Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadPlanificare calendaristica orientativa la geografie

geografie
ALTE DOCUMENTE

DELTA DUNARII
Climatele Terei
AURORELE POLARE
Padurile
Vatra Dornei, judetul Suceava
Los Angeles
Catedrala Notre-Dame din Paris
ELVEŢIA
Tara de dincolo de neguri
Poluarea Aerului - geografie si geologie

Aria curriculara: Om si societate

Disciplina: Geografie

Clasa : a IV-a

Nr.de ore pe saptamana : 1 ora

Planificare calendaristica orientativa
Nr.crt

Unitatea de invatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr.de ore

Saptamana

Observatii

1.

Elemente de geografie a orizontului apropiat si local

1. 1;1.2 ;1.3 ;1.4 ;1.5 ;1.6 ;2.1 ;2.2 ;2.3 ;2.4 ;2.5 ;2.6 ;3.1 ;3.2 ;3.3 ;4.1 ;4.2 ;

 • Linia orizontului. Punctele cardinale
 • Orientarea in orizontul apropiat
 • Planul
 • Harta.Harta orizontului local
 • Caracteristici geografice ale orizontului local
 • De la orizontul local la tara
 • Recapitulare-proiect,,orizontul local''
 • Evaluare

5

2.

Elemente de geografie ale planetei Pamant

1.3 ;1.4 ;1.5 ;2.1 ;2.3 ;2.4 ;2.5 ;3.1 ;3.3 ;4.1 ;4.2 ;

 • Terra- planeta oamenilor
 • Europa
 • Romania si tarile vecine
 • Recapitulare-proiect,, U.E''
 • evaluare

4

3.

Elemente de geografie a Romaniei- Relieful

1.4 ;1.5 ;1.6 ;2.2 ;2.3 ;2.4 ;2.5 ;3.1 ;3.2 ;3.3 ;4.1 ;4.2 ;

 • Caracteristicile generale ale reliefului
 • Muntii Carpati
 • Dealurile si podisurile
 • Depresiunea colinara a Transilvaniei - studiu de caz
 • Campiile
 • Recapitulare-fisa de observare,,Pe cararile patriei''
 • Evaluare

8

4.

Elemente de geografie a Romaniei.

Apele, clima, vegetatia naturala si animalele salbatice

1.3 ;1.4 ;1.5 ;2.1 ;2.2 ;2.3 ;2.4 ;3.1 ;3.2 ;3.3 ;4.1 ;4.2 ;

 • Apele curgatoare. Dunarea si Delta Dunarii
 • Lacurile. Marea Neagra
 • Clima. Vegetatia naturala si animalele salbatice
 • Recapitulare-proiect,,Calendarul naturii''
 • Evaluare

5

5.

Elemente de geografie a Romaniei. Oameni si locuri

1.3 ;1.4 ;1.5 ;2.2 ;2.3 ;2.4 ;3.1 ;3.2 ;3.3 ;4.1 ;4.2 ;

 • Locuitorii si asezarile omenesti. Organizarea administrativ-teritoriala a tarii
 • Bucuresti- capitala tarii
 • Localitatea natala
 • Recapitulare-proiect,,Ma mandresc ca sunt roman ''
 • Evaluare

5

6.

Elemente de geigrafie a Romaniei. Resurse naturale si activitati ale oamenilor

1.3 ;1.5 ;2.1 ;2. 2 ;2.3 ;2.4 ;3.1 ;3.2 ;3. 3 ;4.2 ;

 • Activitati industriale
 • Activitati agricole. Vanatul si pescuitul
 • Transporturile. Caile de comunicatie
 • Turismul. Comertul
 • Recapitulare
 • Evaluare
 • Recapitulare finala
 • Imi place sa invat la geografie !

7

I

Proiectarea unitatilor de invatare

Unitatea de invatare : Element 343o1424d e de geografie a orizontului apropiat

Nr.de ore : 8 ore Perioada..............

Nr. crt

Detalieri de continut

Ob. ref.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Obs.

1.

Linia orizontului. Punctele cardinale

1.1;1.3;2.1;3.1;

-ex de localizare empirica (pe teren) a elementelor din orizontul imediat, local si apropiat

-ex de localizare cu ajutorul punctelor cardinale

-observarea dirijata si nedirijata a elementelor din orizontul imediat

-descrierea succinta a unui element observat olosind termenii specifici

-manual, caiet, ilustratii, fotografii

-conversatia, observatia dirijata, exercitiul, demonstratia, jocul, invatarea intuitiva

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individula

-observarea sistematica

-proba scrisa de evaluare formativa

(fisa de lucru0

2.

Orientarea in orizontul apropiat

 • Repere naturale si artificiale

1.1 ;1.2 ;1.3 ;2.1 ;4.2 ;

-recunoasterea si localizarea unor elemente apartinand spatiului imediat, apropiat si local

-ex de apreciere empirica (pe teren) si de masurare a unor distante accesibile

-localizarea unor din orizontul imediat apropiat, local si cu ajutorul unor repere

-observarea dirijata si nedirijata a unor elemente din natura

-manual, ilustratii , brosura

-conversatia, observatia dirijata, exercitiul, demonstratia, jocul, invatarea prin descoperire

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individula

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-proba scrisa de evaluare formativa (fisa de lucru)

3.

Planul

1.2 ;1.3 ;2.1 ;2.2 ;3.2 ;

-ex de apreciere empirica si de masurare a unor distante accesibile

-ex de localizare din orizontul imediat cu ajutorul punctelor cardinale

-realizarea unor reprezentari cartografice simple

-observarea dirijata si nedirijata ea elementelor din mediul apropiat

-inregistrarea datelor observate

-completarea unor enunturi lacunare pornind de la un support cartografic

-manual, ilustratii pe CD, si hartie, jetoane cu semne conventionale

-conversatia, observatia dirijata, exercitiul, demonstratia, jocul, invatarea prin descoperire

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individula

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-proba scrisa de evaluare formativa (fisa de lucru

4.

Harta. Harta orizontului local

 • Legenda hartii
 • Clasificarea hartilor
 • Importanta hartilor

1.3;1.5;2.4;3.2;

-ex de localizare a unor elemente din rizontul apropiat cu ajutorul unor repere si a semnelor punctelor cardinale

-realizarea unor reprezentari cartografice simple pe baza utilizarii semnelor si cilorilor conventionale

-recunoasterea pe harta a regiunii si a judetului , a unor elemente ale spatiului geografic local

-compararea elementelor din realitate si a celor de pe harta orizontului local pe baza fisei de observare completate anterior

-identificarea de corespondente intre elementeleobservate direct si cele reprezentate pe harta

-descrierea dirijata dupa o harta simpla, pe baza unui vocabular de sprijin

Manual, ilustratii coli de flipchart, marker, harti ale orizontului local (regiune, judet)

-conversatia, observatia dirijata, exercitiul, demonstratia, jocul, invatarea prin descoperire, lucru cu harta

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individula

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-proba scrisa de evaluare formativa (fisa de lucru)

-portofoliu

5.

Caracteristicile geografice ale orizontului local

2.1 ;2.2 ;2.3 ;3.1 ;4.1 ;4.2 ;

-observarea dirijata si nedirijata a mediului local

-inregistrarea datelor observate

-prezentarea unor caracteristici ale realitatii inconjuratoare folosind surse de informare diferite

-completarea unor fise de observare

-descrierea succinta a caracteristicilor mediului apropiat
-dezbatere pe tema ,,Localitatea si mediul inconjurator''

-explorarea mediului din orizontul local- conversatii pozitive si negative ale interventei omului

-realizarea in echipaa unui plan de masuri impotriva degradarii mediului in orizontul apropiat

Manual, fotografii pe CD si hartie, fise de observare, plansete, plastilina

- conversatia, observatia dirijata, exercitiul, demonstratia, invatarea prin descoperire

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individula

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-proba scrisa de evaluare formativa (fisa de lucru)

-portofoliu

6.

De la orizontul local la tara. Treceri succesive de scara ilustrate pe harti

1.3 ;

-ex de localizare a elementelor din orizontul local si din tara cu ajutorul semnelor, culorilor conventionale si a punctelor cardinale

-realizarea unor reprezentari cartografice simple pe baza utilizarii semnelor conventionale si a scarii de proportie

-ex de grupare / de descriere a unor elemente realizate la niveluri si la scari diferite

-gruparea succesiva a unor harti realizate la scara

-explicarea unor elemente vizibile intre elementele unei harti

-manual, caiete, ilustratii, CD, jetoane cu semne conventionale

-conversatia, exercitiul, demonstratia, jocul, lucrul cu harta, invatarea intuitiva

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individul

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-fise de lucru

(evaluare scrisa)

7.

Recapitulare

1.1 ;1.2 ;1.3 ;1.5 ;2.1 ;2.2 ;2.3 ;2.4 ;3.1 ;3.2 ;4.1 ;4.2 ;

-recunoasterea in diferite surse de informare a unor obiecte apartinand orizontului imediat, local si apropiat si localizarea acestora cu ajutorul reperelor si al punctelor cardinale

-completarea unor enunturi lacunare pe baza unui suport imagistic

-intocmirea si descrierea unor trasee imaginare in orizontul local

-identificarea caracteristicilor geografice ale unor zone pe baza imaginilor si folosind termeni specifici

-realizarea unor reprezentari cartografice simple

-descrierea dirijata a unei harti simple

-interpretareascarii de proportie a unei scari

-manual, caiete, atlas, diferite harti sau planuri, fotografii, fise de lucru

-conversatia, explicatia, exercitiul, munca independenta, lucrul cu harta,

-activitate frontala, individuala, in echipe

-observarea sistematica (probe orale , fise de lucru)

-proiectul

8.

Evaluare

1.1 ;1.3 ;3.2 ;2.3 ;

-utilizarea mijlocelor de orientare in spatiul apropiat

-completarea unor enuturi lacunare pe baza unui suport cartografic simplu

-prezentarea caracteristicilor geografice ale unei zone folosind suese de informare diferite

-fise de lucru

-exercitiul

-activitate individuala

-proba scrisa (evaluare sumativa)

Unitatea de invatare : Elemente de geografie a planetei Pamant

Nr de ore : 5 ore Perioada :...............

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

1.

Terra- planeta oamenilor

2.3 ;1.4 ; 2.1 ;2.3 ; 3.1 ;

-ex de recunostere a sistemului solar

-observarea si denumirea planetelor sistemului solar

-observarea si denumirea continentelor

-ex de reprezentare grafica a planetei Terra

-ex de diferentiere a diferitelor tipuri de animale si plante din diferite zone ale Pamantului

-manual, caiete, ilustratii, CD, jetoane cu semne conventionale

-conversatia, exercitiul, demonstratia, jocul, lucrul cu harta, invatarea intuitiva

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individul

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-fise de lucru

(evaluare scrisa

1 ora

2.

Europa

1.4 ;2.3 ; 2.2 ;41 ;

-localizarea pe planiglob a continentului

-caracterizarea continentului in functie de : clima, relief, vegetatie, animale, populatie

-prezentarea unor notiuni legate de UE

-ex de alcatuire a unor harti a unor trasee

-manual, caiete, ilustratii, CD, jetoane cu semne conventionale

-conversatia, exercitiul, demonstratia, jocul, lucrul cu harta, invatarea intuitiva

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individul

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-fise de lucru

(evaluare scrisa

1 ora

3.

Romania si tarile vecine

1.3 ;1.5 ; 2.1 ;2.4 ; 3.1 ;

-percizarea pozitiei Romaniei in Europa

-prezentarea vecinilor tarii noastre

-prezentarea unor caracteristici ale granitei Romaniei cu alte tari

-prezentarea catorva caracteristici geogeografice ale tarilor invecinate

-ex de recunoastere a vecinilor si a

hotarelor Romaniei cu acestia

-selectarea unor imagini in care sunt ilustrate aspecte ale tarilor invecinate

-manual, caiete, ilustratii, CD, jetoane cu semne conventionale

-conversatia, exercitiul, demonstratia, jocul, lucrul cu harta, invatarea intuitiva

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individul

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-fise de lucru

(evaluare scrisa

1 ora

4.

Recapitulare

1.3 ;1.4 ; 1.5 ;2.1 ; 2.3 ;2.4  ;2.5 ;3.1  ;3.3 ;4.1  ;4.2 ;

-ex de recunoastere a continentelor

-ex de descriere a tarii nostre folosind terminologia specifica

-ex de descriere a unei tari , sau a unui continent dupa o ilustratie

-alcatuirea unui proiect cu tema ,,Uniunea Europeana''

-manual, caiete, ilustratii, CD, jetoane cu semne conventionale

-conversatia, exercitiul, demonstratia, jocul, lucrul cu harta, invatarea intuitiva

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individul

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-fise de lucru

(evaluare scrisa

1 ora

5.

Evaluare

-explicarea unor termeni

-alegerea unei variante corecte

-completarea unor propozitii lacunare

-numirea vecinilor Romaniei

-precizarea pozitiei unor vecini

-precizarea pozitiei si limitelor hotarelor vecinilor cu tara noastra

-fisa de lucru

-exercitiul

-activitate individuala

-proba scrisa

-evaluare sumativa

1 ora

Unitatea de invatare : Elemente de geografie a Romaniei- Relieful

Nr de ore : 7 ore Perioada :............

Nr. crt

Detalieri de continut

Ob. ref.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Obs.

1.

Caracteristici generale ale reliefului

        Forme, trepte de relief

        Importanta varietatii reliefului

1.5;2.2; 3.2;

  Identificarea formelor de relief, stabilirea caracteristicilor generale pentru fiecare forma de relief (inaltime, structura, asezare), localizare pe harta - culori conventionale

Compararea elementelor specifice reliefului tarii noastre cu relieful

-manual, caiete, ilustratii, CD, jetoane cu semne conventionale

-conversatia, exercitiul, demonstratia, jocul, lucrul cu harta, invatarea intuitiva

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individul

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-proba scrisa de evaluare formativa (fisa de lucru)

-portofoliu

2.

Muntii Carpati

        Asezare

        Formare

        Caracteristici ale reliefului

        Ramuri muntoase

        resurse

1.3 ;1.5 ; 2.2 ;2.3 ; 3.2 ;
        Localizarea pe harta a Carpatilor si a ramurilor muntoase ale acestora

        Inregistrarea in tabele a datelor observate

        Identificarea elementelor specifice ale reliefului Carpatilor din diferite surse ( texte, harta, imagini)

        Decsrierea dirijata dupa harta a muntilor Carpati, pe baza unui vocabular de sprijin

-manual, caiete, ilustratii, CD, jetoane cu semne conventionale

-conversatia, exercitiul, demonstratia, jocul, lucrul cu harta, invatarea intuitiva

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individul

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-proba scrisa de evaluare formativa (fisa de lucru)

-portofoliu

3.

Dealurile si podisurile

        Prezentare generala

        Asezare

        Formare

        Caracteristici ale reliefului

        resurse

1.3;1.5;

2.3;3.1

        localizarea pe harta a dealurilor si podisurilor cu ajutorul unor repere si al punctelor cardinale

        recunoasterea pe harta a unor caracteristici ale dealurilor si podisurilor din texte (,,Descrierea Moldovei''de D.Cantemir, ,,Romania Pitoreasca'', de Al. Vlahuta, etc..)

        descrierea succinta cu ajutorul termenilor specifici , a unor elemente ale spatiului geografic prezentat

        identificarea si explicarea unor corelatii intre elementele treptelor de relief prezentate

-manual, caiete, ilustratii, CD, jetoane cu semne conventionale

-conversatia, exercitiul, demonstratia, jocul, lucrul cu harta, invatarea intuitiva

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individul

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-proba scrisa de evaluare formativa (fisa de lucru)

-portofoliu

4.

Depresiunea colinara a Transilvaniei

        asezare

        caracteristici ale reliefului

        diviziuni

        clima

        vegetatie si animale salbatice

        soluri, resurse

        populatie si asezari

1.3 ;1.5 ;2.3 ;

3.1

        localizarea pe harta a Depresiunii colinare aTransilvaniei, precum si a diviziunilor acestora cu ajutorul unor repere si a punctelor cardinale

        recunoasterea unor elemente specifice Depresiunii colinare a Transilvaniei pe harta, in imagini si texte

        campararea caraateristicilor geografice ale Depresiunii colinare a Transilvaniei cu celelalte trepte de relief

        identificare si explicarea unor corelatii intre caracteristicile spatiului geografic prezentat

-manual, caiete, ilustratii, CD, jetoane cu semne conventionale

-conversatia, exercitiul, demonstratia, jocul, lucrul cu harta, invatarea intuitiva

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individul

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-proba scrisa de evaluare formativa (fisa de lucru)

-portofoliu

5.

Campiile

        prezentare generala

        asezare

        caracteristici ale reliefului

        resurse

1.3 ;1.5 ;

2.4 ;3.2

4.2 ;

        localizarea pe harta a campiilor

        identificarea elementelor specifice campiilor (pe harta, in imagini, in texte), precum si a unor relatii vizibile intre acestea

        compararea caracteristicilor geografice ale campiiilor cu cele ale treptelor de relief studiate anterior

        descrierea dirijata dupa o harta, pe baza unui vocabular de sprijin

        formularea unor raspunsuri la intrebari referitoare la caracteristici observate

        joc de rol

-manual, caiete, ilustratii, CD, jetoane cu semne conventionale

-conversatia, exercitiul, demonstratia, jocul, lucrul cu harta, invatarea intuitiva

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individul

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-proba scrisa de evaluare formativa (fisa de lucru)

-portofoliu

6.

Recapitulare

1.3 ;1.5 ;1.4 ;

2.2 ;2.3 ;2.4 ;

3.1 ;3.2 ;4.1

4.2 ;

        identificarea pe harta a treptelor de relief

        identificarea caracteristicilor treptelor de relief din diverse surse

        compararea elementelor specifice fiecarei trepte de relief

        descrierea dirijata dupa harta, cu ajutorul termenilor specifici

        explorarea mediului din orizontul local si apropiat si identificarea consecintelor pozitive/negative ale interventiei omului

        realizarea in echipa a unui plan de masuri pentru ameliorarea efectelor negative asupra mediului

        jocuri didactice

        completarea unei fise de observatie

-manual, caiete, ilustratii, CD, jetoane cu semne conventionale

-conversatia, exercitiul, demonstratia, jocul, lucrul cu harta, invatarea intuitiva

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individul

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-proba scrisa de evaluare formativa (fisa de lucru)

-portofoliu

7.

Evaluare

3.1 ;3.2 ;

        realizarea corespondentelor intre caracteristicile treptellor de relief si imagini ale acestora

        formularea de raspunsuri la intrebari

        construirea de enunturi cu termeni specifici dati

-fise de lucru

-exercitiul

-activitate individuala

-evaluare sumativa

Unitatea de invatare : Elemente de geogarfie a Romaniei.Apele, clima, vegetatia si animalele salbatice

Nr de ore : 5 ore Perioada : .............

Nr. crt

Detalieri de continut

Ob. ref.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Obs.

1.

Apele curgatoare.Dunarea si Delta Dunarii

        caracteristici generale ale apelor curgatoare

        clasificare

        importanta Dunarii si a afluentilor ei

1.3 ;1.5 ;

2.1 ;3.1 ;

3.2 ;4.1 ;

        localizarea pe harta a principalelor rauri si a fluviului Dunarea

        observarea dirijata si nedirijata a unor elemente specifice ale apelor curgatoare (izvor, curs, afluenti, zone de confluenta, loc de varsare)

        descrierea succinta a cursului unui rau/Dunarii, cu ajutorul termenilor specifici si a hartii

        identificarea unor modalitati de conservare si protejare a apelor curgatoare

-manual, caiete, ilustratii, CD, jetoane cu semne conventionale

-conversatia, exercitiul, demonstratia, jocul, lucrul cu harta, invatarea intuitiva

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individul

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-proba scrisa de evaluare formativa (fisa de lucru)

-portofoliu

2.

Lacurile.Marea Nagra

        clasificarea si importanta lacurilor

        Marea Neagra. Asezare, caracteristici si importanta

1.3 ;1.5 ;

2.3 ;3.2 ;

        localizarea pe harta a principalelor lacuri, a Marii Nrgre, a unor statiuni litorale si porturi

        clasificarea lacurilor dupa criteri date

        descrierea unei ape statatoare din aproppierea localitatii natale, pe baza unui vocabular de sprijin        prezentarea unor caracteristici ale unor lacuri si ale Marii Negre, folosind surse diverse de informare

        identificarea si explicarea unor corelatii intre elementele specifice spaiului geografic prezentat

-manual, caiete, ilustratii, CD, jetoane cu semne conventionale

-conversatia, exercitiul, demonstratia, jocul, lucrul cu harta, invatarea intuitiva

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individul

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-proba scrisa de evaluare formativa (fisa de lucru)

-portofoliu

3.

Clima.Vegetatia si animalele salbatice

        vremea

        caracteristicile climei temperate

        etajele de flora si fauna

1.5 ;2.3 ;

2.4 ;4.1 ;

        recunoasterea unor elemente ale spatiului geografic local si prezentarea caracteristicilor acestora

        identificarea de corespondente intre caracteristicile climei si cele ale florei si faunei

        explorarea mediului din orizontul local si apropiat si precizarea unor modalitati de observare si conservare a mediului

-manual, caiete, ilustratii, CD, jetoane cu semne conventionale

-conversatia, exercitiul, demonstratia, jocul, lucrul cu harta, invatarea intuitiva

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individul

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-proba scrisa de evaluare formativa (fisa de lucru)

-portofoliu

4.

Recapitulare

1.3 ;1.5 ;

2.1 ;2.2 ;

2.3 ;2.4 ;

3.1 ;3.2 ;

4.1 ;4.2 ;

        localizarea pe harta a principalelor ape sicaracteristici ale acestora

        gruparea florei, faunei dupa etajele altitudinale

        identificarea activitatilor de conservare si ocrotire a mediului

        inregistrarea unor fenomene observate in fise, grafice, tabele

        jocuri de rol

-manual, caiete, ilustratii, CD, jetoane cu semne conventionale

-conversatia, exercitiul, demonstratia, jocul, lucrul cu harta, invatarea intuitiva

-activ frontala, pe grupe si in perechi, activitate individul

-observarea sistematica ( evaluare orala)

-proba scrisa de evaluare formativa (fisa de lucru)

-portofoliu

5.

Evaluare

1.3 ;1.5 ;

3.2 ;

        localizarea pe harta a unei ape curgatoare, a unui lac, a Marii Negre

        descrierea succinta a unor caracteristici ale Dunarii, pe baza unui vocabular de sprijin si a hartii

        cunoasterea unor elementespecifice spatiului geografic studiat

-fise de lucru

-exercitiul

-activitate individuala

-evaluare sumativa

Unitatea de invatare : Element 343o1424d e de geografie a Romaniei. Oameni si locuri

Nr de ore : 5 ore

Nr. crt

Detalieri de continut

Ob. ref.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Obs.

1.

Locuitorii si asezarile omenesti. Organizarea administrativ-teritoriala a Romaniei

1.3;1.5;

2.2;3.1;

3.1;

        localizarea pe harta a judetelor, a marilor orase, precum si a localitatii natale

        identificarea pe harta a judetului in care se afla localitatea natala, a resedintei de judet, precum si a judetelor invecinate

        inregistrarea intr-un tabel a tuturor judetelor tarii cu resedintele acestora, in ordine alfabetica

        descrierea unei locuinte din regiunea natala si compararea cu una din alta zona

        explicarea unor consecinte ale asezarii geografice pentru intemeierea si dezvoltarea unui oras

-manual, harta, ilustratii, CD

-conversatia, explicatia, explicatia, invatarea prin explorare si investigatie, munca independenta

-activ frontala, individuala, pe grupe

-observarea sistematica

-fise de lucru

portofoliu

1 ora

2.

Bucuresti- capitala tarii

1.5 ;2.3 ;

3.1 ;3.2 ;

        localizarea pe harta a Bucurestiului

        identificarea si prezentarea caracteristicilor geografice ale orasului Bucuresti

        compararea elementelor specifice spatiului geografic prezentat cu cele ale altor capitale europene ( suprafata, nr de locutori, caracteristici ale reliefului)

        descrierea organizarii administrative a capitalei si enumerarea institutiilor acesteia

-manual, harta, ilustratii, CD

-conversatia, explicatia, explicatia, invatarea prin explorare si investigatie, munca independenta

-activ frontala, individuala, pe grupe

-observarea sistematica

-fise de lucru

portofoliu

1 ora

3.

Localitatea natala

1.3 ;1.5 ;

2.2 ;2.4 ;

3.1 ;

        localizarea pe harta a localitatii natale , precizand treapta si unitatea de relief, vecinii, obiective culturale si turistice, etc.

        descrierea succinta , pe baza hartii, a caracteristicilor geografice ale regiunii in care se afla localitatea natala

        realizarea unei reprezentari cartografice simple a localitatii natale

        inregistrarea pe fisa a localitatii natale

        identificarea de corespondente intre specificulzonei in care este situata localitatea natala si obiectivele turistice, culturale, ocupatiile oamenilro, etc..

-manual, harta, ilustratii, CD

-conversatia, explicatia, explicatia, invatarea prin explorare si investigatie, munca independenta

-activ frontala, individuala, pe grupe

-observarea sistematica

-fise de lucru

portofoliu

1 ora

4.

Recapitulare

        ,,Ma mandresc ca sunt roman !''

1.3 ;1.5 ;

2.2 ;2. 3 ;

2.4 ;3.1 ;

3.2 ;4.2 ;

4.1 ;

        localizarea pe harta a marilor orase, a unor judete

        descrierea , pe baza ilustratiilor, a unor orase , identificand unele caracteristici geografice ale acestora

        gruparea ocupatiilor locuitorilor dupa tipul asezarilor omenesti

        joc de rol

        realizarea unui proiect ,,Ma mandresc ca sunt roman!''

-manual, harta, ilustratii, CD

-conversatia, explicatia, explicatia, invatarea prin explorare si investigatie, munca independenta

-activ frontala, individuala, pe grupe

-observarea sistematica

-fise de lucru

portofoliu

1 ora

5.

Evaluare

1.5 ;3.1 ;

3.2 ;

        evaluarea cunostintelor asimilate pe parcursul unitatii de invatare

-evaluarea, test de evaluare

-evaluarea sumativa

1 ora
Document Info


Accesari: 5674
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )