila TVA - colectata

b4)TVA - colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite în scop personal sau predate cu titlu gratuit, cea

aferenta lipsurilor peste normele legale neimputabile, precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate

salariatilor sub forma avantajelor în natura:

635 = 4427

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte

asimilate

TVA - colectata

b5) TVA - colectata aferenta clientilor insolvabili scosi din activ:

4427 = 4118

TVA - colectata Clienti incerti sau în litigiu

c) Operatii privind TVA - neexigibila. Aceasta intervine în cazul operatiilor de cumparare - vânzare

pentru care nu s-au întocmit documentele de facturare pâna la închiderea exercitiului, pentru livrari de bunuri, lucrari

si servicii cu plata în rate, precum si cea inclusa în pretul de vânzare cu amanuntul la unitatile comerciale ce tin

evidenta la acest pret.

c1) TVA - neexigibila aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executarilor de lucrari cu plata

în rate:

4111 = 4428

Clienti TVA - neexigibila

70

Cifra de afaceri

c2) TVA - neexigibila aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii executarilor de lucrari pentru care

nu s-au întocmit facturi:

418 = 4428

Clienti - facturi de întocmit TVA - neexigibila

c3)TVA - neexigibila aferenta stocurilor de marfuri din unitatea cu amanuntul:

371 = 4428

Marfuri TVA - neexigibila

c4) TVA - neexigibila aferenta facturilor nesosite:

4428 = 408

TVA - neexigibila Furnizori - facturi nesosite

c5) TVA - neexigibila aferenta vânzarilor de marfuri din unitatile comerciale cu amanuntul:

4428 = 371

TVA - neexigibila Marfuri

c6) TVA - neexigibila aferenta vânzarilor cu plata în rate devenita exigibila în cursul exercitiului financiar:

4428 = 4427

TVA - neexigibila TVA - colectata

c7) TVA - neexigibila devenita deductibila aferenta cumpararilor cu plata în rate, precum si cea aferenta

facturilor sosite:

4426 = 4428

TVA - deductibila TVA - neexigibila

c8) TVA - neexigibila devenita exigibila aferenta facturilor întocmite:

4428 = 4427

TVA - neexigibila TVA - colectata

d) Operatii privind regularizarea lunara a TVA. Cu ocazia exigibilitatii lunare pe baza decontului

privind operatiile realizate si TVA aferenta se stabileste TVA de plata sau de recuperat. În acest scop se procedeaza la

compensarea soldurilor conturilor 4426 "TVA - deductibila" si 4427 "TVA - colectata". În acest scop se calculeaza

TVA de dedus potrivit relatiei:

pe luna de referinta PRORATA TVA

TVA deductibila (sold debitor 4426)

pe luna de referinta

TVA de dededus= ×

unde:

Total venituri

Veniturile din operatiile supuseTVA

Prorata TVA =

Calculul se efectueaza pe baza realizarilor din anul precedent sau în bugetul de venituri si cheltuieli. La

cererea justificata a agentilor economici, fiscalitatea poate aproba ca PRORATA TVA sa se determine lunar în functie

de realizarile efective înscrise în Decontul TVA la rubrica "iesiri".

Daca TVA de dedus este mai mica decât TVA deductibila, diferenta se înregistreaza prin formula:

635 = 4426

Cheltuieli cu alte impotite, taxe si varsaminte

asimilate

TVA - deductibila

În continuare se compenseaza TVA de dedus cu TVA - colectata la nivelul soldului cel mai mic

înregistrarea fiind:

4427 = 4426

TVA colectata TVA - deductibila

Cu rspectarea urmatoarelor conditii:

d1) daca TVA de dedus este mai mare decât TVA - colectata, contul 4426 "TVA - deductibila" are sold

debitor:

4424 = 4426

TVA - de recuperat TVA - deductibila

Diferenta se compenseaza cu TVA datorata bugetului de stat din lunile urmatoare sau se încaseaza pe baza

cererii de rambursare, înregistrarea fiind:

4423 = 4424

TVA - de plata

(daca se compenesaza)

TVA - de recuperat

512

Conturi curente la banci

(daca se ramburseaza)

În situatia în care din deconturile întocmite pe o perioada de 3 luni consecutiv sumele datorate bugetului de

stat nu acopera integral taxa deductibila, diferenta se ramburseaza de organul fiscal competent în termen de 30 de zile

de la data depunerii decontului aferent lunii a treia si a cererii de rambursare.

d2) Daca TVA - colectata este mai mare decât TVA - de dedus, contul 4427 "TVA - colectata" are sold

creditor:

4427 = 4423

TVA - colectata TVA - de plata

Daca nu este cazul compensarii cu TVA - de recuperat din luna precedenta, diferenta se achita pâna la data

de 25 a lunii urmatoare:

4423 = 512

TVA - de plata Conturi curente la banci

Un caz particular privind plata TVA se delimiteaza la persoanele impozabile înregistrate ca platitori TVA,

pentru operatiunile pentru care se suspenda achitarea TVA la organele vamale (importurile de masini industriale,

mijloace de transport destinate realizarii de activitati productive, utilaje tehnologice, instalatii, echipamente, aparate

de masura si control, automatizari); TVA afarenta operatiunilor de leasing cu parteneri din strainatate (plata taxei la

termenele prevazute în contractele de leasing); TVA aferenta serviciilor contractate cu prestatorii cu sediul sau

domiciliul în strainatate, pentru care locul prestarii se considera a fi România (achitarea în termen de 7 zile de la data

primirii facturii externe).

Tipurile de înregistrari contabile la persoanele impozabile, înregistrate ca platitori de TVA în acest caz sunt:

(a) obligatia de plata a TVA:

4428 = 446

TVA neexigibila Alte impozite, taxe si varsaminte

asimilate

(b)stingerea obligatiei de plata prin plata efectiva a TVA:

446 = 512

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

Conturi curente la banci

si concomitent:

4426 = 4428

TVA - deductibila TVA - neexigibila

(c )stingerea obligatiei de plata prin compensarea efectuata între taxa de rambursat din luna precedenta si

suma datorata asa cum rezulta din lege, pe baza notei contabile, înregistrarea este:

446 = 4424

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
TVA de recuperat

si concomitent:

4426 = 4428

TVA - deductibila TVA - neexigibila

(d) în situatia în care plata (pct. b) sau compensarea (pct. c) se efectueaza prin suspendarea platii TVA la

organele vamale; pentru TVA aferenta operatiunilor de leasing cu parteneri din strainatate; pentru serviciile

contractate cu prstatorii cu sediul sau domiciliul în strainatate pentru care locul prestarii se considera a fi în românia

se pot efectua direct urmatoarele înregistrari:

(d1) în cazul platii:

4426 = 512

TVA - deductibila Conturi curente la banci

(d2) în cazul compensarii:

4426 = 4424

TVA - deductibila TVA de recuperat

La persoanele care nu sunt înregistrate ca platitori de TVA, operatiunile prezentate mai sus de la a la d se

înregistreaza astfel:

a) pentru TVA deductibila:

635 = 4426

Cheltuieli cu alte impotite, taxe si varsaminte

asimilate

TVA - deductibila

b) TVA platita:

446 = 512

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

Conturi curente la banci

Pentru a concretiza operatiile de mai sus în continuare se prezinta un exemplu privind cumpararile -

vânzarile de marfuri:

Exemplu. Valoarea marfurilor cumparate de la furnizori este de 1.000.000 lei, iar cea a marfurilor vândute

este de 1.200.000 lei, TVA 19 %

a) înregistrarea TVA aferenta marfurilor intrate:

1 000 000 lei 371 = 401 1 190 000 lei

Marfuri Furnizori

190 000 lei 4426

TVA - deductibila

b) înregistrarea TVA aferenta marfurilor vândute:

1 428 000 lei 4111 = 707 1 200 000 lei

Clienti Venituri din vânzari de

marfuri

4427 228 000 lei

TVA - colectata

c) regularizarea TVA cu ocazia exigibilitatii:

228 000 lei 4427 = 4426 190 000 lei

TVA - colectata TVA - deductibila

4423 38 000 lei

TVA - de plata

si:

38 000 lei 4423 = 512 38 000 lei

TVA - de plata Conturi curente la banci

Daca situatia era inversa

4426 "TVA - deductibila" 228.000 lei lei

4427 "TVA - colectata" 190.000 lei

Înregistrarea de regularizare:

190 000 lei 4427 = 4426 228 000 lei

TVA - colectata TVA - deductibila

38 000 lei 4424

TVA - de recuperat

si daca se ramburseaza la cerere:

38 000 lei 512 = 4424 38 000 lei

Conturi curente la banci TVA - de recuperat

Daca se compenseaza în lunile urmatoare prin TVA - de plata:

38 000 lei 4423 = 4424 38 000 lei

TVA - de plata TVA - de recuperat

Problematica prezentata mai sus a fost rezolvata în mod principial, ea capatând un caracter mai complex în

unitatile în care intra în rol cazurile particulare privind scutirile si deducerile TVA. Exemplul de mai jos dezvaluie

elementele specifice contabilitatii TVA, luna luata în studiu fiind mai 2001.

1. Se procura materii prime în valoare de 1.000.000 lei, TVA 19 % înscrisa în factura:

1 000 000 lei 301 = 401 1 190 000 lei

Materii prime Furnizori

190 000 lei 4426

TVA - deductibila

2. În luna mai se primeste o factura pentru o reparatie capitala de 1.000.000 lei, TVA 19 %, din care

decontata în august 50 %.:

1 000 000 lei 611 = 401 1 190 000 lei

Cheltuieli cu

întretinerea si

reparatiile

Furnizori

95 000 lei 4426

TVA - deductibila

95 000 lei 4428

TVA - neexigibila

3. Se importa materii prime în valoare de 1.000.000 lei, pentru care comisionarul achita o taxa vamala de

100.000 lei si TVA de 209.000 lei. Pentru serviciile prestate comisionarul va încasa de la importator suma de

100.000 lei plus TVA de 19.000 lei:

a) înregistrarea facturii furnizorului extern:

1 000 000 lei 301 = 401 1 000 000 lei

Materii prime Furnizori

b) înregistrarea facturii emisa de comisionar:

200 000 lei 301 = 401 428 000 lei

Materii prime

.100 000 lei

servicii

.100 000 lei taxa

vamala

Furnizori

228 000 lei 4426

TVA - deductibila

. 19 000 TVA

asupra serviciului

.209 000 TVA

asupra importului

4. Se procura materii prime în valoare de 100.000 lei, TVA 19 %, care sunt destinate fabricarii de produse

scutite de TVA:

119 000 lei 301 = 401 119 000 lei

Materii prime Furnizori

5. Se factureaza la intern clientilor produse finite în valoare de 3.100.000 lei din care 100.000 lei cu

încasarea în luna iulie, TVA 19 %.

a) pentru vânzarea cu încasare imediata:

3 570 000 lei 4111 = 701 3 000 000 lei

Clienti Venituri din

vânzarea

produselor finite

4427 570 000 lei

TVA - colectata

b) pentru vânzarea cu încasarea amânata în luna iulie:

119 000 4111 = 701 100 000 lei

Clienti Venituri dinvânzarea

produselor finite

4428 19 000 lei

TVA - neexigibila

6. Vânzari la export în valoare de 100.000 lei, TVA zero:

100 000 lei 4111 = 701 100 000 lei

Clienti Venituri din

vânzarea

produselor finite

7. Vânzari la intern în valoare de 100.000 lei, scutite de TVA:

100 000 lei 4111 = 701 100 000 lei

Clienti Venituri din

vânzarea

produselor finite

8. În luna mai s-au încasat 100.000 lei, reprezentând o rata scadenta pentru produsele vândute în luna

martie, TVA 19 :

100 000 lei 512 = 4111 100 000 lei

Conturi curente la banci Clienti

si:

19 000 lei 4428 = 4427 19 000 lei

TVA - neexigibila TVA - colectata

9. Tot în luna mai se acorda clientului o reducere comerciala sub forma de rabat de 100.000 lei, TVA 19 %:

100 000 lei 701 = 4111 119 000

Venituri din

vânzarea

produselor finite

Clienti

19 000 lei 4427

TVA - colectata

La sfârsitul lunii pe baza înregistrarilor din conturi se stabileste decontul privind TVA,

D 4426 C D 4427 C

(1) 190 000 (9) 19 000 (5) 570 000

(2) 95 000 (8) 19 000

(3) 228 000

S.D. 513 000 S.C. 570 000

D 4428 C

(2) 95 000 (5) 19 000

(8) 19 000

S.C.95 000

1) Calculul TVA aferenta bunurilor vândute:

a) Impozabile la intern 3 100 000 × 19% = 589 000 lei

b) Export 100 000

c) Scutite 100 000

d) Regularizari 100 000 × 19 % = 19 000 lei

(rabatul acordat) 3 200 000 570 000 lei

100 97 %

3 200 000

3 200 000 - 100 000

Prorata TVA = × =

2) Calculul TVA aferenta intrarilor de bunuri si servicii:

a) Impozabile 2 700 000 × 19 % = 513 000 lei

b) Scutite 100 000

c) Nedeductibile 100 000

2 900 000 513 000 lei

d) TVA deductibila aferenta operatiilor impozabile inclusiv

exportul

= 513 000 ×97/100 497 610 lei

e) TVA de încasat ramasa în sold la finele lunii precedente

f) TOTAL TVA DE DEDUS 497 610 lei

Înregistrarile contabile care intervin sunt:

a)TVA - deductibila:

497 610 lei 4427 = 4426 497 610 lei

TVA - colectata TVA - deductibila

b) TVA - nedeductibila:

15 390 lei 601 = 4426 15 390 lei

Cheltuieli cu materiile prime TVA - deductibila

15 390 lei sau 635

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si

varsaminte asimilate

(în viziunea P.C.G.)

c) TVA - de plata (570.000 lei - 497.610 lei):

72 390 lei 4427 = 4423 72 390 lei

TVA - colectata TVA - de plata

Regularizarea TVA - deductibila calculata în cursul anului pe baza de prorata se efectueaza la închiderea

exercitiului financiar si se înscrie în decontul TVA întocmit pentru luna decembrie.

În acest scop se calculeaza prorata efectiv realizata pe baza datelor înscrise în deconturile pe lunile ianuarie

- decembrie. Relatia de calcul este similara cu cea prezentata mai înainte la începutul anului, cu deosebirea ca se iau

în calcul veniturile realizate ale exercitiului încheiat.

Pentru elucidarea cazului se presupune urmatoarea situatie:

Prorata efectiv realizata = 85 %

Prorata utilizata în cursul anului: varianta 1 - 100 %, varianta2 - 75 % si varianta 3 - 90 %

Abaterea realizata:

. varianta 1: 100 % 17,65 %

85

100 - 85

× = +

. varianta 2: 100 % - 11,76 %

85

75 - 85

× =

.varianta 3: 100 % 5,88 %

85

90 - 85

× = +

Regularizarea se va efectua numai pentru diferentele din variantele 1 si 2 care reprezinta o abatere în plus

sau în minus mai mare de 10 %. Aceste diferente se înscriu numai în decontul TVA pe luna decembrie.

Exemplu , daca TVA - deductibila, cumulata pe lunile ianuarie - decembrie este de 20.000 mii lei rezulta,

.varianta 1:

( )

3 000 000 lei

100

20 000 000 100 - 85

=

×

. varianta 2:

( )

(2 000 000) lei

100

20 000 000 75 - 85

=

×

Document Info


Accesari: 16007
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )