Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
PROIECT DE EXCURSIE - SA NE CUNOASTEM TARA SA NE FACEM PRIETENI

Turism


SĂ NE CUNOAsTEM ŢARA ...

 SĂ NE FACEM PRIETENI!

 

PROIECT   DE   EXCURSIE

COORDONATORI:

Prof. SMIGANOSCHI ARGENTINA

Prof. TĂUTU EUGENIA, dirig. cl. a V-a A

Prof. GHERGHEL Mariana, dirig. al. a VII-a A

ÎNSOŢITORI:

Prof. NEGREA Paula, dirig. cl.aV-a B

Prof. BOLDIsOR Livia, dirig. cl. a VI-a B

Prof. CONSTANTINESCU Rodica, dirig. cl. a VII-a B

Prof. BELECA Nicoleta, dirig. cl. a VII-a C

9-10 iunie 2007

DATA sI DURATA EXCURSIEI: 9-10 IUNIE 2007-2ZILE

TEMA:  SĂ NE CUNOAsTEM ŢARA ...SĂ NE FACEM PRIETENI!

 

ITINERARUL EXCURSIEI: Gura Humorului  - Cetatea Neamtului-M 959u202j anastirea Neamtului-Manastirea Secu-Manastirea Sihastria- Casa memoriala Ion Creanga-Humulesti- Muzeul de masti de la Târpesti- Manastirea Agapia-Manastirea Varatec-scoala cu clasele I-VIII "Dumitru Almas", com. Negresti, Casa memoriala Dumitru Almas-Piatra Neamt-Gura Humorului.

TIPUL EXCURSIEI:  activitate periscolara

ARGUMENT:

         Calitatea sporita a mediului, reflectata în peisaje bine conservate si în absenta poluarii factorilor de mediu (aer, apa, sol, vegetatie, fauna) la care se adauga obiectivele turistice istorice, traditiile si elementele de folclor românesc, constituie elemente a caror atractivitate turistica a sporit considerabil în ultimele decenii. Motivele care au determinat alegerea acestui proiect sunt:

X       nevoia informarii corecte a elevilor cu privire la dezvoltarea si promovarea durabila a turismului;

X       responsabilizarea elevilor privind conservarea destinatiilor turistice;

X       constientizarea necesitatii protejarii naturii si a mediului ambiant;

X       formarea unor capacitati cognitive interdisciplinare prin îmbinarea notiunilor de istorie, literatura, religie,geografie, biologie, muzica, sculptura cu specificul cadrului natural si cu regiunile strabatute.

X       Realizarea schimbului de experienta cu scoala cu clasele I-VIII " Dumitru Almas", com. Negresti, jud. Neamt.

X       Promovarea dialogului si a comunicarii între elevii din scoli si zone diferite.

X       Stabilirea unor relatii de prietenie cu elevii acestor scoli.

ü     Stimularea schimbului de informatii între elevi în ceea ce priveste potentialul socio-economic al diferitor regiuni ale tarii si modul în care acesta se potriveste asteptarilor.

GRUPUL ŢINTĂ

       Direct:

X             Proiectul se adreseaza în primul rând celor 44 de elevi participanti la aceasta excursie, elevi din clasele: V A, V B, VI B, VII A, VII B, VII C ai scolii cu clasele I-VIII, Nr.2, Gura Humorului, dar si elevilor scolii cu  clasele

X        I-VIII ," Dumitru Almas", com. Negresti, jud. Neamt.

      Indirect:

       Proiectul se adreseaza tuturor elevilor celor doua scoli partenere, care pot profita de informatii si fotografii/imagini video în cadrul diseminarii proiectului.

SCOPUL sI OBIECTIVELE PROIECTULUI

       Scopul proiectului:

 

       Conservarea resurselor turistice naturale .

          Consolidarea Parteneriatului dintre scoala cu clasele I-VIII, Nr.2, "Petru Comarnescu ", Gura Humorului si scoala cu clasele

I-VIII" Dumitru Almas", Negresti.

    

 Obiective generale:

A.  Informativ: Dezvoltarea orizontului de cunoastere prin îmbinarea notiunilor de geografie, biologie, istorie, literatura, religie, muzica, sculptura cu specificul cadrului natural si cu regiunile strabatute.

B.   Educativ: 

8   Cultivarea sentimentului de mândrie patriotica prin declansarea de emotii, aprecieri asupra frumusetilor fizice, economice, religioase ale teritoriului patriei si împletirea cu elemente de istorie ale trecutului si prezentului poporului român.

8   Formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a mediului si cultivare a unei educatii ecologice.

      

       Obiective specifice:

a)   Cognitive:

ü     Sa se informeze asupra itinerariului si obiectivelor propuse pentru vizitare;

ü     Sa analizeze aspectele geografice, biologice, etnografice si folclorice de pe parcursul excursiei;

ü     Sa comunice fondul general al cunostintelor privind sem-nificatiile, particularitatile si importanta principalelor monumente istorice si culturale studiate în cadrul orelor de consiliere si orientare scolara, istorie, religie si literatura;

ü     Sa valorifice intra- si interdisciplinar continutul informatiilor dobândite prin realizarea unor eseuri care vor fi afisate pe panourile scolii

ü     Afectiv-atitudinale:

ü     Sa recunoasca si sa aprecieze morala crestina româneasca, frumusetile florei si faunei zonei vizitate;

ü     Sa sesizeze frumusetile patriei reflectate în pictura, sculptura si literatura si sa le surprinda în fotografii;

ü     Sa rememoreze la fata locului istoria patriei în strânsa legatura cu cadrul natural.

ü     Sa motiveze de ce cunoasterea si ocrotirea monumentelor istorice, religioase, folclorice, etnografice, ale mediului înconjurator reprezinta îndatoriri elementare ale fiecarui locuitor al tarii.

ü     sa îsi gaseasca interesele comune cu elevii de aceeasi  vârsta cu ei

ü   sa realizeze activitatile specifice propuse de proiect (scrisori, felicitari, pliante, program artistic)

ü   sa constientizeze afectivitatea de grup ca suport al prieteniei

ü   sa dovedeasca comportament asertivü   sa impartaseasca date din experienta personala

b)   Psihomotorii:

ü     Sa selecteze si sa realizeze un CD cu imagini din natura si  din obiectivele turistice vizitate;

ü     Sa aplice în practica notiuni de educatie ecologica învatate în scoala.

ü     Sa -si dezvolte spiritul de echipa în cadrul concursurilor între scoli ce vor fi organizate.

 Resurse :

     

        resurse  materiale: fonduri proprii , fonduri ale comunitatii locale din Negresti

        resurse umane implicate:cadre didactice,elevi,parinti

     

I.                  Pregatirea excursiei

Anuntarea excursiei: Cu cel putin o luna înainte de data efectuarii ei, este anuntata excursia pe care o vor face elevii în judetul Neamt, în cadrul parteneriatului cu scoala cu clasele

I-VIII" Dumitru Almas", Negresti.

1.      Pregatirea elevilor pentru aceasta excursie se face în cadrul unei lectii sau într-o sedinta speciala de instructaj, cu care ocazie profesorii responsabili arata scopul excursiei, traseul cu punctele cele mai importante. Se precizeaza materialele necesare fiecarui elev pentru activitatea desfasurata (caietele de notite, creioane, pixuri, stilouri), pentru cazarea pentru o noapte la o manastire din itinerarul excursiei, precum si echipamentul adecvat acestei activitati periscolare.

Elevii sunt însotiti de 7 cadre didactice.

                        Se stabileste mijlocul de transport - autocarul - pretul biletelor, banii necesari pentru cazare, pentru vizitarea monumentelor de cultura, pentru mici cheltuieli si pentru hrana.

                               Profesorii si elevii, pe baza hartii fizice a României, fac cu ajutorul semnelor conventionale, descrierea generala a traseului, localizeaza în cadrul hartii patriei monumentele istorice vizate, precizeaza formele de relief, orasele si localitatile de rezonanta istorica, dar si economico-administrativa si delimiteaza itinerarul excursiei: Gura Humorului  - Cetatea Neamtului-M 959u202j anastirea Neamtului-Manastirea Secu-Manastirea Sihastria- Casa memoriala Ion Creanga-Humulesti- Muzeul de masti de la Târpesti- Manastirea Agapia-Manastirea Varatec-scoala cu clasele I-VIII "Dumitru Almas", Negresti, Casa memoriala Dumitru Almas-Piatra Neamt-Gura Humorului.

. Se precizeaza ca în prima zi se parcurge traseul pâna la scoala cu clasele I-VIII "Dumitru Almas", Negresti, unde vor poposi o noapte, vor participa la activitatile propuse de cadrele didactice si elevii scolii gazda.

                        Elevii sunt împartiti, dupa înclinatiile pe care le au, dar si dupa preferintele lor, în cinci grupe, fiecareia dintre echipe repartizându-i-se sa observe si sa noteze, pe lânga cunostintele de istorie si informatiile referitoare la:

1.      Frumusetile naturii;

2.      Etnografie si folclor;

3.      Obiceiuri si traditii românesti;

4.      Literatura, folclor, muzica;

5.      Credinte religioase, morala crestina româneasca.

Folosindu-se albume, vederi,  profesorul trezeste curiozitatea, interesul pentru a lua contact direct cu frumusetile naturii, cu valorile monumentelor istorice din aceasta parte a tarii.

                        Se aminteste ca informatiile dobândite în timpul excursiei vor fi valorificate în cadrul unei activitati de diseminare.

EVALUARE PROIECT

1.              Evaluare initiala

         În urma centralizarii rezultatelor unui sondaj de opinie în rândul elevilor din clasele gimnaziale s-a observat interesul acestora, cât si a parintilor, în realizarea acestui proiect. Elevii au fost împartiti dupa înclinatiile pe care le au, dar si dupa preferintele lor, în 5 grupe. Fiecare grupa si-a realizat propriul plan de informare folosind internetul, dar si carti, reviste, manualele scolare de specialitate cu privire la obiectivele propuse în desfasurarea excursiei.

2.             Evaluarea periodica.

         Fiecare grupa selectionata (5 grupe a câte 9 elevi) si-au pregatit si prezentat informari cu privire la:

    Frumusetile patriei;

    Etnografie si folclor;

    Obiceiuri si traditii românesti;

    Literatura si muzica;

    Credinte religioase, morala crestina româneasca.

         Dupa fiecare etapa importanta a derularii proiectului se va urmari realizarea urmatorilor indicatori:

a   Respectarea termenelor, sarcinilor si bugetului propus;

a   Atingerea obiectivelor pâna la momentul respectiv;

a   Impactul asupra grupului tinta (numar de participanti);

a   Activitati planificate si activitati realizate;

a   Modificari de plan;

a   Probleme întâlnite si rezolvarea lor.

       3.    Evaluarea finala

       Se va realiza la sfârsitul fiecarei etape a proiectului si la sfârsitul proiectului.

   La finalul proiectului ne propunem:

ê         Realizarea de albume foto, CD, casete video cu obiectivele vizitate si importanta acestora;

ê         Realizarea unui buletin informativ ce va cuprinde realizarile si pasii urmati în proiect;

ê         Realizarea unui concurs de eseuri

ê         Organizarea unui concurs de fotografii pe diferite teme: istorie, biologie, religie;

Realizarea unor sedinte de informare a elevilor cu privire la importanta obiectivelor vizitate si prezentarea lor în cadrul unui filmulet realizat pe suport electronic.

TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE PARTICIPĂ LA EXCURSIE sI CARE AU LUAT LA CUNOsTINŢĂ DE NORMELE DE COMPORTARE PRELUCRATE ÎN DATA DE 3.06 2007.

Nr. Crt.

Numele si prenumele elev-ului(-ei)

Clasa

1

BOIAN ANDREI IOAN

V A

2

BALĂU ALEXANDRA MARICICA
V A

3

CIOBANU GHIORGHIŢĂ

V A

4

GROSARIU DAN CRISTIAN

V A

5

MARCU ADRIANA GEORGIANA

V A

6

MOTOC MIRCEA

V A

7

NĂCĂUDEAN ALEXANDRA

V A

8

RUSCAN ADRIAN

V A

9

SELIUC  GABRIELA GEORGIANA

V A

10

PETROAIE ADRIANA SÂNZIANA

V A

11

sOLDĂNESCU TATIANA LĂCRĂMIOARA

V A

12

TOFAN DANIEL

V A

13

APETREI ANCUŢA

V A

14

BELECA ALEXANDRA

V B

15

IVANOVICI ANDREA

V B

16

IVANOVICI CE ZARA

V B

17

NĂSTĂSOI GEORGIANA ADELA

V B

18

NEMŢOI MARIAN MIHAI

V B

19

ZUZ DANIELA LOREDANA

V B

20

OANEA ELENA ANCUŢA

V B

21

FARCAs DANIELA

VI B

22

MOLDOVAN MARIANA

VI B

23

NISTOR ANA IULIA

VI B

24

VIERIU DANIELA

VI B

25

ALBU IONELA ANCUŢA

VII A

26

FEDIUC IULIANA MARCELA

VII A27

DUDICI ANDREEA

VII A

28

POLINCIUC ALEXANDRU

VII A

29

MOROsAN IOAN CĂTĂLIN

VII A

30

JITARIU TEODOR CONSTANTIN

VII A

31

HAMDAN NURA

VII  B

32

sOMCUTEAN DANIEL

VII B

33

SIMIREA ANDREI

VII B

34

BUTA PAULA BIANCA

VII C

35

GAVRILEAN MIHAELA

VII C

36

CATARGIU ALEXANDRA

VII C

37

FARAON ALEXANDRA

VII C

38

HUZUM BOGDAN

VII C

39

HOJBOTĂ ANA MARIA

VII C

40

JITARI ALINA ELENA

VII C

41

MOTOC ANDREEA

VII C

42

PETROAIE DANA ALEXANDRA

VII C

43

STOLERU ANDREEA

VII C

44

CIOBANU ECATERINA

V B

POGRAMUL ACTIVITĂŢILOR ORGANIZATE CU PRILEJUL SCHIMBULUI DE EXPERIENŢĂ între scolile "DUMITRU ALMAs"-Negresti-Neamt

si

scoala cu clasele I-VIII nr.2, "PETRU COMARNESCU",Ggura Humorului-Suceava

Sâmbata, 9 iunie 2007-06-04

 

16șș- Întâmpinarea oaspetilor

Vizitarea scolii

Prezentarea programului pentru cele 2 zile

17șș-program video:

" Din activitatile elevilor scolii noastre"

18șș-Vizitarea casei memoriale"Dumitru Almas"

20șș-cazare-Schitul Horaicioara

20:30-Studierea boltii ceresti cu telescop

23:00-Stingerea

duminica,10 iunie 2007-06-04

 

8:30-Vizitarea Schitului Horaicioara si a Manastirii  Horaita

9:30-Drumetie în împejurimi

11:30 Program artistic sustinut de elevii scolii "Dumitru Almas"-Negresti

12:30 -Întreceri sportive înte cele doua scoli

14:00-Masa de prânz

15:00-Concurs pe teme ecologice

18:00-sedinta de bilant-concluzii, impresii, aprecieri, premiere

19:00-Plecarea oaspetilor

Profesori organizatori:

Dascalu -Radu Dan-diriginte clasa a VII-a

Dacsalu-Radu Viorica-director


loading...Document Info


Accesari: 36478
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )