Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadContabilitatea imprumuturilor pe termen lung

Contabilitate
ALTE DOCUMENTE

ORGANIZAREA sI EXERCITAREA ACTIVITĂŢII DE CONTROL FINANCIAR - CONTABIL
Contabilitate Carte Mare
Expertiza contabila extrajudiciara (amiabila)
Deontologia expertului contabil
WIZCOUNT - GESTIUNE
Bazele Contabilitatii APLICATII
STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE 21 EFECTELE VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB
CONTABILITATEA TERTILOR
DELIMITARI PRIVIND LUCRARILE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR
CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND DECONTARILE CU DEBITORII SI CREDITORII DIVERSI

Contabilitatea împrumuturilor pe termen lung

Imprumuturile pe termen lungcuprind :

ˇ   împrumuturile din emisiuni   de

  obligatiuni

ˇ   creditele bancare pe termen lung

ˇ   datorii ce privesc imobilizarile financiare

ˇ     alte împrumuturi si datorii asimilate

Contabilitatea împ 222g67c rumuturilor din emisiuni de obligatiuni  

ˇ      Împrumuturile din emisiuni de obligatiuni denumite si credite obligatare, reprezinta datorii pe termen lung create prin vânzarea de titluri de credite negociate catre public. Vânzarea se face direct sau prin banca. Rambursarea se face la termen sau esalonat în rate si se plateste o dobânda sub forma cupoanelor atasate titlurilor de credite.

ˇ    Legea 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori coordoneaza oferta publica de obligatiuni a societatilor comerciale

ˇ       Obligatiunea este valoarea mobiliara negociabila care confera detinatorului calitatea de creditor. Are o valoare nominala si este purtatoare de dobanda. Ele pot fi emise în forma materiala (pe suport de hârtie) sau sub forma dematerializata (prin înscriere în cont).

ˇ       Obligatiunile se ramburseaza la scadenta, sau prin tragere la sorti, înainte de scadenta.

ˇ     Cele mai întâlnite obligatiuni sunt: 

ˇ     a) obligatiuni ordinare, care asigura cumparatorului de obligatiuni o dobânda fixa sau variabila, care se revizuieste periodic;

ˇ     b) obligatiuni cu prima de rambursare, prima care se calculeaza ca diferenta între valoarea de rambursare si pretul de emisiune (de vânzare), care este mai mic. Venitul realizat de obligatar în momentul rambursarii echivaleaza cu o anumita dobânda anuala;

ˇ     c) obligatiuni cu loterie, care se vând si rascumpara la valoarea nominala. Periodic, prin tragere la sorti, se vor putea câstiga venituri echivalente cu dobânzile datorate fata de obligatari.

ˇ    Pentru reflectarea în contabilitate a obligatiunilor emise se utilizeaza conturile:

ˇ    161 "Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni"

ˇ    1681 "Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiunea de obligatiuni"

ˇ    169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor"

ˇ    688 "Alte cheltuieli financiare"

ˇ      Contul 161 "Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni" tine evidenta împrumuturilor din emisiunea de obligatiuni.

  Este cont de pasiv.

  În creditul contului se înregistreaza împrumuturile detinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise (461) siprimele de rambursare aferente împrumuturilor din emisiune de obligatiuni (169), si diferentele nfavorabile de curs valutar  665

  În debitul contului se înregistreaza: suma împrumuturilor din emisiuni rambursate (512), valoarea obligatiunilor emise, rascumparate si anulate (505), împrumuturile din emisiuni de obligatiuni convertite în actiuni (456 sau 1012), diferentele favorabile de curs valutar (765).

ˇ     Soldul contului creditor reprezinta împrumuturile din emisiuni de obligatiuni nerambursate.

ˇ     Exemple de operatiuni:

ˇ     a)Împrumuturile din emisiuni de obligatiuni ordinare

ˇ     O societate comerciala emite un pachet de 1.000 obligatiuni care se vând la valoarea nominala de 25 lei/obligatiune. Dobânda anuala este de 30%. Dupa doi ani, obligatiunile se rascumpara la valoarea nominala, apoi se anuleaza.

ˇ      1) emisiunea de obligatiuni conform prospectului de emisiune

ˇ        461   =16125000

ˇ      2)încasarea în numerar a valorii de emisiune (valoarea nominala)

ˇ        5311  =46125000 

ˇ      3) cheltuieli cu dob. aferente primului an (se repeta si în anul II)

ˇ        666=1681  7500

ˇ      4) achitarea prin banca a dobânz.  anului I (se repeta si în anul II)

ˇ        1681  =51217500

ˇ      5) rascumpararea în numerar a obligatiunilor la scadenta

ˇ        505=5311  25000

ˇ      6) anularea obligatiunilor rascumparate

  161  =505  25000

b. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni cu prima

ˇ           O soc. comerciala emite un pachet de 1.000 obligatiuni, avizat de C.N.V.M., cu val. nominala 35.000 lei, care se vând prin banca la pretul (val. de emisiune) de 30.000 lei/buc. La scadenta, împrumutul se ramburseaza, iar primele de rambursare se amortizeaza.

ˇ           emisiunea de obligatiuni cu prima

  %  =16135.000

  461  30.000

    169    5.000

ˇ           încasarea valorii de vânzare a obligatiunilor

ˇ           5311=461  30.000

ˇ           rambursarea împrumutului (care se poate face si la val. nominala nu numai prin obligatiuni rascumparate ca la ex. anterior)

ˇ           161=5311  35.000

ˇ           amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

ˇ           686=   1695.000

  c.Împrumuturile din emisiuni de obligatiuni cu loterie

ˇ           O societate comerciala emite un pachet de 1.000 obligatiuni, cu valoarea nominala = valoarea de vânzare (30.000 lei/bucata). Se acorda câstiguri în numerar prin tragere la sorti în valoare de 5.000 lei. Dupa doi ani, obligatiunile se rascumpara la valoarea nominala, apoi se anuleaza.

ˇ           emisiunea de obligatiuni, conform prospect.de emisiune

ˇ             461  =16130.000

ˇ           încasarea în numerar a val. nominale = val. de emisiune 30.000 lei

ˇ             5311  =46130.000

ˇ            câstiguri acordate prin tragere la sorti 

ˇ              668  =53115.000

ˇ            rascumpararea si anularea (rambursarea creditului)

ˇ              161   =531130.000

ˇ           înregistrarea, respectiv plata dobânzii anuale

ˇ             666  =16814.500

ˇ                 1681=5311    4.500

Contabilitatea creditelor pe termen lung si a altor datorii pe termen lung

a) Creditele bancare pe termen lung sunt primite de la banci si alte institutii financiare în scopul finantarii unor investitii sau a altor nevoi, sunt purtatoare de dobânda, garantate de întreprinderi, banci, stat, sunt rambursabile si pot fi interne sau externe.

ˇ     Datoriile din credite pe termen lung de la banca, sau alte persoane juridice se contabilizeaza cu ajutorul contului sintetic de gradul I,162 "Credite bancare pe termen lung", cont de pasiv. În creditul contului se înregistreaza : creditele pe termen lung primite (401, 404, 512), diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exercitiului financiar a creditelor în valuta (665). În debitul contului se înregistreaza: suma creditelor rambursate (512), diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea creditelor în valuta la închiderea exercitiului financiar, precum si rambursarea acestora (765).

ˇ     Soldul contului reprezinta creditele pe termen lung nerambursate.

a) Creditele bancare pe termen lung sunt primite de la banci si alte institutii financiare în scopul finantarii unor investitii sau a altor nevoi, sunt purtatoare de dobânda, garantate de întreprinderi, banci, stat, sunt rambursabile si pot fi interne sau externe.

ˇ     Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" se dezvolta pe sapte conturi sintetice de gradul II:

ˇ     1621 "Credite bancare pe termen lung"

ˇ     1622 "Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta"

ˇ     1623 "Credite externe guvernamentale"

ˇ     1624 "Credite bancare externe garantate de stat"

ˇ     1625 "Credite bancare externe garantate de banci"

ˇ     1626 "Credite de la trezoreria statului"

ˇ     1627 "Credite bancare interne garantate de stat"

ˇ       ne mai folosim in inregistrari si de contul 1682 "Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung", cont de pasiv, care se crediteaza cu dobânzile aferente creditului, se debiteaza cu plata dobânzilor, iar soldul sau creditor reprezinta dobânda aferenta creditului.

ˇ     Exemplu privind înregistrari ale contului 162 "Credite bancare pe termen lung":

ˇ     Societatea Nav contracteaza un împrumut bancar de 100.000 lei, pe 2 ani, pentruo investitie din care se acopera o parte din datoriile de la furnizori pentru aceasta investitie.

%=  1621100.000

  404  50.000

  401    30.000

5121  20.000

ˇ     Dobânda/ an înregistrata conform contract.este de   25% 

ˇ       § În primul an:

ˇ       666  =168225.000

ˇ     § Plata dobânzii:

ˇ       1682  =512125.000

ˇ     § În al doilea an:

ˇ       666  =168225.000

ˇ     § Plata dobânzii:

ˇ       1682  =512125.000

ˇ     La scadenta, creditul nu poate fi rambursat si se trece în credite nerambursate la scadenta, cu calcul de dobânda majorat 26%.

ˇ       1621  =1622100.000

ˇ     § În al treilea an:

ˇ     § Dobânda aferenta (A - analitic):

ˇ       666=1682.A  26.000

ˇ     § Plata dobânzii:

ˇ       1682.A=5121  26.000

ˇ     § La sfârsitul anului 3 se restituie creditul

ˇ       162  =5121100.000

ˇ     Nota: Similar se înregistreaza si creditele primite de la alte institutii financiare sau guvernamentale.

b) Contul 166 "Datorii ce privesc imobilizarile financiare" tine evidenta datoriilor societatii catre persoane juridice ce detin participatii în capitalul acestora. Este cont de pasiv. În creditul sau se înregistreaza sumele încasate din evaluarea la închiderea exercitiului financiar aferente datoriilor exprimate în valuta (665). În debitul contului se înregistreaza sumele restituite societatilor comerciale care detin participatii (512), diferentele favorabile de curs valutar, rezultatele din reevaluare la închiderea exercitiului financiar a datoriilor în valuta precum si la rambursarea acestora (765). Soldul contului creditor reprezinta datorii nerambursate.

ˇ       Contul 166 "Datorii ce privesc imobilizarile financiare" se dezvolta pe 2 conturi sintetice de gradul II:

ˇ        - 1661 "Datorii catre societati din cadrul grupului";

ˇ        - 1662 "Datorii catre societati care detin interese din participare"

ˇ           Pentru contabilizarea operatiilor privind contul 166 se folosesc si conturile 1685 "Dobânzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul grupului" si 1686 "Dobânzi aferente datoriilor catre societati care detin interese din participare".

ˇ           Exemplu privind corespondenta contului 166 "Datorii ce privesc imobilizarile financiare":

ˇ           încasarea sumelor de la societati comerciale care detin titluri de participare în lei sau în valuta:

ˇ             512  =166100.000

ˇ           înregistrarea dobânzilor aferente obligatiilor de plata din participatii

ˇ             666=168  25.000

ˇ           înregistrarea platii obligatiei cu diferenta de curs - crestere

ˇ           %  =512125.000

ˇ            166  100.000

ˇ            168  25.000 

 

Contul 167 "Alte împrumuturi si datorii asimilate".În aceasta categorie se cuprind depozitele, garantiile, concesiunile, leasingul.

ˇ    Contabilitatea analitica se tine pe feluri de împrumuturi si datorii asimilate.

ˇ     Contul 167 "Alte împrumuturi si datorii asimilate" este cont de pasiv.

ˇ       Se crediteaza cu: sumele încasate reprezentând împrumuturi si datorii asimilate (512), valoarea concesiunilor preluate (205), valoarea imobilizarilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractului (211, 212, 213, 214), diferentele de curs valutar nefavorabile (665).

ˇ       În debit se înregistreaza: sumele rambursate, valoarea bunurilor preluate în concesiune si restituite conform contractului (205), obligatia de plata a ratelor pe baza facturilor emise de locator la leasing financiar (404), diferentele de curs valutar favorabile.

ˇ     Soldul curent reprezinta alte împrumuturi si datorii asimilate nerestituite înca.

ˇ     În contabilitate se foloseste si contul 1687 "Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate".

ˇ     Exemple de corespondente ale contului 167 "Alte împrumuturi si datorii asimilate"

ˇ     a.1) Se angajeaza un alt împrumut decât creditele bancare pentru investitii (garantii primite).

ˇ       %  =167  100.000

ˇ     5121  60.000

ˇ     5124  40.000

ˇ     a.2) rambursarea acestor împrumuturi cu diferente nefavorabile (creste)

ˇ       %=%

ˇ       167512160.000

ˇ     1687  5121  40.000

ˇ     665  5124  5.000

b.1) concesionarea unor bunuri în vederea utilizarii acestora conform contractului de concesiune

205  =1672.000 lei

b.2) achitarea redeventelor aferente concesiunii (2.000 : 4 ani)

612  =5121500 lei

b.3) restituirea bunurilor primite în concesiune la termenele prevazute în contract

167  =2052.000 lei

b.4) dobânda aferenta concesiunilor

666  =1687300 lei

b.5) achitarea dobânzilor

1687  =5121300 lei

ˇ     b)Se contracteaza un autoturism prin leasing financiar în valoare de 100.000 lei pe 3 ani, valoarea reziduala 1.000 lei,dobanda9000

ˇ     Se înregistreaza ratele conform contract.

  213=167  100.000 lei

Se înregistreaza ratele conform facturilor

%    =40438.700

  167  30.000

  1687  3.000

  4426  5.700

ˇ    Se înregistreaza dobânda aferenta si plata acesteia

666  =16873.000

ˇ    La sfârsit se înregistreaza transferul de proprietate la valoarea reziduala.

%  =4041.190

  167  1.000

  4426  190

http://www.stiucum.com/contabilitate/index.phpDocument Info


Accesari: 13039
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )