Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
TURISM SI ALIMENTATIE - TEHNICA DERULARII ACTIUNILOR TURISTICE

Turism


MINISTERUL  EDUCATIEI , CERCETARII , TINERETULUI  SI

                                                SPORTULUI                                        

              GRUPUL  SCOLAR  DE  MESERII  SI  SERVICII


EXAMEN  PENTRU  CERTIFICAREA  COMPETENTELOR  NIVEL  3

Profilul : SERVICII

Domeniul : TURISM  SI  ALIMENTATIE

Calificarea  profesionala : TEHNICIAN  IN  TURISM

                                     TEHNICA  DERULARII  ACTIUNILOR   TURISTICE

                                                        Argumentare

         Adaptarea  la  noile  cerinte  ale  economiei  de  piata , presupune  insusirea  acelor

competente  care  sa  dezvolte  in  randul elevilor  inaltul  profesionalism ,initiativa , persp-icacitatea ,abilitatea de  a opera eficace  intr-un cadru  economic  dinamic  si concurential.

        Insusirea  capitolelor  la  Nivelul  3 – calificarea  tehnician  in  turism , urmareste  formarea  la  viitorii  absolventi  a  unor  abilitati  legate  de :                                                                     -- Identificarea  oportunitatilor  de  piata  in  turism .

-- Realizarea  unei  oferte  de  marfuri  conform  nevoilor  si  cerintelor  consumatorilor .

-- Identificarea  celor  mai  bune  solutii  privind atragerea si pastrarea potentialilor clienti     

   care  asigura  si  sursa  de  finantare  necesara  bunei  desfasurari  a activitatii agentiei

   de  turism .

-- Utilizarea  bilantului  contabil  pentru  informarea , analiza  si  previzionarea  activita-

     tilor  prin  calculul  principalilor  indicatori  economico  financiari .

       Pe langa  activitatile  specifice ,tehnicianul in turism ,isi  va dezvolta competente cheie  importante  prin  care  va  desfasura  o  buna  comunicare cu persoanele  cu  care  intra in  contact  cat  si  in  cadrul  echipei  de  lucru , va  dezvolta  competente  pentru  utilizarea  softurilor  specifice , va  aplica  continuu  tehnici  de  imbunatatire  a  calitatii  la  locul  de  munca.    

        In  acest  scop  aceasta  lucrare  a  fost  conceputa  pe  capitole  majore  care  vizeaza  atat  prezentarea  conceptelor , principiilor  si  notiunilor  esentiale  care  formeaza  sistemul  teoretic , cat  si  aplicabilitatea  metodelor  si  procedurilor  larg  utilizate  in  diferite  demersuri  la  locul  de  munca .

         Operationalizarea  cunostintelor  teoretice constituie  elemente  de lucru pentru viitorul  absolvent , potential lucrator  ca  tehnician  in  turism ,si  au ca scop insusirea  acestor  capi-tole  cat  mai temeinic  in scopul dezvoltarii capacitatilor acestora si in urmatoarele obiective:                                                                                                                                     -- Invatarii  in perspectiva  interdisciplinara ,valorificand  informatiile  si  cunostintele  insusite   

    de  catre absolvent  in  capitolul 1 ,privind  preluarea  si  pregatirea  actiunii .

-- Reliefarea principalelor elemente teoretico-metodologice ,aplicabile cu prioritate la agentul    

    economic  de  profil .

-- Perfectionarea profesionala datorita schimbarilor rapide  in  ceea  ce  priveste satisfacerea  exigentelor  tot  mai  ridicate  ale  clientilor,                                                                                                                

        Toate  acestea  fiind  cuprinse  in  materialele  didactice  care  vizeaza si  cunostintele  de  ,,Economia  turismului , Economia  si  organizarea  activitatii  de  turism , Managementul  serviciilor  si  calitatii  , precum  si  de  management  al  serviciilor  de  turism  si  alimentatie.

      Pentru  asigurarea  premiselor  integrarii  profesionale  a  absolventilor  pe  piata  muncii , cat  si  pentru  formarea  profesionala  continua  este  nevoie  de  flexibilitate  si  adaptare  la  toate  tipurile  de  competente.

                                                                  

                                                                                                                                                                                               

                                      

                                        Capitolul  1                                                                                                                                        

                Etapele  derularii  programului  turistic :

Preluarea  si  pregatirea  actiunii .                                                                                           

                                                                                                                                                                                                            

       Aceasta  etapa  include  o serie  de  activitati care vizeaza asigurarea desfasurarii  in  cele  mai  bune  conditii  a  programului  turistic  si  anume :                                                                    a. Ghidul  se  prezinta la agentia de turism de unde preia  dosarul actiunii(delegatia ,stam-

    pila , programul  actiunii  impreuna  cu  analiza  de  pret , mijloacele  de plata , eventual

    eventual  biletele  de  tren , avion  etc ) impreuna  cu  instructiunile  de  lucru referitoare

    toare  la  derularea  programului. Se  recomanda  ca  preluarea  dosarului  sa  aiba  loc:

  -- cu  minimum  24  de  ore  inaintea  inceperii  actiunii , daca  aceasta  are  ca  punct de

      plecare  localitatea  in  care  se  afla  sediul  agentiei :

  -- cu  minimum  48  de  ore  inaintea  inceperii  actiunii ,daca  punctul  de plecare  se afla

      in  alta  localitate  decat  cea  in  care  se  afla  sediul  agentiei ;

b. La  primirea  dosarului  ghidul  are  obligatia :

  -- sa  studieze  cu  atentie  programul , obiectivele care vor  fi vizitate, serviciile care urm-

     eaza  sa  fie  asigurate , diverse  plati  incluse  in  pretul  excursiei  si care se achita de

     catre  ghid (taxe de autostrada , taxe  de  aeroport , parcari , treceri  cu  bacul ,intrari la

     intrari la muzee si obiective turistice), alte  clauze  contractuale ;

  -- sa-si  pregateasca  in  detaliu  prezentarea  tinand  cont  de  componenta  grupului:

     varsta ,sex ,nationalitate ,preocupari ,religie ,obiceiuri  alimentare  etc (cere informatii);

  -- sa  verifice  daca  au  fost  lansate  toate  comenzile ( de cazare ,transport ,masa ,alte

     servicii)  si  daca  exista  confirmarea  rezervarilor  facute ;

  -- sa  preia  de  la  organizatori  materialele  publicitare , respectiv ,pliante ,brosuri ,harti ,

     ale  localitatilor  si  obiectivelor  de  interes  turistic  prevazute  in  programe  pe care le

     va  pune  la  dispozitia  turistilor  la  inceputul  actiunii .   

 Inceperea  actiunii .                                                                                                                                             

       In  cadrul  acestor  etape  ghidul  stabileste  primul  contact  cu  grupul ,moment  din  care  preocuparile  acestuia  vizeaza  asigurarea  satisfactiei  membrilor  grupului .Pentru  aceasta  ghidul :      

a. se  va  prezenta  la  punctul  de  lucru  cu  turisti  cu  45  de  min. Inaintea  sosirii

    acestora ,pentru  a  verifica  daca  mijlocul  de  transport  va  sosi  la  timp ;

b. la  sosirea  turistilor  desfasoara  protocolul  de  primire ,se  prezinta  ca  delegat  al

    agentiei  de  turism  si  ureaza  ,,Bun  venit” ;

c. verifica  daca  biletul  de  excursie  sau  vaucherul  corespunde  actiunii  respective ,

d. asigura  imbarcarea  turistilor  si  bagajelor  ce  le  apartin  in  mijlocul  de  transport     

    In  cazul  in  care  numarul  turistilor  anuntati  nu  coincide  cu   numarul  celor  sositi

    Ia  masuri  de  anulare  a  comenzilor  care  pot  fi  decomandate (prin  intermediul 

    agentiei  organizatoare )

e. In  mijlocul  de  transport  comunica  programul  ce  urmeaza  a  fi  efectuat  ,prezinta

    succint  traseul  si  diverse  informatii  care  sa  starneasca  interesul  turistilor ;

f. la  locul  de  cazare  va  intocmi  diagrama  grupului  pe  camere  si  persoane .

    Inca  din  mijlocul  de  transport  va  incerca  sa  realizeze  coeziunea  grupului  si  sa  stimuleze  participarea  activa  a  turistilor  la  desfasurarea  programului  artistic.

Desfasurarea  programului  turistic .                                                                                                                                                                                                              

        Pe  tot  parcursul  actiunii , ghidul  va  urmari  asigurarea  satisfactiei  turistilor  in  urma  prestarii  serviciilor  prevazute  in  program . Pentru  aceasta :

a.aduce  la  cunostinta  turistilor , cu  o  zi  inainte , ora , locul  de  plecare  pentru  continua-

    rea  programului  si  ia  masuri , daca  este  cazul , pentru  asigurarea  trezirii  la ora fixa a

    turistilor (prin  intermediul  receptiei),

b.la  micul  dejun  comunica  turistilor  programul  detaliat  al  zilei ,urmarind  efectuarea tut-

    uror  actiunilor  inscrise  in  program (excursii , tururi  de  oras , spectacole).

c.prezinta , intr-un mod cat  mai  atractiv ,pe  tot parcursul  excursiei ,traseul  si obiectivelele

    ce  se  viziteaza  sau  intalnesc  pe  traseu.

d.ia  masuri  pentru  prestarea  in  cele  mai  bune  conditii  a  serviciilor  turistice;

-- verifica , impreuna  cu  seful  de  sala , curatenia  localului , aranjarea  meselor

-- stabileste   meniul , impreuna  cu  seful  de  sala , pornind   de  la  preferintele  grupului  si   

    baremul  de  masa  si  asigura  la  cerere  meniurile  de  regim  sau   lacto-vegetariene                                            

-- verifica , prin  sondaj ,impreuna  cu  supraveghetoarea ,starea camerelor(curatenie ,dotari,

    mobilieri , lenjerie , prosoape , buna  functionare  a  instalatiilor),

e.urmareste  prestarea  corecta  a  serviciilor  de  catre  prestatori , conform  programului;

-- verifica  realitatea  datelor  inscrise  de  soferi  pe  foile de parcurs(traseu ,numarul de kilo-

    metri  parcursi , orele  de  sosire , plecare)

-- verifica  respectarea  baremului  de  masa , calitatea  serviciilor , In  timpul  derularii  progr-

    amului  turistic , ghidul  se  va interesa  daca  turisti sunt  multumiti de serviciile  primite ,iar

    in  cazul  existentei  unor  nemultumiri  in  randul turistilor se vor  lua  pe  loc masurile  care

    se  impun.                                                                                 

 Incheierea  actiunii .

          Activitatea  desfasurata pe parcursul acestei  etape urmareste  ca  incheierea Progra-mului  turistic  sa  se  faca  in  cele  mai  bune  conditii  pentru  ca  satisfactia turistilor  sa  fie  deplina . Pentru  aceasta  ghidului ii  revin  urmatoarele  atributii:

-- rezolva  toate  problemele  legate  de  asigurarea  transportului pe  ruta  de  intoarcere:

-- rezerva  si  procura  documentele  de  calatorie (daca  este  cazul);

-- verifica  daca  ora  de  efectiva  de  plecare  a  mijlocului  de transport  este  cea  prevazuta

    in  orar  si  ia  masuri  in  functie  de  situatia  creata;  

--urmareste  asigurarea  eventualelor  servicii  de  care turistii beneficiaza  pe perioada trans-

   portului (pachete  cu  hrana  rece , masa , vagonul  restaurant  etc);                                          --verifica  daca  toti  turisti  au  predat  cheile  la  receptia  hotelului , daca  lipsesc 

   bagaje  sau  acte  de  identitate;  

 --asigura  prezenta  turistilor  la punctul  de  plecare (la  aeroport cu 1-2ore inainte  si la gara

   cu  1  orainainte)

 --se  asigura  ca  s-au  imbarcat  toti  turisti  impreuna  cu  bagajele  lor.

 Decontarea  si  raportul  de  activitate  asupra  actiunii .

       Aceasta  etapa incheie  actiunea  turistica  respectiva ,putand  fi considerata  o sinteza a  acestuia. In  cadrul  acesteia , ghidul:

a. Solicita  fiecarui  furnizor  nota  de  plata( factura).

b. Emite  un  cec  pentru  suma respectiva(de pe nota  de  plata) pe  care  il inmaneaza furni-

    zorului. Acesta  semneaza  pe cotorul  cecului  si  pe exemplarul  comenzii ,aplica stampila

    si  le  inmaneaza ghidului .

c. Intocmeste  decontul  de  cheltuieli , in  baza  documentelor  preluate  de  la  furnizori si il

    depune  la  agentia  de  turism  care  ia  incredintat  actiunea , in  termenul  legal(24  ore):

 La  decont  se  ataseaza  urmatoarele  documente  justificative:

-- programul  turistic;

-- copiile  comenzilor;

-- copiile  notelor  de  plata  ale  serviciilor  intocmite  pe parcursul  actiunii , de  catre unitatile

    prestatoare  de  servicii;

-- carnetul  de  cecuri  fara  limita  de  suma;

-- nota  de  decontare  a  avansului  in  numerar;

-- delegatia  ghidului  vizata  in  localitatea  de  cazare  sau  in  localitatile  de  destinatie;

-- raportul  privind  desfasurarea  actiunii . Acesta  va  cuprinde  aspectele  pozitive din timpul  

    desfasurarii excursiei , eventualele nemultumiri ,si eventualele evenimente  de orice natura

    privind  desfasurarea evenimentului ,propuneri  de imbunatatire pentru activitatea de  viitor.

      In  raport  se  vor  inscrie  si  justifica  si  eventualele  depasiri  obiective  ale unor  costuri  peste  cele  prevazute  in  analiza  de  pret ,se  vor  indica  numele  turistilor care nu au  parti-cipat  la  actiune  si  valoarea  serviciilor  aferente  care  nu  sau  putut  deconta  furnizorului , seria  eventualelor  cecuri  anulate.                                                                                                 

      Raspunderea  materiala  pentru  nepredarea  la  timp  a cecului  si  decontului  precum  si  penalizarile  ce  decurg  din  aceasta  cad  in  sarcina  ghidului .Ghidul nu va putea prelua  alt  grup  inainte  de  indeplinirea  tuturor  formalitatilor  de  inchidere  a decontului si  de  predare  a  raportului  de  activitate  pentru  actiunea  anterioara.                                                                                                                              

Documente  utilizate  in  derularea  activitatilor  turistice :

a. Comanda  de  prestatii : este  un document  in care sunt precizate  serviciile  comandate,

    numarul de persoane pentru care  vor  fi  prestate , valoarea  unitatii  de servicii , valoarea

    totala . Se  intocmeste  in  trei  exemplare: unul  la  agentie ,doua la ghid .Ea poate fi inlo-

    cuita  cu  un  voucher  sau  o  comanda  de  rezervare  in  care  sunt  precizate  aceleasi

    elemente.

b. Programul  excursiei :este  un  document  care  cuprinde  detaliat  itinerarul  pe localitati,

    pe  zile  si  servicii . Se  intocmeste  in  trei  exemplare , acestea  fiind  necesare organiza-

    torului  de  turism , ghidul  soferului.

c. Analiza  de  pret :este  documentul  folosit  pentru  determinarea  tarifului  actiunii turistice

    pornind  de  la:

    -- cheltuielile  directe  din  prestatiile  asigurate  de  terti;

    -- cheltuieli  directe  din  prestatiile  auto;

    -- asigurari ;

    -- comision ;

    -- T. V. A. ;

    -- contributia  de  participare  la  fondul  de  dezvoltare  a turismului.                                                d. Decontul :este  documentul cu ajutorul  caruia  se  finalizeaza actiunea turistica .Se into-

     cmeste  pe  baza  actelor  emise  de  prestatorii  de  servicii  si  cheltuielile  efective  ale

     actiunii  respective. Se  completeaza  intr-un  exemplar.                                                                  e. Biletul  de  excursie :  este  documentul  in  baza  caruia  se  incaseaza  contravaloarea

    actiunii  respective  . Se  completeaza  in  doua  exemplare , unul se inmaneaza turistului              

     iar  celalalt  ramane  la  carnet .

 f. Diagrama  autocarului : este  documentul  folosit  pentru repartizarea  turistilor  pe locuri.

g. Borderoul  de  incasari : restituiri : este  documentul  care  serveste pentru  evidentierea

     evidentierea  zilnica  a  incasarilor  si  restituirilor  din  valoarea  locurilor.Se intocmeste in

     doua  exemplare; unul  se  preda  la  casierie  impreuna  cu  monetarul  sau documentele

     de  plata , iar  un  exemplar  este  destinat  compartimentului  de specialitate

                                                                         

h. Delegatia : este  documentul  prin  care  ghidul  este  imputernicit  sa  gestioneze actiunea

    respectiva ; se  completeaza  intr-un  singur  exemplar  si  serveste  la  ridicarea  avansului 

    spre  decontare  de  la  casieria  unitatii de turism ,in  vederea  efectuarii  unor cheltuieli pe

    parcursul  excursiei : intrari  la  muzee , expozitii  etc.

 I. Diagrama  valorificarii  locurilor : este  documentul  in care se inscriu toate locurile cont-

     ractate  cu  prestatorii  de  servicii  pentru  a  fi valorificate .Se completeaza  intr-un singur

     exemplar  si  serveste agentului de turism la cunoasterea in permanenta a locurilor  libere.

                                         

                                           Capitolul  2

         Componente  ale  produsului  / serviciului  turistic : transport ,     

                                            cazare ,alimentatie .

        

Serviciile  care  dau  continut produsului  turistic ,denumite ,servicii  turistice .Se  cons- tituie  intr-un  ansamblu de cel  putin  patru  tipuri de  baza ,total  diferite ca natura ,cum ar  fi:

    -- serviciile  de  transport,

    -- serviciile  de  cazare ,    

    -- serviciile  de  alimentatie (masa)

    -- serviciile  de  agrement (sau  alte  servicii  care  satisfac  motivatia  principala  a

  calatoriei : afaceri , tratament  balnear)

 Serviciile  de  transport .

      Una  dintre  componentele  de baza  in alcatuirea  produsului  turistic  o  reprezinta trans-portul  turistic , pentru  ca  practicarea  turismului presupune  deplasarea  turistului din  locali-tatea  de  resedinta  la locul  petrecerii  sejurului. In  acelasi  timp , cheltuielile  cu  transportul  detin  o  pondere  importanta  in  costul  total  al  calatoriei.

      De  aceea  trebuie  sa  se  acorde  o  importanta  deosebita  alegerii  mijlocului  de  trans-port  utilizat , care  trebuie  sa  intruneasca  o  serie  de  cerinte  legate  de: rapiditatea , conf-ortul ,costul  calatoriei .Totodata  la alegerea mijlocului de transport  trebuie  sa  se  tina  cont  de  particularitatile  cererii  segmentului  de  turisti  caruia  i  se  adreseaza  produsul  turistic  respectiv. De  exemplu ,in  cazul  tinerilor  se  poate  folosi trenul sau autocarul ;pentru  pers-oanele  adulte trenul  sau  autoturismul personal ,iar  pentru  turisti  de  varsta  a-3-a  cel  mai  folosit este autocarul .Totodata  ,la  alegerea  mijlocului de transport  se vor  avea  in  vedere : nivelul  veniturilor  si  distanta  deplasarii .

      De  asemenea  este  foarte  important  ca  organizatorul  de  turism  sa  cunoasca  facili-tatile  de  calatorie  acordate  in traficul  intern  si  international ,precum  si conditiile  de reze-rvare  si calatorie pe toate  mijloacele  de  transport ,sistemul  de  tarife  practicat  de  firmele  de  transport  in  vederea  organizarii  unor  aranjamente  turistice  care  sa  beneficieze  de  facilitatile  de  calatorie  oferite.

 Serviciile  de  cazare .

       Reprezinta  o  alta  componenta  importanta  a  produsului  turistic , unitatea  de  cazare  indeplinind  pentru  turist  rolul  de  domiciliu  temporar .De  aceea ,serviciile  de  cazare  pre-supun  asigurarea  atat  a conditiilor  de  igiena  si odihna  ale turistului , cat  si  posibilitati de  petrecere  agreabila  a  timpului  in  vacanta  in  incinta  unitatii ( in  cluburi , Sali  de  lectura , spatii  pentru  intalniri  cu  prietenii  etc.).

      Cazarea  turistilor  se  face  in  structurile  de  primire  turistice (unitati de  cazare)  preva-zute  de  legislatia  in  vigoare (hoteluri , moteluri , vile , cabane  etc) clasificate  pe  stele  de  la  1  la  5  sau  numar  de  margarete .Alegerea  formelor de  gazduire  se  va  face  pornind  tot  de  la  particularitatile  cererii  diferitelor  segmente  de  clientela ( determinate  de  forma  de  turism  practicata , nivelul  veniturilor , varsta  etc). Astfel , pentru  tineri  vor  fi  preferate  unitatile  de  cazare  cu  confort mai  redus ,cabane ,vile ,bungalouri ,sate de vacanta ,pentru  adulti , hoteluri , vile  clasificate  la  2-5 stele(in  functie  de  venituri),iar  pentru  persoane  de  varsta  a-3-a  hoteluri  la  preturi  moderate

Servicii  de  alimentatie (masa) .

       Constituie  o alta componenta de  baza  a  produsului  turistic ,valoarea  acestora putand  fi  facuta  atat  ca  produs  individual , cat  si  in  asociere  cu  serviciile  de  cazare  in  sistem: pensiune  completa  sau  demipensiune.De asemenea , este  necesara  existenta  unei  dive-rsitati  de  tipuri  de  unitati  care  sa  ofere  meniuri  variate , incepand  cu  cele  standard (la  preturi  reduse), pana  la  meniuri  rafinate , din  bucataria  internationala .  Oferta  de  prepa-rate  culinare  poate  fi  completata  cu : mese  festive , mese  de  afaceri , mese  traditionale  Romanesti , mese  la  pachet  etc . O  atentie  deosebita  trebuie  acordata  conceperii  meni-urilor ,care  trebuie  sa  se  coreleze cu segmentul  de  turisti , cu forma  de turism  practicata  nationalitatea  si  preferintele  culinare ( exemplu: copii , sportivi , persoanele  aflate  la  trata-ment , turisti  aflati  pe  litoral  pentru  cura  heliomarina  etc).

      In  ceea  ce  priveste  cererea  pentru  serviciile  de  alimentatie  pe  grupe  de  varsta  ea  poate  fi  exemplificata: tinerii prefera sa-si asigure  pe  cont  propriu  serviciile  de alimentatie  apeland  de  regula  la  fast-food-uri sau  la  alte  meniuri ieftine ,adulti familisti  prefera demi- pensiunea ,iar  populatia  de  varsta  a-3-a  solicita ,in  general ,pensiune completa  la  preturi  reduse, Serviciile  de  agrement .

          In  atentia  organizatorilor  de  turism  trebuie sa  fie  motivatia  de  baza  a  calatoriei (recreere , divertisment , tratament  balnear , afaceri  etc) care trebuie sa  fie  prezente  intr-o  paleta cat mai diversificata de oferte de  preturi. La  acestea  se  adauga  o  serie  de  servicii  de  intermediere  de  genul : rezervarilor  de locuri  in  mijloacele  de  transport , hoteluri ,rest-aurante ,la  manifestari  cultural  artistice  si  sportive  etc. ,inchirierea  de  materiale  sportive  pentru  practicarea  diferitelor  sporturi  sau  jocuri ,servicii  cu caracter  special cum  ar  fi cel de  secretariat ,traduceri ,supravegherii  copiilor ,asigurarii  pe timpul  calatoriei ,sunt  de ase-menea  componente  ale  produsului  turistic .

      Toate  aceste  componente  ale  produsului  turistic  trebuie  reunite  intr-un  tot  unitar,de  o  calitate  uniforma , pentru  ca  este  suficient  ca  un  singur  element  sa  nu fie  de calitate  pentru  ca  intreg  sejurul  sa  fie  afectat .

     

 Rezolvarea  unor  situatii  speciale .

    

      Pe  parcursul  derularii  programului  turistic  pot  aparea  o serie  de  situatii  speciale  pe  care  ghidul  trebuie  sa  fie  pregatit  sa  le  rezolve. Prezentam  in  continuare  cateva  dintre  acestea :                                                                                                                                                   

      Pagube  produse  de  catre  turisti :                                                                                                                           

      In  cazul  in  care  turisti  produc  pagube  in unitatile  de  servire ,cazare ,alimentatie ,etc.    plata  contravalorii  pagubelor  vor  fi  suportate  direct  de  catre  acestia. Aparitia unor cazuri  speciale  in  randul  turistilor (medicale) ,sa  ia masuri  de transport  a acestora  catre unitatile  medicale  eventual  izolarea  acestora daca se impune .Detensionarea unor eventuale  tensi-uni  aparute  intre  turisti ,luarea  masurilor  care se  impun  functie  de gravitatea  incidentului anuntarea  autoritatilor  competente  daca  se  impune , etc.

 

                                        Capitolul  3

                       Tehnologia  serviciilor  pentru  turism :

      Activitatea  de  turism  intern  vizeaza organizarea  si oferirea  de  servicii  turistice  ceta-tenilor  Romani . Ea  se  desfasoara  pe  urmatoarele  activitati  specifice;

  -- subactivitatea  de  excursii  interne ;

  -- subactivitatea  de  excursii  externe;

  -- subactivitatea  de  odihna  si  tratament;

  -- programe  turistice  speciale; congrese ,reuniuni ,simpozioane ,conferinte ,turism rural ,  

          actiuni  de  vanatoare  si  pescuit  etc.

Subactivitatea  de  excursii  interne .

        Are  ca  obiect  de  activitate  organizarea  si  oferirea  de  servicii  turistice , pe  itinerare  prestabilite  sau  la  cererea  turistilor ,in  interiorul  tarii. Acest  tip de produs  turistic  prezinta  urmatoarele  caracteristici :

  -- se  adreseaza  atat  turistilor  de  grup , cat  si  turistilor  individuali;

  -- excursiile  pot  avea durata diferita  de  la  cateva ore(tururi  de  oras) ,pana la 10 -12  zile

      (turul Romaniei)

  -- exista  o  multitudine  de  tipuri  de  programe  turistice  care  variaza  in  functie  de  moti-

      vatia  calatoriei , durata , destinatia , anotimpul , serviciile  incluse ,nivelul  calitativ al pre-  

      tatiilor oferite ,varsta ,ocupatiile participantilor ,programul manifestarilor artistice ,sportive,

      culturale , priceperea  si  creativitatea  organizatorului.

      Excursiile  interne  destinate  grupurilor  de  turisti  se  realizeaza  cu  ajutorul  autocarului, microbuzului , trenului ,navelor  de  pasageri  si  mai  rar  cu  avionul. Se  recomanda  ca  ele  sa  se  desfasoare  sub  indrumarea unui  ghid  calificat  care insoteste grupul  si ofera  expli-catii  legate  de  obiectivele  vizitate  urmarind , in  acelasi  timp ,prestarea  serviciilor  in  con-formitate  cu angajamentele  asumate  prin  contractele  incheiate  cu  turisti .Aceste produse  turistice  sunt  in  general  de  tipul I T (inclusive  tour)  si  includ  toata  gama  de  servicii : de  transport , cazare , alimentatie  si  un  minim  de  agrement  dar  se  pot  organiza  si  cu  asi-gurarea  partiala  a  serviciilor(semiorganizate) , elementul  variabil  fiind  serviciile  de  masa  sau  agrement.

        Pentru  organizarea  excursiilor  la  care  se  asigura  numai   partial  serviciile , conditia  obligatorie  este  ca  acestea  sa  se  desfasoare  in  baza  unui  program  turistic  si  cu  asis-tenta  unui ghid autorizat .Exemplu: tururi  de  oras ,excursii  de  o  zi  fara masa  sau cazare, excursii   in  zone  turistice  cu  elevi  sau  studenti pentru  care  se  asigura  cazarea si masa  la  camine , internate  respectiv  cantine.

        Excursiile  interne  care  se  adreseaza  turistilor  individuali  pot  fi:                                      -- excursii  in  circuit  pentru  posesorii  de  autoturisme , cu  itinerarii  oferite  de  agentie  sau

    la  cerere . Ele  pot  include  servicii  complete (cazare ,alimentatie ,agrement) sau partiale  

   (numai  cazare , sau  cazare  si alimentatie  etc.)                                                                       -- excursii  in  circuit  cu  trenul  in  care  pachetul  de  servicii  include  fie  toate  serviciile ,fie

   numai  unele  din  serviciile  turistice (dar nu  mai  putin  de  doua) .

       Tipologia  excursiilor  interne  variaza  in  functie  de  activitatile  desfasurate , durata  lor, obiectivele  turistice  incluse ,etc. . Acestea  pot  fi  grupate  in  urmatoarele  categorii:

a. Tururi                                                                                                                                        -- tururi  de  oras  sau  statiuni:                                                                                                               

-- simple , a  caror  durata  este  de  regula  de  3 – 4  ore  si  in  cadrul  carora  se          

   viziteaza  principalele  obiective  turistice  din  oras : monumente  istorice , de  arta  si  

   arhitectura , muzee , parcuri , constructii  reprezentative  etc.

-- in  combinatie  cu  programe  de  divertisment  sau  servirea  mesei  la  un  restaurant  cu 

   specific (international , national  sau  local ).Ele  se  pot organiza  atat ziua cat  si noaptea.

   Ex.Turul Litoralului noaptea cu program  de bar–Melody(5 ore) ,Turul Brasovului cu  seara 

   medievala  la  restaurantul ,,Cetatea”.

b.Circuite  in  principalele  zone  ale  tarii:

    Aceste  circuite  cuprind  vizitarea  celor  mai  interesante  obiective  turistice (atat  natu-rale  cat  si  antropice ), cu  un  profil  variat . Ele  pot  avea  durata  variata , de  la  3 – 12  zile  si  pot  include , dupa  caz  si  alte  actiuni  ca  seri  specifice  Romanesti , pescaresti , degustari  de  vinuri , focuri  de  tabara , pentru  a  spori  atractivitatea  acestora . Exemplu : Circuitul  manastirilor  Bucovinene ,circuit  in  Maramures ,circuit  in  Oltenia de  sub  munte circuit  in  Moldova  centrala , circuit  Cetatile  Medievale , turul  Romaniei  in  7,10 – 12 zile .  

c. Excursii :

-- excursii  ocazionate  de  atractivitatea  potentialului  natural.

-- excursii  si  drumetii  la  si  de  la  cabanele  din  muntii  Bucegi , Fagaras , Retezat ,

    Apuseni , Parang  etc.

-- excursii  pentru  invatarea  si  practicarea  sporturilor  de  iarna ;

-- excursii  pentru  vizitarea  monumentelor  naturii (ex: La  poienile  de  narcise , Padurile 

   de  liliac) ;

-- excursii  pentru  vizitarea  unor  obiective  cu  caracter  de  unicat (ex.Vulcanii Noroiosi). 

-- excursii  ocazionate  de  vizitarea  unor  obiective  cultural  istorice.

-- excursii  pentru  vizitarea  caselor  memoriale  si  alte  obiective  legate  de  viata  si 

   activitatea  diferitelor  personalitati  din  domeniul  cultural  artistic:(ex.In  cautarea  lui C.

   Brancusi , pe urmele  lui  I. L . Caragiale) sau  

-- pentru  vizitarea  unor  muzee  si  a  altor  obiective  culturale , ex. Muzeul  etnografic 

   in  aer  liber  Astra  din  Sibiu;

-- excursii  prilejuite  de  diferite  manifestari  culturale , folclorice , sportive  si  religioase ,

   pentru  participarea  la  targuri  si  expozitii                                                                              -- excursii  de  documentare  stiintifica  etc.

-- excursii  combinate  ocazionate  de  vizitarea  unor  obiective  culturale  cat  si  efectuarea 

    unor  drumetii  in  zone  montane , ex ;excursie  in Culoarul Rucar-Bran ,care  include  vizi-

   tarea : Manastirii  Namaiesti , a  Mausoleului  Mateias , a Castelului  Bran , dar  si  excursii 

   in  cheile  Dambovicioarei  si  la  pestera  Dambovicioara .

-- excursii  preorasenesti. (ex. excursii  la  Snagov , Cernica  etc.)

-- excursii  combinate  interne-externe (ex. Litoralul  Romanesc  cu  Varna.)

-- excursii  organizate  cu  turisti  aflati  in  statiunile  balneoclimaterice  la  odihna  si recreere

    (ex. excursii  la  Pestera  Ursilor  de  la  Chiscau  organizate  din  Baile  Felix.)

-- organizari  de excursii  urmate  de  mese  festive  sa  banchete  pentru  absolventii  liceelor,

    facultatilor  sau  diferitelor  asociatii:(ex.Asociatia Medicilor Stomatologi ,Asociatia notarilor 

    publici  etc.)      

d. Cantonamente  pentru  sportivi : organizate  in  diferite  statiuni  si  la  cabane

     Exemplu: Cantonament  de  refacere  pentru  componentii  lotului  de  caiac  in  statiunea  Neptun  de  pe  litoral.

      Avand  in  vedere  faptul  ca  cererea  este  mai  putin  dependenta  pentru  acest  tip  de  produs  turistic  de conditiile  naturale ,excursiile pot  fi organizate ,si oferite turistilor  in  orice  perioada  a  anului .De  aceea  este important ca agentiile  de turism  sa identifice  acele pro-duse care sa stimuleze cererea turistilor .De exemplu: excursii  de  2-3  zile  de 1 Decembrie, sau  excursiile  ce  pot  fi  organizate  pentru  clasele  I-IV  in  timpul  vacantelor  intrasemestriale . Circuitul  capitalelor  Tarii Romanesti

Etapele  elaborarii  programelor  turistice :                                                                               

a. Studierea  pietei  care  vizeaza :                                                                                                                      -- studierea  cererii  principalelor  segmente  de  turisti;

-- studierea  ofertei  concurentei  si  a  propriei  oferte;

                                                                         

                     

-- analiza  ofertei  prestatorilor  directi – furnizori  de  servicii (unitati  de  cazare , restaurante,  

   unitati  de  agrement , centre  de  conferinte  etc.)

b. Documentarea  prealabila :

-- inventarierea  obiectivelor  turistice  naturale  si  antropice  existente  pe  un 

      teritoriu  dat ;

-- cunoasterea  bazei  materiale  a  prestatorilor  directi (unitati  de  cazare , restaurante ,

      unitati  de  agrement , centre  de  afaceri  etc)

 c. Verificarea  pe  teren  a  informatiilor  culese , respectiv a:

-- starii  obiectivelor , orarul  de  vizitare , taxelor  de  intrare , duratei  medii  de  vizitare ;

-- starii  drumurilor , cronometrarea  distantelor  dintre  obiectivele  turistice  etc.

-- conditiilor  oferite  de  baza  materiala  specifica , aspectul  general  al  cladirilor, calitatea

   dotarilor , confortul , precum  si  a calitatii  si  diversitatii  serviciilor  prestate.

-- aspectului  general  al  oraselor  si  statiunilor  intalnite  pe  traseu.

 d. Selectia  obiectivelor  turistice  care  vor  fi  incluse  in  programul  turistic : precum

    si a prestatorilor de servicii , pornind  de  la  particularitatile  cererii  segmentului  de  turisti 

    caruia  i  se  adreseaza.              

e. Incheierea  de  contracte ,conventii  cu prestatorii  de servicii  turistice ,companii  de tran-

    sport , vunitati  de  cazare , restaurante , baze  de  agrement ,centre  sportive  etc

f. Elaborarea  propriu-zisa  a  programului  turistic-- fisa tehnica a actiunii (programul actiunilor  turistice  urmat  de intocmirea analizei de pret)

g. Rezervarea  serviciilor : a  numarului  de  locuri  de  cazare , de  alimentatie etc.

h. Realizarea  materialelor  publicitare.

 i. Urmarirea  satisfactiei  de  consum

  

   Subactivitatea ,,Excursii  interne” , documentele  necesare  in  ordinea  intocmirii  lor  sunt :

 Programul  turistic (excursiei)

-- este  un  itinerar  cu  mentionarea  detaliata a tuturor serviciilor  ce  urmeaza  a  fi asigurate

   si  a  tuturor  obiectivelor  turistice ,precizandu-se durata  de  timp  si perioada.El  cuprinde :

1. tema (titlul  produsului)

2. traseul  cu  indicarea  localitatilor  vizitate  si  a  obiectivelor  legate  de  tema  aleasa;

3. elemente  de  prezentare  generala:numar de  zile ,perioada ,kilometri parcursi, mijlocul de

    transport  folosit , pretul , informatii , eventualele  conditii  de  participare.

4. prezentarea  succinta  a  desfasurarii  programului  pe  zile  cu  precizarea  obiectivelor  ce

    urmeaza  a  fi  vizitate  si  a  serviciilor  oferite;

5. conditii  de  comercializare:

-- segmentul  de  turisti;

-- producatorul;

-- modalitati  de  plata , eventualele  reduceri.  (VEZI  ANEXA  A)                                                                 

Analiza  de  pret

-- este  documentul  folosit  pentru determinarea costului  actiunii  turistice ,pornind de la pro-

   gramul  turistic  si  de  la  urmatoarele  elemente  de  cheltuieli.

-- cheltuieli  directe  din  prestatiile  asigurate  de  terti;

-- cheltuieli  directe  din  prestatiile  auto;

-- asigurari (numai  pentru  extern)

-- T. V . A.

-- cota  de  participare  la  fondul  de  dezvoltare  a  turismului .(VEZI  ANEXA  B)

Comanda  de  prestatii

     Agentia  de  turism  emite cate  o comanda catre toti  prestatorii  de servicii care  participa  la  realizarea  programului  turistic .In comanda vor  fi  precizate serviciile ,numarul  de  pers-oane  pentru  care  vor  fi  prestate , valoarea  unitatii  de  servicii, valoarea  totala. Ea  poate  fi  inlocuita  de  voucher. (VEZI  ANEXA  C)

Biletul  de  excursie

   -- este  documentul  in  baza  caruia  se  incaseaza  contravaloarea  actiunii  turistice

      de  la  turist.  EXEMPLU:

MINISTERUL TURISMULUI

Unitatea de turism

____________________________                                                    Cupon

                                                                                                     de  control

                                                                                             Data___________20_____

                                                       BILET  DE  EXCURSIE Nr._________

S-a  incasat  de  la_______________________________

Din____________________________________________telefon___________________

reprezentand

c / valoarea  a ________________________locuri  la  excursia  cod_________________

din___________________________pe itinerariul________________________________

Nr. Loc in autocar________________________

                                                                                            AGENT  DE  TURISM

                                                                                                      L. S .

Recapitularea  operatiunilor  de  incasari –restituiri.

Biletul  de  excursie  se  inregistreaza  intr-un  formular  special,Recapitulatia(VEZI ANEXA D)

Diagrama  autocarului                                                                                                             -

-- este  documentul  folosit  pentru  repartizarea  turistilor  pe  locuri.

              Conducatorul  auto

                      Ghid

1

2

4

3

5

6

8

7

9

10

12

11

13

14

16

15

17

18

20

19

21

22

24

23

25

26

28

27

29

30

32

31

33

34

36

35

37

38

40

39

41

42

43

44

45

Delegatia

        Inaintea  inceperii  actiunii (cu  24  sau  48  de  ore  inainte) agentia  de  turism  intocmeste Delegatia  ghidului . Documentul  prin  care  ghidul  insotitor  este  imputernicit  sa  gestioneze  actiunea  respectiva. El  serveste  si  pentru  ridicarea  avansului  spre  decontare  de  la  casierie  in  vederea  efectuarii  unor  cheltuieli  ca  intrari  la  muzee , expozitii  etc. Ea  se  intocmeste  in  doua  exemplare

   -- unul  este  inmanat  ghidului ,

   -- cel  de  al-doilea  se  inregistreaza  in  registrul  de  casa alaturi  de  biletul  excursiei  

        Dupa  terminarea  actiunii , delegatia  se  anexeaza  la  decontul  excursiei , ca  document  justificativ  pentru  plata  avansului  spre  decontare. (VEZI  ANEXA  E)

Cecul  de  decontare  din  carnet  cu  limita  de  suma

      In  vederea  efectuarii  platilor  la  unitatile  prestatoare de servicii (cazare ,masa) ghidului  i  se  inmaneaza  un  carnet  cec. (VEZI  ANEXA  F).

  

Decont  excursie  interna 

       La  sfarsitul  excursiei  se  intocmeste  documentul ,,Decont  excursie  interna” unde  vor  fi  centralizate  toate  prestatiile  tertilor , in  baza  actelor  emise  de  catre  acestia.

(VEZI  ANEXA G )

                                                                                                                              Subactivitatea ,,Excursii externe (excursii  este  hotare cu turisti  Romani ).

        Aceasta  subactivitate  numita  si ,,outgoing”,are  ca  obiect  de activitate organizarea si  oferirea  de  servicii  turistice  cetatenilor  Romani  care  calatoresc  in  afara  granitelor tarii , atat  in  grup  cat  si  individual .

        Aceste  produse  turistice  se  caracterizeaza  prin  urmatoarele  caracteristici:

-- sunt  destinate  atat  grupurilor  organizate  de  turisti , cat  si  turistilor  individuali;

-- sunt  variate  atat  ca  durata , cat  si  ca  destinatii  si  tipuri  de  programe.

        Organizarea  acestui  tip  de  produs  turistic  presupune  incheierea  de  aranjamente si  contracte  turistice  externe  cu  firme  de  turism  din strainatate  cu  care  se  convin  progra-mele , itinerariile , tarifele , modul  de  derulare  a  programelor  etc.

        Metodologia de intocmire a programelor este asemanatoare cu cea prezentata  mai  sus.

        Excursiile  externe  destinate  grupurilor de turisti se  realizeaza  cu  ajutorul  autocarului, avionului ( combinat  avion + autocar ) si  mai  rar  cu  ajutorul  trenului(eventual combinat  cu  autocar ).Ele se desfasoara  cu  asistenta  unui  ghid  acreditat  care  insoteste  grupul , ofera  explicatiile legate de obiectivele turistice vizitate , urmarind  prestarea  serviciilor  in  conform-itate cu angajamentele prevazute in contracte.Pachetele de servicii oferite in cadrul  acestora  includ  in  general  transport (transferuri  si  alte  taxe  aferente), cazare  in  sistem  demipen-siune  sau  cazare + MD(mic  dejun)  si  unele  cheltuieli  culturale.

        Se  recomanda  ca  in  programul  excursiei  sa  se  precizeze  si  cuantumul  altor chelt-uieli  necesare  si  parcursul  excursiei (intrari  la  alte  obiective  turistice - optional-croaziere , cuantumul  taxei  de  viza si  a asigurarii  medicale) in  cazul  in  care aceste elemente  nu au  fost  incluse  in  pret.

       Excursiile  externe  pot  fi  grupate :

-- excursii  care  se  desfasoara  pe  teritoriul  unei  singure  tari . Ex.: Turul  clasic  al  Greciei:

    Salonic- Atena- Peloponez- Delfi- Meteora (circuit  de  6  zile); San- Remo- Madrid-Toledo-

    Barcelona (circuite  de  10 zile)

-- excursii  care  includ  vizitarea  a  doua  tari. Ex.:Italia--Spania--Venetia—Verona--Milano—

-- excursii  al  caror  traseu  includ  mai  multe  tari: Ex. :,,Prin orasele romantice  ale Europei”

   Salzburg—Strasburg—Paris-Luxembourg-Nurnberg—Viena—Budapesta (circuit de13 zile ).

       La  inscrierea  intr-o  excursie  internationala  se  procedeaza  astfel :

-- se  emite   bilet  pentru  valuta ( pe  chitantierul  de  valuta  excursii  externe);

-- se  emite  bilet  pentru  suma  in  lei ( pe  chitantierul  de  lei , excursii  interne);

       Lucratorul  de  la  agentie  trebuie sa  fie foarte  atent  la  codul  actiunii (fiecare  excursie  primind  un  cod  pentru  prelucrarea  mai  usoara  a  datelor  si  pentru  a  evita confuziile);

-- se  primesc  documentele  pentru  obtinerea  vizei  si  efectuarea  calatoriei;

-- pasaportul  turistic ( valabil  minim  6  luni  de  la  data  solicitarii  vizei);

-- poze  tip  pasaport ;

-- formularul  de  viza  completat  de  solicitant ( se  obtine  de  la  sediul  firmei organizatoare)

         Actele  necesare

Actele  necesare  pentru  salariati :                                                                                                       -- carte  de  munca  ( copie  si  original )                                                                                                                                       -- extras  de  cont  valutar ( 300 – 500 E )

   

-- fotocopie  xerox  act  de  propietate ( casa , masina etc.)

-- adeverinta  de  serviciu  cu  salariul  mediu  net  si  o  adeverinta  din  care  rezulta  ca  in

    perioada  desfasurarii  excursiei  se  afla  in  concediu  de  odihna.

 Actele  necesare  pentru  intreprinzatorii  particulari :

 -- certificat  de  inmatriculare  firma ;

 -- copie  statut  societate ;

 -- copie  dupa  ultima  balanta ;

 -- ultimul  extras  de  cont  valutar  300 – 800 E

 Actele  necesare  pentru  studenti :

 -- carnet , adeverinta  de  student  ca  este  in  vacanta ;

 -- declaratia  materiala  de  la  ambii  parinti  in  cazul  in  care  pleaca  fara  insotitor.                       Actele  necesare  pentru  pensionari :

 -- talon  de  pensie ;

 -- extras  de  cont  valutar  300 – 800 E.

 -- se  semneaza de catre participant  cererea de  inscriere  si  conditiile  generale  ale excur-  

     siilor  potrivit  codului  activitatii  si  programul  excursiei .

 -- se completeaza borderoul de incasari-restituiri  pentru  fiecare  actiune (excursie); separat,

     pentru  evidenta  operativa  calculandu-se  incasarile  in valutare  cu  cursul  valutar B.N.R.

     din  ziua  respectiva.                                                                                                                                             

  -- se  completeaza  separat  borderoul  de  depunere  al  valutei  sau  leilor.   

  -- se  emite  chitanta  de  casa  separat  pentru  valuta , separat  pentru  lei .

  -- se  inregistreaza  in  registrul  de  casa  separat  pentru  valuta  si  separat  pentru  lei.

     Originalul  filei  registrului de casa ,impreuna cu originalul  plus  documentele  anexate, se preda  zilnic  la  serviciul  contabilitate .Toate se inregistreaza  la  borderoul  de  incasari res-tituiri  la  cursul  valutar  din  data  restituirii.

      Agentia  de  turism  urmareste  desfasurarea  actiunii  de  la  incasare  pana  la  incheierea  ei (decontul).

      Pentru  persoanele  juridice  care  solicita  servicii  turistice  se  solicita  alaturi  de  cererea  de  inscriere  si  comanda  sau  delegatie  de  schimb.

      La  inscrierea  intr-o  excursie  se  intocmeste  si  se  semneaza  un  contract  de  prestari  servicii  turistice.

      Dintre  documentele  utilizate  in  cadrul  acestei  subactivitati  prezentam : vaucherul  si  biletul  de  excursie  externa .

 

VACANTA                                         VOUCHER  Nr.

Licenta  A Nr. 186/353                             Blvd.Unirii nr.27, Sector 5            

No             date  of  issue              code

Nr. R Comert J 40675543                         Bucuresti Romania

Cod  fiscal R371263                       PH(00401)353.39.70/338.95.84

                                                       PH/FAX(OO401)333.55.17

________________________________________________________
TO  be  presented  to____________________________________________________________________

IN EXCHANGE FOR THIS DOCUMENT,YOU ARE KINDLY REQUESTED TO PROVIDE THE FOLLOWING  SERVICE

TO NAME________________________________ No of person__________________________________

DATE OF ARRIVAL

DATE OF DEPARTURE

No OF Night

Travel  agent    L . S.

   

SOCIETATEA  DE  TURISM_______________________ DATA_____________

                             BILET  DE  EXCURSIE  EXTERNA  Nr._____________

Din_________________________

Primit  de  la  d-na / dl _______________________Domiciliat(a) in str.______________

______________________nr. _____________tel.___________________pentru______

____________________reprezentand :

-- pret  total  excursie                                            ____________________________lei

-- avans  depus  cu  chitanta  nr._______             ____________________________lei

Rest  de  achitat                                                    ____________________________lei

             AGENT  DE  TURISM                                      SEMNATURA  DE  PRIMIRE

   L. S.

Subactivitatea  odihna  si  tratament .

       

      Aceasta  subactivitate are  ca  obiect  organizarea  si  oferirea de servicii  turistice  pentru  turistii Romani in vederea petrecerii vacantelor sau  pentru efectuarea unor tratamente balne-are  in  statiunile  de  odihna  sau  balneoclimaterice.

      Produsele turistice de acest tip sunt concepute si oferite  turistilor  in  mai  multe variante : -- tratament  in  serii  complete  de 20  de  zile  sau 18 zile ( oferite  in  special  prin Ministerul 

    Muncii)      

-- tratament  in  serii  complete  de  12  sau  14  zile ;

-- odihna  in  serii  complete  de  12  zile;

-- odihna  in  serii  complete  de  7  zile .

      In  vederea  asigurarii  prestatiilor  incluse  in  pachete  de  servicii  si  sejururi  de  odihna  si  tratament ,agentiile  de turism incheie contracte cu  detinatorii  de  baza  materiala : unitati  de  cazare de  diferite  tipuri ( de  hotel , vile , cabane etc.), unitati  de  alimentatie , complexe  balneare  sau  baze de  tratament  in  urma  unor  negocieri  care  au  loc  odata  pe  an.

                                                                                                                                                 Documentele  utilizate  in  cadrul  acestei  subactivitati  sunt :

1. Diagrama  privind  valorificarea  locurilor  in  statiune;

2. Biletul  de  odihna / tratament (sau  vaucher)

3. Borderoul  de  incasari-restituiri.                                                                                                                           

Diagrama  privind  valorificarea  locurilor  in  statiune

 -- este documentul in care se inscriu locurile contractate cu prestatorii de servicii in  vederea  valorificarii lor.Ea se  intocmeste  pentru  fiecare  statiune  in  parte , pe  hoteluri  si  perioade;

 -- se  completeaza  intr-un  singur  exemplar;

 -- serveste  agentului  de  turism  pentru  a  cunoaste  in  orice  moment  locurile  libere.

SOCIETATEA___________________________

                                      DIAGRAMA  Nr. _____________________

                        Privind  valorificarea  locurilor  in  statiunea_______

                                               Profil____________________

Nr. crt

Unitate  de  cazare

Grad  confort

Perioada  de  valorificat  conform  actului  de atribuire  efectiva

Valorificat  cu  bilet  nr.

Sef  compartiment ,                                                                  Agent  turism ,

Biletul  de  odihna  si  tratament ,,B O T” :                                                                                              -- este  un  document  cu  regim  special :

-- in  baza  caruia  agentia  de  turism  incaseaza  de  la  turisti  contravaloarea  prestatiilor

   turistice, care  da  dreptul  turistilor  sa  beneficieze  de  toate  serviciile  inscrise  pe bilet

-- se  intocmeste  de  catre  agentul  de  turism  al  agentiei  de  turism  eminente in 3 exe-mplare  din  care  originalul  si o copie  se  inmaneaza  turistului ,iar cealalta copie  ramane   la  cotorul  carnetului.Originalul  va  fi  inmanat  de catre  turist la receptie iar copia la admi-nistratie(receptie , restaurant  etc.)

     Este  bine  ca  pe  B O T  sa  se  noteze  si  telefonul  clientului.

     Se  semneaza  de  catre  agentul  de  turism .

     Originalul  B O T  va  insoti  factura  transmisa  de  prestatorul  de  servicii  hoteliere .

Unitatea___________________________                                                                                                                      Codul fiscal________________________

Nr de inmatriculare in registrul comertului                                          010294

Anul______________________________

Localitatea_________________________

Judetul____________________________

                           BILET  DE  ODIHNA  SI  TRATAMENT Nr._____

                                                        Din  data de______________

Statiunea____________________Perioada de la__________________pana la________________

Unitatea  prestatoare

Felul  serviciilor

Categ. De conf.ort

Nr de pers.

Nr.zile

Tarif pe zi de pers. lei

Valoarea totala   -lei-

Cazare

Masa

Numele beneficiarului

Tratament

Alte servicii

 Certificam calitatea serviciilor achitate de dvs.

Agentia de turism

.

Semnatura  si  stampila

Comision..%=

T.V.A..%

3%FSPDT=

TOTAL GENERAL

Achitat  avans cu chitanta

Diferenta  de  plata

La  sfarsitul  zilei  se  intocmeste  Borderoul  de  incasari – restituiri .

Borderoul  de  incasari – restituiri :

   -- este  un  document  folosit  pentru  evidentierea  zilnica  a  incasarilor  si  restituirilor 

      din  valoarea  locurilor  in  care  se  inregistreaza : numarul  BOT , data  inceperii  si 

      terminarii  sejurului , statiunea , suma ;

   -- se  intocmeste  de  catre  agentul  de  turism  in  doua  exemplare  din  care  unul  se  preda  la  casierie  impreuna  cu  monetarul  sau  documentele  de  plata , iar  celalalt  exemplar  este  transmis  compartimentului  de  specialitate .

SOCIETATEA_______________________

                        BORDEROU  DE  INCASARI – RESTITUIRI  Nr.______

                                                       Din  data  de _____________

Nr. crt

Statiunea

Cod statiune

Nr. partic

Nr./zile/turist

Incasari comision TVA

Restituiri

Penalizari

    In  baza  sumelor  totale  din  borderou  se  completeaza  .Registrul  de  casa  sumele  incasate  din  vanzarea B.O.T  la  rubrica ,,incasari” iar  restituirilor  de  B.O.T  se  evidentiaza  la  rubrica ,,plati”.

 Turismul  organizat , semiorganizat  si  neorganizat .

    Turismul  organizat  se  caracterizeaza  prin  angajarea  anticipata  a  principalelor  servicii  legate de deplasarea si sejurul  turistilor .Aceasta angajare  a prestatiilor  se  poate  face prin  intermediul :

 -- cumpararii  unui B.O.T  sau  vaucher .

    Produsul  turistic  specific  acestei  forme  de  turism  este  de  tipul I.T.(inclusiv  tour)

    Avantajele  turismului  organizat                                                                                                                     a) pentru  turist :

    -- certitudinea (garantia)  primirii  serviciilor ;

    -- costul  pachetelor  de  servicii  este  mai  mic  decat  daca  ar  apela  la  fiecare 

        prestator  in  parte ;  

    -- posibilitatea  planificarii  din  timp  a  cheltuielilor ;

    -- scapa  de  grija  organizarii  sejurului (comoditate)

    -- posibilitatea  platii  in  rate ;

    -- stabilirea  unor  relatii  sociale ;

b) pentru  prestatorii  directi

    -- certitudinea  ocuparii  locurilor ;

    -- o  mai  buna  organizare  a  personalului ;

    -- aprovizionarea  corespunzatoare  cu  produse                                                     

c)pentru  agentia  de  turism                                                                                                                

    -- o  mai  buna  planificare  a  actiunilor ;

   -- utilizarea  rationala  a  capacitatilor  de  transport , cazare , masa etc ;

   -- asigurarea  unui  volum  al  incasarilor  relativ  cert ;

   -- posibilitatea  atenuarii  caracterului  sezonier  al  cererii  prin  oferirea  unor  facilitati 

      de  pret ;   

Dezavantajele  turismului  organizat :

a) pentru  turist:

-- ingradirea  libertatii  de  miscare (turistul  nu  poate  alege  traseul ,unitatile prestatoare)           b) pentru  prestatorii  directi :

-- incasari  medii pe  turist , mai  mici                                                                                          c) pentru  agentia  de  turism :

   -- obligativitatea  respectarii  cu  rigurozitate  a  conditiilor  convenite  prin  contract.

      Turismul  organizat  este  forma  cea  mai  solicitata  de :

   -- turistii cu  mai  putina  experienta

   -- in  cazul  deplasarilor  in  strainatate ( din  cauza  riscurilor  pe  care  le  presupune);

   -- persoanele  cu  venituri  reduse , fiind  forma  principala  de  turism  de  masa  si  social ;

 Avantajele  turismului  neorgnizat                                                                                                

a) pentru  turist :

   -- libertatea  de  miscare , turistul  hotaraste  singur  asupra  destinatiei , duratei  deplasarii , mijloacelor  de  transport , hotelurilor , restaurantelor  la  care  se  apelleaza)                                       b) pentru  prestatorii  directi :   -- incasari  medii , pe  turist  mai  mari  

Dezavantajele  turismului  neorganizat :

                                                                                                                                                                a) pentru  turist :

   -- nu  are  garantia  ca  va  putea  beneficia  de  serviciile  dorite , la  nivelul  de  calitate     dorit                                                                                                                                                        b) pentru  prestatorii directi :

   -- nu  au  certitudinea  utilizarii  eficiente  a  bazei  materiale  si  a  personalului  in 

      sezon . Aceasta  forma  de  turism  este  practicata  in  special  de  turisti  cu    experienta , de  automobilisti , de  persoanele  cu  venituri  mari.

  Turismul  semiorganizat ( mixt) :

           Se  caracterizeaza  imbinarea  celor  doua  forme  prezentate , o  parte  a  serviciilor ( in  general  cazare  si  demipensiune) este  angajata  in  prealabil , iar  pentru  cealalta  parte  turistul  apeleaza , pe  masura  derularii  calatoriei , direct  la  prestatorii  de  servicii (transport  si  agrement  in  principal).

           Avand  in  vedere  faptul  ca  numai  formele  organizate  si  semiorganizate  asigura  incasari  agentiilor  de  turism , acestea  trebuie  sa  urmareasca  in  permanenta  atragerea  de  noi  categorii  de  turisti  prin :                                                                                                                     -- largirea  gamei  serviciilor  oferite ;

-- itinerariile  alese ;

-- diversificarea  confortului  si  serviciile  oferite.

                                           Capitolul  4

                      Tehnologia  vanzarii  produselor  turistice  locale :

Studiul  cererii  locale  si  a  concurentei  existente.

      Succesul  de  piata  : al  unei agentii  turistice  depinde de  modul  in  care  acesta  reus-este  sa  conceapa  produse  turistice  care  sa  asigure  satisfacerea  intr-o  masura  cat mai  mare  a  nevoilor  diferitelor  segmente  de  clientela ,sa  se diferentieze de  produsele concu-   rentei   sub  aspectul  volumului  structurii , masurii  in  care  aceasta  satisface nevoile  unui  segment  neacoperit.

      Continutul  produselor  turistice  poate  fi  definit  numai  in functie  de anumite  criterii  ale  cererii , pe  grupe  omonime  de  clientela .

      Adaptarea  ofertei  la  modificarile  cererii  clientelei  turistice  potentiale presupune cerce-tarea  permanenta  a  cererii  clientelei  turistice  potentiale .

         Studierea  cererii  presupune :

1. Identificarea  principalelor  segmente  de  clientela  dupa  criterii  variate :

--  variabile  demografice :varsta ,sex ,ciclul  de  viata  al familiei(casatorit ,necasatorit ,altele),  

    categoria  socio-profesionala  etc ;                                                                                                                

-- geografice : tari , regiuni , zone , orase  etc. ;

-- venituri  disponibile  pentru  turism (foarte  mari , mari , medii , mici) ;

-- motivatia  calatoriei (vacanta , afaceri , tratament  etc.) ;

-- psihologice: stil  de  viata , personalitate , comportament ;

-- si  evidentierea  caracteristicilor  comune  ale  cererii  acestora .

2. Determinarea (cantitativa)  a  volumului  si  structurii  cererii  pe  segmente  de  clientela.

3. Identificarea  factorilor  care  stimuleaza  sau  franeaza circulatia turistica  si  analiza influi-entei  acestora .

 -- veniturile  disponibile pentru  turism ,oferta  turistica ,(volum ,calitate ,diversitate ,adaptare  la  cerere)preturile  si  tarifele  practicate (facilitati), timpul  liber (concedii ,vacante ,sfarsit  de  saptamana) ;

 -- factori  secundari : factori  tehnici , urbanizarea , factori  organizatorici , politici  etc.

 4. Studierea  preferintelor  diferitelor  segmente  de  clientela  pentru :

 -- mijloacele  de  transport (rutier , aerian , feroviar , maritim) ;

 -- diferitele  forme  de  cazare  hoteliera  si  parahoteliera , diferitele  unitati  de  alimentatie ,   

    unitati  de  agrement , unitati  de  tratament ;      

 -- sezoane , durata  medie  a  sejurului ;

 -- diversitatea  si  nivelul  calitatii  al  serviciilor  de  baza  si  complementare.

 5. Cercetarea  obiceiurilor  de  calatorie  si  a  intentiilor  de  cumparare :

 -- perioada  optima (posibilitati  de  calatorie) ;

 -- frecventa  calatorilor ;

 -- destinatiile  preferate ;

 -- formele  de  turism  solicitate: organizat , semiorganizat , pe  cont  propriu ;

 -- mijlocul  de  transport  folosit ;

 -- alte  optiuni  cu  privire  la  tarife , preturi ;

 -- volumul  cheltuielilor  pentru  serviciile  turistice  si  componente  per  total , valoarea 

    cheltuielilor  medii  pe  transport , cazare , alimentatie  etc.  

                                                                                                                                               6.Cercetarea  gradului de satisfactie obtinut in urma consumului diferitelor  produse turi-stice     

    sau componente ale  acestora( atractivitatea zonei ,diversitatea si calitatea serviciilor  ofe-

    rite , raportul  calitate  pret  etc.)      

        Rezultatul  acestei  cercetari  vor  fi  folosite  in  vederea  adaptarii  permanente  a ofert-elor  la  mutatiile  intervenite  in  structura  cererii .                                                                                                                                                                                      

    Concurenta  existenta  pe  piata  comercializarii  produselor  turistice  impune  cu  necesi-tate  o  analiza  permanenta  a  ofertei  concurentei  sub  multiple  aspecte (volum , structura , tarife  practicate  etc.)     

     Aceasta  impune :

a. Identificarea  principalelor  categorii de intreprinderi concurente ale  unei  agentii de  turism 

    care  pot  fi :                                                                                                                                                            -- celelalte  agentii  de  turism  care  se  adreseaza  aceleiasi  piete ;

-- companii  de  transport : aeriene , feroviare , navale  care  ofera  pachete  de  servicii ;   

-- organizatii  turistice  cooperatiste ;

-- cluburi , asociatii  care  intr-o  forma  sau  alta  sunt  organizatori  de  turism.

b. Cunoasterea  categoriilor  de  turisti  carora  li  se  adreseaza  concurenta.

c. Analiza  ofertei  concurentilor  sub  aspectul :

-- naturii  serviciilor  oferite  si  a  ingeniozitatii  manifestate  in  conceperea  de  noi produse

    turistice ;

-- modalitati  folosite  pentru  a  atrage  clientii (mijloace  de  promovare  folosite)

-- tarifele  practicate  pentru  produse  turistice  cu  continut  similar ;

-- canalele  de  distributie  folosite  de  concurenta.

d.Compararea  constanta  a  rezultatelor  acestei  analize  cu  propriile  produse,preturi ,  

    canale de  distributie.

e.Identificarea punctelor tari  si punctelor slabe ale concurentei (pentru a evita sa atace acolo   

   unde  concurenta  este  puternica  si  pentru  a  profita  de slabiciunile  acesteia)         

   Rezultatele  acestei  analiza  sunt  folosite  pentru evaluarea  obiectiva  a  propriilor  posibi-litati  si  pentru  conceperea  unor  produse  turistice   care   sa  se  diferentieze  de  cele  ale  concurentei.

    Culegerea informatiilor despre concurenti  este  dificila  si  presupune  de  regula utilizarea  unor  informatii  secundare , din  mass-media , experienta  personala  a  unor  angajati  atrasi  de  la  firmele  concurente , din  auzite. La  acestea  se  adauga  informatiile  culese  in  urma  efectuarii  unor  cercetari  de  marketing  asupra  clientilor , furnizorilor , distribuitorilor .

    O  foarte  buna  ocazie  pentru  studierea  pietei  sub  toate  aspectele , respectiv  a cererii , a ofertei concurentei  cat si  a  continutului  si  tarifelor prestatiilor directe  de  servicii turistice  o  reprezinta  targurile  de  turism .

Tipuri  de  clienti  potentiali  locali , cercetarea  nevoilor  lor .

    Cunoasterea  tipologiei  clientelei si a particularitatilor cererii  acesteia  reprezinta  o condi-tie  de  baza  pentru  conceperea  unor  produse  turistice  competitive . Aceasta  rezulta  din  necesitatea  abordarii  diferite  a  fiecaruia  dintre  segmente  astfel  incat  oferta  de  servicii  sa  vina  in  intampinarea  dorintelor , nevoilor  acesteia .

    Clientela  potentiala  a  unei  agentii  de  turism , poate  cunoaste  o  mare  diversitate :

-- turisti  individuali  care  la  randul  lor  se  pot  grupa: in  functie  de  varsta , motivatii venituri , preocupari  si  arii  de  interes ;

-- grupuri  organizate  avand  motivatii  diferite ;

-- firme – in  vederea  organizarii  unor  congrese , conferinte , reuniuni  sau  pentru 

       voiaje  incentive ; 

-- asociatii , de  exemplu :religioase ,veterani de razboi ,ale  diferitelor  categorii profesionale :

-- fundatii ;                                                                                                                                                       -- institutii  de  invatamant  etc. ;

      Diversitatea  acestor  segmente face necesara o abordare diferita a  fiecaruia  dintre  ele , atat  in  ceea  ce  priveste  conceperea  ofertei  cat  si  in  privinta  politicilor  de  pret , promo-vare , distributie  utilizate .

      Studierea  cererii  acestor  segmente  de  clientela  se  face  folosind  mai  multe metode :

-- observarea  directa ,sondarea  preferintelor  prin discutii  si notarea  observatiilor  cele mai

     interesante ;

-- studii , anchete , chestionare ;

-- relatii  publice ;

-- reactii  la  propuneri ;

-- analiza  reclamatiilor  si  sugestiilor. 

      Agentia de turism ,prin reprezentanti  sai  trebuie  sa  tina  o  stransa  legatura  cu  clientii  sai .In acest  sens ,relatia  cu clientii  nu  se  va  limita  numai  la  momentele  in  care acestia  isi  manifesta  dorinta  de  a  cumpara  produsele  turistice  ci  trebuie  sa-l  informeze perma-nent  asupra  noilor  oferte , sa  vina  in  intampinarea  nevoilor  si  chiar  sa  contribuie  la sti-mularea  lor .

    

Culegerea  informatiilor .

     Conceperea  unor  produse  turistice  variate  si  originale  capabile  sa  satisfaca  divers-itatea  nevoilor ,dorintelor  turistilor  presupune culegerea  unor  informatii  cat  mai  complete  despre  diferitele  componente  ale  ofertei  turistice. Aceasta  activitate  este  cunoscuta  sub  numele  de  documentare  prealabila .Ea  vizeaza  culegerea urmatoarelor categorii de  infor-matii :                                                                                                                                                              a. Informatii  despre  obiective  turistice  naturale  si  antropice:

-- zone  cu  peisaje  pitoresti: munti  cu  chei , pesteri , defilee , stanci  cu  forme  bizare ,plaje       

    insule , lacuri , monumente  ale  naturii , parcuri  si  rezervatii  naturale ;                           

-- ape  minerale  si  posibilitatile  de  tratament ; 

-- monumente  de  arhitectura , arta  plastica  si  istorie ;

-- institutii  si  manifestari  cultural-artistice , sportive ,(teatre , sali  de spectacole) ;

-- ateliere  de  produse  artizanale , manifestari  folclorice , festivaluri ;

-- gastronomie , mancaruri  nationale , vinuri  si  alte  bauturi  specifice , centre  viticole ;

-- organizarea  de  partide  de  vanatoare  si  pescuit ;

-- obiective  turistice  si  trasee  turistice ;

b. Informatii  despre  caile  de  acces  si  itinerariile  obisnuite  pentru  a  ajunge  in  tara(zona,

    stabilita) , respectiv , terestre , maritime  sau  aeriene :

-- autostrazi , numarul  de  benzi , starea  lor , numarul  de  kilometri  intre  diferite  obiective ,

    drumuri  Europene , drumuri  nationale , dotarile  existente  de-a  lungul  acestora  inclusiv  

    drumurile  forestiere  ce  pot  fi  parcurse  pana  in  apropierea  obiectivelor  turistice ;

-- cai  ferate , legaturi , dotari  specifice ;

-- aeroporturi , legaturi ;

-- canale  navigabile , porturi , legaturi ;

-- taxe  percepute  pentru  autostrada , aeroporturi  etc

-- companiile  rutiere ,feroviare ,aeriene ,maritime operante  in  interior  si  in  exterior, aranja-

    mente  turistice  oferite

-- principalii  prestatori  de  servicii  turistice  de  pe  traseele  turistice  si  din  localitatea  de

    sejur  si  serviciile  oferite ;

-- unitati  de  cazare  cu  o  tipologie  diversificata ; hotel ,motel , vila ,camping ,cabane ,case

    de  vacanta , camine  pentru  studenti  pentru  a  putea  raspunde  cat  mai  bine  diversita-

    tii  de  nevoi (amplasare , tip , dotari , marime , categorii  de  clasificare  etc.    

-- unitati de  alimentatie cat mai variate ca tipologie ,restaurante ,berarii ,braserii ,fast-food-uri

    s. a , in  cadrul  acestora  un  accent  deosebit  se  pune  pe unitatile cu specific ,pe capac-

    itatea  de  servire , dotarile , ambianta , servicii  suplimentare  oferite ;

-- unitati  de  tratament , statiuni , dotari , proceduri  efectuate ;

-- unitati  si  mijloace  de  agrement , dotarea  cu  mijloace  de  transport  pe  cablu ,

       discoteci , Sali  de  jocuri , tunuri  pentru  zapada  artificiala , unitati  destinate 

       desfasurarii  unor  activitati  apres-sky , posibilitatea  inchirierii  de  materiale  si

       echipamente  sportive , Sali  de  spectacole  etc.

      Pentru  toate  aceste  tipuri  de  unitati  se  recomanda  culegerea  unor  informatii  cat  mai  complete  cu  privire  la  programul  de  functionare , preturile  si  tarifele  practicate , confortul  oferit .

      La  acestea  se  adauga  o  serie  de  informatii  generale : de  istorie , geografie , politice  religioase , moneda  nationala , drapelul  si  limba  vorbita , informatii  auxiliare :  calitatea  apei , servicii  de  siguranta (politie , ajutor  medical , ajutor  stradal) .                                          

Tarifele  practicate  pentru  produsele  turistice .

     Stabilirea  tarifelor  practicate  pentru  produsele  turistice  se  face  diferit  la  nivelul  celor  trei  subactivitati ;

-- excursii  interne ;                                                                                                                             -- excursii  externe ;

-- odihna  si  tratament ;

     Calculul  tarifului  practicat  pentru  excursiile  interne  se  face  pe  baza  analizei  de  pret, dupa  cum  urmeaza :

1. Determinarea cheltuielilor  directe  in  care  se  includ  urmatoarele  elemente  de cheltuieli:

a. De  transport ,calculul  contravalorii  acestuia  se face diferit  in  functie de mijlocul de tran-

    sport  folosit :         

 -- in  cazul  autocarului : nr.de kilometri parcursi (conform  programului  excursiei) Xcost / km  

    (conform  contractului  cu  prestatorul). Pentru a determina  valoarea  pe  turist  se imparte  

    valoarea  totala  la  numarul  de  participanti (nu se includ ,soferul ,ghidul ,locurile , gratuite

    oferite  organizatorului  sau  distribuitorului  excursiei).

 -- in cazul utilizarii altor mijloace de transport (tren ,avion): costul biletului X nr.de participanti

b. De  cazare , suma cazarilor in diferite  localitati calculata  pentru  fiecare  unitate de cazare

    in  parte(nr.  de  nopti x tarif / loc / zi x numarul  de  participanti platitori)

c. De  alimentatie ,suma  prestatiilor  de  alimentatie  oferite  pe  parcursul sejurului ,calculata,

    pret( MD , D , C)  x nr. de  participanti

d. Cheltuieli  culturale ( nr.  de obiective x taxa  de  intrare) x nr. de  participanti.

e. Cheltuieli  organizator(eventual) sau  alte  cheltuieli

 f. Cheltuieli  sofer , se  includ , cazarea , alimentatie (sau  diurna)

g. Cheltuieli  ghid ,includ : transport(in  cazul  in  care se folosesc  alte  mijloace  de transport             

    decat  autocarul) , cazare , alimentatie , cheltuieli  culturale (sau  diurna)

    Pentru  determinarea  valorii  pe  turist  a  cheltuielilor  cu  soferul  si  ghidul  cuantumul  acestor  cheltuieli  se  imparte  la  numarul  de  participanti. Toate  aceste  cheltuieli  se  determina  atat  ca  valoare  totala , cat  si  pe  turist.

2. Calculul  valorii  totale  a  cheltuielilor  directe .

3. Calculul  valorii  comisionului : total  cheltuieli  directe x % comision (cuprins intre 5 - 30%)

4. Determinarea  valorii T.V.A.: valoarea  comisionului x % cota T.V.A. ,conform  cu legislatia 

    in  vigoare ;

5. Aplicarea  procentului  de 3%(cota  de  participare  la  fondul  de  promovare  si dezvoltare

    a  turismului  la  valoarea  comisionului.Unele  agentii  de  turism  prefera  pentru  a nu mai

    incarca  pretul  final , sa  deduca  suma  aferenta  acestuia  din  valoarea  comisionului. 

6. Efectuarea  unor  eventuale  rotunjiri.

7. Determinarea  pretului  total  de  vanzare  prin  adunarea  la  totalul  cheltuielilor  directe  a

    valorii  comisionului ,T.V.A.-ului , cotei de 3% daca  este  cazul.Pretul  de  vanzare rezultat

    va  fi  inscris  pe  programul  turistic pe care  il  va  primi  turistul  la  inscrierea  in excursie.

    Calculul  tarifului practicat  pentru excursiile externe se face  tot  pe baza  analizei  de  pret

    Metodologia  intocmirii  analizei  de pret  este asemanatoare  cu  cea  prezentata  mai  sus 

    cu  urmatoarele  mentiuni:

-- se  includ  obligatoriu  asigurarea  de 3-4%  din  valoarea  comisionului , asigurarea medi-

   cala  si  taxa  de  viza(dupa  caz).

-- de  asemenea  se  mai  pot  include , transferuri , tur  de  orase , taxa  aeroport , alte  taxe

    Calculul  tarifului  practicat  pentru produsele  turistice :sejururi  de odihna si  tratament se face  pe  baza B.O.T. sau  vaucher-ului  in  care  se  inscriu  serviciile  care  urmeaza  sa  fie  prestate ,tariful  de  cazare  si  masa ,tratament  pe  zi  si  persoana ,numar  de zile si numar  de  persoane .

    Calculul  propriu-zis  include :

-- calculul  contravalorii  cazarii: cazare=nr. pers. x tarif/loc/zi x nr. de nopti  cazare ;

-- alimentatie = nr.pers. x nr. zile x tarif  zi  de  pers.(aferent  nr. de  mese)

-- calculul  contravalorii  serviciilor  de  tratament(sau  altor  servicii)

-- calculul  valorii  totale  a  serviciilor  prestate ;

-- la  suma  totala  calculeaza  comisionul  cuprins  intre 5-30% ;

-- la  valoarea  comisionului  se aplica T.V.A.-ul conform metodologiei  precizate  in legislatia

    in  vigoare ;

-- la  valoarea  comisionului  se  aplica  si 3% cota de participare  la  fondul  de promovare si

    dezvoltare  a turismului.Acesta  se  poate  insa  deduce  ulterior  din valoarea comisionului

    in  contabilitate (cu  diminuarea  corespunzatoare  a  valorii  acesteia) ;

-- se  calculeaza  valoarea  totala  a  biletului  adunand  la  valoarea  totala  a 

    prestatiilor , valoarea  comisionului , a  T.V.A.-ului  si  eventual  a  cotei  de  3%.

Conditiile  generale  si  particulare  de  vanzare .

     Conditiile  de  comercializare  a  produselor  turistice  sunt  prezentate  in  contractul  inch-eiat  de  agentia  de turism  cu  turistul. Informatiile  scrise ,furnizate  turistilor de  catre  agen-tiile  de  turism , trebuie  sa  fie  astfel  formulate  incat  sa  nu  permita  interpretari  echivoce  cu  privire  la  pretul , continutul  pachetului  de  servicii  si  alte  conditii  ce urmeaza a  fi incl-use  in  contractul  dintre  agentie  si  turist.

 Conditiile  generale  de  vanzare  se  refera  la:                                                                       

 1.Termene  si modalitati de plata :Valoarea  sau procentul  din  pret  ce  trebuie  achitat cu 

titlu  de  avans  si  graficul  pentru  efectuarea  restului  de  plata . Nerespectarea  termenelor  de  plata  de catre consumator nu  inseamna ca el a renuntat la contract si se aplica clauzele  referitoare  la  penalizari .Agentia  are  dreptul  sa  anuleze  rezervarile  daca  plata  finala nu  este  facuta  in  termen.                 

 2.Anulari , penalizari  si  despagubiri

       Turistul  poate  sa rezilieze contractul  oricand.Indiferent  de  motivele  anularii  sau daca clientul  nu  calatoreste ,agentia  are  dreptul  sa  aplice  cote  de  penalizari.  Acestea  se vor  stabili  de  fiecare  agentie .In  cazul  in  care  preturile  stabilite  prin  contract  sunt  majorate  cu  peste  10%  indiferent  de  motivele  majorarii , turistul  poate  rezilia  contractul  fara  nici  o  obligatie  fata  de  agentie.

       Contractul  poate  fi  anulat  de catre agentie fara plata unor  despagubiri  in urmatoarele  situatii:

-- nu sa realizat numarul  maxim de persoane mentionat in contract  si  turistul  a fost anuntat

   in  scris  cu  15  zile  calendaristice  inainte  de  data  plecarii ;

-- a  intervenit  un  caz  de  forta  majora;

-- ambasada  refuza  acordarea  vizei ;

-- anularea  a  intervenit  din  vina  turistului.

3. Posibilitati  de  transfer  a  calatoriei  turistice

       In  cazul  in  care  turistul  nu  poate  participa  la  calatorie  el  poate  transfera  rezerva-rea  sa  unei  persoane  care  satisface conditiile  aplicabile  calatoriei  in  cauza .Rezervarea  se  poate  transfera  numai  cu  anuntarea  agentiei  de  turism  in  timp  util (se  poate  stabili  un  nr.  de  zile) , inaintea  plecarii. Turistul  care cedeaza  pachetul  sau  de  servicii ,precum  si  cesionarul  sunt  responsabili , in  mod  similar , de  plata  pretului  calatoriei  si  a  eventu-

alelor  costuri  suplimentare aparute  cu ocazia acestei  cedari. Pentru  calatoriile individuale, in  cazul  in care mijlocul de transport  este avionul ,transferul  poate  fi  efectuat  numai daca  exista  posibilitatea  transferarii  locului  la  zbor.

4. Imposibilitatea  respectarii  unor  prevederi  ale  contractului

    In  cazul  in  care  agentia  este  nevoita  sa  modifice  anumite  prevederi  ale  contractului  cu 15 zile  inainte  de  data  plecarii ,turistul  va fi consultat  asupra  rezilierii  contractului fara  plata  de  penalitati  sau  asupra  acceptarii noilor conditii  ale contractului , iar  turistul  in  ter-men  de 5 zile  de  la  primirea  instiintarii  este  obligat  sa  comunice  agentiei  hotararea  sa.

     In  cazul  in  care  turistul  reziliaza contractul  ca urmare  a modificarii  unor  prevederi din  contract  sau  agentia  de  turism  anuleaza  calatoria , turistul  are  dreptul :                               -- sa accepte la  acelasi  pret  un  alt  pachet  de  servicii turistice  de  calitate echivalenta sau

   superioara , propus  de  agentia  de  turism ;

-- sa  accepte  un  alt  pachet de servicii  de calitate  inferioara ,propus  de  agentia de turism,

   cu  rambursarea  diferentei  de  pret ;

-- sa  i  se  ramburseze  sumele  achitate  in  virtutea  contractului ;

     In  cazul  in  care , dupa  inceperea  calatoriei  turistice ,o  parte  importanta  din  serviciile  prevazute  in contract nu  poate fi realizata ,turistul  va alege  una  din  urmatoarele propuneri  ale  agentiei  de  turism :                                                                                                                            -- o  alternativa  corespunzatoare ,in  vederea  continuarii  calatoriei  turistice , fara majorarea

   pretului ;                                                                                                                                  -- restituirea  sumelor  ce  reprezinta diferenta dintre serviciile achitate si cele efectiv prestate

  in  timpul  calatoriei  turistice ;

-- transportul retur ,cu despagubirea  pentru serviciile neprestate ,in cazul in  care ,din motive

   intemeiate  turistul  nu  accepta  oferta  propusa.

5. Responsabilitati

    Agentia nu  este raspunzatoare cand  neindeplinirea  sau  indeplinirea  defectuasa  a  obli-gatiilor  asumate  prin  contract se  datoreaza  turistului.Nu  este  raspunzatoare  pentru orice  paguba ,inconvenient ,intarziere ,inlocuire  de  mijloc  de  transport ,schimbari  intervenite din  cazuri  de  forta  majora , ratiuni  politice , greve , dezastre , conditii  meteorologice ,   

    Intarzierea  la  plecare  din  motive  ce  nu  tin  de  controlul  agentiei  nu  este  considerata  modificare  de  program.

6. Asigurari

    Turisti  au  posibilitatea  semnarii  unui  contract de asigurare  facultativa ,care  sa acopere  taxele  de  transfer  ale consumatorului ,sau  a  unui contract  de  asistenta ,care  sa acopere  taxele  de  repatriere in caz  de accidente  sau  de boala ;este  indicat  sa  se  faca  asigurare  si  pentru  bagaje.

7. Bagaje

     In  functie  de  regulile  stabilite  de  compania  de  transport , agentia  nu  este  responsa-bila  pentru  bagajele  si  lucrurile  personale  ale  turistilor. Fiecare  turist  trebuie  sa  fie pre-zent  la  incarcarea  si  descarcarea  bagajelor  in  si  din  mijlocul  de  transport  folosit.

8. Conditii  si  reduceri  pentru  copii

    Se  vor  mentiona  conditiile  de  participare(ex: varsta limita ,participarea lor numai  insotiti  de  parinti)  si  reducerile  pe  care  le  acorda  fiecare  agentie.

9. Reclamatii

    Daca  turistul are o reclamatie ,el  trebuie  sa  o sesizeze  prompt ,in  scris ,in  timpul cala-toriei   ghidului  sau , in  lipsa  acestuia , prestatorului  mentionat  pe  vaucher. 

    Daca  problema nu  poate  fi  rezolvata ,turistul  va  contacta  agentia  vanzatoare  prin  fax  sau  telefon.In  cazul  in  care  turistul  considera  problema  nerezolvata  va  adresa  o  recla-matie  initiala  facuta  in  timpul  calatoriei , cu  punctul  de  vedere  al  prestatorului / ghidului.                                                                                                                   

    Pot  fi  adaugate  si  alte  clauze  specifice , corespunzatoare  pachetelor  de  servicii  puse  in  vanzare.

PREZENTAREA  PRODUSELOR  TURISTICE  OFERITE  SPRE  VANZARE.

(VANZAREA  PROPRIU-ZISA)

    Contactul  direct  al  agentului  de  turism cupotentialul  client  reprezinta  o  componenta a  calitatii  serviciilor  turistice  oferite.

     De  aceea  dialogul  agent  de  turism-client  trebuie  sa  se desfasoare  urmarind  o  serie  de  etape  bine  determinate .

1. Etapa  de  primire  a  cumparatorului  care  incepe  cu:

 -- salutul -dublat  de o serie de  elemente  ale comunicarii nonverbale  in  masura  sa creeze  o  atmosfera  de  amabilitate , favorabila  comunicarii ( privire  calda , deschisa , binevoitoare, zambet  profesional) ;

2. Etapa  de  cunoastere  a  nevoii  cumparatorului  in  care  nu  se  asteapta  intrebarea clie-ntului  ci se  intreaba  si  se  asculta  activ , incercandu-se  cunoasterea  motivatiilor clientului.  

    In  cadrul  acestei  etape  se  solicita cat  mai multe  informatii despre  nevoile , preferintele

si  dorintele  turistilor  pentru  ai  putea   recomanda  produsul  care   raspunde  cel  mai  bine  acestora.

3. Etapa  de  prezentare  si  oferire  verbala  a  produsului . In  aceasta  prezentare  accentul  trebuie  pus  pe  ceea  ce  se  ofera , pe  calitatea  si  elementele  care  diferentiaza  produsul  de  celelalte  produse .Este bine sa  se  prezinte  mai  multe  oferte  care  intrunesc  cerintele  turistului  dar  care  se  diferentiaza  prin  anumite  aspecte  particulare .

    Se recomanda ca  agentul de turism  sa  incerce  sa  tangibilizeze  cat  mai  mult  produsul  turistic  prezentat  prin oferirea unor informatii cat mai complete si reale  sustinute  de  pliante  turistice ,brosuri ,cataloage  sau  albume de prezentare  a zonelor  si  a  unitatilor  de  cazare, alimentatie si a confortului oferit de  acestea sau sa se prezinte chiar imagini video  sugestive.  

    Argumentarea  vanzarii  este  elementul esential  al  realizarii  actului  de  vanzare-cumpa-rare . De  aceea  agentul  de  turism  va  apela  atat  la  argumentele  tehnice ( garantia  unei  calitati  superioare , cel  mai  bun  raport  calitate-pret) cat  si  la  cele  de  natura  emotionala (confort , liniste , relatii  sociale ,moda). Clientul  va  fi  lasat  sa  aleaga ,fara  a-i,,forta mana” iar  in  final  i  se  va  sugera  ca  a  facut  o alegere  buna ,chiar  daca  produsul  turistic  ales  are  un  tarif  mai  mic .

    Aspectele cu o  onotatie negativa  vor  fi  exprimate  in  formulari  pozitive  ca  de exemplu : --o camera fara  baie  va  fi oferita ca  o  camera  cu  lavoar(cu  apa  curenta) : de  asemenea  se  va  evita  formula ,,ne-a  mai  ramas  un  sejur  in  statiunea..” pentru  ca  nimanui  nui  plac  ramasitele .

     Pe tot parcursul discutiei agentul de turism  va urmari ca , clientul  sa  se  simta  important, manifestand  acelasi  interes  pentru fiecare  in  parte , intelegandu-i  problemele  din  punctul  lui  de  vedere .

4. Etapa de calcul  a contravalorii  produsului  turistic si de intocmire a contractului cu  turistul  sau  biletul  de  vacanta (bilet  de  excursie  sau B.O.T.).

5. Etapa  despartirii  de client  insotita  de urarile  de sejur  placut  si  invitatia  de  a  reveni in  unitate .

ELEMENTE  POST—VANZARE .

 Fisierul  clientilor

     Competitia existenta  pepiata  organizatorilor de turism face  necesara  cultivarea relatiilor  cu  clientii  si  intermediarii .Aceasta  presupune  fidelizarea clientilor prin personalizarea pre-statiilor.Efectele  acesteia  pot  fi  asociate  unei  vanzari  in  perspectiva , putand  asigura  si  limitarea  cheltuielilor  de  promovare  pentru  atragerea  de  noi  clienti.

     Tocmai de aceea este folosit fisierul  clientilor ,un  important mijloc de  lucru  care  permite  personalizarea  prestatiilor.

     In  cazul  in  care  agentul  de  turism  stie ca  poate  conta  pe  revenirea  unui  client  sau  de  permanentizarea  relatiilor  cu  un  intermediar  el  trebuie  sa  intocmeasca  o  astfel  de  fisa .Pentru  clientela  de  grup  se  intocmeste  o  singura  fisa , cea  a  intermediarului  sau  a  intreprinderii  organizatoare  a  conferintei  sau  actiunii.

     El  se  tine  pe  o  foaie  cartonata (format A6 sau A5)  sau  pe  calculator  si  va  cuprinde  trei  parti :

-- informatii  generale (elemente  de  identificare) ;

-- informatii  in  legatura  cu  sejururile  produsele  turistice , oferite  de  agentie ;

-- observatii :unde  se  scriu  informatii care  permit  individualizarea  cererii  si  toate actiunile 

   de  vanzare  pe  adresa  clientului (mail , telefon , contact  direct).

     In  realizarea  fisierului  clientilor  fisele  sunt grupate si regrupate dupa  mai  multe criterii, atribuindu-se coduri pentru fiecare fisa care permit identificarea cu usurinta a tuturor clientilor  care  apartin  unei  grupe  anume.

    Fisierul  clientilor  sta  la  baza  actiunilor  de  vanzare  ale  serviciului  marketing . El  este  indispensabil  in  etapa  selectiei  clientilor  si intermediarilor .De  asemenea  acesta  este un  instrument  de  lucru  care  da  posibilitatea  intreprinderii  unor  actiuni  de  comunicatie . Pe  langa  actiunile  de  vanzare  fisierul  clientilor  face  posibila  desfasurarea  unor  operatii  de  relatii  publice .Un beneficiar al serviciilor  turistice  oferite  de  o  agentie  de  turism  nu  este  client  doar  in  timpul  servirii ,el  ramane  client  pana  cand  isi  intrerupe  o lunga  perioada  solicitarile .In  acest  sens ,clientilor li se pot trimite felicitari cu diferite ocazii: ziua de nastere, diferite  sarbatori.Clientii  importanti  care  vor  beneficia  de  o  astfel  de  atentie  vor  fi sele-ctionati  pe  baza  informatiilor  cuprinse  in  fise tip : fidelitate  exceptionala , timp  de  10  ani  a  apelat  pentru  achizitionarea  pachetelor  de  vacanta  la  agentia  data ,organizator  anual  al  unor  reuniuni  cu  aport  important  la  cifra  de  afaceri. 

     Clientii  selectionati  pe baza fisierului pot beneficia  de o carte gratuita  de  fidelitate  care  le  da  dreptul  la  anumite  avantaje .

     Rezolvarea  reclamatiilor  reprezinta  o componenta  importanta  a  activitatii  agentilor  de  turism  pentru  ca  aceasta  ofera  posibilitatea  de  a  transforma  un  client  nemultumit , intr-un  client  multumit. In momentul  in care un  client  are  o  reclamatie , acestuia  i  se  acorda  intreaga  atentie . Agentul  de  turism  il  va  asculta ,va nota ,isi  va cere scuze si  ii  va  mult-umi  pentru  ajutor .Totodata ,el se va  interesa de amanunte ,se va  situa  imediat  de  partea  sa  si  ii  va  acorda  imediat  sprijinul  in  rezolvarea  problemei .

     Un  client  care  nu  reclama  ceva  nu  este  neaparat  un  client  multumit , riscul  de  a-l  pierde  pe  viitor  este  mare. De  aceea  personalul  agentiei  trebuie  sa  urmareasca  perm-anent  gradul  de  satisfactie  obtinut  in  urma  consumului  produselor  turistice .Se  recom-anda  ca  periodic  sa  se analizeze  reclamatiile  primite  si  modul  in  care  acestea  au  fost  solutionate .

AGENTIA  DE  TURISM                                                           (ANEXA A)

                                                                                                                   Simbol

                                                                                                                   Nr. Turisti..

                                                                                                                   Excursia.

                                            PROGRAMUL  EXCURSIEI

Perioada..durata.zilenr. turisti

Itinerariu..

Plecarea (localitate, data, ora)..

Sosirea(localitate, data, ora)..

Lungimea  traseului.km.,Pretul excursiei..lei pers.

_______________________________________________________________________

       Ziua  I..etapa

Obiective  de  vizitat

.   Servicii asigurate.

.   Mic dejun.

.   Cina..

.   Cazare.

_______________________________________________________________________

       Ziua a-II-aetapa

Obiective  de  vizitat

.    Servicii asigurate.

.    Mic dejun.

.    Cina

.    Cazare

_______________________________________________________________________

       Ziua  a-III-a.etapa..

Obiective  de  vizitat

..    Servicii asigurate..

..    Mic dejun..

..    Cina.

..    Cazare..

_______________________________________________________________________

                                                                                             Conducator excursie

                                                                                      (luat la cunostinta programul)

ORGANIZATOR  GRUP.SEMNATURA

GHID  AGENTIE.SEMNATURA

CONDUCATOR  AUTO..SEMNATURA

Intocmit,                                                                                       Aprobat

Organizator  turism

Data..

_______________________________________________________________________              

            INFORMARE  PRIVIND  DESFASURAREA  EXCURSIEI

               ANALIZA  DE  PRET      Nr..                         (ANEXA B)

                                                        Simbol

I. Denumirea  excursiei(actiunii)..perioada..

Grup  minimpersoane.

II.Extras  din  program.

.

III. Beneficiar.Organizator  grup..tel

                                                                                                                                                      IV. CALCULATIA  PRETULUI  DE  VANZARE

Nr. crt

Articole de calculatieElemente de cheltuieli

Elemente de calcul

           VALOAREA

Per  turist

    Totala

  1

    Cheltuieli

      directe

Masa

  2

Cazare

  3

Transport

  4

Cheltuieli culturale

  5

Cheltuieli organizator

  6

Cheltuieli  ghid

  7

Cheltuieli  sofer

  8

Alte  cheltuieli

  9

Total  cheltuieli directe

 10

Comision

 11

T.V.A.

 12

Total  costuri

 13

Total  pret  de  vanzare

Data..                                                      Incasari

                                                                                                                 (felul  si  nr. Documentului)

                                                                                               1.  ..     .Lei

                                                                                               2.  ..     .Lei

Intocmit                              3.  ..     .Lei

(organizator  turism)                                                                                             4.  ..     .Lei

                                                                                                                              5.  ..     .Lei

Verificat

(Contabil  sef)

Luat  la  cunostinta                                             TOTAL LEI

..

(Organizator  grup)

MINISTERUL  TURISMULUI                                                                    (ANEXA  C)

Unitatea..

                                                        COMANDA NR..din

                                                               Catre..

                                                      

                                                        grupul                                                                                                      Va  rugam  sa  asigurati  pentru ______________________________________

                                                            turistul

urmatoarele:

Nr. crt

Specificarea serviciilor

Nr. persoane

Valoare unitara

Valoare totala

NOTA: In valoarea  mesei  se  cuprinde  si  remiza.

                                                  Agentiei

Plata  se  face  din  cantul_________________________________________nr________

                                                 Filialei

La  Banca_________________________________________________prin___________

SEF  COMPARTIMENT ,                                                       AGENT  DE  TURISM

                                                                                                               (ANEXA D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ÜNITATEA  DE  TURISM___________________________________

                                         RECAPITULATIA

Operatiunilor  de  incasari – restituiri  din  ziua  de ____________________________

                      INCASARI

                        RESTITUIRI                                                  

Cod  actiune

                  Sume

Cod  actiune

                   Sume

numerar

virament

Total

Total

Incasari nete

Minus restituiri

Primit  numarul  si  documentele  mentionate  pe  verso

                                                                                                CASIER ,

                                                                                                                                          (ANEXA  E)                                                                                                                                                           Unitatea  de  turism______________________

Data  emiterii___________________________

                                            DELEGATIE  Nr.__________

Cod  actiune_________________________Seria_____________________

        D-na / Dl. __________________________________in calitate de________________este

Imputernicit  de  a  ainsoti  turisti  straini / Romani  de  a  asigura  buna  deservire  a  acestora  si  de  a  gestiona  actiunea  privind  grupul / turistul __________________________________ din tara___________________turisti  cu  incepere  de  la  data  de________________________ pana  la  data  de ____________________________

       Se  legitimeaza  cu  cartea  de  identitate  seria____ nr.__________emis  de______________si  certifica  documentele  de  cheltuieli  prin  aplicarea  stampilei  cu  nr. ______________________

      Poseda  carnetul  de  cecuri  fara  limita  de  suma  de  la  nr. __________pana la nr. ________

SEF  UNITATE                                                                                Specimen  semnatura

L. S.                                                                                                Insotitorgrup___________________________________________________________________________________________________

Avans  spre  decontare  lei _________(______________________________________________)

AGENT  TURISM                               CASIER                               VIZAT  CONTABIL  SEF

                            Nota: Ordinul  de  deplasare  poate  inlocui  delegatia

CONTROLUL  CECULUI   

Nr.______________________

Disponibil lei______________

Din care se scade suma

Prezentului cec de lei

(ramanand disponibila suma de  lei_______________________

BENEFICIAR_____________

__________________________

REPREZENTAND_________

Data  emiterii_______________

(semnatura si stampila unitatii beneficiare sau platitoare – dupa caz)

                                                              _______________1

                                           ______________2.Nr._______3

                                       (codul bancii platitorului)

CEC  DE  DECONTARE  DIN  CARNET  CU  LIMITA  DE  SUMA

VIRATI___________________CONT Nr. ___________________4

(denumirea  beneficiarului  cecului)

Lei____________________________________________5

REPREZENTAND________________________________

(numarul , data si felul documentului, precum si felul marfii sau serviciului prestat)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Disponibil in carnet lei___________________

(inaintea emiterii cecului)

___________                              ____________________________

( data emiterii )     (semnatura si stampila unitatii platitoare saau semnatura imputernicitului)

                                                                                                                                            ( ANEXA F )

                                                                                                                                             (ANEXA G )

                                   DECONT  EXCURSIE  INTERNA  N R. _________

Excursia  din _______________________ itinerar______________________

Ghid ________________________________

                                                                     Cod  actiune__________________

Capit.  de chelt.

     Specificatie

                       Cheltuieli  efective

Nr  C. E . C. cu  care  sa  achitat     serv

                              Document

    Felul document

      Nr.  document

    Data  document

    Suma

    0

        1

       2

      3

      4

      5

              6

TOTAL CAP. I

TOTAL CAP.II

                                                                          Cota  Asigurare ____________________%

                                                                        Total cap. I + cap. II + ADAS_________

                                                                         Comision__________________________

                                                                          Total  realizari  efective_______________

                                                                                                                                                                             

                                              BIBLIOGRAFIE

-- Baron  P. ,Popa  S. ,( coordonatori ) :Economia si organizarea activitatii de turism. Editura

    ASSP Bucuresti  1987 .

-- Neacsu  N. , Baron  S. , Snak  O. : Economia  turismului , Editia  a-II-a , Prouniversitaria 

    Bucuresti  2006 .

-- Cristureanu  C. : Economia si politica turismului international  ,Editura  Abeona , Bucuresti

   1992 .

-- Emilian  R. : Conducerea  intreprinderii  de  alimentatie  publica  si  turism . Editura   ASE 

   Bucuresti  1981 .

-- Minciu  R. : Economia  turismului . Editura  Uranus  Bucuresti  2000 .

--Snak  O. :Managementul serviciilor si calitatii ,Editura Academia Romana  de management

   Bucuresti  2000 .

--Stanciulescu  G , Costea  F. , Ghinescu  C. , Iordache  C. , Mihai  S. , Pirjon  I , CapotaV.:  

   Tehnologia  turismului , Editura  Niculescu , Bucuresti  2004 .

                                                                   


loading...
Document Info


Accesari: 8812
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )