Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
FORMELE DE INREGISTRARE CONTABILA

Contabilitate


FORMELE DE INREGISTRARE CONTABILA

1.DEFINIREA FORMEI DE INREGISTRARE CONTABILAFormele de inregistrare in contabilitatereprezinta sistemul de registre, formulare si documente contabile corelate intre ele, care servesc la inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a operatiuniilor economico-financiare efectuate pe parcursul exercitiului financiar.

Fiecare forma de contabilitate se distinge prin procedura sau modul de prelucrare a datelor si prin structura registrelor contabile folosite pentru redarea inregistrarii cronologice si sistematice. De subliniat ca in toate formele de contabilitate se folosesc, in principal, aceleasi genuri de registre, si anume: registrul- jurnal, registrul - inventar, cartea mare si balanta conturilor.

2.FORME DE INRGISTRARE CONTABILA UTILIZATE IN CONTABILITATE

Formele de contabilitate adoptate in cadrul sistemului contabil al intreprinderii sunt: forma clasica, forma centralizata sau pe jurnale multiple, forma maestru-sah si forma informatica.

Principalele forme de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economico-financiare in cazul unitatilor care conduc contabilitatea in partida dubla sunt : ,,pe jurnale'',,,maestru - sah'' si forma combinata ,, maestro sah cu jurnale''

La institutiile publice si persoanele juridice fara scop patrimonial se poate folosi forma de inregistrare in contabilitate ,, maestru-sah simplificat''. In acest caz, contabilitatea sintetica se tine pe fise de cont sintetic in Cartea mare , iar contabilitatea analitica se tine pe fisele mentionate la forma de inregistrare la maestru sah.

Incadrul formei de inregistrare in contabilitate ,,pe jurnale''principalele registre si formulare care se utilizeaza sunt: registrul jurnal, registrul inventar, area mare, jurnale auxiliare, balanta de verificare.

2.1.FORMA DE INREGISTRARE CLASICA SAU JURNALUL UNIC

††††††††††† Se aplica in intreprinderile mici unde volumul operatiilor ce pot fi inregistrate zilnic este limitat, fara a fi necesara diziunea muncii contabile.

††††††††† Se utilizeaza intr-o forma corelata urmatoarele registre:

-jurnalul unic, pentru inregistrarea cronologica;

-cartea - mare, pentru evidenta sistematica sinte 929d36j tica si analitica;

-registrul-inventar, pentru inventarierea patrimoniului;

-balanta conturilor, pentru centralizarea si verificarea periodica a exactitatii datelor;

-situatiile financiare, pentru sintetizarea informatiilor privind situatia patrimoniului si rezultatele obtinute;

Schema formei clasice se prezinta astfel:

Documente justificative

Invenarierea

patrimoniului

Liste de inventariere

Inregistrarea cronologica

††††† (jurnalizarea)

Intregistrare

Regisrul jurnal

Inregistrare sistematica

Cartea mare

Centralizare si verificare

Centralizare si verificare

Balanta definitive

Balanta provizorie

Sintetizare

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Bilantul contabil

†††††††††

†††††††††

2.2.FORMA DE INREGISTRARE CENTRALIZATA SAU PE JURNALE MULTIPLE

Reprezinta un sistem de jurnale si carti-mari adaptate diviziunii muncii contabile in conditiile cresterii si repetabilitatii volumului de operatii.

In aceasta situatie jurnalul unic este inlocuit de jurnale auxiliare(denumite si analitice) structurate pe tipuri de operatii repetitive. Totodata,fiecaretip de jurnal trebuie sa corespunda unui singur cont care sa fie debitat sau creditat, prin debitul sau creditul ao serie de conturi. Exemplu, jurnalul pentru vanzari estepentru debitul contului ,,Clienti". In cazul aprovizionarilor, va fi pentru creditul contului ,,Furnizori''.

In general,se utilizeaza urmatoarele jurnale auxiliare:

-jurnalul pentru vanzari;

-jurnalul pentru cumparari(aprovizionari);

-unul sau mai multe jurnale de trezorerie(operatii de casa, operatii bancare;

-jurnalul pentru operatii diverse;

Pentru fiecare tip de jurnal se creeaza o carte-mare analitica ce grupeaza si inregistreaza pe debit si credit operatiile specifice contului in cauza.In cele mai multe cazuri, registrele carte-mare auxiliara se circumscriu numai la evidenta analitica a clientilor si furnizorilor.

La sfarsitul fiecarei luni se se fac operatii de report sib de inchidere a jurnalelor analitice. In acest scop, toate inregistrarile din jurnalele analitice sunt grupate si insumate la nivel de cont sintetic, fiind transcrise in jurnalul unicdenumit jurnal general sau centralizator.

Inregistrarile efectuate in jurnalul centralizator sunt apoi transcrise in cartea mare generala deschisa pentru fiecare cont sintetic, cu structura similara celeidin sistemul clasic.

Ciclul de prelucrare a datelor proprii acestei formeeste:

Inventarierea patrimoniului

Documente justificative

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Registrul inventar

Inregistrare cronologica

Inregistrare

Registre-jurnale auhiliare

Centralizare

 

 

Inregistrare sistematica

Registrul jurnal general

 

Cartea -mare analitica

 

 

Inregistrare sistematica

Centralizare si verificare

 

Balanta conturilor

 

Sintetizare

 

Bilant contabil

In contabilitatea din tara noastra, sistemul de contabilitate centralizata se regaseste prin formele de contabilitate denumita pe jurnale si cea maestru -sah.

Forme de contabilitate pe jurnale aplicate in contabilitatea din Romania

Trasatura de baza a acestei forme de contabilitate estecea a folosirii jurnalelor multiple pentru inregistrarea cronologica si sistematica numai in creditul conturilor dezvoltat pe conturi corespondente debitoare. Prin centralizarea si cumularea debitului fiecarui cont ce se regaseste in diferite jurnale, in functie de conturile creditoare cu care are corespondenta, se realizeaza inregistrarea sistematicain Cartea - mare la sfarsitul lunii, pentru rulajul debitor al contului respective.

Formularele folosite in cadrul acestei forme de contabilitate sunt:jurnalele multiple, situatiile pentru debitul unor conturi si cartea-mare.

Jurnalele multiple servesc la inregistrarea cronologica si sistematica proprie creditului conturilor sintetice, iar in unele cazuri si pentru conturile analitice.

Inregistrarile in jurnale se fac in tot cursul lunii sau numai la sfarsitul lunii, direct pe baza documentelor justificative.

Pentru unele conturi, pe langa jurnalul privind operatiile de credit se intocmesc situatii pentru operatiile de debit; exemplu pentru debitul conturilor de casa si banca.

Contabilitatea analitica se tine direct pe jurnale (pentru unele conturi)sau cu ajutorul altor formulare specializate in acest sens(fise de contanalitic pentru valori materiale, fise de cont pentru operatii diverse etc.

Cartea-mare se utilizeaza pentru stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor pe conturi sintetice din planul de conturi.

Pe baza jurnalelor multiple deschise pentru creditul conturilorse intocmeste registru-jurnal general. In acest scop formulele contabile (articolele contabile) centralizatoare se stabilesc direct pe baza jurnalelormultiple.

In continuare, pe baza jurnalului general se fac inregistrarile in cartea -mare folosind ca modelede formulare registrele cartea-mare centralizatoare specifice acestei forme de contabilitate, cartea -mare sah sau fisa de cont pentru operatii diverse.

2.3.FORMA DE INREGISTRARE MAESTRU-SAH SAU PE CONTURI CORESPONDENTE

Trasatura de baza a formei de contabilitate maestru- sah este cea dezvoltarii pe conturi corespondente atat a rulajului debitor cat si cel creditor al conturilor sintetice. In ceea ce priveste contabilitatea analitica, aceasta capata diverse structure in raport de modelele folosite pentru evidenta activelor si pasivelor, evidenta si calculul conturilor si rezultatelor.

Inainte de a fi inregistrate, documentele justificative sunt supuse prelucrarii contabile (sortarea pe feluri de operatii, verificarea, evaluare si control). Daca pentru acelasi fel de operatiiexista mai multe documente justificative, acestea se totalizeza zilnic sau la perioade scurte cu ajutorulformularelor de tipul Document cumulative, intocmit fiepentru debitul, fie pentru creditul contului care reflecta asemenea operatii.

Pentru inregistrarile care nu au la baza documente cumulative se intocmesc note de contabilitate.

Principalele formulare care se utilizeaza sunt: jurnalul de inregistrare, fisa sintetica sah, balanta conturilor si registrele auxiliare folosite pentru evidenta analitica.

Registru - jurnal care este folosit pentru inregistrarea cronologica a operatiilor economice si financiare si stabilirea rulajului lunar al acestora.

Cartea-mare sah (cu conturi corespondente) serveste la evidenta sintetica a operatiilor economice si financiare. Atat pentru debitul, cat si pentru creditul fiecarui cont sintetic se foloseste acelasi model de fisa.

Registrele de contabilitate analitica capata forma fiselor de cont pentru operatii diverse, situatiilor si altor formulare specific folosite in acest scop.

Balanta conturilor se intocmeste lunar pe baza fiselor sintetice sah. In cadrul sau se stabilesc soldurile si rulajele cumulate de la inceputul anului, pentru fiecare cont in parte. De asemenea, pe baza inregistrarilor din contabilitatea analitica se intocmesc balante lunare pentru conturile analitice.

2.4.FORMA DE INREGISTRARE AUTOMATIZATA (INFORMATICA)

Reprezinta adaptarea formelor de contabilitate prezentate mai inainte prin folosirea tehnicii electronice de cacul. Ciclul contabil de prelucrare a datelor are la intrare in calculator formula contabila. Pe baza ei, se cladeste intregul sistem de stocare si prelucrare a datelor.

Pe baza datelor introduse in calculator se editeaza obligatoriu registru - jurnal, care constituie evidenta cronologica. Acelasi jurnal serveste si la verificarea si validarea datelor introduce in calculator.

Editarea registrelor cartea-mare este, dupa caz, obligatorie sau facultative, in raport cu decizia utilizatorului de sistem informatic. Daca se retine varianta facultativa, registrele sunt editate selectiv la cererea consumatorului de informatie.

In mod obligatoriu sunt editate, lunar, balantele conturilor, care in cele mai multe cazuri preiau si functia registrelor cartea - mare.

Din punct de vedere al bazei de date trebuie sa existe posibilitatea reconstituirii in orice moment a continutului documentelor financiar -contabile.

Documentele financiar contabile, care se arhiveaza pe support WORM(Write Once Read Many), trebuie sa fie semnate de persoana care le intocmeste, in conformitate cu prevederile Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica.

Trebuie sa existe un plan de securitate al sistemului informatic, cuprinzand masurile tehnice si organizatorice care sa asigure urmatoarele cerinte minimale:

-confidentialitatea si integritatea comunicatiilor;

-confidentialitatea si nonrepudierea tranzactiilor;

-confidentialitatea si integritatea datelor;

-restrictionarea, detectarea si monitorizarea accesului in sistem;

-restaurarea informatiilor gestionate in sistemin cazul unor calamitati naturale, evenimente imprevizibile prin:

-arhivarea datelor utilizand tehnologiaWORM, care sa permita inscriptionarea o singura data si accesarea ori de cateori este nevoiea informatiilor socate;

-inregistrarea datelor din documentele financiar-contabile in timp real, in alt system de calcul, cu aceleasi caracteristici, care sa fie amplasat intr-o alta locatie.

Trebuie sa se asigure listarea tuturor documentelor financiar - contabile solicitate de organelle de control.

ANEXA:

INREGISTRAREA OPERATIILOR ECONOMICE SI FINANCIARE IN JURNAL SI IN CARTEA MARE

Pentru exemplificareainregistrarilor operatiilor economice si financiare in jurnal si cartea -mare se presupun cateva operatii economice si financiare din cadrul unui trimestru, care se inregistreaza in ordine cronologica si sistematica.

†††††††††††††††††††††††††††† Bilant

Incheiat la data de 31 decembrie 2008

Activ††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††Pasiv

Denumirea posturilor

Sume

Denumirea posturilor

Sume

Mijloace fixe

Materii prime

Conturi curente la banci

Casa

10.000.000

†††† 500.000

1.000.000

†††††† 10.000

Capital social

Furnizori

Creditori diversi

Credite bancare pe termen scurt

10.100.000††††† 600.000

††††† 400.000

†††††† 410.000

Total activ

11.510.000

Total pasiv

11.510.000

Operatiile care au loc in primul trimestru al anului urmator, sunt:

In luna ianuarie:

1.Se achizitioneaza de la furnizori, mijloace fixe in valoare de 1.500.000 lei.(unitatea care face obiectul exemplificarilor este scutita de T.V.A.).

2.Se inregistreaza statul de plata a salariilor cuvenite personalului intreprinderii in suma de 600.000 lei.

3.Se inregistreaza impozitul pe salarii cuvenit bugetului statuluiin suma de 182.000lei si contributia la pensia suplimentara in valoare de 18.000lei.

4.Se ridica din disponibilul de la banca suma de 400.000lei necesara pentru plata salariilor.

5.Se platesc salariile cuvenite personalului intreprinderii, in suma de400.000lei.

6.Se vireaza la bugetul statului si la bugetul asigurarilor sociale sumele datorate.

In luna februarie:

7.Se achita din disponibilul unitatii patrimoniale de la banca datoria fata de furnizor, in suma de 100.000lei.

8.Se receptioneaza materii prime primate de la furnizor la pret de facturare de 200.000lei, pentru care se inmaneaza un efect commercial de platit in suma de 100.000lei.

9.Seachita din disponibilul intreprinderii de la banca, cheltuieli de transport pentru materiile prime aprovizionate, in suma de 800.000lei.Contabilitatea materialeloreste organizata la costul efectiv de aprovizionare.

10.Se achita la termenul stabilit, din disponibilul intreprinderii de la banca, efectul comerial de platit in suma de 100.000lei.

11.Se obtine de la banca un credit pe termen scurt, in suma de 150.000lei.

In luna martie:

12.Se reduce capitalul social cu suma de 2.000.000 lei, care se va rambursa actionarilor.

13.Se restituie din disponibilul de la banca un credit pe termen scurt, in suma de 130.000lei.

14.Se ridica din disponibilul de la banca suma de 8.000lei necesara pentru decontarea unor avansuri spre decontare.

15.Se acorda unui salariat al intreprinderii un avans spre decontare in suma de 5.000 lei.

16.Se depune din casierie la banca suma de 3.000 lei.

17.Se achita unui creditor suma de 200.000 lei, din disponibilul intreprinderii de la banca.

In continuare, aceste operatii economice si financiare se inregistreaza in ordine cronologica in jurnal, sub forma de formule contabile.

3.1.Inregistrarea operatiilor economice si financiare in jurnal

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††† †††††Debit††††††††† ††††††Credit

1.

2.

†††††††††††††

†††††††

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

16

17

†††††††††††††††††††††† 8 ianuarie

,,Mijloace fixe''†††† =††† †††††††††††††††,,Furnizori''

††††††††††††††††††††††† 19 ianuarie

,,Cheltuieli cu††††††††† =†††††††††††††††,,Personal renumeratiile††††††††† †††††††††††††††††renumeratii

personalului ''†††††††††††††† †††††††††††††datorate''

†††††††††††††††††††††††† 19 ianuarie

†††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††,,Impozitul pe salarii''†††††

††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††,, Asigurari sociale''

,,Personal††††††††††††† =

renumeratii

datorate''

†††††††††††††††††††† ††††20 ianuarie

,,Casa "†††††† = †††††††,,Conturi curente la banci"†††††††††††††††††††††

††††††††††††††††††††††††† 23ianuarie

,, ,,Personal††††††††††††† = †††††††††,,Casa''

Renumeratii

datorate''

††††††††††††††††††††††† 24 ianuarie

,,Impozitul pe salarii''†††††

,,Asigurari sociale''

†††††††††††††††††††††††††††††††† =

†††††††††††††††††††††† ††††††††††,,Conturi curente la banci''††††††††††††††††††††††††††††††††

†††††† ††††††††††††††††††7 februarie

,,Furnizori''†† =††††† ,,Conturi curente la banci''

††††††††††††††††† †††††17 februarie

†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††,,Efecte de platit''

††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††,,Furnizori''

,,Materii prime''=

††††††††††††††††††† †††20 februarie

,,Materii prime "=,,Conturi curente la banci "

††††††††††††††††††† †††23 februarie

,,Efecte de platit''=,, Conturi curente la banci''

†††††††††††††††††† †††26 februarie

,,Conturi curente=††††††† ,,Credite pe†† termen††††††††††††††††††††††††††††††††††††

la banci''††††††††††††††††††† ††††††††††scurt''

††††††††††††††††† 6 martie

,,Capital social''=†††††††† ,,Decontari cu asociatii

†††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††privind capitalul''

††††† ††††††††††††††14 martie

,,Credite bancare= ,,Conturi curente la termen scurt''†††††††††††††††† †††††††††††††††††††††banci''

†††††††††††††† ††††††20 martie

,,Casa''††††† †††††††††††=,,Conturi curente la banci''

††††††††††††††††† ††21 martie

,,Avansuri de†††††† =,, Casa''

trezorerie"

††††† †††††††††††††††22 martie

,,Conturi curente†† = ,,Casa''

la banci''

††††††††††††††††††††† 25 martie

,,Creditori diversi''=,,Conturi curente

†††††††††††††††††††††††††††††††††††† la banci''

1.500.0000

††† 600.000

††††

200.000

††† ††400.000

††† ††400.000

††††† 182.000

††††††† 18.000

†††† 100.000

†††† 200.000

††††††††† 8.000

††††† 100.000

††††† 150.000

††† 2.000.000

†††130.000

††††††† ††8.000

††††††† ††5.000

†††† ††††3.000

††† ††100.000

1.500.0000

†††† 600.000

††

††† ††182.000

††††††† 18.000

†† ††400.000

†††† 400.000

††††† 200.000

††††† 100.000

††††† 100.000

††††† 100.000†††††

††††††††† 8.000

††††† 100.000

††††† 150.000

††† 2.000.000

†††130.000

††††††† 8.000

††††††† 5.000

†††††††† 3.000

†††††† 100.000

Total 31 martie

†† 6.104.000

††6.104.000

Dupa inregistrarea tuturor operatiilor economice si financiare in jurnal, acesta se totalizeaza fila cu fila si prin raportare, pe total perioada gestiune. Sumele din coloanele debitoare si creditoare ale jurnalului, obtinute in urma totalizarii, trebuie sa fie egale intre ele.

Din jurnal, operatiile respective se raporteaza formula cu formula si se grupeaza dupa natura si continutul economic in ordine sistematica, pe conturi distincte in cartea-mare, unde sunt trecute si sumele din bilant ca solduri initiale.

Dupa efectuarea acestor inregistrari, se totalizeaza sumele din debitul si creditul conturilor deschise in cartea- mare si se stabileste soldul final, care reprezinta existentul de mijloace economice si surse de finantare la un moment dat.

3.2.Inregistrarea operatiunilor economice si financiare in cartea-mare.

1.,,Capital social''†††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††debit†††††††††††††† †††††credit

1.I

Sold initial

-

-

10.100.000

6.III

Decontari cu asociatii privind capialul

12

2.000.000

-

31.III

Sold final creditor

-

8.100.000

-

†††††††††† 10.100.000†† 10.100.000

2.,,Mijloace fixe''††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††debit††††††† †††††††††††credit

1.I

Sold initial

-

10.000.000

-

8.I

Furnizori de imobilizari

1

1.500.000

-

31.III

Sold final debitor

-

-

11.500.000

†††††† 11.500.000†††††† 11.500.000

3.,,Materii prime''†††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††debit††††††††††††††† credit

1.I

Sold initial
-

500.000

-

17.II

Efecte de platit

8

100.000

-

17.II

Furnizori

8

100.000

-

20.II

Conturi curente la banci

9

8.000

-

31.III

Sold final debitor

-

-

708.000

†††††††††† 708.000††††† 708.000

4.,,Furnizori''††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††debit††††††††††††††† credit

1.I

Sold initial

-

-

600.000

7.II.

Conturi curente la banci

7

100.000

-

17.II

Materii prime

8

-

100.000

31.III

Sold final creditor

-

600.000

-

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††700.000†††††† 700.000

5.,,Efecte de platit''†††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††debit ††††††††††††credit

17.II

Materii prime

8

-

100.000

23.II

Conturi curente la banci

10

100.000

-

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††100.000†††† 100.000

6.,,Furnizori de imobilizari''†††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††debit††††††† †††††††credit

8.I

Mijloace fixe

1

-

1.500.000

31.III

Sold final creditor

-

1.500.000

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††1.500.000†††† 1.500.000

7.,,Personal renumeratii datorate''†††††††††††† †††††††††††††††††††††††debit††††††† credit

19.I

Cheltuieli cu renumeratiile personalului

2

-

600.000

19.I

Impozitul pe salarii

3

182.000

-

19.I

Asigurari sociale

3

18.000

-

23.I

Casa

5

400.000

-

††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††600.000††††††† 600.000

8.,,Asigurari sociale''†††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††debit†††††††† ††††††credit

19.I

Personal renumeratii datorate

3

-

18.000

24.I

Conturi curente la banci

6

18.000

-

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††18.000††††††† †††††18.000

9.,,Impozitul pe salarii''†††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††debit†††††††† credit

19.I

Personal renumeratii datorate

3

-

182.000

24.I

Conturi curente la banci

6

182.000

-

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††182.000†††††† ††††182.000

10.,,Decontari cu asociatii

privind capitalul''†††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††debit†††††††††††† credit

6.III

Capital social

12

-

2.000.000

31.III

Sold final creditor

-

2.000.000

-

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††2.000.0000††††2.000.000

11.,,Avansuri de trezorerie''††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††debit†††††† †††††††††credit

21.III

Casa

15

5.000

-

31.III

Sold final debitor

-

-

5.000

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††5.000††††† †††††††††††5.000

12.,,Creditori diversi''†††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††debit†††††††† ††††credit

1.I

Sold initial

-

-

400.000

25.III

Conturi curente la banci

17100.000

-

31.III

Sold final creditor

-

300.000

-

††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††400.000†††††††† †††400.000

13.,,Credite bancare pe

termen scurt''††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††debit†††††††††† credit

1.I

Sold initial

-

1.000.000

-

20.I

Casa

4

-

400.000

24.I

Impozitul pe salarii

6

-

182.000

24.I

Asigurari sociale

6

-

18.000

7.II

Furnizori

7

-

100.000

20.II

Materii prime

9

-

8.000

23.II

Efecte de platit

10

-

100.000

26.II

Credite bancare pe termen scurt

11

150.000

-

14.III

Credite bancare pe termen scurt

13

-

130.000

20.III

Casa

14

-

8.000

22.III

Casa

16

3.000

-

25.III

Creditori diversi

17

-

100.000

31.III

Sold final debitor

-

-

107.000

1.153.000††††††1.153.000

14.,,Credite bancare pe termen scurt''††††† ††††††††††††††††††††††††debit††††† ††††††credit

1.I

Sold initial

-

-

410.000

26.II

Conturi curente la banci

11

-

150.000

14.III

Conturi curente la banci

13

130.000

-

31.III

Sold final creditor

-

430.000

-

†††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††560.000††† ††††††††560.000

15.,,Casa''†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††debit†††††††† credit

1.I

Sold initial

-

10.000

-

20.I

Conturi curente la banci

4

400.000

-

23.I

Personal renumeratii datorate

5

-

400.000

20.III

Conturi curente la banci

14

8.000

-

21.III

Avansuri de trezorerie

15

-

5.000

22.III

Conturi curente la banci

16

-

3.000

31.III

Sold final debitor

-

-

10.000

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††418.000††††† ††††418.000

16.,,Cheltuieli cu renumeratile

personalului "††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††debit††††††††††††† credit

19.I

Personal renumeratii datorate

2

600.000

-

31.III

Sold final debitor

-

-

600.000

600.000†††††††††† 600.000

In continuare, pe baza datelor din cartea-mare stabilite dupa inchiderea conturilor, se intocmeste balanta de verificare, al carei formular cuprinde doua coloane commune pentru orice tip de balanta(numarul paginii din cartea- mare si denumirea conturilor) si mai multe coloane-pereche specifice, in functie de numarul egalitatilor.


loading...Document Info


Accesari: 10383
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )