Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadImpozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Finante
ALTE DOCUMENTE

BURSA DE VALORI
Controlul financiar
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA UNITATILOR OPERATIVE
CREATIA MONETARA SI OFERTA DE MONEDA
Auditul intern - audit
ANALIZA ECO FIN
Starea sistemului bancar
Functionalitatea mecanismului financiar
FINCIB
FINANTE PUBLICE GRILE REZOLVATE

Impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti

2. Impozitul pe reprezentantele firmelor straine înfiintate în România

Obiectivele cursului: Cunoasterea notiunilor nerezident, reprezentanta straina si a obligatiilor fiscale ce decurg din acest statut.1.                  Nerezidenti. Contribuabili. Sfera de cuprindere. Retinerea impozitului

2.                  Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evit 757n131h are a dublei impuneri

3.                  Impozitul pe reprezentante

1. Contribuabili. Sfera de cuprindere

Nerezidentii care obtin venituri impozabile din România au obligatia de a plati impozit si sunt denumiti în contribuabili.

Sfera de cuprindere a impozitului

    Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit în continuare impozit pe veniturile obtinute din România de nerezidenti, se aplica asupra veniturilor brute impozabile obtinute din România.

Venituri impozabile obtinute din România

Veniturile impozabile obtinute din România, indiferent daca veniturile sunt primite în România sau în strainatate, sunt:

- dividende de la o persoana juridica româna;

- dobânzi de la un rezident;

- dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, daca dobânda este o cheltuiala a sediului permanent;

- redevente de la un rezident;

- redevente de la un nerezident care are un sediu permanent în România, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent;

- comisioane de la un rezident;

- comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent;

- venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate în România, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane;

- venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;

- venituri reprezentând remuneratii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice române;

- venituri din servicii prestate în România, etc.

Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din România de nerezidenti

Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din România se calculeaza, se retine si se varsa la bugetul de stat de catre platitorii de venituri.

Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:

- 5% pentru veniturile din dobânzile la depozitele la termen, certificatele de depozit si alte instrumente de economisire la banci si alte institutii de credit autorizate si situate în România;

- 20% pentru veniturile obtinute din jocurile de noroc;

- 15% în cazul oricaror alte venituri impozabile obtinute din România.

Venitul brut este venitul care ar fi fost platit unui nerezident, daca impozitul nu ar fi fost retinut din venitul platit nerezidentului.
Impozitul se calculeaza, respectiv se retine în momentul platii venitului si se vireaza la bugetul de stat pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care s-a platit venitul. Impozitul se calculeaza, se retine si se varsa, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României, valabil în ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti.

Pentru orice venit impozitul ce trebuie retinut este impozit final.

            Scutiri

Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti urmatoarele venituri:

- dobânda pentru depunerile la vedere în cont curent de la banci sau alte institutii de credit din România;

- dobânda la instrumentele/creditele externe, titlurile de creanta reprezentând credite externe, contractate direct sau prin emisiuni de titluri ori obligatiuni, precum si dobânda aferenta emisiunilor de titluri de stat pe piata interna si externa de capital, cu conditia ca aceste instrumente/titluri sa fie emise si/sau garantate de Guvernul României, consiliile locale, Banca Nationala a României, de banci care actioneaza în calitate de agent al Guvernului român.

    c) dobânda la instrumente/titluri de creanta emise de o persoana juridica româna, daca instrumentele/titlurile de creanta sunt tranzactionate pe o piata de valori mobiliare recunoscuta si dobânda este platita unei persoane care nu este o persoana afiliata a emitatorului instrumentelor/titlurilor de creanta;

    d) premiile unei persoane fizice nerezidente obtinute din România, ca urmare a participarii la festivalurile nationale si internationale artistice, culturale si sportive finantate din fonduri publice;

    e) premiile acordate elevilor si studentilor nerezidenti la concursurile finantate din fonduri publice, etc;   

2. Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evit 757n131h are a dublei impuneri

Daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care România a încheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din România nu poate depasi cota de impozit, prevazuta în conventie, care se aplica asupra acelui venit.

În situatia în care cotele de impozitare din legislatia interna sunt mai favorabile decât cele din conventiile de evitare a dublei impuneri se aplica cotele de impozitare mai favorabile.

Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit certificatul de rezidenta fiscala.

Macheta certificatului de rezidenta fiscala pentru rezidentii români, precum si termenul de depunere de catre nerezidenti a documentelor de rezidenta fiscala, emise de autoritatea din statul de rezidenta al acestora, se stabilesc prin norme.

Declaratii anuale privind retinerea la sursa

Platitorii de venituri care au obligatia sa retina la sursa impozitul pentru veniturile obtinute de contribuabili din România trebuie sa depuna o declaratie la autoritatea fiscala competenta pâna la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care s-a platit impozitul.

Certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti

Orice nerezident poate depune o cerere la autoritatea fiscala competenta prin care va solicita eliberarea certificatului de atestare a impozitului platit catre bugetul de stat de el însusi sau de o alta persoana, în numele sau.

Autoritatea fiscala competenta are obligatia de a elibera certificatul de atestare a impozitului platit de nerezidenti.

Forma cererii si a certificatului de atestare a impozitului platit de nerezident, precum si conditiile de depunere, respectiv de eliberare sunt stabilite prin norme.

3. Impozitul pe reprezentante

Contribuabili

Orice persoana juridica straina, care are o reprezentanta autorizata sa functioneze în România, potrivit legii, are obligatia de a plati un impozit anual.
Stabilirea impozitului

Suma de plata

Impozitul pe reprezentanta pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilita pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României, valabil în ziua în care se efectueaza plata impozitului catre bugetul de stat.

În cazul unei persoane juridice straine, care în cursul unui an fiscal înfiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta în România, impozitul datorat pentru acest an se calculeaza proportional cu numarul de luni de existenta a reprezentantei în anul fiscal respectiv.

Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale

Orice persoana juridica straina are obligatia de a plati impozitul pe reprezentanta la bugetul de stat, în doua transe egale, pâna la datele de 20 iunie si 20 decembrie.

Orice persoana juridica straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta are obligatia de a depune o declaratie anuala la autoritatea fiscala competenta, pâna la data de 28, respectiv 29 februarie a anului de impunere.

Orice persoana juridica straina, care înfiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta în cursul anului fiscal, are obligatia de a depune o declaratie fiscala la autoritatea fiscala competenta, în termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost înfiintata sau desfiintata.

Reprezentantele sunt obligate sa conduca evidenta contabila prevazuta de legislatia în vigoare din România.

Teste de autoevaluare:

1. Termenul de plata al impozitului pe veniturile  obtinute din Romania de nerezidenti este:

a.       data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri;

b.      data de 25 inclusiv a lunii in care se platesc aceste venituri;

c.       data de 25 inclusiv ale lunii urmatoare trimestrului pentru care se platesc aceste venituri.

2. Impozitul pe veniturile  obtinute din Romania de nerezidenti este:

                         a.      un impozit cu stopaj la sursa;

                        b.      un impozit care se suporta de catre platitorul de venituri;

                         c.      un impozit indirect.

Raspunsuri corecte: 1 a, 2 a.
Document Info


Accesari: 3228
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )