Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Contabilitatea veniturilor financiare

Contabilitate


Contabilitatea veniturilor financiare?

Consideratii

 
În categoria veniturilor financiare se cuprind veniturile care sunt strict legate de activitatea financiara a unitatii patrimoniale, iar evidenta acestora se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 76 "Venituri financiare".

a) Veniturile din imobilizarile financiare sunt rezultatul detinerii de catre un agent economic de titluri de participare (sau interese de participare) în capitalul social al altor unitati patrimoniale.

Dividendele aferente titlurilor de participare cuvenite unitatii economice care detine asemenea titluri reprezinta venituri financiare si fac obiectul contului 761 "Venituri din imobilizari financiare", care se detaliaza în urmatoarele conturi sintetice operationale de gradul al doilea:

  Ř contul 7611       "Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate";

  Ř contul 7613       "Venituri din interese de participare".

   Operatiile economice se prezinta astfel:

  Ř reflectarea dividendelor aferente titlurilor de participatie ale unitatii
                patrimoniale în capitalul social al altei unitati din cadrul aceluiasi grup:

---------------- * ----------------

4511   "Decontari între entitatile afiliate"              =      7611   "Venituri din imobilizari

                                                                                                                 financiare"

---------------- * ----------------

  Ř evidentierea dividendelor ce urmeaza a fi încasate pentru titlurile de participare
                detinute în capitalul social al altor unitati economice:

---------------- * ----------------

461      "Debitori diversi"                                       =           7613   "Venituri din interese de

                                                                                                                 participare"

---------------- * ----------------

  Ř încasarea dividendelor pentru titlurile de participare pentru care anterior nu s-a
                reflectat o creanta:

---------------- * ----------------

                                      %                                            =            761      "Venituri din imobilizari

5121   "Conturi la banci în lei"                                                         financiare"

5124   "Conturi la banci în valuta"                                                  (Subcontul corespunzator)

---------------- * ----------------

  Ř reflectarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a reinvestirii
                dividendelor:

---------------- * ----------------

                                      %                                            =            761      "Venituri din imobilizari

261      "Actiuni detinute la entitatile afiliate"                              financiare"

             la filiale din cadrul grupului"                                                  (Subcontul corespunzator)

263      "Interese de participare"

265      "Alte titluri imobilizate"

---------------- * ----------------

b) Dividendele cuvenite pentru investitiile financiare pe termen scurt, constituie pentru unitatea economica beneficiara venituri financiare ce fac obiectul contului 762 "Venituri din investitii financiare pe termen scurt". Operatiile economice referitoare la acest cont pot fi reflectate în contabilitate astfel:

  Ř crearea dreptului de încasare a dividendelor cuvenite:

---------------- * ----------------

                                      %                                            =            762      "Venituri din investitii

461      "Debitori diversi"                                                                  financiare pe termen scurt"

4511   "Decontari între entitatile afiliate"

---------------- * ----------------

Ř       încasarea direct prin banca a dividendelor, fara înregistrarea creantelor aferente:

---------------- * ----------------

                               %                                                   =            762      "Venituri din alte imobilizari

5121   "Conturi la banci în lei"                                                  financiare"

5124   "Conturi la banci în valuta"

>Continut

 
---------------- * ----------------

c) În categoria creantelor imobilizate se cuprind creantele legate de participatii, împrumuturile acordate pe termen lung si alte creante. Acestea reprezinta valori date temporar altor persoane fizice sau juridice cu scopul de a obtine venituri financiare sub forma de dobânzi sau sub alta forma. Sumele cuvenite pentru creantele imobilizate fac obiectul contului 763 "Venituri din creante imobilizate".

Operatiile economice referitoare la acest cont sunt urmatoarele:

Ř       reflectarea dobânzilor aferente creantelor imobilizate ce se vor încasa ulterior:

---------------- * ----------------

                                      %                                            =            763      "Venituri din creante

2674   "Dobânda aferenta creantelor legate                                  imobilizate"

             de interesele de participare"

2676   "Dobânda aferenta împrumuturilor

              acordate pe termen lung"

---------------- * ----------------

  Ř încasarea dobânzilor aferente creantelor imobilizate fara reflectarea prealabila
                a creantei:

---------------- * ----------------

                                      %                                            =            763      "Venituri din creante

5121 "Conturi la banci în lei"                                              imobilizate"

5124 "Conturi la banci în valuta"

---------------- * ----------------


d) Veniturile din investitiile financiare cedate reprezinta diferenta favorabila dintre pretul de cesiune (vânzare) a titlurilor de plasament (actiuni, obligatiuni si alte titluri asimilate) si valoarea lor contabila. Evidenta sintetica a acestor venituri se realizeaza cu ajutorul contului 764 "Venituri din investitii financiare cedate", care se detaliaza în urmatoarele conturi sintetice operationale de gradul al doilea:

?

Definitie

 
  Ř contul 7641       "Venituri din imobilizari financiare cedate";

  Ř contul 7642       "Câstiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate".

Operatiile economice referitoare la acest cont se prezinta astfel:

  Ř reflectarea diferentelor de pret favorabile ce urmeaza a se încasa de la cumparatorii
                de titluri de plasament:

---------------- * ----------------

461      "Debitori diversi"                                      =                                     %

                                                                                              501      "Actiuni detinute la entitatile

                                                                                                                 afiliate"

                                                                                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                                                                              506      "Obligatiuni"

                                                                                                     5081 "Alte titluri de plasament"

                                                                                              7642   "Câstiguri din investitii

                                                                                                                 pe termen scurt cedate"

---------------- * ----------------

În cazul în care diferentele de pret favorabile sunt încasate de la  cumparatorii de titluri direct prin banca sau casierie, atunci  în locul contului 461 "Debitori diversi" se utilizeaza conturile adecvate de trezorerie.

  Ř evidentierea pretului de vânzare al imobilizarilor financiare:

---------------- * ----------------

                                      %                                            =            7641   "Venituri din imobilizari

4511   "Decontari între entitatile afiliate"                                   financiare cedate"

4531   "Decontari privind interesele

             de participare"

461      "Debitori diversi"

---------------- * ----------------

            ~ concomitent, se scot din evidenta titlurile de participare cedate.
?

Continut

 
e) Veniturile din diferentele de curs valutar reflecta veniturile obtinute din diferentele favorabile de curs valutar, rezultate în urma lichidarii creantelor si datoriilor în valuta ale unitatii patrimoniale si din evaluarea acestora la finele exercitiului financiar, precum si din diferentele favorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor în valuta, existente la sfârsitul exercitiului financiar în conturile de trezorerie. Contabilitatea sintetica a acestor venituri se realizeaza cu ajutorul contului 765 "Venituri din diferente de curs valutar". Operatiile economice referitoare la acest cont, sunt:

Ř       reflectarea diferentei favorabile de curs valutar în urma încasarii unui client extern:

---------------- * ----------------

5124   "Conturi la banci în valuta"                       =                                     %

                                                                                               4111   "Clienti"

                                                                                              765      "Venituri din diferente de

                                                                                                           curs valutar"

---------------- * ----------------

În locul contului 4111 "Clienti" în functie de creantele încasate se pot utiliza conturile: 267 "Creante imobilizate"; 461 "Debitori diversi" etc.

  Ř evidentierea diferentei favorabile de curs valutar rezultate în urma
                lichidarii obligatiilor în valuta catre un furnizor extern:

---------------- * ----------------

401      "Furnizori"                                                        =                                           %

                                                                                              5124   "Conturi la banci în valuta"

                                                                                              765      "Venituri din diferente de

                                                                                                     curs valutar"

---------------- * ----------------

În locul contului 401 "Furnizori" în functie de obligatia achitata, pot sa apara alte conturi de datorii.

>

Continut

 
În creditul contului 765 se evidentiaza si diferentele de curs valutar favorabile rezultate din evaluarea creantelor si datoriilor în valuta, la finele exercitiului financiar.

f) Veniturile din dobânzi reprezinta veniturile obtinute din dobânzile cuvenite pentru disponibilitatile din conturile bancare precum si pentru împrumuturile acordate si fac obiectul contului 766 "Venituri din dobânzi". Operatiile economice sunt:

  Ř reflectarea dobânzilor cuvenite aferente împrumuturilor acordate în cadrul
                grupului sau sumelor datorate de catre debitorii diversi:

---------------- * ----------------

                                      %                                            =            766 "Venituri din dobânzi"

4518   "Dobânzi aferente decontarilor

             între entitatile afiliate"

4538   "Dobânzi aferente decontarilor

             privind interesele de participare"

461      "Debitori diversi"

---------------- * ----------------

Ř       evidentierea dobânzilor primite aferente disponibilitatilor aflate în conturi bancare:

---------------- * ----------------

                                      %                                             =           766      "Venituri din dobânzi"

5121   "Conturi la banci în lei"

5124   "Conturi la banci în valuta"

---------------- * ----------------

Ř       reflectarea dobânzilor de primit aferente disponibilitatilor aflate în conturi bancare:

---------------- * ----------------

5187   "Dobânzi de încasat"                                      =            766      "Venituri din dobânzi"

---------------- * ----------------

  Ř înregistrarea dobânzilor încasate în avans, care se fac venituri ale exercitiului
                în curs:

---------------- * ----------------

472      "Venituri înregistrate în avans"           =      766     "Venituri din dobânzi"---------------- * ----------------

>

Continut

 
g) Veniturile din sconturile obtinute reflecta veniturile realizate din reducerile acordate unitatii patrimoniale (sconturi) de catre furnizori si creditori ca urmare a platii datoriei înainte de scadenta prevazuta prin contract. Contabilitatea sintetica a acestor venituri se realizeaza cu ajutorul contului 767 "Venituri din sconturi obtinute".

Operatiile economice referitoare la acest cont se prezinta astfel:

  Ř achitarea datoriei fata de un furnizor înainte de scadenta, motiv pentru care
                acesta îi acorda unitatii patrimoniale un scont:

---------------- * ----------------

401      "Furnizori"                                                       =                                        %

                                                                                              5121   "Conturi la banci în lei"

                                                                                              767      "Venituri din sconturi obtinute"

---------------- * ----------------

În locul contului 401 "Furnizori" se utilizeaza si conturile 404 "Furnizori de imobilizari" si 462 "Creditori diversi", daca obligatiile sunt achitate catre acestia înainte de scadenta, motiv pentru care se acorda un scont.

  Ř înregistrarea sconturilor obtinute ulterior achitarii obligatiilor:

---------------- * ----------------

5121   "Conturi la banci în lei"                                     =           767      "Venituri din sconturi obtinute"

---------------- * ----------------

>

Continut

 
h) În categoria altor venituri financiare se cuprind acele venituri legate de activitatea financiara ce nu fac obiectul conturilor anterioare. Evidenta sintetica a acestora se realizeaza cu ajutorul contului 768 "Alte venituri financiare", cont ce functioneaza similar cu celelalte conturi de venituri financiare.

i) Veniturile financiare din ajustari pentru pierderea de valoare sunt formate din anularea sau diminuarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor financiare, a creantelor si a titlurilor de plasament.

Pentru contabilizarea veniturilor de aceasta natura se utilizeaza contul 786 "Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare", care se defalca în urmatoarele conturi sintetice operationale de gradul al doilea:

       Ř contul 7863 "Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a

                imobilizarilor financiare";

         Ř  contul 7864       "Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante".

   Operatiile economice au fost efectuate în subcapitolele:

         ü  contabilitatea ajustarilor pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare;

   ü  contabilitatea ajustarilor pentru pierderea de valoare a creantelor - decontari în

                cadrul grupului si cu asociatii;

  ü  contabilitatea ajustarilor pentru pierderea de valoare a titlurilor de plasament.

Timp estimativ: 15 minute

 

TEST DE AUTOEVALUARE NR. 3

1. Efectuati înregistrarile contabile privind contul 666. (3 puncte)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Efectuati înregistrarile contabile privind contul 766. (4 puncte)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Efectuati înregistrarile contabile privind contul 761. (3 puncte)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


loading...Document Info


Accesari: 8860
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )