Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
MEDIUL INCONJURATOR

geografie


! 
Mediul inconjurator

Continut:

            1.1.Ce este mediul?

            1.2.Factorii geoecologici

   1.3.Tipurile de medii pe Terra si bazinele turistice

Obiective:

Ř      Cunoasterea si însusirea corecta a notiunii de mediu

Ř      Întelegerea cauzala a variabilitatii tipurilor de medii pe Terra

Ř      Însusirea unor metode de cuantificare a potentialului turistic al tipurilor de medii

Ř      Localizarea bazinelor turistice

Ř      Constientizarea studentilor cu privire la erorile unor practici economice, turistice, care au condus la consumul capitalului natural sau construit

Ř      Adoptarea unei atitudini optim 20220h73u iste, practice, durabile cu privire la necesitatea respectarii calitatii  mediului în derularea activitatilor turistice în diferite regiuni ale Terrei, implicit în România

 1. 1. Ce este mediul?

            Termenul de mediu este întâlnit în limba engleza "environment" dar si în franceza "enivonnement", care l-au impus pe plan mondial si reprezinta ansamblul de elemente naturale sau artificiale care conditioneaza viata omului (Larousse). Uneori este utilizata notiunea de ambient, care are însa mai mult un sens socio-cultural si psihologic.

            Mediul înconjurator reprezinta totalitatea componentelor naturale si cele construite sau modificate de om prin activitatile sale, care se interconditioneaza reciproc si determina conditiile de viata, munca, nevoi spirituale.

 Mediul înconjurator cuprinde:

 1. mediul natural alcatuit din componente primare sau abiotice: litosfera, apa, aerul,  derivate: pedosfera si biotice: vietuitoarele si plantele;
 2. Mediul antropizat ce cuprinde spatiul influentat sau modificat partial de fiinta umana: terenurile agricole, traseele turistice, lacurile antropice etc.;
 3. Mediul antropic reprezentat de sistemele create prin schimbarea aproape totala a mediului natural: asezarile umane, statiunile turistice, parcurile de distractii.

1.2.Factorii geoecologici

            Mediile Terrei sunt rezultatul actiunii factorilor de mediu sau geoecologici, care prin influenta combinata determina functionarea fiecarui component dar si a ansamblului însusi al factorilor geoecologici.

            Factorii geoecologici reprezinta un fenomen sau orice component din natura de origine fizico-mecanica, chimica sau biologica care actioneaza direct/indirect, pozitiv/negativ, asupra unui individ, populatie, ecosistem, component.

            In functie de  componentele principale ale mediului, factorii se structureaza în: factori abiotici si biotici. Pentru activitatile turistice acestia pot avea un rol restrictiv sau favorizant.

1.2.1. Factori abiotici

1.Factorii cosmici

 Majoritatea proceselor care conduc la definirea mediilor terestre sunt determinate de succesiunea pozitiilor în care se afla Pamântul fata de Soare, precum si de ordinul de marime al modificarilor pe care le exercita Luna asupra succesiunilor acestor pozitii. Problema raporturilor mentionate este extrem de complexa prin particularitatile specifice ale atmosferei, hidrosferei, suprafetei uscatului si biomasei.

Soarele influenteaza toate componentele mediului înconjurator prin procese termonucleare, câmpuri electromagnetice, radiatii etc. Pentru activitatile turistice soarele este un factor care determina sezonalitatea, durata sejurului, activitatile de agrement,  fiind resursa de baza a  turismului heliomarin.

2.Factorii climatici

a. Compozitia atmosferei este deosebit de importanta pentru viata, dar si pentru alte procese fizico-chimice ale Terrei. Gazele care alcatuiesc atmosfera sunt elemente indispensabile în procesul respiratiei si fotosintezei, pedogenezei. Compozitia naturala a atmosferei este modificata de prezenta unor gaze toxice eliminate de activitatile umane, care devin factori nocivi pentru mediile Terrei. Compozitia atmosferei restrictioneaza turismul în momentul când exista impuritati si favorizeaza afacerile din turismul montan, heliomarin etc., unde puritatea, ionizarea potenteaza calitatea produsului turistic.

b. Factorii climatici includ actiunea conjugata a luminii, temperaturii, umiditatii, precipitatiilor  si vânturilor, care difera în raport cu pozitia pe glob, latitudine, configuratie regionala.

c. Temperatura aerului  si solului  asigura procesele vitale ale plantelor: germinarea, cresterea, fotosinteza etc. Temperaturile maxime si minime constituie valori extreme între limitele carora organismele pot supravietui. Temperatura optima este cea mai favorabila dezvoltarii organismelor. Pentru animale, termicitatea mediului influenteaza fenomenele biologice (cresterea, reproducerea, napârlirea, migratiile). În cadrul turismului, acest factor trebuie sa constituie o preocupare, fapt pentru care se cere informarea turistului  cu privire la valorile acesteia, corelat cu nebulozitatea, caracteristicile vântului, iar de multe ori afacerea turistica trebuie sa fie dimensionata în raport cu dinamica temperaturii.

!

 
d. Precipitatiile asigura inputul pentru rezervele de apa ale hidrosferei, solurilor si deci biosferei. Ele sunt parte componenta a circuitului hidrologic. Variabilitatea în spatiu si timp determina: adaptari ale plantelor si animalelor, tipuri de activitati antropice, iar prin procesele mecanice modeleaza scoarta terestra.

Direct, între acest factor si turism se nasc mai mult relatii de restrictivitate din partea regimului precipitatiilor, care reprezinta unul dintre variabilele care determina aparitia sezonalitatii, alaturi de radiatia solara, temperatura.

Precipitatiile lichide sunt importante indirect pentru turism, deoarece ele asigura dezvoltarea plantelor, regimul hidrologic al râurilor si pot deveni risc în cazul unor caderi rapide sau îndelungate ce pot declansa inundatii, alunecari de teren etc. Precipitatiile solide sunt direct  si pozitiv legate de turismul montan, de sporturile de iarna, însa  au un risc potential dat de avalanse sau caderile abundente ce pot bloca transporturile, veriga de baza în deplasarea turistilor catre destinatiile de vacanta.

e. Umiditatea  din atmosfera permite diferentierea unor plante, organisme pe spatiile latitudinale si altitudinale ale Terrei, degradeaza infrastructura de cazare turistica sau potenteaza unele resurse naturale turistice.

            f. Vânturile participa la distributia temperaturii, umiditatii mediilor Terrei. Vântul are un rol mecanic, prin care modeleaza scoarta terestra. Pentru plante si unele animale, el participa la reglarea transpiratiei si la înmultirea, polenizare sau  limitarea raspândirii acestora. În functie de viteza si durata plantele se adapteaza, prin reticularea în mediile alpine si subalpine cât si în cele subpoare.

Cunoasterea si mediatizarea caracteristicilor eoliene este necesara pentru turism, în momentul planificarii  afacerilor turistice sau a activitatilor în diferite tipuri de turism.

3. Factorii hidrologici

. Indiferent de starea de agregare apa are roluri multiple:

Ř      prin proprietatile fizico-chimice participa activ la toate procesele vitale;

Ř      constituie parte de baza a materiei vii (si nu numai) în proportii de la 45% la 95%;

Ř      aliment care sintetizeaza substantele organice si transporta substantele si produsii de dezasimilatie;

Ř      termoreglare.            Apele curgatoare au actiune limitativa (inundatii) sau stimulativa (vegetatia hidrofila) în dezvoltarea comunitatilor de plante.

Sistemele hidrologice terestre sunt implicate în circuitul apei în natura. Pentru litosfera, apa devine un factor de modelare bazat pe input (precipitatii) si output (pierderile de apa). Între aceste doua etape apa este stocata în sol, lacuri, ape subterane si transferata  prin infiltratii, curgeri, percolatie. Apa actioneaza asupra reliefului prin puterea de transport, eroziune si depunere.

În cadrul activitatilor turistice, apa este resursa alimentara, de igienizare, de admirare (cascade, lacuri, golfuri, valuri-talasoterapie) sau tratament (apele marine, minerale, termale), agrement (înnot, rafting, canoeing, scufundari, calatorii subacvatice).

4. Factorii edafici

Solul este suportul si mijlocul de hranire al unor  plantelor animale. Compozitia chimica, continutul ionic (pH),  structura, textura determina o repartitie neuniforma a plantelor si mero-organismelor.

Pentru animale, importanta lor decurge atât din structura fizica a solului, cât si a vegetatiei fixate pe acestea. În functie de modul cum îsi desfasoara viata, unele animale prefera solurile cu structura dura (gasteropode, sopârle) sau mai putin dura, iar unele traiesc în mediul subteran (cârtita, viermi).

            În cadrul activitatilor turistice, solul este un factor care  asigura indirect sursele alimentare, tipurile de peisaje, în special pentru turismul rural etc.

5. Factorii  orografici

Prin extinderea sa relieful creeaza la scara planetara doua medii diverse, continental si oceanic.

 La rândul lor, acestea cuprind macroformele de relief cum sunt muntii, dealurile, podisurile, câmpiile etc., continuate de microforme de relief exprimate de relieful carstic, pe loess, arenicol etc. Acestea sunt resurse turistice, dar si factori care dimensioneaza sau tipologizeaza activitatile turistice.

Expozitia, modul de orientare al versantilor determina schimbari cantitative în intrarile de lumina, caldura, umiditate si intensitatea vântului. Pentru turismul montan si mai ales pentru  sporturile de iarna, expozitia nordica (emisfera N) sau sudica (emisfera S) devine pretabila amenajarii pârtiilor de schi.

            Înclinarea pantelor determina caracterul biocenozelor, microclimatelor, fenologia plantelor si posibilitatile de utilizare economica (înclinarea  mai mica de 2% este favorabila tuturor tipurilor de constructii, iar cele mai mari de 70%  impune evitarea constructiilor grele, iar în functie de caracteristicile ei se semnalizeaza traseele turistice sau pârtiile de schi).

!

 
1.2.2.Factorii biotici

Componenta si extinderea mediului biotic intervine în unele procese de pedogeneza, morfogeneza si chiar al biosferei însusi. Prin factorii biotici se poate întelege totalitatea  relatiilor care se creeaza între organismele vii si influenta lor în mediu. Factorii biotici au un rol hotarâtor în existenta biosferei si pot interactiona favorabil (cooperare) sau nefavorabili (competitie).

a. Din acest punct de vedere biosfera este structurata pe doua nivele mari: plante si animale.

Modul de raspândire al indivizilor în spatiu se realizeaza în functie de limitele de toleranta pe care acestia le au fata de factorii abiotici si interactiunile, comportamentul lor cu alte grupe de organisme. Ea poate merge de la o distributie uniforma (padure matura), la una întâmplatoare (protozoare) sau grupata, cea mai raspândita în natura.

Factorii biotici au un rol constructiv sau distructiv asupra, solului, litosferei. Astfel, prin descompunerea lor se formeaza humusul, element esential pentru fertilitatea solului. Unele plante extrag din sol anumite substante care pot saraci solul, (practicarea unor monoculturi).  Unele vietuitoare creeaza microforme de relief sau modifica structura solurilor prin compactizare sau afânare. Elementele biotice contribuie la instalarea unor procese geomorfologice  prin eroziune (cararile din munti ale unor animale), prabusiri, rostogoliri (arborii instalati pe stânci) sau dimpotriva stabilizeaza versantii prin sistemele radiculare sau contribuie la aparitia dunelor de nisip în desert.

 Asupra apei, biosfera este raspunzatoare de procesul de eutrofizare, dar si de schimbarea caracteristicilor dinamicii unor râuri (barajele create de castori).

 Între biosfera si atmosfera exista un schimb permanent de gaze, sistemul de reglare al circuitului carbonului, oxigenului, metanului  fiind extrem de important. Rolul biosferei în reglarea caracteristicilor termale (padurea), ale umezelii sunt cunoscute la scara mare dar mai ales de microclimat.

Factorii biotici sunt resurse ecoturistice valoroase, cautate în prezent de turisti. Managementul acestor resurse trebuie sa tina cont de particularitatile comportamentale si sa micsoreze episoadele cu risc (vizitarea ecosistemelor tropicale are loc în mare parte noaptea cu mijloace care sa asigure siguranta turistilor).

b. Factorul antropic

            Omul actioneaza direct sau indirect asupra geoecosistemului, creând prin ansamblul activitatilor sale o modelare a mediului.

            Interventia omului este inevitabila sau chiar necesara, însa cunoasterea efectelor globale care capata aspecte dinamice ireversibile trebuie însotita de cunoasterea efectelor locale (modulul II).

 

1.3. Tipuri de medii ale Terrei si bazinele turistice

Pe Terra exista unitati complexe ale mediului geografic, la nivelul uscatului sau apei, aflate într-un angrenaj de relatii structurale, functionale, evolutive reflectate prin peisaje specifice.

Mediul  natural este diferit structurat, pe diverse niveluri de integrare a vietii (mediul cosmic=fortele fizice care provin din spatiul cosmic (radiatia solara, radiatiile cosmice); mediul geofizic= fortele fizice dependente de alcatuirea Pamântului (forta gravitationala, miscarea de rotatie a Pamântului, câmpul magnetic, tectonica placilor, compozitia si structura crustei terestre; mediul orografic =formele de relief ale suprafetei scoartei terestre; mediul edafic=compozitia si structura solului; mediul hidrologic=hidrosfera, apa sub toate formele sale; mediul climatic = distributia  geografica a valorilor temperaturii si umiditatii pe Terra; mediul biocenotic=totalitatea fiintelor vii).

Pentru turism, cea mai evidenta tipologizare a mediilor este data de vegetatie si clima, apoi de relief.

Pe substratul mediilor naturale se grefeaza mediile antropizate si antropice. 

1.3.1.Mediile din zona temperata

Se desfasoara între 30o Lat. N/S (zona calda) si 60o Lat. N/S (zona rece), acoperind o mare suprafata a Eurasiei, Americii de Nord, sudul Americii de Sud etc. Se caracterizeaza prin anotimpuri distincte, cu ierni friguroase si veri calde. Ele se divid în trei tipuri de medii:

Ř      temperat-oceanic este specific regiunilor de tarmuri ale oceanelor, având extindere mai mare pe fatadele vestice. Este marcat de ierni moderate, veri calde si precipitatii aproape în tot timpul anului, aduse de vânturile de vest. Vegetatia naturala este reprezentata prin paduri de foioase, cu frunze cazatoare. Apele curgatoare au debite regulate alimentate de precipitatii tot timpul anului. Statele situate în aceste zone poseda resurse turistice valoroase, pornind de la orase (Londra, Paris, Vancouver etc., arii protejate,  plajele de pe "Coasta de Argint" a Frantei, Southapton si Bristol-Marea Britanie, centre cultural istorice. St. Nazaire etc.

Ř      Mediul temperat-continental cuprinde spatii mari situate în interiorul continentelor. Climatul este caracterizat prin ierni friguroase si veri calduroase si secetoase. Vegetatia naturala cuprinde paduri de rasinoase (taiga), izolat foioase, iar pe spatiile joase apar formatiunile de stepa si prerie. Râurile au un regim neregulat, îngheata în timpul iernii, produc inundatii primavara datorita topirii zapezilor, iar  vara debitele scad din cauza secetelor. Turismul se dezvolta în orasele mari- Moscova, Bucuresti, Budapesta etc. (turism cultural sau de afaceri), unele statiuni balneoclimaterice, legate de prezenta resurselor balneare, situri istorice, parcuri de distractii sau areale pentru turismul de week-end, arii protejate.

Ř     

!

 
Mediul mediteranean face tranzitia între climatele temperate si cele tropicale, de unde si numele de climat subtropical. Verile sunt foarte calde si secetoase, iernile blânde si ploioase. Vegetatia naturala este formata din paduri cu frunze verzi, dar deosebit de fragile din cauza incendiilor, ceea ce a condus la instalarea formatiunilor degradate de maquis  si garrica. Apele curgatoare au debite foarte neregulate. Dat fiind faptul ca cele mai multe din aceste areale prezinta zone de litoral, aceste medii sunt extrem de cerute pentru turismul helio-marin (Franta, Italia, Grecia, Spania, California, Japonia, Australia, Argentina etc.), la care se adauga centrele cultural-istorice, marturii ale unei locuiri vechi-Europa sudica (Roma, Atena) Turcia, Mesopotamia (Iran, Irak), nordul Africii (Egipt, Maroc).

1.3.2. Mediile intertropicale

            Se desfasoara de o parte si de alta a ecuatorului, pâna la limita cu mediile temperate (mediteraneene).În general, acestea sunt cerute pe piata ecoturistica sau a turismului helio-marin.

Ř      Mediul padurilor umede dense ocupa regiunile ecuatoriale umede tot timpul anului, cu paduri permanent verzi, cu o specii exotice. Climatul umed, cu temperaturi ridicate tot timpul anului determina dezvoltarea celui mai diversificat biom. Solurile nu sunt fertile din cauza lipsei litierei. Fauna cuprinde: primate, carnivore mari, insecte, reptile si pasari, resurse ecoturistice  de baza. Bazinele turistice se concentreaza în Indonezia, Melanezia, Gabon, R. Congo, Amazonia.

Ř      Mediul padurilor umede deschise se afla între padurile umede dense si savane. Climatul se caracterizeaza prin doua sezoane calde, unul umed si unul secetos. Fauna climatului cald si traditiile populatiilor din aceste medii constituie premisele dezvoltarii turismului în natura, ecoturismului, turismului cultural.

Ř      Mediul insulelor tropicale, caracterizat prin climate tropicale umede, paduri tropicale permanent verzi, durata mare de stralucire a soarelui pe tot parcursul anului a generat conditii excelente pentru turismul 3S (soare, nisip, mare),  situat pe locul întâi în topul destinatiilor turistice, iar cele mai izolate au fost convertite în ultimele decenii în arii protejate care devin compatibile cu ecoturismul (Canare, Seychelles, Mauritius, Bali, Bora Bora, Ceylon etc.).
Ř      Mediul de savana este dominat de ierburi înalte si padurile parc. Climatul are 2 si 3 sezoane: cald si uscat, cald si umed, racoros si uscat. Vegetatia uscata si temperaturile înalte pot genera incendii, fapt care împiedica proliferarea padurilor. Solurile rosii de savana sunt relativ fertile. Savana ramâne o destinatie ceruta în ecoturism: Kenya, Tanzania, Madagascar, India, Venezuela.

Ř      Mediul desertic se formeaza acolo unde precipitatiile sunt reduse (125mm/an) si solurile sunt poroase, astfel ca evaporarea este mai mare decât ploile. Oscilatiile diurne ale temperaturilor, ploile rare dar violente, vânturile permanente modeleaza relieful si permit aparitia unei vegetatii si faune sarace adaptate la conditiile restrictive. Oazele, cu traditiile localnicilor, vechile asezari sunt importante pentru turism.

1.3.3.Mediile polare si subpolare

            Situate în jurul Polului Sud (domeniul Antarctic continental si oceanul din jur) si a Polului Nord (Oceanul Arctic si teritoriile din jur) au un climat rece ce limiteaza dezvoltarea arborilor.

Ř      Mediul subpolar este caracterizat de peisaje de tundra, silvotundra, cu râuri care îngheata cea mai mare parte din an, soluri scheletice. Triburile de eschimosi din Arhipelagul Canadian, Alaska, sau teritoriile Siberiei sunt cerute pe piata turistica actuala (ecoturism).

Ř       Mediul polar este dominat de calotele glaciare cu o grosime ce poate atinge 4000 m. Viata este reprezentata prin plancton, mamifere (balene) si pesti. Fauna cuprinde mamifere (urs polar, vulpe polara- Polul Nord), pasari (pinguinul-Polul Sud), apreciate de adeptii turismului în natura.

1.3.4. Mediile montane

            Caracterizeaza muntii înalti, indiferent de zona climatica,  având temeperaturi coborâte,  favorizeaza existenta ghetarilor montani, în zona temperata pe peste 3000m si 5000m în zona calda. Vegetatia se succede pe verticala de la paduri de foioase, conifere pâna la pajisti alpine, fiind mediu propice pentru o fauna diversa. Ionizarea puternica/aerosolii, mediul putin afectat de activitatile antropice permit utilizarea climatului tonic stimulativ în statiunile climaterice, asociate cu sporturile de iarna sau cu apele minerale/termale în statiunile balneo-climaterice, iar pentru ariile protajate, ecoturismul sau turismul montan. Diversitatea tipurilor de turism este completata de vestigiile vechi (Machu Pichu), religioase (bisericile din lemn din Maramures), traditii (Muntii Anzi), astfel ca se poate spune ca acest mediu este la fel de cerut ca cel tropical insular sau mediteraneean.

Rezumat

            Mediul înconjurator reprezinta totalitatea componentelor naturale si cele construite sau modificate de om prin activitatile sale, care se interconditioneaza reciproc si determina conditiile de viata, munca, nevoi spirituale.

            Mediul înconjurator cuprinde:

 1. !

   
  mediul natural alcatuit din componente primare/abiotice: litosfera, apa, aerul,  derivate: pedosfera si biotice: vietuitoarele si plantele;
 2. Mediul antropizat ce cuprinde spatiul influentat sau modificat partial de fiinta umana: terenurile agricole, traseele turistice, lacurile antropice etc.;
 3. Mediul antropic reprezentat de sistemele create prin schimbarea aproape totala a mediului natural: asezarile umane, statiunile turistice, parcurile de distractii.

            Factorii geoecologici reprezinta un fenomen sau orice component din natura de origine fizico-mecanica, chimica sau biologica care actioneaza direct/indirect, pozitiv/negativ, asupra unui individ, populatie, ecosistem, component.

            In functie de  componentele principale ale mediului, factorii se structureaza în: factori abiotici (cosmici-Soare, Luna; climatici, hidrologici, edafici) si biotici (plante, animale si om). Pentru activitatile turistice acestia pot avea un rol restrictiv sau favorizat.

Pe Terra exista unitati complexe ale mediului geografic, la nivelul uscatului sau apei, aflate într-un angrenaj de relatii structurale, functionale, evolutive reflectate prin peisaje specifice.

Mediul  natural este diferit structurat, pe diverse niveluri de integrare a vietii:

mediul cosmic=fortele fizice care provin din spatiul cosmic (radiatia solara, radiatiile cosmice;

mediul geofizic= fortele fizice dependente de alcatuirea Pamântului (forta gravitationala, miscarea de rotatie a Pamântului, câmpul magnetic, tectonica placilor, compozitia si structura crustei terestre;

mediul orografic =formele de relief ale suprafetei scoartei terestre;

mediul edafic=compozitia si structura solului;

mediul hidrologic=hidrosfera, apa sub toate formele sale;

mediul climatic = distributia  geografica a valorilor temperaturii si umiditatii pe Terra; mediul biocenotic=totalitatea fiintelor vii.

Pentru turism, cea mai evidenta tipologizare a mediilor este data de vegetatie si clima, apoi de relief.

            Mediile din zona temperata includ:

Ř      temperat-oceanic este specific regiunilor de tarmuri ale oceanelor, având extindere mai mare pe fatadele vestice. Statele situate în aceste zone poseda resurse turistice valoroase, pornind de la orase (Londra, Paris, Vancouver etc., arii protejate,  plajele de pe "Coasta de Argint" a Frantei, Southampton si Bristol-Marea Britanie, centre cultural istorice. St. Nazaire etc.

Ř      Mediul temperat-continental cuprinde spatii mari situate în interiorul continentelor. Turismul se dezvolta în orasele mari- Moscova, Bucuresti, Budapesta etc. (turism cultural sau de afaceri), unele statiuni balneoclimaterice, legate de prezenta resurselor balneare, situri istorice, parcuri de distractii sau areale pentru turismul de week-end, arii protejate.

Ř      Mediul mediteranean face tranzitia între climatele temperate si cele tropicale, de unde si numele de climat subtropical. Dat fiind faptul ca cele mai multe din aceste areale prezinta zone de litoral, aceste medii sunt extrem de cerute pentru turismul helio-marin (Franta, Italia, Grecia, Spania, California, Japonia, Australia, Argentina etc.), la care se adauga centrele cultural-istorice, marturii ale unei locuiri vechi-Europa sudica (Roma, Atena) Turcia, Mesopotamia (Iran, Irak), nordul Africii (Egipt, Maroc).

            Mediile intertropicale sunt cerute pe piata ecoturistica sau a turismului helio-marin.

Ř      Mediul padurilor umede dense ocupa regiunile ecuatoriale umede tot timpul anului, cu paduri permanent verzi, cu o specii exotice, resurse ecoturistice  de baza. Bazinele turistice se concentreaza în Indonezia, Melanezia, Gabon, R. Congo, Amazonia.

Ř      Mediul padurilor umede deschise se afla între padurile umede dense si savane si constituie premisele dezvoltarii turismului în natura, ecoturismului, cultural.

Ř      Mediul insulelor tropicale (Anexa I) caracterizat prin climate tropicale umede, paduri tropicale, permanent verzi, este caracteristic turismului 3S (soare, nisip, mare),  dar care au fost convertite în ultimele decenii în arii protejate utilizate în turismul în natura (Canare, Seychelles, Mauritius, Bali, Bora Bora, Ceylon etc.).

Ř      Mediul de savana este pretabil mai ales în ecoturism: Kenya, Tanzania, Madagascar, India, Venezuela.

Ř      Mediul desertic carcaterizat de conditii restrictive este cerut pentru oaze, cu traditiile localnicilor, vechile asezari.

            Mediile polare si subpolare, situate în jurul Polului Sud (domeniul Antarctic continental si oceanul din jur) si a Polului Nord (Oceanul Arctic si teritoriile din jur) sunt cuprinse în programele turistice din America, Australia, Rusia si tarile scandinavice.

            Mediile montane, caracterizeaza muntii înalti, indiferent de zona climatica  favorizeaza existenta ghetarilor montani, în zona temperata pe peste 3000m si 5000m în zona calda. Vegetatia se succede pe verticala de la paduri de foioase, conifere pâna la pajisti alpine, fiind mediu propice pentru o fauna diversa. Diversitatea tipurilor de turism este completata de vestigiile vechi (Machu Pichu), religioase (bisericile din lemn din Maramures), traditii (Muntii Anzi), astfel ca se poate spune ca acest mediu este la fel de cerut ca cel tropical insular sau mediteraneean.

Pe substratul mediilor naturale se grefeaza mediile antropizate si antropice, iar destinatiile turistice ca si specializarea acestora reprezinta rezultatul interconditionarilor dintre potentialul turistic al mediilor si dezvoltarea societatii umane.

Autoevaluare

1. Completati tabelul de mai jos si dati exemple de restrictivitate sau favorizare a factorilor geoecologici asupra turismului.Nr crt.

Factor geoecologic

Restrictioneaza

a. direct b. indirect

Favorizeaza

a. direct b. indirect

1

Soarele

a.Durata expunerii la soare

b.

a.drumetiile

2

Temperatura

3

Precipitatiile

4

Vântul

5

Apele curgatoare

6

Apele marine

7

Solul

8

relieful

9

Plantele

10

Animalele

11

Omul

2. Adaugati listei din text alte destinatii care se gasesc în mediile temperate, calde, reci.

3. Alegeti cea mai potrivita definitie a mediului. Sustineti alegerea prin gasirea a doua  motive.

4. Care este factorul geoecologic determinant al turismului.

5. Definiti tipurile de mediu.

6.Enumerati patru destinatii din mediul montan din Europa, America, Asia.

7. Ierarhizati, dupa fluxul turistic mediul cel mai cerut de turisti dupa 2000.

8. Enumerati trei dintre activitatile turistice compatibile cu mediu si trei incompatibile.

9.Care din cele patru scenarii privind raportul dezvoltarii turismului cu mediul înconjurator este cel mai pretabil pentru ecoturism. Motivati alegerea d-voastra.

Tema de control: Privire comparativa asupra mediului subalpin- alpin si de depresiune din Muntii Carpati (Exemplu: Muntii Rodnei-Deprsiunea Maramures)

 (Referat)

Planul temei

1.   Caracteristici naturale

 1. Habitate umane
 2. Resurse turistice
 3. Rolul factorului antropic
 4. Ierarhizarea destinatiilor dupa gradul de umanizare

Materiale de utilizat: Enciclopedia geografica-volumul II, Resurse turistice ale României (M. Cândea),  Ghidul aplicatiei practice pentru anul II, III al Facultatii de Geografie,  Internet etc.


loading...Document Info


Accesari: 17027
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )