Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadSTOCURILE - FLUXURI REALE ALE CICLULUI DE EXPLOATARE

Contabilitate
ALTE DOCUMENTE

Contabilitatea - componenta a sistemului informational economic
WIZCOUNT - GESTIUNE
IAS 7 - SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
Instructiuni lucru anulare facturi emise (avize emise)
CLASA 4 - CONTURI DE TERTI - Contabilitatea decontarilor cu bugetul de stat
Contabilitatea decontarilor cu clientii
CLASIFICATIA BUGETARA, INSTRUMENT DE PROGRAMARE SI DE URMARIRE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI PUBLIC
MODELUL DE PRINCIPIU PRIVIND CONTABILITATEA FINANCIARA A CHELTUIELILOR SI VENITURILOR
Organizarea contabilitatii patrimoniului
CONTABILITATEA DECONTARILOR CU CLIENTELA

Pretul standard se stabileste pe baza preturilor medii ale bunurilor respective pentru bunurile achizitionate de la terti sau pe baza consumurilor normale în conditiile utilizarii eficiente a capacitatilor de productie (IAS 2) pentru bunurile din productie proprie. Orice abatere se înregistreaza ca diferenta de pret (favorabila sau nefavorabila), repartizarea acestor abateri sa face cu ajutorul coeficientului de diferente de pret (k)

Cost achizitie = pret de cumparare + taxe nerecup. + ch. transp. + alte ch. aferente achiz.

 

Cost de prod. = cost de achizitie materiale + costuri directe si indirecte de productie

Pret de vânzare (pentru en-gross) = cost de achizitie + adaos comercial (cota de adaos practicata * cost de achizitie)

 

Pret de vânzare cu amanuntul (pentru en-detail) = cost de achizitie + adaos comercial (cota de adaos practicata * cost de achizitie) + TVA neexigibila  [19% *(cost de achizitie + adaos comercial) ]

Determinarea TVA din pretul de vânzare cu amanuntul (inclusiv TVA)

TVA =

Determinarea venitului din vânzare din pretul de vânzare cu amanuntul (inclusiv TVA)

Venit =

Determinarea coeficientului de diferente de pret pentru marfurile evaluate la pret de vânzare en gross (fara tva):

Diferente de pret aferente bunurilor iesite = k x Valoarea marfurilor vândute

Determinarea coeficientului de diferente de pret pentru marfurile evaluate la pret de vânzare cu amanuntul:

Diferente de pret aferente bunurilor iesite = k x Valoarea marfurilor vândute mai putin TVA

Determinarea coeficientului de diferente de pret pentru stocurile evaluate la pret standard:

Diferente de pret aferente bunurilor iesite = k x Valoarea stocurilor iesite la pret standard

C.M.P. = , unde: Q = cantitate, p = pret, i = indicele stocului intrat

1        TABELE:

METODA COST MEDIU PONDERAT (C.M.P.)

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

- Se aplica usor

- tendinta de anulare a efectelor cresterii si descresterii preturilor

- în cazul utilizarii CMP calculat lunar nu se cunoaste cu exectitate valoarea iesirlor din cursul lunii, aceste putând fi urmarite doar cantitativ

- desi calculele sunt usor de efectuat trebuie tinut cont de acuratetea rezultatului (cel putin patru unitati zecimale dupa virgula)

- risc de deformare a valorilor din bilant deoarece valoarea stocurilor este de fapt obtinuta prin ponderare intrarilor

METODA PRIMUL INTRAT PRIMUL IEsIT (FIFO)

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

- reducerea profitului din exploatare în cazul scaderii preturilor

- stocul final evidentiat în bilant este reflectat la o valoare mai apropiata de valoarea curenta oferind o imagine mult mai reala asupra activelor circulante

- posibilitatea de conectare cu facturile ce reflecta achizitia de stocuri

- majorarea profitului din exploatare în cazul cresterii preturilor

- o evidenta laborioasa a stocurilor

METODA PRIMUL INTRAT PRIMUL IEsIT (FIFO)

AVANTAJE

DEZAVANTAJE

- reducerea profitului din exploatare

- corelarea veniturilor cu costul bunurilor vândute

- posibilitatea de conectare cu facturile ce reflacta achizitia de stocuri

- subevaluarea stocurilor în bilant

- deformarea unor indicatori bilantieri (Trezorerie neta, fond de rulment) care poate influenta negativ utilizatorii acestor informatii în luarea deciziilor

1.      Situatia stocurilor unei societati care tine evidenta stocurilor la cost de achizitie cu ajutorul inventarului permanent, este urmatoarea:

Data operatiei

Tipul de operatie

Valoare

01.03.N

Stoc initial

5.000 buc x 2,5 lei/buc

03.03.N

Intrare

3.500 buc x 3,0 lei/ buc

06.03.N

Intrare

1.000 buc x 3,2 lei/ buc

14.03.N

Iesire

4.000 buc

REZOLVARE:

- Înregistrarea stocului initial de combustibili

6022

=

3022

2.000

- Cumpararea de combustibili: 6.000 lei + TVA, cu plata în numerar

%

=

5311

7.140

6022

6.000

4426

1.140

- Înregistrarea rezultatului inventarierii

SfCMP = 500*5,71 = 2.855 lei

3022

=

6022

2.855

FIFO: Sffifo = 500 * 6 = 3.000 LEI

3022

=

6022

3.000

 LIFO: SfLIFO = (400 buc * 5 lei/buc + 100 buc * 6 lei/buc) = 2.600 LEI

3022

=

6022

2.600

ELIFO: 900 buc * 6 lei/buc = 5.400

-     se utilizeaza produse finite pentru activitatea de protocol în valoare de 500 lei

623

=

345

500

-  se constata un plus la inventar în valoare de 60 lei de materii prime si un minus de produse finite în valoare de 60 lei

301

=

601

60

7711

=

3345

660

-     sunt distruse de un incendiu semifabricate în valoare de 400 lei

671

=

341

400

-     sunt donate unei societati produse finite în valoare de 600 lei

6582

=

345

600

-     se transfera la magazinul propriu produse finite în valoare de 500 lei

371

=

345

500

REZOLVARE-:

- receptia marfurilor:

%

=

401

2.975

371

2.500

4426

475

%

=

401

119

371

100

4426

19

371

=

378

520

- facturarea marfurilor:

4111

=

%

8.330

707

7.000

4427

1.330

- descarcarea din gestiune a marfurilor vândute:

%

=

371

7.000

607

4.410

378

2.590

(profit rezultat din vânzare)

Receptia marfurilor

%

=

401

2.142

371

1.8004426

342

371

=

%

984,6

378

540

4428

444,6

- Achitarea facturii

401

=

5121

2.142

- Încasarile în numerar din vânzarea marfurilor;

5311

=

%

1.785

707

1.500

4427

285

- Descarcarea gestiunii de marfurile vândute:

%

=

371

1.785

607

1.140

378

360

4428

285

-trimiterea lotului de marfa:

357

=

371

1.000

- facturarea dupa vânzarea de catre consignatie a valorii marfii:

4111

=

%

1.428

707

1.200

4427

228

- descarcarea din gestiunii a marfii vândute de consignatie:

607

=

357

1.000

- încasarea în numerar:

5311

=

4111

1.428

CONSIGNAŢIE:

- primirea marfii pe baza de proces verbal:

8033

=

1.200

- vânzare în numerar:

5311

=

%

2.142

462

1.200

708

600

4427

342

- descarcarea marfii extrabilantier:

=

8033

1.200

- receptia facturii:

4426

=

462

228

- plata în numerar:

462

=

5311

1.428

Sau:

-primirea marfii pe baza de proces verbal:

8033

=

1.200

- vânzare în numerar:

5311

=

%

2.142

707

1.800

4427

342

- descarcarea marfii extrabilantier:

=

8033

1.200

- receptia facturii:

371

=

%

2.142

401

1.200

378

600

4428

342

4426

=

401

228

- descarcarea din gestiune a marfii vândute anterior:

%

=

371

2.142

607

1.200

378

600

4428

342

- plata în numerar:

401

=

5311

1.428

9.      Se livreaza marfuri în valoare de 500 lei+tva. Pe avizul de însotire a marfii sunt trecute ambalaje care circula în regim de restituire în valoare de 300 lei. Clientul îsi retine pentru sine ambalaje de 100 lei, restul le restituie furnizorului. Furnizorul emite factura pentru valoarea nerecuperata a ambalajelor. Decontarea se face prin cont curent. Sa se înregistreze operatiile în cele doua contabilitati.

REZOLVARE:

FURNIZOR:

      - livrarea marfuri inclusiv ambalaje:

4111

=

%

595

707

500

4427

95

4111

=

419

300

      - trimiterea ambalajelor:

358

=

381

300

      - receptionarea ambalajelor primite

381

=

358

200

419

4111

200

- facturarea ambalajelor neprimite:

419

=

708

100

4111

=

4427

19

608

=

358

100

- încasarea creantei fata de client (595 c/v marfurilor si 119 c/v ambalajelor):

5121

=

4111

714

CLIENT:

- receptia marfurilor:

%

=

401

595

371

500

4426

95

- receptia ambalaje:

8033

=

300

409
=

401

300

- restituire ambalaje în valoare de 200 lei:

=

8033

200

401

=

409

200

- receptia facturii pentru amabalajele nerestituite în valoare de 100 lei+tva

381

=

409

100

4426

=

401

19

=

8033

100

- achitare prin cont curent datorie(595 c/v marfurilor si 119 c/v ambalajelor):

401

=

5121

714

1. Din contabilitatea unui detailist,  care tine evidenta marfurilor la pret de vânzare cu amanuntul, se cunosc urmatoarele date:

-     stoc initial 7.140 lei (adaos comercial 500, TVA neexigibila 1.140)

-     achizitie 2000 buc la pretul de 1 lei/buc + TVA

-     adaos practicat de unitate 40%

2. Se achizitioneaza pe credit comercial materii prime în valoare de 3000 lei, tva 19%, materiale consumabile 300 lei, tva 19%. Se consuma jumatate din materiile prime si materialele achizitionate si se obtin produse finite. Se vând cu încasare în numerar produsele finite obtinute cu un adaos de 100%.

4.4 Aplicatii propuse

1. Situatia stocurilor unei societati este urmatoarea:

Data operatiei

Tipul de operatie

Valoare

01.03.N

Stoc initial

5.000 buc x 2,50 lei/buc

03.03.N

Intrare

3.500 buc x 3,00 lei/ buc

06.03.N

Intrare

1.000 buc x 3,20 lei/ buc

14.03.N

Iesire

4.000 buc

18.03.N

Intrare

2.450 buc x 2,95 lei/buc

25.03.N

Intrare

3.000 buc x 3,14 lei / buc

29.03.N

Iesire

6.850 buc

30.03.N

Intrare

900 buc x 3,35 lei / buc

4.5 Teste de control

  Teste grile rezolvate

1.      Se constata o lipsa de marfuri la inventar, la o societate care tine evidenta marfurilor la pret de vânzare cu amanuntul, în valoare de 297,5 lei (tva inclus, cota de adaos comercial practicata 25%). Care din înregistrarile de mai jos reflecta aceasta operatie:

a)

%

=

371

297,5

378

250

4428

47,5

b)

607

=

371

297,5

c)

%

=

371

297,5

607

200

378

50

4428

47,5

d)

%

=

371

297,5

607

250

4428

47,5

2.      Se utilizeaza pentru protocol produse finite în valoare de 500 lei. Indicati înregistrarea corecta:

a)

711

=

345

500

b)

6588

=

345

500

c)

345

=

711

500

d)

623

=

345

500

3.      Se achizitioneaza 100 buc. materii prime la costul de achizitie de 0,4 lei/ bucata + TVA. Daca evidenta stocurilor se tine la pret standard de 0,5 lei/buc, care va fi valoarea ce se va înscrie în debitul contului 301 "Materii prime"?

a)   50 lei

b)   40 lei

c)   47,6 lei

d)   59,5 lei

4.      În ce cont se va înregistra o achizitie de materii prime în valoare de 560 lei, daca evidenta stocurilor se tine la cost de achizitie cu ajutorul inventarului intermitent?

e)   301

f)    302

g)   601

h)   602

5.      Se factureaza unui client marfuri în valoare de 5.950 lei (inclusiv tva). Indicati înregistrarea corecta a acestei operatii din urmatoarele variante:

         

a)

4111

=

%

5.950

371

5.000

4427

950

b)

4111

=

%

5.950

707

5.000

4427

950

c)

4111

=

%

5.950

701

5.000

4427

950

d)

4111

=

%

7.080,05

707

5.950

4427

1.130,5

6.      Se presupune ca se achizitioneaza marfuri la costul de achizitie de 600 lei + TVA. La ce valoare vor fi înregistrate în contabilitate marfurile daca se practica un adaos comercial de 50%? Alegeti varianta corecta pentru un detailist.

i)    900 lei

j)    1071 lei

k)   714 lei

l)    600 lei

7.      Se presupune ca se achizitioneaza marfuri la costul de achizitie de 600 lei + TVA. La ce valoare vor fi înregistrate în contabilitate marfurile daca se practica un adaos comercial de 50%? Alegeti varianta corecta pentru un angrosist.

m)  900 lei

n)   1071 lei

o)   714 lei

p)   600 lei

8.      Care din înregistrarile de mai jos reprezinta preluarea soldului initial de combustibili pentru o societate care evidentiaza marfurile la cost de achizitie cu ajutorul inventarului intermitent?

a)

3022

=

6022

500

b)

6022

=

3022

500

c)

601

=

301

500

d)

301

=

601

500

9.      Care din înregistrarile de mai jos reprezinta evidentierea soldului final de combustibili pentru o societate care tine evidenta marfurilor la cost de achizitie cu ajutorul inventarului intermitent?

a)

3022

=

6022

500

b)

6022

=

3022

500

c)

601

=

301

500

d)

301

=

601

500

10.   Se achititioneaza marfuri din import la cost de achizitie 500$ (1$ = 2,7 lei), taxe vamale 5%, accize 3%, tva 19% achitat în vama. Care este valoarea la care se receptioneaza marfurile?

q)   1.460,03 lei

r)    1.350 lei

s)   1.417,5 lei

t)    1.737,44  lei

11.   Se achititioneaza marfuri din import la cost de achizitie 500$ (1$ = 2,7 lei), taxe vamale 5%, accize 3%, tva 19% achitat în vama. Care este valoarea datorata furnizorului extern?

u)   1.460,03 lei

v)   1.350 lei

w)  1.417,5 lei

x)   1.737,44  lei

12.     O persoana fizica depune la o consignatie marfuri pentru care solicita un pret de 300 lei. Cum va fi reflectata operatia în contabilitate consignatiei?

a)

371

=

401

300

b)

371

=

461

300

c)

371

=

462

300

d)

8033

=

300

  Teste Grila Propuse:

1.      Obtinerea de produse finite, la cost de productie de 5.000 LEI, se înregistreaza în contabilitate pe baza urmatoarei formule contabile:

a)         

5.000

345

=

701

5.000

b)      

5.000

711

=

345

5.000

c)      

5.000

345

=

711

5.000

d)      

5.000

701

=

345

5.000

2. Înlocuiti contul care lipseste în urmatoarea formula contabila care evidentiaza achizitia, pe credit comercial, de materiale consumabile, cost de achizitie 5.000 LEI:

5.950

%

=

X

5.950

5.000

302

950

4426

a)   401b)   4111

c)   462

d)   404

3. În evaluarea bunurilor procurate cu titlu oneros, costul de achizitie este egal cu:

a)   pretul de cumparare + taxele nerecuperabile + cheltuielile de transport aprovizionare + alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate a bunului

b)   pretul de cumparare + taxele nedeductibile + cheltuielile de transport + cheltuielile generale de administratie

c)   pretul de cumparare + taxele nedeductibile + cheltuielile de receptie si punere în functiune + cheltuielile cu ajustarile pentru depreciere

d)   pretul de cumparare + cheltuielile de transport aprovizionare + cheltuielile generale de administratie + cheltuielile financiare?

4. Indicati formula contabila care reflecta receptionarea materiilor prime intrate prin donatie:

a)         

3.000

301

=

6582

3.000

b)      

3.000

301

=

371

3.000

c)      

3.000

301

=

408

3.000

d)      

3.000

301

=

7582

3.000

5. Dispuneti de urmatoarele informatii privind piesele de schimb: stoc scriptic 1.000 LEI; stoc faptic 900 LEI. Precizati înregistrarea contabila care reflecta rezultatul inventarului fizic:

a)         

100

6024

=

3024

100

b)      

900

3024

=

6024

900

c)      

100

3024

=

6024

100

d)      

1.000

6024

=

3024

1.000

6. În ce cont se va înregistra o achizitie de materii prime în valoare de 560 LEI, daca evidenta stocurilor se tine la cost de achizitie cu ajutorul inventarului permanent:

a)   301

b)   302

c)   601

d)   602?

7. Se descarca din gestiune ca urmare a vânzarii produse finite de 500 LEI. Indicati înregistrarea corecta:

a)         

500

711

=

345

500

b)      

500

6588

=

345

500

c)      

500

345

=

711

500

d)      

500

623

=

345

500

8. În ce cont se va înregistra o achizitie de materii prime în valoare de 560 LEI, daca evidenta stocurilor se tine la cost de achizitie cu ajutorul inventarului intermitent:

a)   301

b)   302

c)   601

d)   602?

9. Indicati înregistrarea corecta privind cumpararea de marfuri în conditiile folosirii metodei inventarului permanent cunoscând: costul de achizitie 1.000 LEI, TVA 19%:

a)         

1.000

607

=

401

1.000

b)      

1.190

%

=

401

1.190

1.000

371

190

4426

c)      

1.180

371

=

401

1.180

d)      

1.190

%

=

401

1.190

1.000

607

190

4426

10. Indicati formula contabila corecta privind descarcarea gestiunii cu valoarea materiilor prime date în consum:

a)         

100

601

=

3028

100

b)      

100

601

=

471

100

c)      

100

301

=

601

100

d)      

100

601

=

301

100

11. Ce semnificatie atribuiti rulajului creditor al contului 301 "Materii prime":

a)   materii prime primite cu titlu gratuit

b)   materii prime consumate în procesul de productie

c)   materii prime reprezentând aport în natura

d)   materii prime achizitionate de la terti?

12.  Se descarca gestiunea cu marfurile vândute în regim "en-detail", în valoare de 10.300 LEI, stiind ca marfurile au fost cumparate la un cost de achizitie de 6.925 LEI. Completati formula contabila:

10.300.000

%

=

B

10.300

C

A

D

378

E

4426

a)   A = 371;    B = 707;    C = 7.237,46;    D = 1.418;     E = 1.644,54;

b)   A = 607;    B = 371;    C = 6.925;    D = 1.730,46;     E = 1.644,54;

c)   A = 371;    B = 607;    C = 6.612,54;    D = 1.730,46;     E = 1.957;

d)   A = 707;    B = 371;    C = 6.925;    D = 1.730,46;     E = 1.644,54

13. Se cunosc urmatoarele date despre achizitia unui lot de materii prime: pret de cumparare 1.650 LEI; transport 20% din valoarea bunurilor achizitionate; taxe vamale 15%; TVA 19%. Daca societatea tine evidenta stocurilor la cost de achizitie, care va fi valoarea la care vor fi înregistrate în contabilitate materiile prime achizitionate:

a)   2.277 LEI

b)   2.709,63 LEI

c)   1.650 LEI

d)   1.897,5 LEI?

14. Se achizitioneaza marfuri la cost de achizitie 1000 lei, pentru care se practica un adaos comercial de 20%. Care succesiune de înregistrari este corecta

a)         

1000

371

=

401

1000

200

371

=

378

200

b)      

1000

371

=

401

1000

c)      

1200

371

=

378

1200

d)      

1000

371

=

401

1000

190

4426

=

401

190

15. Se achizitioneaza marfuri din import la cost de achizitie 500$ (1$ = 2,7 LEI), taxe vamale 5%, accize 3%, TVA 19 % achitat în vama. Care este valoarea la care se receptioneaza marfurile:

a)   1.460,03 LEI

b)   1.350 LEI

c)   1.417,5 LEI

d)   1.737,44 LEI?

16. Care din înregistrarile de mai jos este incorecta:

a)         

300

371

=

401

300

b)      

300

345

=

401

300

c)      

300

345

=

711

300

d)      

300

623

=

5121

300

17. Se presupune ca se achizitioneaza marfuri la costul de achizitie de 600 LEI + TVA. La ce valoare vor fi înregistrate în contabilitate marfurile daca se practica un adaos comercial de 50%. Alegeti varianta corecta pentru un angrosist:

a)   900 LEI

b)   1.071 LEI

c)   714 LEI

d)   600 LEI?

18. Ce semnifica înregistrarea contabila?

1.100

371

=

401

1.100

a)   marfurile aduse ca aport de asociati

b)   plusul de marfuri constatat la inventar

c)   marfurile achizitionate de la furnizor

d)   marfurile achizitionate din avans de trezorerie?

19. Se vând produse finite unui client la un pret de vânzare de 12.500 LEI + TVA 19%. Completati formula contabila:

14.875

4111

=

%

14.875

A

12.500

B

2.375

a)      A = 345;                      B = 4427;

b)      A = 711;                      B = 4428;

c)      A = 701;                      B = 4427;

d)      A = 701;                      B = 4428.

20. Se vând marfuri "en-detail", cu încasare în numerar, în valoare de 23.800 LEI (TVA 19% inclus). Completati înregistrarea contabila:

23.800

A

=

%

23.800

B

C

4427

D

a)   A = 4111;     B = 701;     C = 19.278;     D = 4.522;

b)   A = 418;       B = 707;     C = 3.800;     D = 20.000;

c)   A = 5121;     B = 607;     C = 20.000;     D = 3.800;

d)   A = 5311;     B = 707;     C = 20.000;     D = 3.800.

21. La inventarierea marfurilor dintr-un depozit en-gros, s-a constatat un minus cantitativ de 100 kg marfa. a 10 LEI / kg= 1.000 LEI. Mentionati care formula contabila este reprezentativa :

a)         

1.000

601

=

371

1.000

b)      

1.000

607

=

371

1.000

c)      

100

607

=

371

100

d)      

1.000

371

=

607

1.000

22. Bunurile intrate prin donatii sunt evaluate, la intrarea în patrimoniu:


Document Info


Accesari: 4846
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )