Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadExemple de operatiuni privind contabilitatea decontarilor din operatiuni comerciale

Contabilitate
ALTE DOCUMENTE

CONTABILITATEA TREZORERIEI
Seminar/Contabilitatea institutiilor de credit
STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE NR. 7 (IAS 7) - SITUATIILE FLUXURILOR DE NUMERAR
WIZCOUNT - Detalii generale
TESTE GRILA Drept comercial - experti contabili
IAS16 - IMOBILIZARI CORPORALE
IAS 7 - SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
Proiect Contabilitate Financiara

Exemple de operatiuni privind contabilitatea decontarilor din operatiuni comerciale

 

Operatia nr. 1 - Se înregistreaza aprovizionarea cu stocuri de la furnizori, la cost de achizitie, astfel:- materii prime - 1.700.000 lei;

- piese de schimb - 1.301.000 lei;

- echipament de protectie - 2.000.000 lei;

- TVA 19%.

ANALIZA CONTABILĂ:

a) CONŢINUT ECONOMIC: Operatiunea se refer 232c29c a la intrarea în stocuri prin achizitionare de la furnizori:

- cresc activele circulante sub forma de stocuri si TVA aferenta facturilor primite:

- cresc datoriile fata de furnizori pentru stocuri aprovizionate dar neplatite.

b) BILANŢ:   A+x = P + x

c) CONTURI

+x(A) "Materii prime"

1.700.000

+x(A) "Materiale consumabile" 1.301.000

+x(A) "Materiale de natura obiectelor de inventar" 2.000.000

+x(A) "TVA deductibila"

950.000

+x(P) "Furnizori"

5.950.000

R2                       301                         D

 

R2                       302                         D

 

R2                       303                         D

 

R2                     4426                         D

 

R2                       401                         C

d)FORMULA CONTABILĂ:

%     =          401             5.950.000

301                                  1.700.000

302                                 1.301.000

303                                  2.000.000

4426                                   950.000

Operatiunea nr. 2 - Conform extrasului de cont se plateste prin banca datoria fata de  furnizorii  de stocuri în suma de 5.950.000 lei.

ANALIZA CONTABILĂ:

a) CONŢINUT ECONOMIC: Operatiunea se refer 232c29c a la decontarea cu furnizorii pentru stocurile achizitionate anterior, prin efectuarea unei plati din contul de la banca:

- scad activele circulante de trezorerie sub forma disponibilitatilor pastrate la banca în contul curent;

- scad datoriile fata de furnizorii de stocuri.

b) BILANŢ:    A - x = P - x

c) CONTURI

-x(A) "Conturi la banci în lei" 5.950.000

-x(P) "Furnizori"

5.950.000

R3                     5121                         C

 

R3                       401                         D

d) FORMULA CONTABILĂ:

401   =   5121     5.950.000

 

           

Operatia nr. 3 - Se achizitioneaza imobilizari de la furnizori, la cost de achizitie, astfel:

            - un calculator electronic - 10.000.000 lei;

            - un pachet de programe informatice de gestiune - 10.000.000 lei;

            - TVA - 19%.

 

ANALIZA CONTABILĂ:

1.        CONŢINUT ECONOMIC: Operatiunea se refer 232c29c a la intrarea de mijloace fixe si alte imobilizari necorporale prin achizitionare de la furnizorii de imobilizari:

- cresc activele imobilizate corporale si necorporale, precum si TVA aferenta facturilor primite;

- cresc datoriile fata de furnizori pentru imobilizari achizitionate, dar neplatite.

b) BILANŢ:     A + x = P + x

c) CONTURI

+x(A) "Imobilizari corporale"

10.000.000

+x(A) "Alte imobilizari necorporale" 10.000.000

+x(A) "TVA deductibila"

3.800.000

+x(P) "Furnizori de imobilizari" 23.800.000

R2                     21x                           D

 

R2                     208                           D

 

R2                     4426                         D

 

R2                       404                         C

1.       FORMULA CONTABILĂ:

%   =    404      23.800.000

21x                   10.000.000

208                   10.000.000

                                                4426                     3.800.000

 

Operatia nr. 4 Se achita prin acreditiv datoria fata de furnizorii de imobilizari în suma de 23.800.000 lei.

  ANALIZA CONTABILĂ:

a) CONŢINUT ECONOMIC: Operatiunea se refer 232c29c a la decontarea cu furnizorii de imobilizari prin efectuarea unei plati dintr-un acreditiv deschis anterior:- scad activele circulante de trezorerie sub forma disponibilitatilor pastrate la banca într-un cont de acreditiv (la dispozitia furnizorului);

- scad datoriile fata de furnizorii de imobilizari.

b) BILANŢ:    A - x = P - x

c) CONTURI

-x(A) "Acreditive în lei"

23.800.000

-x(P) "Furnizori de imobilizari" 23.800.000

R3                     5411                         C

 

R3                       404                         D

d) FORMULA CONTABILĂ:

404   =    5411        23.800.000

 

Operatia nr. 5  Prin banca se acorda furnizorului de energie electrica un avans în suma de 3.500.000 lei (5.1.)

Ulterior se primeste factura pentru energie electrica livrata si consumata, la cost de achizitie de 10.000.000 lei, TVA aferenta fiind de 19% (5.2.).

Se efectueaza decontarea cu furnizorul de energie electrica tinând seama de avansul acordat anterior, pentru diferenta efectuându-se o plata prin banca (5.3.).

 ANALIZA CONTABILĂ: 5.1

1.      CONŢINUT ECONOMIC: Operatiunea se refer 232c29c a la acordarea unui avans furnizorului de servicii (utilitati) folosind disponibilitatile din contul de la banca:

- cresc activele circulante în decontare sub forma creantelor din avansuri acordate furnizorilor;

- scad activele circulante de trezorerie sub forma disponibilitatilor pastrate la banca în contul curent;

b) BILANŢ:    A + x - x = P

c) CONTURI

+x(A) "Furnizori-debitori"

3.500.000

-x(A) "Conturi la banci în lei" 3.500.000

R2                       409                         D

 

R3                     5121                         C

d) FORMULA CONTABILĂ:

409  =   5121          3.500.000

 ANALIZA CO NTABILĂ: 5.2

1.           CONŢINUT ECONOMIC: Operatiunea se refer 232c29c a la  înregistrarea consumului de energie electrica pe baza facturii primite de la furnizorul de servicii:

- cresc cheltuielile de exploatare sub forma cheltuielilor cu energia si apa, precum si TVA aferenta;

- cresc datoriile fata de furnizori pentru servicii prestate dar neplatite.

b) BILANŢ:    A +x = P + x

c) CONTURI

+x(A) "Cheltuieli privind energia si apa"   10.000.000

+x(A) "TVA deductibila"

1.900.000

+x(P) "Furnizori"

11.900.000

R2                    605                      D

 

R2                  4426                      D

 

R2                    401                      C

d) FORMULA CONTABILĂ:

%            =              11.900.000

605                          10.000.000

4426                          1.900.000

 ANALIZA CONTABILĂ: 5.3

1.        CONŢINUT ECONOMIC: Operatiunea se refer 232c29c a la decontarea cu furnizorii de servicii prin regularizarea avansului acordat si efectuarea unei plati prin banca pentru diferenta:

- scad activele circulante în decontare sub forma  creantelor din avansuri acordate furnizorilor;

- scad activele circulante de trezorerie sub forma disponibilitatilor pastrate la banca în contul curent;

- scad datoriile fata de furnizorii de servicii.

b) BILANŢ:    A - x = P - x

c) CONTURI

 -x(A) "Furnizori-debitori"

3.500.000

-x(A) "Conturi la banci în lei" 8.400.000

-x(P) "Furnizori"

11.900.000

R3                       409                       C

 

R3                     5121                       C

 

R3                       401                       D

d) FORMULA CONTABILĂ:
401    =         %          11.900.000

                         409         3.500.000

5121         8.400.000

 

Operatia nr. 6 Pentru o lucrare de cercetare - dezvoltare executata de un furnizor specializat se acorda prin banca un avans în suma de 3.000.000 lei (6.1.).

Ulterior se înregistreaza achizitionarea de imobilizari necorporale de la furnizori (lucrarea de cercetare-dezvoltare), la cost de achizitie de 15.000.000 lei, TVA aferenta fiind de 19%.

Se efectueaza decontarea cu furnizorul de imobilizari necorporale, tinând seama de avansul acordat, pentru diferenta efectuându-se o plata prin banca (6.3).

 ANALIZA CONTABILĂ: 6.1.

a) CONŢINUT ECONOMIC: Operatiunea se refer 232c29c a la acordarea unui avans furnizorului de imobilizari corporale folosind disponibilitatile din contul de banca:

- cresc activele circulante în decontare sub forma creantelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizari necorporale;

- scad activele circulante de trezorerie sub forma disponibilitatilor pastrate la banca în contul curent.

b) BILANŢ:  A + x - x = P

c) CONTURI

+x(A) "Imobilizari necorporale în curs"

analitic "Avansuri acordate furnizorilor"

3.000.000  

-x(A) "Conturi la banci în lei"

3.000.000

R2                    233                         D

 

 

R3                    5121                        C

d) FORMULA CONTABILĂ:

233           =                     5121           3.000.000

           analitic "Avansuri acordate furnizorilor"

 ANALIZA CONTABILĂ: 6.2.

1.      CONŢINUT ECONOMIC: Operatiunea se refer 232c29c a achizitionarea unei lucrari de cercetare-dezvoltare de la furnizorii de imobilizari:

- cresc activele imobilizate necorporale sub forma cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, precum si TVA aferenta facturilor primite;

- cresc datoriile fata de furnizori pentru imobilizarile achizitionate.

b) BILANŢ:    A + x = P + x

c) CONTURI

+x(A) "Cheltuieli de cercetare-dezvoltare"

15.000.000                        

+x(A) "TVA deductibila"

2.850.000

+x(P) "Furnizori de imobilizari" 17.850.000

R2                       203                         D

 

R2                     4426                         D

 

R2                       404                         C                    

d) FORMULA CONTABILĂ:

  %        =             404            17.850.000

203                                         15.000.000

4426                                         2.850.000

ANALIZA CONTABILĂ: 6.3.

a) CONŢINUT ECONOMIC: Operatiunea se refer 232c29c a la decontarea cu furnizorul de imobilizari prin regularizarea avansului acordat si efectuarea unei plati prin banca pentru diferenta:

- scad activele circulante în decontare sub forma creantelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizari necorporale;

- scad activele circulante de trezorerie sub forma disponibilitatilor pastrate la banca în contul curent;

- scad datoriile fata de furnizorii de imobilizari.

b) BILANŢ:  A - x = P  - x

c) CONTURI

-x(A) "Imobilizari necorporale în curs"

analitic "Avansuri acordate furnizorilor"

3.000.000

-x(A) "Conturi la banci în lei" 14.850.000

-x(P) "Furnizori de imobilizari" 17.850.000

R3                     233                          C

 

 

R3                     5121                        C

 

R3                       404                        D

d) FORMULA CONTABILĂ:

404   =                %                        17.850.000

                                                             233                         3.000.000

                                        analitic "Avansuri acordate furnizorilor"

                         5121                      14.850.000

 Operatia nr. 7 - Prin banca se încaseaza un avans de la client în suma de 5.000.000 lei (7.1.).

Ulterior se factureaza si livreaza clientilor produse finite la pret de vânzare de 20.000.000 lei, TVA  fiind de 19% (7.2.).

Se efectueaza decontarea cu clientii tinând seama de avansul primit, diferenta încasându-se prin banca (7.3.).

Se descarca gestiunea pentru produsele finite vândute având în vedere ca pretul de înregistrare în gestiune este de 17.900.000 (7.4.).

ANALIZA CONTABILĂ: 7.1.

a) CONŢINUT ECONOMIC: Operatiunea se refer 232c29c a la încasarea prin banca a unui avans primit de la cumparatori (clienti) pentru produse finite care vor fi facturate si livrate ulterior.- cresc activele circulante de trezorerie sub forma disponibilitatilor din contul de la banca;

- cresc datoriile fata de terti sub forma clientilor-creditori.

b) BILANŢ: A + x = P + x

c) CONTURI

+x(A) "Conturi la banci în lei" 5.000.000

+x(P) "Clienti - creditori"

5.000.000

R2                       5121                          D

 

R2                                   419                           C

 

 

d) FORMULA CONTABILĂ:

5121  =  419      5.000.000

 ANALIZA CONTABILĂ: 7.2.

 a) CONŢINUT ECONOMIC: Operatiunea se refer 232c29c a la înregistrarea veniturilor (neîncasate) aferente produselor finite facturate si expediate cumparatorilor (clientilor):

- cresc activele circulante în decontare (sume de primit) sub forma creantelor din operatiuni comerciale (clienti);

- cresc veniturile din vânzarea produselor finite, precum si TVA aferenta facturilor emise.

b) BILANŢ:    A + x = P + x

c) CONTURI

+x(A) "Clienti"

23.800.000 lei

+x(P) "Venituri din vânzarea produselor finite"   20.000.000 lei

+x(P) "TVA colectata" 

3.800.000 lei

R2                     411                          D

 

R2                     701                           C

 

R2                   4427                           C                    

d) FORMULA CONTABILĂ:

411   =            %         23.800.000

                    701          20.000.000

                    4427          3.800.000

 

ANALIZA CONTABILĂ: 7.3.

 a) CONŢINUT ECONOMIC: Operatiunea se refer 232c29c a la decontarea cu clientii pentru produsele finite facturate (inclusiv TVA) prin regularizarea avansului primit si încasarea diferentei prin banca.

- scad activele circulante în decontarea sub forma creantelor din operatiuni comerciale (clienti) ca urmare a regularizarii avansului si încasarii diferentei;

- cresc activele de trezorerie sub forma disponibilitatilor din contul de la banca prin încasarea diferentei;

- scad datoriile fata de terti sub forma clientilor-creditori prin regularizarea avansului.

b) BILANŢ:   A + x - x = P (încasare)

                       A - x = P - x (avans)

c) CONTURI

+x(A) "Conturi la banci în lei" 18.800.000 lei

-x(A) "Clienti"

 23.800.000 lei

-x(P) "Clienti-creditori"

5.000.000 lei

R2                     5121                         D

 

R3                       411                         C

 

R3                       419                         D                    

d) FORMULA CONTABILĂ:

%    =        411           23.800.000

5121                           18.800.000

419                               5.000.000

ANALIZA CONTABILĂ: 7.4.

a) CONŢINUT ECONOMIC: Operatiunea se refer 232c29c a la iesirea din gestiune a produselor finite ca urmare a vânzarii si la diminuarea corespunzatoare a veniturilor aferente produselor stocate:

- scad activele circulante sub forma stocurilor de produse finite;

- scad veniturile aferente productiei stocate.

b) BILANŢ:   A - x = P - x

c) CONTURI

-x(A) "Produse finite"

17.900.000 lei

-x(P) "Variatia stocurilor" 17.900.000 lei

R3                       345                         C

 

R3                       711                         D

 

d) FORMULA CONTABILĂ:

711   =    345   17.900.000

Document Info


Accesari: 19546
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )