Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
LUCRARE DE DISERTATIE - Controlul financiar:principii si reguli, organizare si exercitare

Contabilitate


STANDARDE, REGLEMENTǍRI SI POLITICI CONTABILELUCRARE DE DISERTATIE

Controlul financiar:principii si reguli, organizare si exercitare

INTRODUCERE...............................pag.3

CAPITOLUL I. CONTROLUL FINANCIAR CONTABIL: ASPECTE TEORETICE..pag.5

I. 1 DEFINITIE, CLASIFICARE..................pag.6

I. 2 OBIECTIVE, FUNCTII..................pag.14

CAPITOLUL II. METODOLOGIA DE EXERCITARE A

CONTROLULUI FINANCIAR CONTABIL...........pag.21

II.1 ETAPA PROGRAMǍRII ACTIVITǍTII DE CONTROL

FINANCIAR CONTABIL..................pag.22

II.2 ETAPA PREGǍTIRII ACTIUNII DE CONTROL

FINANCIAR CONTABIL.................pag.24

II.3 ETAPA EFECTUǍRII CONTROLULUI

FINANCIAR CONTABIL.................pag.28

II.4 ETAPA INTOCMIRII ACTELOR DE CONTROL

FINANCIAR CONTABIL..................pag.29

II.5 ETAPA VALORIFICǍRII CONSTATǍRILOR NSCRISE IN ACTELE

DE CONTROL........................

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ.....................pag.41

CONCLUZII...............................pag.60

INTRODUCERE

In conditiile globalizarii, contabilitatea si controlul de gestiune, evolueaza in permanenta, pentru a putea raspunde nevoilor in continua schimbare ale managementului conducerii eficiente a fluxurilor economice.

Astfel apare necesitatea implementarii unor variante optime ale dezvoltarii controlului in general si a controlului financiar si de gestiune in special, care sa permita realizarea unor activitati de monitorizare a actului economic si a inregistrarii operatiunilor patrimoniale care angajeaza entitatea economica sau publica din toate punctele de vedere: etnic, social, investitional, comercial, economic; pentru atingerea target-ului final de maximizare a profitului si a intaririi pozitiei pe piata de capital si pe piata afacerilor si cucerirea altor piete de afaceri mai dezvoltate, fara a neglija insa, principalul segment motoriu al desfasurarii acestor strategii, care este clientul-consumatorul final si nu in ultimul rand de a organiza aceste strategii si activitati mai bine; de a le conserva pe cele pozitive si de a preveni si elimina aparitia unor elemente perturbatorii negative generatoare de contraventii si infractiuni economice, de evaziune fiscala si gestiune frauduloasa, patrimoniala si materiala, care sa limiteze si chiar sa intrerupa fluxul activitatilor economice, pana la falimentare, devalizare, dizolvare, lichidare sau crah financiar.

Aceste deziderate sunt pertinente in domeniul luarii deciziilor, ale exercitarii actului managerial de conducere si care se concretizeaza, prin organizarea si exercitarea unui sistem de control intern, cu toate formele lui de exprimare (control financiar preventiv, anticipat, ulterior, etc.), a unor proceduri de audit inter 343f56d n, contabil, financiar si fiscal, precum si a organizarii si efectuarii anumitor lucrari de expertiza contabila de catre persoane sau societati profesioniste,

specializate pentru clarificarea anumitor aspecte reclamate de litigii in care poate fi angrenata entitatea economica, de la organizarea sau neorganizarea actiunilor de control de gestiune, auditare si expertizare si caile de realizare a acestor actiuni pentru eficientizarea actului de conducere manageriala.

 

CAPITOLUL I

CONTROLUL FINANCIAR-CONTABIL:ASPECTE TEORETICE

Controlul financiar-contabil, prin actiunile practice ale statului sau ale persoanelor cu sarcini de conducere din entitatile economice, reprezinta prin rezultatele sale, una din cele mai importante surse de informatii necesare desfasurarii, in conditii de maxima eficienta, a actiunii de management general. Principalul scop, atat la nivelul institutiilor statului cat si la nivelul conducatorului de activitati economice, il constituie stabilirea deciziilor optime pentru realizarea obiectivelor din programele propuse.

Statul, prin institutiile sale guvernamentale, este principalul si unicul realizator al activitatilor economice ce se desfasoara atat la nivel national (macro), cat si sectorial (micro), raspunderea pentru o eventuala nerespectare a legilor economice capata dimensiuni deosebite, avand in vedere consecintele pe care le-ar putea genera, asupra intregului sistem economico-social.

Pentru prevenirea unor situatii cu caracter perturbator, in conformitate cu legile speciale, organice sau chiar prin constitutie, de-a lungul timpului au fost instituite organe de control abilitate si acreditate, astfel incat sa fie acoperita intreaga zona a activitatilor economice.

I.1. DEFINITIE, CLASIFICARE

Controlul este un proces de masurare a performantei, de initiere si intreprindere a unor actiuni care sa asigure rezultatele dorite.

Privit prin prisme diferite, controlul este considerat:

- functie a managementului - prin el fiecare manager vrea sa se asigure ca activitatea decurge conform programului prestabilit, ca resursele sunt utilizate conform destinatiei stabilite si ca in final performanta reala va atinge sau va depasi obiectivele fixate initial;

- atribut al conducerii - mijloc de perfectionare a activitatii entitatilor publice si private exercitat sub forme diferite de structuri organizate piramidal, cu responsabilitati si obiective clar precizate de lege;

- metoda de verificare a modului de gestionare a resurselor.

Controlul este actiunea de stabilire a exactitatii operatiunilor materiale, care se efectueaza anticipat executarii acestora, concomitent sau la scurt interval de la desfasurarea operatiunilor. Controlul consta in a verifica daca totul a fost efectuat in conformitate cu programul fixat, dupa ordinile date si principiile stabilite. De asemenea, poate fi considerate o actiune de control, supravegherea sistematica si continua a unei activitati. Controlul se poate exercita personal sau cu ajutorul unor aparate speciale de control.

Controlul financiar - componenta a controlului economic - are ca obiectiv cunoasterea de catre stat a modului cum sunt administrate mijloacele materiale si financiare, de catre societatile comerciale, publice, modul de realizare si cheltuire a banului public, urmareste asigurarea si consolidarea echilibrului financiar, asigurarea eficientei economico-financiare, dezvoltarea economiei nationale.

Instrument al politicii financiare a statului, controlul financiar reprezinta un mijloc de prevenire a faptelor ilegale, de identificare a deficientelor si de stabilire a masurilor necesare pentru restabilirea legalitatii.

Intr-un sistem economic pot aparea, la un moment dat unele disfunctionalitati generate de cauze obiective, determinate de situatii care nu au putut fi prevazute, cat si din cauze subiective cum sunt sustragerile deliberate ale agentilor economici de la obligatiile financiare si fiscale fata de bugetul statului sau o gestiune defectuoasa a activitatilor economice.

Controlul financiar-contabil serveste unui triplu sistem de interese.

In primul rand, controlul financiar-contabil serveste intereselor agentilor economici atat prin actiunea de evitare a situatiilor de disfunctionalitate in procesul de gestionare a patrimoniului, cat si prin posibilitatea remedierii unor abateri de la prevederile legale.

In al doilea rand, controlul financiar-contabil serveste intereselor agentilor economici parteneri, deoarece poate oferi acestora informatii exacte asupra starii patrimoniului unitatii economice, la care se desfasoara verificarea.

In al treilea rand, controlul financiar-contabil, este instrumental care serveste intereselor statului pentru realizarea obiectivelor propuse pe termen lung in ceea ce priveste politica economica.

Avand in vedere toate aceste aspecte, controlul financiar-contabil se defineste ca fiind. "actiunea legiferata de determinare a unor adevaruri in legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea

preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme".

Astfel, controlul financiar-contabil constituie una dintre cele mai importante pirghii ale conducatorilor unitatilor economice, deoarece acesta le poate furniza toate informatiile necesare realizarii obiectivelor din programele propuse.

Activitatea de control, ca una dintre functiile actului de conducere, poate lua diferite forme in functie de domeniul in care se exercita, de continut, de obiective si sfera de actiune a acestuia, si anume puterea legislativa sau cea executiva.

Alaturi de aceste criterii generale si altele specifice , cum sunt momentul efectuarii verificarii fata de momentul desfasurarii activitatii controlate, structurile determinate sa-l exercite, durata sau intensitatea acestuia, controlul financiar-contabil se clasifica astfel:

A) Dupa momentul efectuarii propriu-zise sau al intocmirii si utilizarii documentelor supuse verificarii fata de momentul verificarii, controlul financiar-contabil poate fi:

Ø     control financiar preventiv

Ø     control operativ curent (concomitant)

Ø     control ulterior

Controlul financiar preventiv, forma a controlului financiar - contabil, se exercita inainte de efectuarea operatiunii sau activitatii supuse verificarii, sau inainte ca un document sa fie lansat in procesul economic.

Sfera activitatilor care fac obiectul contractului financiar preventiv se stabileste, in functie de natura unitatii patrimoniale la care se realizeaza, astfel:

a)La nivelul ordonatorilor de credite din ministere si alte institutii similare:

Efectuarea de plati din fonduri publice;

● Repartizarea pe unitati subordonate si pe activitati distincte a fondurilor aprobate prin bugetul de stat;

● Organizarea si efectuarea de plati din credite bugetare aprobate;

● Concesionarea sau inchirierea de bunuri publice;

b)La nivelul, agentilor economici, principalele operatiuni pentru care se stabilesc obiectivele de control financiar preventive sunt:

● Plati, in lei sau valuta, efectuate pentru produsele aprovizionate, lucrarile executate sau prestarea diverselor servicii;

● Plata sumelor pentru activitatea desfasurata in cadrul unitatii, ca si a altor drepturi cuvenite personalului;

● Incheierea contractelor interne sau externe de aprovizionare sau a contractelor ce au ca obiect executarea de lucrari sau prestarea de servicii;

● Trecerea pe seama cheltuielilor sau a rezultatelor financiare a pierderilor sau a daunelor aduse patrimoniului care nu au fost produse cu vinovatie.

Dupa personalul desemnat sa il realizeze, activitatea de control financiar preventiv se imparte in:

● Control financiar preventiv exercitat de organele de control ale statului;

● Control financiar preventiv exercitat de organele proprii de control.

Controlul operativ curent este acea forma a controlului financiar-contabil, caracterizata prin faptul ca se realizeaza concomitent cu desfasurarea operatiunilor sau fenomenelor economice controlate si

permite, in orice moment, cunoasterea amanuntita a modului in care se realizeaza sarcinile rezultate din programele generale privind gestionarea patrimoniului unei unitati economice.

Sfera de actiune a controlului operativ curent cuprinde toate activitatile unitatilor patrimoniale, indiferent de forma acesteia.

Importanta controlului operativ curent rezulta din faptul ca surprinde disfunctionalitatile proceselor economice chiar in faza desfasurarii, considerat ca fiind momentul corespunzator efectuarii corectiilor necesare.

Controlul operativ curent este acea forma a controlului financiar-contabil, caracterizata prin faptul ca se realizeaza concomitent cu desfasurarea operatiunilor sau fenomenelor economice controlate si permite, in orice moment, cunoasterea amanuntita a modului in care se realizeaza sarcinile rezultate din programele generale privind gestionarea patrimoniului unei unitati economice.

Sfera de actiune a controlului operativ curent cuprinde toate activitatile unitatilor patrimoniale, indiferent de forma acesteia.

Importanta controlului operativ curent rezulta din faptul ca surprinde disfunctionalitatile proceselor economice chiar in faza desfasurarii, considerat ca fiind momentul corespunzator efectuarii corectiilor necesare.

Controlul ulterior, este forma controlului financiar-contabil, cu sfera cea mai larga de actiune, care se exercita dupa efectuarea activitatilor si proceselor economice supuse verificarii.

Sfera de actiune a controlului ulterior este foarte ampla si se refera la toate activitatile economice desfasurate de institutiile statului, regiile autonome, agentii economici in privinta indeplinirii obligatiilor fata de diferite bugete ale acestuia.

B) Dupa volumul controlat al documentelor si operatiunilor, controlul financiar-contabil se clasifica in control total si control prin sondaj.

Controlul prin sondaj presupune verificarea celor mai reprezentative documente si activitati emise si efectuate in perioadele cele mai semnificative, de maxima activitate ale respectivei unitati economice.

Controlul total, forma a controlului financiar-contabil, presupune verificarea tuturor documentelor si a activitatilor la care acesta se refera, emise si efectuate in perioada analizata.

Aceasta forma de control se realizeaza, de regula, in cazul in care controlorul are sarcina verificarii unor operatiuni si/sau documente in scopul acordarii sau nu a vizei de control financiar preventiv, sau pentru formularea propunerii de descarcare a gestiunii conturilor financiare.

C) Dupa structurile care o exercita, activitatea de control financiar-contabil se imparte in control exercitat si organizat de catre organele proprii apartinand unitatilor economice si controlul organizat si exercitat prin institutiile specializate ale statului.

Controlul financiar propriu al unitatilor economice este forma controlului financiar-contabil efectuata in scopul prevenirii sau solutionarii unor abateri si deficiente cu caracter economic din activitatea acestora.

Controlul financiar-contabil propriu, cunoscut si sub denumirea de control intern, se realizeaza de catre organele proprii in functie de tipul unitatii economice se organizeza si se exercita astfel:

a) La nivelul unitatilor economice, altele decat institutiile publice, activitatea de control financiar-contabil propriu se organizeaza si exercita in formele de:

● control financiar preventiv propriu

● control financiar de gestiune

Controlul financiar preventiv propriu, este activitatea efectuata pentru evitarea nerespectarii prevederilor legale in vigoare ce ar genera efecte cu caracter perturbator a activitatii economice, cat si pentru prevenirea pagubelor.

Controlul financiar de gestiune, este activitatea ce se efectueaza in vederea urmaririi modului de realizare a dispozitiilor legale si a normelor interne cu privire la gestionarea mijloacelor materiale si banesti, pe baza operatiunilor inregistrate in documente si evidentele tehnico-operative, financiare si contabile.

b) La nivelul institutiilor publice, controlul financiar-contabil propriu se organizeaza si exercita in formele sale de:

● control financiar intern

● control financiar preventiv

Controlul financiar intern, cuprinde ansamblul masurilor privind organizarea activitatilor de determinare a starii reale a unor activitati si procese prin compararea acestora cu prevederile legale prin care au fost definite.

Controlul financiar preventiv, este definit ca fiind activitatea prin care se stabileste legalitatea si regularitatea operatiunilor privind fondurile publice si patrimoniul public, inainte de aprobarea acestor operatiuni.

Sfera de activitate a controlului financiar preventiv este formata din ansamblul institutiilor publice.

Controlul financiar-conatbil exercitat prin institutii ale statului poate imbraca trei forme in functie de unitatile desemnate sa-l exercite si anume:

● control operativ-curent

● control preventiv

● control ulterior

B) Dupa durata si intensitatea efectuarii, controlul financiar-contabil se imparte in:

● control continuu

● control periodic

Controlul continuu este forma controlului financiar contabil care se exercita pe toata durata efectuarii operatiunilor economice controlate, fara intreruperi. Controlul continuu se poate identifica cu controlul operativ-curent (concomitent), datorita efectuarii verificarii concomitent cu efectuarea operatiunilor analizate.

Controlul periodic, este activitatea specifica controlului financiar-contabil care se desfasoara la anumite intervale, de regula fixe, prin programe, in functie de particularitatile fenomenelor economice si necesitatile de informare.

Lipsa caracterului inopinat in realizarea acestei forme de control poate duce la obtinerea unor rezultate mai putin spectaculoase, uneori nereale sau neconcludente.

Datorita caracterului anuntat, pentru obtinerea unor rezultate veridice, controlul periodic trebuie efectuat, cu toata intensitatea, la termenele stabilite si asupra tuturor documentelor si operatiunilor ce fac obiectul activitatii supuse verificarii.

I.2. OBIECTIVE, FUNCTII

Controlul este actiunea de stabilire a exactitatii operatiunilor materiale, care se efectueaza concomitent sau la scurt interval de la desfasurarea operatiunilor. Controlul consta in a verifica daca totul a fost efectuat in conformitate cu programul fixat, dupa ordinile date si principiile stabilite. De asemenea, poate fi considerata o actiune de control, supravegherea sistematica si continua a unei activitati. Controlul se poate exercita personal sau cu ajutorul unor aparate speciale de control.

Controlul financiar - componenta a controlului economic - are ca obiectivitate cunoasterea de catre stat a modului cum sunt administrate mijloacele materiale si financiare, de catre societatile comerciale, publice, modul de realizare si cheltuire a banului public, urmareste asigurarea si consolidarea echilibrului financiar, asigurarea eficientei economico-financiare, dezvoltarea economiei nationale.

Instrument al politicii financiare a statului, controlul financiar reprezinta un mijloc de prevenire a faptelor ilegale, de identificare a deficientelor si de stabilire a masurilor necesare pentru restabilirea legalitatii.

Toate formele de control au un scop comun, si anume acela de determinare a starii unor fenomene, procese sau activitati la un moment dat, fata de un sistem determinat de criterii.

Cu toate acestea, tipurile de control se deosebesc intre ele prin rol, sfera de activitate, obiectivele propuse si functii.

Obiectivul principal al controlului financiar este de a opri, inainte de efectuare, toate operatiunile care nu sunt legale, necesare, oportune sau economicoase in faza de plata, respectiv incasare, dupa caz.

Obiectivele controlului operativ curent constau in:

● Verificarea si stabilirea abaterilor si a deficientelor in legatura cu existenta, integritatea si pastrarea bunurilor de orice fel;

● Utilizarea mijloacelor materiale si banesti;

● Stabilirea realitatii datelor inscrise in bilant si conturile de executie;

Obiectivele controlului ulterior sunt diferentiate, in functie de obiectivele specifice fiecarei structuri cu atributii de control financiar-contabil, structuri ce pot apartine statului sau agentului economic.

Principalul obiectiv al controlului ulterior exercitat de catre agentii economici consta in verificarea modului de gospodarire a mijloacelor materiale si banesti din patrimonial fiecaruia.

Controlul ulterior, exercitat de catre organele de verificare ale statului are ca principale obiective:

● Verificarea modului de administrare si utilizare a fondurilor acordate de la buget;

Controlul modului de utilizare a mijloacelor si a fondurilor din dotarea unitatilor economice ale statului;

Indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor financiare si fiscale fata de diferitele structuri guvernamentale.

La nivelul unitatilor economice, principalele obiective ale controlului financiar preventiv constau in stabilirea legalitatii, economicitatii, eficacitatii si eficientei pentru urmatoarele categorii de operatiuni:

din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale ale agentului economic fata de diferite persoane fizice si/sau juridice;

operatiunile privind creditarea, finantarea si efectuarea de plati in lei sau/si valuta privind activitatea de comert, investitii, productie etc;

operatiunile bancare privind acordarea fondurilor de la buget si a altor operatiuni similare financiare;

operatiuni privind trecerea pe seama cheltuielilor, rezultatelor financiare, conform prevederilor legale, a pierderilor, daunelor aduse unitatii, dar care nu au fost produse cu vinovatie.

Obiectivele controlului financiar de gestiune constau in:

Stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse controlului;

● Stabilirea legalitatii si realitatii inregistrarii operatiunilor consemnate in documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate in acestea;

● Verificarea modului de gestionare a formularelor tipizate cu regim special;

● Stabilirea modului de respectare a prevederilor legale privind miscarea valorilor materiale si banesti intre diferitele gestiuni ale unitatii;

● Verificarea exactitatii preturilor luate in calculul valorilor materiale ce fac obiectul controlului;

Stabilirea modului de obtinere, utilizare si restituire a creditelor bancare sau de alta natura;

● Numirea, alegerea administratorilor, consiliului de administratie, a comitetului de directie si a cenzorilor;

● Emiterea de obligatiuni si actiuni;

● Verificarea modului de calcul, incasare si varsare a contravalorii bunurilor distruse, degradate, deteriorate si stabilirea eventualelor raspunderi in sarcina persoanelor vinovate.

La nivelul institutiilor publice principalul obiectiv al controlului financiar preventiv propriu consta in stabilirea legalitatii, regularitatii si incadrarii in limitele aprobate pentru urmatoarele categorii de operatiuni:

● Angajamentele legale si bugetare;

● Deschiderea si repartizarea de credite bugetare;

● Platile efectuate din fondurile publice;

● Incasarile in numerar;

● Concesionarea si inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale;

● Modificarea repartizarii pe trimestere si pe subdiviziuni ale clasificarii bugetare a creditelor aprobate;

● Vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.

Principalul obiectiv al controlului financiar propriu intern consta in instituirea masurilor necesare in vederea:

● Respectarii prevederilor legale , normelor, reglementarilor si deciziilor;

● Realizarii, la nivelul corespunzator de calitate al atributiilor institutiilor publice;

● Protejarii fondurilor publice impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, fraudei sau erorilor;

● Dezvoltarii si intretinerii unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare si difuzare a datelor si informatiilor necesare fundamentarii deciziilor.

Obiectivele controlului financiar contabil sunt dimensionate, in special, prin diferitele prevederi legale si pe baza relatiilor instituite intre institutiile statului si agentii economici.

Obiectivele controlului financiar contabil, organizat prin structuri ale statului, constau in controlul modului de:

● Utilizare a tuturor mijloacelor financiare aflate in administrarea organelor centrale si locale ale puterii de stat ca si ale institutiilor acestuia;

Respectare a reglementarilor financiar contabile in activitatea desfasurata de catre regiile autonome, societati comerciale si alti agenti economici in legatura cu indeplinirea acestora fata de stat.

Instrument al politicii financiare a statului , controlul financiar reprezinta un mijloc de prevenire a faptelor ilegale, de identificare a deficientelor si de stabilire a masurilor necesare pentru restabilirea legalitatii.

Prin modul de organizare si exercitare, precum si prin modul si obiectivele ce le urmareste, controlul financiar indeplineste unele functii si anume: functia de evaluare, functia preventiva, de documentare, recuperatorie si o functie pedagogica.

Functia de evaluare - se manifesta prin scopul pe care si-l propune controlul financiar-contabil, prin determinarea rezultatelor economice, ale unei unitati patrimoniale si evaluarea acestora prin raportarea la un sistem de criterii prestabilit, in vederea determinarii masurilor de realizare a activitatii controlate.

Functia se manifesta postoperativ, dar poate avea si caracter preventiv prin stabilirea tendintelor de abatere de la normele prestabilite, urmate de dispunerea masurilor de desfasurare a activitatii economice in cadrul prevederilor si normelor legale.

De asemenea, prin intermediul acestei functii, pe langa constatarea starii reale, se efectueaza si o apreciere a performantelor unei actiuni economice, precum si a unor entitati organizate ca persoane juridice.

Functia preventiva - consta intr-o serie de masuri luate de catre organele de control, in vederea evitarii si eliminarii unor fraude, inainte de a se produce efectele negative ale acestora, prin identificarea si anularea cauzelor care le genereaza sau favorizeaza. Prin aceasta actiune, controlul are sarcina de a opri actele si operatiunile care nu sunt legale, in faza de angajare a societatii comerciale de consiliul de administratie al acesteia. In acest sens, actiunea preventiva se manifesta inaintea emiterii actelor sau efectuarii operatiunilor, astfel incat sa se preintampine eventualele prejudicii. Prin intermediul acestei functii, pe langa legalitatea actelor si operatiunilor se mai urmareste oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora.

Functia de documentare - permite cunoasterea proceselor care au loc in activitatea economica, a rezultatelor activitatii din structurile economice, relevarea fraudelor si depistarea cauzelor acestora, precum si identificarea actiunilor eficiente pentru a fi generalizate. Astfel, controlul participa nemijlocit la actul de conducere, furnizand date si informatii pentru fundamentarea deciziilor economico-financiare.

Functia recuperatorie - evidentiaza un aspect foarte important al controlului financiar, deoarece ea nu se limiteaza la prevenirea si aprecierea starii de fapt, dar actioneaza si pentru descoperirea si recuperarea pagubelor, precum si pentru stabilirea, conform legii, a raspunderii juridice. Pentru recuperarea prejudiciilor constatate, organele de control au obligatia de a stabili forma procedurala prin care urmeaza sa se faca recuperarea, pentru stabilirea integritatii avutului public.

Formele procedurale legale de recuperare sunt: recuperarea pe calea executarii silite, recuperarea pe calea raspunderii materiale reglementata de legislatia muncii, precum si recuperarea pe calea actiunii civile in justitie.

Functia pedagogica- permite actiuni de educare a celor care au drepturi si obligatii in formarea si utilizarea fondurilor publice. Controlul, prin rezultatele sale, contribuie la formarea si utilizarea fondurilor publice. Controlul, prin rezultatele sale, contribuie la formarea deontologiei profesionale, indeosebi a celor implicate in administrarea fondurilor publice. La randul lor, persoanele care alcatuiesc corpul de control, prin nivelul de pregatire si atitudine civica, trebuie sa reprezinte un model de comportament corect, dar intransigent. Aceasta functie se realizeaza si in combaterea manifestarilor ilegale, prin depistarea si sanctionarea lor cu fermitate. Publicitatea realizata in jurul acestor cazuri va contribui si va favoriza indeplinirea corecta, in deplina legalitate a atributiunilor de serviciu.CAPITOLUL II

METODOLOGIA DE EXERCITARE A CONTROLULUI FINANCIAR - CONTABIL

Notiunea de metodologie isi are originea in limba Latina veche, in cuvantul methodus, care in traducere libera, inseamna mod de actiune. In alte limbi, interpretarea si traducerea notiunii "methodus" se fac prin mers rational al gandirii catre adevar.

Metodologia de control financiar-contabil se defineste ca fiind un ansamblu de activitati interdependente care, prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice, are drept scop realizarea procesului de cunoastere a unui fenomen sau a unei activitati economice prin raportarea, modului concret de manifestare a acestora la prevederile legale, normele sau instructiunile prin care au fost definite.

Structurata pe etape si in cadrul acestora, pe faze, metodologia de realizare a controlului financiar-contabil se prezinta astfel:

1.     Etapa programarii activitatii de control financiar - contabil

2.     Etapa pregatirii actiunii de control financiar - conatabil

3.     Etapa efectuarii controlului financiar - contabil

4.     Etapa intocmirii actelor de control financiar - contabil

5.     Etapa valorificarii constatarilor inscrise in actele de control

II.1 ETAPA PROGRAMARII ACTIVITATII DE CONTROL FINANCIAR CONTABIL

Programarea activitatii de control financiar-contabil cuprinde atat activitati privind stabilirea propriu-zisa a obiectivelor subiectilor si a termenelor de realizare, cat si transmiterea acestora catre unitatile cu atributii de control financiar-contabil.

Elaborarea programuli de control

Programarea activitatii de control financiar - contabil rezulta dintr-o dubla necesitate si anume: asigurarea realizarii in totalitate a obiectivelor ce revin unitatilor cu sarcini in acest domeniu, precum si evitarea controalelor la aceeasi agenti economici.

Programul de control este principalul instrument de lucru in baza caruia, pe o perioada determinata, structurile cu atributii de control financiar - contabil isi desfasoara activitatea.

Programul de control este un document ce contine, nominalizate, toate obiectivele generale privind activitatile ce urmeaza a fi cuprinse in actiunile de control financiar - contabil si a obiectivelor propuse.

Programul de control este elaborat in cadrul fiecarei unitati cu atributii de control financiar. De asemenea, este centralizat la nivelul structurii coordonatoare, apoi supus aprobarii conducerii acesteia, dupa care, in forma finala, este returnat unitatilor din subordine in vederea punerii in aplicare.

La nivelul Curtii de Conturi a Romaniei, programul de control se elaboreaza de catre fiecare structura de control, in baza prevederilor rezultate din Legea nr. 94 din 8 septembrie 1992, modificata prin Legea nr.

77 din 31 ianuarie 2002, iar in cadrul acestor structuri, pe obiectivele specifice propuse de diviziile si structurile teritoriale. In aceasta forma se aproba de organul de conducere al acesteia, Plenul Curtii de Conturi.

Transmiterea programului de control unitatilor cu atributii de control financiar - contabil subordonate.

Sarcinile rezultate din programul de control se repartizeaza pe subunitatile care, in baza acestora, isi elaboreaza propriul program in care obiectivele generale sunt detaliate pe obiective specifice.

Pentru fiecare obiectiv propriu se stabilesc atat persoanele care exercita controlul, cat si termenele pana la care se va finaliza actiunea.

In cadrul competentelor stabilite, prin prevederi legale pentru fiecare institutie de control in parte, o atentie deosebita se acorda alcatuirii echipelor ce urmeaza a efectua operatiuni de verificare financiar - contabile.

Pentru fiecare unitate cu sarcini de control financiar - contabil indifferent de nivelul acesteia, prevederile programului de control, odata aprobate, constituie sarcina de serviciu obligatoriu de realizat.

Echipele de verificare sunt constituite din controlori, care au competenta profesionala necesara realizarii in bune conditii a obiectivelor controlului, specializati pe tema si obiectivele stabilite prin programul de control.

II.2 ETAPA PREGATIRII ACTIUNII DE CONTROL FINANCIAR CONTABIL

Organele financiar fiscale competente selecteaza contribuabilii ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale. Datele si informatiile referitoare la contribuabil sunt obtinute prin consultarea dosarului fiscal al contribuabilului. Inspectorul consulta toate compartimentele care detin informatii referitoare la situatia fiscala a contribuabilului. Aceste compartimente sunt obligate sa comunice informatiile detinute, la solicitarea inspectorului insarcinat cu efectuarea controlului. Prin consultarea dosarului fiscal si a compartimentelor sus mentionate se colecteaza date si informatii despre contribuabil existente in actele de infiintare, declaratii fiscale.

Culegerea informatiilor din alte documente se realizeaza prin studiul rapoartelor privind controlul efectuat la doua categorii de contribuabili:

-         cei care au legaturi de afaceri cu contribuabilul ce urmeaza a fi controlat;

-         cei care desfasoara activitati similare.

In urma analizarii acestor documente la sediul organului fiscal, se va identifica domeniile si impozitele care prezinta un risc al evaziunii la contribuabilul respectiv.

Pe baza acestei analize de risc se vor stabili obiectivele orientative ale controlului, procedura si tehnicile de control ce vor trebui aplicate.

Asa cum rezulta din anexele prezentate se poate constata specificitatea actelor de control atat pe linie financiara in sens larg, cat si punctual din punct de vedere bugetar si/sau fiscal. Daca din punct de vedere fiscal se pot urmari obiective precum: stabilirea impozitelor pe

fiecare contribuabil, inclusiv incasarea acestora intomai si la timp, eliminarea sustragerii de la plata unor impozite sau taxe, din punct de vedere bugetar intereseaza alte obiective, de exemplu: incadrarea cheltuielilor bugetare in normativele prevazute de lege, destinatia cheltuielilor in conformitate cu capitalele prestabilite; inclusiv eficienta, economicitatea si oportunitatea alocarii banului public.

Desfasurarea controlului

Prezentarea la contribuabil se face numai in baza unei imputerniciri scrise (ordin de deplasare) emisa de conducatorul unitatii fiscale, competenta sa efectueze controlul.

Aceasta imputernicire contine date de identificare ale inspectorilor ce urmeaza sa efectueze controlul, ale contribuabililor ce urmeaza a fi controlati, momentul inceperii controlului si semnatura conducatorului unitatii fiscale.

In momenturl in care insepctorul a ajuns la sediul contribuabilului ce urmeaza a fi controlat, aceasta cauta sa obtina informatii referitoare la activitatea desfasurata de contribuabil, il informeaza pe contribuabil cu privire la scopul controlului, perioada verificarii si impozitele ce vor fi verificate. Nu in ultimul rand, inspectorul va solicita contribuabilului punerea la dispozitie a documentelor si evidentelor contabile necesare desfasurarii controlului.

Drepturile si obligatiile contribuabililor in timpul desfasurarii controlului.

In sistemul fiscal romanesc, bazat pe autoimpunere, principala obligatie ce revine contribuabililor o constituie declararea si plata impozitelor pe care acestia le datoreaza bugetului de stat.

Controlul fiscal are ca scop verificarea bazelor de impunere, legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, stabilirea diferitelor obligatii de plata, precum si a accesoriilor acestora.

Pe parcursul inspectiei fiscale, contribuabilul are dreptul sa fie informat asupra constatarilor rezultate iar la incheierea inspectiei, organele fiscale vor purta o discutie finala cu acesta asupra constatarilor si consecintelor fiscale. Data, ora, locul si problematica discutiei vor fi communicate contribuabilului in timp util iar acesta la randul lui are dreptul sa prezinte, in scris, punctul de vedere cu rpivire la constatarile inspectiei fiscale.

Intaietatea desfasurarii actiunii de control, contribuabilul trebuie sa fie instiintat in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala de catre organul fiscal cu 30 de zile pentru marii contribuabili si cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili, inainte de inceperea inspectiei fiscale.

Prin avizul de inspectie fiscala contribuabilul este instiitat cu privire la:

        temeiul juridic al inspectiei fiscale;

        data de incepere a inspectiei fiscale;

        obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale;

        posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale.

Inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit sau taxa si pentru fiecare perioada supusa impozitarii.

La inceperea inspectiei fiscale, inspectorul este obligat sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in registrul unic de control.

La finalizarea inspectiei fiscale, contribuabilul este obligat sa dea o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documnetele si informatiile relevante pentru inspectia fiscala.

Rezultatele inspectiei fiscale sunt consemnate intru-un raport scris, in care se vor prezenta constatarile inspectiei din punct de vedere faptic si legal.

In timpul desfasurarii controlului fiscal, contribuabilul are urmatoarele obligatii:

        sa premita acecesul organului de control in orice incinta de afaceri in cursul progarmului normal de lucru. Inspectia fiscala se poate desfasura si in afara programului de lucru al contribuabilului, cu acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal;

        contribuabilul este obligat sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele, precum si orice alte date necesare

clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

II.3 ETAPA EFECTUARII CONTROLULUI FINANCIAR CONTABIL

In timpul desfasurarii actiunii de control fiscal, inspectorul trebuie sa urmareascca daca contribuabilul a respectat toate legile si reglementarile, care fac obiectul controlului si daca elementele activitatii contribuabilului sunt inregistrate corect si complet in contabilitate.

In timpul efectuarii operatiunilor de control, inspcetorul verifica documentele justificative pana la balanta de verificare si declaratia fiscala. Inspectorul fiscal verifica corectitudinea intregistrarilor contabile si a declaratiilor fiscale prin:

        comparatii si calcule de indicatori;

        stabilirea gradului in care documentele justificative reflecta realitatea operatiunilor efectuate;

        verificarea corelatiilor prin stabilirea caracterului corect al datelor prin corelarea acestora cu alte date a caror corectitudine a fost deja stabilita;

        verificarea corectitudinii si realitatii operatiunilor inscrise in contabilitate si in declaratiile fiscale, precum si a corelatiilor intre evidentele contabile si declaratiile fiscale intocmite pe baza acestora.

Se recomanda ca in cazul descoperirii unor nereguli in activitate, documentele si evidentele contribuabilului, inspectorul sa aduca la

cunostinta contribuabilului toate problemele, solicitand, totodata, clarificari, justificari referitoare la neregulile constatate.

II.4 ETAPA INTOCMIRII ACTELOR DE CONTROL FINANCIAR CONTABIL

In activitatea de inspectie financiar fiscala sunt utilizate urmatoarele documente:

1.     Raportul de inspectie financiar fiscala;

2.     Nota explicativa;

3.     Procesul verbal;

4.     Procesul verbal la ridicarea/restituirea de inscrisuri;

5.     Proces verbal de sigilare/desigilare de inscrisuri.

Toate datele si informatiile culese de inspectorii fiscali in timpul desfasurarii controlului sunt evidentiate intr-un raport scris.

Raportul de inspectie financiar fiscala este un document in care se consemneaza constatarile rezultate ca urmare a inspectiei fiscale.

Aceasta se intocmeste de catre echipa de inspectie fiscala pentru desemnarea rezultatelor, indiferent daca se stabilesc sau nu, diferente de obligatii fiscale suplimentare in cadrul unei inspectii fiscale generale sau partiale.

Raportul de inspectie fiscala este structurat in VI capitole astfel:

Capitolul I - Date despre inspectia financiar fiscala

In acest capitol se prezinta oraganele de inspectie fiscala (nume si prenume, numarul legitimatiei de inspectie fiscala, unitatea fiscala din care face parte precum si numarul ordinului de serviciu). De asemenea se va preciza:

        temeiul legal al efectuarii inspectiei fiscale;

        numarul si data transmiterii avizului de inspectie fiscala;

        numarul de inregistrare si data inceperii inspectiei fiscale inscrisa in Registrul unic de control;

        perioada supusa verificarii;

        perioada in care s-a desfasurat inspectia fiscala, precum si locul de desfasurare;

        definirea obiectului de inspectie fiscala in corelatie cu tematica inscrisa in ordinul de serviciu;

        modul de ducere la indeplinire a obligatiilor stabilite prin actul de control fiscal incheiat pentru perioada anterioara celei pentru care se efectueaza inspectia fiscala.

Capitolul II - Date despre contribuabil/agent economic

In aceast capitol sunt prezentate:

        datele de identificare ale contribuabilului;

        forma de proprietate, forma juridica, precum si principalii actionari/asociati, evolutia capitalului social;

        prezentarea tuturor conturilor bancare in comparatie cu cele cuprinse in declaratia depusa la Administratia Finantelor Publice;

        evolutia cifrei de afaceri si a rezultatului exercitiului financiar, conform ultimelor trei bilanturi anuale, indiferent de perioada verificata;

        verificarea evidentei documentelor cu regim special, cu prezentarea actelor cu care au fost achizitionate;

        preztentarea subunitatilor contribuabilului;

        persoana care asigura administrarea activitatii contribuabilului verificat;

        persoana care raspunde de conducerea contabilitatii;

        administratorul sau persoana desemnata sa reprezinte contribuabilul pe durata inspectiei fiscale;

        mentiunea daca s-au efectuat inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale si valorificarea acestora;

        principalii furnizori si clienti precum si mentionarea daca acestia sunt sau nu parti afiliate cu contribuabilul.

Capitolul III - Constatari financiar fiscale

In acest capitol se inscriu constatarile pentru fiecare obligatie fiscala si/sau activitate financiara care a facut obiectul inspectiei financiar fiscale.

Capitolul IV - Alte constatari

In acest capitol se vor prezenta constatarile inspectiei financiar fiscale referitoare la organizarea comportamentului de contabilitate (acolo unde este cazul), urmarindu-se respectarea prevederilor Legii contabilitatii. Pentru contribuabilii care aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate se va

avea in vedere modul de tratare a conturilor contabile. Tot in acest capitol se v-a consemna constatarile referitoare la modul de utilizare a registrelor de contabilitate obligatorii (registrul jurnal, registrul inventar, carte mare), registru de casa, registru fiscal, etc.

Capitolul V- Discutia finala cu contribuabilul

In acest capitol se va consemna numarul si data documentului prin care contribuabilul este instiintat depre data, ora si locul de desfasurare a discutiei finale. In caz de refuz al contribuabilului de a se prezenta la discutia finala, acest fapt va fi mentionat in mod expres in raport.

Capitolul VI - Sinteza constatarilor inspectiei financiar fiscale

In acest capitol sunt prezentate constatarile inspectiei fiscale pentru fiecare impozit, taxa sau contributie la care s-au calculat diferente si accesorii.

Raportul de inspectie fiscala sta la baza intocmirii deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, in cazul in care prin raportul de inspectie fiscala s-au stabilit diferente de obligatii fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala.

In cazul in care prin raportul de inspectie fiscala s-au stabilit diferente de obligatii fiscale suplimentare si accesorii atunci acesta va fi anexat la decizia de impunere prinvind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala.

In cazul in care prin raportul de inspectie fiscala nu s-au stabilit diferente de obligatii fiscale suplimentare si accesorii, atunci acest fapt va fi comunicat contribuabilului.

Nota explicativa este documentul prin care organele de inspectie fiscala, pot solicita explicatii scrise, reprezentantului sau oricarui angajat al contribuabilului, care sa contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului, ce pot influenta inspectia fiscala. Solicitarea de explicatii scrise se va face in timpul inspectiei fiscale, ori de cate ori acestea sunt necesare pentru clarificarea si definitivarea constatarilor privind situatia fiscala a contribuabililor.

In cazul in care persoana refuza sa raspunda la intrebari, organele de inspectie fiscala vor transmite intrebarile printr-o adresa scrisa, inregistrata la contribuabil, stabilind un termen util de cel putin 5 zile lucratoare pentru formularea raspunsului.

Refuzul de a raspunde la intrebari va fi consemnat in Raportul de inspectie fiscala/procesul verbal de control, anexandu-se o copie dupa adresa de comunicare.

Precesul verbal reprezinta actul de control care se intocmeste de catre organele de inspectie fiscala numai in cazul controlului inopinat, incrucisat, in cazul efectuarii in conditiile legii, a unei cercetari la fata locului sau pentru consemnarea unor fapte, in timpul inspectiei fiscale, care pot intruni elemete constitutive ale unei infractiuni. Procesul verbal nu are ca rezultat intocmirea unei decizii de impunere.

Constatarile controlului vor fi clare si concise, fara detalieri inutile, astfel incat sa rezulte motivul de fapt si temeiul de drept care au stat la baza fundamentarii fiecareia.

In sustinerea constatarilor se vor prezenta copii dupa documentele justificate: registre, balante de verificare, declaratii fiscale, situatii privind starea de fapt constatata si efectele juridice produse. Daca din control rezulta elemente constitutive ale unei infractiuni prevazute de legea penala, constatarile se vor consemna intr-un proces verbal separat.

Daca reprezentantul legal al contribuabilului are un punct de vedere contrar fata de constatarile organelor de inspectie fiscala se prezinta in scris in timpul controlului. Organele de inspectie fiscala vor analiza cu obiectivitate punctul de vedere al contribuabilului si, in functie de concluzii, vor inscrie in procesul verbal argumentele cu care se combate fiecare din aspectele prezentate in scris de catre contribuabil.

Punctul de vedere in scris al reprezentantului legal al contribuabilului sau al persoanei imputernicita de acesta se va anexa la procesul verbal.

Procesul verbal de ridicare/restituire de inscrisuri se completeaza de catre organele de inspectie fiscala cu ocazia ridicarii/restituirii de documente. In acest tip de proces verbal se vor descrie pe scurt documentele ridicate/restituite prin prezentarea urmatoarelor data: tip, serie, numar, continut, numar de file, registre, carnete, bucati etc.

In cazul in care documentele sau actele sunt considerate fictive sau exisa suspiciuni ca sunt fictive se anexeaza in original iar contribuabilului controlat i se lasa copii confirmate de un reprezentant legal al acestuia si de organul de inspectie fiscala.

Procesul verbal de sigilare/ desigilare se intocmeste de organele de inspectie fiscala in situatii in care exista indicii ca in locurile de productie, depozitare, comercializare se gasesc bunuri sau produse a caror provenienta nu este legala sau a caror fabricatie este interzisa de lege sau se produce fara autorizatie, iar actiunea de inspectie fiscala nu poate fi finalizata, urmand a fi continuata in ziua lucratoare urmatoare. Acest act de control poate fi utilizat si in situatia in care exista posibilitatea ca documentele si actele necesare inspectiei fiscale sa fie sustrase, distruse ori nu se poate face un inventar al documentelor in vederea retinerii acestora. In cazul in care reprezentantul contribuabilului nu este prezent, sigilarea/desigilarea se efectueaza in prezenta unor martori asistenti.

Se intocmeste in doua exemplare din care un exemplar se lasa reprezentantului legal al contribuabilului supus inspectiei fiscale sau detinatorului spatiului sigilat, iar celalalt exemplar se retine de echipa de inspectie fiscala si se anexeaza la actul de inspectie fiscala.

Desigilarea se consemneaza, in ambele exemplare, de regula de aceeasi echipa de inspectie fiscala care a aplicat sigiliul.

Toate oraganele de control finananciar fiscal isi desfasoara activitatea in stricta conformitate cu legislatia adoptata in domeniu.

Anexa nr.1

Organele de control general financiar

A

CURTEA DE CONTURI, competenta republicana

control, audit contabil-financiar

control jurisdictional

B

M.F.P

a) GARDA FINANCIARA

- centrala

control financiar-contabil

- judeteana

b) A.N.A.F.

- central

control fiscal

- local -

Administratia Fiscala

control gestioanr financiar-contabil

c) D.G.C.F.S.

- generala

- judeteana (Municipiul Bucuresti)

Anexa nr.2

Organele publice de control financiar

Nr. crt.

Specificatie

Acte normative de organizare si functionare

Observatii

1

CURTEA DE CONTURI

Constitutia

Legea nr. 94/1992

Legea nr. 59/1993

Legea nr. 50/1995

Legea nr. 99/1999

Legea nr. 204/1999

functii:

- jurisdictionale

- de control financiar

-     

2

M.F.P.

Controlul exercitat de Directia Generala a Controlului Financiar de Stat

M.F.P.- O.nr.1052/1994

Garda financiara

Legea nr. 30/1991

Controlul in vama

H.G. nr. 864/1995

comisari financiari

3

Ministerele economice

M.E.C

M.A.I

Directii de control financiar intern

4

Administratiile Financiare Teritoriale (judetene/comunale)

Fiscul local
Anexa nr. 3

Procedura executarii controlului financiar

A - etape/faze

Nr. crt.

Specificatie

1

Pregatirea echipei de control

- alegere temei

- formarea echipei

- instructaj

2

Controlul propriu-zis

- prezentarea la firma

- dialogul introductiv

3

Pregatirea activitatii de control

- informare

- documentare

- inspectie

B - concretizarea rezultatelor

1

Note de constatare

2

Note explicative

3

Raport de control

- proces verbal de constatare

- contraventii

- infractiuni

- dialog cu cadrele de conducere din firma

Anexa nr. 4

Modalitatile de control financiar

Nr. crt.

Formele

Continut - exemple

1

Inventariere control faptic

- stocul de produse finite

2

Observarea directa

- cum functioneaza compatrimentul financiar-contabil

- se respecta legea

3

Expertiza tehnica de laborator

- examenul calitatii

- conformitatea lor cu presul de cost

4

Controlul documentar contabil si financiar

- sunt verificate actele justificative ale proceselor si operatiile tehnico-economice specifice

5

Control formal

- urmareste autencitatea documentului specific fiecarei operatiuni, conform instrumentelor financiar contabile

Anexa nr. 5

Formele controlului financiar

Nr. crt.

Specificatie

Tipologie

Functia/cine il realizeaza/exemple

 

1

Momentul

- ex avite

- concomitent

- ex post (ulterior)

- permitiva

- corectiva

- sanctionatorie

2

Natura organului de control

- intern

- CE din firma

- serviciul (biroul) C.F.I.

- extern

- M.A.I.

- C.C.

3

Modalitatea controlului

- tematic - partial

- gestiunea salariatilor

- gestiunea T.V.A.

- gestiunea taxelor vamale

- general - total

 

- direct

 

- indirect

 

- incrucisat - complex - total

 

4

Modul de concretizare

- control de drept

- conformitatea legislativa

 

- control de fapt

- ex. gestiunea miscarii A.T.M.

 

PRIMARIA SECTOR 6

Serviciul Audit Public Intern, Asigurarea Calitatii

PROIECT DE RAPORT DE AUDIT INTERN

Echipa de auditare a fost constituita din:

-Tugui V. - Sef serviciu, coordonator al misiunii

-Buradel I. - Auditor intern

Misiunea s-a efectuat in baza Ordinului de serviciu nr. 61/21.05.2007

Cadrul legal al actiunii de auditare l-a reprezentat:

-Planul de audit intern pe anul 2007, aprobat de conducerea entitatii publice;

-Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern cu modificarile si completarile ulterioare;

-O.M.F.P. nr. 38/15.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale privind exercitarea activitatii de audit public intern

-Norme proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern

Durata misiunii de audit: 21.05 - 15.08.2007

Perioada auditata: 01.03.2005-31.03.2007

Scopul actiunii de auditare consta in:

- asigurarea corectitudinii stabilirii si modificarii drepturilor salariale;

- asigurarea corectitunii stabilirii si acordarii salarizarii muncii peste programul normal de lucru;

- asigurarea corectitudinii evidentierii concediilor medicale;

- asigurarea completitudinii si corectitudinii intocmirii dosarelor profesionale si a cartilor de munca;

- asigurarea completitudinii si corectitudinii conducerii registrelor de contabilitate;

- asigurarea respectarii principiilor generale ale contabilitatii;

- asigurarea respectarii regulilor de evaluare a elementelor de activ si pasiv;

- asigurarea aplicarii corecte a normelor metodologice privind elaborarea bilantului contabil;

- asigurarea respectarii conditiilor de legalitate, economicitate, eficacitate si adaugarea de valoare in activitatea de achizitii publice;

Obiectivele actiunii de auditare au urmarit:

1.Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului cu principalele subobiective:

- stabilirea elementelor de natura salariala

- modificarea drepturilor salariale

- salarizarea muncii peste programul normal de lucru

2. Evidentierea concediilor medicale

3. Gestionarea dosarelor profesionale

4. Gestionarea carnetelor de munca

5. Organizarea registrelor de contabilitate

6. Conducerea contabilitatii

7. Elaborarea bilantului contabil

8. Organizarea si efectuarea controlului financiar preventiv

9. Organizarea activitatii de achizitii publice

10. Programul de achizitii publice

11.Pregatirea aplicarii procedurii de cerere de oferta pentru atribuirea contractului de achizitie publica

12.Lansarea procedurii de cerere de oferta pentru atribuirea contractului de achizitie publica

13.Derularea procedurii de cerere de oferta pentru atribuirea contractului de achizitie publica

14.Administrarea contractului de achizitie publica

Tipul de auditare - audit de regularitate si de sistem

Tehnicile de audit intern utilizate:

verificarea se realizeaza in vederea asigurarii validitatii, realitatii si acuratetei inregistrarilor in contabilitate a documentelor, in cartile de munca, dosarele personale, fisele de pontaj si a concordantei cu legile si regulamentele in vigoare, precum si a eficacitatii controlului intern prin urmatoarele tehnici de verificare:

- comparatia: pentru confirmarea identitatii unor informatii, dupa obtinerea lor din doua sau mai multe surse diferite;

- examinarea: pentru detectarea erorilor si/sau iregularitatilor;

- recalcularea: verificarea algoritmilor de calcul si a calculelor matematice;

- punerea de acord: pentru realizarea procesului de potrivire a doua categorii diferite de inregistrari;

- confirmarea: pentru solicitarea informatiilor din mai multe surse independente cu scopul validarii acestora;

- garantarea: pentru verificarea realitatii tranzactiilor inregistrate pornind de la examinarea inregistrarilor spre documentele justificative;

- urmarirea: pentru verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul inegistrat in vederea stabilirii realitatii inregistrarii in totalitate a tranzactiilor.

observarea fizica: in vederea formarii unei pareri proprii privind modul de intocmire si emitere a documentelor;

interviul, note de relatii: se realizeaza de catre auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate, implicate si interesate si informatiile primate, care trebuie sa fie sustinute de documente. Pentru eventualele explicatii suplimentare se solicita note de relatii scrise;

esantionarea pentru analiza modului de intocmire al documentelor;

Instrumentele de audit intern care s-au utilizat:

Chestionarul de control intern - CCI: orienteaza auditorii in activitatea de identificare obiectiva a disfunctiunilor si cauzelor reale ale acestora;

Liste de verificare - LV: utilizate pentru stabilirea conditiilor de regularitate pe care trebuie sa le indeplineasca fiecare domeniu auditabil. Cuprinde un set de operatii ce trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activitatile de control intern incorporate in proceduri, existenta

responsabilitatilor pentru efectuarea acestora si permite stabilirea testelor de conformitate atunci cand sunt semnalate diferite disfunctionalitati;

Liste de control, alte chestionare

F.I.A.P.-uri

Documentele examinate

Verificarea la fata locului a vizat urmatoarele documente intocmite si completate pentru perioada auditata:

I. Activitatea de resurse umane

- decizii de numire, stabilire si modificare a drepturilor salariale;

- carnete de munca, dosare profesionale, fisele posturilor;

- foile colective de prezenta;

- evidente ore efectuate peste programul normal de lucru;

- Registrul de evidenta a salariatilor;

- alte documente;

II. Activitatea financiar - contabila

- registrele de contabilitate;

-documentele justificative care stau la baza inregistrarilor operatiilor in contabilitate;

- declaratiile de impunere depuse de entitate la organele abilitate;

- statele de salarii;

- balantele de verificare intocmite periodic;

- angajamentele bugetare legale;

- situatiile financiare anuale;

- alte documente necesare audierii;

III. Activitatea de achizitii publice

- dosare de achizitii publice (contracte + documentatia aferenta);

- programul de achizitii publice intocmit si aprobat;

- alte documente;

La care se adauga: Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de ordine interioara, Organigrama serviciului, Rapoartele de audit interne si ale altor structuri de control.

Documentele elaborate pe timpul auditarii activitatilor

- analiza riscurilor;

- tabelul puncte tari si slabe;

- tematica in detaliu a misiunii de audit;- programul de audit intern;

- programul interventiei la fata locului;

- liste de verificare structurate pe obiective;

- chestionare de control intern;

- teste;

- liste de control;

- fise de identificare si analiza a principalelor probleme constate - F.I.A.P.-uri;

- raportul preliminar de audit;

- minutele sedintelor de deschidere si de inchidere;

- raportul final de audit intern;

- fisa de urmarire a implementarilor recomandarilor;

Organizare

S.P.F.P.L. a functionat in perioada supusa auditului cu un numar de 297 salariati, dintre care 23 functii publice de conducere si 5 functii contractuale de conducere conform organigramei aprobata in Consiliul Local sector 6 pentru anul 2006 nr. 211/27.10.2005.

Organizarea si functionarea serviciului a fost in conformitate cu organigrama si Regulamentul de organizare si functionare.

I.                  Serviciul Resurse Umane

In cadrul serviciului se desfasoara urmatoarele activitati:

- intocmirea statelor de functii pe care le supune spre avizare conducerii;

- raspunderea privind aplicarea corecta a reglementarilor legale in domeniul salarizarii personalului, precum salariul de baza, sporul de vechime, indemnizatiile, alte sporuri;

- fundamentarea corecta si acordarea premiilor;

- aplicarea corecta a prevederilor legale privind efectuarea si salarizarea muncii peste programul normal de lucru;

- fundamentarea capitolelor din buget privind cheltuielile cu salariile;

- intocmirea si actualizarea carnetelor de munca;

- intocmirea si actualizarea dosarelor profesionale;

- pregatirea si perfectionarea profesionala continua a salariatilor;

II.               Serviciul Buget Contabilitate Cheltuieli

Principalele activitati desfasurate sunt:

- organizarea registrelor de contabilitate;

- conducerea contabilitatii;

- conducerea activitatii financiare;

- elaborarea bilantului contabil;

- elaborarea contului de executie bugetara;

- organizarea sistemului de raportare;

- organizarea si efectuarea controlului preventiv

Pentru toti salariatii exista fise ale posturilor prin care s-au stabilit atributiile de serviciu, relatiile ierarhice de subordonare si relatiile de colaborare dintre diferitele persoane/compartimente.

CONSTATARI SI RECOMANDARI

III.             Activitatea financiar - contabila

1.     Organizarea si efectuarea CFP

Echipa de auditori interni, prin evaluarea testarilor asupra modului de organizare si exercitare a CFP a constatat ca acesta este organizat si functioneaza, dar nu exista elaborate proceduri de lucru specifice, in conformitate cu cadrul normativ in vigoare, pentru toate activitatile entitatii.

La nivelul entitatii nu exista proceduri scrise si formalizate, pentru exercitarea controlului financiar preventiv, in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, particularizate, dezvoltate si actualizate in raport cu specificul entitatii pentru fiecare operatiune, prin liste de verificare; nu sunt intocmite anexele 3 si 7 la O.M.F.P. 522/2003, motiv pentru care au fost intocmite F.I.A.P. nr. 1.1. si 1.2.

Nu exista desemnat personal cu pregatire profesionala adecvata care sa aiba ca sarcina de serviciu actualizarea sistematica a Cadrului general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv.

La nivelul entitatii nu functioneaza controlul intern in conformitate cu O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

In interviul luat D-nei Leth R. - Sef Serviciu Buget Contabilitate Cheltuieli, pe problemele de mai sus, aceasta mentioneaza ca O.M.F.P. 946/2005 a fost prelucrat in institutie si ca deficientele constatate s-au produs din lipsa de personal.

Pentru inlaturarea acestor deficiente, echipa de auditori recomanda:

- centralizarea la nivelul entitatii a tuturor operatiilor supuse controlului financiar preventiv, in scopul elaborarii unor proceduri privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu, in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.

- coroborarea responsabilitatilor stabilite prin proceduri cu cele atribuite prin fisele posturilor

- stabilirea unor responsabili pentru actualizarea Cadrului general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv

- efectuarea unui program de pregatire profesionala cu intregul personal al entitatii care sa aiba ca obiectiv prelucrarea O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

- constituirea grupului de lucru pentru implementarea noului sistem de control intern in conformitate cu O.M.F.P. nr. 946/2005 privind Codul controlului intern

- instruirea personalului din cadrul compartimentelor pentru elaborarea Registrului riscurilor si a procedurilor de lucru

- desemnarea unor salariati cu intocmirea anexelor 3 si 7 la O.M.F.P. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv

- instruirea personalului privind elaborarea Registrului privind operatiunile prezentate la viza CFP si a raportului privind activitatea de CFP.

PRIMARIA SECTOR 6

Serviciul Audit Public Intern, Asigurarea Calitatii

FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI

Misiunea de audit: Activitatea financiar - contabila

Perioada auditata: 01.03.2005 - 01.03.2007

PROBLEMA

Inexistenta procedurilor specifice entitatii pentru exercitarea CFP.

CONSTATARE

- La nivelul entitatatii nu exista proceduri scrise si formalizate, pentru exercitarea controlului financiar preventive, in conformitate cu prevederile OMFP nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.

CAUZE

- Nefunctionarea la nivelul entitatii a controlului intern in conformitate cu OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

- Lipsa unui personal cu pregatire profesionala adecvata in cadrul Serviciului Buget Financiar Contabilitate care sa aiba ca sarcina de serviciu intocmirea si actualizarea sistematica a procedurilor de lucru.

CONSECINTE

- Exercitarea partiala a controlului financiar preventive la nivelul entitatii, datorita lipsei procedurilor pe specificul entitatii.

RECOMANDARI

- Centralizarea la nivelul entitatii a tuturor operatiilor supuse controlului financiar preventive propriu, in scopul elaborarii unor proceduri privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu, in conformitate cu prevederile OMFP nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.

- Efectuarea unui program de pregatire profesionala cu intregul personal al entitatii care sa aiba ca obiectiv prelucrarea OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

- Constituirea grupului de lucru pentru implementarea noului sistem de control intern in conformitate cu OMFP nr. 946/2005 privind Codul controlului intern.

- Instruirea personalului din cadrul compartimentelor pentru elaborarea Registrului riscurilor si a procedurilor de lucru.

Data: 05.07.2007

Auditor intern, Pentru conformitate,

Tugui V. director Cristea M.

CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI

DIRECTIA DE CONTROL FINANCIAR

ULTERIOR BUCURESTI

DECIZIA nr. 44

din 10 octombrie 2007

Directorul Directiei de Control Financiar Ulterior Bucuresti

Examinand constatarile privind abaterile financiar - contabile, consemnate in raportul de control intermediar nr. 89 din 28 septembrie 2007 ca urmare a controlului efectuat la Serviciul Public pentru Finante Publice Locale privind executia bugetara a anului 2006.

Avand in vedere prevederile art. 94 si 95 din Legea nr. 94/1992 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

CONSTATA:

1.     Acordarea unor premii personalului contractual mai mari cu 2.910 lei prin calcularea eronata a fondului de premii. La suma acordata necuvenit au fost calculate si virate impozit si contributii angajati in suma de 856 lei si contributii angajator in suma de 889 lei.

In timpul controlului s-a recuperat suma neta (2.054 lei) acordata salariatilor si foloasele nerealizate (106 lei), sume virate la bugetul local cu titlul restituirii de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti.

2.     Suportarea eronata din fonduri proprii a unor indemnizatii de asigurari sociale in suma de 7.597 lei prin nerespectarea prevederilor O.G. nr. 158/2005 in sensul ca platit lunar din fonduri proprii indemnizatia de asigurari sociale pentru primele 17 zile si in situatiile in care concediul medical a fost acordat in continuare celui din luna sau lunile precedente. La suma suportata nelegal s-au adaugat si contributiile angajatorului in suma de 2.317 lei.

3.     Calcularea eronata a bazei de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitatea temporara de munca prin nerespectarea prevederilor art. 10 din O.G. nr. 158/2005 in sensul ca in cazul concediilor medicale acordate pe o perioada mai mare de o luna, baza de calcul a fost stabilita prin insumarea veniturilor pe ultimele 6 luni anterioare celei de plata a drepturilor sin u a celor din ultimele 6 luni anterioare primei luni in care a intervenit incapacitatea de munca. Datorita acestor erori, in cazul a sapte salariati au fost achitate pe total indemnizatii mai mici cu 439 lei.

4.     Plata necuvenita la bugetul de stat a sumei de 28.530 lei cu titlul de contributie datorata pentru numarul de persoane cu handicap neincadrate in functie de numarul total de persoane si nu de personalul contractual.

5.     Neinventarierea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar.

6.Neluarea masurilor ce se impuneau pentru analizarea modului in care aplicatia asigura furnizarea operative a diverselor situatii ce permit analiza si lichidarea rolurilor al caror debit este eronat.

Este cazul impozitului pe teren persoane fizice la care nu s-a solicitat ca programul sa furnizeze informatii in situatia in care sunt deschise doua roluri la aceeasi adresa, fapt ce a permis ca in cazul a 9 persoane cu impozite si majorari neachitate de 236.730 lei, care au instrainat terenurile in perioada 2002-2006 fara a informa directia de impozite, sa se constate ca acestea au fost achizitionate de persoane juridice care le-au declarat la momentul dobandirii, pentru ele fiind create noi roluri.

Situatia a fost generate si de lipsa de colaborare dintre servicii.

7. Lipsa unor masuri eficiente de urmarire si incasare a debitelor in sensul ca nu s-au facut toate diligentele pentru completarea dosarului fiscal si in primul rand de solicitare a unor date suplimentare de la Administratia Financiara de la care s-a preluat aceasta activitate in anul 1999, fapt ce a condos ca in cazul a 6 roluri analizate cu debite privind impozitul pe teren in suma de 284.839 lei, create in 2003 la data controlului sa nu se cunoasca adresa de domiciliu a contribuabililor, demersurile facute rezumandu-se la cate o adresa la diverse institutii considerate ca detinand informatii despre aceste persoane.

8. Insuficienta analiza a rolurilor care figureaza cu debite mai mari sau care provin din perioade indelungate, fapt ce conduce la mentinerea unor debite sau suprasolviri nereale.

In aceasta situatie au fost constatate la impozit pe cladiri si terenuri persoane juridice trei roluri: Conel, Electrica S.A., SISE Electrica Muntenia Sud S.A. si AFIN Romania S.A. la taxe auto cu debite din anii 2001, desi

unele societati ( Conel, Electrica S.A.) sunt desfiintate sau (AFIN Romania) si-au schimbat sediul social.

9. Mentinerea vechilor zone de incadrare a terenului in Municipiul Bucuresti desi in baza H.C.G.M.B. nr. 143/2003 s-a efectuat o noua delimitare a zonelor de incadrare a terenului, cu efecte negative in dimensionarea impozitului pe teren datorat de contribuabili.

Fata de cele constatate, in temeiul art. 95 Legea nr. 94/1992 republicata cu modificarile si completarile ulterioare

DECIDE

Ordonatorul de credite al Serviciului Public pentru Finante Publice Locale, va lua urmatoarele masuri:

1. Se vor regulariza cu bugetele (de stat, asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate) sumele virate cu titlul de impozit si contributii ale angajatilor si angajatorului aferente fondului de premiere necuvenit in suma de 2.910 lei. Sumele recuperate de la aceste bugete vor fi virate la bugetul local cu titlul restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti.

Termen: 15.11.2007

2. Se va regulariza cu bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate suma de 7.597 lei suportata eronat din fonduri proprii, precum si contributiile angajatorui in suma de 2.317 lei. Sumele recuperate vor fi virate la bugetul local cu titlul restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti.

Termen: 15.12.2007

3. In cazul celor 7 salariati la care indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca au fost acordate eronat vor fi luate masuri de regularizare, (acordare sau recuperare a diferentelor dupa caz), conform legii.

Termen: 15.12.2007

4. Solicitarea de la bugetul de stat a contributiei de 28.530 lei aferenta persoanelor cu handicap neincadrate, nedatorata si virarea acesteia la bugetul local cu titlul restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti.

Termen: 15.11.2007

5.Se va asigura inventarierea bunurilor de natura mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, asigurandu-se reflectarea rezultatelor inventarierii in bilantul contabil pe anul 2007.

Termen: 31.12.2007

6.Solicitarea de la furnizorii aplicatiei a elaborarii unui program care sa permita listarea operative a rolurilor deschise la aceeasi adresa, precum si a celor care prezinta cresterea obligatiilor de la un an la altul pentru a permite analiza cu prioritate a acestora in scopul luarii masurilor de lichidare in cazul celor care au incetat, sau de incepere a procedurii de executare silita in cazul railor platnici.

Stabilirea unor proceduri interne pentru cazurile in care se deschid roluri pe baza unor contracte de vanzare - cumparare pentru informarea serviciilor de constatare si urmarire in vederea lichidarii rolurilor care au incetat.

Termen: 15.01.2008

7. Solicitarea la Administratia Financiara a dosarului fiscal al celor 6 contribuabili cu impozit pe teren neachitat in suma de 284.839 lei, in baza caruia au fost create rolurile respective si efectuarea interventiilor ce se impugn si la Institutul National de Evidenta a Populatiei pentru obtinerea informatiilor privind persoanele care detin terenurile respective.

Efectuarea demersurilor legale pentru perfectarea unei conventii cu organelle abilitate ale Ministerului internelor si Reformei Administratiei in scopul obtinerii operative a informatiilor privind persoanele care figureaza ca debitori de impozite, taxe, amenzi, etc.

Termen: 15.01.2008

8. Analizarea realitatii debitelor sau suprasolvirilor cu care figureaza Conel, Electrica, SISE Muntenia Electrica Sud si AFIN Romania si luarea masurilor de lichidare pentru cele create eronat si de urmarire si incasare pentru cazurile in care o parte din debite au support real.

Termen: 15.12.2007

9. Solicitarea furnizorului aplicatiei informatice pentru efectuarea modificarii programului in scopul introducerii strazilor in functie de modul de delimitare a zonelor potrivit H.C.G.M.B. nr. 143/2003 si recalcularea obligatiilor de plata a impozitului pe teren la contribuabilii la care au aprut modificari de zona.

Pentru eventualele debite create vor fi luate masurile de incasare ce se impun.

Termen: 31.12.2007

De aducerea la indeplinire a prezentei deciziiraspunde ordonatorul de credite al Serviciului Public pentru Finante Publice Locale care va comunica Directiei de Control Financiar Ulterior a Camerei de Conturi Bucuresti, cu sediul in Str. Georges Clemenceanu Nr.3, sector 1, pana la data de 05.11.2007, modul de indeplinire a acesteia.

Impotriva prezentei decizii, potrivit art. 95 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, partea interesata poate face intampinare la Curtea de Conturi a Romaniei, in termen de 5 zile de la comunicare. Intampinarea va fi depusa la Directia de Control Financiar Ulterior a Camerei de Conturi Bucuresti, cu sediul in Str. Georges Clemenceanu Nr.3, sector 1, Bucuresti.

Emisa astazi, 10 octombrie 2007.

CONCLUZII

Ca orice activitate umana, activitatea de control financiar - conabil poate si trebuie sa fie apreciata prin efectele pe care le produce, atat in plan material - cantitativ, cat si in cel calitativ.

Putem analiza modul in care activitatea de control financiar-contabil a fost realizata, in functie de obiectivele generale si specifice propuse si de costurile antrenate prin prisma indicatorului de eficienta a activitatii desfasurate.

Eficienta economica exprima. "rezultatele ce se obtin dintr-o activitate economica, evaluate prin prisma resurselor consummate pentru desfasurarea acestei activitati."

Astfel, notiunea de eficienta exprima raportul dintre eforturile si efectele obtinute, cuantificate in aceeasi unitate de masura.

Determinarea eficientei cantitative, se poate face prin urmatorii indicatori de evaluare si apreciere a activitatii de control financiar-contabil:

● Totalul agentilor economici programati pentru control

● Gradul de cuprindere in control al agentilor economici

● Gradul de realizare a controlului financiar-contabil programat

● Totalul sumelor datorate de o unitate economica controlata

● Gradul de incasare, la diferitele bugete, a sumelor constate ca urmare a controlului

● Gradul de utilizare a timpului disponibil

Pentru activitatea de control financiar-contabil, mai important este de a determina eficienta in plan calitativ pe care aceasta activitate o adduce in sferaorganizarii si desfasurarii activitatilor si proceselor economice ce au facut obiectul actiunii de verificare. Aceasta forma de eficienta a activitatii

de control se inscrie in contextual realizariifunctiilor generale ale controlului, in special a functiei de indrumare si a caracterului ei formative.

Activitatea de control financiar-contabil, poate mai mult decat alte activitati similare, depinde in mod esential de factorul determinant si absolut indispensabil in realizarea sa, si anume de factorul uman.

Pe de alta parte sistemul de interese in care, in mod automat si aproape involuntar, este implicat orice controlor financiar, indifferent de structura si nivelul verificarii, poate avea asupra acestuia influente de natura sa dauneze efectelor controlului, in conditiile stricte ale prevederilor legale si in conformitate cu cerintele aprioric stabilite prin programele de control.

BIBLIOGRAFIE

1. BOULESCU M. Control financiar, Ed. Eficient, Bucuresti, 1997

2. POPEANGA P. Controlul Financiar al contului datoriei publice, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 1998

3. POPEANGA P. Controlul financiar - contabil

Ed. Tribuna Economica, Bucuresti, 1999

4. TURLEA E. Controlul financiar

Ed. Scripta, Bucuresti, 1998

5. POPEANGA P. Controlul financiar - contabil

Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2002

6. *** Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, publicata in "Monitorul Oficial" nr. 224 din 9 septembrie 1992

7. *** Legea nr. 500/2002 privind finantele publice publicata in "Monitorul Oficial" nr. 597 din 13 august 2002

8. *** Legea nr. 204/28.12.1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

publicata in "Monitorul Oficial" nr. 646 din 30 decembrie 1999

9. *** Legea nr. 77/31.01.2002 pentru modificarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi publicata in "Monitorul Oficial" nr. 104 din 07 februarie 2002


loading...Document Info


Accesari: 23561
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )