Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Planul Local de Actiune pentru Mediu - Judetul Prahova

Ecologie


1.                                introducere

1.1.                          ce este un plan de acŢiune pentru mediu (PLAM) si care este rolul sĂu În judeŢul PRAHOVA

Planul Local de Actiune pentru Mediu (PLAM) pentru judetul Prahova a fost initiat si implementat în cadrul Proiectului Phare RO 0006.14.03 "Asistenta tehnica pentru întarirea Inspectoratelor Locale de Protectie a Mediului (IPM, în prezent Agentii de Protectie a Mediului) si înfiintarea Inspectoratelor Regionale de Protectie a Mediului (IRPM)", componenta numarul trei.Beneficiarul proiectului a fost Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Protectiei Mediului, asistat în implementarea acestuia de catre firma de consultanta EPTISA Proyectos Internacionales S.A. Madrid, Spania.

În anul 2006, luna mai, a început procesul de revizuire PLAM.

PLAM în judetul Prahova reprezinta:

. un instrument deosebit de eficient pentru solutionarea problemelor si aspectelor de mediu la nivel local;

. una dintre caile cele mai eficiente de participare a publicului în procesul de decizie al autoritatilor locale;

. prin institutionalizarea sa, angajamentul autoritatilor publice locale si al comunitatii în asigurarea unui mediu adecvat, a unor conditii de viata mai bune si a unei dezvoltari durabile pentru generatiile actuale si   viitoare.

Planul Local de Actiune pentru Mediu (PLAM) pentru Judetul Prahova reprezinta strategia pe termen scurt, mediu si lung pentru solutionarea problemelor de mediu din judet prin abordarea principiilor dezvoltarii durabile si în concordanta cu Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului si cu Programele de Dezvoltare Locale, Judetene si Regionale.

Scopul PLAM:

. evaluarea clara a problemelor de mediu,

. stabilirea prioritatilor de actiune pe termen scurt/ mediu si lung,

. corelarea dezvoltarii economice cu aspectele de protectia mediului, deci corelarea cu planurile judetene/regionale.

Obiective PLAM:

. identificarea, evaluarea si ierarhizarea problemelor de mediu,

. îmbunatatirea conditiilor locale de mediu,

. promovarea constientizarii publicului si implicarea acestuia în elaborarea si implementarea programului,

. promovarea parteneriatului între autoritatile locale si alte sectoare ale comunitatii,

. consolidarea capacitatii institutiilor locale în administrarea si implementarea programelor pentru protectia mediului,

. o implementare mai buna a legislatiei.

Beneficii:

. utilizarea eficienta a resurselor financiare si umane

. îmbunatatirea reala, vizibila si durabila a mediului în judet

. solutionarea celor mai urgente probleme de mediu

. implementarea viitoarelor investitii în domeniul mediului

. conformarea cu cerintele Uniunii Europene

La elaborarea Planului Local de Actiune pentru Mediu s-au luat în considerare pe de o parte standardele si   reglementarile de mediu, precum si legislatia în vigoare, iar pe de alta parte viitoarele modificari în legislatia nationala de mediu, pentru atingerea standardelor Uniunii Europene.

Planul Local de Actiune pentru Mediu promoveaza ideea parteneriatului si a unor noi mecanisme economice pentru dezvoltarea unei finantari durabile pe termen lung pentru solutionarea problemelor de mediu în corelatie cu dezvoltarea sociala si economica.

Planul Local de Actiune pentru Mediu este elaborat în viziunea unei dezvoltari durabile a comunitatilor din judetul Prahova si a judetului în ansamblu, vizând nu numai toti factorii de mediu, ci si aspectele specifice privind sanatatea si calitatea vietii populatiei, legislatia, activitatea Agentiei de Protectie a Mediului Prahova, educatia ecologica.

Planul Local de Actiune pentru Mediu stabileste scopuri, obiective si tinte clare pentru solutionarea fiecarei probleme individuale de mediu si prezinta seturi corespunzatoare de actiuni convergente pentru atingerea acestora. Totodata, Planul stabileste indicatorii pentru masurarea eficientei actiunilor.

Planul stabileste responsabilitatile autoritatilor si institutiilor judetene si locale în rezolvarea eficienta a problemelor de mediu.

1.2.                          structura si   metodologia utilizatĂ pentru elaborarea plam

1.2.1.                    Consideratii generale

Planul Local de Actiune pentru Mediu (PLAM) reprezinta un instrument eficient pentru rezolvarea problemelor de protectie a mediului la nivel local. Prin PLAM se asigura structura de baza pentru  îmbunatatirea reala, vizibila si durabila a mediului, solutionarea celor mai urgente probleme de mediu la nivel local, implementarea viitoarelor investitii în domeniul mediului, cat si conformarea cu directivele Uniunii Europene.

Pentru realizarea Planului Local de Actiune pentru mediu s-a pornit de la situatia actuala a judetului Prahova luând în considerare aspectele legate de mediul înconjurator, cum ar fi: starea atmosferei, starea apelor, starea solului dar si probleme legate de asezarile umane precum si aspecte culturale si istorice ale judetului. Datele referitoare la starea mediului sunt cele mai importante, acestea constituind punctul de plecare în identificarea, analizarea si ierarhizarea problemelor.

Realizarea PLAM necesita relatii de colaborare foarte strânse între cetateni si oficialitatile locale si de asemenea între toate institutiile care coordoneaza realizarea acestuia, acesta fiind singurul mod de abordare care poate asigura succesul actiunii.

Institutionalizarea PLAM este deosebit de importanta pentru desfasurarea întregului proces. Aceasta marcheaza pe de o parte, angajamentul celor implicati de a face toate eforturile pentru elaborare si implementare, iar pe de alta parte, oficializarea unui proces în beneficiul comunitatii, cu implicarea autoritatii în luarea deciziilor.

Implementarea PLAM în Judetul Prahova a avut urmatoarele etape principale:

¨      Initierea si institutionalizarea la nivel local a PLAM prin Ordinul nr. 289/14.07.2003, al Prefectului Judetului Prahova;

¨      Selectarea si ierarhizarea problemelor de mediu din Judetul Prahova, elaborarea Raportului de Evaluare a Problemelor de Mediu;

¨      Elaborarea Planului Local de Actiune pentru Mediu (PLAM) pentru Judetul Prahova si  stabilirea prioritatilor de mediu pentru actiune;

¨      Elaborarea Planului de Implementare a Actiunilor pentru Prioritatile de Mediu.

¨      Monitorizarea realizarii masurilor cuprinse în PLAM;

¨      Initierea si institutionalizarea la nivel local a procesului de revizuire PLAM. Ordinul de revizuire PLAM a fost emis de catre Prefectul Judetului Prahova cu nr. 528/06.06.2007.

Noua structura organizatorica a PLAM pentru judetul Prahova cuprinde :

COMITETUL DE COORDONARE

 

Institutia

Nume/Functia

1

 • Prefectura Judetului Prahova

Prefect

2

 • Consiliul Judetean Prahova

Presedinte

3

 • Agentia pentru Protectia Mediului Prahova

Director Executiv

4

 • Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Prahova

Comisar Sef

5

 • Directia Judeteana de Munca si Protectie Sociala Prahova

Director

6

 • Inspectoratul Scolar Prahova

Inspector Sef

7

 • Inspectoratul de Cultura Prahova

Inspector Sef

8

 • Directia Fitosanitara Prahova

Director executiv adj.

9

 • Directia de Sanatate Publica a Judetului Prahova

Director executiv

10

 • Directia Sanitara Veterinara Prahova

Director

11

 • Directia  pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala  Prahova

Director executiv adj.

12

 • Institutul National de Statistica si Studii Economice - Directia Generala Prahova

Director

13

 • Inspectoratul Judetean de Politie Prahova

Chestor Sef

14

 • Directia Silvica Ploiesti

Director

15

 • Sistemul de Gospodarire a Apelor Prahova

Director

16

 • Primaria Municipiului Ploiesti

Primar

17

 • Primaria Municipiului Campina

Primar

18

 • Primaria Azuga

Primar

19

 • Primaria Busteni

Primar

20

 • Primaria Sinaia

Primar

21

 • Primaria Comarnic

Primar22

 • Primaria Breaza

Primar

23

 • Primaria Baicoi

Primar

24

 • Primaria Boldesti Scaieni

Primar

25

 • Primaria Urlati

Primar

26

 • Primaria Slanic

Primar

27

 • Primaria Plopeni

Primar

28

 • Primaria Mizil

Primar

29

 • Primaria Valeni de Munte

Primar

30

 • OSPA Prahova

Director

31

 • Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului Agricol Prahova

Director

32

 • S.C. Consproiect S.A. Prahova

Director

33

 • S.C. IPIP S.A.

Director

34

 • SNP PETROM - INCERP Ploiesti

Director

35

 • SNP PETROM Rafinaria PETROBRAZI S.A.

Director

36

 • S.C. OMNIMPEX - Rafinaria Steaua Romana S.A.

Director

37

 • S.C. Rafinaria Astra S.A. Ploiesti

Director

38

 • S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A.

Director Executiv

39

 • S.C. ROMPETROL S.A. - Rafinaria VEGA

Director

40

 • SNP PETROM - Sucursala Ploiesti

Director Environment/HSEQ Exploration & Production

41

 • S.C. PETROTRANS Ploiesti

sef serviciu Protectia Mediului, Managementul Calitatii

42

 • S.C. ROMFOR S.A. Scaieni

Director

43

 • S.C. APA NOVA Ploiesti

Director Exploatare

44

 • UNILEVER Romania - Filiala DEROLEVER Ploiesti

Manager departament privind  Sanatatea, Protectia Muncii si Mediului

45

 • RATP Ploiesti

Director

46

 • S.C. COCA-COLA HBC

Director

47

 • Directia Generala de Patrimoniu Prahova

Director

48

 • Universitatea "Petrol - Gaze" Ploiesti

Rector

49

 • A.J.V.P.S. Prahova

Presedinte

50

 • Consiliul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii Prahova

Presedinte

51

 • Camera de Comert si Industrie Prahova

Director Directia de Cooperare Internationala si Integrare Europeana

52

 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala  Sud Muntenia

Director
53

 • Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova

Director

54

 • ONG Oamenii si Mediul Ploiesti

Presedinte

55

 • ONG Ecovalahia Ploiesti

Presedinte

GRUPUL DE LUCRU

Nr crt

Institutia

Numele si prenumele persoanei desemnate

Functia

1.

Agentia pentru Protectia Mediului Prahova

-         responsabil

Marina Ion

Consilier

2.

Agentia pentru Protectia Mediului Prahova

-         secretar

Doina Gheorghe

Consilier

3.

Agentia pentru Protectia Mediului Prahova

Corina Dragan

Consilier

4.

Agentia pentru Protectia Mediului Prahova

Emilia Dumitru

Consilier

5.

Agentia pentru Protectia Mediului Prahova

Nicolae Anea

Consilier

6.

Agentia pentru Protectia Mediului Prahova

Daniel Avram

Consilier

7.

Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Prahova

Diaconu Florin

Comisar

8.

Sistemul de Gospodarire a Apelor  Prahova

Ciurea Gheorghe

SH ICA LH

9.

Sistemul de Gospodarire a Apelor  Prahova

Liana Sandru

Serviciul Tehnic

10.

Sistemul de Gospodarire a Apelor  Prahova

Alexandra Sabados

Coordonator Compartiment GRA

11.

Sistemul de Gospodarire a Apelor  Prahova

Doina Panait

Compartiment GRA

12.

Directia de Sanatate Publica a Judetului Prahova

Tiberiu Onutu

Compartiment Igiena Mediului

13.

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Prahova

Dragan Dorina

Director executiv adj.

14.

OSPA Prahova

Androne Cristea

Ing. Compartiment Pedologie OSPA

15.

Directia Silvica Prahova

Cosmin Birjaru

sef birou paza si protectia padurilor

16.

ADR -  Sud Muntenia

Elena Petianu

Consilier

17.

Consiliul Judetean Prahova

Constantinescu Silvia

Consilier

COMITETUL DE ANALIZĂ TEHNICĂ

Nr crt

Institutia

Nume/Functia

1.

Agentia pentru Protectia Mediului Prahova

Camelia Iuliana Steliean - Director Executiv

2.

Garda de Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Prahova

Stefan Popescu -

Comisar Sef

3.

Sistemul de Gospodarire a Apelor Prahova

Alexandra Sabados - Coordinator GRA

4.

Directia de Sanatate Publica a Judetului Prahova

Dr. Tiberiu Onutu

5.

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Prahova

Tataru Marcel, Director Executiv Adj.

6.

OSPA Prahova

Silviu Panaitescu,

Director

7.

Directia Silvica Prahova

Cosmin Birjaru -

Sef birou paza si protectia padurilor

8.

ADR -Sud Muntenia

Elena Petianu, Consilier

9.

Consiliul Judetean Prahova

Silvia Constantinescu, Consilier

1.2.2.                    Identificarea si clasificarea problemelor/aspectelor de mediu

În vederea obtinerii unor informatii cât mai apropiate de starea de fapt a problemelor de mediu s-a procedat la consultarea consiliilor locale, agentilor economici, institutiilor care au reprezentare în Comitetul de Coordonare sau a altor organizatii care prin activitatea lor au legatura cu mediul. Aceasta s-a facut pe baza completarii unor chestionare din care a rezultat o baza de date. Informatiile obtinute au fost sistematizate si introduse în matricile ce sunt prezentate în celelalte capitole ale acestui PLAM

Categoriile de probleme/aspecte de mediu, precum si problemele/aspectele individuale din cadrul fiecarei categorii au fost ierarhizate si prioritizate pe baza criteriilor specifice. Pe baza rezultatelor procesului de prioritizare, a fost luata decizia asupra categoriilor/problemelor individuale ce au fost selectate pentru includerea în planul de actiune.

Categoriile de probleme de mediu au fost selectate ca fiind urmatoarele:

Categorii de probleme/aspecte specifice:

1. Calitatea si cantitatea apei potabile

 • Asigurarea partiala si necorespunzatoare cu apa potabila a oraselor
 • Risc de poluare a surselor de suprafata folosite pentru alimentarea cu apa potabila, datorat lipsei unor masuri de conectare la retelele sanitare a zonelor rezidentiale îndepartate sau ape uzate provenite de la spitale cu sectii pentru boli contagioase
 • Lipsa sistemelor centralizate de alimentare cu apa potabila în unele localitati rurale

2. Poluarea apelor de suprafata

§      Poluarea produsa de Municipiul Ploiesti asupra pârâului Dâmbu

§      Poluarea unor cursuri de apa prin deversari de petrol

§      Risc de poluare a râurilor principale cu ape uzate insuficient epurate provenite de la rafinarii sau alte tipuri de industrie

3. Ape menajere si   industriale

 • Lipsa statiilor de epurare a apelor uzate menajere si a retelelor de canalizare în orasele Azuga, Busteni, Sinaia, Comarnic.
 • Functionarea necorespunzatoare a statiilor de epurare a oraselor 
 • Functionarea necorespunzatoare a statiilor de epurare din unele comune 
 • Lipsa retelelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate menajere în majoritatea localitatilor rurale

4. Pericole generate de fenomene naturale

§      Existenta unor zone afectate de alunecari de teren

§      Lipsa amenajarilor si protectiei împotriva inundatiilor pe cursuri de apa

§      Existenta unor terenuri supuse eroziunii

§      Existenta unor zone afectate de torenti

§      Existenta terenurilor cu exces de umiditate

5.      Poluarea atmosferei

§      Poluarea aerului datorita emisiilor de poluanti atmosferici proveniti de la activitatea  S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. Ploiesti

§      Poluarea aerului datorita emisiilor de poluanti atmosferici proveniti de la procesele tehnologice de la  S.C.RAFINARIA "ASTRA ROMANA" S.A. Ploiesti

§      Poluarea aerului datorita emisiilor în zona S.N.P. PETROM S.A. Bucuresti, Sucursala Petrobrazi

§      Poluarea aerului si solului datorita activitatii de productie de fabricare var - productie improvizata, ce foloseste o tehnologie rudimentara si combustibili nepotriviti, poluanti, în zona Magureni

6.      Poluarea solului si apelor subterane

§      Poluarea solului si apelor subterane ca urmare a activitatilor de prelucrare, transport, depozitare si   distributie aferente rafinariilor din judet, inclusiv cea istorica.

§      Existenta solului contaminat cu produse petroliere si fluide de foraj în zona sondelor de foraj si   extractie

§      Poluarea solului si a apelor subterane cu produse petroliere datorata spargerilor conductelor de transport titei si produse petroliere finite

§      Terenuri agricole degradate ca urmare a activitatii trecute a Combinatului Chimic Valea Calugareasca

§      Poluarea solului si apelor subterane datorata altor activitati industriale

7.      Urbanizarea mediului

§      Diminuarea si degradarea spatiilor verzi intraurbane si periurbane din municipiul Ploiesti

§      Existenta unor zone de locuinte defavorizate (Zona Fierastrau este o zona cu foste locuinte de serviciu ce apartin S.C. OMNIMPEX HARTIA S.A. Busteni

§      Existenta unor retele de centura pentru traficul de tranzit urban si pentru traficul industrial care deservesc numai partial municipiile Ploiesti si Câmpina

8.      Gestiunea deseurilor

§      Existenta batalelor de gudroane acide si de namoluri provenite de la instalatiile de epurare a apelor uzate din rafinarii

§      Existenta rampelor vechi de deseuri menajere orasenesti

§      Depozitele existente de deseuri (cenusi piritice si fosfogips)

§      Inexistenta unui sistem de colectare si reciclare a deseurilor menajere

§      Depozitarea si distrugerea slamurilor provenite de la atelierele de acoperiri metalice

§      Depozitarea necontrolata de deseuri menajere în zonele rurale

9.      Asigurarea starii de sanatate

§      Lipsa monitorizarii evolutiei sanatatii umane în raport cu calitatea mediului

§      Lipsa cuantificarii efectelor poluarii factorilor de mediu asupra populatiei

10.  Degradarea mediului natural si   construit

§      Afectarea rezervatiilor naturale prin practicarea turismului necontrolat în ariile naturale protejate si   în zonele forestiere

§      Degradarea padurilor datorata exploatarii nerationale în comunele: Mânecau, stefesti, Magureni, Apostolache

§      Degradarea mediului natural datorata pasunatului în Parcul Natural Bucegi

§      Existenta unor rezervatii naturale la care nu se cunosc cu exactitate amplasamentul si limitele

§      Lipsa administrarii eficiente a ariilor protejate si a monumentelor naturale protejate si lipsa alocarii de fonduri în acest scop

11.  Educatia ecologica

§      Insuficienta informare si constientizare a populatiei asupra problemelor de mediu

12.  Transport rutier

§      Poluarea aerului datorata numarului mare de mijloace de transport în comun învechite în Municipiul Ploiesti

§       Poluarea aerului datorata numarului mare de mijloace de transport în comun învechite în Municipiul Câmpina

13.  Întarirea capacitatii APM Prahova

§      Inexistenta sistemelor de monitorizare pentru apa si   sol

§      Existenta unui sistem de monitorizare a calitatii aerului învechit, greoi si costisitor, impropriu aplicarii prevederilor Ordinului 592/2002

§      Dificultati în preluarea datelor din teritoriu, în conditiile în care activitatea de inspectie revine integral Garzii de Mediu. APM nu are posibilitatea de a constrânge unitatile sa furnizeze datele solicitate la termen si în forma necesara

14.  Aspecte legislative

§      Absenta legislatiei care sa prevada stimulente financiare pentru colectarea si transportul anvelopelor uzate, cat si pentru obligarea detinatorilor de anvelope uzate sa le predea la achizitionarea unora noi

§      Inexistenta Programului de Management a Parcului Natural Bucegi

15.  Turism si   agrement

§      Poluarea solului si apelor de suprafata datorata depozitarii necorespunzatoare a deseurilor rezultate din practicarea turismului

§      Degradarea speciilor de flora si fauna protejate si trecute pe listele rosii ale României si UE, ca tinta a grupurilor turistice

§      Cauze asociate institutiilor si factorilor cheie: administrarea necorespunzatoare a potentialului existent, neaplicarea legilor existente, ignorarea aspectelor de protectia mediului, lipsa de preocupare privind atât valorificarea potentialului, cat si satisfacerea cerintelor populatiei

1.2.3.                    Transformarea problemelor/aspectelor de mediu Într-un plan de actiune

Metodologia pentru elaborarea si implementarea Planului Local de Actiune pentru Protectia Mediului are urmatoarele faze:

Faza I  -  Initierea Planului Local de Actiune pentru Protectia Mediului;

Aceasta faza cuprinde initierea procesului de elaborare PLAM si definirea scopurilor proiectului.  Pentru aceasta se identifica factorii interesati, se initiaza activitatile pentru implicarea publicului si se formeaza Comitetul de Coordonare si Grupul de Lucru.

Faza II  - Evaluarea problemelor de mediu si stabilirea prioritatilor;

Pentru aceasta sunt stabilite metodologii de evaluare, se stabileste scopul evaluarii, se realizeaza analiza SWOT. Activitatile principale constau în identificarea, definirea si caracterizarea problemelor de mediu. În final sunt stabilite prioritatile de mediu.

Faza III - Elaborarea unui Plan de Actiune pentru Mediu;

Se  clasifica problemele care vor fi incluse în procesele de planificare a actiunilor pentru protectia mediului, se stabilesc scopurile si tintele, se identifica actiunile posibile si criteriile de evaluare. Se elaboreaza, se adopta si  se institutionalizeaza forma finala a PLAM.

Faza IV - Actiuni de implementare;

Urmeaza identificarea potentialelor institutii pentru implementare, pregatirea Planului de Implementare a Proiectului si asigurarea integrarii Planului de Actiune pentru Mediu în procesele legale de planificare.

Faza V - Monitorizarea si evaluarea rezultatelor.

In aceasta faza se stabileste sistemul de raportare, se colecteaza date asupra conditiilor initiale si a rezultatelor proiectului, se evalueaza rezultatele si se comunica publicului.

Faza VI - Revizuirea si actualizarea PLAM.

Se realizeaza evaluarea rezultatelor implementarii PLAM, se restabilesc problemele si prioritatile de mediu pentru perioada respectiva.

Schema acestui plan este prezentata mai jos:


Planul de actiune propriu-zis a fost realizat pe baza etapelor corespunzatoare unor principii planificate strategic, astfel:

·        Cu ajutorul listei de prioritati au fost aranjate problemele în arborele problemelor, care a fost ulterior convertit în arborele obiectivelor. Astfel de arbori au fost creati separat pentru apa, aer, sol, diverse domenii de activitate pentru care au fost stabilite prioritati de mediu.

·        Fiecare arbore de obiective a fost dezvoltat ulterior intr-o matrice plan de actiune cu urmatoarea structura:

ü      obiectivul general;

ü      obiective specifice pentru fiecare obiectiv general, descris de tinte si indicatori;

ü      stabilirea actiunilor pentru fiecare obiectiv specific, împreuna cu responsabili de implementare, termene limita si costuri;

ü      etape în implementarea fiecarei activitati.


loading...Document Info


Accesari: 4005
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )